65-1ЗабезпеченняЖКП19

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Галина Сергіївна Щербата, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Галина Сергіївна Щербата

Доброго дня!
1.Кабінет Міністрів України (КМУ)
2. Прем’єр-Міністру України
3. Керівнику Секретаріату КМУ
звертаються:
1. Щербата Галина Сергіївна, людина з інвалідністю 1А групи
2. Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи

Просимо підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Ми вимагаємо застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Офіційно повідомляємо, що цей письмовий електронний лист підписаний нами простими електронними підписами відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, призначених для ідентифікації нас як підписувачів листа – а саме власноручних підписів у вигляді наших власних прізвищ та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Г.С. Щербата», «Н.М. Щербата».
У цьому листі ми об’єднали вимоги, право на які передбачене Конституцією України, законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) СКАРГУ, в порядку закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів з метою реалізації наших прав людини; б) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; в) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про захист персональних даних»; г) ЗАЯВИ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі ми керувалися приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, ми користуємося своїм конституційним правом, і подаємо їх в одному листі.
Цей лист є зверненням з метою реалізації наших прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян».
Цей лист також стосується прав кожного українця на забезпечення інформаційного та фізичного доступів до національної квазі-судової процедури захисту порушених прав людини, тобто, є нашим зверненням стосовно суспільного інтересу – інтересу 42,5-мільйонного суспільства України – як усереднених («репрезентативних») представників цієї спільноти, пов'язаного із забезпеченням його (суспільства) благополуччя, стабільності, безпеки та сталого розвитку.
Цей лист включає запити на доступ до публічної інформації.
Цей лист є запитами на доступ до наших персональних даних та їх захист.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної для реалізації наших прав людини.
Цей лист є зверненням в порядку квазі-судової процедури оскарження вчинених порушень прав людини з метою захисту наших порушених прав за приписами закону України «Про звернення громадян.
Цей лист є продовженням та доповненням нашого публічного листа до Кабінету Міністрів України (КМУ) 65ЗабезпеченняЖКП19 від 01.04.19, оприлюдненого за посиланням https://dostup.pravda.com.ua/request/65z....
Роз’яснюємо, що, відповідно до ст.3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання – житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем нашого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці. Законом України «Про звернення громадян» не вимагається надання заявниками адреси місця проживання, яка, до того ж, визнана законом конфіденційною інформацією.
І. Факти
1. Публічним листом від 01.04.19 65ЗабезпеченняЖКП19 через сайт Доступ до правди ми звернулись до КМУ з приводу забезпечення юридичного, інформаційного та фінансового доступів до прав на житло в частині житлово-комунальних послуг та на життя в частині права на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї.
1.1. У вказаному листі ми об’єднали вимоги, право на які передбачене Конституцією України, законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) СКАРГУ, в порядку закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів з метою реалізації наших прав людини; б) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; в) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про захист персональних даних»; г) ЗАЯВИ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян», про що ми прямо вказали на початку листа.
1.2. При об’єднанні кількох звернень в одному листі ми керувалися приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, ми скористалися своїм конституційним правом, і подали їх в одному вказаному листі.
1.3. Сайт Доступ до правди використовує зразу два передбачених законом шляхи надсилання електронних листів від відправників адресату: 1) електронною поштою – надсилає на офіційну електронну адресу отримувача та 2) з використанням мережі Інтернет – оприлюднює відкрито для вільного доступу на цьому сайті (публічне звернення). Наш лист 01.04.19 надісланий сайтом адресату на його офіційну електронну адресу [email address] 2019-04-01 о 15:48:20 та оприлюднений за посиланням https://dostup.pravda.com.ua/request/65z....
2. 05 квітня 2019 на сайті Доступ до правди розміщений анонімний лист без реєстраційних номера та дати, без зазначення автора та прізвищ, імен та по-батькові підписувача тавиконавців, без підпису, без офіційного бланку КМУ. Лист закінчувався так: «Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України».
2.1. Серед іншого, вказаний лист містить такий текст: (далі – 2 цитати):
1) «Запитувана у розділі IV Вашого листа інформація потребує, зокрема, збору інформації серед значної кількості даних.
У зв’язку з цим та відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» відповідь на питання, порушені у розділі IV Вашого листа, буде надано протягом 20 робочих днів» (Кінець цитати).
2) «Згідно із статтею 13 Закону України «Про звернення громадян» діловодство щодо звернень громадян ведеться в порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів.
Прийом та реєстрація електронних звернень громадян регулюється Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації (далі – Інструкція), затвердженою постановою Кабінету Міністрів від 14.04.1997 №348. Відповідно до Інструкції діловодство за пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається на спеціально призначених для цього посадових осіб чи на підрозділ службового апарату.
Організацію розгляду звернень громадян у Секретаріаті Кабінету Міністрів покладено на спеціальний структурний підрозділ – Управління з питань роботи із зверненнями громадян.
Відповідно до абзацу третього пункту 2 Інструкції електронне звернення приймається на визначену електронну адресу або шляхом заповнення електронної форми, яка розміщується на офіційному веб-сайті організації. Таким чином, орган, що приймає звернення громадян, самостійно визначає спосіб їх прийняття згідно з Інструкцією.
Для прийому електронних звернень громадян, у тому числі до Кабінету Міністрів та його керівництва, визначено спеціальну форму реєстрації в системі «Електронне звернення» за адресою: http://ukc.gov.ua/login_ext/.
Працівники Управління забезпечення доступу до публічної інформації Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів не наділені повноваженнями приймати електронні звернення громадян, здійснювати їх централізовану реєстрацію та розгляд.
Враховуючи викладене, з питань, порушених у розділах І-ІІІ, пропонуємо Вам звертатися засобами поштового зв’язку (вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008), через спеціальну форму реєстрації в системі «Електронне звернення» за адресою: http://ukc.gov.ua/login_ext/, або зателефонувавши на урядову «гарячу лінію» – 1545 (дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безкоштовні)» (Кінець цитати).
2.2. Це означає, що Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України (далі – ДІКМУ) колективно та анонімно:
2.2.1. Не надав нам вчасно до сьогодні відповіді розпорядника інформації на наші запити на доступ до публічної інформації.
2.2.2. Не надав нам передбаченої законом відповіді на наші звернення.
2.2.3. Надав завідомо недостовірну інформацію.
2.2.4. Не надав нам вчасно до сьогодні тієї запитаної публічної інформації, яка не потребує її пошуку серед значної кількості даних.
2.2.5. Відмовив в задоволенні усіх наших запитів на інформацію, а саме відмовив в їх розгляді та вирішенні в установлений законом 5-денний строк без мотивованої підстави відмови.
2.2.6. Не вказав прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запитів розпорядником інформації.
2.2.7. Вирішив розглянути усі наші 10 запитів на доступ до публічної інформації в максимально допустимий строк 20 робочих днів без будь-якого обґрунтування такого строку розгляду.
2.2.8. Відмовив в прийнятті та розгляді КМУ наших звернень, поданих в порядку закону України «Про звернення громадян».
2.2.9. Відмовив в застосуванні принципу верховенства права та свавільно застосував підзаконний нормативний акт, колізуючий із законом та обмежуючий права людини.
2.2.10. Свавільно вирішив замість нас, в який спосіб ми можемо подати наші звернення, штучно обмеживши наш вибір в порівнянні з наданим законом.
2.2.11. Запропонував нам подати звернення способом, не передбаченим законом.
2.2.12. Запропонував нам подати звернення до КМУ сторонній організації.
2.2.13. Крім того, не підтвердив отримання нашого електронного листа, в порушення приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
3. Ми вважаємо, що наведені дії та бездіяльність чиновників КМУ є свавільними та такими, що порушують наші права людини. Аргументи на те наступні.
3.1. Форма анонімного листа ДІКМУ та склад його реквізитів не відповідають приписам нормативних вимог до документу, включно електронного документу. Це означає, що документ відповіді КМУ на наш лист відсутній; відтак, відповідь КМУ на наш лист не надана – ні на наші запити на публічну інформацію, ні на наші звернення.
3.2. ДІКМУ свавільно відмовив нам в розгляді наших запитів та наданні запитаної інформації, мотивуючи потребою її пошуку серед значної кількості даних. Однак, ДІКМУ в такий спосіб надав завідомо недостовірну інформацію, оскільки насправді переважна більшість, якщо не уся, потрібна нам публічна інформація, – щонайменше, запитана вісьмома нашими запитами з десяти, не потребує її пошуку серед значної кількості даних. Зокрема:
3.2.1. Шістьма (з десяти) запитами №№6, 7.1, 7.2, 7.3, 8 та 9 відповідно запитані:
«6. Належно засвідчені цифрові (електронні) факсимільні копії (фотокопії з оригіналу), з відображенням власноручних підписів авторів, постанов КМУ від 14 квітня 2000р. №656 та від 11 жовтня 2016 р. №780 та усіх наявних документів, на підставі яких ухвалені ці постанови КМУ»;
«7. Належно засвідчені цифрові (електронні) факсимільні копії (фотокопії з оригіналів), з відображенням власноручних підписів авторів,
7.1. рішень КМУ про затвердження проектів законів про державний бюджет на 2018-2019 роки, з додатками усіх затверджених документів,
7.2. прямі інтернет-посилання (лінки) на їх (рішень) офіційне оприлюднення,
7.3. супровідних листів про надсилання вказаних проектів до Верховної Ради України (ВРУ)».
«8. Правові та фактичні підстави визначення КМУ в 2017-2018 роках прожиткових мінімумів в розмірах, поданих ВРУ для ухвалення законів про бюджет на наступні роки. Просимо надати посилання на запитані документи та їх належно засвідчені цифрові (електронні) факсимільні копії (фотокопії з оригіналів), з відображенням власноручних підписів їх авторів».
«9. Документальні підтвердження фактів та розмірів нарахування та виплати Гройсману В.Б. в 2018-2019 роках КМУ будь-яких коштів, в розрізі складових та місяців таких виплат».
Вказані запити сформульовані настільки конкретно і однозначно, що нічого шукати не треба – треба лише взяти ці ідентифіковані документи там, де вони лежать, і надати їх копії запитувачам. З урахуванням електронізації усього документообігу в КМУ для цього потрібно максимум кілька ГОДИН часу – навіть не днів.
3.2.2. Двома запитами (з десяти) №№10 та 11 відповідно запитані:
«10. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа.
11. Належну цифрову (електронну) факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації».
Інформація на ці запити взагалі не потребує жодного пошуку, не кажучи вже серед великої кількості даних. Адже в момент складення анонімного листа ДІКМУ наш лист 65ЗабезпеченняЖКП19, з реквізитами його вхідної реєстрації, фізично знаходився перед очима автора анонімного тексту, а тому надання нам інформації на ці два запити забрало б кілька ХВИЛИН – не більше.
3.3. Стосовно решти двох запитів (з десяти), ДІКМУ ніяк не обґрунтував, по-перше, серед якої саме кількості інформації має здійснюватися пошук запитаної, і чому він, без такої конкретизації, вважає загальний обсяг інформації для пошуку значним; по-друге, за якими критеріями він визначив максимально допустимий час 20 робочих днів (400% від звичайного) як необхідний для пошуку інформації на ці два запити. Схоже на те, що це зроблено методом «пальцем в небо». Це означає, що строк розгляду запитів продовжений до 20 днів без обґрунтування, тобто, свавільно.
3.4. Це означає також, що ДІКМУ:
3.4.1. Не надав нам вчасно належної відповіді на наш лист: ні на запити на публічну інформацію – 1 факт, ні на звернення в порядку закону України «Про звернення громадян» – 1 факт.
3.4.2. Надав нам завідомо неправдиву (недостовірну) інформацію про потребу пошуку всієї запитаної інформації серед значної кількості іншої – 8 фактів.
3.4.3. Свавільно не надав нам вчасно запитану щонайменше вісьмома запитами з десяти інформацію, яка не потребувала пошуку взагалі та/чи не потребувала її пошуку серед ЗНАЧНОЇ кількості іншої інформації – 8 фактів.
3.4.4. Свавільно відмовив в задоволенні усіх наших запитів на інформацію, а саме відмовив в їх розгляді та вирішенні в установлений законом 5-денний строк без РЕЛЕВАНТНОЇ мотивованої підстави відмови – 10 фактів.
3.5. В листі ДІКМУ відсутні прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запитів розпорядником інформації – це доконаний факт, який не потребує доказування – 1 факт.
3.6. ДІКМУ де-факто відмовив в розгляді наших звернень в порядку закону України «Про звернення громадян», включно скарги та заяв про надання первинної правової допомоги та інформації. Однак, ці люди не наділені такими повноваженнями, про що самі вказали в своєму анонімному листі. Це означає, що вказані відмови вчинені ultra vires, а тому є свавільними і протиправними – 2 факти.
3.7. ДІКМУ застосував щодо нас підзаконний нормативний акт, який колізує із законом, а саме Інструкцію з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затверджену постановою Кабінету Міністрів від 14.04.1997 №348 (далі – Інструкція), в частині приймання КМУ звернень ЛИШЕ на визначену електронну адресу або шляхом заповнення електронної форми, яка розміщується на офіційному веб-сайті – 1 факт. Однак, в цій ситуації чиновники зобов’язані застосовувати припис права вищої нормативної дії, яким є закон, а не постанова КМУ.
3.8. ДІКМУ застосував щодо нас підзаконний нормативний акт, який колізує із законом, а саме Інструкцію з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затверджену постановою Кабінету Міністрів від 14.04.1997 №348, в частині приймання КМУ звернень ЛИШЕ на визначену електронну адресу або шляхом заповнення електронної форми, яка розміщується на офіційному веб-сайті – 1 факт. Однак, така електронна форма звернення не передбачена законом України «Про звернення громадян», а тому a priori не може застосовуватися ніким, а вказана постанова КМУ в цій частині є ultra vires. За принципами міжнародного та національного права, відповідно до усталеної правозастосовної практики, жодні свавільні акти, від кого вони б не виходили, безумовно не можуть виконуватися ніким, і їх скасування має бути негайно ініційоване усіма причетними органами та посадовими особами. Держава ж зобов’язана якомога швидше скасувати свавільні акти та врегулювати стосунки легітимним шляхом. Крім того, держава зобов’язана виплатити адекватне відшкодування жертвам дії свавільних актів.
3.9. ДІКМУ запропонував нам з питань, порушених у розділах І-ІІІ нашого листа, звертатися до КМУ засобами поштового зв’язку (вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008), через спеціальну форму реєстрації в системі «Електронне звернення» за адресою: http://ukc.gov.ua/login_ext/, або зателефонувавши на урядову «гарячу лінію» – 1545.
3.9.1. По-перше, ДІКМУ, як і будь-який інший орган влади чи чиновник, не наділений повноваженнями пропонувати нам спосіб захисту своїх прав – це виключна компетенція заявника, і жодному засраному чиновнику зась стромляти свого шмаркатого носа в чужі справи. Дії є перевищенням наданих законом повноважень, тобто, ultra vires – 1 факт.
3.9.2. По-друге, закон України «Про звернення громадян» наділяє людину значно більшою кількістю способів подання звернень. Зокрема, письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення), причому БУДЬ-ЯКИМ засобом електронного зв’язку. Ми якраз і скористалися обома цими способами: надіслали звернення на ЄДИНУ доступну електронну адресу та через інтернет, оприлюднивши його як публічне на сайті Доступ до правди. 1 факт.
3.9.3. По-третє, запропоновані сайт та телефон належать відокремленій юридичній особі – урядовому контакт-центру, який взагалі законом не передбачений, а відтак, не наділений і не може ніким бути наділений повноваженнями з прийняття чужих звернень. Цією структурою влада вимурувала ще один мур між собою та народом, сховалась за ним від народу – і все за народні гроші. 1 факт.
3.10. Також, ДІКМУ не підтвердив отримання нашого електронного листа, в порушення приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5 – він просто проігнорував і нормативний припис, і нашу вимогу – 1 факт. Плювати на людей!
4. Наведені факти означають, що ДІКМУ та усі його посадові особи порушили наші конвенційні та конституційні права людей з інвалідністю: право на справедливий суд, гарантоване ст.6.1 ЄКПЛ, в сукупності з правом не бути дискримінованим за ознакою інвалідності, ст.14 ЄКПЛ, – шляхом створення нам як людям з інвалідністю свавільних перешкод в розгляді та вирішенні наших квазі-судових звернень.
4.1. Оскільки первинні наші звернення стосувались захисту наших порушених прав – на життя, гарантованого ст.2 ЄКПЛ; не бути підданими катуванню та/чи нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню, гарантованого ст.3 ЄКПЛ; на приватне та сімейне життя, гарантованого ст.8 ЄКПЛ; права мирно володіти своїм майном в частині права на пенсію, що забезпечує достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, гарантованого ст.1 Протоколу 1 ЄКПЛ, усі статті в сукупності зі ст.14 ЄКПЛ – права не бути дискримінованими за ознаками інвалідності та соціального стану, – ДІКМУ та усі його посадові особи, внаслідок порушення нашого права на суд із захисту вказаних прав, порушили ще й наші права, за захистом яких ми звертались: на життя, не бути підданими катуванню та/чи нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню, на приватне та сімейне життя, права мирно володіти своїм майном в частині права на пенсію, що забезпечує достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, усі статті в сукупності зі ст.14 ЄКПЛ – права не бути дискримінованими за ознаками інвалідності та соціального стану.
5. Усі наведені факти зловживань в діяльності ДІКМУ та його посадових осіб повідомляються КМУ та його очільнику для адекватного реагування та швидкого вжиття необхідних, в першу чергу відновлювальних, заходів з власної ініціативи.
6. Відповідно до ст.161 Кримінального кодексу України (ККУ), пряме чи непряме обмеження прав громадян (дискримінація) за ознаками інвалідності, майнового стану, або за іншими ознаками, вчинене 2) службовою особою, карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років; а 3) ті ж дії, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
7. Відповідно до ст.364 ККУ, 1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
ІІ. ВИМОГИ СКАРГИ
8. Оскаржувані особи: усі 100% невідомих нам працівників ДІКМУ.
9. У зв’язку з наведеним просимо:
9.1. Розглянути та вирішити це звернення в розумний строк, що, з огляду на важливість та терміновість питання для нас як людей з інвалідністю, не може перевищувати одного тижня.
9.2. Провести службове розслідування наведених тут фактів та надати нам його матеріали.
9.3. Провести повноаспектну перевірку цієї скарги та надати нам її матеріали.
9.4. Забезпечити нашу участь в перевірці скарги та її розгляді.
9.5. Розглянути це звернення в нашій присутності за місцем проживання, заздалегідь повідомивши час та місце розгляду.
Вказане клопотання заявляється на підставі ст.ст.21.1, 24.1, 24.2 Конституції України, ст.ст.4.1.е), 5.2, 5.3, 13.1 Конвенції ООН про права інвалідів, що є частиною українського законодавства з 30.12.2009 року, ст.ст.6.1, 8, 14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод, що є частиною українського законодавства з 24.07.1997 року, Резолюції Генеральної Асамблеї ООН №48/96 «Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів», прийнятої на 48 сесії Генеральної Асамблеї ООН 20 грудня 1993 року, ст.1.1.5), ст.ст.6.2, 12 закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» для застосування позитивної дискримінації (розумного пристосування) з метою усунення непрямої дискримінації людей з інвалідністю та забезпечення їм, через розумне пристосування, однакового з неінвалідами доступу до квазі-судової процедури розгляду звернень в порядку закону України «Про звернення громадян».
9.6. Оскільки ми є малозабезпеченими людьми з інвалідністю відповідно 1А та 2 груп і, за законом, маємо право на публічних адвокатів, просимо забезпечити доступ кожного з нас до квазі-судової процедури з розгляду цієї скарги, гарантований ст.6.1 ЄКПЛ, в частині права на безоплатну правову допомогу як складової забезпечення принципу рівності сторін та змагальності процедури розгляду скарги. Наведену конвенційну гарантію просимо забезпечити шляхом покладення зобов’язання на Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (21021, м. Вінниця, вул. Порика, 29, [email address], тел.0-800-213-103) направити адвокатів для представництва наших інтересів під час розгляду цієї скарги призначеної дати в призначеному місці. На звернення кожного з нас ще від 17.07.15 вказаний Центр ухвалив рішення про надання нам безоплатної правової допомоги, але так його і не виконав, адвокатів для представництва наших інтересів в квазі-судових процедурах не виділив, і адвокатів ми не маємо.
9.7. Визнати вказані тут порушення посадовими особами ДІКМУ наших прав людини, а саме порушення права на справедливий суд, гарантованого ст.6.1 ЄКПЛ в сукупності з правом не бути дискримінованим за ознакою інвалідності, що потягло порушення права на життя, гарантованого ст.2 ЄКПЛ; права не бути підданими катуванню та/чи нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню, гарантованого ст.3 ЄКПЛ; права на приватне та сімейне життя, гарантованого ст.8 ЄКПЛ; права мирно володіти своїм майном в частині права на пенсію, що забезпечує достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, гарантованого ст.1 Протоколу 1 ЄКПЛ, усі статті в сукупності зі ст.14 ЄКПЛ – права не бути дискримінованими за ознаками інвалідності та соціального стану.
9.8. Забезпечити негайний повноаспектний розгляд та справедливе вирішення усіх наших звернень та вимог, поданих в складі листа 65ЗабезпеченняЖКП19.
9.9. Встановити усіх винних посадових осіб, причетних до наведених порушень, та повідомити їх нам.
9.10. Притягти усіх винних в наведених порушеннях посадових осіб до встановленої законом адекватної дисциплінарної та матеріальної відповідальності – усі вони мають бути звільнені з «вовчим білетом». Повідомити, яку конкретну відповідальність поніс кожний порушник та надати на підтвердження належно засвідчені цифрові (електронні) факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх рішень про покарання.
9.11. Подати матеріали службового розслідування та з перевірки наведених тут фактів, разом з копією цієї скарги, до уповноважених правоохоронних органів для перевірки наявності ознак кримінальних злочинів в діях оскаржуваних посадових осіб.
9.12. Забезпечити негайне припинення, усіма наявними повноваженнями, наведених тут порушень прав людини.
9.13. Виявити та усунути причини та умови, які сприяли наведеним тут порушенням; забезпечити, усіма наявними повноваженнями, унеможливлення повторення таких порушень на майбутнє.
9.14. Не допускати безпідставної передачі розгляду цієї скарги іншим органам. Ми не надаємо згоди на передачу скарги та наших персональних даних будь-яким третім особам.
9.15. Надати нам можливість ознайомлення з усіма матеріалами з розгляду цієї скарги шляхом надсилання їх належно засвідчених цифрових (електронних) факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
9.16. Надати нам на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення та письмову відповідь з усіх питань скарги та цього звернення. Рішення та відповідь вимагаємо оприлюднити на сайті КМУ як акти індивідуальної дії та повідомити нам прямі інтернет-посилання (лінки) на їх оприлюднення.
9.17. Письмово повідомити нам на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
9.18. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати нам на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
9.19. Повідомити нам вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення та надати нам його належно засвідчену цифрову (електронну) факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) з реквізитами вхідної реєстрації.
9.20. Негайно відшкодувати нам за рахунок оскаржуваних осіб матеріальні збитки, завдані в результаті відмови в розгляді наших звернень та скарг про ущемлення наших прав та законних інтересів:
9.20.1. недофінансуванням наших витрат на ЖКП, та сплатити нам повну суму нашого наростаючого боргу, який, за період з ІІ півріччя 2018 року по лютий 2019 року по нашій квартирі складає 11 935,84 грн., для уможливлення його погашення постачальникам ЖКП, з додаванням 0,5% банківської комісії з кожної сплаченої суми,
9.20.2. виплатою пенсій в урізаному, в порівнянні з достатнім життєвим рівнем для себе і своєї сім'ї, розміром, шляхом виплати кожній з нас недоплаченої пенсії, а саме коштів в сумі різниці між сумами, що забезпечують достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, та сумами фактично виплачених пенсій, за весь період такої виплати (недоплати), з додаванням 0,5% банківської комісії з кожної сплаченої суми, а також суму будь-якого податку, що може бути стягнутий з цих сум.
9.20.3. неотриманням первинної правової допомоги у формі 7 окремих документів з 7 правових питань, шляхом компенсації вартості ненаданих нам державних послуг – в сумі ринкової вартості аналогічних послуг станом на день сплати, що станом на час звернення з цим листом складає не менше 2 000 грн. за 1 консультацію (роз’яснення), а сума цієї вимоги загалом – 14 000 грн. з додаванням 0,5% банківської комісії з кожної сплаченої суми, а також суму будь-якого податку, що може бути стягнутий з цих сум.
9.21. Негайно сплатити кожній з нас за рахунок оскаржуваних осіб адекватне відшкодування (справедливу сатисфакцію, моральну шкоду) за кожен факт наведених тут порушень наших прав людини в розмірах, співрозмірних з визначеними у грошовому виразі та присудженими Європейським Судом з прав людини в подібних справах, в перерахунку на українську гривню за курсом НБУ станом на дату платежу, з додаванням 0,5% банківської комісії з кожної сплаченої суми, а також суму будь-якого податку, що може бути стягнутий з цих сум, а саме:
9.21.1. За ненадання нам вчасно належної відповіді на наш лист: ні на запити на публічну інформацію – 1 факт, ні на звернення в порядку закону України «Про звернення громадян» – 1 факт – по 10 євро, всього 20євро.
9.21.2. За надання нам завідомо неправдивої (недостовірної) інформації про потребу пошуку всієї запитаної інформації серед значної кількості іншої – 8 фактів – по 20 євро, всього 160євро.
9.21.3. За ненадання нам вчасно запитаної щонайменше вісьмома запитами з десяти інформації, яка не потребувала пошуку взагалі та/чи не потребувала її пошуку серед ЗНАЧНОЇ кількості іншої інформації – 8 фактів – по 20 євро, всього 160 євро.
9.21.4. За свавільну відмову в задоволенні усіх наших запитів на інформацію, а саме відмовив в їх розгляді та вирішенні в установлений законом 5-денний строк без РЕЛЕВАНТНОЇ мотивованої підстави відмови – 10 фактів – по 10 євро, всього 100 євро.
9.22. За відсутність в листі ДІКМУ прізвища, імені, по батькові та посади особи, відповідальної за розгляд запитів розпорядником інформації – 1 факт – 50 євро.
9.23. За відмову ultra vires в розгляді наших звернень в порядку закону України «Про звернення громадян», включно скарги та заяв про надання первинної правової допомоги та інформації– 2 факти – по100 євро, всього 200 євро.
9.24. За застосування щодо нас підзаконного нормативного акту, який колізує із законом, а саме Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів від 14.04.1997 №348, в частині приймання КМУ звернень ЛИШЕ на визначену електронну адресу або шляхом заповнення електронної форми, яка розміщується на офіційному веб-сайті – 1 факт – 500 євро.
9.25. За застосування щодо нас підзаконного нормативного акту, який колізує із законом, а саме Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів від 14.04.1997 №348, в частині приймання КМУ звернень ЛИШЕ на визначену електронну адресу або шляхом заповнення електронної форми, не передбаченої законом України «Про звернення громадян» – 1 факт – 500 євро.
9.26. За пропозицію ultra vires з питань, порушених у розділах І-ІІІ нашого листа, звертатися до КМУ засобами поштового зв’язку, через спеціальну форму реєстрації в системі «Електронне звернення» за адресою: http://ukc.gov.ua/login_ext/, або зателефонувавши на урядову «гарячу лінію» – 1545 – 1 факт – 500 євро.
9.27. За обмеження нас в способах подання звернень – 1 факт – 500 євро.
9.28. За пропозицію подавати наші звернення сторонній організації – 1 факт – 1 000 євро.
9.29. За непідтвердження отримання нашого електронного листа, в порушення приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5 –1 факт – 100 євро.
9.30. За відсутність захисту, як наслідок, наших прав людини, ініційованого в первинних наших зверненнях – по 10 000 євро кожній з нас.
9.31. Негайно виключити з Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів від 14.04.1997 №348, усі приписи права, що суперечать Конституції та законам України, в першу чергу щодо прийняття електронних звернень на «визначену» адресу та «шляхом заповнення спеціальної форми на сайті", що не передбачено законом України «Про звернення громадян».
9.32. Подати матеріали службового розслідування та з перевірки наведених тут фактів, разом з копією цієї скарги, до уповноважених правоохоронних органів для перевірки наявності ознак кримінальних злочинів в діях оскаржуваних посадових осіб.
9.33. Забезпечити негайне припинення, усіма наявними повноваженнями, усіх інших наведених тут порушень прав людини.
9.34. Виявити та усунути причини та умови, які сприяли наведеним тут порушенням; забезпечити, усіма наявними повноваженнями, унеможливлення повторення таких порушень на майбутнє.
9.35. Не допускати безпідставної передачі розгляду цієї скарги іншим органам. Ми не надаємо згоди на передачу скарги та наших персональних даних будь-яким третім особам.
9.36. Надати нам можливість ознайомлення з усіма матеріалами з розгляду цієї скарги шляхом надсилання їх належно засвідчених цифрових (електронних) факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
9.37. Надати нам на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення та письмову відповідь з усіх питань скарги та цього звернення. Рішення та відповідь вимагаємо оприлюднити на сайті КМУ як акти індивідуальної дії та повідомити нам прямі інтернет-посилання (лінки) на їх оприлюднення.
9.38. Письмово повідомити нам на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
9.39. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати нам на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
9.40. Повідомити нам вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення та надати нам його належно засвідчену цифрову (електронну) факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) з реквізитами вхідної реєстрації.
ІІІ. ВИМОГИ ПРО НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
10. Просимо КМУ надати нам в розумний строк, а не в строк, передбачений релевантним законом, первинну правову допомогу у вигляді складення та надсилання на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, правової інформації та роз’яснень законодавства, З ПОСИЛАННЯМ НА УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ ПРИПИСИ ПРАВА, у формі 5 окремих документів з 5 правових питань стосовно:
10.1. Правового регулювання в Україні права на справедливий суд в частині квазі-судових процедур.
10.2. Усіх видів відповідальності за перевищення влади, зловживання владою.
10.3. Правил застосування приписів права у випадку наявності колізуючих норм.
10.4. Правил застосування в національній адміністративній правозастосовній практиці принципу верховенства права.
10.5. Правил застосування в національній адміністративній правозастосовній практиці приписів ЄКПЛ та рішень ЄСПЛ як джерел права.
11. З урахуванням офіційних нормативів часу, які застосовуються для праці публічних адвокатів при виконанні аналогічних завдань, розумний строк для складення однією людиною запитаних 5 письмових консультацій складає не більше 2-3 дні. За відкритими даними, орієнтовна мінімальна вартість складення адвокатом письмової консультації, з посиланням на норми права, складає (з коригуванням станом на березень 2019 року) від 1 500 грн. Середня вартість такої письмової консультації з одного питання складатиме не менше 2 000 грн.
11.1. При неможливості надання нам КМУ запитаної правової допомоги просимо негайно сплатити нам компенсацію – середньоринкову вартість складення 5 письмових консультацій адвокатом для уможливлення своєчасного залучення для цієї праці адвоката як альтернативного способу отримання нами потрібної правової допомоги.
12. Просимо КМУ надати нам в розумний строк, а не в строк, передбачений релевантним законом, первинну правову допомогу у вигляді складення та надсилання на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, текстів (проектів) скарг від імені кожної з нас в порядку закону України «Про звернення громадян» на адреси: а) Генеральної прокуратури України та б) Державного Бюро розслідувань України – про вчинення щодо нас як потерпілих зловживання владою та дискримінацію нас за ознакою інвалідності та соціального стану; в) КМУ – про оскарження та скасування наведених тут та виявлених перевіркою протиправних підзаконних актів КМУ; г) КМУ – про оскарження дій та бездіяльності КОЖНОЇ зі встановлених перевіркою цієї скарги винних посадових осіб. При цьому кожну скаргу на кожного одного адресата з оскарженням однієї оскаржуваної особи від імені кожної однієї адресантки просимо викласти у формі окремого документу у форматі Word. До текстів скарг правоохоронним органам просимо включити дані про заподіяння нам злочинами як потерпілим майнової та немайнової шкоди в особливо великих розмірах, вимоги про заявлення нами цивільних позовів про відшкодування майнової та немайнової шкоди, а також вимоги про взяття під варту оскаржуваних осіб як особливо небезпечних злочинців та накладення арешту на все їх майно.
12.1. Просимо не пізніше наступного дня з моменту отримання цього звернення повідомити нам на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, посаду(и), прізвище(а), ім’я(ена) та по-батькові, контактні службові телефони та контактні службові електронні адреси посадової(их) особи(іб) КМУ, кому буде доручено складення проектів усіх запитаних нами скарг для прямої тематичної комунікації та подання, при потребі, додаткових доказів.
12.2. За офіційними нормативами часу, які застосовуються для праці публічних адвокатів при виконанні аналогічних завдань, на 1 позов/скаргу/заяву витрачається 8-14 год. За відкритими даними, мінімальна вартість 1 год. праці адвоката складає від 50% актуального прожиткового мінімуму для працездатних, затвердженого законом про поточний бюджет (січень 2019 року – 1 921 грн). Орієнтовна мінімальна вартість складення адвокатом звернень, заяв тощо станом на лютий-березень 2018 року складає від 500 грн./сторінку, з наступним її коригуванням пропорційно зміні мінімальної вартості 1 години праці адвоката. Зазвичай середній об’єм мотивованої, з посиланням на джерела права, скарги про повноаспектний захист прав людини складає 6-8 сторінок. З урахуванням офіційних нормативів часу, які застосовуються для праці публічних адвокатів при виконанні аналогічних завдань, розумний строк для складення кожної із запитаних скарг навіть однією особою складає не більше 0,5-1 робочого дня. Це означає, що мінімальна вартість подібної скарги адвокатом станом на березень 2019 року складатиме не менше 4 000-4 500 грн. В такому випадку середня вартість створеної адвокатом однієї якісної скарги складатиме не менше 5 000 грн. за одну скаргу.
12.3. При неможливості надання нам КМУ запитаної правової допомоги просимо негайно сплатити нам компенсацію – середньоринкову вартість складення усіх письмових скарг адвокатом для уможливлення своєчасного залучення для цієї праці адвоката як альтернативного способу отримання нами потрібної правової допомоги.
ІV. ВИМОГИ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ, ОБ’ЄДНАНІ ІЗ ЗАПИТАМИ НА ДОСТУП ДО НАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ЇХ ЗАХИСТ, ТА ІЗ ЗАЯВОЮ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
13. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» просимо надати нам інформацію, необхідну для реалізації наших прав людини; наші персональні дані; публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку ми маємо намір оприлюднити для суспільства, а саме:
13.1. Штатний розпис ДІКМУ.
13.2. Персональний склад ДІКМУ станом на 05.04.19, включно прізвище, ім’я та по-батькові кожного працівника та назву його посади.
13.3. Статутні документи ДІКМУ (положення тощо).
13.4. Посаду(и), прізвище(а), ім’я(ена) та по-батькові, контактні службові телефони та контактні службові електронні адреси посадової(их) особи(іб) КМУ, кому доручено надання нам запитаних листом 65ЗабезпеченняЖКП19 роз’яснень законодавства.
13.5. Посаду(и), прізвище(а), ім’я(ена) та по-батькові, контактні службові телефони та контактні службові електронні адреси посадової(их) особи(іб) КМУ, кому доручено надання нам запитаних цим листом роз’яснень законодавства.
13.6. Посаду(и), прізвище(а), ім’я(ена) та по-батькові, контактні службові телефони та контактні службові електронні адреси посадової(их) особи(іб) КМУ, кому доручено складення проектів усіх запитаних листом 65ЗабезпеченняЖКП19 скарг.
13.7. Посаду(и), прізвище(а), ім’я(ена) та по-батькові, контактні службові телефони та контактні службові електронні адреси посадової(их) особи(іб) КМУ, кому доручено складення проектів усіх запитаних цим листом скарг.
13.8. Рішення про створення ДУ «Урядовий контактний центр».
13.9. Реєстраційні документи ДУ «Урядовий контактний центр».
13.10. Статутні документи (положення тощо) ДУ «Урядовий контактний центр».
13.11. Кошторис на 2019 рік ДУ «Урядовий контактний центр».
13.12. Повторно – Назви, авторів, реєстраційні номери та дати, джерела офіційного оприлюднення (прямі лінки) УСІХ існуючих приписів права та інших нормативних актів (конкретні номери та/чи назви релевантних статей конкретних законів), які регулюють питання прожиткового мінімуму в Україні.
13.13. Повторно – Назви, авторів, реєстраційні номери та дати, джерела офіційного оприлюднення (прямі лінки) УСІХ існуючих приписів права та інших нормативних актів (конкретні номери та/чи назви релевантних статей конкретних законів), які регулюють питання конституційної гарантії «достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї» в Україні.
13.14. Повторно – Належно засвідчені цифрові (електронні) факсимільні копії (фотокопії з оригіналу), з відображенням власноручних підписів авторів, постанов КМУ від 14 квітня 2000р. №656 та від 11 жовтня 2016 р. №780 та усіх наявних документів, на підставі яких ухвалені ці постанови КМУ.
13.15. Повторно – Належно засвідчені цифрові (електронні) факсимільні копії (фотокопії з оригіналів), з відображенням власноручних підписів авторів,
13.15.1. Повторно – рішень КМУ про затвердження проектів законів про державний бюджет на 2018-2019 роки, з додатками усіх затверджених документів,
13.15.2. Повторно – прямі інтернет-посилання (лінки) на їх (рішень) офіційне оприлюднення,
13.15.3. Повторно – супровідних листів про надсилання вказаних проектів до Верховної Ради України (ВРУ).
13.16. Повторно – Правові та фактичні підстави визначення КМУ в 2017-2018 роках прожиткових мінімумів в розмірах, поданих ВРУ для ухвалення законів про бюджет на наступні роки. Просимо надати посилання на запитані документи та їх належно засвідчені цифрові (електронні) факсимільні копії (фотокопії з оригіналів), з відображенням власноручних підписів їх авторів.
13.17. Повторно – Документальні підтвердження фактів та розмірів нарахування та виплати Гройсману В.Б. в 2018-2019 роках КМУ будь-яких коштів, в розрізі складових та місяців таких виплат.
13.18. Повторно – Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації нашого листа 65ЗабезпеченняЖКП19.
13.19. Повторно – Належно засвідчену цифрову (електронну) факсимільну копію (фотокопію оригіналу) нашого листа 65ЗабезпеченняЖКП19 з реквізитами його вхідної реєстрації.
14. Просимо надати нам усі запитані документи, включно за усіма викладеними тут запитами та іншими зверненнями, у формі оригіналів чи належно засвідчених цифрових (електронних) факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Ми не даємо згоди на використання інших засобів комунікації з нами за цим листом.
Роз’яснюємо, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55), просимо надати нам в установлений законом 5-денний строк.
При потребі, із законних підстав, додаткових відомостей щодо нас уся наявна інформація та її документальне підтвердження будуть надані нами КМУ додатково на першу ж вимогу.
10.04.19
З повагою,
Щербата Г.С. Підпис: Г.С. Щербата
Щербата Н.М.: Підпис: Н.М. Щербата

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

2 Attachments

Відповідь у вкладеному файлі

 

 

показати цитоване

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Доброго дня!

Направляємо відповідь на Ваш запит від 10 квітня 2019 року.