81дп18Дискримінація_інвУЗ

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Щербата Анастасія Віталіївна, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Щербата Анастасія Віталіївна

Доброго дня!

1. Міністерство інфраструктури України (МІС)
2. Міністру інфраструктури України

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
NB! Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «А.В. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних співробітників, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
P.S. Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України не заборонене вільне обрання особою форми та способу вчинення простого електронного підпису під зверненням та запитом (що розумно), форма та спосіб вчинення мною мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною як такі, що найчастіше застосовуються в електронному документообігові України, з використанням наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки і запроваджених в реальне життя можливостей, в межах доступних технічних опцій комп’ютерної техніки.
Цей лист є зверненням з метою реалізації моїх прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян».
Цей лист включає запити на доступ до публічної інформації.
Цей лист є запитами на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист є зверненням в порядку квазі-судової процедури оскарження вчинених порушень прав людини з метою захисту моїх порушених прав на приватне життя в частині права на інформацію та охорону здоров’я за приписами закону України «Про звернення громадян.
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів з метою реалізації моїх прав людини; б) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; в) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про захист персональних даних»; г) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; д) СКАРГУ в порядку закону України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
І. Факти
1. Я є людиною з інвалідністю дитинства та захворювань опорно-рухового апарату 2 групи. Інвалідність встановлена мені МСЕК 16.10.18 з 12.10.18 по 01.11.2020 року. На підтвердження статусу видана довідка МСЕК встановленої форми.
2. Повертаючись додому після проходження медико-соціальної експертизи того ж дня 16.10.18, в Вінницькому міському трамваї мені зробили скандал, що довідка МСЕК не дає права безоплатного проїзду в міському транспорті. Як підставу кондуктор совала мені прямо в обличчя якийсь пошарпаний затертий папірець просто з набраним на коліні текстом, без бланку, без підписів та печаток. Вела себе агресивно, настрій зіпсувала.
3. Як людина з інвалідністю, я вирішила купити залізничні квитки онлайн. 16.10.18 я зайшла на сайт УЗ, сторінку придбання квитків. Але там інвалідам продають без пільг! За 100%! Це ж чиста дискримінація по інвалідності! Ще 07.07.2014 моя мама і законна представниця Щербата Н.М. зверталась до МІС та Укрзалізниці (далі – УЗ) і просила невідкладно забезпечити можливість придбання залізничних квитків людям з інвалідністю онлайн за пільгою. Відповіді були красномовні: немає такої опції. Минуло понад 4 роки, усім продають квитки онлайн, включно студентам за пільгою, а інвалідам – нема пільги! Інваліди всім до задниці! Чому така дискримінація?
4. 21.10.18 я змушена була їхати за квитками до залізничних кас і біля 14 - 14.30 звернулась до каси для інвалідів залізничного вокзалу Львову для придбання залізничних квитків і попросила продати мені квитки за півціни, для цього пред’явила оригінал довідки МСЕК. Касир відповіла, що довідка МСЕК про інвалідність не дає права на придбання пільгових квитків – таке право надає лише посвідчення отримувачів пенсії чи соціальної допомоги по інвалідності: так написано в їхніх відомчих правилах перевезення пасажирів.
4.1. Я змушена була вистояти чергу в іншу касу і придбавати квитки без інвалідних пільг. Тут з’ясувалося, що зворотнього квитка на 4.11.18 нема в наявності! Є лише літерні вагони за 700 грн.! І це на будь-який день, на який продаються квитки, тобто, за 45 діб! А куди ж ділися усі інші квитки? Сховані! У мене вже був подібний випадок – квитки навалом з’являються лише за добу до відправлення. То чи це не корупція?
4.2. Не маючи вибору, я знов повернулась до каси для інвалідів і попросила про іншу послугу – зробити замовлення мені як інваліду для придбання квитка на потрібний поїзд. Мені знов відмовили з тієї ж причини – за довідкою МСЕК такі послуги не надаються. І це при тому, що довідка МСЕК – єдиний первинний документ про наявність статусу інваліда! А не жодні посвідчення!
5. Такі факти є порушенням моїх, як людини з інвалідністю, прав на приватне життя та на свободу пересування у формі фактичної дискримінаційної відмови мені в доступі до міського та залізничного транспорту, придбанні пільгових квитків онлайн, обслуговуванні в касі для інвалідів (2 факти) з ігноруванням моєї довідки МСЕК та з мотивацією відсутності якихось посвідчень, які я не зобов’язана отримувати взагалі. Такі факти також є зневажливим та жорстоким поводженням з інвалідом, якому відмовили в придбанні пільгових квитків онлайн і заставляють їхати неблизький світ на вокзал за пільговими квитками. Такі факти складають порушення ст.3 в сукупності зі ст.14, ст.8 в сукупності зі ст.14 та ст.2 Протоколу 4 в сукупності зі ст.14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (далі – ЄКПЛ). Такі дії складають також щонайменше 5 епізодів кримінальних злочинів, передбачених, зокрема, ст.161.2 (3) КК України.
6. Наведені факти доводяться до відома до Міністерства інфраструктури України та його міністра для належного реагування.
ІІ. Вимоги
7. ВИМОГИ СКАРГИ
7.1. Прошу ТЕРМІНОВО провести перевірку викладених фактів та розглянути звернення в установленому законом порядку. При цьому прошу забезпечити реалізацію моїх прав:
7.1.1. особисто викласти аргументи комісії (особі), що перевірятиме скаргу, та взяти участь у перевірці поданої скарги;
7.1.2. знайомитися з матеріалами перевірки скарги;
7.1.3. подавати додаткові матеріали та наполягати на їх запиті органом, який розглядає скаргу;
7.1.4. бути присутнім при розгляді скарги;
7.1.5. користуватися послугами адвоката або представника;
7.1.6. одержати письмове рішення про результати розгляду скарги;
7.1.7. одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги;
7.1.8. висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду скарги;
7.1.9. вимагати відшкодування збитків, якщо вони стануть результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.
7.2. Прошу забезпечити мою участь в перевірці та розгляді скарги; для цього повідомити мені прізвища, імена та по-батькові, найменування посад посадових осіб, яким буде доручено проводити перевірку та/чи розгляд скарги, та завчасно повідомляти про місце та час усіх запланованих заходів з перевірки та/чи розгляду скарги.
7.3. Надати мені завчасно до початку розгляду скарги можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки скарги шляхом надсилання належних їх цифрових факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист;
7.4. Встановити поіменно та повідомити мені усіх винних та відповідальних посадових осіб, причетних до фактів викладених в скарзі порушень моїх прав.
7.5. Негайно забезпечити моє та усіх осіб з інвалідністю право безоплатного проїзду в міському транспорті в усіх населених пунктах України.
7.6. Негайно припинити спекуляції УЗ та забезпечити наявність в продажу онлайн та в залізничних касах усіх наявних залізничних квитків за період до 45 діб до поїздки для кожного в Україні, включно мене.
7.7. Негайно забезпечити мені та усім особам з інвалідністю, яким надане право придбання залізничних квитків за 50% їх вартості, можливість придбання пільгових квитків в УЗ онлайн нарівні з іншими громадянами України та нарівні з іншими пільговиками на підставі їхніх довідок МСЕК.
7.8. Негайно забезпечити мені та усім особам з інвалідністю, яким надане право придбання залізничних квитків за 50% їх вартості, реальне обслуговування залізничними касами УЗ для інвалідів та придбання залізничних квитків за 50% їх вартості на підставі їхніх довідок МСЕК.
7.9. Негайно надати мені інформацію про усі непродані на момент надання відповіді на цей лист залізничні квитки з Вінниці до Львова на 4.11.18 та забезпечити мені можливість їх вільного придбання за 50% вартості та замовлення на підставі моєї довідки МСЕК онлайн та в залізничних касах.
7.10. Повідомити, що саме зроблено МІС з 07.07.2014 (дата звернення моєї матері) до сьогодні для забезпечення інвалідам можливості пільгового придбання залізничних квитків онлайн.
7.11. Надати мені належно засвідчені цифрові (електронні) факсимільні копії (фотокопії оригіналів) усіх документів на підтвердження виконання (реалізації) усіх цих вимог.
7.12. Розглянути скаргу в моїй присутності за місцем мого проживання, заздалегідь повідомивши час та місце розгляду.
7.12.1. Вказане клопотання заявляється на підставі ст.ст.21.1, 24.1, 24.2 Конституції України, ст.ст.4.1.е), 5.2, 5.3, 13.1 Конвенції ООН про права інвалідів, що є частиною українського законодавства з 30.12.2009 року, ст.ст.6.1, 8, 14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод, що є частиною українського законодавства з 24.07.1997 року, Резолюції Генеральної Асамблеї ООН №48/96 «Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів», прийнятої на 48 сесії Генеральної Асамблеї ООН 20 грудня 1993 року, ст.1.1.5), ст.ст.6.2, 12 закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» для застосування позитивної дискримінації (розумного пристосування) з метою усунення непрямої дискримінації людей з інвалідністю та забезпечення їм, через розумне пристосування, однакового з неінвалідами доступу до квазі-судової процедури розгляду звернень в порядку закону України «Про звернення громадян».
7.13. Оскільки я є малозабезпеченим інвалідом 2 групи, доходів взагалі не маю і, за законом, маю право на публічного адвоката, прошу забезпечити мій доступ до квазі-судової процедури з розгляду цієї скарги, гарантований ст.6.1 Конвенції, в частині права на безоплатну правову допомогу як складової забезпечення принципу рівності сторін та змагальності процедури розгляду скарги. Наведену конвенційну гарантію прошу забезпечити шляхом покладення зобов’язання на Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (21021, м. Вінниця, вул. Порика, 29, [email address], тел.0-800-213-103) направити адвоката для представництва моїх інтересів під час розгляду цієї скарги призначеної дати в призначеному місці. На моє звернення ще від 17.07.15 вказаний Центр жодного рішення про надання мені безоплатної правової допомоги не ухвалив, адвоката для представництва моїх інтересів в квазі-судових процедурах не виділив, і адвоката я не маю.
7.14. Прошу забезпечити виконання усіх дій з перевірки та розгляду скарги за моєї участі та участі публічного (призначеного) адвоката.
7.15. Прошу повідомити мені найменування посад, прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за наведені тут та встановлені перевіркою скарги порушення моїх прав.
7.16. Прошу повідомити мені усі відомчі нормативні та/чи управлінські акти – найменування, автора, реєстраційний номер, дату ухвалення, джерело оприлюднення в інтернеті (прямий лінк), які застосовувались в описаних тут фактах як джерело права.
7.17. Негайно поновити мої викладені вище та встановлені в ході перевірки порушені права, зокрема, але не обмежуючись, у вигляді забезпечення:
7.17.1. Негайного вжиття заходів, в установленому законом порядку, до ТЕРМІНОВОГО припинення усіх триваючих до сьогодні порушень моїх як людини з інвалідністю прав не бути підданою зневажливому та жорстокому поводженню, на приватне життя та на свободу пересування;
7.17.2. Негайного скасування усіх відомчих нормативних та/чи управлінських актів, які уможливили та/чи сприяли наведеним тут порушенням прав людини.
7.17.3. вирішення в установленому законом порядку питання про негайне притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, - що є обов’язковим, - усіх відповідальних посадових осіб за наведені тут порушення моїх прав людини, гарантовані ст.ст.3, 8 та ст.2 Протоколу 4 в сукупності зі ст.14 ЄКПЛ, у формі фактичної відмови мені на підставі довідки МСЕК як людині з інвалідністю в пільговому доступі до міського та залізничного транспорту, обслуговування касами для інвалідів, онлайн придбання пільгових залізничних квитків, зі стягненням з них та з усіх причетних юридичних осіб на мою користь моральної (немайнової) шкоди в розмірі 1 000 євро за кожен факт порушення, та по 10 євро за кожен наступний день тривалості кожного порушення (в гривні за курсом НБУ станом на день сплати), починаючи з дати кожного порушення, плюс усі податки, які можуть бути стягнуті з цих сум.
7.17.4. вирішення в установленому законом порядку питання про негайне притягнення до встановленої законом відповідальності усіх винних посадових осіб, відповідальних за наведені вище та виявлені перевіркою порушення моїх прав людини.
7.18. Вжити, в межах наданих повноважень, усіх інших релевантних заходів до відновлення моїх порушуваних прав людини, викладених в цьому листі.
7.19. Виявити та усунути причини та умови, які сприяли наведеним тут порушенням; забезпечити, усіма наявними повноваженнями, унеможливлення повторення таких порушень на майбутнє.
7.20. Не допускати безпідставної передачі розгляду цієї скарги іншим органам та посадовим особам. Я не надаю згоди на передачу скарги та моїх персональних даних будь-яким третім особам.
7.21. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з розгляду цієї скарги шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) в цифровій (електронній) формі на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
7.22. Надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення та письмову відповідь з усіх питань скарги та цього звернення.
7.23. Письмово повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
7.24. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
7.25. Відповідно до 20.3 закону України «Про звернення громадян», «Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку». Прошу розглянути моє звернення як інваліда – особи, яка має пільги за законодавством, у першочерговому порядку.
7.26. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа та надати мені його належно засвідчену електронну (цифрову) факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) з реквізитами вхідної реєстрації МІС.
7.27. Оприлюднити на сайті МІС, на виконання приписів права, рішення за скаргою та лист-відповідь мені, як акти індивідуальної дії, як цього вимагає закон;
7.28. Повідомити мені прямі інтернет-посилання на оприлюднення рішення за цією скаргою та лист-відповідь мені, а також на усі інші релевантні акти індивідуальної дії щодо мене.
7.29. Роз’яснюю, що за національним правом, МІС наділений юрисдикційними повноваженнями з розгляду та вирішення спорів (скарг) з питань його статутної діяльності щодо порушень соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів кожної людини. Відтак, МІС та усі його посадові особи визнані законом, в розумінні ЄКПЛ, квазі-судовим органом (судом) та суддями відповідно в цій частині. Це означає, що МІС та усі його посадові особи мають повноваження, що включає і обов’язок, розглядати та вирішувати скарги з питань статутної діяльності щодо порушень соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів кожної людини, включно і цю скаргу з приводу порушень ЄКПЛ.
7.30. Роз’яснюю, що у випадку колізії приписів національного права та ЄКПЛ та практики Європейського Суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), під час розгляду та вирішення скарг МІС зобов’язаний застосовувати, в колізуючій частині, не національне право, а приписи ЄКПЛ та практики ЄСПЛ, тобто, не лише, зокрема, карати винних в порушеннях, що є обов’язковим за приписами права, а й стягувати з порушника на користь жертви порушення моральну (немайнову) шкоду в розмірах, не менших, ніж стягує ЄСПЛ в подібних випадках.
7.31. Також, ст.6.1 ЄКПЛ та практики ЄСПЛ зобов’язують розглядати судові та квазі-судові справи в розумний строк, тобто достатній та мінімально необхідний для вчинення усіх дій для повного об’єктивного вирішення справи. В цій частині національний закон затертого 1996 року «Про звернення громадян» конфліктує з ЄКПЛ та практикою ЄСПЛ, оскільки встановив жорсткий 1-місячнй строк розгляду скарги, що на даний час є надмірним для розгляду більшості скарг з огляду на наявність електронних комунікацій, відсутніх в 1996 році. Це означає, що МІС зобов’язаний розглянути скаргу в розумний строк. На сьогодні цей строк складає від одного дня до одного тижня – залежно від справи.
7.32. У зв’язку з наведеним прошу розглянути цю скаргу в розумний строк, тобто, мінімально достатній для її об’єктивного вирішення, що складає не більше 5 днів, та у моїй присутності. З огляду на те, що я є людиною з інвалідністю, прошу розглянути справу у виїзному засіданні за місцем мого проживання у моєму помешканні в м. Вінниці та забезпечити мою участь та участь мого представника в розгляді моєї справи. Дату та час розгляду прошу повідомити завчасно за електронною адресою, з якої надісланий цей лист. Адреса буде надана додатково.
7.33. Роз’яснюю, що будь-яке порушення права людини на вирішення її скарги в порядку закону України «Про звернення громадян» є порушенням права на справедливий суд, гарантованого ст.6.1 ЄСПЛ, і тягне, серед іншого, персональну майнову відповідальність винного в розмірах, які виплачуються в подібних випадках ЄСПЛ, що зазвичай складає одну – кілька тисяч євро.
7.34. Роз’яснюю, що надання будь-якої незаконної переваги будь-кому, включно, наприклад, оскаржуваним в цій скарзі посадовим особам, у вигляді неправомірного незастосування дисциплінарного стягнення чи нестягнення майнового відшкодування моральної шкоди є корупційним правопорушенням, яке тягне множинну відповідальність самого корупціонера, включно кримінальну, наприклад, керівника МІС та особи, що вирішуватиме цю скаргу.
8. З огляду на те, що сервіс Доступ до правди не надає опцій приєднання файлів, докази додаються за посиланнями, а саме моя довідка МСЕК у файлі під назвою ЩербатаАВдовМСЕК16.10cut – за посиланням https://drive.google.com/open?id=1jDOO03..., докази наявності залізничних квитків на 4.11.2018 онлайн, а також інформація про пільги та їх підставу станом на 21.10.18 – https://drive.google.com/open?id=1e6-AFD... та https://drive.google.com/open?id=1HaMn82.... З моєї довідки МСЕК вилучена дата мого народження, як віднесена законом до конфіденційної інформації.
9. ВИМОГИ ПРО НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
9.1. Прошу МІС надати мені в розумний строк, а не в строк, передбачений релевантним законом, первинну правову допомогу у вигляді складення та надсилання на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, скарг в порядку закону України «Про звернення громадян» окремо щодо кожної оскаржуваної особи та додатково щодо кожної встановленої перевіркою цієї скарги посадової особи, відповідальної за вчинені щодо мене правопорушення, на адреси МІС, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, відповідного правоохоронного органу (про вчинення проти мене злочинних дій у вигляді дискримінації мене за ознакою інвалідності) – про повноаспектний захист моїх прав від викладених тут протиправних дій щодо мене.
9.1.1. З урахуванням офіційних нормативів часу, які застосовуються для праці публічних адвокатів при виконанні аналогічних завдань, розумний строк для складення запитаних мною щонайменше 12 скарг складає не більше двох тижнів. При неможливості надання мені МІС запитаної правової допомоги прошу негайно сплатити мені компенсацію – середньоринкову вартість складення щонайменше 12 скарг адвокатом для уможливлення своєчасного залучення для цієї праці адвоката як альтернативного способу отримання мною потрібної правової допомоги. За відкритими даними, орієнтовна мінімальна вартість складення адвокатом заяв, скарг тощо складає від 500грн./сторінку. Зазвичай середній об’єм скарги складає 2-4 сторінки. Це означає, що мінімальна вартість подібної скарги складатиме не менше 1 000-2 000 грн. В такому випадку середня вартість складатиме не менше 2 000-3 000 грн. за одну скаргу.
9.1.2. Прошу не пізніше наступного дня з моменту отримання цього звернення повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, посаду, прізвище, ім’я та по-батькові, контактні службові телефони та контактні службові електронні адреси посадової(их) особи(іб) МІС, кому буде доручено складення проектів щонайменше 12 запитаних мною скарг для прямої тематичної комунікації та подання, при потребі, додаткових доказів.
9.1.3. Роз’яснюю, що ненадання чи несвоєчасне надання уповноваженим органом та посадовою особою первинної правової допомоги у вигляді складення запитаних скарг, передбачених законом України «Про звернення громадян», є порушенням права на справедливий суд, гарантованого ст.6.1 ЄСПЛ, в частині доступу до суду, і тягне, серед іншого, персональну майнову відповідальність винного в розмірах, які виплачуються в подібних випадках ЄСПЛ, що зазвичай складає одну – кілька тисяч євро.
9.2. Прошу МІС надати мені в розумний строк, а не в строк, передбачений релевантним законом, первинну правову допомогу у вигляді складення та надсилання на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, правової інформації та роз’яснень законодавства, з посиланням на українські національні та міжнародні приписи права, про права потерпілого та про відповідальність порушників у випадку дискримінації за ознаками інвалідності в праві не бути підданою зневажливому та жорстокому поводженню, в праві на приватне життя та свободу пересування, а саме:
9.2.1. на безоплатний проїзд інвалідів в міському транспорті на підставі довідки МСЕК;
9.2.2. на можливість інваліду купити пільгові залізничні квитки онлайн, включно на підставі його довідки МСЕК;
9.2.3. на можливість кожному, включно інваліду, знати наявність УСІХ залізничних квитків, не проданих в період за 45 днів до поїздки, та купити будь-які непродані в період за 45 днів до поїздки залізничні квитки, включно на підставі довідки МСЕК про інвалідність;
9.2.4. на право придбати залізничні квитки в касах для інвалідів на підставі довідки МСЕК про інвалідність;
9.2.5. на право замовити залізничні квитки та викупити замовлення в касах для інвалідів на підставі довідки МСЕК про інвалідність.
При цьому прошу роз’яснити мені, з посиланням на приписи національного та міжнародного права, порядок захисту та поновлення кожного порушеного мого права, вказаного в цьому листі та встановленого перевіркою скарги.
З урахуванням офіційних нормативів часу, які застосовуються для праці публічних адвокатів при виконанні аналогічних завдань, розумний строк для складення запитаних мною 5 письмових консультацій (довідок по праву) складає не більше 3-4 днів. При неможливості надання мені МІС запитаної правової допомоги прошу негайно сплатити мені компенсацію – середньоринкову вартість складення 5 письмових консультацій (довідок по праву) адвокатом для уможливлення своєчасного залучення для цієї праці адвоката як альтернативного способу отримання мною потрібної правової допомоги. За відкритими даними, орієнтовна мінімальна вартість складення адвокатом письмової консультації, з посиланням на норми права, складає від 1 000 грн. Середня вартість такої письмової консультації з одного питання складатиме не менше 1 500 грн.
10. ВИМОГИ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ, ОБ’ЄДНАНІ ІЗ ЗАПИТОМ НА ДОСТУП ДО МОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ЇХ ЗАХИСТ, ТА ІЗ ЗАЯВОЮ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» прошу надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
10.1. Усі документи, складені та/чи отримані щодо цього листа.
10.2. Усі рішення та інші акти індивідуальної дії щодо мене та моєї скарги, ухвалені за цим зверненням, включно:
10.2.1. Усі рішення щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності оскаржуваних за цією скаргою осіб та інших винних відповідальних осіб.
10.2.2. Усі рішення щодо притягнення до майнової відповідальності оскаржуваних за цією скаргою осіб та інших винних відповідальних осіб.
10.2.3. Усі інші акти реагування МІС на викладені в цьому листі факти.
10.3. Усі прямі лінки (інтернет-посилання) на оприлюднення на сайті МІС усіх рішень за цією скаргою та усіх інших релевантних актів індивідуальної дії щодо мене.
10.4. Прошу не пізніше наступного дня з моменту отримання цього звернення повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, посаду, прізвище, ім’я та по-батькові, контактні службові телефони та контактні службові електронні адреси посадової(их) особи(іб) МІС, кому буде доручено складення проектів щонайменше 12 запитаних тут мною скарг для прямої тематичної комунікації та подання, при потребі, додаткових доказів.
10.5. Офіційну електронну адресу МІС (крім для доступів до публічної інформації) та джерела її оприлюднення (прямий лінк) на сайті МІС.
10.6. Офіційну електронну адресу МІС для подання громадянами звернень на електронну пошту та джерела її оприлюднення (прямий лінк) на сайті МІС.
10.7. Статутні (статут, положення тощо) та реєстраційні документи МІС.
10.8. Контракт (трудовий договір) з керівниками МІС та УЗ та рішення (наказ тощо) про прийняття їх на займані посади.
10.9. Розмір оплати праці на місяць в гривні, на який вказані керівники прийняті на займані посади.
10.10. Повідомити, які конкретні заходи щодо протидії корупції та запобігання корупції вжиті за наслідками розгляду цього листа та надати належно засвідчені електронні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх створених документів щодо протидії корупції.
10.11. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації в МІС цього листа.
10.12. Належну факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації в МІС.
10.13. Прошу надати мені усі запитані документи, включно за усіма викладеними тут запитами, у формі оригіналів чи належно засвідчених цифрових (електронних) факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання інших засобів комунікації зі мною за цим листом.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст. 3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Ні законом України «Про звернення громадян», ні жодним іншим законом не передбачено обов’язку заявників звернення надавати адресу місця проживання, яка, також, визнана законом КОНФІДЕНЦІЙНОЮ інформацією. Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
11. Роз’яснюю, що
а) порушення права на доступ до публічної інформації тягне персональну відповідальність кожної винної посадової особи за ст.212-3.2(9) КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 425 до 850 грн. за кожний факт порушення та від 1 020 до 1 360 грн. за кожний повторний протягом року факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 352,4 грн.;
б) неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачене законом, тягне персональну відповідальність кожної винної посадової особи за ст.212-3.1(9) КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 425 до 850 грн. за кожний факт порушення та від 1 020 до 1 360 грн. за кожний повторний протягом року факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 352,4 грн.;
в) недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до порушення прав суб’єкта персональних даних, тягне персональну відповідальність кожної винної посадової особи за ст.188-39.4(5) КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 5 100 до17 000 грн. за кожний факт порушення, та від 17 000 до 34 000 грн. за кожний повторний протягом року факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 352,4 грн.;
г) будь-яке порушення Закону України "Про звернення громадян" тягне персональну відповідальність кожної винної посадової особи за ст.212-3.7(9) КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 425 до 850 грн. за кожний факт порушення та від 1 020 до 1 360 грн. за кожний повторний протягом року факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 352,4 грн.
Я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
Я не даю згоди на протиправну передачу моїх персональних даних щодо цього листа будь-яким третім особам, за виключенням випадків, передбачених ЗАКОНОМ.
21.10.18
З повагою,
Підпис: А.В. Щербата

З повагою,

Щербата Анастасія Віталіївна

Медведев Сергій Олександрович, Міністерство інфраструктури України

3 Attachments

 

 

,

. (+38044) 351-4963

. (+38044) 351-4857

 

    [1]cid:image001.png@01D4519E.F6B49760

 

References

Visible links

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Медведев Сергій Олександрович, Міністерство інфраструктури України

3 Attachments

,

. (+38044) 351-4963

. (+38044) 351-4857

 

    [1]cid:image001.png@01D4519E.F6B49760

 

References

Visible links

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]