81Дика04

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Щербата Наталя Михайлівна, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!

1. Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області (ВОПФУ)
2. Керівнику ВОПФУ
21100, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7, [email address]

Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи
21037, м. Вінниця, житло (квартира)
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата».
Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України не заборонене (хоча і не вимагається) накладення власноручного підпису на електронних зверненнях та запитах, а також вільне обрання особою форми та способу вчинення простого електронного підпису (що розумно), форма та спосіб вчинення мною мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною як такі, що найчастіше застосовуються в електронному документообігові України (звичаєве право), в межах доступних технічних опцій комп’ютерної техніки.
Місцем мого проживання є житло (квартира) в м.Вінниці.
Цей лист включає запити на доступ до публічної інформації.
Цей лист включає запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист включає заяви на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист включає звернення з метою реалізації моїх прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян».
Цей лист включає звернення в порядку квазі-судової процедури з метою оскарження та захисту моїх порушених прав людини за приписами закону України «Про звернення громадян».
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) ЗАЯВИ, в порядку Закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів з метою реалізації моїх прав людини; б) ЗАПИТИ в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації»; в) ЗАПИТИ в порядку Закону України «Про захист персональних даних»; г) ЗАЯВИ, в порядку Закону України «Про інформацію» в сукупності із Законом України «Про звернення громадян»; д) СКАРГИ в порядку Закону України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
І. Факти
1. 11.01.20 через онлайн сервіс Доступ до правди я подала до ВОПФУ листа 25Пенсія04 щодо даних моєї пенсійної справи, прийнятого поштовим роботом отримувача 2020-01-11. Лист, з усією перепискою, розміщений онлайн за посиланням
1.1. https://dostup.pravda.com.ua/request/25p...
1.2. 13.01.20 телефоном я дізналася, що лист ВОПФУ не зареєстрований: мені повідомлено, що такий лист взагалі не надходив. Після надання мною інформації лога доставки лист того ж дня знайшовся, але зареєстрували його заднім числом – 11.01.20.
2. Заступник начальника ВОПФУ Л. Дика, яка впродовж багатьох років знайома зі мною особисто, і яка неодноразово публічно та відкрито проявляла щодо мене зверхність, презирство, зневагу та ненависть, безпомилково ідентифікувала мене як автора листа, і 15.01.20 на мою ПРИВАТНУ електронну адресу, відсутню в моєму зверненні, але надану мною ВОПФУ раніше, і на яку протягом останніх 18 років ВОПФУ неодноразово надавало мені матеріали моєї пенсійної справи та іншу публічну інформацію, включно про мене та мої персональні дані, і заборонену мною для переписки за цим моїм зверненням, надіслала мені листа №0200-0228-8/227, в якому де-факто відмовила в наданні більшої частини запитаної інформації як публічної.
3. Листом від 16.01.20 45Пенсія (https://dostup.pravda.com.ua/request/45p...) я уточнила та конкретизувала свої вимоги.
4. Станом на сьогодні:
4.1. більшість запитаної інформації – належно засвідчені запитані дані з моєї пенсійної справи, цифрові розміри моєї пенсії в форматі Excel, належно засвідчена копія мого листа, лінки на оприлюднення актів індивідуальної дії ВОПФУ щодо мене, включно усіх рішень та листів, інші дані – всього запитані 13 запитами, мені не надані;
4.2. надана недостовірна інформація;
4.3. це бидло засипало мене спамом – не запитаною інформацією, сміттям;
4.4. запитана первинна правова допомога у формі складення та надсилання мені текстів скарг (проектів) від мого імені в порядку закону України «Про звернення громадян» на адресу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про повноаспектний захист моїх прав від викладених протиправних дій щодо мене, зокрема, для складення та подання суду протоколів про вчинення відповідальними посадовими особами ВОПФУ 1) порушень правил обробки моїх персональних даних, ст.188-39 КУпАП, 2) порушень закону України "Про доступ до публічної інформації", ст.212-3.2 (1, 9) КУпАП) – неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено законами України "Про доступ до публічної інформації", – мені не надана, і в її наданні відмовлено;
4.5. компенсація в сумі вартості неотриманих (ненаданих) публічних послуг – середньоринкова вартість складення скарг адвокатом для уможливлення своєчасного залучення для цієї праці адвоката як альтернативного способу отримання мною потрібної правової допомоги, – не сплачена;
4.6. жодний акт індивідуальної дії щодо мене, за моїми спостереженнями, на сайті ВОПФУ чи ПФУ не оприлюднений – моя вимога дебілкою проігнорована.
5. Листом від 16.01.20 №0200-0228-8/353 Л. Дика повідомила мене, що «Інформація, яка знаходиться в матеріалах пенсійної справи є конфіденційною і не може бути розголошена без згоди особи, якої вона стосується, оскільки це є порушенням конституційних прав особи та статей 11 та 21 Закону України від 02.10.1992 року №2657 «Про інформацію». Реалізуючи на практиці свої людиноненависницькі погляди, ця дика скотиняка навмисно не застосувала релевантні приписи права, які ЗОБОВ’ЯЗАНА була застосувати, за якими, по-перше, не належить до інформації з обмеженим доступом, включно не може бути конфіденційною, інформація про отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів; по-друге, обов’язок усіх бюджетних закладів застосовувати як спеціальний закон «Про доступ до публічної інформації» незалежно від нормативно-правового акта, на підставі якого вони діють, і при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися вказаним законом в сукупності зі ст.ст.32, 34 Конституції України. Ця фашистка не застосувала припису законів про те, що кожна особа має повний доступ до публічної інформації про себе, і всі бюджетні заклади зобов’язані надавати таку інформацію безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується. Усі вимоги законів, необхідні для доступу до публічної інформації про мене, моїх персональних даних, до інформації на звернення я виконала, але ця тупа скотиняка, видно, ніколи в житті жодного закону не читала – їй плювати на Конституцію та закони України, дайте поглумитись над людьми.
5.1. Виходить, ця дика фашистка повністю закрила мені доступ до інформації про себе: не надала її на мої запити і не забезпечила оприлюднення онлайн, де не лише я, а й кожен повинен мати доступ до усіх актів індивідуальної дії ВОПФУ щодо мене.
5.2. Якогось бена ця дебілка засипала мене спамом – у відповідь на запити п.п.1.8-1.9 майже на 2х сторінках закидала мене інформацією про підстави та види відповідальності державних службовців. Таку інформацію я не запитувала, але на її отримання змушена була тратити власні кошти, а на її прочитання – власний час. Так само я змушена була втрачатись на 4 сторінки спаму у вигляді надісланого дебілкою незасвідченої копії мого листа – я такої копії не запитувала.
5.3. Скотиняка повідомила мене, що «згідно пункту 72 Інструкції з діловодства Пенсійного фонду України, затвердженої наказом Пенсійного фонду України від 05.12.2012 №182, в органах Пенсійного фонду України засвідчуються копії лише тих документів, що створюються у них». Це, напевно, щоб оправдати відмову в наданні мені засвідченої копії мого листа. Бо воно ж, бидло болєзне, не чуло таких слів, як верховенство права, і поняття не має, з чим їх їдять. Не кажучи вже про колізію правових норм. А якщо й чуло, то думає, мабуть, що це матюки. Воно ж ладне не лише ноги, а й зад лизати начальству, аби тримали на хлібній посаді. А людина – а що людина? сміття і не більше. Плювати на неї. Дулю з маком отримає, а не верховенство права і Конституцію.
5.4. Наскільки я зрозуміла, листа-відповіді мені від 16.01.20 №0200-0228-8/353 як акту індивідуальної дії щодо мене дика дебілка не оприлюднювала.
6. Цим листом я інформую керівника ВОПФУ про вчинення Л. Дикою та іншими винними посадовими особами ВОПФУ щонайменше чотирьох правопорушень щодо мене, пов’язаних з корупцією – 1) де-факто відмови мені в інформації, надання якої передбачено законом; 2) ненадання та/чи несвоєчасне надання мені інформації, яка підлягає наданню відповідно до закону; 3) надання недостовірної інформації; 4) неоприлюднення інформації, яка підлягає оприлюдненню відповідно до приписів закону, тобто порушень, заборонених законом України «Про запобігання корупції», які тягнуть адміністративну відповідальність за їх вчинення.
ІІ. Вимоги
7. ВИМОГИ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ, ОБ’ЄДНАНІ ІЗ ЗАПИТАМИ НА ДОСТУП ДО МОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ЇХ ЗАХИСТ, ТА ІЗ ЗАЯВАМИ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» ПОВТОРНО прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; публічну інформацію, включно про себе, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме дані за період 2004 року:
7.1. Чистий розмір моєї пенсії без урахування будь-яких інших пенсійних виплат та доплат, та дату його актуалізації (дійсності).
7.2. Загальну кількість фактів призначень та/чи будь-якої зміни моєї пенсії, включно зміни її розміру – без урахування будь-яких інших пенсійних виплат та доплат.
7.3. Усі рішення та інші акти індивідуальної дії щодо мене про призначення та/чи будь-яку зміну моєї пенсії та/чи зміни моєї пенсії, включно зміни її розміру – без урахування будь-яких інших пенсійних виплат та доплат.
7.4. Усі прямі лінки (інтернет-посилання) на оприлюднення на сайті ВОПФУ, інших структур ПФУ усіх актів індивідуальної дії щодо мене про призначення та/чи будь-яку зміну моєї пенсії та/чи зміни моєї пенсії, включно зміни її розміру – без урахування будь-яких інших пенсійних виплат та доплат.
7.5. Актуальні розміри моєї пенсії без урахування будь-яких інших пенсійних виплат та доплат, в розрізі місяців чи більш дрібних (при потребі) періодів їх чинності, в форматі Excel, придатному для подальшої обробки даних.
7.6. Загальну кількість актів індивідуальної дії щодо мене, які не оприлюднені в даний час.
7.7. Прізвища, імена та по-батькові, найменування посад, персональні службові електронні адреси та телефони, місця проживання усіх посадових (службових) осіб ВОПФУ, відповідальних за оприлюднення актів індивідуальної дії щодо мене.
7.8. Усі рішення щодо притягнення до дисциплінарної та інших видів відповідальності відповідальних посадових осіб за цією скаргою.
7.9. Усі рішення щодо притягнення до майнової відповідальності відповідальних посадових осіб за цією скаргою.
7.10. Усі інші акти реагування ВОПФУ на викладені в цьому листі факти.
7.11. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) мого листа 25Пенсія04 з реквізитами його вхідної реєстрації в ВОПФУ.
Також прошу надати:
7.12. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) усіх повідомлень керівника, інших посадових осіб ВОПФУ спеціально уповноваженому суб’єкту у сфері протидії корупції про вчинення Л. Дикою, іншими посадовими особами ВОПФУ низки пов’язаних з корупцією правопорушень та отримання моїх повідомлень ВОПФУ про вказані правопорушення.
7.13. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації в ВОПФУ цього листа.
7.14. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації в ВОПФУ.
7.15. Належне рішення за цією скаргою.
7.16. Прямі інтернет-посилання на оприлюднення рішення за цією скаргою та листа-відповіді мені, а також на усі інші релевантні акти індивідуальної дії щодо мене.
7.17. Прошу надати мені усі запитані документи, включно за усіма викладеними тут запитами та заявами, у формі оригіналів чи належно засвідчених цифрових (електронних) факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) та належно засвідчених їх вільних копій на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання інших засобів комунікації зі мною за цим листом.
8. ВИМОГИ ЗВЕРНЕНЬ З МЕТОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЇХ ПРАВ ЛЮДИНИ
8.1. Негайно оприлюднити на сайті ВОПФУ (ПФУ) усі акти індивідуальної дії щодо мене, які не оприлюднені в даний час. Вимагаю від керівника ВОПФУ та усіх інших його відповідальних посадових осіб вчинити всі дії для такого оприлюднення не пізніше спливу трьох робочих днів з моменту отримання цього листа.
8.2. Негайно повідомити мені прямі інтернет-посилання на оприлюднення актів індивідуальної дії щодо мене.
8.3. Прошу надати мені в розумний строк, а не в строк, передбачений релевантним законом, але не пізніше встановленого законом граничного строку, первинну правову допомогу у вигляді складення та надсилання на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, текстів скарг (проектів) від мого імені в порядку закону України «Про звернення громадян» на адресу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про повноаспектний захист моїх прав від викладених тут протиправних дій щодо мене, зокрема, для складення та подання суду протоколів про вчинення Л. Дикою як відповідальною посадовою особою ВОПФУ 1) порушень правил обробки моїх персональних даних, ст.188-39 КУпАП, 2) порушень закону України "Про доступ до публічної інформації", ст.212-3.2 (2, 9) КУпАП) у формі а) ненадання інформації та/чи несвоєчасного надання інформації б) неправомірної відмови в наданні інформації, в) надання недостовірної інформації. В проекти скарг прошу включити дані про мене як жертву (потерпілу) та свідка вчинених правопорушень, про завдання мені майнової та немайнової шкоди та вимоги про відшкодування шкоди.
8.4. Прошу надати мені в розумний строк, а не в строк, передбачений релевантним законом, але не пізніше встановленого законом граничного строку, первинну правову допомогу у вигляді складення та надсилання на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, текстів скарг (проектів) від мого імені в порядку закону України «Про звернення громадян» на адресу 1) Пенсійного фонду України та 2) керівника Пенсійного фонду України про повноаспектний захист моїх прав від викладених тут порушень моїх прав людини, зокрема, про вчинення Л. Дикою як відповідальною посадовою особою ВОПФУ 1) порушень правил обробки моїх персональних даних, 2) порушень закону України "Про доступ до публічної інформації" у формі а) ненадання інформації та/чи несвоєчасного надання інформації б) неправомірної відмови в наданні інформації, в) надання недостовірної інформації; 3) неоприлюднення та відмови в оприлюдненні актів індивідуальної дії щодо мене; 4) ненадання та відмови в наданні первинної правової допомоги. В проекти скарг прошу включити дані про мене як жертву та свідка вчинених правопорушень, про завдання мені майнової та немайнової шкоди та вимоги про відшкодування шкоди.
8.5. Прошу надати мені в розумний строк, а не в строк, передбачений релевантним законом, але не пізніше встановленого законом граничного строку, первинну правову допомогу у вигляді складення та надсилання на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, текстів скарг (проектів) від мого імені в порядку закону України «Про звернення громадян» на адресу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про повноаспектний захист моїх прав від викладених тут протиправних дій щодо мене, зокрема, для складення та подання суду протоколів про вчинення відповідальними посадовими особами ВОПФУ 1) порушень правил обробки моїх персональних даних, ст.188-39 КУпАП, 2) порушень закону України "Про доступ до публічної інформації", ст.212-3.2 (1, 9) КУпАП) – неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено законами України "Про доступ до публічної інформації". В проекти скарг прошу включити дані про мене як жертву (потерпілу) та свідка вчинених правопорушень, про завдання мені майнової та немайнової шкоди та вимоги про відшкодування шкоди.
8.6. При цьому кожну скаргу на кожного одного адресата про кожен окремий факт порушень з оскарженням однієї оскаржуваної особи прошу викласти у формі окремого документу – і всі проекти скарг прошу надати мені в розумний строк.
8.7. Прошу не пізніше наступного дня з моменту отримання цього звернення повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, посаду(и), прізвище(а), ім’я та по-батькові, контактні службові телефони та контактні службові електронні адреси посадової(их) особи(іб) ВОПФУ, кому буде доручено надання мені первинної правової допомоги у формі складення проектів запитаних мною скарг для прямої тематичної комунікації та подання, при потребі, додаткових доказів.
8.8. При неможливості надання мені ВОПФУ запитаної правової допомоги прошу негайно сплатити мені компенсацію в сумі вартості неотриманих (ненаданих) публічних послуг – середньоринкову вартість складення скарг адвокатом для уможливлення своєчасного залучення для цієї праці адвоката як альтернативного способу отримання мною потрібної правової допомоги, з додаванням 0,5% банківської комісії зі сплаченої суми, а також суму будь-якого податку, що може бути стягнутий з цих сум.
8.9. За офіційними нормативами часу, які застосовуються для праці публічних адвокатів при виконанні аналогічних завдань, на 1 позов/скаргу/заяву витрачається 8-14 год. За відкритими даними, мінімальна вартість 1 год. праці адвоката складає від 50% актуального прожиткового мінімуму для працездатних, затвердженого законом про поточний бюджет (січень 2020 року – 2 027 грн). Орієнтовна мінімальна вартість складення адвокатом звернень, заяв тощо станом на лютий-березень 2018 року складає від 500 грн./сторінку, з наступним її коригуванням пропорційно зміні мінімальної вартості 1 години праці адвоката. Зазвичай середній об’єм мотивованої, з посиланням на джерела права, скарги про повноаспектний захист прав людини складає від 6-8 сторінок. Це означає, що мінімальна вартість подібної скарги, відкоригована станом на січень 2020 року, складатиме не менше 6 000-8 000 грн. В такому випадку середня вартість створеної адвокатом однієї якісної скарги складатиме не менше 7 000 грн. за одну скаргу.
9. ВИМОГИ СКАРГИ
Прошу:
9.1. Провести за моєї участі перевірку цієї скарги та службове розслідування наведених фактів порушень, зокрема:
9.1.1. мого права на справедливий суд,
9.1.2. ненадання та відмови в наданні запитаної інформації, потрібної мені для реалізації моїх прав людини, публічної інформації та моїх персональних даних,
9.1.3. надання мені недостовірної інформації,
9.1.4. надання мені спаму,
9.1.5. неоприлюднення актів індивідуальної дії щодо мене,
9.1.6. ненадання та відмови в наданні первинної правової допомоги у формі роз’яснення законодавства,
9.1.7. ненадання та відмови в наданні первинної правової допомоги у формі складення скарг про порушення моїх прав людини.
9.2. Відсторонити Л. Дику від займаної посади на час перевірки.
9.3. ТЕРМІНОВО провести перевірку викладених в цій скарзі фактів та її розгляд в установленому законом порядку. При цьому забезпечити реалізацію моїх прав:
9.3.1. особисто викласти аргументи комісії (особі), що перевірятиме звернення, та взяти участь у перевірці поданої скарги;
9.3.2. знайомитися з матеріалами перевірки скарги;
9.3.3. подавати додаткові матеріали та наполягати на їх запиті органом, який розглядає звернення;
9.3.4. бути присутнім при розгляді скарги;
9.3.5. користуватися послугами адвоката або представника;
9.3.6. одержати рішення та письмову відповідь про результати розгляду скарги;
9.3.7. висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду скарги;
9.3.8. вимагати відшкодування збитків, якщо вони стануть результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.
9.4. Забезпечити мою участь в перевірці та розгляді скарги; для цього повідомити прізвища, імена та по-батькові, найменування посад посадових осіб, яким буде доручено проводити перевірку та/чи розгляд скарги, та завчасно повідомляти про місце та час усіх запланованих заходів з перевірки та/чи розгляду скарги.
9.5. Надати мені завчасно до початку розгляду скарги можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки скарги шляхом надсилання належних їх цифрових факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
9.6. Встановити поіменно та повідомити мені усіх винних та відповідальних посадових осіб, причетних до фактів викладених в цій скарзі порушень моїх прав.
9.7. Притягти до встановленої законом дисциплінарної та матеріальної відповідальності усіх винних відповідальних осіб.
9.8. Постановити, що мало місце порушення моїх прав людини
9.8.1. на доступ до суду – в частині ненадання мені первинної правової допомоги у формі складення та надсилання мені текстів скарг (проектів) від мого імені в порядку закону України «Про звернення громадян» на адресу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про повноаспектний захист моїх прав від викладених протиправних дій щодо мене, зокрема, для складення та подання суду протоколів про вчинення відповідальними посадовими особами ВОПФУ 1) порушень правил обробки моїх персональних даних, ст.188-39 КУпАП, 2) порушень закону України "Про доступ до публічної інформації", ст.212-3.2 (1, 9) КУпАП) шляхом неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено законами України "Про доступ до публічної інформації", – в сукупності з правом не бути дискримінованою за ознакою інвалідності, гарантованих ст.6.1 в сукупності зі ст.14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод;
9.8.2. на приватне життя – в частині ненадання мені публічної інформації про мене, – в сукупності з правом не бути дискримінованою за ознакою інвалідності, гарантованих ст.8 в сукупності зі ст.14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод;
9.8.3. на приватне життя – в частині неоприлюднення публічної інформації про мене, – в сукупності з правом не бути дискримінованою за ознакою інвалідності, гарантованих ст.8 в сукупності зі ст.14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод;
9.8.4. на приватне життя – в частині недозволеного засипання мене спамом, – в сукупності з правом не бути дискримінованою за ознакою інвалідності, гарантованих ст.8 в сукупності зі ст.14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод;
9.8.5. на свободу вираження поглядів – в частині надання мені недостовірної публічної інформації, – в сукупності з правом не бути дискримінованою за ознакою інвалідності, гарантованих ст.10 в сукупності зі ст.14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод.
9.9. Поновити мої порушені права шляхом:
9.9.1. негайного надання мені запитаної мною, але ненаданої Л. Дикою публічної інформації, включно про мене, в запитаній мною формі;
9.9.2. негайного оприлюднення на офіційному сайті (сторінці) ВОПФУ усіх актів індивідуальної дії щодо мене, в чому мені відмовлено Л. Дикою;
9.9.3. негайного надання мені ненаданої первинної правової допомоги у формі складення та надсилання мені текстів скарг (проектів) від мого імені в порядку закону України «Про звернення громадян» на адресу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про повноаспектний захист моїх прав від викладених протиправних дій щодо мене, зокрема, для складення та подання суду протоколів про вчинення відповідальними посадовими особами ВОПФУ 1) порушень правил обробки моїх персональних даних, ст.188-39 КУпАП, 2) порушень закону України "Про доступ до публічної інформації", ст.212-3.2 (1, 9) КУпАП) – неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено законами України "Про доступ до публічної інформації", в чому мені відмовлено Л. Дикою. В проекти скарг прошу включити дані про мене як жертву (потерпілу) та свідка вчинених правопорушень, про завдання мені майнової та немайнової шкоди, та вимоги про відшкодування шкоди.
9.10. Стягнути з Л. Дикої та сплатити мені, за правилами субсидіарного права, майнову шкоду за ненадання (відмову в наданні) первинної правової допомоги у формі складення та надсилання мені текстів щонайменше двох скарг (проектів) від мого імені в порядку закону України «Про звернення громадян» на адресу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про повноаспектний захист моїх прав від викладених протиправних дій щодо мене, зокрема, для складення та подання суду протоколів про вчинення відповідальними посадовими особами ВОПФУ 1) порушень правил обробки моїх персональних даних, ст.188-39 КУпАП, 2) порушень закону України "Про доступ до публічної інформації", ст.212-3.2 (1, 9) КУпАП) – неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено законами України "Про доступ до публічної інформації", в сумі 8 000 грн. за кожну нескладену скаргу, тобто, щонайменше 16 000 грн., з додаванням 0,5% банківської комісії зі сплаченої суми, а також суму будь-якого податку, що може бути стягнутий з цих сум;
9.11. Сплатити мені, за правилами субсидіарного права, включно шляхом стягнення з Л. Дикої, інших винних посадових осіб, моральну (немайнову) шкоду:
9.11.1. за ненадання (відмову в наданні) первинної правової допомоги у формі складення та надсилання мені текстів щонайменше двох скарг (проектів) від мого імені в порядку закону України «Про звернення громадян» на адресу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про повноаспектний захист моїх прав від викладених протиправних дій щодо мене, зокрема, для складення та подання суду протоколів про вчинення відповідальними посадовими особами ВОПФУ 1) порушень правил обробки моїх персональних даних, ст.188-39 КУпАП, 2) порушень закону України "Про доступ до публічної інформації", ст.212-3.2 (1, 9) КУпАП) – неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено законами України "Про доступ до публічної інформації", в сумі по 300 євро за кожне порушення, плюс 5 євро за кожен день прострочки кожного такого надання, в гривні за курсом НБУ станом на день сплати, з додаванням 0,5% банківської комісії зі сплаченої суми, а також суму будь-якого податку, що може бути стягнутий з цих сум;
9.11.2. за кожен факт відмови ВОПФУ в наданні мені запитаної публічної інформації, включно про себе, на кожен з 13 запитів мого листа, в розмірі 300 євро за кожен такий факт плюс 5 євро за кожен день прострочки кожного такого надання, в гривні за курсом НБУ станом на день сплати, з додаванням 0,5% банківської комісії зі сплаченої суми, а також суму будь-якого податку, що може бути стягнутий з цих сум;
9.11.3. за надання мені недостовірної публічної інформації в розмірі 300 євро плюс 5 євро за кожен день прострочки надання достовірної інформації, в гривні за курсом НБУ станом на день сплати, з додаванням 0,5% банківської комісії зі сплаченої суми, а також суму будь-якого податку, що може бути стягнутий з цих сум;
9.11.4. за надсилання мені спаму в розмірі 300 євро в гривні за курсом НБУ станом на день сплати, з додаванням 0,5% банківської комісії зі сплаченої суми, а також суму будь-якого податку, що може бути стягнутий з цих сум;
9.11.5. за неоприлюднення актів індивідуальної дії щодо мене по 100 євро за кожен факт неоприлюднення плюс 1 євро за кожен день прострочки кожного такого оприлюднення, в гривні за курсом НБУ станом на день сплати, з додаванням 0,5% банківської комісії зі сплаченої суми, а також суму будь-якого податку, що може бути стягнутий з цих сум;
9.11.6. Роз’яснюю, що такі розміри відшкодування моральної шкоди визначені судом – ЄСПЛ, шляхом присудження справедливої сатисфакції у формі моральної шкоди за аналогічні порушення ЄКПЛ.
9.12. Розглянути цю скаргу в розумний строк, тобто, мінімально достатній для її об’єктивного вирішення, що складає приблизно 2-3 дні, та у моїй присутності. Для цього прошу завчасно повідомити мені місце та час розгляду скарги.
9.13. Прошу також:
9.13.1. завчасно надати мені всі матеріали з перевірки скарги;
9.13.2. задокументувати розгляд скарги та надати мені усі матеріали з розгляду скарги;
9.13.3. ухвалити та надіслати мені належне рішення за цією скаргою, як цього вимагає закон;
9.13.4. оприлюднити рішення за скаргою та лист-відповідь мені, як акти індивідуальної дії, на сайті ВОПФУ, як цього вимагає закон;
9.13.5. повідомити мені прямі інтернет-посилання на оприлюднення рішення за цією скаргою та лист-відповідь мені, а також на усі інші релевантні акти індивідуальної дії щодо мене.
9.14. Прошу вжити усіх заходів, які унеможливлять подібні порушення прав людини щодо будь-кого в майбутньому.
10. Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, включно не поширюється і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі документи звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
11. Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
12. Я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
13. Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. При цьому я вимагаю вилучення з наданих мені документів конфіденційної інформації про мене, а саме моєї домашньої адреси, приватних адрес електронної пошти та номерів телефонів. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
23.01.20
З повагою,
Підпис: Н.М. Щербата – Наталя Михайлівна Щербата
З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна

ГУПФУ у Вінницькій області, Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області

2 Attachments