84Дика

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Щербата Наталя Михайлівна, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!
1. Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області (ВОПФУ)
2. Керівнику ВОПФУ
21100, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7, [email address]

Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи
21037, м. Вінниця, житло (квартира)
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата».
Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України не заборонене (хоча і не вимагається) накладення власноручного підпису на електронних зверненнях та запитах, а також вільне обрання особою форми та способу вчинення простого електронного підпису (що розумно), форма та спосіб вчинення мною мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною як такі, що найчастіше застосовуються в електронному документообігові України (звичаєве право), в межах доступних технічних опцій комп’ютерної техніки.
Місцем мого проживання є житло (квартира) в м.Вінниці.
Цей лист включає запити на доступ до публічної інформації.
Цей лист включає запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист включає заяви на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист включає звернення з метою реалізації моїх прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян».
Цей лист включає звернення в порядку квазі-судової процедури за приписами закону України «Про звернення громадян» з метою оскарження та захисту моїх порушених прав людини.
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) ЗАЯВИ, в порядку Закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів з метою реалізації моїх прав людини; б) ЗАПИТИ в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації»; в) ЗАПИТИ в порядку Закону України «Про захист персональних даних»; г) ЗАЯВИ, в порядку Закону України «Про інформацію» в сукупності із Законом України «Про звернення громадян»; д) СКАРГИ в порядку Закону України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
І. Факти
1. 11.01.20 через сайт Доступ до правди я подала до ВОПФУ 19 листів з вимогами про реалізацію моїх прав людини, передбачених Європейською Конвенцією про захист прав людини (ЄКПЛ) та законами України, включно скарги про порушення моїх прав людини.
1.1. В кожній скарзі я просила перевірку скарги провести за моєї участі та надати мені матеріали з перевірки скарги.
2. 15.01.20 заступник начальника ВОПФУ Л. Дика, виконавець С. Шармазан 15.01.20 надіслали на мою ПРИВАТНУ електронну адресу листа №0200-0228-8/227, яким мене повідомлено (далі – цитата з листа Дикої):
«Порушені питання в 1.1.-1.3., 1.5., 1.13. - 1.15., 3.1.-3.6.4. будуть розглянуті головним управлінням у відповідності до порядку встановленого Законом України від 02.10.1996 року №393/96-ВР «Про звернення громадян» у Вашій присутності 24 січня 2020 року о 12.00 год. за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд.7. кабінет 1110 (11 поверх)».
3. 16.01.20 Дика надіслала мені листи, в яких відмовила в більшості питань 19 моїх звернень від 11.01.20 та в усіх листах однаково повідомила: «…в діях посадових осіб відсутні ознаки дисциплінарного проступку, а тому немає підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності. З врахуванням викладеного відсутні підстави притягнення до майнової відповідальності посадових осіб за цією скаргою».
3.1. Це означає, що катівка Дика вже вирішила та відхилила усі мої 19 скарг ще 16.01.20 без їх розгляду, що є корупцією. Без меня меня женили.
4. 16.01.20 я подала ВОПФУ листа 43Дика, оприлюдненого за посиланням https://dostup.pravda.com.ua/request/43d..., висловила в ньому недовіру фашистці Дикій і просила (повторно!) надати мені усі матеріали з перевірки моїх скарг не пізніше ніж за 3 дні до їх розгляду та усунути Дику від розгляду моїх скарг та від вирішення будь-яких моїх питань.
4.1. Станом на сьогодні ні відповідь на вказані мої вимоги, ні матеріали з перевірки скарг мені так і не надані, а фашистка Дика продовжує катувати мене новими листами. Це означає, що ВОПФУ та його посадові особи, в порушення приписів ст.6.1 ЄКПЛ, відмовили мені в доступі до суду в частині доступу до матеріалів судової справи, а також в розгляді та вирішенні справи справедливим неупередженим судом за моєї активної поінформованої участі. Це означає, що ВОПФУ та його посадові особи відвели мені роль меблів, декорації в процедурі розгляду моїх скарг, а не центру процедури, не людини, чиї права мають захищати.
5. Я категорично заперечую проти такого свавілля. Я не даю згоди на розгляд моїх 19 скарг від 11.01.20 24.01.20 НІКИМ.
ІІ. Вимоги
6. ВИМОГИ ЗВЕРНЕНЬ З МЕТОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЇХ ПРАВ ЛЮДИНИ
6.1. Я ВТРЕТЄ прошу НЕГАЙНО надати мені усі матеріали з перевірки усіх моїх скарг від 11.01.20 та розглянути скарги ОСОБИСТО КЕРІВНИКОМ ВОПФУ в моїй присутності не раніше ніж через 3 дні після надання мені вказаних матеріалів.
6.1.1. Про час та місце розгляду скарг від 11.01.20 прошу повідомити мене завчасно, не пізніше ніж за 3 дні до такого розгляду.
6.2. Якщо ВОПФУ не запровадив персональні службові електронні адреси, прошу негайно запровадити їх для кожної посадової та службової особи та оприлюднити на офіційному сайті (сторінці) ВОПФУ, про що мене повідомити. Встановлюю 3-денний строк для виконання ВОПФУ вказаних трьох вимог.
7. ВИМОГИ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ, ОБ’ЄДНАНІ ІЗ ЗАПИТАМИ НА ДОСТУП ДО МОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ЇХ ЗАХИСТ, ТА ІЗ ЗАЯВАМИ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» прошу надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства; запитану, але не надану інформацію – ПОВТОРНО:
7.1. Управлінські рішення про ПРИЙНЯТТЯ на роботу Дикої.
7.2. Кваліфікаційні вимоги до посад, займаних Дикою та Шармазан, та їх нормативні джерела, а також інтернет-лінки на офіційне оприлюднення цих джерел.
7.3. Документи про ОСВІТУ Дикої та Шармазан.
7.4. Усі бюджетні виплати з фонду заробітної плати, ПРИЗНАЧЕНІ та виплачені Дикій та Шармазан в 2020 році, в розрізі місяців.
7.5. Персональні службові ЕЛЕКТРОННІ АДРЕСИ Дикої та Шармазан, МІСЦЯ ЇХ ПРОЖИВАННЯ.
Також прошу надати:
7.6. Посадові інструкції, інші управлінські рішення чи інші акти про наділення повноваженнями Дикої та Шармазан, з підтвердженням факту та дати доведення (ознайомлення) кваліфікаційних посадових вимог цим посадовим особам.
7.7. Усі інші акти реагування ВОПФУ на викладені в цьому листі факти.
7.8. В який спосіб ВОПФУ забезпечило реалізацію конвенційного та конституційного права громадян на звернення електронною поштою персонально до кожної посадової та службової особи ВОПФУ, включно конфіденційно, без звернення до ВОПФУ?
7.9. Усі заходи, вжиті та застосовані ВОПФУ для забезпечення реалізації конвенційного та конституційного права громадян на звернення електронною поштою персонально до кожної посадової та службової особи ВОПФУ, включно конфіденційно, без звернення до ВОПФУ.
7.10. Пряме інтернет-посилання (лінк) на офіційне оприлюднення на сайті ВОПФУ усіх персональних службових електронних адрес усіх посадових та службових осіб ВОПФУ.
7.11. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації в ВОПФУ цього листа.
7.12. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації в ВОПФУ.
7.13. Прямі інтернет-посилання (лінки) на оприлюднення листа-відповіді мені на цей лист, а також на усі інші релевантні акти індивідуальної дії щодо мене.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, включно і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом. При цьому я вимагаю вилучення з наданих мені документів конфіденційної інформації про мене, а саме моєї домашньої адреси, приватних адрес електронної пошти та номерів телефонів.
24.01.20
З повагою,
Підпис: Н.М. Щербата – Наталя Михайлівна Щербата
З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна

ГУПФУ у Вінницькій області, Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області

5 Attachments