Адміністративна послуга

Таслак Мохаммад

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію:
- вичерпний перелік документів, які необхідно подати до міграційної служби аби отримати запрошення іноземцям на отримання візи для в"їзду на територію України;
- Які саме доменти вважаються інформацію, що підтверджує наявність достатнього фінансового забезпечення для покриття витрат, пов’язаних з перебуванням іноземця та особи без громадянства на території України? Чи достатньою є виписка з банківського рахунку особи, що запрошує?
- Яка сума станом на 1ше лютого є достатнім заабезпеченням?
- Чи зобов"язаний громадянин України подавати до міграційної служби документи на право власності на житло, де зареєстрований на момент родачі документів?

З повагою,

Таслак Мохаммад

Mail Delivery Subsystem,

2 Attachments

Your message to <[email address]> was automatically rejected:
Quota exceeded (mailbox for user is full)

Ковтуненко Олег Станіславович, Державна міграційна служба України

Здравствуйте, Таслак.

Вы писали 31 січня 2015 р., 15:34:35:

показати цитоване

Доброго дня!

Інформуємо, що запит, поданий Вами в порядку передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», підпадає під сферу застосування Закону України «Про звернення громадян».
Відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян» звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.
У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.
Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.
Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

--
С уважением,
Ковтуненко mailto:[email address]