93ПенсіяExcel

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Щербата Наталя Михайлівна, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!

1. Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області (ВОПФУ)
2. Керівнику ВОПФУ
21100, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7, [email address]

Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи
21037, м. Вінниця, житло (квартира)
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата».
Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України не заборонене (хоча і не вимагається) накладення власноручного підпису на електронних зверненнях та запитах, а також вільне обрання особою форми та способу вчинення простого електронного підпису (що розумно), форма та спосіб вчинення мною мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною як такі, що найчастіше застосовуються в електронному документообігові України (звичаєве право), в межах доступних технічних опцій комп’ютерної техніки.
Місцем мого проживання є житло (квартира) в м.Вінниці.
Цей лист включає запити на доступ до публічної інформації.
Цей лист включає запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист включає заяви на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист включає звернення в порядку квазі-судової процедури за приписами закону України «Про звернення громадян» з метою оскарження та захисту моїх порушених прав людини.
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) ЗАЯВИ, в порядку Закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів з метою реалізації моїх прав людини; б) ЗАПИТИ в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації»; в) ЗАПИТИ в порядку Закону України «Про захист персональних даних»; г) ЗАЯВИ, в порядку Закону України «Про інформацію» в сукупності із Законом України «Про звернення громадян»; д) СКАРГИ в порядку Закону України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
І. Факти
1. 16.01.20 через сайт Доступ до правди я звернулась до ВОПФУ з листом 45Пенсія щодо моїх пенсійних виплат. Оригінал листа та вся переписка за ним розміщені онлайн за посиланням https://dostup.pravda.com.ua/request/45p.... Лог доставки зафіксував відправлення листа з серверу відправника 2020-01-16 об 11:30:09, та підтвердження отримання листа поштовим роботом серверу отримувача на його офіційну електронну адресу [email address] 2020-01-16 об 11:30:20. Пересилка листа тривала 11 секунд.
2. Всупереч закону та моїй вимозі, ВОПФУ не підтвердило отримання електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
2.1. Строк для розгляду та вирішення частини вимог листа сплив, однак, станом на сьогодні жодна відповідь та запитана інформація мені не надані. Прострочка вже склала щонайменше 5 днів, і вона продовжує зростати.
3. 27.01.20 вранці я телефоном звернулась до ВОПФУ з метою дізнатися долю листа. В загальному відділі Петрук Н.В. повідомила, що такий лист не надходив.
3.1. Відповідно до приписів права, письмове звернення може бути надіслане з використанням мережі Інтернет та засобами електронного зв’язку. Оскільки закон не обмежує особу у виборі способів надсилання звернення з використанням мережі Інтернет і не зобов’язує доставляти такі звернення отримувачу, це означає, що, серед інших, звернення може бути надіслане і шляхом його публічного розміщення онлайн – аналогічно розміщенню публічного звернення в ЗМІ. Адресати ж зобов’язані обробляти, розглядати та вирішувати такі публічні звернення так само, як і отримані.
3.2. Моє звернення подане двома способами: і надіслане отримувачу на його електронну пошту, і розміщене онлайн публічно. З огляду на наведене вище нормативне врегулювання я повідомила Петрук Н.В. дані лога доставки про факт та час підтвердження отримання листа сервером ВОПФУ, а також те , що сам лист, лог доставки та вся переписка за ним розміщені онлайн на сайті Доступ до правди у вільному доступі. Просила негайно перевірити наведені факти, з’ясувати причину відсутності на реєстрації отриманого ВОПФУ листа та його фактичне місцезнаходження, а також роздрукувати лист з сайту, негайно зареєструвати його та повідомити мені реєстраційні дані листа. Петрук Н.В. пообіцяла спробувати вирішити проблему та мої вимоги.
3.3. Біля 15 години 27.01.20 я вдруге зателефонувала Петрук Н.В., і вона повідомила мені, що програмісти листа не знайшли, а вона доступу до інтернету не має, – їй приносять на реєстрацію вже роздруковані листи, і тому вона не може виконати мою вимогу роздрукувати та зареєструвати листа з сайту, а якщо зайде на сайт з домашнього інтернету і роздрукує мого листа, то це буле неофіційно – адже на електронну пошту ВОПФУ лист НЕ НАДХОДИВ. Тобто, відмовила мені в обробці мого онлайн-звернення. При цьому Петрук Н.В. проігнорувала приписи права, за якими, при надсиланні письмового звернення з використанням мережі Інтернет шляхом його публічного розміщення онлайн, НАДХОДЖЕННЯ звернення на пошту адресата – не передбачене законом, а, отже, відсутність такого надходження не впливає на обов’язки адресата з розгляду та вирішення онлайн-звернення в загальному порядку, і не скасовує таких обов’язків. Достатньо розмістити таке публічне звернення онлайн та повідомити про це адресата – що я і зробила відповідно 16.01.20 та 27.01.20 – і адресат ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ обробити та розглянути таке публічне звернення.
ІІ. Вимоги
4. ЗВЕРНЕННЯ З МЕТОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЇХ ПРАВ ЛЮДИНИ
4.1. Цим листом я повідомляю ВОПФУ про наведені факти з метою внутрівідомчого контролю за дотриманням прав людини та приписів законів України та усунення виявлених порушень, а також притягнення до встановленої законом відповідальності винних посадових осіб.
4.2. Цим листом я інформую ВОПФУ та його керівника про вчинення Петрук Н.В. та іншими невідомими мені винними посадовими особами ВОПФУ щонайменше двох правопорушень щодо мене, пов’язаних з корупцією – 1) відмови в прийнятті та обробці мого листа та де-факто відмови мені в інформації, надання якої передбачено законом; 2) ненадання та/чи несвоєчасне надання мені інформації, яка підлягає наданню відповідно до закону; тобто порушень, заборонених законом України «Про запобігання корупції», які тягнуть адміністративну відповідальність за їх вчинення.
4.3. Повідомляю, що посадові і службові особи державних органів, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів у разі одержання повідомлення про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення працівниками відповідних державних органів, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів, державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень; юридичних осіб, які є учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень, зобов’язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно, протягом 24 годин, письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції.
5. ВИМОГИ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ, ОБ’ЄДНАНІ ІЗ ЗАПИТАМИ НА ДОСТУП ДО МОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ЇХ ЗАХИСТ, ТА ІЗ ЗАЯВАМИ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» прошу надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, зокрема, ПОВТОРНО:
6. Грошовий розмір в гривні ПРИЗНАЧЕНОЇ (ВСТАНОВЛЕНОЇ) мені пенсії на кожний місяць усього періоду виплати пенсії – без додаткових пенсійних виплат та без обмежень сум виплачуваної пенсії.
7. Грошовий розмір в гривні фактично ВИПЛАЧЕНОЇ мені пенсії на кожний місяць усього періоду виплати пенсії.
8. Грошовий розмір в гривні будь-яких додаткових ПЕНСІЙНИХ ВИПЛАТ, фактично виплачених мені на кожний місяць усього періоду виплати пенсії.
9. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації в ВОПФУ мого листа 45Пенсія від 16.01.20.
9.1. Належну факсимільну копію (фотокопію оригіналу) мого листа 45Пенсія від 16.01.20 з реквізитами його вхідної реєстрації в ВОПФУ.
10. Оскільки встановлені законами строки надання запитаної інформації прострочені, а строк вирішення повторних звернень закони не встановили, за правилами субсидіарного права я встановлюю строк розгляду та вирішення ВОПФУ цього мого повторного звернення щодо надання інформації, а також надання відповіді на нього та запитаної інформації – до закінчення робочого дня отримання цього листа.
11. Також, прошу повідомити та надати:
11.1. Фактичні причини та правові підстави відсутності прийняття та обробки мого електронного листа 45Пенсія,отриманого ВОПФУ з сайту Доступ до правди на його офіційну електронну адресу [email address] 2020-01-16 об 11:30:20.
11.1.1. Назви посад, прізвища, імена та по-батькові, місця проживання усіх посадових осіб ВОПФУ, відповідальних за прийняття та обробку мого електронного листа 45Пенсія,отриманого ВОПФУ з сайту Доступ до правди на його офіційну електронну адресу [email address] 2020-01-16 об 11:30:20.
11.2. Фактичні причини та правові підстави відмови в прийнятті та відсутності прийняття та обробки мого електронного листа 45Пенсія, розміщеного публічно онлайн на сайті Доступ до правди, про що я офіційно повідомила ВОПФУ через Петрук Н.В. 27.01.20.
11.2.1. Назви посад, прізвища, імена та по-батькові, місця проживання усіх посадових осіб ВОПФУ, відповідальних за прийняття та обробку мого електронного листа 45Пенсія, розміщеного публічно онлайн на сайті Доступ до правди, про що я офіційно повідомила ВОПФУ через Петрук Н.В. 27.01.20.
11.3. Усі заходи внутрівідомчого контролю за дотриманням прав людини та приписів законів України та усунення виявлених порушень, вжиті на підставі наданої цим листом інформації.
11.3.1. Документальне підтвердження факту та часу вжиття заходів внутрівідомчого контролю за дотриманням прав людини та приписів законів України та усунення виявлених порушень на підставі наданої цим листом інформації.
11.4. Усі дані про притягнення до встановленої законом відповідальності, за наведені тут порушення, усіх винних посадових осіб ВОПФУ.
11.4.1. Документальні підтвердження притягнення до встановленої законом відповідальності, за наведені тут порушення, усіх винних посадових осіб ВОПФУ.
11.5. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) усіх повідомлень керівника, інших посадових осіб ВОПФУ спеціально уповноваженому суб’єкту у сфері протидії корупції про вчинення винними посадовими особами ВОПФУ низки пов’язаних з корупцією правопорушень та отримання моїх повідомлень ВОПФУ про вказані правопорушення.
11.6. Усі наявні загальні та локальні процедури (інструкції, положення тощо) щодо обробки онлайн-звернень.
11.7. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації в ВОПФУ мого електронного листа 45Пенсія, розміщеного публічно онлайн на сайті Доступ до правди, про що я офіційно повідомила ВОПФУ через Петрук Н.В. 27.01.20.
11.8. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) мого електронного листа 45Пенсія, розміщеного публічно онлайн на сайті Доступ до правди, про що я офіційно повідомила ВОПФУ через Петрук Н.В. 27.01.20, з реквізитами його вхідної реєстрації в ВОПФУ.
11.9. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації в ВОПФУ цього листа.
11.10. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації в ВОПФУ.
Усі запитані грошові розміри прошу надати мені в форматі pdf та в форматі табличного редактора Excel, придатного для подальшої обробки даних.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492 ) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v977...), який до сьогодні діє в Україні відповідно до статті 3 Закону України „Про правонаступництво України“ як такий, що не суперечить законодавству України,
«Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в л я є: 1. Встановити, що державні і громадські підприємства, установи й організації видають за заявами громадян копії документів, які виходять від цих підприємств, установ і організацій, якщо такі копії необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них. Копії документів видаються на бланках підприємств, установ і організацій.
У такому ж порядку підприємства, установи й організації можуть видавати копії наявних у них документів, що виходять від інших підприємств, установ і організацій, від яких одержати безпосередньо копії цих документів важко або неможливо. У випадках, коли документи були виконані на бланках, при виготовленні копій відтворюються реквізити бланків.
Підприємства, установи й організації висилають також копії наявних у них документів на запити інших підприємств, установ і організацій, якщо копії таких документів необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них.
Вірність копії документа засвідчується підписом керівника або уповноваженої на те службової особи і печаткою. На копії зазначається дата її видачі і робиться відмітка про те, що оригінал документа знаходиться в даному підприємстві, установі, організації».
Порядок засвідчення копій документів визначений пунктами 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно - розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55, http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0055...).
За вказаним нормативно-правовим актом, відмітка про засвідчення копії документа складається:
-зі слів "Згідно з оригіналом",
-назви посади,
-особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища,
-дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.
Приклад:
Згідно з оригіналом
Юрисконсульт Підпис Ініціали, прізвище
20.03.2014
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом. При цьому я вимагаю вилучення з наданих мені документів конфіденційної інформації про мене, а саме моєї домашньої адреси, приватних адрес електронної пошти та номерів телефонів.
28.01.20
Підпис: Н.М. Щербата – Наталя Михайлівна Щербата
З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна

ГУПФУ у Вінницькій області, Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області

2 Attachments