75дп18Кошториси

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!

1. ДОЗОДА
2. Керівнику ДОЗОДА

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
NB! Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних співробітників, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
P.S. Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України не заборонене вільне обрання особою форми та способу вчинення простого електронного підпису під зверненням та запитом (що розумно), форма та спосіб вчинення мною мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною як такі, що найчастіше застосовуються в електронному документообігові України, з використанням наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки і запроваджених в реальне життя можливостей, в межах доступних технічних опцій комп’ютерної техніки.
Цей лист є зверненням з метою реалізації моїх прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян».
Цей лист включає запити на доступ до публічної інформації.
Цей лист є запитами на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист є зверненням в порядку квазі-судової процедури оскарження вчинених порушень прав людини з метою захисту моїх порушених прав на приватне життя в частині права на інформацію та охорону здоров’я за приписами закону України «Про звернення громадян.
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів з метою реалізації моїх прав людини; б) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; в) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про захист персональних даних»; г) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; д) СКАРГУ в порядку закону України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
І. Факти
1. 31.05.18 я подала адресатам листа такого змісту (далі – цитата повного тексту листа):
«1. Вінницький обласний центр медико-соціальної експертизи (ВОЦ МСЕК)
2. Керівнику Вінницького обласного центру МСЕК
21029, м. Вінниця вул. Хмельницьке шосе,92, [email address], [email address]
3. Вінницька обласна МСЕК №1 (ВО МСЕК1)
4. Керівнику Вінницької обласної МСЕК №1
21050, м. Вінниця вул. Театральна,14, тел. 697041, [email address], [email address]
Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи
житло в м. Вінниця
Запити та заява №29-18
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до нормативних приписів шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних співробітників, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Форма та спосіб мого електронного підпису під цією скаргою вільно обрані мною серед запроваджених в реальне життя можливостей, наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки, в межах доступних опцій комп’ютерної техніки.
Цей лист є запитом на доступ до публічної інформації.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист є запитом на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», а саме: а) ЗАПИТ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; б) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; в) ЗАПИТ в порядку закону України «Про захист персональних даних».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я скористалася своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», прошу надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, мої персональні дані, публічну інформацію, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (Є СУСПІЛЬНО-НЕОБХІДНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ), необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Усі ухвалені щодо мене ВОЦ МСЕК та ВО МСЕК1 рішення чи їх належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів).
2. Загальну кількість складених мені ВО МСЕК1 індивідуальних програм реабілітації (далі – ІПР).
3. Усі складені мені ВО МСЕК1 ІПР чи їх належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів).
4. Кошториси витрат за рахунок бюджетних коштів чи загальнообов'язкового державного соціального страхування, складених ВО МСЕК1 по кожній з моїх ІПР, чи їх належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів).
5. Перелік усіх заходів контролю за виконанням усіх моїх ІПР, здійснених ВО МСЕК1, із зазначенням усіх виконавців усіх фактів контролю, їх дат та формалізації (документування).
6. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) усіх наявних документів на підтвердження здійснення ВО МСЕК1 заходів контролю за виконанням усіх моїх ІПР.
7. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів, що містять запитувану цим листом інформацію, та усіх релевантних питанню документів.
8. Вхідні реєстраційні номери та дати вхідної реєстрації цього мого листа.
9. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) цього мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації кожним адресатом.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.ст.5.6,7 закону України «Про звернення громадян», «Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст. 3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці. Законом України «Про звернення громадян» надання заявниками адреси місця проживання, що визнана законом КОНФІДЕНЦІЙНОЮ інформацією, не передбачено.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що закон України «Про доступ до публічної інформації» є спеціальним законом, оскільки, зокрема, відповідно до ст.13.4 закону України «Про доступ до публічної інформації», «Усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися цим Законом».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк на мою електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
31.05.18
Підпис: Н.М. Щербата»
(Кінець цитати).
2. 05.06.18 з електронної адреси ВОЦ МСЕ [email address] мені надійшов порожній лист з додатком одного файлу такого тексту без підпису (далі – цитата повного тексту листа):
«№375/03-02/05 від 05.06.2018р.
на №272 від 01.06.2018р.
Щербатій Н.М., Місце проживання: житло в м. Вінниця
У відповідь на Ваші запити та заяву №29-18 Вінницький обласний центр медико-соціальної експертизи (ВОЦ МСЕ) повідомляє:
цією відповіддю в установлений законом строк підтверджується отримання від Вас письмового електронного листа на нашу електронну адресу (вхідний номер зазначений вище).
Надати запитувані копії не є можливим з огляду на те, що відповідно Ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 16.04.2015р. по справі №127/26785/14-а за Вашим клопотанням оригінал експертної справи переданий до Вінницького міського суду Вінницької області.
При розгляді адміністративної справи №127/26785/14-а з урахуванням уточнюючих позовних вимог за Ухвалами Суду під час засідань Вам неодноразово були надані запитувані копії. Інформацією та документами стосовно розгляду справи Ви володієте як одна із сторін судового процесу.
Головний лікар ВОЦ МСЕ І.М. Костенко»
(Кінець цитати).
2.1. В наведеному листі надана завідомо неправдива інформація, оскільки переважна більшість із запитаних документів, якщо не всі, в оригіналі моєї експертної справи відсутні і не могли бути там за визначенням.
2.2. Станом на сьогодні жодних інших листів чи іншої кореспонденції від жодного з адресатів мені не надходило. Жодний із запитаних документів ніким із адресатів мені не наданий.
3. Такі дії головного лікаря ВОЦ MCE І.М. Костенко є порушенням моїх, як людини з інвалідністю, прав на приватне життя та на свободу вираження поглядів у формі фактичної відмови мені в доступі до інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини, моїх персональних даних, публічної інформації, тобто, складають порушення ст.8 в сукупності зі ст.14 та ст.10 в сукупності зі ст.14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (далі – ЄКПЛ). Такі дії складають також кримінальний злочин, передбачений, зокрема, ст.161.2 (3) КК України.
4. Наведені факти доводяться до відома ДОЗОДА для належного реагування.
ІІ. Вимоги
5. ВИМОГИ СКАРГИ
5.1. Прошу ТЕРМІНОВО забезпечити надання мені усіх запитаних документів.
5.2. Прошу ДОЗОДА вирішити в установленому законом порядку питання про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, - що є обов’язковим, - головного лікаря ВОЦ MCE І.М. Костенко за наведені тут порушення моїх прав людини, гарантовані ст.ст.8 та 10 в сукупності зі ст.14 ЄКПЛ, у формі фактичної відмови мені як людині з інвалідністю в доступі до інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини, моїх персональних даних, публічної інформації, у вигляді звільнення його з роботи, зі стягненням з нього на мою користь моральної (немайнової) шкоди в розмірі 1 000 євро за курсом НБУ станом на день сплати сукупно за усі ненадані документи, плюс усі податки, які можуть бути стягнуті з цієї суми.
5.3. Роз’яснюю, що за національним правом, ДОЗОДА наділений юрисдикційними повноваженнями з розгляду та вирішення спорів (скарг) з питань його статутної діяльності щодо порушень соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів кожної людини. Відтак, ДОЗОДА та усі його посадові особи визнані законом, в розумінні ЄКПЛ, квазі-судовим органом (судом) та суддями відповідно в цій частині. Це означає, що ДОЗОДА та усі його посадові особи мають повноваження, що включає і обов’язок, розглядати та вирішувати скарги з питань статутної діяльності щодо порушень соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів кожної людини, включно і цю скаргу з приводу порушень ЄКПЛ.
5.4. Роз’яснюю, що у випадку колізії приписів національного права та ЄКПЛ та практики Європейського Суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), під час розгляду та вирішення скарг ДОЗОДА зобов’язаний застосовувати, в колізуючій частині, не національне право, а приписи ЄКПЛ та практики ЄСПЛ, тобто, не лише, зокрема, карати винних в порушеннях, що є обов’язковим за приписами права, а й стягувати з порушника на користь жертви порушення моральну (немайнову) шкоду в розмірах, не менших, ніж стягує ЄСПЛ в подібних випадках.
5.5. Також, ст.6.1 ЄКПЛ та практики ЄСПЛ зобов’язують розглядати судові та квазі-судові справи в розумний строк, тобто достатній та мінімально необхідний для вчинення усіх дій для повного об’єктивного вирішення справи. В цій частині національний закон затертого 1996 року «Про звернення громадян» конфліктує з ЄКПЛ та практикою ЄСПЛ, оскільки встановив жорсткий 1-місячнй строк розгляду скарги, що на даний час є надмірним для розгляду більшості скарг з огляду на наявність електронних комунікацій, відсутніх в 1996 році. Це означає, що ДОЗОДА зобов’язаний розглянути скаргу в розумний строк. На сьогодні цей строк складає від одного дня до одного тижня – залежно від справи.
5.6. У зв’язку з наведеним прошу розглянути цю скаргу в розумний строк, тобто, мінімально достатній для її об’єктивного вирішення, що складає приблизно 2-3 дні, та у моїй присутності. Дату та час розгляду прошу повідомити завчасно за електронною адресою, з якої надісланий цей лист.
5.7. Прошу також:
5.7.1. надати мені всі матеріали з перевірки скарги;
5.7.2. ухвалити та надіслати мені належне рішення за цією скаргою, як цього вимагає закон;
5.7.3. оприлюднити рішення за скаргою та лист-відповідь мені, як акти індивідуальної дії, на сайті ДОЗОДА, як цього вимагає закон;
5.7.4. повідомити мені прямі інтернет-посилання на оприлюднення рішення за цією скаргою та лист-відповідь мені, а також на усі інші релевантні акти індивідуальної дії щодо мене.
5.8. Роз’яснюю, що
а) порушення права на доступ до публічної інформації тягне персональну відповідальність кожної винної посадової особи за ст.212-3.2(9) КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 425 до 850 грн. за кожний факт порушення та від 1 020 до 1 360 грн. за кожний повторний протягом року факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 352,4 грн.;
б) неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачене законом, тягне персональну відповідальність кожної винної посадової особи за ст.212-3.1(9) КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 425 до 850 грн. за кожний факт порушення та від 1 020 до 1 360 грн. за кожний повторний протягом року факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 352,4 грн.;
в) недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до порушення прав суб’єкта персональних даних, тягне персональну відповідальність кожної винної посадової особи за ст.188-39.4(5) КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 5 100 до17 000 грн. за кожний факт порушення, та від 17 000 до 34 000 грн. за кожний повторний протягом року факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 352,4 грн.;
г) будь-яке порушення Закону України "Про звернення громадян" тягне персональну відповідальність кожної винної посадової особи за ст.212-3.7(9) КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 425 до 850 грн. за кожний факт порушення та від 1 020 до 1 360 грн. за кожний повторний протягом року факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 352,4 грн.
5.9. Роз’яснюю, що будь-яке порушення права людини на вирішення її скарги в порядку закону України «Про звернення громадян» є порушенням права на справедливий суд, гарантованого ст.6.1 ЄСПЛ, і тягне, серед іншого, персональну майнову відповідальність винного в розмірах, які виплачуються в подібних випадках ЄСПЛ, що зазвичай складає одну – кілька тисяч євро.
5.10. Роз’яснюю, що надання будь-якої незаконної переваги будь-кому, включно, наприклад, головному лікарю ВОЦ MCE І.М. Костенко у вигляді неправомірного незастосування дисциплінарного стягнення чи нестягнення з нього майнового відшкодування моральної шкоди є корупційним правопорушенням, яке тягне множинну відповідальність самого корупціонера, включно кримінальну, наприклад, керівника ДОЗОДА та особи, що вирішуватиме цю скаргу.
6. ВИМОГИ ПРО НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
6.1. Прошу ДОЗОДА надати мені в розумний строк, а не в строк, передбачений релевантним законом, первинну правову допомогу у вигляді складення та надсилання на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, скарг в порядку закону України «Про звернення громадян» на адреси ДОЗОДА, Вінницької ОДА, МОЗ України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (для складення та подання суду протоколів про вчинення головним лікарем ВОЦ MCE І.М. Костенком 1) порушення закону України «Про звернення громадян», ст.212-3.7 (9) КУпАП, 2) правил обробки моїх персональних даних, ст.188-39 КУпАП, 3) порушення закону України "Про доступ до публічної інформації", ст.212-3.2 (9) КУпАП), відповідному правоохоронному органу (про вчинення проти мене злочинних дій у вигляді дискримінації мене за ознакою інвалідності) – про повноаспектний захист моїх прав від викладених тут протиправних дій щодо мене.
6.1.1. З урахуванням офіційних нормативів часу, які застосовуються для праці публічних адвокатів при виконанні аналогічних завдань, розумний строк для складення запитаних мною 7 скарг складає не більше тижня. При неможливості надання мені ДОЗОДА запитаної правової допомоги прошу негайно сплатити мені компенсацію – середньоринкову вартість складення 7 скарг адвокатом для уможливлення своєчасного залучення для цієї праці адвоката як альтернативного способу отримання мною потрібної правової допомоги. За відкритими даними, орієнтовна мінімальна вартість складення адвокатом заяв, скарг тощо складає від 500грн./сторінку. Зазвичай середній об’єм скарги складає 2-4 сторінки. Це означає, що мінімальна вартість подібної скарги складатиме не менше 1 000-2 000 грн. В такому випадку середня вартість складатиме не менше 2 000 грн. за одну скаргу.
6.1.2. Прошу не пізніше наступного дня з моменту отримання цього звернення повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, посаду, прізвище, ім’я та по-батькові, контактні службові телефони та контактні службові електронні адреси посадової(их) особи(іб) ДОЗОДА, кому буде доручено складення проектів 7 запитаних мною скарг для прямої тематичної комунікації та подання, при потребі, додаткових доказів.
6.1.3. Роз’яснюю, що ненадання чи несвоєчасне надання уповноваженим органом та посадовою особою первинної правової допомоги у вигляді складення запитаних скарг, передбачених законом України «Про звернення громадян», є порушенням права на справедливий суд, гарантованого ст.6.1 ЄСПЛ, в частині доступу до суду, і тягне, серед іншого, персональну майнову відповідальність винного в розмірах, які виплачуються в подібних випадках ЄСПЛ, що зазвичай складає одну – кілька тисяч євро.
6.2. Прошу ДОЗОДА надати мені в розумний строк, а не в строк, передбачений релевантним законом, первинну правову допомогу у вигляді складення та надсилання на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, правової інформації та роз’яснень законодавства, з посиланням на українські національні та міжнародні приписи права, про права потерпілого та про відповідальність порушників у випадку ненадання доступу до інформації, а саме:
6.2.1. на звернення в порядку закону України «Про інформацію» за інформацією, необхідною людині для реалізації її прав людини;
6.2.2. на звернення за публічною інформацією;
6.2.3. на звернення за наданням доступу до власних персональних даних.
З урахуванням офіційних нормативів часу, які застосовуються для праці публічних адвокатів при виконанні аналогічних завдань, розумний строк для складення запитаних мною 3 письмових консультацій складає не більше 2 днів. При неможливості надання мені ДОЗОДА запитаної правової допомоги прошу негайно сплатити мені компенсацію – середньоринкову вартість складення 3 письмових консультацій адвокатом для уможливлення своєчасного залучення для цієї праці адвоката як альтернативного способу отримання мною потрібної правової допомоги. За відкритими даними, орієнтовна мінімальна вартість складення адвокатом письмової консультації, з посиланням на норми права, складає від 1 000 грн. Середня вартість такої письмової консультації з одного питання складатиме не менше 1 500 грн.
7. ВИМОГИ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ, ОБ’ЄДНАНІ ІЗ ЗАПИТОМ НА ДОСТУП ДО МОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ЇХ ЗАХИСТ, ТА ІЗ ЗАЯВОЮ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» прошу надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
7.1. Усі рішення та інші акти індивідуальної дії щодо мене та моєї скарги, ухвалені за цим зверненням.
7.2. Усі прямі лінки (інтернет-посилання) на оприлюднення на сайті ДОЗОДА усіх рішень за цією скаргою та усіх інших релевантних актів індивідуальної дії щодо мене.
7.3. Усі рішення щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності головного лікаря ВОЦ MCE І.М. Костенко за цією скаргою.
7.4. Усі рішення щодо притягнення до майнової відповідальності головного лікаря ВОЦ MCE І.М. Костенко за цією скаргою.
7.5. Усі інші акти реагування ДОЗОДА на викладені в цьому листі факти.
7.6. Посаду, прізвище, ім’я та по-батькові, контактні службові телефони та контактні службові електронні адреси посадової(их) особи(іб) ДОЗОДА, кому буде доручено складення проектів 7 запитаних тут мною скарг.
7.7. Статутні (статут, положення тощо) та реєстраційні документи ВОЦ MCE та Вінницької обласної МСЕК №1.
7.8. Контракт (трудовий договір) з головним лікарем ВОЦ MCE І.М. Костенко та рішення (наказ тощо) про прийняття його (її) на займану посаду.
7.8.1. Розмір заробітної плати на місяць в гривні, на який головний лікар ВОЦ MCE І.М. Костенко прийнятий (а) на займану посаду.
7.9. Контракт (трудовий договір) з головним лікарем ВО MCEК №1 та рішення (наказ тощо) про прийняття його (її) на займану посаду.
7.9.1. Розмір заробітної плати на місяць в гривні, на який головний лікар ВО MCEК №1 прийнятий (а) на займану посаду.
7.10. Офіційні електронні адреси ВОЦ MCE та ВО MCEК №1 та джерела їх офіційного оприлюднення (прямі лінки) в інтернеті.
7.11. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації в ДОЗОДА цього листа.
7.12. Належну факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації в ДОЗОДА.
7.13. Належне рішення за цією скаргою.
7.14. Повідомити мені прямі інтернет-посилання на оприлюднення рішення за цією скаргою та лист-відповідь мені, а також на усі інші релевантні акти індивідуальної дії щодо мене.
7.15. Прошу не пізніше наступного дня з моменту отримання цього звернення повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, посаду, прізвище, ім’я та по-батькові, контактні службові телефони та контактні службові електронні адреси посадової(их) особи(іб) ДОЗОДА, кому буде доручено складення проектів 7 запитаних мною скарг для прямої тематичної комунікації та подання, при потребі, додаткових доказів.
7.16. Повторно прошу надати:
7.16.1. Усі ухвалені щодо мене ВОЦ МСЕК та ВО МСЕК1 рішення чи їх належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів).
7.16.2. Загальну кількість складених мені ВО МСЕК1 індивідуальних програм реабілітації (далі – ІПР).
7.16.3. Усі складені мені ВО МСЕК1 ІПР чи їх належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів).
7.16.4. Кошториси витрат за рахунок бюджетних коштів чи загальнообов'язкового державного соціального страхування, складених ВО МСЕК1 по кожній з моїх ІПР, чи їх належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів).
7.16.5. Перелік усіх заходів контролю за виконанням усіх моїх ІПР, здійснених ВО МСЕК1, із зазначенням усіх виконавців усіх фактів контролю, їх дат та формалізації (документування).
7.16.6. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) усіх наявних документів на підтвердження здійснення ВО МСЕК1 заходів контролю за виконанням усіх моїх ІПР.
7.16.7. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів, що містять запитувану цим листом інформацію, та усіх релевантних питанню документів.
7.16.8. Вхідні реєстраційні номери та дати вхідної реєстрації мого листа від 31.05.18 до ВОЦ МСЕК та ВО МСЕК №1.
7.16.9. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) мого листа від 31.05.18 до ВОЦ МСЕК та ВО МСЕК №1 з реквізитами його вхідної реєстрації кожним адресатом.
7.16.10. ТЕРМІНИ виконання кожного припису кожної з моїх ІПР. На практиці передбачений законом термін (дата) виконання в ІПР не вказується ніколи; натомість, вказується не передбачена законом ПЕРІОДИЧНІСТЬ, наприклад: 1 раз на 2 роки.
7.17. Прошу надати мені усі запитані документи, включно за усіма викладеними тут запитами, у формі оригіналів чи належно засвідчених цифрових (електронних) факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання інших засобів комунікації зі мною за цим листом.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст. 3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Ні законом України «Про звернення громадян», ні жодним іншим законом не передбачено обов’язку заявників звернення надавати адресу місця проживання, яка, також, визнана законом КОНФІДЕНЦІЙНОЮ інформацією. Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
Я не даю згоди на протиправну передачу моїх персональних даних щодо цього листа будь-яким третім особам, за виключенням випадків, передбачених ЗАКОНОМ.
12.10.18
З повагою,
Підпис: Н.М. Щербата

З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна