65ЗабезпеченняЖКП19

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Галина Сергіївна Щербата, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Галина Сергіївна Щербата

Доброго дня!

1.Кабінет Міністрів України (КМУ)
2. Прем’єр-Міністру України
звертаються:
1. Щербата Галина Сергіївна, людина з інвалідністю 1А групи
2. Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи

Просимо підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Цей лист є зверненням з метою реалізації наших прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян».
Цей лист також стосується прав кожного українця на забезпечення юридичного, інформаційного та фінансового доступів до прав на житло в частині житлово-комунальних послуг та на життя в частині права на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, тобто, є нашим зверненням стосовно суспільного інтересу – інтересу 42,5-мільйонного суспільства України – як усереднених («репрезентативних») представників цієї спільноти, пов'язаного із забезпеченням його (суспільства) благополуччя, стабільності, безпеки та сталого розвитку.
Цей лист включає запити на доступ до публічної інформації.
Цей лист є запитами на доступ до наших персональних даних та їх захист.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної для реалізації наших прав людини.
Офіційно повідомляємо, що цей письмовий електронний лист підписаний нами простими електронними підписами відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, призначених для ідентифікації нас як підписувачів листа – а саме власноручних підписів у вигляді наших власних прізвищ та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Г.С. Щербата», «Н.М. Щербата».
У цьому листі ми об’єднали вимоги, право на які передбачене Конституцією України, законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) СКАРГУ, в порядку закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів з метою реалізації наших прав людини; б) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; в) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про захист персональних даних»; г) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі ми керувалися приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, ми користуємося своїм конституційним правом, і подаємо їх в одному листі.
Ми вимагаємо застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Роз’яснюємо, що, відповідно до ст.3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання – житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем нашого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці. Законом України «Про звернення громадян» надання заявниками адреси місця проживання не вимагається. Також, відповідно до ст.11.2 закону України «Про інформацію», адреса фізичної особи є конфіденційною інформацією, а збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди не допускаються.
І. Факти
Ми, мати та донька, мешкаємо в одній квартирі. За приписами українського права, ми є двома окремими сім’ями. До складу сім’ї Щербатої Н.М. входить ще донька-студентка, яка мешкає в іншому місті і знаходиться на повному утриманні матері, оскільки не має жодних інших джерел для прожиття: їй як інваліду з дитинства 2 групи відмовлено в призначенні і державної пенсії, і державної соціальної допомоги, а державної стипендії, гарантованої Конституцією та законами України, вона позбавлена протиправною постановою КМУ.
Наші доходи складаються виключно з надходжень з бюджетних джерел – трудових пенсій по інвалідності. Відповідно, пенсія лежачого протягом понад 19 років інваліда 1А групи Щербатої Г.С. в 2018 році склала на місяць 1 858 грн., а Щербатої Н.М. – 3 372 грн., з яких на отримувачку припадає 1 686 грн., а інші 1 686 грн. – на утримання доньки. З березня 2019 року пенсії незначно підвищили, однак, жодна з них так і не забезпечує оплати навіть базових наших витрат на прожиття.
За період з ІІ півріччя 2018 року по лютий 2019 року заборгованість за житлово-комунальні послуги (ЖКП) по нашій квартирі складає 11 935,84 грн., і вона зростає надалі. Субсидію з нас протиправно зняли, мотивуючи відсутністю мобільного телефону та не визнаючи електронного підпису на електронній заяві про перерахунок субсидії. На вимогу про застосування верховенства права чиновники сміються в очі і просто плюють на людей. Хоча при цьому ніхто не заперечує теоретичної наявності у нас права на субсидію.
З огляду на заборгованість за електроенергію в січні цього року Ахметов двічі свавільно відключав нашу квартиру, як і масу інших споживачів України, від електроспоживання, а відтак, і від опалення, оскільки квартира обладнана індивідуальним газовим котлом з електроприводом. Кілька діб ми жили без світла і тепла – в середині зими, в морози. Лише після вимушеної згоди на часткову оплату електроенергії – ціною нашого кількаденного голоду натомість – фашисти Ахметова відновили нам електропостачання. В той час 80-річна лежача протягом 19 років інвалід 1А групи Щербата Г.С. хворіла на пневмонію. Внаслідок переохолодження та голоду вона застудила ще й нирки і мало не померла. Навіть після проходження стаціонарного лікування її стан не відновився до сьогодні, і він продовжує бути важким. Ниркова недостатність наростає. Дозволені владою відключення житла від опалення та електропостачання в Україні стали масовими, і смертельні наслідки цих відключень – також. А з травня ц.р. включається механізм офіційного масового відключення газу та електрики, стягнення пені та масового відбирання квартир за комунальні борги.
Чоловік Щербатої Г.С. – Щербатий М.Ф., помер 01.01.2019 через повну відмову дільничної лікарні та сімейного лікаря в наданні лікування інфаркту. Однак, його частина боргу за ЖКП не відмежована, і так і лежить на нас.
Відповідно до приписів Конституції України, кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло; при цьому, пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.
Подібні приписи права встановлені і міжнародно-правовими нормами України загальносвітової та регіональної дії, зокрема, Європейською Конвенцією про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ), що є частиною законодавства України з 03.08.1997 року, а також практикою Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як джерелом національного права.
Забезпечення реалізації на практиці усіх прав людини, відповідно до ст.1 ЄКПЛ, покладене на державу (владу). Це означає, що влада має забезпечити кожному щонайменше 4 доступи до кожного права: юридичний, інформаційний, фізичний та фінансовий.
Забезпечення в Україні права кожного на житло та достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї є повноваженням відповідальних органів публічної влади, в першу чергу уряду України (КМУ) та відповідних міністерств та інших ЦОВВ, як його складових. Це означає, що саме ці органи влади та їх посадові особи зобов’язані створити в державі адекватне середовище для уможливлення сукупності усіх видів доступу кожного до отримання в натурі житлово-комунальних послуг та наявності фінансових джерел їх оплати; а також до усіх інших складових достатнього життєвого рівня для себе і своєї сім'ї.
Інструментами для цього є створення та подання уповноваженим органам проектів (текстів) законопроектів та інших нормативних актів, ухвалення власних нормативних актів, ухвалення управлінських рішень, створення інфраструктури, пряме та/чи непряме фінансування відповідних видатків тощо.
В реальності, уряд протиправно створив в державі правове та фінансове середовище, яке не забезпечило і наразі не забезпечує жодному українцю інформаційного, юридичного та фінансового доступу до ЖКП та достатнього життєвого рівня для себе і своєї сім'ї, не нижчого хоча б від прожиткового мінімуму (ПМ), встановленого законом. (В той же час, наявний закон України «Про прожитковий мінімум» 20-річної давнини не відповідає приписам Конституції України та ратифікованих міжнародних договорів України, оскільки включив до поняття прожиткового мінімуму ЛИШЕ такі категорії життєвих потреб, як продукти харчування, непродовольчі товари та окремі послуги, що в грошовому вимірі відповідає мізерній частині конституційної гарантії з назвою «достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї»).
Зокрема, жодному українцю уряд не забезпечив фінансового доступу до оплати природного газу для опалення: в 2016 році КМУ повністю вилучив з переліку ПМ цю складову. За постановою КМУ від 14 квітня 2000р. №656 споживачі квартири з індивідуальним опаленням (як у нас) забезпечувались 431,2 м3 газу на місяць на сім’ю; а за постановою КМУ від 11 жовтня 2016 р. №780 газ для опалення не передбачений нікому, і газопостачання надається лише в обсязі 6 м3 на місяць на особу – для приготування їжі та підігріву води. Це означає, що з 2016 року уряд Гройсмана відмовився забезпечувати населенню юридичний, а відтак, і фінансовий доступ до права на індивідуальне газове опалення житла. І хоча постанова КМУ №780 визнана судом протиправною майже рік назад (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/7...), і нечинна з 10.07.2018 року (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/7...), вона благополучно до сьогодні відображається на всіх офіційних сайтах як ЧИННА і злочинно продовжує застосовуватися владою для фінансових обрахунків – Міністерство соціальної політики України (МСП) просто саботує рішення національних судів. До того ж, МСП палець-о-палець не вдарило, аби привести у відповідність до судового рішення, тобто, скасувати, власний наказ від 03.02.2017 №178/147/31 «Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму». До сьогодні цей наказ є чинним (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z028...), і протиправно застосовується МСП. Це означає, що до фактичного прожиткового мінімуму МСП не тільки свавільно, а й злочинно не включає ні грама шоколаду, морської риби, свіжих фруктів та овочів (крім яблук) в холодну половину року; дині і кавуни – лише протягом серпня-вересня; іншої якісної важливої для людей з інвалідністю їжі; або включає її за неіснуючими фейковими цінами.
А відновлена судом раніше скасована урядом частина старої постанови №656, де газ для опалення передбачений, так і висить на сайтах як НЕЧИННА, – текст її навіть не оприлюднений і просто ігнорується.
Цей факт – одна із вагомих причин зростання заборгованості населення України за житлово-комунальні послуги, станом на січень 2019 року, до 65 млрд. грн. Але не єдина. Ще одна маніпуляція, яку придумав уряд, щоб обікрасти народ – фейковий прожитковий мінімум, – висмоктаний з пальця і «засилений» законом про поточний бюджет. В той час як фактичний ПМ, навіть з усіма зловживаннями та махінаціями, за січень 2019 року обрахований владою в сумі 3 952,36 грн., а за лютий – 4 078,36 грн., уряд з барського плеча ощасливив українців фейковим ПМ в сумі 1 936 грн. – меншим понад вдвічі. Хоча закон України «Про прожитковий мінімум» прямо передбачає, що:
«Стаття 1. Прожитковий мінімум - вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування (далі - набір продуктів харчування), а також мінімального набору непродовольчих товарів (далі - набір непродовольчих товарів) та мінімального набору послуг (далі - набір послуг), необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.
Прожитковий мінімум визначається нормативним методом у розрахунку на місяць на одну особу…
Стаття 2. Прожитковий мінімум застосовується для:
загальної оцінки рівня життя в Україні, що є основою для реалізації соціальної політики та розроблення окремих державних соціальних програм;
встановлення розмірів мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії за віком, визначення розмірів соціальної допомоги, допомоги сім'ям з дітьми, допомоги по безробіттю, а також стипендій та інших соціальних виплат виходячи з вимог Конституції України та законів України;
визначення права на призначення соціальної допомоги;
визначення державних соціальних гарантій і стандартів обслуговування та забезпечення в галузях охорони здоров'я, освіти, соціального обслуговування та інших;
встановлення величини неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;
формування Державного бюджету України та місцевих бюджетів».,
уряд поклав на цей закон і не застосовує його приписи в жодній сфері життя України. Уряд обраховує та виплачує всі бюджетні соціальні виплати, виходячи з розміру придуманого ним фейкового ПМ. В результаті Міжнародний валютний фонд офіційно визнав Україну найбіднішою країною Європи. Натомість, Гройсман намалював собі та колегам по 100 000 грн. зарплати з народних грошей. І йому плювати, що такі його дії є кримінально караною дискримінацією за соціальною ознакою усього народу в порівнянні із собою – хто ж посадить в Україні його, Прем’єра – хай і за сто вчинених ним злочинів! І весь бізнес ПРОДАВ дружині, а новопридбану квартиру оформив на тещу. Нормально!
Крім того, чиновники щодня придумують нові способи, як би ще більше обікрасти людей. Нещодавно до регулювання субсидій ввели два цікавих нововведення: 1) для отримання субсидії обов’язковою є наявність у людини мобільного телефону; 2) владою не визнається передбачений законом простий електронний підпис на електронній заяві про субсидію – влада свавільно поклала на заявника протиправний обов’язок вчинити не перебачений жодним законом ще один, рукописний, підпис на роздрукованій паперовій копії вже підписаного оригіналу заяви. Це означає, що уряд корупційно та свавільно заставляє українця, який потребує субсидії, купувати та утримувати мобільного телефона – не забезпечуючи таку купівлю ні юридично, ні фінансово. І на свій розсуд свавільно змінює закон про звернення, ставлячи ще одну незаконну перепону українцю в доступі до субсидії. Включно і нам.
Слід додати, що в Україні ніколи не було і немає до сьогодні законів про встановлення передбаченого Конституцією України конкретного обсягу прожиткового мінімуму, що забезпечував би кожному достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, та про субсидії – ці питання в антиконституційний спосіб врегульовані рішеннями уряду, тому що парламент для врегулювання вказаних питань вирішив делегувати власні повноваження органам виконавчої влади. Однак, український народ не наділяв парламент повноваженнями з делегування виключних законодавчих функцій будь-кому, включно і уряду. Це означає, що делегування парламентом уряду та іншим ЦОВВ частини власних повноважень ухвалене без повноважень на такі дії, тобто, є ultra vires, а тому є протиправним. Так само, КМУ та інші ЦОВВ отримали і використовують невластиві їм законотворчі повноваження, в той час як до функцій виконавчої влади входить ВИКОНАННЯ законів як приписів права, а не їх ухвалення замість парламенту. Це означає, що наявний і другий факт ultra vires: мало того, що парламент передав власні функції іншим особам без повноважень на такі дії; КМУ та ЦОВВ як ці інші особи взяли на себе виконання невластивих їм функцій – також без статутних повноважень на такі дії. Відтак, ці дії a priori є свавільними. Це означає, що має місце порушення конституційного принципу розподілу влад. Це означає, що усі нормативні рішення уряду, ухвалені на виконання начебто законно переданих йому парламентом повноважень, є нелегітимними. І протягом багатьох років та десятків років уряд палець-о-палець не вдарив і навіть в потилиці не почухався, аби привести законодавчу ситуацію в державі, в частині доступу до права на житло щодо ЖКП та права на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, у відповідність до приписів Конституції України та міжнародно-правових зобов’язань України перед власним народом – ні по суті питання, ні за формою врегулювання.
За принципами міжнародного та національного права, відповідно до усталеної правозастосовної практики, жодні свавільні акти, від кого вони б не виходили, безумовно не можуть виконуватися ніким, і їх скасування має бути негайно ініційоване усіма причетними органами та посадовими особами. Держава ж зобов’язана якомога швидше скасувати свавільні акти та врегулювати стосунки легітимним шляхом. Крім того, держава зобов’язана виплатити адекватне відшкодування жертвам дії свавільних актів.
Наскільки ми розуміємо, згадувані тут свавільні тематичні закони, урядові та відомчі акти, а також урізане, на виконання цих актів, бюджетне фінансування, перешкоджають усім українцям, включно нам, в доступі щонайменше до конституційних та конвенційних прав на життя, на приватне та сімейне життя, не бути підданим тортурам, на майно, не бути дискримінованим. Ці порушення потягли дискримінаційні порушення наших як людей з інвалідністю конституційних та конвенційних прав на життя в частині права ні фізіологічне існування; не бути підданими катуванню в частині відмови в фінансовому доступі до їжі та ліків; на приватне життя в частині фінансового доступу до житла, одягу, забезпечення інших людських потреб, на конституційний розмір пенсії як майно. Для багатьох ці перешкоди відібрали доступ і до інших прав людини.
Відповідно до Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього від 9 грудня 1948 року, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_..., що є частиною національного законодавства України, «…под геноцидом понимаются… с) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее».
Відповідно до ст.442 Кримінального кодексу України, «Геноцид, тобто діяння, умисно вчинене з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи чи заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень, створення для групи життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове її фізичне знищення, скорочення дітонародження чи запобігання йому в такій групі або шляхом насильницької передачі дітей з однієї групи в іншу, - карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі».
Відповідно до ратифікованої Україною ст.7 Римського Статуту міжнародного кримінального суду від 16.01.2002, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_..., що є частиною національного законодавства України з 21 листопада 2013 року і дія якої поширюється на усю територію України та на УСІ релевантні злочини (а не лише вказані в документах про ратифікацію), «1. Для целей настоящего Статута "преступление против человечности" означает любое из следующих деяний, когда они совершаются в рамках широкомасштабного или систематического нападения на любых гражданских лиц, если такое нападение совершается сознательно:
b) истребление;
h) преследование любой идентифицируемой группы или общности по политическим, расовым, национальным, этническим, культурным, религиозным, гендерным, как это определяется в пункте 3, или другим мотивам, которые повсеместно признаны недопустимыми согласно международному праву, в связи с любыми деяниями, указанными в данном пункте, или любыми преступлениями, подпадающими под юрисдикцию Суда;
2. Для целей пункта 1:
b) "истребление" включает умышленное создание условий жизни, в частности лишение доступа к продуктам питания и лекарствам, рассчитанных на то, чтобы уничтожить часть населения;
g) "преследование" означает умышленное и серьёзное лишение основных прав вопреки международному праву по признаку принадлежности к той или иной группе или иной общности».
Наведені злочини визнані злочинами проти людяності, і караються позбавленням волі до 30 років або пожиттєво.
Це означає, що довготривале та систематичне позбавлення усіх українців належних юридичного, інформаційного та фінансового доступів до прав на житло в частині ЖКП та на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї є не лише протиправним, а підпадає під ознаки найстрашніших міжнародних злочинів– геноциду та злочинів проти людяності – винищення та переслідування українського народу.
Наведені факти повідомляються КМУ та його очільнику для адекватного реагування та швидкого вжиття необхідних, в першу чергу відновлювальних, заходів.
ІІ. ВИМОГИ СКАРГИ:
1. У зв’язку з наведеним просимо:
1.1. Розглянути та вирішити це звернення в розумний строк, що, з огляду на важливість та терміновість питання для нас та усього народу, не може перевищувати одного тижня.
1.2. Провести службове розслідування наведених тут фактів та надати нам його матеріали.
1.3. Провести повноаспектну перевірку цієї скарги та надати нам її матеріали.
1.4. Забезпечити нашу участь в перевірці скарги та її розгляді.
1.5. Розглянути це звернення в нашій присутності за місцем проживання, заздалегідь повідомивши час та місце розгляду.
Вказане клопотання заявляється на підставі ст.ст.21.1, 24.1, 24.2 Конституції України, ст.ст.4.1.е), 5.2, 5.3, 13.1 Конвенції ООН про права інвалідів, що є частиною українського законодавства з 30.12.2009 року, ст.ст.6.1, 8, 14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод, що є частиною українського законодавства з 24.07.1997 року, Резолюції Генеральної Асамблеї ООН №48/96 «Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів», прийнятої на 48 сесії Генеральної Асамблеї ООН 20 грудня 1993 року, ст.1.1.5), ст.ст.6.2, 12 закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» для застосування позитивної дискримінації (розумного пристосування) з метою усунення непрямої дискримінації людей з інвалідністю та забезпечення їм, через розумне пристосування, однакового з неінвалідами доступу до квазі-судової процедури розгляду звернень в порядку закону України «Про звернення громадян».
1.6. Оскільки ми є малозабезпеченими людьми з інвалідністю відповідно 1А та 2 груп і, за законом, маємо право на публічних адвокатів, просимо забезпечити доступ кожного з нас до квазі-судової процедури з розгляду цієї скарги, гарантований ст.6.1 ЄКПЛ, в частині права на безоплатну правову допомогу як складової забезпечення принципу рівності сторін та змагальності процедури розгляду скарги. Наведену конвенційну гарантію просимо забезпечити шляхом покладення зобов’язання на Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (21021, м. Вінниця, вул. Порика, 29, [email address], тел.0-800-213-103) направити адвокатів для представництва наших інтересів під час розгляду цієї скарги призначеної дати в призначеному місці. На звернення кожного з нас ще від 17.07.15 вказаний Центр ухвалив рішення про надання нам безоплатної правової допомоги, але так його і не виконав, адвокатів для представництва наших інтересів в квазі-судових процедурах не виділив, і адвокатів ми не маємо.
1.7. Визнати вказані тут порушення наших прав людини, а саме порушення права на життя, гарантованого ст.2 ЄКПЛ; права не бути підданими катуванню та/чи нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню, гарантованого ст.3 ЄКПЛ; права на приватне та сімейне життя, гарантованого ст.8 ЄКПЛ; права мирно володіти своїм майном в частині права на пенсію, що забезпечує достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, гарантованого ст.1 Протоколу 1 ЄКПЛ, усі статті в сукупності зі ст.14 ЄКПЛ – права не бути дискримінованими за ознаками інвалідності та соціального стану.
1.8. Встановити усіх винних посадових осіб, причетних до наведених порушень, та повідомити їх нам.
1.9. Притягти усіх винних в наведених порушеннях посадових осіб до встановленої законом адекватної дисциплінарної та матеріальної відповідальності.
1.10. Подати матеріали службового розслідування та з перевірки наведених тут фактів, разом з копією цієї скарги, до уповноважених правоохоронних органів для перевірки наявності ознак кримінальних злочинів в діях посадових осіб, які ініціювали, погоджували, ухвалювали, та виконували наведені тут та інші релевантні протиправні закони, постанови, накази тощо, а також бездіяли та не використовували власні повноваження для приведення наведених фактів та рішень у відповідність до приписів Конституції та міжнародних договорів України.
1.11. Забезпечити негайне припинення, усіма наявними повноваженнями, наведених тут порушень прав людини.
1.12. Виявити та усунути причини та умови, які сприяли наведеним тут порушенням; забезпечити, усіма наявними повноваженнями, унеможливлення повторення таких порушень на майбутнє.
1.13. Не допускати безпідставної передачі розгляду цієї скарги іншим органам. Ми не надаємо згоди на передачу скарги та наших персональних даних будь-яким третім особам.
1.14. Надати нам можливість ознайомлення з усіма матеріалами з розгляду цієї скарги шляхом надсилання їх належно засвідчених цифрових (електронних) факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
1.15. Надати нам на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення та письмову відповідь з усіх питань скарги та цього звернення. Рішення та відповідь вимагаємо оприлюднити на сайті КМУ як акти індивідуальної дії та повідомити нам прямі інтернет-посилання (лінки) на їх оприлюднення.
1.16. Письмово повідомити нам на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
1.17. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати нам на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
1.18. Повідомити нам вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення та надати нам його належну цифрову (електронну) факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) з реквізитами вхідної реєстрації.
1.19. Негайно відшкодувати нам матеріальні збитки, завдані в результаті ущемлення наших прав та законних інтересів шляхом недофінансування наших витрат на ЖКП, та сплатити нам, з додаванням 0,5% банківської комісії з кожної сплаченої суми, повну суму нашого наростаючого боргу, який, за період з ІІ півріччя 2018 року по лютий 2019 року по нашій квартирі складає 11 935,84 грн., для уможливлення його погашення постачальникам ЖКП.
1.20. Негайно відшкодувати нам матеріальні збитки, завдані в результаті ущемлення наших прав та законних інтересів шляхом забезпечення виплати пенсій в урізаному, в порівнянні з достатнім життєвим рівнем для себе і своєї сім'ї, розміром, шляхом виплати кожній з нас недоплаченої пенсії, а саме коштів в сумі різниці між сумами, що забезпечують достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, та сумами фактично виплачених пенсій, за весь період такої виплати (недоплати), з додаванням 0,5% банківської комісії з кожної сплаченої суми.
1.21. Негайно сплатити кожній з нас адекватне відшкодування (справедливу сатисфакцію) за кожен факт наведених тут порушень наших прав людини в розмірах, співрозмірних з визначеними у грошовому виразі та присудженими Європейським Судом з прав людини в подібних справах, але не менше як по 10 000 євро кожній в перерахунку на українську гривню за курсом НБУ станом на дату платежу, з додаванням 0,5% банківської комісії з кожної сплаченої суми.
1.22. Терміново забезпечити нам і усім українцям належні юридичний, інформаційний та фінансовий доступи до прав на житло в частині ЖКП та на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї. Для цього просимо:
1.22.1. Негайно подати до Верховної Ради України (ВРУ) законопроекти, які уможливили б врегулювання ЗАКОНАМИ усі права українців, включно і наші, 1) на житло в частині ЖКП, включно на субсидію, та 2) на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї в частині щонайменше переліку та обсягу прожиткового мінімуму. На сьогодні ці питання врегульовані в антиконституційний спосіб – постановами КМУ.
1.22.2. Негайно забезпечити кожному наявність джерел для повного фінансування витрат кожного на оплату ЖКП. Особам, які фінансуються виключно з бюджетних джерел (включно і нам), негайно забезпечити повне фактичне фінансування витрат на оплату ЖКП.
1.22.3. Негайно забезпечити, усіма наявними повноваженнями, повне припинення або хоча б зупинення, із тривалим відстроченням дії, приписів права, які уможливлюють припинення надання ЖКП боржникам, стягнення пені за прострочку оплати ЖКП, звернення стягнення боргів з оплати ЖКП на майно боржників.
1.22.4. Негайно подати до Верховної Ради України законопроект про внесення змін до закону про поточний бюджет, в якому вилучити з бюджету фейковий ПМ та замінити його на конституційний, тобто такий, що забезпечує кожному достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї.
1.22.5. Негайно забезпечити інформаційний доступ кожного, включно і нас, до права на життя в частині прожиткового мінімуму, а саме до фактичного врегулювання питання національними судами. Для цього просимо забезпечити, наявними повноваженнями, негайне оновлення правової інформації на офіційних сайтах держави, включно КМУ та ВРУ, про актуальний стан постанов КМУ від 14 квітня 2000р. №656 та від 11 жовтня 2016 р. №780, а також нормативних актів, ухвалених на їх виконання.
1.22.6. Негайно забезпечити перерахунок МСП фактичного ПМ за період з 11.11.2016 року, який досі обраховується за скасованою постановою КМУ від 11 жовтня 2016 р. №780, за приписами відновленої судами чинної постанови КМУ від 14 квітня 2000р. №656.
1.22.7. Негайно забезпечити офіційне оприлюднення МСП в інтернеті та опублікування в офіційних виданнях загальнодержавної сфери розповсюдження оновлених (перерахованих за постановою КМУ від 14 квітня 2000р. №656) офіційних розрахунків (а не анонімних їх текстів, як зараз) щомісячного фактичного розміру прожиткового мінімуму за період з 11.11.2016 до дати такого оновлення, із зазначенням дати оновлення (перерахунку) кожного такого розрахунку, інтернет-адреси його оприлюднення, відображення кожного розрахунку як офіційного документу МСП на офіційному бланку МСП з реквізитами його авторства (органу влади), реєстраційних (номер документу та дата його реєстрації), та підпису (найменування посади та прізвища, імені та по-батькові посадової особи, що підписала кожний розрахунок як офіційний документ, а також графічного відображення власноручного підпису).
1.22.8. Негайно забезпечити нам реальні додаткові джерела погашення наявного (та можливих майбутніх) боргу за ЖКП, утвореного з вини влади.
1.22.9. Негайно забезпечити наше та усіх українців право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї шляхом забезпечення виплати нам та усім іншим пенсіонерам пенсій, іншим українцям — відповідних доходів, в розмірах, не менших конституційного прожиткового мінімуму, але в будь-якому випадку не менших відкоригованого розміру фактичного прожиткового мінімуму на особу, який, за обрахунками влади, в лютому 2019 року склав 4 078,36 грн. на особу з розрахунку на середній розмір сім’ї 2,58 особи. Для Щербатої Н.М. конституційний розмір пенсії має складати не менше відкоригованого розміру фактичного прожиткового мінімуму на двох осіб – для пенсіонерки та її сім’ї, з розрахунку на фактичний розмір сім’ї 2 особи.
ІІІ. ВИМОГИ ПРО НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
2. Просимо КМУ надати нам в розумний строк, а не в строк, передбачений релевантним законом, первинну правову допомогу у вигляді складення та надсилання на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, правової інформації та роз’яснень законодавства, З ПОСИЛАННЯМ НА УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ ПРИПИСИ ПРАВА, у формі 7 окремих документів з 7 правових питань стосовно:
2.1. правового врегулювання в Україні конституційної гарантії «достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї»;
2.2. правового врегулювання в Україні конституційної гарантії «прожитковий мінімум»;
2.3. правового врегулювання в Україні субсидій на ЖКП;
2.4. прав жертви (потерпілого) від зловживань владою у сфері конституційних та конвенційних прав людини;
2.5. усіх видів корпоративної відповідальності порушників (юридичних осіб) у сфері конституційних та конвенційних прав людини;
2.6. усіх видів персональної відповідальності порушників у сфері конституційних та конвенційних прав людини;
2.7. усіх наявних в Україні ефективних засобів національного юридичного захисту від наведених в цьому листі порушень прав людини.
2.8. З урахуванням офіційних нормативів часу, які застосовуються для праці публічних адвокатів при виконанні аналогічних завдань, розумний строк для складення однією людиною запитаних 7 письмових консультацій складає не більше 3-4 днів. За відкритими даними, орієнтовна мінімальна вартість складення адвокатом письмової консультації, з посиланням на норми права, складає (з коригуванням станом на березень 2019 року) від 1 500 грн. Середня вартість такої письмової консультації з одного питання складатиме не менше 2 000 грн.
2.9. При неможливості надання нам КМУ запитаної правової допомоги просимо негайно сплатити нам компенсацію – середньоринкову вартість складення 7 письмових консультацій адвокатом для уможливлення своєчасного залучення для цієї праці адвоката як альтернативного способу отримання нами потрібної правової допомоги.
3. Просимо КМУ надати нам в розумний строк, а не в строк, передбачений релевантним законом, первинну правову допомогу у вигляді складення та надсилання на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, текстів (проектів) скарг від імені кожної з нас в порядку закону України «Про звернення громадян» на адреси: а) Генеральної прокуратури України та б) Державного Бюро розслідувань України – про вчинення щодо нас як потерпілих та щодо всього українського народу міжнародних злочинів геноциду та проти людяності, та дискримінацію нас за ознакою інвалідності та соціального стану; в) КМУ – про оскарження та скасування наведених тут та виявлених перевіркою протиправних підзаконних актів КМУ та підвідомчих органів; г) КМУ – про оскарження дій та бездіяльності кожної зі встановлених перевіркою цієї скарги винних посадових осіб, які ініціювали, погоджували, ухвалювали, та виконували наведені тут протиправні закони, постанови, накази тощо, а також бездіяли та не використовували власні повноваження для приведення наведених фактів та рішень у відповідність до приписів Конституції та міжнародних договорів України. При цьому кожну скаргу на кожного одного адресата з оскарженням однієї оскаржуваної особи від імені кожної однієї адресантки просимо викласти у формі окремого документу у форматі Word – всього просимо скласти проекти, за попередніми оцінками, не менше (якщо не більше) 34 скарг. До текстів скарг правоохоронним органам просимо включити дані про заподіяння нам злочинами як потерпілим майнової та немайнової шкоди в особливо великих розмірах, вимоги про заявлення нами цивільних позовів про відшкодування майнової та немайнової шкоди, а також вимоги про взяття під варту оскаржуваних осіб як особливо небезпечних злочинців та накладення арешту на все їх майно.
3.1. Просимо не пізніше наступного дня з моменту отримання цього звернення повідомити нам на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, посаду(и), прізвище(а), ім’я(ена) та по-батькові, контактні службові телефони та контактні службові електронні адреси посадової(их) особи(іб) КМУ, кому буде доручено складення проектів усіх запитаних нами скарг для прямої тематичної комунікації та подання, при потребі, додаткових доказів.
3.2. За офіційними нормативами часу, які застосовуються для праці публічних адвокатів при виконанні аналогічних завдань, на 1 позов/скаргу/заяву витрачається 8-14 год. За відкритими даними, мінімальна вартість 1 год. праці адвоката складає від 50% актуального прожиткового мінімуму для працездатних, затвердженого законом про поточний бюджет (січень 2019 року – 1 921 грн). Орієнтовна мінімальна вартість складення адвокатом звернень, заяв тощо станом на лютий-березень 2018 року складає від 500 грн./сторінку, з наступним її коригуванням пропорційно зміні мінімальної вартості 1 години праці адвоката. Зазвичай середній об’єм мотивованої, з посиланням на джерела права, скарги про повноаспектний захист прав людини складає 6-8 сторінок. З урахуванням офіційних нормативів часу, які застосовуються для праці публічних адвокатів при виконанні аналогічних завдань, розумний строк для складення кожної із запитаних скарг навіть однією особою складає не більше 0,5-1 робочого дня. Це означає, що мінімальна вартість подібної скарги адвокатом станом на березень 2019 року складатиме не менше 4 000-4 500 грн. В такому випадку середня вартість створеної адвокатом однієї якісної скарги складатиме не менше 5 000 грн. за одну скаргу.
3.3. При неможливості надання нам КМУ запитаної правової допомоги просимо негайно сплатити нам компенсацію – середньоринкову вартість складення усіх (не менше, якщо не більше, 34) письмових скарг адвокатом для уможливлення своєчасного залучення для цієї праці адвоката як альтернативного способу отримання нами потрібної правової допомоги.
ІV. ВИМОГИ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ, ОБ’ЄДНАНІ ІЗ ЗАПИТАМИ НА ДОСТУП ДО НАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ЇХ ЗАХИСТ, ТА ІЗ ЗАЯВОЮ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» просимо надати нам інформацію, необхідну для реалізації наших прав людини; наші персональні дані; публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку ми маємо намір оприлюднити для суспільства, а саме:
4. Назви, авторів, реєстраційні номери та дати, джерела офіційного оприлюднення (прямі лінки) УСІХ існуючих приписів права та інших нормативних актів (конкретні номери та/чи назви релевантних статей конкретних законів), які регулюють питання прожиткового мінімуму в Україні.
5. Назви, авторів, реєстраційні номери та дати, джерела офіційного оприлюднення (прямі лінки) УСІХ існуючих приписів права та інших нормативних актів (конкретні номери та/чи назви релевантних статей конкретних законів), які регулюють питання конституційної гарантії «достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї» в Україні.
6. Належно засвідчені цифрові (електронні) факсимільні копії (фотокопії з оригіналу), з відображенням власноручних підписів авторів, постанов КМУ від 14 квітня 2000р. №656 та від 11 жовтня 2016 р. №780 та усіх наявних документів, на підставі яких ухвалені ці постанови КМУ.
7. Належно засвідчені цифрові (електронні) факсимільні копії (фотокопії з оригіналів), з відображенням власноручних підписів авторів,
7.1. рішень КМУ про затвердження проектів законів про державний бюджет на 2018-2019 роки, з додатками усіх затверджених документів,
7.2. прямі інтернет-посилання (лінки) на їх (рішень) офіційне оприлюднення,
7.3. супровідних листів про надсилання вказаних проектів до Верховної Ради України (ВРУ).
8. Правові та фактичні підстави визначення КМУ в 2017-2018 роках прожиткових мінімумів в розмірах, поданих ВРУ для ухвалення законів про бюджет на наступні роки. Просимо надати посилання на запитані документи та їх належно засвідчені цифрові (електронні) факсимільні копії (фотокопії з оригіналів), з відображенням власноручних підписів їх авторів.
9. Документальні підтвердження фактів та розмірів нарахування та виплати Гройсману В.Б. в 2018-2019 роках КМУ будь-яких коштів, в розрізі складових та місяців таких виплат.
10. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа.
11. Належну цифрову (електронну) факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
12. Просимо надати нам усі запитані документи, включно за усіма викладеними тут запитами та іншими зверненнями, у формі оригіналів чи належно засвідчених цифрових (електронних) факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Ми не даємо згоди на використання інших засобів комунікації з нами за цим листом.
Роз’яснюємо, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55), просимо надати нам в установлений законом 5-денний строк.
При потребі, із законних підстав, додаткових відомостей щодо нас уся наявна інформація та її документальне підтвердження будуть надані нами КМУ додатково на першу ж вимогу.
01.04.19
З повагою,
Щербата Г.С. Підпис: Г.С. Щербата
Щербата Н.М.: Підпис: Н.М. Щербата
З повагою,
Щербата Галина Сергіївна,
Щербата Наталя Михайлівна.

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

Г. С. ЩЕРБАТІЙ
Н. М. ЩЕРБАТІЙ
[FOI #47814 email]
Шановні Галино Сергіївно та Наталю Михайлівно!

За результатами опрацювання Вашого листа від 01.04.2019, що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів електронною поштою, в межах компетенції повідомляємо.
Запитувана у розділі IV Вашого листа інформація потребує, зокрема, збору інформації серед значної кількості даних.
У зв’язку з цим та відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» відповідь на питання, порушені у розділі IV Вашого листа, буде надано протягом 20 робочих днів.
Стосовно питань, порушених у розділах І-ІІІ, інформуємо, що згідно із частиною другою статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) публічна інформація – відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена у процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Частиною п’ятою статті 19 Закону визначено, що запит на інформацію має містити загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.
Питання, порушені у розділах І-ІІІ, за змістом не відповідають вимогам до запиту на інформацію, містять по суті прохання вчинити певні дії, тому не може бути розглянутим відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Згідно із статтею 13 Закону України «Про звернення громадян» діловодство щодо звернень громадян ведеться в порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів.
Прийом та реєстрація електронних звернень громадян регулюється Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації (далі – Інструкція), затвердженою постановою Кабінету Міністрів від 14.04.1997 № 348. Відповідно до Інструкції діловодство за пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається на спеціально призначених для цього посадових осіб чи на підрозділ службового апарату.
Організацію розгляду звернень громадян у Секретаріаті Кабінету Міністрів покладено на спеціальний структурний підрозділ – Управління з питань роботи із зверненнями громадян.
Відповідно до абзацу третього пункту 2 Інструкції електронне звернення приймається на визначену електронну адресу або шляхом заповнення електронної форми, яка розміщується на офіційному веб-сайті організації. Таким чином, орган, що приймає звернення громадян, самостійно визначає спосіб їх прийняття згідно з Інструкцією.
Для прийому електронних звернень громадян, у тому числі до Кабінету Міністрів та його керівництва, визначено спеціальну форму реєстрації в системі «Електронне звернення» за адресою: http://ukc.gov.ua/login_ext/.
Працівники Управління забезпечення доступу до публічної інформації Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів не наділені повноваженнями приймати електронні звернення громадян, здійснювати їх централізовану реєстрацію та розгляд.
Враховуючи викладене, з питань, порушених у розділах І-ІІІ, пропонуємо Вам звертатися засобами поштового зв’язку (вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008), через спеціальну форму реєстрації в системі «Електронне звернення» за адресою: http://ukc.gov.ua/login_ext/, або зателефонувавши на урядову «гарячу лінію» – 1545 (дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безкоштовні).

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України

показати цитоване

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

[Subject only] RE: Інформаційний запит - 65ЗабезпеченняЖКП19

показати цитоване

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

2 Attachments

Відповідь у вкладеному файлі

(додатки, у зв’язку з великим обсягом, надсилаються окремими
повідомленнями)

 

показати цитоване

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

[Subject only] RE: Інформаційний запит - 65ЗабезпеченняЖКП19

показати цитоване

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

2 Attachments

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

3 Attachments

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Красовська Г.А.,

1 Attachment

 

__________ Information from ESET Mail Security, version of virus signature
database 19320 (20190508) __________

The message was checked by ESET Mail Security.
[1]http://www.eset.com

References

Visible links
1. http://www.eset.com/

Кабінет Міністрів України

7 Attachments

[ Email has no body, please see attachments ]

Кабінет Міністрів України

5 Attachments

[ Email has no body, please see attachments ]

Кабінет Міністрів України

5 Attachments

[ Email has no body, please see attachments ]