81с17Воля207з16КУпАП_Зв

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Щербата Наталя Михайлівна, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
NB! Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до нормативних приписів шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних працівників секретаріату, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
P.S. Роз'яснюю, що при підписуванні цієї скарги я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Форма та спосіб мого електронного підпису під цією скаргою вільно обрані мною серед запроваджених в реальне життя можливостей, наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки, в межах доступних опцій комп’ютерної техніки.
Цей лист є запитом на доступ до публічної інформації.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист є запитом на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист є зверненням за захистом моїх порушених прав людини шляхом квазі-судової процедури в порядку закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», в сукупності із законом України «Про звернення громадян».
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», а саме: а) ЗАПИТ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; б) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; в) ЗВЕРНЕННЯ, в порядку квазі-судової процедури, передбаченої законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; г) ЗАПИТ в порядку закону України «Про захист персональних даних».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я скористалася своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
ІІ. Факти
1. 28.12.16 о 18-30 я звернулась до ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» з електронним письмовим листом «ЗВЕРНЕННЯ та ЗАПИТ №207з-16» в порядку законів України «Про звернення громадян» та «Про захист персональних даних» з метою реалізації моїх прав людини і просила, серед іншого, припинити будь-яке використання усіх моїх персональних даних у вигляді усіх електронних адрес та номерів телефонів та знищити їх; відповідь та ухвалене рішення за зверненням просила надати мені на домашню адресу.
1.1. У листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про звернення громадян» та «Про захист персональних даних», а саме: а) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про звернення громадян»; б) ЗВЕРНЕННЯ та ЗАПИТ в порядку закону України «Про захист персональних даних».
1.2. Електронний письмовий лист «ЗВЕРНЕННЯ та ЗАПИТ №207з-16», серед іншого, містив мої прізвище, ім’я та по-батькові; домашню та електронну адреси; реквізити документа, що посвідчує мене як фізичну особу, яка подає запит – реквізити мого посвідчення водія; дату; лист підписаний мною (хоча законом «Про захист персональних даних» це не вимагається) простим електронним підписом відповідно до нормативних приписів шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата».
1.3. При підписуванні електронного письмового листа «ЗВЕРНЕННЯ та ЗАПИТ №207з-16» я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Форма та спосіб мого електронного підпису під електронним письмовим листом «ЗВЕРНЕННЯ та ЗАПИТ №207з-16» вільно обрані мною серед запроваджених в реальне життя можливостей, наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки, в межах доступних опцій комп’ютерної техніки.
1.4. Далі наводиться повний текст «ЗВЕРНЕННЯ та ЗАПИТ №207з-16» (цитата):
«Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»
м. Київ, вул. Магнітогорська, 1 [email address], [email address] Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, посвідчення водія ААЩ №000548, видане 27.04.1978р. ДАІ МВС – УВС Вінницької області
21037, м. Вінниця, ххххххххххххххххх
З В Е Р Н Е Н Н Я та З А П И Т №207з-16
Прошу негайно припинити будь-яке використання для будь-якої мети усіх моїх персональних даних у вигляді усіх моїх електронних адрес та усіх моїх телефонних номерів
Прошу негайно вилучити та знищити усі мої персональні дані у вигляді усіх моїх електронних адрес та усіх моїх номерів телефонів від усіх фізичних та юридичних осіб, яким ці дані передавались.
Прошу надати мені письмову відповідь на мою домашню адресу з усіх питань цього звернення.
Всю переписку зі мною прошу надсилати особисто мені на мою домашню поштову адресу. Повідомляю, що я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, крім домашньої адреси, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною.
28.12.16
Підпис: Н.М. Щербата»
(Кінець цитати).
1.5. Зворотнім автоматичним анонімним листом з електронної скриньки адресата 28.12.16 о 19-32 мені надійшов такий лист (далі – цитата повного тексту листа):
«[email address] <[email address]>
Кому: xxxxxx @gmail.com
Доброго дня. Дякуємо за ваше повідомлення. Відповідь буде відправлено нашим фахівцем на вашу електронну адресу. Добрый день. Спасибо за ваше сообщение. Наш специалист направит ответ на Ваш электронный адрес.
* Даний лист сформовано автоматично, відповідати на нього не потрібно».
(Кінець цитати).
2. Встановлений законом України «Про звернення громадян» строк вирішення мого «ЗВЕРНЕННЯ та ЗАПИТУ №207з-16» сплив ще 29.01.17, однак, станом на сьогодні його вимоги не виконані, жодної обіцяної відповіді на звернення та запитаної інформації я не отримала.
2.1. Це означає, що, в порушення приписів закону України «Про звернення громадян», в період з 29.12.16 по сьогодні, 27.10.17, тобто, протягом майже 10 місяців, оскаржувані особи – невідомі посадові особи ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» вчинили і продовжують вчиняти щонайменше 18 триваючих до сьогодні порушень моїх прав людини та українських нормативних приписів щодо мого «ЗВЕРНЕННЯ та ЗАПИТ №207з-16», а саме:
2.1.1. де-факто не розглянули вчасно звернення, тобто, де-факто відмовили в його розгляді;
2.1.2. не перевірили об'єктивно, всебічно і вчасно звернення;
2.1.3. не забезпечили мого права особисто викласти аргументи особі, що перевіряла звернення, не повідомивши, хто конкретно з посадових осіб, де, коли та в який спосіб перевіряв звернення;
2.1.4. не забезпечили мого права брати участь у перевірці звернення, не повідомивши, хто конкретно з посадових осіб, де, коли та в який спосіб перевіряв звернення;
2.1.5. не повідомили мене письмово про результати перевірки звернення;
2.1.6. не забезпечили мого права знайомитися з матеріалами перевірки, не надіславши мені для ознайомлення жодного з матеріалів перевірки звернення;
2.1.7. не забезпечили мого права бути присутнім при розгляді скарги, не повідомивши мені час та місце розгляду звернення;
2.1.8. не вжили жодних невідкладних заходів до припинення щодо мене неправомірних дій та бездіяльності, викладених в зверненні;
2.1.9. не вжили, не виявили та не усунули причини та умови, які сприяли оскаржуваним мною порушенням;
2.1.10. не забезпечили поновлення моїх порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку зі зверненням рішень;
2.1.11. не вжили заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, яких було завдано мені в результаті ущемлення моїх прав та законних інтересів;
2.1.12. не вирішили питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущені порушення,
2.1.13. не прийняли рішення відповідно до чинного законодавства про задоволення мого звернення, і не забезпечили його виконання шляхом поновлення моїх порушених прав;
2.1.14. не повідомили мені суть прийнятого щодо звернення рішення;
2.1.15. не ознайомили мене з жодним рішенням про відмову в задоволенні вимог звернення (якщо таке було);
2.1.16. не довели до мого відома в письмовій формі рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених в зверненні (якщо таке було), з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови.
2.1.17. не надали відповідь за результатами розгляду звернення за підписом керівника або особи, яка виконує його обов’язки.
2.1.18. не роз'яснили порядок оскарження прийнятого за зверненням рішення у разі визнання звернення необґрунтованим.
3. Відповідно до ст.60.1 закону України «Про запобігання корупції», «Особам, зазначеним у пунктах 1, 2, 4 і 5 частини першої статті 3 цього Закону, а також особам, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, забороняється: 1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом; 2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.
3.1. Виходить, якщо невідомі мені посадові особи ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» протиправно не виконали свого ОБОВ’ЯЗКУ з розгляду та вирішення мого «ЗВЕРНЕННЯ та ЗАПИТ №207з-16», і вчинили при цьому:
3.1.1. щонайменше 7 порушень закону України «Про звернення громадян» у формі відмови де-факто в наданні мені інформації, надання якої передбачено законом України «Про звернення громадян», а також у формі надання несвоєчасно, недостовірної чи не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню мені відповідно до закону «Про звернення громадян» (а саме: 1) не повідомили мене письмово про результати перевірки «ЗВЕРНЕННЯ та ЗАПИТ №207з-16»; 2) не забезпечили мого права знайомитися з матеріалами перевірки, не надіславши мені для ознайомлення жодного з матеріалів перевірки «ЗВЕРНЕННЯ та ЗАПИТ №207з-16»; 3) не повідомили мені суть прийнятого щодо «ЗВЕРНЕННЯ та ЗАПИТ №207з-16» рішення; 4) не ознайомили мене з жодним рішенням про відмову в задоволенні вимог «ЗВЕРНЕННЯ та ЗАПИТ №207з-16» (якщо таке було); 5) не довели до мого відома в письмовій формі рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених в «ПОВТОРНОМУ ЗВЕРНЕННІ №206з-16» (якщо таке було), з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови; 6) не надали відповіді за результатами розгляду «ЗВЕРНЕННЯ та ЗАПИТ №207з-16» за підписом керівника або особи, яка виконує його обов’язки; 7) не роз'яснили порядок оскарження прийнятого за «ПОВТОРНИМ ЗВЕРНЕННЯМ №206з-16» рішення у разі визнання «ЗВЕРНЕННЯ та ЗАПИТ №207з-16» необґрунтованим);
то вчинили заборонені законом України «Про запобігання корупції» правопорушення, пов’язані з корупцією – 1) відмову мені в інформації, надання якої передбачено законами України «Про звернення громадян», «Про інформацію»; 2) надання мені несвоєчасно та не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню мені відповідно до законів України «Про звернення громадян», «Про інформацію»; тобто порушення, які тягнуть адміністративну відповідальність за їх вчинення.
3.2. Цим листом я інформую Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, відповідального, відповідно до посадових обов’язків, за вирішення питань цього листа (далі – Уповноважений) про вчинення невідомими мені посадовими особами ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», при вирішенні мого «ЗВЕРНЕННЯ та ЗАПИТ №207з-16», правопорушень, пов’язаних з корупцією – 1) відмови мені в інформації, надання якої передбачено законом України «Про звернення громадян», 2) надання мені не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню мені відповідно до закону України «Про звернення громадян», тобто порушень, заборонених законом України «Про запобігання корупції», які тягнуть адміністративну відповідальність за їх вчинення.
ІІ. Вимоги скарги
4. Відповідно до приписів ст.ст.11, 13-14, 16-17 закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», 8.1) ст.255.1 КУпАП, я звертаюся до Уповноваженого та Представника і прошу:
4.1. Відкрити, за цим листом, провадження у справі про порушення прав і свобод людини і громадянина.
4.2. Провести перевірку наведених тут фактів.
4.3. ТЕРМІНОВО провести перевірку викладених в цій скарзі фактів та її розгляд в установленому законом порядку. При цьому забезпечити реалізацією моїх прав:
4.3.1. особисто викласти аргументи комісії (особі), що перевірятиме звернення, та взяти участь у перевірці поданої скарги;
4.3.2. знайомитися з матеріалами перевірки скарги;
4.3.3. подавати додаткові матеріали та наполягати на їх запиті органом, який розглядає звернення;
4.3.4. бути присутнім при розгляді скарги;
4.3.5. користуватися послугами адвоката або представника;
4.3.6. одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги;
4.3.7. висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду скарги;
4.3.8. вимагати відшкодування збитків, якщо вони стануть результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.
4.4. Забезпечити мою участь в перевірці та розгляді скарги; для цього повідомити мені прізвища, імена та по-батькові, найменування посад посадових осіб, яким буде доручено проводити перевірку та/чи розгляд скарги, та завчасно повідомляти про місце та час усіх запланованих заходів з перевірки та/чи розгляду скарги.
4.5. Надати мені завчасно до початку розгляду скарги можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки скарги шляхом надсилання належних їх цифрових факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
4.6. Встановити поіменно та повідомити мені усіх винних та відповідальних посадових осіб, причетних до фактів викладених в цій скарзі порушень моїх прав.
4.7. Розглянути цю звернення в моїй присутності за місцем мого проживання, заздалегідь повідомивши час та місце розгляду.
Вказане клопотання заявляється на підставі ст.ст.21.1, 24.1, 24.2 Конституції України, ст.ст.4.1.е), 5.2, 5.3, 13.1 Конвенції ООН про права інвалідів, що є частиною українського законодавства з 30.12.2009 року, ст.ст.6.1, 8, 14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод, що є частиною українського законодавства з 24.07.1997 року, Резолюції Генеральної Асамблеї ООН №48/96 «Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів», прийнятої на 48 сесії Генеральної Асамблеї ООН 20 грудня 1993 року, ст.1.1.5), ст.ст.6.2, 12 закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» для застосування позитивної дискримінації (розумного пристосування) з метою усунення непрямої дискримінації людей з інвалідністю та забезпечення їм, через розумне пристосування, однакового з неінвалідами доступу до квазі-судової процедури розгляду звернень в порядку закону України «Про звернення громадян».
4.8. Оскільки я є малозабезпеченою людиною з інвалідністю 2 групи і, за законом, маю право на публічного адвоката, прошу забезпечити мій доступ до квазі-судової процедури з розгляду цієї скарги, гарантований ст.6.1 Конвенції, в частині права на безоплатну правову допомогу як складової забезпечення принципу рівності сторін та змагальності процедури розгляду скарги. Наведену конвенційну гарантію прошу забезпечити шляхом покладення зобов’язання на Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (21021, м. Вінниця, вул. Порика, 29, [email address], тел.0-800-213-103) направити адвоката для представництва моїх інтересів під час розгляду цієї скарги призначеної дати в призначеному місці. На моє звернення ще від 17.07.15 вказаний Центр ухвалив рішення про надання мені безоплатної правової допомоги, але так його і не виконав, адвоката для представництва моїх інтересів в квазі-судових процедурах не виділив, і адвоката я не маю.
4.9. Прошу забезпечити виконання усіх дій з перевірки та розгляду цієї скарги за моєї участі та участі публічного (призначеного) адвоката.
4.10. Негайно скласти адміністративні протоколи про вчинення невідомими мені відповідальними посадовими особами ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» щонайменше 18 адміністративних правопорушень, передбачених ст.212-3.7 КУпАП, – (7) «незаконна відмова у ПРИЙНЯТТІ та РОЗГЛЯДІ звернення, ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян":
4.10.1. ст.212-3 КУпАП, – (7) не розглянули вчасно моє звернення, тобто, де-факто відмовили в його розгляді;
4.10.2. ст.212-3 КУпАП, – (7) не перевірили об'єктивно, всебічно і вчасно моє звернення;
4.10.3. ст.212-3 КУпАП, – (7) не забезпечили мого права особисто викласти аргументи особі, що перевіряла звернення, не повідомивши, хто конкретно з посадових осіб, де, коли та в який спосіб перевіряв звернення;
4.10.4. ст.212-3 КУпАП, – (7) не забезпечили мого права брати участь у перевірці звернення, не повідомивши, хто конкретно з посадових осіб, де, коли та в який спосіб перевіряв звернення;
4.10.5. ст.212-3 КУпАП, – (7) не повідомили мене письмово про результати перевірки звернення;
4.10.6. ст.212-3 КУпАП, – (7) не забезпечили мого права знайомитися з матеріалами перевірки, не надіславши мені для ознайомлення жодного з матеріалів перевірки звернення;
4.10.7. ст.212-3 КУпАП, – (7) не забезпечили мого права бути присутнім при розгляді скарги, не повідомивши мені час та місце розгляду звернення;
4.10.8. ст.212-3 КУпАП, – (7) не вжили жодних невідкладних заходів до припинення щодо мене неправомірних дій та бездіяльності, викладених в зверненні;
4.10.9. ст.212-3 КУпАП, – (7) не вжили, не виявили та не усунули причини та умови, які сприяли оскаржуваним мною порушенням;
4.10.10. ст.212-3 КУпАП, – (7) не забезпечили поновлення моїх порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку зі зверненням рішень;
4.10.11. ст.212-3 КУпАП, – (7) не вжили заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, яких було завдано мені в результаті ущемлення моїх прав та законних інтересів;
4.10.12. ст.212-3 КУпАП, – (7) не вирішили питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущені порушення,
4.10.13. ст.212-3 КУпАП, – (7) не прийняли рішення відповідно до чинного законодавства про задоволення мого звернення, і не забезпечили його виконання шляхом поновлення моїх порушених прав;
4.10.14. ст.212-3 КУпАП, – (7) не повідомили мені суть прийнятого щодо звернення рішення;
4.10.15. ст.212-3 КУпАП, – (7) не ознайомили мене з жодним рішенням про відмову в задоволенні вимог звернення (якщо таке було);
4.10.16. ст.212-3 КУпАП, – (7) не довели до мого відома в письмовій формі рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених в зверненні (якщо таке було), з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови;
4.10.17. ст.212-3 КУпАП, – (7) не надали відповідь за результатами розгляду звернення за підписом керівника або особи, яка виконує його обов’язки;
4.10.18. ст.212-3 КУпАП, – (7) не роз'яснили порядок оскарження прийнятого за зверненням рішення у разі визнання звернення необґрунтованим.
4.11. Якщо виявлені порушення є вчиненими повторно протягом року, з числа будь-яких з порушень, передбачених частинами першою - сьомою ст.212-3 КУпАП, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, прошу скласти відповідні протоколи про порушення ст.212-3.8 КУпАП.
4.12. Внести дані про мене як потерпілого та свідка до протоколів про вчинення посадовими особами ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» адміністративних правопорушень, передбачених ст.212-3.7 (8) КУпАП.
4.13. Внести до протоколів про вчинення посадовими особами ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» адміністративних правопорушень, передбачених ст.212-3.7 (8) КУпАП, дані про докази у вигляді 1) мого «ЗВЕРНЕННЯ та ЗАПИТ №207з-16», 2) автоматичного анонімного листа-відповіді від 28.12.16; 3) моїх пояснень як потерпілого та свідка.
4.14. Подати уповноваженому суду усі зібрані релевантні матеріали про вчинення посадовими особами ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» адміністративних правопорушень, передбачених ст.212-3.7 (8) КУпАП, для їх розгляду в порядку ст.221 КУпАП на предмет притягнення відповідальних посадових осіб ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» до адміністративної відповідальності, передбаченої ст.212-3.7 (8) КУпАП.
4.15. Направити ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» подання як акт реагування Уповноваженого, яким завимагати:
4.15.1. вжиття заходів до припинення існуючої системної протиправної різновекторної діяльності в ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» з обмежень прав людини, в тому числі і з питань звернень громадян;
4.15.2. негайного поновлення ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» усіх моїх порушених прав.
4.16. За наслідками перевірки цієї скарги звернутися до суду від мого імені з позовом про поновлення ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» моїх встановлених перевіркою порушених прав, а також через свого представника взяти участь в судовому процесі. Через інвалідність та стан здоров’я, ненадання мені публічного адвоката, про що я раніше неодноразово повідомляла Уповноваженого та про що надавала докази, складний сімейний стан –обоє батьки – лежачі інваліди 1А групи, я – інвалід 2 групи, донька – дитина-інвалід, – я не можу цього зробити самостійно.
4.17. Вжити, в межах наданих повноважень, усіх інших релевантних заходів до відновлення моїх порушуваних ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» прав людини, викладених в цій скарзі.
4.18. Прошу розглянути та вирішити цю скаргу у встановлений законом України «Про звернення громадян» МІСЯЧНИЙ строк – не пізніше 27.11.17. Відповідно до ст.20.2 закону України «Про звернення громадян», «На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну». Відтак, прошу розглянути наше звернення у скорочений 10-денний строк, оскільки ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» загалом вже майже 10 місяців, тобто, в 10 разів більше від встановленого законом строку, розглядає моє звернення, і щоденне зволікання з поновлення моїх порушених прав, викладених в цьому зверненні, є подальшою віктимізацією мене як жертви порушення прав людини.
4.19. Відповідно до 20.3 закону України «Про звернення громадян», «Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку». Прошу розглянути моє звернення як людини з інвалідністю 2 групи – особи, яка має пільги за законодавством, у першочерговому порядку.
4.20. Забезпечити негайне припинення, усіма наявними повноваженнями, наведених тут порушень прав людини.
4.21. Виявити та усунути причини та умови, які сприяли наведеним тут порушенням; забезпечити, усіма наявними повноваженнями, унеможливлення повторення таких порушень на майбутнє.
4.22. Вжити передбачених законом заходів та вирішити питання про притягнення у встановленому законом порядку до встановленої законом відповідальності, за наведені в цій скарзі та виявлені в ході перевірки скарги додаткові порушення моїх прав людини, усіх встановлених в ході перевірки цієї скарги винних та відповідальних посадових осіб, причетних до викладених тут та встановлених перевіркою порушень.
4.23. Не допускати безпідставної передачі розгляду цієї скарги іншим органам. Я не надаю згоди на передачу скарги та моїх персональних даних будь-яким третім особам.
4.24. Надати мені перелік усіх документів, складених та/чи отриманих за цим листом, включаючи усіх звернень та подань, тощо офісу Уповноваженого до будь-яких юридичних та фізичних осіб, а також отриманих на них відповідей; усіх складених за цим зверненням протоколів про адміністративні порушення, а саме найменування кожного документу, його автора, вихідний реєстраційний номер та дату, вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації секретаріатом Уповноваженого.
4.25. Надати мені належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів, складених та/чи отриманих за цим листом, включаючи усіх звернень та подань, тощо офісу Уповноваженого до будь-яких юридичних та фізичних осіб, а також отриманих на них відповідей; усіх складених за цим зверненням протоколів про адміністративні порушення.
4.26. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки та розгляду цієї скарги шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) в цифровій (електронній) формі на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
4.27. Надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення та письмову відповідь з усіх питань скарги та цього звернення.
4.28. Письмово повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
4.29. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
4.30. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення та надати мені його належну електронну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) з реквізитами вхідної реєстрації.
ІІІ. Вимоги запитів на доступ до публічної інформації та персональних даних, заяви на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини
5. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», прошу надати мені мої персональні дані та інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, зокрема, публічну інформацію про себе, яка частково є також моїми персональними даними, а саме:
5.1. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення та надати мені його належну електронну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) з реквізитами вхідної реєстрації.
5.2. Надати мені перелік усіх документів, складених та/чи отриманих за цим листом, включаючи усіх звернень та подань, тощо офісу Уповноваженого до будь-яких юридичних та фізичних осіб, а також отриманих на них відповідей; усіх складених за цим зверненням протоколів про адміністративні порушення, а саме найменування кожного документу, його автора, вихідний реєстраційний номер та дату, вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації секретаріатом Уповноваженого.
5.3. Надати мені належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів, складених та/чи отриманих за цим листом, включаючи усіх звернень та подань, тощо офісу Уповноваженого до будь-яких юридичних та фізичних осіб, а також отриманих на них відповідей; усіх складених за цим зверненням протоколів про адміністративні порушення.
5.4. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки та розгляду цієї скарги шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) в цифровій (електронній) формі на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
5.5. Письмово повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
5.6. Надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення та письмову відповідь з усіх питань скарги.
5.7. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
5.8. Повідомити, які конкретні заходи щодо протидії та запобігання корупції та правопорушенням, пов’язаним з корупцією, вжиті Уповноваженим за наслідками розгляду цього листа;
5.8.1. Надати мені належно засвідчені електронні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх створених Уповноваженим за цим листом документів щодо протидії та запобігання корупції та правопорушенням, пов’язаним з корупцією.
Роз’яснюю, що, відповідно до 5.6,7 закону України «Про звернення громадян», «Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається».
Принагідно роз’яснюю Вам, що, відповідно до ст. 3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло в м. Вінниці. Законом України «Про звернення громадян» надання заявниками адреси місця проживання, визнаної законом КОНФІДЕНЦІЙНОЮ інформацією, не вимагається. Разом з тим, усі мої актуальні персональні дані про мою інвалідність, склад сім’ї тощо, включно моя адреса, та документи на їх підтвердження, надані мною раніше Уповноваженому з моїми зверненнями і наявні в нього. Зокрема, на мою актуальну адресу надісланий лист секретаріату Уповноваженого, зареєстрований за вихідним №2/7-Щ279228.16-1/02-148 від 08 лютого 2017 року.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.19 закону України «Про звернення громадян», «ст.19: Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані: …письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги…» Це означає, що одна відповідь надається на ОДНЕ звернення. Чинним законодавством України не передбачене право об’єднувати в одному документі кілька відповідей на кілька звернень. Відповідно до ст.19.2 Конституції України, «Органи державної влади.., їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Це означає, що колективна відповідь на кілька звернень суперечить ст.19.2 Конституції України, отже, є протиправною, а тому взагалі не вважається відповіддю на жодне із звернень, про які в ній ідеться. Це означає, що надання такої відповіді тягне персональну відповідальність винних посадових осіб, в тому числі і адміністративну, як при відсутності відповіді.
Я не даю згоди на будь-яке об’єднання відповідей на різні звернення.
Роз’яснюю, що в стосунках щодо доступу до своїх чи чужих персональних даних Закон України «Про доступ до публічної інформації» має перевагу і діє та застосовується як спеціальний пізніше ухвалений закон стосовно раніше ухваленого більш загального тематичного закону «Про захист персональних даних» (підстава: ст.ст.16.1, ст.16.6 закону «Про захист персональних даних», п.2 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ закону «Про доступ до публічної інформації»).
Я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк на мою електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
З огляду на те, що сервіс Доступ до правди не надає опцій приєднання файлів, моє «ЗВЕРНЕННЯ та ЗАПИТ №207з-16» з автоматичним анонімним листом-відповіддю від ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» додається за посиланням https://drive.google.com/open?id=0BxcPBy....
З цього доказу вилучені моя домашня адреса, як віднесена законом до конфіденційної інформації, та моя приватна електронна адреса, як віднесена до конфіденційної інформації мною.
Усі інші докази надані Уповноваженому раніше, і наявні в Уповноваженого. Однак, при наявності потреби та законних підстав, ці раніше надані докази, як і всі інші наявні докази будуть надані засобами Інтернету додатково на першу ж вимогу.
27.10.17
З повагою,

Підпис: Н.М. Щербата

З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна

Сопронюк Леся Василівна, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

6 Attachments

Відповідь у додатку (Лист №
3/12-Щ301955,Щ302067,Щ302041,Щ302106,Щ302121.17/29-194 від 06.11.2017)