79с17ВоляПовт24ізпд17КУпАП_Зв

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Щербата Наталя Михайлівна, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
NB! Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до нормативних приписів шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних працівників секретаріату, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
P.S. Роз'яснюю, що при підписуванні цієї скарги я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Форма та спосіб мого електронного підпису під цією скаргою вільно обрані мною серед запроваджених в реальне життя можливостей, наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки, в межах доступних опцій комп’ютерної техніки.
Цей лист є запитом на доступ до публічної інформації.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист є запитом на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист є зверненням за захистом моїх порушених прав людини шляхом квазі-судової процедури в порядку закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», в сукупності із законом України «Про звернення громадян».
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», а саме: а) ЗАПИТ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; б) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; в) ЗВЕРНЕННЯ, в порядку квазі-судової процедури, передбаченої законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; г) ЗАПИТ в порядку закону України «Про захист персональних даних».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я скористалася своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
ІІ. Факти
1. 12 серпня 2017р. о 22:08 я звернулась до ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» та його керівника з електронним письмовим листом «Повторна заява і запит №24ізд17» в порядку закону України «Про звернення громадян» і просила, серед іншого, усунути порушення умов договору та надати мені інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини; відповідь та ухвалене рішення за зверненням просила надати мені на домашню адресу.
1.1. Електронний письмовий лист «Повторна заява і запит №24ізд17», серед іншого, містив мої прізвище, ім’я та по-батькові; домашню та електронну адреси; реквізити документа, що посвідчує мене як фізичну особу, яка подає запит – реквізити мого посвідчення водія; дату; лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до нормативних приписів шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата».
1.2. При підписуванні електронного письмового листа «Повторна заява і запит №24ізд17» я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Форма та спосіб мого електронного підпису під електронним письмовим листом «Повторна заява і запит №24ізд17» вільно обрані мною серед запроваджених в реальне життя можливостей, наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки, в межах доступних опцій комп’ютерної техніки.
1.3. Далі наводиться повний текст «Повторної заяви і запиту №24ізд17» (цитата):
«1. ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»
2. Керівнику ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»
01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 21, к. 40
02218, м. Київ, вул. Радужна, 27
02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, поверх 4
[email address], [email address]

Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, посвідчення водія ААЩ №000548, видане 27.04.1978р. ДАІ МВС – УВС Вінницької області
21037, м. Вінниця, ххххххххххххх
Повторна заява і запит №24ізд17
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
Цей лист є заявою з метою реалізації моїх прав людини.
Цей лист є запитом на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Протягом багатьох років я є абонентом компанії Воля в різних містах України.
З 17 по 19 липня 2017р. я не отримувала послуг компанії за актуальним договором у зв’язку з терміновим від’їздом за межі м. Вінниці та моєю фізичною відсутністю в приміщенні мого помешкання, де мають надаватися послуги. Після повернення додому я звернулася з цього питання на гарячу лінію компанії, де мені підтвердити факт відсутності отримання мною послуг у вказані дні, зафіксований приладами компанії. Разом з тим, мені усно відмовлено в перерахунку та зменшенні плати за липень, мотивуючи тим, що послуги (сигнал) компанія мені надавала, значить, послуги надані і мають бути мною оплачені.
Наданий рахунок на оплату послуг не містить перерахунку за неотримані послуги.
Однак, відповідно до п.39 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. №295, «Оператори, провайдери зобов’язані: 33) стягувати плату за фактичний час ОТРИМАННЯ споживачем послуг» (а не НАДАННЯ їх оператором, як стверджують представники компанії).
Повідомляю також, що з 14 по 17 серпня 2017 року я також не зможу отримувати послуги компанії у зв’язку виїздом за межі міста Вінниці та фізичною відсутністю в приміщенні надання послуг.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про захист прав споживачів», «Про звернення громадян»:
1. Повторно прошу зробити перерахунок плати за отримані в липні 2017 року послуги, зменшивши її за дні неотримання послуг.
2. Надати мені мої персональні дані та інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, а саме:
2.1. Дані про початок та закінчення фактичного отримання мною послуг в липні та серпні 2017 року в розрізі днів та годин, із зазначенням фактичного обсягу отриманих послуг.
2.2. розшифровку нарахованої до оплати за липень та серпень 2017 року суми за надані послуги, із зазначенням часу початку і закінчення кожного сеансу отримання послуг (сигналу), обсягу наданих послуг, суми коштів до сплати за кожний сеанс отримання послуг;
2.3. звукозаписи усіх моїх звернень на гарячу лінію компанії в липні 2017 року.
3. Прошу також не нараховувати плату за дні неотримання послуги в серпні 2017 року, про які я повідомила.
4. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього мого листа.
5. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації компанією.
Відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію»: «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Відповідно до ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492 ), який до сьогодні діє в Україні відповідно до статті 3 Закону України „Про правонаступництво України“ як такий, що не суперечить законодавству України,
«Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в л я є: 1. Встановити, що державні і громадські підприємства, установи й організації видають за заявами громадян копії документів, які виходять від цих підприємств, установ і організацій, якщо такі копії необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них. Копії документів видаються на бланках підприємств, установ і організацій.
У такому ж порядку підприємства, установи й організації можуть видавати копії наявних у них документів, що виходять від інших підприємств, установ і організацій, від яких одержати безпосередньо копії цих документів важко або неможливо. У випадках, коли документи були виконані на бланках, при виготовленні копій відтворюються реквізити бланків.
Підприємства, установи й організації висилають також копії наявних у них документів на запити інших підприємств, установ і організацій, якщо копії таких документів необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них.
Вірність копії документа засвідчується підписом керівника або уповноваженої на те службової особи і печаткою. На копії зазначається дата її видачі і робиться відмітка про те, що оригінал документа знаходиться в даному підприємстві, установі, організації».
Порядок засвідчення копій документів визначений пунктами 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55.
За вказаним нормативно-правовим актом, відмітка про засвідчення копії документа складається:
-зі слів "Згідно з оригіналом",
-назви посади,
-особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища,
-дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.
Приклад:
Згідно з оригіналом
Юрисконсульт Підпис Ініціали, прізвище
20.03.2014
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Міністерство юстиції України надало з цього питання роз’яснення на своєму офіційному веб-порталі (http://www.minjust.gov.ua/15101).
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в паперових та цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені на мою домашню адресу та, додатково, в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів) на електронну адресу ххххххх @ gmail.com.
Роз’яснюю, що
а) незаконна відмова у прийнятті та розгляді звернення, інше порушення Закону України "Про звернення громадян" – тягнуть персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.212-3.7,8 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 425 до 850 грн. за КОЖНИЙ факт порушення та від 1 020 до 1 360 грн. за КОЖНИЙ ПОВТОРНИЙ протягом року факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.;
б) недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до незаконного доступу до них або порушення прав суб’єкта персональних даних, – тягне персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.188-39.4 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 5 100 грн. до 17 000 грн. за КОЖНИЙ факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.;
повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого ст.188-39.4 КУпАП, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, – тягне за собою персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.ст.188-39.5 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 17 000 грн. до 34 000 грн. за КОЖНИЙ факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.
Повідомляю, що я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, крім домашньої адреси, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до нормативних приписів шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа.
12.08.17

Підпис: Н.М. Щербата »
(Кінець цитати).
1.4. Зворотнім автоматичним анонімним листом з електронної скриньки ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» 12 серпня 2017 р. о 22:11 мені надійшов такий лист (далі – цитата повного тексту листа):
«[email address] <[email address]> 12 серпня 2017 р. о 22:11
Кому: xxxxx @ gmail.com
Доброго дня.
Дякуємо за ваше повідомлення. Відповідь буде відправлено нашим фахівцем на вашу електронну адресу.
Добрый день.
Спасибо за ваше сообщение. Наш специалист направит ответ на Ваш электронный адрес.
* Даний лист сформовано автоматично, відповідати на нього не потрібно».
(Кінець цитати).
2. 13 серпня 2017 р. о 09:51 з електронної поштової скриньки ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» [email address] [email address], на яку я надсилала листа «Повторна заява і запит №24ізд17», на мою приватну електронну адресу надійшов зворотній анонімний лист ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» такого змісту (далі – цитата повного тексту листа):
«Відповідь на Ваш запит №45971770 з темою Повторна заява і запит №24ізд17
[email address]
Вкладені файли13 серп.
Доброго дня!
Оформити офіційний запит і звернутися до керівництва компанії Ви можете в письмовому вигляді.
Для реєстрації Вашої заяви і передачі його на розгляд адміністрації нашої компанії необхідно викласти запит в письмовій формі на бланку встановленого зразка. Бланк заяви знаходиться у вкладеному файлі.
Заява обов'язково повинна бути підписана (відскановано або фотокопія).
--Дякуємо за те, що користуєтесь послугами нашої компанії!
З повагою, Вікторія
Фахівець з обробки електронних звернень компанії ВОЛЯ
---Діліться враженнями та отримуйте поради користувачів-експертів у спільноті
«Воля Клуб» (club.volia.com)
---Скачайте My Volia на свій мобільний!
Оцініть в цілому, наскільки Ви задоволені якістю обслуговування Вашого запиту по email
НАТИСНІТЬ НА ВАШ ВАРІАНТ ВІДПОВІДІ
Не задоволений 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Повністю задоволений
____________________________
12.08.2017 22:11
От: [email address]
Кому хххххх @ gmail.com
Доброго дня.
Дякуємо за ваше повідомлення. Відповідь буде відправлено нашим фахівцем на вашу електронну адресу.
Добрый день.
Спасибо за ваше сообщение. Наш специалист направит ответ на Ваш электронный адрес.
* Даний лист сформовано автоматично, відповідати на нього не потрібно.
____________________________
12.08.2017 22:10
От: ххххххх @ gmail.com
Кому: [email address];[email address]
*1. ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»*
*2. Керівнику ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»*
01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 21, к. 40
02218, м. Київ, вул. Радужна, 27
02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, поверх 4
[email address], [email address]
*Щербата Наталя Михайлівна, *людина з інвалідністю 2 групи, посвідчення
водія ААЩ №000548, видане 27.04.1978р. ДАІ МВС – УВС Вінницької області
21037, м. Вінниця, ххххххххххххххх
*Повторна** заява і запит №24ізд17*
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
Цей лист є заявою з метою реалізації моїх прав людини.
Цей лист є запитом на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Протягом багатьох років я є абонентом компанії Воля в різних містах України.
З 17 по 19 липня 2017р. я не отримувала послуг компанії за актуальним договором у зв’язку з терміновим від’їздом за межі м. Вінниці та моєю фізичною відсутністю в приміщенні мого помешкання, де мають надаватися послуги. Після повернення додому я звернулася з цього питання на гарячу лінію компанії, де мені підтвердити факт відсутності отримання мною послуг у вказані дні, зафіксований приладами компанії. Разом з тим, мені усно відмовлено в перерахунку та зменшенні плати за липень, мотивуючи тим, що послуги (сигнал) компанія мені надавала, значить, послуги надані і мають бути мною оплачені.
Наданий рахунок на оплату послуг не містить перерахунку за неотримані послуги.
Однак, відповідно до п.39 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. №295, «Оператори, провайдери зобов’язані: 33) стягувати плату за фактичний час ОТРИМАННЯ споживачем послуг» (а не НАДАННЯ їх оператором, як стверджують представники компанії).
Повідомляю також, що з 14 по 17 серпня 2017 року я також не зможу отримувати послуги компанії у зв’язку виїздом за межі міста Вінниці та фізичною відсутністю в приміщенні надання послуг.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про захист прав споживачів», «Про звернення громадян»:
1. *Повторно* прошу зробити перерахунок плати за отримані в липні 2017 року послуги, зменшивши її за дні неотримання послуг.
2. Надати мені мої персональні дані та інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, а саме:
2.1. Дані про початок та закінчення фактичного отримання мною послуг в липні та серпні 2017 року в розрізі днів та годин, із зазначенням фактичного обсягу отриманих послуг.
2.2. розшифровку нарахованої до оплати за липень та серпень 2017 року суми за надані послуги, із зазначенням часу початку і закінчення кожного сеансу отримання послуг (сигналу), обсягу наданих послуг, суми коштів до сплати за кожний сеанс отримання послуг;
2.3. звукозаписи усіх моїх звернень на гарячу лінію компанії в липні 2017 року.
3. Прошу також не нараховувати плату за дні неотримання послуги в серпні 2017 року, про які я повідомила.
4. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього мого листа.
5. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації компанією.
Відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію»: «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі *форм *і *джерел* одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Відповідно до ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492 ), який до сьогодні діє в Україні відповідно до статті 3 Закону України „Про правонаступництво України“ як такий, що не суперечить законодавству України, «Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в л я є: 1. Встановити, що державні і громадські підприємства, установи й організації видають за заявами громадян копії документів, які виходять від цих підприємств, установ і організацій, якщо такі копії необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них. Копії документів видаються на бланках підприємств, установ і організацій.
У такому ж порядку підприємства, установи й організації можуть видавати копії наявних у них документів, що виходять від інших підприємств, установ і організацій, від яких одержати безпосередньо копії цих документів важко або неможливо. У випадках, коли документи були виконані на бланках, при виготовленні копій відтворюються реквізити бланків.
Підприємства, установи й організації висилають також копії наявних у них документів на запити інших підприємств, установ і організацій, якщо копії таких документів необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них.
Вірність копії документа засвідчується підписом керівника або уповноваженої на те службової особи і печаткою. На копії зазначається дата її видачі і робиться відмітка про те, що оригінал документа знаходиться в даному підприємстві, установі, організації».
Порядок засвідчення копій документів визначений пунктами 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55.
За вказаним нормативно-правовим актом, відмітка про засвідчення копії документа складається:
-зі слів "Згідно з оригіналом",
-назви посади,
-особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища,
-дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.
Приклад:
Згідно з оригіналом
Юрисконсульт Підпис Ініціали, прізвище
20.03.2014
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина – на самому аркуші копії документа.
Міністерство юстиції України надало з цього питання роз’яснення на своєму офіційному веб-порталі (http://www.minjust.gov.ua/15101).
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в паперових та цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені 0на мою домашню адресу та, додатково, в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів) на електронну адресу ххххх @ gmail.com.
Роз’яснюю, що
а) незаконна відмова у прийнятті та розгляді звернення, інше порушення Закону України "Про звернення громадян" – тягнуть персональну відповідальність *КОЖНОЇ* винної посадової особи за ст.212-3.7,8 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 425 до 850 грн. за *кожний* факт порушення та від 1 020 до 1 360 грн. за *кожний повторний* протягом року факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.;
б) недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до незаконного доступу до них або порушення прав суб’єкта персональних даних, – тягне персональну відповідальність *КОЖНОЇ* винної посадової особи за ст.188-39.4 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 5 100 грн. до 17 000 грн. за *кожний* факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.;
повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого ст.188-39.4 КУпАП, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, – тягне за собою персональну відповідальність *КОЖНОЇ* винної посадової особи за ст.ст.188-39.5 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 17 000 грн. до 34 000 грн. за *кожний* факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.
Повідомляю, що я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, крім домашньої адреси, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до нормативних приписів шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа.
12.08.17
*Підпис: Н.М. Щербата*
Область вкладених файлів (додано файл «Заява загального виду_new.docx» - авт.)».
(Кінець цитати).
3. 14 серпня 2017 р. о 12:06 з електронної поштової скриньки ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» [email address] [email address], на яку я надсилала листа «Повторна заява і запит №24ізд17», на мою приватну електронну адресу надійшов ще один зворотній анонімний лист ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» такого змісту (далі – цитата повного тексту листа):
«Відповідь на Ваш запит №45985599з темою FW: Повторна заява і запит №24ізд17
1 повідомлення
14 серпня 2017 р. о 12:06
[email address] <[email address]>
Відповісти: [email address]
Кому: xxxxx @ gmail.com
Доброго дня!
Оформити офіційний запит і звернутися до керівництва компанії Ви можете в письмовому вигляді.
Для реєстрації Вашої заяви і передачі його на розгляд адміністрації нашої компанії необхідно викласти запит в письмовій формі на бланку встановленого зразка. Бланк заяви знаходиться у вкладеному файлі.
Заява обов'язково повинно бути підписано (відскановано або фотокопія). Відправити нам заяву можна по електронній пошті [email address].
-- Дякуємо за те, що користуєтесь послугами нашої компанії!
З повагою, Вікторія
Фахівець з обробки електронних звернень компанії ВОЛЯ
-----Діліться враженнями та отримуйте поради користувачів-експертів у спільноті «Воля Клуб» (club.volia.com)
----Скачайте My Volia на свій мобільний!
Оцініть в цілому, наскільки Ви задоволені якістю обслуговування Вашого запиту по email НАТИСНІТЬ НА ВАШ ВАРІАНТ ВІДПОВІДІ
Не задоволений 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Повністю задоволений
____________________________
14.08.2017 10:49
От: [email address]
Кому: [email address]
Доброго дня.
Дякуємо за ваше повідомлення. Відповідь буде відправлено нашим фахівцем на вашу електронну адресу.
Добрый день.
Спасибо за ваше сообщение. Наш специалист направит ответ на Ваш электронный адрес. _____________________________________________________
* Даний лист сформовано автоматично, відповідати на нього не потрібно. ____________________________
14.08.2017 10:47
От: [email address]
Кому: [email address]
От: Natalia
Отправлено: 12 августа 2017 г. 22:08
Кому: info; [email address]
Тема: Повторна заява і запит №24ізд17
1. ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»
2. Керівнику ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»
01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 21, к. 40
02218, м. Київ, вул. Радужна, 27
02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, поверх 4
[email address], [email address]
Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, посвідчення водія ААЩ №000548, видане 27.04.1978р. ДАІ МВС – УВС Вінницької області
21037, м. Вінниця, xxxxxxxxxxxxxxxx
Повторна заява і запит №24ізд17
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
Цей лист є заявою з метою реалізації моїх прав людини.
Цей лист є запитом на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Протягом багатьох років я є абонентом компанії Воля в різних містах України.
З 17 по 19 липня 2017р. я не отримувала послуг компанії за актуальним договором у зв’язку з терміновим від’їздом за межі м. Вінниці та моєю фізичною відсутністю в приміщенні мого помешкання, де мають надаватися послуги. Після повернення додому я звернулася з цього питання на гарячу лінію компанії, де мені підтвердити факт відсутності отримання мною послуг у вказані дні, зафіксований приладами компанії. Разом з тим, мені усно відмовлено в перерахунку та зменшенні плати за липень, мотивуючи тим, що послуги (сигнал) компанія мені надавала, значить, послуги надані і мають бути мною оплачені.
Наданий рахунок на оплату послуг не містить перерахунку за неотримані послуги.
Однак, відповідно до п.39 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. №295, «Оператори, провайдери зобов’язані: 33) стягувати плату за фактичний час ОТРИМАННЯ споживачем послуг» (а не НАДАННЯ їх оператором, як стверджують представники компанії).
Повідомляю також, що з 14 по 17 серпня 2017 року я також не зможу отримувати послуги компанії у зв’язку виїздом за межі міста Вінниці та фізичною відсутністю в приміщенні надання послуг.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про захист прав споживачів», «Про звернення громадян»:
1. Повторно прошу зробити перерахунок плати за отримані в липні 2017 року послуги, зменшивши її за дні неотримання послуг.
2. Надати мені мої персональні дані та інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, а саме:
2.1. Дані про початок та закінчення фактичного отримання мною послуг в липні та серпні 2017 року в розрізі днів та годин, із зазначенням фактичного обсягу отриманих послуг.
2.2. розшифровку нарахованої до оплати за липень та серпень 2017 року суми за надані послуги, із зазначенням часу початку і закінчення кожного сеансу отримання послуг (сигналу), обсягу наданих послуг, суми коштів до сплати за кожний сеанс отримання послуг;
2.3. звукозаписи усіх моїх звернень на гарячу лінію компанії в липні 2017 року.
3. Прошу також не нараховувати плату за дні неотримання послуги в серпні 2017 року, про які я повідомила.
4. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього мого листа.
5. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації компанією.
Відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію»: «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Відповідно до ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492 ), який до сьогодні діє в Україні відповідно до статті 3 Закону України „Про правонаступництво України“ як такий, що не суперечить законодавству України,
«Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в л я є: 1. Встановити, що державні і громадські підприємства, установи й організації видають за заявами громадян копії документів, які виходять від цих підприємств, установ і організацій, якщо такі копії необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них. Копії документів видаються на бланках підприємств, установ і організацій.
У такому ж порядку підприємства, установи й організації можуть видавати копії наявних у них документів, що виходять від інших підприємств, установ і організацій, від яких одержати безпосередньо копії цих документів важко або неможливо. У випадках, коли документи були виконані на бланках, при виготовленні копій відтворюються реквізити бланків.
Підприємства, установи й організації висилають також копії наявних у них документів на запити інших підприємств, установ і організацій, якщо копії таких документів необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них.
Вірність копії документа засвідчується підписом керівника або уповноваженої на те службової особи і печаткою. На копії зазначається дата її видачі і робиться відмітка про те, що оригінал документа знаходиться в даному підприємстві, установі, організації».
Порядок засвідчення копій документів визначений пунктами 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55.
За вказаним нормативно-правовим актом, відмітка про засвідчення копії документа складається:
-зі слів "Згідно з оригіналом",
-назви посади,
-особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища,
-дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.
Приклад:
Згідно з оригіналом
Юрисконсульт Підпис Ініціали, прізвище
20.03.2014
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Міністерство юстиції України надало з цього питання роз’яснення на своєму офіційному веб-порталі (http://www.minjust.gov.ua/15101).
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в паперових та цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені на мою домашню адресу та, додатково, в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів) на електронну адресу ххххххх @ gmail.com.
Роз’яснюю, що
а) незаконна відмова у прийнятті та розгляді звернення, інше порушення Закону України "Про звернення громадян" – тягнуть персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.212-3.7,8 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 425 до 850 грн. за КОЖНИЙ факт порушення та від 1 020 до 1 360 грн. за КОЖНИЙ ПОВТОРНИЙ протягом року факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.;
б) недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до незаконного доступу до них або порушення прав суб’єкта персональних даних, – тягне персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.188-39.4 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 5 100 грн. до 17 000 грн. за КОЖНИЙ факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.;
повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого ст.188-39.4 КУпАП, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, – тягне за собою персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.ст.188-39.5 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 17 000 грн. до 34 000 грн. за КОЖНИЙ факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.
Повідомляю, що я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, крім домашньої адреси, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до нормативних приписів шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа.
12.08.17
Підпис: Н.М. Щербата
Заява загального виду_new.docx 54K»
(Кінець цитати).
4. Встановлений законом строк вирішення «Повторної заяви і запиту №24ізд17» сплив ще 12.09.17, однак, станом на сьогодні його вимоги не виконані, жодної обіцяної відповіді на звернення та запитаної інформації я не отримала.
4.1. Це означає, що, в порушення приписів закону України «Про звернення громадян», в період з 12.08.17 по сьогодні, 27.10.17, і надалі, тобто, протягом 2,5 місяців і надалі, оскаржувані особи – керівник ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», директор Жембері Джордж Ласло та інші невідомі посадові особи ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» вчинили і продовжують вчиняти щонайменше 19 триваючих до сьогодні порушень моїх прав людини та українських нормативних приписів щодо моєї «Повторної заяви і запиту №24ізд17», а саме:
4.1.1. де-факто не прийняли звернення, тобто, де-факто відмовили в його прийнятті;
4.1.2. де-факто не розглянули вчасно звернення, тобто, де-факто відмовили в його розгляді;
4.1.3. не перевірили об'єктивно, всебічно і вчасно звернення;
4.1.4. не забезпечили мого права особисто викласти аргументи особі, що перевіряла звернення, не повідомивши, хто конкретно з посадових осіб, де, коли та в який спосіб перевіряв звернення;
4.1.5. не забезпечили мого права брати участь у перевірці звернення, не повідомивши, хто конкретно з посадових осіб, де, коли та в який спосіб перевіряв звернення;
4.1.6. не повідомили мене письмово про результати перевірки звернення;
4.1.7. не забезпечили мого права знайомитися з матеріалами перевірки, не надіславши мені для ознайомлення жодного з матеріалів перевірки звернення;
4.1.8. не забезпечили мого права бути присутнім при розгляді скарги, не повідомивши мені час та місце розгляду звернення;
4.1.9. не вжили жодних невідкладних заходів до припинення щодо мене неправомірних дій та бездіяльності, викладених в зверненні;
4.1.10. не вжили, не виявили та не усунули причини та умови, які сприяли оскаржуваним мною порушенням;
4.1.11. не забезпечили поновлення моїх порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку зі зверненням рішень;
4.1.12. не вжили заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, яких було завдано мені в результаті ущемлення моїх прав та законних інтересів;
4.1.13. не вирішили питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущені порушення,
4.1.14. не прийняли рішення відповідно до чинного законодавства про задоволення мого звернення, і не забезпечили його виконання шляхом поновлення моїх порушених прав;
4.1.15. не повідомили мені суть прийнятого щодо звернення рішення;
4.1.16. не ознайомили мене з жодним рішенням про відмову в задоволенні вимог звернення (якщо таке було);
4.1.17. не довели до мого відома в письмовій формі рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених в зверненні (якщо таке було), з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови.
4.1.18. не надали відповідь за результатами розгляду звернення за підписом керівника або особи, яка виконує його обов’язки.
4.1.19. не роз'яснили порядок оскарження прийнятого за зверненням рішення у разі визнання звернення необґрунтованим.
4.2. Це означає також, що в порушення припису ст.7.1 закону України «Про звернення громадян» «Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення. Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду», в період з 12.08.17 по сьогодні, 27.10.17, і надалі, тобто, протягом 2,5 місяців і надалі, оскаржувані особи – керівник ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», директор Жембері Джордж Ласло та інші невідомі посадові особи ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» ОБМЕЖИЛИ мій доступ до інформації, запитаної мною «Повторною заявою і запитом №24ізд17», а саме:
4.2.1. Дані про початок та закінчення фактичного отримання мною послуг в липні та серпні 2017 року в розрізі днів та годин, із зазначенням фактичного обсягу отриманих послуг.
4.2.2. Розшифровка нарахованої до оплати за липень та серпень 2017 року суми за надані послуги, із зазначенням часу початку і закінчення кожного сеансу отримання послуг (сигналу), обсягу наданих послуг, суми коштів до сплати за кожний сеанс отримання послуг;
4.2.3. Звукозаписи усіх моїх звернень на гарячу лінію компанії в липні 2017 року.
4.2.4. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації мого листа.
4.2.5. Належно засвідчена факсимільна копія (фотокопію з оригіналу) мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації компанією.
4.3. Це ОБМЕЖЕННЯ вчинене шляхом порушення прямої заборони ст.7.1 закону України «Про звернення громадян» на відмову в прийнятті та розгляді звернення, оформленого належним чином і поданого у встановленому порядку (яким була і моя «Повторна заява і запит №24ізд17»), і нав’язування, натомість, не передбаченої жодним законом надісланої мені спеціальної форми (бланка) заяви власного розливу (Заява загального виду_new.docx 54K), як обов’язкової умови прийняття та розгляду мого звернення.
5. Відповідно до ст.60.1 закону України «Про запобігання корупції», «Особам, зазначеним у пунктах 1, 2, 4 і 5 частини першої статті 3 цього Закону, а також особам, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, забороняється: 1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом; 2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.
5.1. Виходить, якщо керівник ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», директор Жембері Джордж Ласло та інші невідомі мені посадові особи ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» протиправно не виконали свого ОБОВ’ЯЗКУ з розгляду та вирішення «Повторної заяви і запиту №24ізд17», і вчинили при цьому щонайменше 7 порушень закону України «Про звернення громадян» у формі відмови де-факто в наданні мені інформації, надання якої передбачено законом України «Про звернення громадян», а також у формі надання несвоєчасно, недостовірної чи не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню мені відповідно до закону «Про звернення громадян», а саме:
5.1.1. не повідомили мене письмово про результати перевірки «Повторної заяви і запиту №24ізд17»;
5.1.2. не забезпечили мого права знайомитися з матеріалами перевірки, не надіславши мені для ознайомлення жодного з матеріалів перевірки «Повторної заяви і запиту №24ізд17»;
5.1.3. не повідомили мені суть прийнятого щодо «Повторної заяви і запиту №24ізд17» рішення;
5.1.4. 4) не ознайомили мене з жодним рішенням про відмову в задоволенні вимог «Повторної заяви і запиту №24ізд17» (якщо таке було);
5.1.5. не довели до мого відома в письмовій формі рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених в «Повторній заяві і запиті №24ізд17» (якщо таке було), з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови;
5.1.6. не надали відповіді за результатами розгляду «Повторної заяви і запиту №24ізд17» за підписом керівника або особи, яка виконує його обов’язки;
5.1.7. не роз'яснили порядок оскарження прийнятого за «Повторною заявою і запитом №24ізд17» рішення у разі визнання «Повторної заяви і запиту №24ізд17» необґрунтованим);
то вчинили заборонені законом України «Про запобігання корупції» правопорушення, пов’язані з корупцією – 1) відмову мені в інформації, надання якої передбачено законами України «Про звернення громадян», «Про інформацію»; 2) надання мені несвоєчасно та не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню мені відповідно до законів України «Про звернення громадян», «Про інформацію»; тобто порушення, які тягнуть адміністративну відповідальність за їх вчинення.
5.2. Цим листом я інформую Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, відповідального, відповідно до посадових обов’язків, за вирішення питань цього листа (далі – Уповноважений) про вчинення керівником ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», директором Жембері Джордж Ласло та іншими невідомими мені посадовими особами ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», при вирішенні «Повторної заяви і запиту №24ізд17», правопорушень, пов’язаних з корупцією – 1) відмови мені в інформації, надання якої передбачено законами України «Про звернення громадян», «Про інформацію»; 2) надання мені не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню мені відповідно до законів України «Про звернення громадян», «Про інформацію»; тобто порушень, заборонених законом України «Про запобігання корупції», які тягнуть адміністративну відповідальність за їх вчинення.
ІІ. Вимоги скарги
6. Відповідно до приписів ст.ст.11, 13-14, 16-17 закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», 8.1) ст.255.1 КУпАП, я звертаюся до Уповноваженого та Представника і прошу:
6.1. Відкрити, за цим листом, провадження у справі про порушення прав і свобод людини і громадянина.
6.2. Провести перевірку наведених тут фактів.
6.3. ТЕРМІНОВО провести перевірку викладених в цій скарзі фактів та її розгляд в установленому законом порядку. При цьому забезпечити реалізацією моїх прав:
6.3.1. особисто викласти аргументи комісії (особі), що перевірятиме звернення, та взяти участь у перевірці поданої скарги;
6.3.2. знайомитися з матеріалами перевірки скарги;
6.3.3. подавати додаткові матеріали та наполягати на їх запиті органом, який розглядає звернення;
6.3.4. бути присутнім при розгляді скарги;
6.3.5. користуватися послугами адвоката або представника;
6.3.6. одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги;
6.3.7. висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду скарги;
6.3.8. вимагати відшкодування збитків, якщо вони стануть результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.
6.4. Забезпечити мою участь в перевірці та розгляді скарги; для цього повідомити мені прізвища, імена та по-батькові, найменування посад посадових осіб, яким буде доручено проводити перевірку та/чи розгляд скарги, та завчасно повідомляти про місце та час усіх запланованих заходів з перевірки та/чи розгляду скарги.
6.5. Надати мені завчасно до початку розгляду скарги можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки скарги шляхом надсилання належних їх цифрових факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
6.6. Встановити поіменно та повідомити мені усіх винних та відповідальних посадових осіб, причетних до фактів викладених в цій скарзі порушень моїх прав.
6.7. Розглянути цю звернення в моїй присутності за місцем мого проживання, заздалегідь повідомивши час та місце розгляду.
Вказане клопотання заявляється на підставі ст.ст.21.1, 24.1, 24.2 Конституції України, ст.ст.4.1.е), 5.2, 5.3, 13.1 Конвенції ООН про права інвалідів, що є частиною українського законодавства з 30.12.2009 року, ст.ст.6.1, 8, 14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод, що є частиною українського законодавства з 24.07.1997 року, Резолюції Генеральної Асамблеї ООН №48/96 «Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів», прийнятої на 48 сесії Генеральної Асамблеї ООН 20 грудня 1993 року, ст.1.1.5), ст.ст.6.2, 12 закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» для застосування позитивної дискримінації (розумного пристосування) з метою усунення непрямої дискримінації людей з інвалідністю та забезпечення їм, через розумне пристосування, однакового з неінвалідами доступу до квазі-судової процедури розгляду звернень в порядку закону України «Про звернення громадян».
6.8. Оскільки я є малозабезпеченою людиною з інвалідністю 2 групи і, за законом, маю право на публічного адвоката, прошу забезпечити мій доступ до квазі-судової процедури з розгляду цієї скарги, гарантований ст.6.1 Конвенції, в частині права на безоплатну правову допомогу як складової забезпечення принципу рівності сторін та змагальності процедури розгляду скарги. Наведену конвенційну гарантію прошу забезпечити шляхом покладення зобов’язання на Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (21021, м. Вінниця, вул. Порика, 29, [email address], тел.0-800-213-103) направити адвоката для представництва моїх інтересів під час розгляду цієї скарги призначеної дати в призначеному місці. На моє звернення ще від 17.07.15 вказаний Центр ухвалив рішення про надання мені безоплатної правової допомоги, але так його і не виконав, адвоката для представництва моїх інтересів в квазі-судових процедурах не виділив, і адвоката я не маю.
6.9. Прошу забезпечити виконання усіх дій з перевірки та розгляду цієї скарги за моєї участі та участі публічного (призначеного) адвоката.
6.10. Негайно скласти адміністративні протоколи про вчинення керівником ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», директором Жембері Джордж Ласло та іншими невідомими мені відповідальними посадовими особами ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» щонайменше 19 адміністративних правопорушень, передбачених ст.212-3.7 КУпАП, – (7) «незаконна відмова у ПРИЙНЯТТІ та РОЗГЛЯДІ звернення, ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян":
6.10.1. ст.212-3 КУпАП, – (7) де-факто не прийняли мого звернення, тобто, де-факто відмовили в його прийнятті;
6.10.2. ст.212-3 КУпАП, – (7) не розглянули вчасно моє звернення, тобто, де-факто відмовили в його розгляді;
6.10.3. ст.212-3 КУпАП, – (7) не перевірили об'єктивно, всебічно і вчасно моє звернення;
6.10.4. ст.212-3 КУпАП, – (7) не забезпечили мого права особисто викласти аргументи особі, що перевіряла звернення, не повідомивши, хто конкретно з посадових осіб, де, коли та в який спосіб перевіряв звернення;
6.10.5. ст.212-3 КУпАП, – (7) не забезпечили мого права брати участь у перевірці звернення, не повідомивши, хто конкретно з посадових осіб, де, коли та в який спосіб перевіряв звернення;
6.10.6. ст.212-3 КУпАП, – (7) не повідомили мене письмово про результати перевірки звернення;
6.10.7. ст.212-3 КУпАП, – (7) не забезпечили мого права знайомитися з матеріалами перевірки, не надіславши мені для ознайомлення жодного з матеріалів перевірки звернення;
6.10.8. ст.212-3 КУпАП, – (7) не забезпечили мого права бути присутнім при розгляді скарги, не повідомивши мені час та місце розгляду звернення;
6.10.9. ст.212-3 КУпАП, – (7) не вжили жодних невідкладних заходів до припинення щодо мене неправомірних дій та бездіяльності, викладених в зверненні;
6.10.10. ст.212-3 КУпАП, – (7) не вжили, не виявили та не усунули причини та умови, які сприяли оскаржуваним мною порушенням;
6.10.11. ст.212-3 КУпАП, – (7) не забезпечили поновлення моїх порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку зі зверненням рішень;
6.10.12. ст.212-3 КУпАП, – (7) не вжили заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, яких було завдано мені в результаті ущемлення моїх прав та законних інтересів;
6.10.13. ст.212-3 КУпАП, – (7) не вирішили питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущені порушення,
6.10.14. ст.212-3 КУпАП, – (7) не прийняли рішення відповідно до чинного законодавства про задоволення мого звернення, і не забезпечили його виконання шляхом поновлення моїх порушених прав;
6.10.15. ст.212-3 КУпАП, – (7) не повідомили мені суть прийнятого щодо звернення рішення;
6.10.16. ст.212-3 КУпАП, – (7) не ознайомили мене з жодним рішенням про відмову в задоволенні вимог звернення (якщо таке було);
6.10.17. ст.212-3 КУпАП, – (7) не довели до мого відома в письмовій формі рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених в зверненні (якщо таке було), з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови;
6.10.18. ст.212-3 КУпАП, – (7) не надали відповідь за результатами розгляду звернення за підписом керівника або особи, яка виконує його обов’язки;
6.10.19. ст.212-3 КУпАП, – (7) не роз'яснили порядок оскарження прийнятого за зверненням рішення у разі визнання звернення необґрунтованим.
Якщо виявлені порушення є вчиненими повторно протягом року, з числа будь-яких з порушень, передбачених частинами першою - сьомою ст.212-3 КУпАП, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, прошу скласти відповідні протоколи про порушення ст.212-3.8 КУпАП.
6.11. Негайно скласти адміністративні протоколи про вчинення керівником ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», директором Жембері Джордж Ласло та іншими невідомими мені відповідальними посадовими особами ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» щонайменше 2 адміністративних правопорушень, передбачених ст.212-3.4 КУпАП, – (4) «ОБМЕЖЕННЯ доступу до інформації.., якщо це прямо заборонено законом:
6.11.1. ст.212-3 КУпАП, – (4) обмежили мій доступ до інформації умовою подання мого звернення про отримання інформації ЛИШЕ на свавільно створеному посадовими особами ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» бланку заяви, не передбаченому жодним законом. Оскільки я не виконала таку протиправну вимогу, мого належного листа де-факто не прийняли, тобто, де-факто відмовили в його прийнятті та розгляді, хоча це прямо заборонено законом, а відтак, не надали і запитаної інформації;
6.12. Внести дані про мене як потерпілого та свідка до протоколів про вчинення директором Жембері Джордж Ласло та іншими невідомими посадовими особами ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» адміністративних правопорушень, передбачених ст.ст.212-3.4, 212-3.7 (8) КУпАП.
6.13. Внести до протоколів про вчинення директором Жембері Джордж Ласло та іншими невідомими посадовими особами ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» адміністративних правопорушень, передбачених ст.ст.212-3.4, 212-3.7 (8) КУпАП, дані про докази у вигляді 1) моєї «Повторної заяви і запиту №24ізд17», 2) автоматичного анонімного листа-відповіді ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» від 12.08.17; 3) анонімного листа ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» від 13.08.17; 4) анонімного листа ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» від 14.08.17; 5) моїх пояснень як потерпілого та свідка.
6.14. Подати уповноваженому суду усі зібрані релевантні матеріали про вчинення директором Жембері Джордж Ласло та іншими невідомими посадовими особами ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» адміністративних правопорушень, передбачених ст.ст.212-3.4, 212-3.7 (8) КУпАП, для їх розгляду в порядку ст.221 КУпАП на предмет притягнення відповідальних посадових осіб ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» до адміністративної відповідальності, передбаченої ст.ст.212-3.4, 212-3.7 (8) КУпАП.
6.15. Направити ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» подання як акт реагування Уповноваженого, яким завимагати:
6.15.1. вжиття заходів до припинення існуючої системної протиправної різновекторної діяльності в ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» з обмежень прав людини, в тому числі і з питань звернень громадян;
6.15.2. негайного поновлення ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» усіх моїх порушених прав.
6.16. За наслідками перевірки цієї скарги звернутися до суду від мого імені з позовом про поновлення ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» моїх встановлених перевіркою порушених прав, а також через свого представника взяти участь в судовому процесі. Через інвалідність та стан здоров’я, ненадання мені публічного адвоката, про що я раніше неодноразово повідомляла Уповноваженого та про що надавала докази, складний сімейний стан –обоє батьки – лежачі інваліди 1А групи, я – інвалід 2 групи, донька – дитина-інвалід, – я не можу цього зробити самостійно.
6.17. Вжити, в межах наданих повноважень, усіх інших релевантних заходів до відновлення моїх порушуваних ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» прав людини, викладених в цій скарзі.
6.18. Прошу розглянути та вирішити цю скаргу у встановлений законом України «Про звернення громадян» МІСЯЧНИЙ строк – не пізніше 27.11.17. Відповідно до ст.20.2 закону України «Про звернення громадян», «На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну». Відтак, прошу розглянути це звернення у скорочений 10-денний строк, оскільки ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» загалом вже майже 2,5 місяців розглядає моє звернення, і щоденне зволікання з поновлення моїх порушених прав, викладених в цьому зверненні, є подальшою віктимізацією мене як жертви порушення прав людини.
6.19. Відповідно до 20.3 закону України «Про звернення громадян», «Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку». Прошу розглянути моє звернення як людини з інвалідністю 2 групи – особи, яка має пільги за законодавством, у першочерговому порядку.
6.20. Забезпечити негайне припинення, усіма наявними повноваженнями, наведених тут порушень прав людини.
6.21. Виявити та усунути причини та умови, які сприяли наведеним тут порушенням; забезпечити, усіма наявними повноваженнями, унеможливлення повторення таких порушень на майбутнє.
6.22. Вжити передбачених законом заходів та вирішити питання про притягнення у встановленому законом порядку до встановленої законом відповідальності, за наведені в цій скарзі та виявлені в ході перевірки скарги додаткові порушення моїх прав людини, усіх встановлених в ході перевірки цієї скарги винних та відповідальних посадових осіб, причетних до викладених тут та встановлених перевіркою порушень.
6.23. Не допускати безпідставної передачі розгляду цієї скарги іншим органам. Я не надаю згоди на передачу скарги та моїх персональних даних будь-яким третім особам.
6.24. Надати мені перелік усіх документів, складених та/чи отриманих за цим листом, включаючи усіх звернень та подань, тощо офісу Уповноваженого до будь-яких юридичних та фізичних осіб, а також отриманих на них відповідей; усіх складених за цим зверненням протоколів про адміністративні порушення, а саме найменування кожного документу, його автора, вихідний реєстраційний номер та дату, вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації секретаріатом Уповноваженого.
6.25. Надати мені належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів, складених та/чи отриманих за цим листом, включаючи усіх звернень та подань, тощо офісу Уповноваженого до будь-яких юридичних та фізичних осіб, а також отриманих на них відповідей; усіх складених за цим зверненням протоколів про адміністративні порушення.
6.26. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки та розгляду цієї скарги шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) в цифровій (електронній) формі на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
6.27. Надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення та письмову відповідь з усіх питань скарги та цього звернення.
6.28. Письмово повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
6.29. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
6.30. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення та надати мені його належну електронну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) з реквізитами вхідної реєстрації.
ІІІ. Вимоги запитів на доступ до публічної інформації та персональних даних, заяви на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини
7. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», прошу надати мені мої персональні дані та інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, зокрема, публічну інформацію про себе, яка частково є також моїми персональними даними, а саме:
7.1. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення та надати мені його належну електронну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) з реквізитами вхідної реєстрації.
7.2. Надати мені перелік усіх документів, складених та/чи отриманих за цим листом, включаючи усіх звернень та подань, тощо офісу Уповноваженого до будь-яких юридичних та фізичних осіб, а також отриманих на них відповідей; усіх складених за цим зверненням протоколів про адміністративні порушення, а саме найменування кожного документу, його автора, вихідний реєстраційний номер та дату, вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації секретаріатом Уповноваженого.
7.3. Надати мені належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів, складених та/чи отриманих за цим листом, включаючи усіх звернень та подань, тощо офісу Уповноваженого до будь-яких юридичних та фізичних осіб, а також отриманих на них відповідей; усіх складених за цим зверненням протоколів про адміністративні порушення.
7.4. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки та розгляду цієї скарги шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) в цифровій (електронній) формі на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
7.5. Письмово повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
7.6. Надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення та письмову відповідь з усіх питань скарги.
7.7. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
7.8. Повідомити, які конкретні заходи щодо протидії та запобігання корупції та правопорушенням, пов’язаним з корупцією, вжиті Уповноваженим за наслідками розгляду цього листа;
7.8.1. Надати мені належно засвідчені електронні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх створених Уповноваженим за цим листом документів щодо протидії та запобігання корупції та правопорушенням, пов’язаним з корупцією.
Роз’яснюю, що, відповідно до 5.6,7 закону України «Про звернення громадян», «Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається».
Принагідно роз’яснюю Вам, що, відповідно до ст. 3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло в м. Вінниці. Законом України «Про звернення громадян» надання заявниками адреси місця проживання, визнаної законом КОНФІДЕНЦІЙНОЮ інформацією, не вимагається. Разом з тим, усі мої актуальні персональні дані про мою інвалідність, склад сім’ї тощо, включно моя адреса, та документи на їх підтвердження, надані мною раніше Уповноваженому з моїми зверненнями і наявні в нього. Зокрема, на мою актуальну адресу надісланий лист секретаріату Уповноваженого, зареєстрований за вихідним №2/7-Щ279228.16-1/02-148 від 08 лютого 2017 року.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.19 закону України «Про звернення громадян», «ст.19: Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані: …письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги…» Це означає, що одна відповідь надається на ОДНЕ звернення. Чинним законодавством України не передбачене право об’єднувати в одному документі кілька відповідей на кілька звернень. Відповідно до ст.19.2 Конституції України, «Органи державної влади.., їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Це означає, що колективна відповідь на кілька звернень суперечить ст.19.2 Конституції України, отже, є протиправною, а тому взагалі не вважається відповіддю на жодне із звернень, про які в ній ідеться. Це означає, що надання такої відповіді тягне персональну відповідальність винних посадових осіб, в тому числі і адміністративну, як при відсутності відповіді.
Я не даю згоди на будь-яке об’єднання відповідей на різні звернення.
Роз’яснюю, що в стосунках щодо доступу до своїх чи чужих персональних даних Закон України «Про доступ до публічної інформації» має перевагу і діє та застосовується як спеціальний пізніше ухвалений закон стосовно раніше ухваленого більш загального тематичного закону «Про захист персональних даних» (підстава: ст.ст.16.1, ст.16.6 закону «Про захист персональних даних», п.2 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ закону «Про доступ до публічної інформації»).
Я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк на мою електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
З огляду на те, що сервіс Доступ до правди не надає опцій приєднання файлів, докази, на які я посилаюся в цьому зверненні, додаються мною за посиланнями:
1. «Повторна заява і запит №24ізд17» з автоматичним анонімним листом-відповіддю ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» від 12.08.17 – https://drive.google.com/open?id=0BxcPBy....
2. Зворотній анонімний лист ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» від 13.08.17 – https://drive.google.com/open?id=0BxcPBy....
3. Зворотній анонімний лист ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» від 14.08.17 – https://drive.google.com/open?id=0BxcPBy....
4. Доданий до листів ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» від 13.08.17 та від 14.08.17 файл «Заява загального виду_new.docx 54K» – https://drive.google.com/open?id=0BxcPBy....
З цих доказів вилучені моя домашня адреса, як віднесена законом до конфіденційної інформації, та моя приватна електронна адреса, як віднесена до конфіденційної інформації мною.
Усі інші докази надані Уповноваженому раніше, і наявні в Уповноваженого. Однак, при наявності потреби та законних підстав, ці раніше надані докази, як і всі інші наявні докази будуть надані засобами Інтернету додатково на першу ж вимогу.
27.10.17
З повагою,

Підпис: Н.М. Щербата

З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна

Процкова Алла Миколаївна, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

1 Attachment