79дп18Пенс.справа

Щербатий Михайло Федорович

Доброго дня!
1. Головне управління Пенсійного фонду України в Вінницькій області (ВОПФУ)
2. Керівнику ВОПФУ
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
NB! Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «М.Ф. Щербатий». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних співробітників, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
P.S. Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувався приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України не заборонене вільне обрання особою форми та способу вчинення простого електронного підпису під зверненням та запитом (що розумно), форма та спосіб вчинення мною мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною як такі, що найчастіше застосовуються в електронному документообігові України, з використанням наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки і запроваджених в реальне життя можливостей, в межах доступних технічних опцій комп’ютерної техніки.
Цей лист є зверненням з метою реалізації моїх прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян».
Цей лист включає запити на доступ до публічної інформації.
Цей лист є запитами на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист є зверненням в порядку квазі-судової процедури оскарження вчинених порушень прав людини з метою захисту моїх порушених прав на приватне життя в частині права на інформацію та охорону здоров’я за приписами закону України «Про звернення громадян.
У цьому листі я об’єднав вимоги, право на які передбачене законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів з метою реалізації моїх прав людини; б) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; в) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про захист персональних даних»; г) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; д) СКАРГУ в порядку закону України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувався приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
І. Факти
1. Я є важким інвалідом 1А групи. 11.09.18 я через свою представницю та законну представницю доньку Щербату Наталю Михайлівну звернувся на особистий прийом до Управління Пенсійного фонду України в місті Вінниці (далі – ВМПФУ) з усним зверненням, об’єднаним із запитом на доступ до публічної інформації та із запитом на доступ до моїх персональних даних, про надання мені електронної (цифрової) копії оригіналу моєї пенсійної справи – електронної пенсійної справи шляхом її надсилання на електронну адресу доньки для передачі мені.
2. Хоча донька повідомила на особистому прийомі, що діє і від мого імені, та надала оригінал документального підтвердження повноважень на такі дії, станом на сьогодні жодної відповіді та запитаної інформації я не отримав.
2.1. Разом з тим, донька повідомила мені про отримання на її електронну адресу двох окремих файлів з двома частинами, можливо, одного документу з письмовою відмовою в наданні моєї цифрової пенсійної справи з не передбачених законом підстав (далі – цитата повного тексту зібраного листа-відповіді):
«18.09.18 №4429/11-32-1/08 Щербата Н. М., хххххххх@ххххх
Шановна Наталіє Михайлівно!
Управління Пенсійного фонду України в місті Вінниці на Ваше усне звернення від 11.09.2018р. повідомляє наступне.
Відповідно до Положення Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затвердженого Постановою Правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року №13-1, яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року за №991/27436, надання органами Пенсійного фонду послуг в електронній формі здійснюється з використанням технологій віддаленого доступу (веб-технологій) та автоматизованої передачі та обробки інформації.
Можливості WEB-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України:
Отримання інформації про страховий стаж, заробітну плату та сплачені страхові внески з 2000 року;
Перегляду матеріалів пенсійної справи без особистого звернення до органів Пенсійного фонду України;
Формування запитів для попередньої підготовки електронних документів;
Подання скарг;
Здійснення запису на прийом до органів Пенсійного фонду.
Способи реєстрації на WEB -порталі Пенсійного фонду України:
1. Подача до органів Пенсійного фонду заяви для реєстрації на WEB - порталі ( за заявою);
2. Онлайн-реєстрація за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП), за наявністю платіжної картки Приватбанку, яка надає можливість використовувати ЕЦП в «Приват -24»;
3. Онлайн-реєстрація за допомогою електронного пенсійного посвідчення (ЕПП) з використанням відповідного обчислювального пристрою - карт-рідера;
4. Онлайн-реєстрація за токеном.
Адреса веб-порталу: www.portal.pfu.gov.ua.
Аутентифікація особи за допомогою ЕЦП надає більші переваги для роботи з електронними ресурсами Фонду.
Додатково повідомляємо, що бази пенсіонерів знаходяться на серверах Пенсійного фонду України. Окремо вивантажити Вашу електронну пенсійну справу та електронні пенсійні справи Щербатого М. Ф. та Щербатої Г. С. на районному рівні немає можливості.
З повагою
Голова ліквідаційної комісії з припинення управління Пенсійного фонду України в місті Вінниці Т.О.Котяк
Франкевич(0432)466528
Мальченко (0432) 508881»
(Кінець цитати).
3. З огляду на те, що сервіс Доступ до правди не надає опцій приєднання файлів, заархівовані файли листа-відповіді ВМПФУ від 18.09.18 під назвою «7-1ВінПФУ-ЩНМвідмова18.09.18cut» додаються за посиланням https://drive.google.com/open?id=1QP8lc1.... З цих доказів вилучена приватна електронна адреса отримувача, як віднесена її власницею до конфіденційної інформації.
4. З відповіді випливає щонайменше, що електронна копія моєї пенсійної справи протиправно передана третій особі без моєї згоди і навіть без повідомлення мене про це, в її наданні мені і моїй представниці відмовлено, звернення не передане належному адресату/розпоряднику, в даний час мої персональні дані протиправно обробляються третьою особою.
5. Такі факти є порушенням моїх, як людини з інвалідністю, прав на приватне життя та на свободу вираження поглядів у формі протиправної обробки моїх персональних даних, фактичної відмови мені в доступі до інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини, моїх персональних даних, публічної інформації, тобто, складають порушення ст.8 в сукупності зі ст.14 та ст.10 в сукупності зі ст.14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (далі – ЄКПЛ). Такі дії складають також кримінальний злочин, передбачений, зокрема, ст.161.2 (3) КК України.
6. Наведені факти доводяться до відома Головного управління Пенсійного фонду України в Вінницькій області (далі – ВОПФУ) для належного реагування.
ІІ. Вимоги
7. ВИМОГИ СКАРГИ
7.1. Прошу ТЕРМІНОВО провести перевірку викладених фактів та розглянути звернення в установленому законом порядку. При цьому забезпечити реалізацію моїх прав:
7.1.1. особисто викласти аргументи комісії (особі), що перевірятиме скаргу, та взяти участь у перевірці поданої скарги;
7.1.2. знайомитися з матеріалами перевірки скарги;
7.1.3. подавати додаткові матеріали та наполягати на їх запиті органом, який розглядає скаргу;
7.1.4. бути присутнім при розгляді скарги;
7.1.5. користуватися послугами адвоката або представника;
7.1.6. одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги;
7.1.7. висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду скарги;
7.1.8. вимагати відшкодування збитків, якщо вони стануть результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.
7.2. Прошу забезпечити мою участь в перевірці та розгляді скарги; для цього повідомити мені прізвища, імена та по-батькові, найменування посад посадових осіб, яким буде доручено проводити перевірку та/чи розгляд скарги, та завчасно повідомляти про місце та час усіх запланованих заходів з перевірки та/чи розгляду скарги.
7.3. Надати мені завчасно до початку розгляду скарги можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки скарги шляхом надсилання належних їх цифрових факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист;
7.4. Встановити поіменно та повідомити мені усіх винних та відповідальних посадових осіб, причетних до фактів викладених в скарзі порушень моїх прав.
7.5. Повідомити мені, на яких саме серверах Пенсійного фонду України, ким саме і коли саме (дата) розміщена електронна версія моєї пенсійної справи та надати мені належно засвідчені цифрові (електронні) факсимільні копії (фотокопії оригіналів) усіх документів на підтвердження усіх цих фактів.
7.6. Встановити, чи дійсно ВМПФУ не може вивантажити з серверів Пенсійного фонду України окрему пенсійну справу, включно мою, і причини, з яких це неможливо.
7.6.1. Якщо на даний час вивантаження окремої пенсійної справи дійсно неможливе, встановити, що і коли конкретно зроблено ВМПФУ, іншими відповідальними структурами для усунення таких протиправних обмежень доступу особи до інформації.
7.6.2. Надати мені належно засвідчені цифрові (електронні) факсимільні копії (фотокопії оригіналів) усіх документів на підтвердження усіх цих запитаних фактів.
7.7. Розглянути скаргу в моїй присутності за місцем мого проживання, заздалегідь повідомивши час та місце розгляду.
7.7.1. Вказане клопотання заявляється на підставі ст.ст.21.1, 24.1, 24.2 Конституції України, ст.ст.4.1.е), 5.2, 5.3, 13.1 Конвенції ООН про права інвалідів, що є частиною українського законодавства з 30.12.2009 року, ст.ст.6.1, 8, 14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод, що є частиною українського законодавства з 24.07.1997 року, Резолюції Генеральної Асамблеї ООН №48/96 «Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів», прийнятої на 48 сесії Генеральної Асамблеї ООН 20 грудня 1993 року, ст.1.1.5), ст.ст.6.2, 12 закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» для застосування позитивної дискримінації (розумного пристосування) з метою усунення непрямої дискримінації людей з інвалідністю та забезпечення їм, через розумне пристосування, однакового з неінвалідами доступу до квазі-судової процедури розгляду звернень в порядку закону України «Про звернення громадян».
7.8. Оскільки я є малозабезпеченим важким інвалідом 1А групи, і, за законом, маю право на публічного адвоката, прошу забезпечити мій доступ до квазі-судової процедури з розгляду цієї скарги, гарантований ст.6.1 Конвенції, в частині права на безоплатну правову допомогу як складової забезпечення принципу рівності сторін та змагальності процедури розгляду скарги. Наведену конвенційну гарантію прошу забезпечити шляхом покладення зобов’язання на Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (21021, м. Вінниця, вул. Порика, 29, [email address], тел.0-800-213-103) направити адвоката для представництва моїх інтересів під час розгляду цієї скарги призначеної дати в призначеному місці. На моє звернення ще від 17.07.15 вказаний Центр ухвалив рішення про надання мені безоплатної правової допомоги, але адвоката для представництва моїх інтересів в квазі-судових процедурах не виділив, і адвоката я не маю.
7.9. Прошу забезпечити виконання усіх дій з перевірки та розгляду скарги за моєї участі та участі публічного (призначеного) адвоката.
7.10. Негайно поновити мої викладені вище та встановлені в ході перевірки порушені права, зокрема, але не обмежуючись, у вигляді забезпечення:
7.10.1. негайного надання мені усіх запитаних документів та інформації;
7.10.2. вжиття заходів, в установленому законом порядку, до ТЕРМІНОВОГО припинення протиправної обробки будь-якими третіми особами поданих до ВМПФУ моїх персональних даних (усіх документів моєї пенсійної справи);
7.10.3. негайного припинення усіх триваючих до сьогодні порушень моїх прав на захист персональних даних;
7.10.4. вирішення в установленому законом порядку питання про негайне притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, - що є обов’язковим, - Голови ліквідаційної комісії з припинення управління Пенсійного фонду України в місті Вінниці Т.О. Котяк, посадових осіб Франкевич (0432)466528 та Мальченко (0432) 508881 за наведені тут порушення моїх прав людини, гарантовані ст.ст.8 та 10 в сукупності зі ст.14 ЄКПЛ, у формі фактичної відмови мені як людині з інвалідністю в доступі до інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини, моїх персональних даних, публічної інформації, зі стягненням з них на мою користь моральної (немайнової) шкоди в розмірі 1 000 євро з Т.О. Котяк та по 500 євро з Франкевич та Мальченко (в гривні за курсом НБУ станом на день сплати) сукупно за усі ненадані документи, плюс по 10 євро з кожної оскаржуваної особи за кожен день прострочки надання мені запитаних документів, починаючи з 18.09.18, плюс усі податки, які можуть бути стягнуті з цих сум.
7.10.5. вирішення в установленому законом порядку питання про негайне притягнення до встановленої законом відповідальності усіх винних посадових осіб, відповідальних за наведені вище та виявлені перевіркою порушення моїх прав людини.
7.11. Вжити, в межах наданих повноважень, усіх інших релевантних заходів до відновлення моїх порушуваних прав людини, викладених в цьому листі.
7.12. Виявити та усунути причини та умови, які сприяли наведеним тут порушенням; забезпечити, усіма наявними повноваженнями, унеможливлення повторення таких порушень на майбутнє.
7.13. Не допускати безпідставної передачі розгляду цієї скарги іншим органам та посадовим особам. Я не надаю згоди на передачу скарги та моїх персональних даних будь-яким третім особам.
7.14. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з розгляду цієї скарги шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) в цифровій (електронній) формі на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
7.15. Надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення та письмову відповідь з усіх питань скарги та цього звернення.
7.16. Письмово повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
7.17. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
7.18. Відповідно до 20.3 закону України «Про звернення громадян», «Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку». Прошу розглянути моє звернення як інваліда – особи, яка має пільги за законодавством, у першочерговому порядку.
7.19. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення та надати мені його належно засвідчену електронну (цифрову) факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) з реквізитами вхідної реєстрації.
7.20. Оприлюднити на сайті, на виконання приписів права, рішення за скаргою та лист-відповідь мені, як акти індивідуальної дії, як цього вимагає закон;
7.21. Повідомити мені прямі інтернет-посилання на оприлюднення рішення за цією скаргою та лист-відповідь мені, а також на усі інші релевантні акти індивідуальної дії щодо мене.
7.22. Роз’яснюю, що за національним правом, ВОПФУ наділений юрисдикційними повноваженнями з розгляду та вирішення спорів (скарг) з питань його статутної діяльності щодо порушень соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів кожної людини. Відтак, ВОПФУ та усі його посадові особи визнані законом, в розумінні ЄКПЛ, квазі-судовим органом (судом) та суддями відповідно в цій частині. Це означає, що ВОПФУ та усі його посадові особи мають повноваження, що включає і обов’язок, розглядати та вирішувати скарги з питань статутної діяльності щодо порушень соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів кожної людини, включно і цю скаргу з приводу порушень ЄКПЛ.
7.23. Роз’яснюю, що у випадку колізії приписів національного права та ЄКПЛ та практики Європейського Суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), під час розгляду та вирішення скарг ВОПФУ зобов’язаний застосовувати, в колізуючій частині, не національне право, а приписи ЄКПЛ та практики ЄСПЛ, тобто, не лише, зокрема, карати винних в порушеннях, що є обов’язковим за приписами права, а й стягувати з порушника на користь жертви порушення моральну (немайнову) шкоду в розмірах, не менших, ніж стягує ЄСПЛ в подібних випадках.
7.24. Також, ст.6.1 ЄКПЛ та практики ЄСПЛ зобов’язують розглядати судові та квазі-судові справи в розумний строк, тобто достатній та мінімально необхідний для вчинення усіх дій для повного об’єктивного вирішення справи. В цій частині національний закон затертого 1996 року «Про звернення громадян» конфліктує з ЄКПЛ та практикою ЄСПЛ, оскільки встановив жорсткий 1-місячнй строк розгляду скарги, що на даний час є надмірним для розгляду більшості скарг з огляду на наявність електронних комунікацій, відсутніх в 1996 році. Це означає, що ВОПФУ зобов’язаний розглянути скаргу в розумний строк. На сьогодні цей строк складає від одного дня до одного тижня – залежно від справи. Враховуючи, що ВОПФУ та ВМПФУ розміщені в одному і тому ж приміщенні, розумним буде строк розгляду цієї скарги не більше 3 днів.
7.25. У зв’язку з наведеним прошу розглянути цю скаргу в розумний строк, тобто, мінімально достатній для її об’єктивного вирішення, що складає приблизно 3 дні, та у моїй присутності. З огляду на те, що я не виходжу з квартири, а з ВОПФУ до мого помешкання їхати 10-20 хвилин, прошу розглянути справу у виїзному засіданні за місцем мого проживання у моєму помешканні та забезпечити мою участь та участь мого представника в розгляді моєї справи. Дату та час розгляду прошу повідомити завчасно за електронною адресою, з якої надісланий цей лист.
7.26. Роз’яснюю, що
а) порушення права на доступ до публічної інформації тягне персональну відповідальність кожної винної посадової особи за ст.212-3.2(9) КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 425 до 850 грн. за кожний факт порушення та від 1 020 до 1 360 грн. за кожний повторний протягом року факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 352,4 грн.;
б) неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачене законом, тягне персональну відповідальність кожної винної посадової особи за ст.212-3.1(9) КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 425 до 850 грн. за кожний факт порушення та від 1 020 до 1 360 грн. за кожний повторний протягом року факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 352,4 грн.;
в) недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до порушення прав суб’єкта персональних даних, тягне персональну відповідальність кожної винної посадової особи за ст.188-39.4(5) КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 5 100 до17 000 грн. за кожний факт порушення, та від 17 000 до 34 000 грн. за кожний повторний протягом року факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 352,4 грн.;
г) будь-яке порушення Закону України "Про звернення громадян" тягне персональну відповідальність кожної винної посадової особи за ст.212-3.7(9) КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 425 до 850 грн. за кожний факт порушення та від 1 020 до 1 360 грн. за кожний повторний протягом року факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 352,4 грн.
7.27. Роз’яснюю, що будь-яке порушення права людини на вирішення її скарги в порядку закону України «Про звернення громадян» є порушенням права на справедливий суд, гарантованого ст.6.1 ЄСПЛ, і тягне, серед іншого, персональну майнову відповідальність винного в розмірах, які виплачуються в подібних випадках ЄСПЛ, що зазвичай складає одну – кілька тисяч євро.
7.28. Роз’яснюю, що надання будь-якої незаконної переваги будь-кому, включно, наприклад, оскаржуваним в цій скарзі посадовим особам, у вигляді неправомірного незастосування дисциплінарного стягнення чи нестягнення майнового відшкодування моральної шкоди є корупційним правопорушенням, яке тягне множинну відповідальність самого корупціонера, включно кримінальну, наприклад, керівника ВОПФУ та особи, що вирішуватиме цю скаргу.
8. ВИМОГИ ПРО НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
8.1. Прошу ВОПФУ надати мені в розумний строк, а не в строк, передбачений релевантним законом, первинну правову допомогу у вигляді складення та надсилання на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, скарг в порядку закону України «Про звернення громадян» окремо щодо ВМПФУ та щодо кожної оскаржуваної особи та додатково щодо кожної встановленої перевіркою цієї скарги посадової особи, відповідальної за вчинені щодо мене правопорушення, на адреси ВОПФУ, ПФУ, МСП України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (для захисту моїх порушених прав та складення та подання суду протоколів про вчинення щодо мене 1) порушення закону України «Про звернення громадян», ст.212-3.7 (9) КУпАП, 2) правил обробки моїх персональних даних, ст.188-39 КУпАП, 3) порушення закону України "Про доступ до публічної інформації", ст.212-3.2 (9) КУпАП), відповідному правоохоронному органу (про вчинення проти мене злочинних дій у вигляді дискримінації мене за ознакою інвалідності) – про повноаспектний захист моїх прав від викладених тут протиправних дій щодо мене.
8.1.1. З урахуванням офіційних нормативів часу, які застосовуються для праці публічних адвокатів при виконанні аналогічних завдань, розумний строк для складення запитаних мною щонайменше 26 скарг складає не більше двох тижнів. При неможливості надання мені ВОПФУ запитаної правової допомоги прошу негайно сплатити мені компенсацію – середньоринкову вартість складення щонайменше 26 скарг адвокатом для уможливлення своєчасного залучення для цієї праці адвоката як альтернативного способу отримання мною потрібної правової допомоги. За відкритими даними, орієнтовна мінімальна вартість складення адвокатом заяв, скарг тощо складає від 500грн./сторінку. Зазвичай середній об’єм скарги складає 2-4 сторінки. Це означає, що мінімальна вартість подібної скарги складатиме не менше 1 000-2 000 грн. В такому випадку середня вартість складатиме не менше 2 000-3 000 грн. за одну скаргу.
8.1.2. Прошу не пізніше наступного дня з моменту отримання цього звернення повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, посаду, прізвище, ім’я та по-батькові, контактні службові телефони та контактні службові електронні адреси посадової(их) особи(іб) ВОПФУ, кому буде доручено складення проектів щонайменше 26 запитаних мною скарг для прямої тематичної комунікації та подання, при потребі, додаткових доказів.
8.1.3. Роз’яснюю, що ненадання чи несвоєчасне надання уповноваженим органом та посадовою особою первинної правової допомоги у вигляді складення запитаних скарг, передбачених законом України «Про звернення громадян», є порушенням права на справедливий суд, гарантованого ст.6.1 ЄСПЛ, в частині доступу до суду, і тягне, серед іншого, персональну майнову відповідальність винного в розмірах, які виплачуються в подібних випадках ЄСПЛ, що зазвичай складає одну – кілька тисяч євро.
8.2. Прошу ВОПФУ надати мені в розумний строк, а не в строк, передбачений релевантним законом, первинну правову допомогу у вигляді складення та надсилання на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, правової інформації та роз’яснень законодавства, з посиланням на українські національні та міжнародні приписи права, про права потерпілого та про відповідальність порушників у випадку протиправної обробки персональних даних та ненадання доступу до інформації, а саме:
8.2.1. на звернення в порядку закону України «Про інформацію» за інформацією, необхідною людині для реалізації її прав людини;
8.2.2. на звернення за публічною інформацією;
8.2.3. на звернення за наданням доступу до власних персональних даних.
При цьому прошу роз’яснити мені, з посиланням на приписи національного та міжнародного права, порядок захисту та поновлення кожного порушеного мого права, вказаного в цьому листі та встановленого перевіркою скарги.
З урахуванням офіційних нормативів часу, які застосовуються для праці публічних адвокатів при виконанні аналогічних завдань, розумний строк для складення запитаних мною 4 письмових консультацій (довідок по праву) складає не більше 2-3 днів. При неможливості надання мені ВОПФУ запитаної правової допомоги прошу негайно сплатити мені компенсацію – середньоринкову вартість складення 4 письмових консультацій (довідок по праву) адвокатом для уможливлення своєчасного залучення для цієї праці адвоката як альтернативного способу отримання мною потрібної правової допомоги. За відкритими даними, орієнтовна мінімальна вартість складення адвокатом письмової консультації, з посиланням на норми права, складає від 1 000 грн. Середня вартість такої письмової консультації з одного питання складатиме не менше 1 500 грн.
9. ВИМОГИ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ, ОБ’ЄДНАНІ ІЗ ЗАПИТОМ НА ДОСТУП ДО МОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ЇХ ЗАХИСТ, ТА ІЗ ЗАЯВОЮ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» прошу надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
9.1. Усі документи, складені та/чи отримані щодо цього листа.
9.2. Усі рішення та інші акти індивідуальної дії щодо мене та моєї скарги, ухвалені за цим зверненням, включно:
9.2.1. Усі рішення щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності оскаржуваних за цією скаргою осіб та інших винних відповідальних осіб.
9.2.2. Усі рішення щодо притягнення до майнової відповідальності оскаржуваних за цією скаргою осіб та інших винних відповідальних осіб.
9.2.3. Усі інші акти реагування ВОПФУ на викладені в цьому листі факти.
9.3. Усі прямі лінки (інтернет-посилання) на оприлюднення на сайті ВОПФУ усіх рішень за цією скаргою та усіх інших релевантних актів індивідуальної дії щодо мене.
9.4. Повідомити мені, на яких саме серверах Пенсійного фонду України, ким саме і коли саме (дата) розміщена електронна версія моєї пенсійної справи та надати мені належно засвідчені цифрові (електронні) факсимільні копії (фотокопії оригіналів) усіх документів на підтвердження усіх цих фактів.
9.4.1. Повідомити, що і коли конкретно зроблено ВМПФУ, іншими відповідальними структурами для усунення (наявних?) протиправних обмежень доступу особи до інформації про неї у формі її електронної пенсійної справи та надати мені належно засвідчені цифрові (електронні) факсимільні копії (фотокопії оригіналів) усіх документів на підтвердження усіх цих запитаних фактів.
9.5. Прошу не пізніше наступного дня з моменту отримання цього звернення повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, посаду, прізвище, ім’я та по-батькові, контактні службові телефони та контактні службові електронні адреси посадової(их) особи(іб) ВОПФУ, кому буде доручено складення проектів щонайменше 26 запитаних тут мною скарг для прямої тематичної комунікації та подання, при потребі, додаткових доказів.
9.6. Статутні (статут, положення тощо) та реєстраційні документи ВМПФУ та ВОПФУ.
9.7. Контракт (трудовий договір) з керівником ВМПФУ та рішення (наказ тощо) про прийняття його (її) на займану посаду.
9.8. Розмір оплати праці на місяць в гривні, на який керівник ВМПФУ прийнятий(а) на займану посаду.
9.9. Повідомити, які конкретні заходи щодо протидії корупції та запобігання корупції вжиті за наслідками розгляду цього листа та надати належно засвідчені електронні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх створених документів щодо протидії корупції.
9.10. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації в ВОПФУ цього листа.
9.11. Належну факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації в ВОПФУ.
9.11.1. Повторно прошу надати належно засвідчену наявну цифрову (електронну) факсимільну копію (фотокопію оригіналу) усієї моєї, як особи з інвалідністю, особової (пенсійної) справи, з усіма документами за період з моменту встановлення мені інвалідності вперше по даний час.
9.12. Прошу надати мені усі запитані документи, включно за усіма викладеними тут запитами, у формі оригіналів чи належно засвідчених цифрових (електронних) факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання інших засобів комунікації зі мною за цим листом.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст. 3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Ні законом України «Про звернення громадян», ні жодним іншим законом не передбачено обов’язку заявників звернення надавати адресу місця проживання, яка, також, визнана законом КОНФІДЕНЦІЙНОЮ інформацією. Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
Я не даю згоди на протиправну передачу моїх персональних даних щодо цього листа будь-яким третім особам, за виключенням випадків, передбачених ЗАКОНОМ.
18.10.18
З повагою,
Підпис: М.Ф. Щербатий – Михайло Федорович Щербатий

З повагою,

Щербатий Михайло Федорович

gu, Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області

1 Attachment