77дп17Набори харчПМ

Галина Сергіївна Щербата

Доброго дня!

Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про прожитковий мінімум» прошу надати мені публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Формалізований (задокументований) сформований МОЗ набір (перелік) продуктів харчування з використанням нормативів фізіологічної потреби організму людини в продуктах харчування, виходячи з їх хімічного складу та енергетичної цінності, з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, надісланий до Мінекономрозвитку та Мінсоцполітики 18.08.2015.
2. Лист МОЗ від 18.08.2015 №05.01-11-10/1917-15/26699 з усіма додатками, яким переглянутий набір продуктів харчування направлено до Мінекономрозвитку та Мінсоцполітики.
3. Усі рекомендації (тексти) Всесвітньої організації охорони здоров'я, застосовані МОЗ при формуванні набору продуктів харчування з використанням нормативів фізіологічної потреби організму людини в продуктах харчування.
4. Наказ МОЗ від 17.07.2015 №441, яким визначено представника Міністерства для участі в експертній комісії для проведення науково-громадської експертизи набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму.
5. Формалізований (задокументований) сформований МОЗ перелік «Мінімальний набір предметів першої потреби, санітарії та ліків» необхідних для різних верств населення, надісланий до Мінекономрозвитку 12.11.2015.
6. Лист МОЗ від 12.11.2015 №3.15-16/2240-15/36029 з усіма додатками до Мінекономрозвитку України, яким МОЗ надало оновлену інформацію до розділу «Мінімальний набір предметів першої потреби, санітарії та ліків» необхідних для різних верств населення.
7. Усі НАЯВНІ В МОЗ матеріали засідань експертної комісії 2015-2016 років з проведення науково-громадської експертизи набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму, та усі ухвалені цією комісією рішення.
8. Усі інші релевантні питанню наявні в МОЗ документи.
Відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію»: «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Оскільки жодний закон України не обмежує моє право на вибір форм і джерел одержання запитуваної інформації, я прошу усю запитану інформацію (документи) з числовими даними, як створені МОЗ, так і отримані з інших джерел, надати мені в електронному (цифровому) вигляді
а) в формі оригінальних електронних форматів, в яких створені документи з числовими даними та/чи отримані дані від інших відомств, повідомивши мені розширення та назви вказаних електронних форматів; та
б) в формі табличного редактора Excel, придатній для подальшої роботи з даними; та
в) в формі факсимільних копій (фотокопій з ОРИГІНАЛІВ!!!!!!!!!!!!!!) УСІХ запитаних документів.
Роз’яснюю, що
а) неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено законами України "Про доступ до публічної інформації", порушення права на доступ до публічної інформації тягнуть персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.212-3.1, 2 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 425 до 850 грн. за КОЖНИЙ факт порушення та від 1 020 до 1 360 грн. за КОЖНИЙ ПОВТОРНИЙ протягом року факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.;
б) обмеження доступу до інформації тягне персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.212-3.4 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 1 020 грн. до 1 360 грн. за КОЖНИЙ факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.;
в) систематичні порушення власних посадових обов’язків шляхом навмисного протиправного ненадання запитаної публічної інформації, неповне надання інформації, ненадання інформації запитаної форми, надання не засвідчених чи неналежно засвідчених копій запитаних документів, обмеження доступу до інформації кваліфікуються як зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, і тягнуть кримінальну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.364 КК України та караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
г) відповідно до прецедентної практики Європейського Суду з прав людини, що є ДЖЕРЕЛОМ ПРАВА для України, зокрема, у справі «Скордіно та інші проти Італії» (№1) («Scordino and others v. Italy» (№1)), скарга №36813/97, Велика Палата ЄСПЛ в рішенні від 29.03.2006 року (http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72925), оцінюючи розмір присудженої заявникам національними судами моральної шкоди, серед іншого, вказала на таке:
«213. Even if the method of calculation provided for in domestic law does not correspond exactly to the criteria established by the Court, an analysis of the case-law should enable the courts of appeal to award sums that are not unreasonable in comparison with the awards made by the Court in similar cases».
Офіційного перекладу українською цього рішення Суду немає. Але враховуючи, що зазвичай українські чиновники не «петрають» англійською, наводиться відповідний витяг з наявного офіційного перекладу вказаного рішення Суду Російською Федерацією (http://docs.pravo.ru/document/view/19382...) російською як загальнозрозумілою усім українцям мовою, а саме:
«213. Даже если метод произведения расчетов, предусмотренный во внутригосударственном законодательстве, точно не соответствует установленным Европейским судом критериям, то анализ прецедентной практики Европейского суда должен предоставлять апелляционным судам возможность назначать суммы компенсаций, которые не являются необоснованными по сравнению с компенсациями, присуждаемыми Европейским судом в аналогичных случаях».
Це означає, що в усіх випадках порушень прав людини, яким є і порушення права на доступ до інформації, на національному рівні реальна моральна шкода (в тому числі і при розгляді позовів до винних посадових осіб про порушення доступу до інформації, і при вирішенні питань про притягнення до кримінальної відповідальності винних посадових осіб) обраховується в розмірах, застосовуваних в рішеннях Європейського Суду з прав людини проти держави (в даному випадку – проти держави Україна). А це – тисячі і десятки тисяч євро, в гривневому еквіваленті, за КОЖНИЙ факт порушення.

З повагою,

Галина Щербата

Irina, Міністерство охорони здоров'я

10 Attachments

Irina, Міністерство охорони здоров'я

10 Attachments

Irina, Міністерство охорони здоров'я

17 Attachments

 

 

From: Irina [mailto:[адресу приховано]]
Sent: Monday, December 26, 2016 4:04 PM
To: [адресу приховано]
Subject: FW: відповідь нв ваш запит №17/1665/зпі-16

 

 

 

From: Irina [mailto:[адресу приховано]]
Sent: Tuesday, December 20, 2016 3:27 PM
To: [адресу приховано]
Subject: FW: відповідь нв ваш запит №17/1570/зпі-16

 

 

 

From: Irina [mailto:[адресу приховано]]
Sent: Thursday, December 08, 2016 12:41 PM
To: '[адресу приховано]'
Subject: відповідь нв ваш запит №17/1570/зпі-16

 

 

Irina, Міністерство охорони здоров'я

10 Attachments