66-1ізпд18Відмова_меддопомоги

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Щербата Анастасія Віталіївна, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Щербата Анастасія Віталіївна

1. ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я МІСЬКОЇ РАДИ (ДОЗВМР)
2. Керівнику ДОЗВМР Шишу О.В. (персонально)

Доброго дня!
Просимо підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
NB! Офіційно повідомляємо, що цей письмовий електронний лист підписаний нами простими електронними підписами відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, призначених для ідентифікації нас як підписувачів листа – а саме власноручного підпису у вигляді наших власних прізвищ та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата, А.В. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, просимо залучити до прочитання цього листа письменних працівників департаменту, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
P.S. Роз'яснюємо, що при підписуванні цього листа ми керувалися приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє нам, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України не заборонене вільне обрання особою форми та способу вчинення простого електронного підпису під зверненням та запитом (що розумно), форма та спосіб вчинення нами електронних підписів під цим листом вільно обрані нами як такі, що найчастіше застосовуються в електронному документообігові України, з використанням наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки і запроваджених в реальне життя можливостей, в межах доступних технічних опцій комп’ютерної техніки.
Цей лист включає запити на доступ до публічної інформації.
Цей лист є запитом на доступ до наших персональних даних та їх захист.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної нам для реалізації наших прав людини.
Цей лист є заявою з метою реалізації наших прав людини.
У цьому листі ми об’єднали вимоги, право на які передбачене законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) ЗАПИТ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; б) ЗАПИТ в порядку закону України «Про захист персональних даних»; в) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; г) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі ми керувалися приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, ми користуємося своїм конституційним правом, і подаємо їх в одному листі.
Повторно повідомляємо, що в ЦПМСД №2 головним лікарем Кривов’яз Т.М. створена і діє організована злочинна антинародна група, яка винищує жителів м. Вінниці шляхом відмови в наданні доступів до діагностичних обстежень, медичної допомоги, включно до медикаментозного лікування та інших видів відновлювальної терапії.
Повторно повідомляємо, що протягом П’ЯТИ років з вини головного лікаря у дитини з інвалідністю Щербатої А.В. немає сімейного лікаря: Кривов’яз Т.М. протиправно усунула від виконання посадових обов’язків лікаря Царук О.П. і протиправно відмовила в закріпленні за дитиною сімейного лікаря Кулікової І.В. Всупереч поданій ще в квітні ц.р. заяві декларація лікарем Куліковою І.В. до сьогодні дитині не оформлена.
Повторно повідомляємо, що протягом трьох останніх місяців Кривов’яз Т.М., Якубич С.Г., Кулікова І.В. та інші лікарі категорично відмовляють дитині в наданні будь-якої медичної допомоги.
Аналогічна ситуація є системною стосовно усіх обслуговуваних лікарнею жителів м. Вінниці.
Повторно повідомляємо, що протягом трьох останніх місяців жодна аптека міста Вінниці не приймає до відпуску безоплатні та напівплатні рецепти з причини відсутності бюджетного фінансування на ці цілі.
І. ВИМОГИ ЗАЯВИ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ НАШИХ ПРАВ ЛЮДИНИ
1. Повторно просимо забезпечити надання дитині з інвалідністю Щербатій А.В. обраним лікарем ЦПМСД №2 Куліковою І.В., на виконання наших проігнорованих усних звернень від 17.09.18, 18.09.18, 19.09.18 повноаспектної медичної допомоги 19.09.18 на дому за місцем проживання дитини, включно:
1) призначення 19.09.18 необхідних медичних обстежень, включно, при потребі, в інших медичних закладах міста;
2) виписки та вручення 19.09.18 БЕЗОПЛАТНИХ рецептів відповідно до приписів права та ІПР;
3) оформити усі документи для їх подання МСЕК на предмет проведення МСЕ та встановлення інвалідності дитини Щербатої А.В.
2. Повторно просимо забезпечити 19.09.18 негайний відпуск аптеками міста Вінниця безоплатних ліків за вказаними безоплатними рецептами.
ІІ. ВИМОГИ ЗАПИТУ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ ТА НА ДОСТУП ТА ЗАХИСТ МОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ОБ’ЄДНАНІ ІЗ ЗАЯВОЮ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» прошу надати нам інформацію, необхідну для реалізації наших прав людини, особисті персональні дані, публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну нам для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку ми маємо намір оприлюднити для суспільства, а саме:
3 Просимо повідомити перелік аптечних закладів міста Вінниці, які відпускають з 01.07.18 до сьогодні ліки та інші засоби відновлювальної терапії за бюджетний кошт за безоплатними та напівплатними рецептами, включно:
1) загальну кількість таких аптечних закладів;
2) офіційне найменування кожного такого аптечного закладу;
3) юридичні та фактичні адреси кожного такого аптечного закладу;
4) міські номери телефонів та адреси електронної пошти кожного такого аптечного закладу.
4. Просимо повідомити перелік аптечних закладів міста Вінниці, які відпускають з 01.07.18 до сьогодні засоби медичної реабілітації за бюджетний кошт за безоплатними рецептами, включно:
1) загальну кількість таких аптечних закладів;
2) офіційне найменування кожного такого аптечного закладу;
3) юридичні та фактичні адреси кожного такого аптечного закладу;
4) міські номери телефонів та адреси електронної пошти кожного такого аптечного закладу.
5. Просимо повідомити загальну суму 1) призначеного та 2) профінансованого бюджетного фінансування для забезпечення жителів міста Вінниці безоплатними ліками та іншими засобами відновлювальної терапії за бюджетний кошт за безоплатними рецептами.
6. Просимо повідомити загальну суму 1) призначеного та 2) профінансованого бюджетного фінансування для забезпечення жителів міста Вінниці безоплатними засобами медичної реабілітації за бюджетний кошт за безоплатними рецептами.
7. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації ДОЗВМР цього листа.
8. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації ДОЗВМР– вхідним реєстраційним номером та датою вхідної реєстрації ДОЗВМР.
9. Якщо цей лист пересилатиметься іншим органам влади тощо, просимо надати належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) листа до органу пересилання з доказами надсилання (вручення) його адресату.
10. Належний факсимільний витяг (фотокопію оригіналу) з книги (реєстру, обліку, тощо) обліку звернень громадян, яка ведеться ДОЗВМР, про реєстрацію ДОЗВМР цього звернення.
11. Належний факсимільний витяг (фотокопію оригіналу) з книги (реєстру, обліку, тощо) обліку запитів на доступ до публічної інформації, яка ведеться ДОЗВМР, про реєстрацію ДОЗВМР цього запиту на доступ до публічної інформації.
12. Належний факсимільний витяг (фотокопію оригіналу) з книги (реєстру, обліку, тощо) обліку запитів на доступ до персональних даних, який ведеться ДОЗВМР у формі окремого документу чи в складі іншого облікового документу, про реєстрацію ДОЗВМР цього запиту на доступ до персональних даних.
Роз’яснюємо, що, відповідно до ст. 3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Ні законом України «Про звернення громадян», ні жодним іншим законом не передбачено обов’язку заявників звернення надавати адресу місця проживання, яка, також, визнана законом КОНФІДЕНЦІЙНОЮ інформацією. Місцем нашого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці.
Роз’яснюємо, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюємо, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Роз’яснюємо, що, відповідно до ст.19 закону України «Про звернення громадян», «ст.19: Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані: …письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги…» Це означає, що одна відповідь надається на ОДНЕ звернення. Чинним законодавством України не передбачене право об’єднувати в одному документі кілька відповідей на кілька звернень. Відповідно до ст.19.2 Конституції України, «Органи державної влади.., їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Це означає, що колективна відповідь на кілька звернень суперечить ст.19.2 Конституції України, отже, є протиправною, а тому взагалі не вважається відповіддю на жодне із звернень, про які в ній ідеться. Це означає, що надання такої відповіді тягне персональну відповідальність винних посадових осіб, в тому числі і адміністративну, як при відсутності відповіді.
Ми не даємо згоди на будь-яке об’єднання відповідей на різні звернення.
Роз’яснюємо, що в стосунках щодо доступу до своїх чи чужих персональних даних Закон України «Про доступ до публічної інформації» має перевагу і діє та застосовується як спеціальний пізніше ухвалений закон стосовно раніше ухваленого більш загального тематичного закону «Про захист персональних даних» (підстава: ст.ст.16.1, ст.16.6 закону «Про захист персональних даних», п.2 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ закону «Про доступ до публічної інформації»).
Ми не даємо згоди на використання будь-якої інформації стосовно нас та наших персональних даних, включно будь-яких контактних даних, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації з нами, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), просимо надати в установлений законом строк на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Ми не даємо згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
Ми не даємо згоди на передачу наших персональних даних щодо цього листа будь-яким третім особам, включаючи Вінницьку міську раду та її виконком, їх посадовим особам, за виключенням випадків, передбачених ЗАКОНОМ.
Ми не даємо згоди на використання будь-яких інших наших контактних даних, крім електронної адреси, з якої отриманий цей лист, для переписки з нами за цим листом.
Роз’яснюємо, що надання іншим особам персональних даних суб’єкта цих даних без згоди цього суб’єкта чи без законних на те повноважень, в тому числі і шляхом надання колективної відповіді на персональні запити, кваліфікуються як недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до незаконного доступу до них або порушення прав суб’єкта персональних даних, і тягнуть за собою персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.188-39.4, 5 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 5 100 до 17 000 грн. за КОЖНИЙ факт порушення та від 17 000 до 34 000 грн. за КОЖНИЙ ПОВТОРНИЙ протягом року факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.
Ми не даємо згоди на будь-яке об’єднання відповідей на різні запити.
19.09.18
З повагою,
Підпис: Н.М. Щербата, мати А.В. Щербатої
Підпис: А.В. Щербата

З повагою,

Щербата Анастасія Віталіївна

Mail Delivery System,

Не вдалося доставити листа розпоряднику. Можливо, ця адреса вже недійсна, в розпорядника переповнена пошта або вони відмовляються отримувати листи з Доступа. Ви можете спробувати написати їм з власної пошти