74-1ВикликиКул7-10.18

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!

1. ЦПМСД №2
2. Головному лікарю ЦПМСД №2 Кривов’яз Т.М.

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
Цей лист є зверненням з метою реалізації моїх прав людини.
Цей лист містить запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист містить запити на доступ до публічної інформації.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», «Основи законодавства України про охорону здоров'я» прошу надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, мої персональні дані, публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Загальну кількість усних звернень щодо надання мені сімейним лікарем Куліковою І.В. медичної допомоги вдома, отриманих ЦПМСД №2 в період з 01.07.18 по дату надання відповіді на цей лист, із зазначенням дати кожного звернення.
2. Належно засвідчені цифрові (електронні) факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх запитуваних тут звернень, як у формі окремих документів, так і у формі витягів з реєстраційних журналів (книг тощо).
3. Загальну кількість фактів надання мені сімейним лікарем Куліковою І.В. медичної допомоги вдома в період з 01.07.18 по дату надання відповіді на цей лист, із зазначенням:
3.1. дати кожного факту надання меддопомоги,
3.2. обсягу (переліку) фактично наданої медичної допомоги.
4. Загальну кількість фактів надання мені медичної допомоги вдома в період з 01.07.18 по дату надання відповіді на цей лист іншим лікарем, із зазначенням:
4.1. прізвища, імені та по-батькові лікаря,
4.2. дати кожного факту надання меддопомоги,
4.3. обсягу (переліку) фактично наданої медичної допомоги.
5. Найменування посад, прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, які в кожному випадку здійснювали заміну запрошуваного лікаря, і з якої причини.
6. Хто в лікарні уповноважений замінювати запрошуваного лікаря і в яких випадках?
6.1. Прошу надати найменування посад, прізвища, імена та по-батькові відповідальних посадових осіб, уповноважених замінювати запрошуваного лікаря та документи про наділення їх повноваженнями.
6.2. Прошу надати правові підстави повноважень відповідальних посадових осіб на заміну запрошуваного лікаря.
6.3. Прошу надати правові підстави встановлених законом випадків правомірності заміни лікаря.
7. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації ЦПМСД №2 цього листа.
8. Належно засвідчену цифрову (електронну) факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього листа, з реквізитами його вхідної реєстрації ЦПМСД №2.
Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці.
Відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію»: «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом». Оскільки жодний закон не забороняє мені обирати форму надання інформації, прошу надати мені запитану інформацію в цифровій (електронній) формі у формі табличного редактора Excel, придатній для подальшої роботи з даними та, додатково, в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів).
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-який інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
09.10.18
Підпис: Н.М. Щербата

З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна