86с457-17доступ_соцдопКУпАП_ПІ

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Щербата Анастасія Віталіївна, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Щербата Анастасія Віталіївна

Доброго дня!

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
NB! Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до нормативних приписів шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного та моєї матері прізвищ та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «А.В. Щербата» та, відповідно: «Н.М. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних працівників секретаріату, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
P.S. Роз'яснюю, що при підписуванні цієї скарги я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Форма та спосіб мого електронного підпису під цією скаргою вільно обрані мною серед запроваджених в реальне життя можливостей, наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки, в межах доступних опцій комп’ютерної техніки.
Цей лист є запитом на доступ до публічної інформації.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист є запитом на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист є зверненням за захистом моїх порушених прав людини шляхом квазі-судової процедури в порядку закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», в сукупності із законом України «Про звернення громадян».
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», а саме: а) ЗАПИТ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; б) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; в) СКАРГУ, в порядку квазі-судової процедури, передбаченої законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; г) ЗАПИТ в порядку закону України «Про захист персональних даних».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я скористалася своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
ІІ. Факти
1. 15.09.17 через сайт Доступ до правди я звернулась до Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради (далі – ВВМР) з листом «457дп17Палиці+патронаж+заява», в якому об’єднала вимоги інфозапиту на доступ до публічної інформації, заяви про надання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини, та заяви про реалізацію моїх соціальних прав людини. Лист вручений сервером відправника отримувачу 2017-09-15 13:13:12. Переписка оприлюднена тут: https://dostup.pravda.com.ua/request/457.... Лог доставки такий:
«Delivery Status for Outgoing Message #28248
This message has been delivered.
We've received a delivery status notification from the mailserver belonging to the authority.
These logs show what happened to this message as it passed through our Exim mail server. You can send these logs to an authority to help them diagnose problems receiving email from Доступ до правди.
2017-09-15 12:50:55 [17160] 1dsnGx-0004Sm-As <= foi+request-25469-[ПРИХОВАНО]@dostup.pravda.com.ua U=alaveteli P=local S=59129 id=[email address] T="=?UTF-8?Q?=D0=86=D0=BD=D1=84=D0=BE=D1=80=D0=BC=D0=B0=D1=86=D1=96=D0=B9=D0=BD=D0=B8=D0=B9?=\n \320\267\320\260\320\277\320" from <foi+request-25469-[ПРИХОВАНО]@dostup.pravda.com.ua> for [email address] [email address]
2017-09-15 13:13:12 [19427] 1dsnGx-0004Sm-As => [email address] F=<foi+request-25469-[ПРИХОВАНО]@dostup.pravda.com.ua> P=<foi+request-25469-[ПРИХОВАНО]@dostup.pravda.com.ua> R=dnslookup T=remote_smtp S=60099 H=mail.vmr.gov.ua [93.183.204.21]:25 X=TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128 CV=no DN="O=ScrolloutF1,CN=*" C="250 2.0.0 Ok: queued as B65AA802B0" QT=22m17s DT=1s».
1.1. Далі наводиться повний текст листа від 15.09.17 (цитата):
«457дп17Палиці+патронаж+заява
Від: Щербата Анастасія Віталіївна
До: Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
Щербата Анастасія Віталіївна 15 вересня 2017
Доброго дня!
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
Цей лист є запитом на доступ до публічної інформації.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист є зверненням з метою реалізації моїх прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян».
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», а саме: а) ЗАПИТ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; б) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; в) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів про реалізацію моїх прав людини.
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керуюся приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я скористалася своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
NB! Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до нормативних приписів шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного та моєї матері прізвищ та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «А.В. Щербата» та, відповідно: «Н.М. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних співробітників, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
P.S. Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Форма та спосіб мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною серед запроваджених в реальне життя можливостей, наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки, в межах доступних опцій комп’ютерної техніки.
Починаючи з дати опублікування 24.07.1997 року, набув чинності закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (далі по тексту – Конвенція – авт.), Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» від 17.07.1997 № 475/97-ВР. Це означає, що з 24.07.1997 року Конвенція набула статусу національного українського закону, і з того часу її приписи, принципи та практика Європейського Суду з прав людини, як джерела права, є обов’язковими до виконання в Україні усіма, в першу чергу – органами публічної влади та їх посадовими особами.
За Конвенцією, держава (влада) має ЗАБЕЗПЕЧИТИ (provide) кожному усі конвенційні права та свободи (негативні та позитивні обов’язки держави) та реально ВИКОНАТИ в повному обсязі (fulfil) в натурі усі позитивні обов’язки влади щодо усіх прав та свобод стосовно кожного.
За Конвенцією, право на здоров’я гарантується щонайменше двома статтями: ст.8 в частині права на охорону здоров’я та ст.3 – право не бути підданим катуванню.
В Україні забезпечення права кожного на здоров’я покладене в першу чергу на два міністерства та їх підвідомчі органи – охорони здоров’я (в частині медичної складової здоров’я) та соціальної політики (в частині соціальної складової здоров’я) (далі – ВВМР); заборона катування забезпечується усіма міністерствами та іншими органами влади – в межах наданих повноважень. При цьому кожному має бути надано щонайменше чотири види доступу до будь-якого конвенційного права – юридичний, фінансовий, інформаційний та фізичний, і лише наявність усієї сукупності доступів означає реальне гарантування права. Відповідно, з 24.07.1997 року кожне профільне міністерство чи інший орган влади має ЗАБЕЗПЕЧИТИ наявність сукупності УСІХ доступів кожного до відповідного конвенційного права – чи прямими (підзаконними та управлінськими) рішеннями та діями в межах власних повноважень, чи організаційними та координаційними діями, нормотворчими ініціативами, залученням інших органів тощо, якщо частина потрібних повноважень покладена на такі інші органи.
В Україні державний соціальний стандарт під назвою прожитковий мінімум, який гарантує кожному конвенційне та конституційне право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, і який застосовується при визначенні усіх видів мінімальних виплат особі – мінімальних заробітної плати, мінімальної пенсії, усіх соціальних допомог та усіх бюджетних виплат тощо, а саме його поіменний перелік, визначений постановою Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) від 11 жовтня 2016 року № 780. Наскільки мені відомо, до складу прожиткового мінімуму не включені витрати кожного на соціальний захист при несподіваному настанні відповідних життєвих обставин (наприклад, травми), зокрема, право на ПОСТІЙНИЙ ДОГЛЯД (СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ПАТРОНАЖНІ ПОСЛУГИ) та окремо на ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ РЕАБІЛІТАЦІЇ (візок, милиці, підлікотні палиці тощо). Схоже, ВВМР і не пропонувало включити такі витрати до прожиткового мінімуму. Також, встановлений нормативно (законами про бюджет на поточні роки) РОЗМІР прожиткового мінімуму не відповідає ВАРТОСТІ прожиткового мінімуму, і не тільки конституційного, а навіть встановленого нормативно КМУ – тобто, є свавільним. Зокрема, ВАРТІСТЬ фактичного (статистичного) нормативного прожиткового мінімуму для таких дітей, як я, у віці від 6 до 18 років (і яка щонайменше втроє менша від вартості конституційного прожиткового мінімуму), обрахована ВВМР за липень 2017 року, склала 3 491,01 грн.; натомість, законом України «Про Державний бюджет на 2017 рік» свавільно встановлений РОЗМІР прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2017 року – 1 689 гривень, з 1 травня – 1 777 гривень, з 1 грудня – 1 860 гривень.
Я є дитиною-інвалідом і обліковуюсь в базі даних департаменту соціальної політики Вінницької міської ради (далі – ВВМР). У мене діагностована фіброзна дисплазія н/3 лівого стегна та двобічний коксартроз. З бюджету мені виплачується соціальна допомога дитині-інваліду в розмірі 918,40 грн.
11.09.17 я отримала травму правого голеностопу, внаслідок чого втратила можливість ходити. Через дикі болі «швидка» мусила вколоти мені знеболювальне, аби змогти довезти мене до лікарні. В травмопункті Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні (м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 108) мені діагностували розрив зв’язок, наклали гіпсову шину, призначили постільний режим та заборонили ходити травмованою ногою протягом усього лікування. Я тепер маю право лише скакати на лівій нозі. Однак, в лівій нозі вище коліна у мене діагностована об’ємна фіброзна дисплазія (нетипова тканина, переродження) кістки, внаслідок чого мені в 2014 році встановлена інвалідність та заборонені будь-які фізичні навантаження через високий ризик перелому ноги. Тобто, скакати я не маю права з причини інвалідності. Моя мама допомагає мені, чим може, але вона є інвалідом 2 групи, має перелом хребта і 10 міжхребцевих гриж, хвороби серця та щитовидки, і за станом здоров’я не може мене, 16-річну дитину, носити на руках. Мені доводиться терпіти муки хвороби, оскільки вийти до туалету стало проблемою. Дуже розболілись обидва стегна з коксартрозом та ліва нога в місці фіброзної дисплазії. Хірург-ортопед призначив мені постільний режим та знеболювальні, а також підлікотні палиці та патронаж (постійний догляд) на час лікування. Внаслідок травми я потребую НЕГАЙНОГО соціального захисту у вигляді постійного догляду (патронажних послуг), в першу чергу соціально-побутового патронажу, а також засобів реабілітації – дві підлікотні палиці (милиці), щоб змогти вийти до туалету. Рішенням ЛКК Центру первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниці від 12.09.17 №658 мені рекомендоване придбання двох палиць підлікотних та патронажні послуги на час лікування.
Станом на сьогодні ніхто з органів публічної влади та їх посадових осіб не надав мені жодної інформації про мої права у зв’язку з травмою та ЗАКОННИЙ порядок їх реалізації.
І. ВИМОГИ ЗАПИТУ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ, ОБ’ЄДНАНІ ІЗ ЗАЯВОЮ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Відповідно до ст.10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян» прошу надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Чи забезпечується кожному в м. Вінниці конвенційне право на вчасний, зокрема, НЕГАЙНИЙ соціальний захист при несподіваному настанні відповідних життєвих обставин (наприклад, травма, як у мене), зокрема, право на ПОСТІЙНИЙ ДОГЛЯД (СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ПАТРОНАЖНІ ПОСЛУГИ), зокрема, на час лікування, та окремо на ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ РЕАБІЛІТАЦІЇ (візок, милиці, підлікотні палиці тощо)? Так чи ні? Якщо ТАК (забезпечується),
1.1. чи існує в м. Вінниці ЮРИДИЧНИЙ доступ кожного до такого соціального захисту, а саме на підставі яких приписів права та відомчих нормативних та управлінських рішень це право забезпечується вчасно, зокрема, НЕГАЙНО?
Прошу повідомити загальну КІЛЬКІСТЬ таких нормативів та навести їх повний ПЕРЕЛІК, а також ДЖЕРЕЛА ОФІЦІЙНОГО ОПРИЛЮДНЕННЯ в інтернеті (прямі лінки).
Прошу повідомити, в який СТРОК, кваліфікований як «вчасно», зокрема, НЕГАЙНО, мають бути надані кожному необхідні йому види соціального захисту (ПОСТІЙНИЙ ДОГЛЯД (СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ПАТРОНАЖНІ ПОСЛУГИ), зокрема, на час лікування, та окремо ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ РЕАБІЛІТАЦІЇ (візок, милиці, підлікотні палиці тощо)? Якими нормативами такий строк передбачений?
1.2. чи існує в м. Вінниці ФІНАНСОВИЙ доступ кожного до такого права на вчасний, зокрема, НЕГАЙНИЙ соціальний захист при несподіваному настанні відповідних життєвих обставин (наприклад, травма, як у мене), зокрема, права на ПОСТІЙНИЙ ДОГЛЯД (СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ПАТРОНАЖНІ ПОСЛУГИ), зокрема, на час лікування, та окремо на ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ РЕАБІЛІТАЦІЇ (візок, милиці, підлікотні палиці тощо)?
Прошу повідомити, за рахунок яких конкретних джерел фінансується в м. Вінниці така соціальна допомога КОЖНОМУ і, зокрема, людям З ІНВАЛІДНІСТЮ, в тому числі ДІТЯМ-ІНВАЛІДАМ? Прошу повідомити загальну КІЛЬКІСТЬ усіх встановлених нормативно джерел фінансування таких послуг та навести їх повний ПЕРЕЛІК.
Прошу повідомити, яке БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ (в гривні) таких послуг ПЕРЕДБАЧЕНЕ нормативно на 2017 рік в м. Вінниці (в тому числі в розрізі КВАРТАЛІВ) та якими саме нормативними ДОКУМЕНТАМИ. Прошу навести ПЕРЕЛІК таких НОРМАТИВІВ та джерела їх офіційного ОПРИЛЮДНЕННЯ в інтернеті.
Прошу повідомити, яке БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ (в гривні) таких послуг ВВМР ПРОПОНУВАЛО визначити нормативно на 2017 рік в м. Вінниці (в тому числі в розрізі КВАРТАЛІВ) та якими саме ДОКУМЕНТАМИ. Прошу повідомити загальну КІЛЬКІСТЬ таких документів ВВМР, навести їх ПЕРЕЛІК та надати НАЛЕЖНО ЗАСВІДЧЕНІ ФАКСИМІЛЬНІ КОПІЇ (ФОТОКОПІЇ ОРИГІНАЛІВ) усіх таких документів.
1.3. чи існує в м. Вінниці ІНФОРМАЦІЙНИЙ доступ кожного до такого права на вчасний, зокрема, НЕГАЙНИЙ соціальний захист при несподіваному настанні відповідних життєвих обставин (наприклад, травма, як у мене), зокрема, права на ПОСТІЙНИЙ ДОГЛЯД (СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ПАТРОНАЖНІ ПОСЛУГИ), зокрема, на час лікування, та окремо на ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ РЕАБІЛІТАЦІЇ (візок, милиці, підлікотні палиці тощо)?
Прошу повідомити, хто конкретно (які ОРГАНИ та посадові особи) у м. Вінниці, та в який СПОСІБ (за якою процедурою) повідомляють кожному, хто цього потребує, про його конвенційне та конституційне право на охорону здоров’я в частині такого НЕГАЙНОГО соціального захисту.
Прошу повідомити, в який СТРОК має бути повідомленим кожний, хто цього потребує, про його конвенційне та конституційне право на охорону здоров’я в частині такого вчасного, зокрема, НЕГАЙНОГО соціального захисту;
1.4. чи існує в м. Вінниці ФІЗИЧНИЙ доступ кожного до такого права на вчасний, зокрема, НЕГАЙНИЙ соціальний захист при несподіваному настанні відповідних життєвих обставин (наприклад, травма, як у мене), зокрема, права на ПОСТІЙНИЙ ДОГЛЯД (СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ПАТРОНАЖНІ ПОСЛУГИ), зокрема, на час лікування, та окремо на ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ РЕАБІЛІТАЦІЇ (візок, милиці, підлікотні палиці тощо)?
Прошу повідомити, хто конкретно (які органи влади та їх посадові особи) в м. Вінниці зобов’язані доставляти кожному, хто цього потребує, ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ РЕАБІЛІТАЦІЇ (візок, милиці, підлікотні палиці тощо).
Прошу повідомити, хто конкретно (які органи влади та їх посадові особи) в м. Вінниці зобов’язані доставляти кожному одинокому (який не має працездатних рідних) неходячому інваліду (наприклад, як я в даний час), зокрема, дитині-інваліду ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ РЕАБІЛІТАЦІЇ (візок, милиці, підлікотні палиці тощо).
Прошу повідомити, чи існує в м. Вінниці накопичувальний фонд, склад, банк тощо ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ (візок, милиці, підлікотні палиці та ін.) для вчасного, зокрема, НЕГАЙНОГО соціального захисту при несподіваному настанні відповідних життєвих обставин у вигляді строкового забезпечення пацієнтів, які внаслідок травми чи хвороби тимчасово втрачають здатність ходити, але після адекватного лікування ця здатність відновлюється.
Прошу повідомити, хто конкретно (які органи влади та їх посадові особи) у м. Вінниці зобов’язані надавати в натурі кожному одинокому (який не має працездатних рідних) неходячому інваліду (наприклад, як я в даний час), зокрема, дитині-інваліду, ПОСТІЙНИЙ ДОГЛЯД (СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ПАТРОНАЖНІ ПОСЛУГИ), зокрема, на час лікування.
2. Які дії в межах власних повноважень (ухвалення підзаконних локальних нормативних та/чи управлінських рішень, нормотворчі ініціативи, організаційні та координаційні дії, залучення інших органів, якщо частина потрібних повноважень покладена на такі інші органи, тощо), виконані ВВМР для мети забезпечення у м. Вінниці кожному доступу до права на вчасний, зокрема, НЕГАЙНИЙ соціальний захист при несподіваному настанні відповідних життєвих обставин (наприклад, травма, як у мене), серед іншого, права на ПОСТІЙНИЙ ДОГЛЯД (СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ПАТРОНАЖНІ ПОСЛУГИ), зокрема, на час лікування, та окремо на ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ РЕАБІЛІТАЦІЇ (візок, милиці, підлікотні палиці тощо), включаючи:
2.1. для мети ЗАБЕЗПЕЧИТИ (provide) кожному та реально ВИКОНАТИ в повному обсязі (fulfil) ЮРИДИЧНИЙ доступ до такого права;
2.2. для мети ЗАБЕЗПЕЧИТИ (provide) кожному та реально ВИКОНАТИ в повному обсязі (fulfil) ФІНАНСОВИЙ доступ до такого права;
2.3. для мети ЗАБЕЗПЕЧИТИ (provide) кожному та реально ВИКОНАТИ в повному обсязі (fulfil) ІНФОРМАЦІЙНИЙ доступ до такого права;
2.4. для мети ЗАБЕЗПЕЧИТИ (provide) кожному та реально ВИКОНАТИ в повному обсязі (fulfil) ФІЗИЧНИЙ доступ до такого права.
Прошу повідомити загальну КІЛЬКІСТЬ документів, підтверджуючих вчинення ВВМР вказаних дій, навести їх ПЕРЕЛІК та надати НАЛЕЖНО ЗАСВІДЧЕНІ ФАКСИМІЛЬНІ КОПІЇ (ФОТОКОПІЇ ОРИГІНАЛІВ) усіх таких документів.
3. Належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів, складених та/чи отриманих за цим листом.
4. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації ВВМР цього мого листа.
5. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації ВВМР.
6. Якщо цей лист пересилатиметься іншим органам влади тощо, прошу надати належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) листа до органу пересилання з доказами надсилання (вручення) його адресату.
7. Прошу надати мені дані про усіх посадових осіб ВВМР, відповідальних за розгляд та вирішення цього мого листа, а саме:
7.1. найменування їх посад,
7.2. прізвища, імена та по-батькові,
7.3. усі рішення про прийняття на роботу в ВВМР та усі переведення (переміщення) в ВВМР;
8. усі наявні в ВВМР документи про освіту цих посадових осіб ВВМР;
9. усі наявні в ВВМР документи про факт та тривалість попереднього трудового досвіду (місця роботи та займані посади) цих посадових осіб ВВМР;
10. задокументовані їх посадові обов’язки (посадова інструкція тощо);
11. належні факсимільні копії (фотокопії оригіналів) їх посадових інструкцій,
12. призначену заробітну плату в ВВМР в гривні (посадовий оклад з усіма надбавками) кожній з цих посадових осіб ВВМР;
13. усі фактичні виплати кожній з цих посадових осіб ВВМР з фонду заробітної плати ВВМР в гривні, нараховані та сплачені за період 2016-2017 років, в розрізі місяців.
14. належні факсимільні копії (фотокопії оригіналів) їх останніх декларацій про доходи.
ІІ. ВИМОГИ ЗАЯВИ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ МОЇХ ПРАВ ЛЮДИНИ
15. Прошу НЕГАЙНО забезпечити мене як дитину-інваліда потрібним соціальним захистом за бюджетні кошти, а саме
15.1. двома підлікотними палицями;
15.2. соціально-побутовими патронажними послугами (постійним доглядом) на час лікування.
16. Оскільки я є одинокою лежачою дитиною-інвалідом і не маю працездатних родичів, які фізично могли б принести мені з призначеного місця дві підлікотних палиці, прошу доставити ці палиці мені за моєю адресою.
17. Прошу надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з розгляду та вирішення цього звернення шляхом надсилання їх належно засвідчених фотокопій з оригіналів на мою електронну адресу, з якої надійшов цей лист.
18. Прошу надати мені на мою електронну адресу, з якої надійшов цей лист, письмові відповіді з усіх питань звернення.
19. Прошу надати мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації ВВМР цього мого листа.
20. Прошу надати мені належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації ВВМР.
21. Якщо цей лист пересилатиметься іншим органам влади тощо, прошу надати належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) листа до органу пересилання з доказами надсилання (вручення) його адресату.
22. Відповідно до 20.2,3 закону України «Про звернення громадян», «На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.
Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку».
22.1. Моє звернення стосується мого здоров’я та припинення катування, якому я піддаюся протягом вже чотирьох діб і продовжую піддаватися, з причини протиправної винної бездіяльності місцевих органів соціального захисту та їх посадових осіб. При таких обставинах прошу розглянути та задовольнити, а також виконати моє звернення ТЕРМІНОВО, в строк не пізніше 15.09.17.
22.2. Оскільки я є дитиною-інвалідом і маю встановлені законодавством пільги, прошу розглянути це звернення у першочерговому порядку.
Роз’яснюю, що, відповідно до 5.6,7 закону України «Про звернення громадян», «Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається».
Принагідно роз’яснюю Вам, що, відповідно до ст. 3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло в м. Вінниці. Законом України «Про звернення громадян» надання заявниками адреси місця проживання не вимагається. Разом з тим, усі мої актуальні персональні дані про мою інвалідність, склад сім’ї тощо, включно моя адреса, та документи на їх підтвердження, надані мною раніше ВВМР (пред’явлені оригінали) і наявні в електронному банку даних ВВМР.
Подання цього листа не надає технічної опції вкладення файлів; фотокопія рішення ЛКК від 12.09.17 №658 у вигляді файлу формату ПДФ під назвою «ЩербатаАВрішЛКК658_12.09.17» додається за посиланням, актуальним до відкриття ВВМР до 30.09.17: https://drive.google.com/file/d/0B1SV7Kk....
Оригінал рішення ЛКК від 12.09.17 №658 знаходиться у мене і буде пред’явлений уповноваженим посадовим особам на першу ж вимогу.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Відповідь та запитану інформацію в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
З повагою,

Підпис: А.В. Щербата

Від імені неповнолітньої дитини Щербатої А.В. (ст.154.2 СК України) мати
Підпис: Н.М. Щербата
»
(Кінець цитати).
1.2. Встановлений законом строк вирішення мого листа в частині запиту на доступ до публічної інформації сплив ще 22.09.17.
1.3. Листом від 20.09.17 №Щ-01-90710/1-00-10, за підписом начальника відділу звернень апарату міської ради та її виконкому, розпорядника інформації Ірини Єлізарової, виконавець О. Дзигун, 59-52-45, виконком Вінницької міської ради (далі – ВВМР), як такий, що визнав себе належним розпорядником запитаної інформації, вказав таке (далі – цитата повного тексту листа):
«На Ваш запит від 15.09.2017 року повідомляю наступне.
Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 року No 321.
Відповідно до Порядку, облік осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, ведуть органи соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання осіб.
Для взяття на облік особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законні представники подають органу соціального захисту населення заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики разом із відповідними документами.
Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації здійснюється у межах відповідних бюджетних призначень, передбачених Мінсоцполітики у державному бюджеті.
Мінсоцполітики спрямовує бюджетні кошти Фонду соціального захисту інвалідів з метою перерахування їх підприємствам, що виконали індивідуальні заявки осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації і надання послуг з їх післягарантійного ремонту.
Отже, для оформлення направлення на безоплатне забезпечення милицями ліктьовими Ви маєте право звернутися із заявою про взяття на облік затвердженого зразка до управління соціального захисту населення (Правобережне) департаменту соціальної політики міської ради за адресою: м. Вінниця, проспект Космонавтів, буд. З0, 2 поверх, ЦАП <<Прозорий офіс>>, робочі місця No1, 2 та З та пред'явити такі документи:
1. Паспорт;
2. Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія сторінки паспорта громадянина України з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;
З. Довідка про реєстрацію місця проживання для дітей з інвалідністю, віком до 16 років, та осіб, паспорти яких не містять відомостей про реєстрацію місця проживання;
4. Індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю;
5. Документ, що підтверджує особу та повноваження законного представника дитини з інвалідністю або іншої особи.
При пред'явлені даних документів буде сформовано направлення і анкета на безкоштовне забезпечення необхідним виробом.
Направлення для виготовлення замовлених технічних засобів реабілітації вноситься до Центрального банку даних з проблем інвалідності та направляється поштою (у паперовому вигляді) на адресу підприємства-виробника технічних засобів реабілітації. В подальшому даний виріб буде доставлено на сервісний центр для видачі або надіслано поштою на адресу реєстрації чи фактичного проживання дитини з інвалідністю.
З 24.06.2014 року Щербата А.В. перебуває на обліку в управлінні соціального захисту населення (Правобережне) департаменту соціальної політики для безкоштовного забезпечення протезно-ортопедичними виробами. 24.06.2014 році їй видано направлення на безкоштовне забезпечення двома парами ортопедичного взуття та 22.08.2014р. на забезпечення супінаторами, які вона отримала 06.11.2014року.
Станом на 18.09.2017 р. Ви із заявою на забезпечення милицями з підлокітниками до управління соціального захисту населення (Правобережне) департаменту соціальної політики міської ради не звертались.
Додатково повідомляю, що працівником управління соціального захисту населення (Правобережне) департаменту соціальної політики міської ради в телефонному режимі було з'ясовано, що ГО <<Гармонію>, яка знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Володимира Винниченка, буд.5. (тел.50-75-04), має можливість надати Вам для тимчасового використання необхідний технічний засіб реабілітації, для чого необхідно звернутися до ГО <<Гармонія>> за вищевказаною адресою для вибору необхідних милиць з підлокітниками.
Щодо надання соціальних послуг у вигляді постійного догляду за дитиною-інвалідом, повідомляємо, що рішенням Вінницької міської ради від 29.04.2016 року N225 на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року N1417 <<Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)>> затверджено Положення про Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці та Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (надалі Перелік).
Переліком визначено категорії осіб, яким налаються соціальні послуги Територіальним центром, зокрема визначено, що соціальному обслуговуванню підлягають громадяни з інвалідністю, які досягли 18-річного віку.
Щербата А. В. не підлягає соціальному обслуговуванню в Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці, оскільки є неповнолітньою дитиною-інвалідом.
Слід зазначити, що відповідно до розпорядження міського голови N129-р від 06.05.2011 року <<Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в виконавчих органах Вінницької міської ради>> зі змінами, відділ звернень апарату міської ради та її виконкому визнано спеціальним структурним підрозділом, який здійснює облік інформаційних запитів, що надходять до міської ради та її виконавчих органів, а також налає консультації під час оформлення таких запитів. Отже, Ваш інформаційний запит було зареєстровано відділом звернень за вхідним №Щ-01-90710 від 15.09.2017 року (копія додається).
Враховуючи необхідність додаткового опрацювання Вашого запиту, інформація щодо працівників департаменту соціальної політики міської ради яким буде доручено розгляд Вашого звернення та копія звернення з номером реєстрації буде надана додатково.
Керуючись п. 4 ст. 20 Закону України <<Про доступ до публічної інформації>> термін розгляду запиту продовжено на період до 20 робочих днів.
З повагою,
начальник відділу звернень
апарату міської ради та її виконкому,
розпорядник інформації Ірина Єлізарова
вик. О. Дзигун тел. 59-52-45».
(Кінець цитати).
1.4. Листом від 10.10.17 №Щ-01-90710/1-00-10 за підписом начальника відділу звернень апарату міської ради та її виконкому, розпорядника інформації Ірини Єлізарової, виконавець В. Войткова, тел.50-83-88, ВВМР вказав таке (далі – цитата повного тексту листа):
«На Ваш запит від 15.09.2017 року додатково повідомляю наступне.
Ваше звернення було зареєстровано департаментом соціальної політики Вінницької міської ради за вхідним N°Щ-08-90910 від 15.09.2017 року (копія додається).
Відповідальною особою, яка займається розглядом Вашого листа щодо забезпечення Вас милицями ліктьовими є заступник начальник - завідувача сектору N1 відділу персоніфікованого обліку управління соціального захисту населення (Правобережне) департаменту соціальної політики міської ради Соболь Вероніка Валеріївна.
Надаю, в додатках, запитувану Вами інформацію щодо фактичних виплат Соболь В.В. з фонду заробітної плати департаменту соціальної політики міської ради, які нараховані та сплачені за період 2016-2017 років в розрізі місяців, копію посадової інструкції даного працівника, копію диплому, розпорядження про призначення, тощо.
З приводу надання декларацій про доходи повідомляю, що відповідно до ст.47 Закону України <<Про запобігання корупції>>, Національне агентство забезпечує відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства.
Доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному вебсайті Національного агентства надається шляхом можливості перегляду, копіювання та роздруковування інформації, а також у вигляді набору даних (електронного документа), організованого у форматі, що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання.
Враховуючи те, що декларації за 2016 рік посадовими особами департаменту соціальної політики за місцем роботи не подавались, Ви можете отримати запитувану інформацію на офіційному веб-сайті Національного агентства.
На Ваш запит виготовлено копії запитуваних документів на 28-ми аркушах.
Згідно з ч.2 ст.21 Закону України <<Про доступ до публічної інформації>>: <<У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк>.
Рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради від 10.01.2013р. N 11 <Пpo встановлення норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами>>, зі змінами від 01.12.2016 р. N2826 <<Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від 10.01.2013 р. N11 встановлено норми витрат на копіювання та друк документів більше як 10 сторінок в розмірі 0,1 відсотка від мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки. З 01 січня 2017р. розмір складає 3,20 грн. з ПДВ за сторінку.
Враховуючи вищевикладене, решту сканованих копій на 12-ти аркушах Ви маєте можливість отримати попередньо сплативши витрати за копіювання документів у сумі 38 грн. 40 коп. на розрахунковий рахунок виконкому Вінницької міської ради. Після надходження коштів та надання квитанції про оплату копії запитуваних документів будуть надіслані на зазначену адресу.
Платіжні реквізити: р/р З 155 320 11 28545 В ГУ ДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРРПОУ 03084813
Одержувач: виконком Вінницької міської ради ІПН 030848102281
N св.01833510
Призначення платежу: оплата від фізичної особи (П.І.Б.) за копіювання документів на розмножувальній техніці.
Додатки на 16-ти аркушах.
Начальник відділу звернень апарату міської ради та її виконкому, розпорядник інформації Ірина Єлізарова
вик. В. Войткова тел. 50-83-88».
(Кінець цитати).
1.4.1. Жодних додатків до листа не додано.
1.4.2. Разом з тим, двома окремими файлами надіслані – без початку і без кінця, без автора, без вихідних реєстраційних номерів та дат, без зазначення статусу додатків до якихось листів – ніяк не засвідчене фото мого звернення в першому файлі, а в другому – ніяк не засвідчені фото двох начебто посадових інструкцій: першої – заступника начальника відділу Соболь В.В. за 2016 рік на 5 сторінках; другої, наскільки я зрозуміла, – застарілої, нечинної посадової інструкції головного спеціаліста Соболь В.В. за 2015 рік на 5 сторінках. Перша копія не є факсимільною копією (фото оригіналу), яку я просила надати, а кастрованим фото з раніше виготовленої ксерокопії, – з якої попередньо видалені підпис та відтиск печатки в реквізиті затвердження оригіналу. Друга посадова інструкція – відвертий спам, оскільки такої інформації я не запитувала. Та й в листі-відповіді продекларована ОДНА посадова інструкція Соболь В.В. Це означає, що уся фактично надіслана у формі документів інформація є НЕЗАПИТАНОЮ, тобто, спамом.
1.4.3. Продекларована як надана в додатках інформація щодо фактичних виплат Соболь В.В. з фонду заробітної плати департаменту соціальної політики міської ради, які нараховані та сплачені за період 2016-2017 років в розрізі місяців, копія диплому, розпорядження про призначення, тощо насправді не надана.
2. Аналіз обох листів ВВМР демонструє такі висновки:
2.1. Відповідь по суті запиту взагалі НЕ НАДАНА на 59 запитів, а саме:
2.1.1. на 57 запитів пунктів 1-2 мого листа «457дп17Палиці+патронаж+заява» щодо доступу до КОНКРЕТНИХ вказаних в листі соціальних послуг;
2.1.2. на запит пункту «9. усі наявні в ВВМР документи про факт та тривалість попереднього трудового досвіду (місця роботи та займані посади) цих посадових осіб ВВМР»;
2.1.3. на запит пункту «12. призначену заробітну плату в ВВМР в гривні (посадовий оклад з усіма надбавками) кожній з цих посадових осіб ВВМР».
Оті многа буков в листі ВВМР від 10.10.17 стосовно соціальних послуг з претензією на відповідь на мої запити насправді не мають ЖОДНОГО відношення до теми запитів стосовно КОНКРЕТНИХ вказаних в листі соціальних послуг. Мені написали про Химкині кури, але не про те, що я питала; цим фіговим листком прикрили срам ничегонеделанья і ниченонезнанья стосовно теми моїх запитів, а от про потрібну мені запитану інформацію – ні слова.
2.2. НАДАНА НЕСВОЄЧАСНО єдина, з числа запитаної, інформація – про вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації мого листа «457дп17Палиці+патронаж+заява» – 10.10.17, з прострочкою в 19 днів. Уся інша запитана інформація НЕ НАДАНА.
2.3. Доступ до частини запитаної інформації мені ПРОТИПРАВНО ОБМЕЖЕНИЙ щонайменше в 2-х випадках, всупереч прямій забороні на таке обмеження, передбаченій ст.6.5 закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме:
2.3.1. Вимога сплати мною норм витрат на копіювання та друк запитаних копій документів більше 10 сторінок є протиправною, оскільки,
по-перше, розпорядження ВВМР від 10.01.2013р. N11 та від 01.12.2016 р. N2826 (оприлюднені на сайті Вінницької міської ради) не є релевантними ситуації, тому що ці розпорядження НЕ ВИЗНАЧАЛИ РОЗМІРУ ФАКТИЧНИХ ВИТРАТ на копіювання та друк; сплата ж норм витрат, встановлених вказаними розпорядженнями, не передбачена жодним законом;
по-друге, мені не надано ЖОДНОЇ сторінки запитаної інформації – наданий лише не запитаний спам.
2.3.2. Це означає, що мій доступ до інформації, запитаної в розділі І мого листа «457дп17Палиці+патронаж+заява» запитами «12. призначену заробітну плату в ВВМР в гривні (посадовий оклад з усіма надбавками) кожній з цих посадових осіб ВВМР» та «13. усі фактичні виплати кожній з цих посадових осіб ВВМР з фонду заробітної плати ВВМР в гривні, нараховані та сплачені за період 2016-2017 років, в розрізі місяців», ПРОТИПРАВНО ОБМЕЖЕНИЙ розпорядником умовою сплати мною не передбачених законом платежів, всупереч прямій забороні на будь-які обмеження, передбаченій ст.6.5 закону України «Про доступ до публічної інформації».
2.4. ВВМР протиправно ВІДМОВИВ мені в наданні інформації в частині запитаних копій декларацій про доходи, шляхом відсилання мене до загальнодоступного сайту та непересилання запиту належному розпоряднику, оскільки:
2.4.1. Відсилання до сайту НАЗК за деклараціями про доходи є протиправним, оскільки, за приписами закону, розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. ВВМР не направив мій запит до НАЗК в частині його повноважень, а послав мене до загальнодоступного сайту НАЗК як джерела потрібної мені інформації. Однак, я запитувала НАЛЕЖНО ЗАСВІДЧЕНІ ФОТОКОПІЇ З ОРИГІНАЛІВ декларацій, які технічно неможливо отримати на сайті. Це означає, що ВВМР ПРОТИПРАВНО ВІДМОВИВ мені В НАДАННІ ІНФОРМАЦІЇ в цій частині.
3. Це означає що, в порушення приписів закону України «Про доступ до публічної інформації оскаржувані особи – начальник відділу звернень апарату Вінницької міської ради та її виконкому, розпорядник інформації Ірина Єлізарова, виконавець О. Дзигун тел. 59-52-45, виконавець В. Войткова, тел.50-83-88, інші невідомі посадові особи ВВМР, в період з 22.09.17 по сьогодні, 08.11.17, тобто, протягом 1,5 місяця, вчинили і продовжують вчиняти щонайменше 13 триваючих до сьогодні порушень моїх прав людини та українських нормативних приписів щодо мого запиту на публічну інформацію, а саме:
3.1. Не надали мені відповідь на запит в частині 59 запитів;
3.2. Несвоєчасно частково надали мені запитану інформацію;
3.3. Не надали мені безперешкодно і безкоштовно публічну інформацію;
3.4. Навмисно приховали від мене інформацію;
3.5. Не надали достовірну, точну та повну інформацію, яка запитувалась;
3.6. Неправомірно відмовили мені в доступі до інформації;
3.7. Де-факто неправомірно відмовили мені в доступі до інформації;
3.8. Протиправно обмежили мій доступ до інформації;
3.9. Не надали мені відмови в задоволенні запиту на інформацію в письмовій формі;
3.10. Не повідомили мені прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
3.11. Не повідомили мені дату відмови в задоволенні запиту на інформацію;
3.12. Не повідомили мені мотивовану підставу відмови в задоволенні запиту на інформацію;
3.13. Не повідомили мені порядок оскарження відмови в задоволенні запиту на інформацію.
4. Цим листом я інформую Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, відповідального, відповідно до посадових обов’язків, за вирішення питань цього листа (далі – Уповноважений) про вчинення оскаржуваними посадовими особами ВВМР низки адміністративних правопорушень, які тягнуть адміністративну відповідальність, оскільки порушують права людини та спрямовані проти державного устрою та Конституції України.
5. Відповідно до ст.1.1 закону України «Про запобігання корупції», «У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
- корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;
- корупція - використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей».
5.1. Тобто, корупцією, серед іншого, закон визначив – це використання, зокрема, будь-яким публічним чиновником наданих йому службових повноважень з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи ІНШИХ осіб.
5.2. Виходить, якщо начальник відділу звернень апарату Вінницької міської ради та її виконкому, розпорядник інформації Ірина Єлізарова, виконавець В. Войткова тел. 50-83-88, використовуючи свої власні владні повноваження, протиправно вимагали з мене гроші у вигляді не передбаченого жодним законом платежу в сумі 38 грн. 40 коп. на користь ІНШОЇ особи – виконкому Вінницької міської ради, як умови надання запитаної мною інформації,
то в такий спосіб вони просто вимагали від мене хабаря третій особі, тобто, вчинили корупційний кримінальний злочин.
5.3. Цим листом я інформую Уповноваженого про вчинення начальником відділу звернень апарату Вінницької міської ради та її виконкому, розпорядником інформації Іриною Єлізаровою, виконавцем В. Войтковою тел. 50-83-88, корупційних правопорушень – протиправного вимагання з мене грошей (хабаря) на користь іншої особи як умови надання мені запитаної інформації. Такі дії кваліфікуються як злочин, віднесений до корупційних злочинів, який тягне кримінальну відповідальність за його вчинення.
6. Відповідно до ст.60.1 закону України «Про запобігання корупції», «Особам, зазначеним у пунктах 1, 2, 4 і 5 частини першої статті 3 цього Закону, а також особам, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, забороняється: 1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом; 2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.
6.1. Виходить, якщо начальник відділу звернень апарату Вінницької міської ради та її виконкому, розпорядник інформації Ірина Єлізарова, виконавець О. Дзигун тел. 59-52-45, виконавець В. Войткова, тел.50-83-88, інші оскаржувані мною невідомі посадові особи ВВМР, при вирішенні мого запиту, протиправно не виконали свого ОБОВ’ЯЗКУ з розгляду та вирішення мого звернення, і вчинили при цьому щонайменше 11 порушень у формі відмови де-факто в наданні мені інформації, надання якої передбачено законом України «Про доступ до публічної інформації», а також у формі надання несвоєчасно, недостовірної чи не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню мені відповідно до закону «Про доступ до публічної інформації» (а саме: 1) не надали мені відповідь на 59 запитів; 2) не надали мені безперешкодно і безкоштовно публічну інформацію; 3) навмисно приховали від мене інформацію; 4) не надали достовірну, точну та повну інформацію, яка запитувалась; 5) несвоєчасно частково надали запитану інформацію; 6) де-факто неправомірно відмовили мені в доступі до інформації; 7) не надали мені відмови в задоволенні запиту на інформацію в письмовій формі; 8) не повідомили мені прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації; 9) не повідомили мені дату відмови в задоволенні запиту на інформацію; 10) не повідомили мені мотивовану підставу відмови в задоволенні запиту на інформацію; 11) не повідомили мені порядок оскарження відмови в задоволенні запиту на інформацію),
то вчинили заборонені законом України «Про запобігання корупції» правопорушення, пов’язані з корупцією – 1) відмову мені в інформації, надання якої передбачено законом України «Про доступ до публічної інформації»; 2) надання мені несвоєчасно та не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню мені відповідно до закону України «Про доступ до публічної інформації»; тобто порушення, які тягнуть адміністративну, цивільну та дисциплінарну відповідальність за їх вчинення.
6.2. Цим листом я інформую Уповноваженого про вчинення начальником відділу звернень апарату Вінницької міської ради та її виконкому, розпорядником інформації Іриною Єлізаровою, виконавцем В. Войтковою тел. 50-83-88, іншими невідомими мені посадовими особами ВВМР, при вирішенні мого запиту, правопорушень, пов’язаних з корупцією – 1) відмови мені в інформації, надання якої передбачено законом України «Про доступ до публічної інформації»; 2) надання мені несвоєчасно та не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню мені відповідно до закону України «Про доступ до публічної інформації»; тобто порушень, заборонених законом України «Про запобігання корупції», які тягнуть адміністративну відповідальність за їх вчинення.
ІІ. Вимоги скарги
7. Відповідно до приписів ст.ст.11, 13-14, 16-17 закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», 8.1) ст.255.1 КУпАП, я звертаюся до Уповноваженого і прошу:
7.1. Відкрити за цим листом провадження у справі про порушення прав і свобод людини і громадянина.
7.2. ТЕРМІНОВО провести перевірку викладених фактів та розгляд звернення в установленому законом порядку. При цьому забезпечити реалізацією моїх прав:
7.2.1. особисто викласти аргументи комісії (особі), що перевірятиме скаргу, та взяти участь у перевірці поданої скарги;
7.2.2. знайомитися з матеріалами перевірки скарги;
7.2.3. подавати додаткові матеріали та наполягати на їх запиті органом, який розглядає скаргу;
7.2.4. бути присутнім при розгляді скарги;
7.2.5. користуватися послугами адвоката або представника;
7.2.6. одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги;
7.2.7. висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду скарги;
7.2.8. вимагати відшкодування збитків, якщо вони стануть результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.
7.3. Забезпечити мою участь в перевірці та розгляді скарги; для цього повідомити мені прізвища, імена та по-батькові, найменування посад посадових осіб, яким буде доручено проводити перевірку та/чи розгляд скарги, та завчасно повідомляти про місце та час усіх запланованих заходів з перевірки та/чи розгляду скарги.
7.4. Надати мені завчасно до початку розгляду скарги можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки скарги шляхом надсилання належних їх цифрових факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист;
7.5. Встановити поіменно та повідомити мені усіх винних та відповідальних посадових осіб, причетних до фактів викладених в скарзі порушень моїх прав.
7.6. Розглянути скаргу в моїй присутності за місцем мого проживання, заздалегідь повідомивши час та місце розгляду.
Вказане клопотання заявляється на підставі ст.ст.21.1, 24.1, 24.2 Конституції України, ст.ст.4.1.е), 5.2, 5.3, 13.1 Конвенції ООН про права інвалідів, що є частиною українського законодавства з 30.12.2009 року, ст.ст.6.1, 8, 14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод, що є частиною українського законодавства з 24.07.1997 року, Резолюції Генеральної Асамблеї ООН №48/96 «Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів», прийнятої на 48 сесії Генеральної Асамблеї ООН 20 грудня 1993 року, ст.1.1.5), ст.ст.6.2, 12 закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» для застосування позитивної дискримінації (розумного пристосування) з метою усунення непрямої дискримінації людей з інвалідністю та забезпечення їм, через розумне пристосування, однакового з неінвалідами доступу до квазі-судової процедури розгляду звернень в порядку закону України «Про звернення громадян».
7.7. Оскільки я є малозабезпеченою дитиною-інвалідом і, за законом, маю право на публічного адвоката, прошу забезпечити мій доступ до квазі-судової процедури з розгляду цієї скарги, гарантований ст.6.1 Конвенції, в частині права на безоплатну правову допомогу як складової забезпечення принципу рівності сторін та змагальності процедури розгляду скарги. Наведену конвенційну гарантію прошу забезпечити шляхом покладення зобов’язання на Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (21021, м. Вінниця, вул. Порика, 29, [email address], тел.0-800-213-103) направити адвоката для представництва моїх інтересів під час розгляду цієї скарги призначеної дати в призначеному місці. На моє звернення ще від 17.07.15 вказаний Центр жодного рішення про надання мені безоплатної правової допомоги не ухвалив, адвоката для представництва моїх інтересів в квазі-судових процедурах не виділив, і адвоката я не маю.
7.8. Прошу забезпечити виконання усіх дій з перевірки та розгляду скарги за моєї участі та участі публічного (призначеного) адвоката.
7.9. Негайно поновити мої порушені права шляхом забезпечення негайного надання мені усіх запитаних документів та інформації.
7.10. Негайно скласти адміністративні протоколи про вчинення невідомими посадовими особами ВВМР щонайменше шістьох адміністративних правопорушень, передбачених
ст.212-3.2 КУпАП, – (2) ненадання відповіді на запит на інформацію;
ст.212-3.2 КУпАП, – (2) ненадання інформації;
ст.212-3.2 КУпАП, – (2) неправомірна відмова в наданні інформації;
ст.212-3.2 КУпАП, – (2) несвоєчасне надання інформації
ст.212-3.2 КУпАП, – (2) неповне надання інформації;
ст.212-3.4 КУпАП, – (4) обмеження доступу до інформації, якщо це прямо заборонено законом.
Якщо виявлені порушення є вчиненими повторно протягом року, з числа будь-яких з порушень, передбачених частинами першою - сьомою ст.212-3 КУпАП, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, прошу скласти відповідні протоколи про порушення ст.212-3.8 КУпАП.
7.11. Внести до протоколів про вчинення посадовими особами ВВМР адміністративних правопорушень, передбачених ст.212-3.2,4 (8) КУпАП, дані про мене як потерпілого та свідка.
7.12. Внести до протоколів про вчинення посадовими особами ВВМР адміністративних правопорушень дані про докази у вигляді 1) мого запиту та 2) двох листів ВВМР від 20.09.17 та від 10.10.17; 3) моїх пояснень як потерпілого та свідка.
7.13. Подати уповноваженому суду усі зібрані релевантні матеріали про вчинення посадовими особами ВВМР адміністративних правопорушень, передбачених ст.212-3.2, 4 (8) КУпАП, для їх розгляду в порядку ст.221 КУпАП на предмет притягнення відповідальних посадових осіб ВВМР до адміністративної відповідальності, передбаченої законом.
7.14. Направити ВВМР подання як акт реагування Уповноваженого, яким завимагати:
7.14.1. вжиття заходів до припинення існуючої системної протиправної різновекторної діяльності в ВВМР з обмежень прав людини, в тому числі з вирішення доступу до публічної інформації;
7.14.2. негайного поновлення ВВМР усіх моїх порушених прав та надання мені усіх документів, запитаних мною як публічну інформацію, які ВВМР зобов’язаний був надіслати не пізніше 22.09.17, але не надіслав до сьогодні;
7.14.3. притягнення до встановленої законом відповідальності усіх винних посадових осіб ВВМР, відповідальних за наведені та виявлені перевіркою порушення моїх прав людини.
7.15. За наслідками перевірки цієї скарги звернутися до суду від мого імені з позовом про поновлення ВВМР моїх встановлених перевіркою порушених прав, а також через свого представника взяти участь в судовому процесі. Через інвалідність та стан здоров’я, ненадання мені публічного адвоката, про що я раніше неодноразово повідомляла Уповноваженого та про що надавала докази, складний сімейний стан –бабуся з дідусем обоє – лежачі інваліди 1А групи, мама – інвалід 2 групи, я – дитина-інвалід, – я не можу цього зробити самостійно.
7.16. Вжити, в межах наданих повноважень, усіх інших релевантних заходів до відновлення моїх порушуваних ВВМР прав людини, викладених в цьому листі.
7.17. Прошу розглянути та вирішити цю скаргу у встановлений законом України «Про звернення громадян» місячний строк – не пізніше 08.12.17. Відповідно до ст.20.2 закону України «Про звернення громадян», «На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну». Відтак, прошу розглянути моє звернення у скорочений 10-денний строк, оскільки ВВМР загалом вже 1,5 місяця, тобто, в 6 разів більше від встановленого законом строку, розглядає мій запит, і щоденне зволікання з поновлення моїх порушених прав, викладених в цьому зверненні, є подальшою віктимізацією мене як жертви порушення прав людини.
7.18. Відповідно до 20.3 закону України «Про звернення громадян», «Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку». Прошу розглянути моє звернення як дитини-інваліда – особи, яка має пільги за законодавством, у першочерговому порядку.
7.19. Забезпечити негайне припинення, усіма наявними повноваженнями, наведених тут порушень прав людини.
7.20. Виявити та усунути причини та умови, які сприяли наведеним тут порушенням; забезпечити, усіма наявними повноваженнями, унеможливлення повторення таких порушень на майбутнє.
7.21. Вжити передбачених законом заходів та вирішити питання про притягнення у встановленому законом порядку до встановленої законом відповідальності, за наведені в цій скарзі та виявлені в ході перевірки скарги додаткові порушення моїх прав людини, усіх встановлених в ході перевірки цієї скарги винних та відповідальних посадових осіб, причетних до викладених тут та встановлених перевіркою порушень.
7.22. Не допускати безпідставної передачі розгляду цієї скарги іншим органам та посадовим особам. Я не надаю згоди на передачу скарги та моїх персональних даних будь-яким третім особам.
7.23. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з розгляду цієї скарги шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) в цифровій (електронній) формі на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
7.24. Надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення та письмову відповідь з усіх питань скарги та цього звернення.
7.25. Письмово повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
7.26. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
7.27. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення та надати мені його належну електронну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) з реквізитами вхідної реєстрації.
ІІІ. Вимоги запитів на доступ до публічної інформації та персональних даних, заяви на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини
8. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», прошу надати мені мої персональні дані та інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, зокрема, публічну інформацію про себе, яка частково є також моїми персональними даними, а саме:
8.1. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення та надати мені його належну електронну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) з реквізитами вхідної реєстрації.
8.2. Належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів, складених та/чи отриманих за цим листом, включаючи усіх звернень та подань, тощо секретаріату
8.3. Уповноваженого до будь-яких юридичних та фізичних осіб, а також отриманих на них відповідей; усіх складених за цим зверненням протоколів про адміністративні порушення.
8.4. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з розгляду цієї скарги шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) в цифровій (електронній) формі на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
8.5. Письмово повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
8.6. Надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення та письмову відповідь з усіх питань скарги.
8.7. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
8.8. Повідомити, які конкретні заходи щодо протидії та запобігання корупції та правопорушенням, пов’язаним з корупцією, вжиті Уповноваженим за наслідками розгляду цього листа;
8.8.1. Надати належно засвідчені електронні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх створених за цим листом документів щодо протидії та запобігання корупції та правопорушенням, пов’язаним з корупцією.
Роз’яснюю, що, відповідно до 5.6,7 закону України «Про звернення громадян», «Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається».
Принагідно роз’яснюю Вам, що, відповідно до ст. 3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці. Законом України «Про звернення громадян» надання заявниками адреси місця проживання, яка визнана законом конфіденційною інформацією, не вимагається. Разом з тим, усі мої актуальні персональні дані про мою інвалідність, склад сім’ї тощо, включно моя адреса, та документи на їх підтвердження, надані мною раніше Уповноваженому і наявні в нього. Зокрема, на мою спільну з матір’ю актуальну і сьогодні адресу матері надісланий лист секретаріату Уповноваженого, зареєстрований за вихідним №2/7-Щ279228.16-1/02-148 від 08 лютого 2017 року.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.19 закону України «Про звернення громадян», «ст.19: Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані: …письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги…» Це означає, що одна відповідь надається на ОДНЕ звернення. Чинним законодавством України не передбачене право об’єднувати в одному документі кілька відповідей на кілька звернень. Відповідно до ст.19.2 Конституції України, «Органи державної влади.., їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Це означає, що колективна відповідь на кілька звернень суперечить ст.19.2 Конституції України, отже, є протиправною, а тому взагалі не вважається відповіддю на жодне із звернень, про які в ній ідеться. Це означає, що надання такої відповіді тягне персональну відповідальність винних посадових осіб, в тому числі і адміністративну, як при відсутності відповіді.
Я не даю згоди на будь-яке об’єднання відповідей на різні звернення.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.20.1 закону України «Про доступ до публічної інформації, «Розпорядник інформації має надати відповідь на ЗАПИТ на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту». Це означає, що одна відповідь надається на ОДИН запит. Ні законом України «Про доступ до публічної інформації, ні іншим чинним законодавством України не передбачене право розпорядника інформації об’єднувати в одному документі кілька відповідей на кілька запитів, тим більше, кільком різним запитувачам. Відповідно до ст.19.2 Конституції України, «Органи державної влади.., їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Це означає, що колективна відповідь на кілька звернень суперечить ст.19.2 Конституції України, отже, є протиправною, а тому взагалі не вважається відповіддю на жодний із запитів, про які в ній ідеться. Це означає, що надання такої відповіді тягне персональну відповідальність винних посадових осіб, в тому числі і адміністративну, як при відсутності відповіді.
Я не даю згоди на будь-яке об’єднання відповідей на різні запити.
Роз’яснюю, що в стосунках щодо доступу до своїх чи чужих персональних даних Закон України «Про доступ до публічної інформації» має перевагу і діє та застосовується як спеціальний пізніше ухвалений закон стосовно раніше ухваленого більш загального тематичного закону «Про захист персональних даних» (підстава: ст.ст.16.1, ст.16.6 закону «Про захист персональних даних», п.2 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ закону «Про доступ до публічної інформації»).
Я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк на мою електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
Усі докази оприлюднені за лінками, наданими в тексті цього листа, та надані Уповноваженому раніше, і наявні в Уповноваженого. Однак, при наявності потреби, ці раніше надані докази, як і всі інші наявні докази будуть надані засобами Інтернету додатково на першу ж вимогу.
08.11.17
З повагою,

Підпис: А.В. Щербата

Від імені неповнолітньої дитини Щербатої А.В. (ст.154.2 СК України) мати
Підпис: Н.М. Щербата

З повагою,

Щербата Анастасія Віталіївна

Алєксахіна Яна Григорівна, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

1 Attachment