58Проекти_постКМУ19

Щербата Наталя Михайлівна

1.Міністерство освіти і науки України
2. Міністру освіти і науки України
Звертаються: 1. Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, 2. Щербата Анастасія Віталіївна, людина з інвалідністю 2 групи

Доброго дня!

Просимо підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Цей лист є зверненням з метою реалізації наших прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян».
Цей лист також стосується стипендіальних прав усіх 100% студентів України, тобто, є зверненням стосовно суспільного інтересу – інтересу 1,5-мільйонного студентського суспільства України – як усередненого («репрезентативного») представника цієї спільноти, пов'язаного із забезпеченням його благополуччя, стабільності, безпеки та сталого розвитку.
Цей лист включає запити на доступ до публічної інформації.
Цей лист є запитами на доступ до наших персональних даних та їх захист.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної для реалізації наших прав людини.
NB! Офіційно повідомляємо, що цей письмовий електронний лист підписаний нами простими електронними підписами відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, призначених для ідентифікації нас як підписувачів листа – а саме власноручних підписів у вигляді наших власних прізвищ та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата», «А.В. Щербата».
У цьому листі ми об’єднали вимоги, право на які передбачене законами України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) СКАРГУ, в порядку закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів з метою реалізації наших прав людини; б) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; в) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про захист персональних даних»; г) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі ми керувалися приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, ми користуємося своїм конституційним правом, і подаємо їх в одному листі.
Роз’яснюємо, що, відповідно до ст.3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем нашого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці. Законом України «Про звернення громадян» надання заявниками адреси місця проживання не вимагається.
ІІІ. ВИМОГИ ПРО НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
1. Просимо МОН надати нам в розумний строк, а не в строк, передбачений релевантним законом, первинну правову допомогу у вигляді складення та надсилання на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, правової інформації та роз’яснень законодавства, З ПОСИЛАННЯМ НА УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ ПРИПИСИ ПРАВА, у формі 2 окремих документів з 2 правових питань:
1.1. стосовно правового врегулювання в Україні СТРОКІВ та ДЖЕРЕЛ виплати академічних стипендій в публічних ВНЗ;
1.2. стосовно правового врегулювання в Україні СТРОКІВ та ДЖЕРЕЛ виплати соціальних стипендій в публічних ВНЗ.
1.3. За офіційними нормативами часу, які застосовуються для праці публічних адвокатів при виконанні аналогічних завдань, на 1 позов/скаргу/заяву витрачається 8-14 год. За відкритими даними, мінімальна вартість 1 год. праці адвоката складає від 50% актуального прожиткового мінімуму для працездатних, затвердженого законом про поточний бюджет (січень 2019 року – 1 921 грн). Орієнтовна мінімальна вартість складення адвокатом звернень, заяв тощо станом на лютий-березень 2018 року складає від 500 грн./сторінку, з наступним її коригуванням пропорційно зміні мінімальної вартості 1 години праці адвоката. За відкритими даними, орієнтовна мінімальна вартість складення адвокатом письмової консультації, з посиланням на норми права, складає (з коригуванням станом на березень 2019 року від 1 500 грн. Середня вартість такої письмової консультації з одного питання складатиме не менше 2 000 грн.
1.4. З урахуванням офіційних нормативів часу, які застосовуються для праці публічних адвокатів при виконанні аналогічних завдань, розумний строк для складення запитаних 2 письмових консультацій складає не більше 1 дня. При неможливості надання нам МОН запитаної правової допомоги просимо негайно сплатити нам компенсацію – середньоринкову вартість складення 2 письмових консультацій адвокатом для уможливлення своєчасного залучення для цієї праці адвоката як альтернативного способу отримання нами потрібної правової допомоги.
ІV. ВИМОГИ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ, ОБ’ЄДНАНІ ІЗ ЗАПИТАМИ НА ДОСТУП ДО НАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ЇХ ЗАХИСТ, ТА ІЗ ЗАЯВОЮ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» просимо надати нам інформацію, необхідну для реалізації наших прав людини; наші персональні дані; публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку ми маємо намір оприлюднити для суспільства, а саме:
2. Проекти (тексти) постанов КМУ та усі інші релевантні документи, подані МОН до КМУ:
2.1. від 28 грудня 2016 р. №1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів», https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045...
2.2. від 28 грудня 2016 р. №1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах», https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1047...
2.3. від 28 грудня 2016 р. №1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення», https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1050...
2.4. від 8 листопада 2017 р. №918 «Деякі питання виплати стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах», https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/918-...
3. Усі супровідні листи про надсилання (вручення) МОН запитаних документів КМУ.
4. Докази фактів та часу надсилання (вручення) МОН запитаних документів КМУ.
5. Загальну кількість, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації УСІХ чинних постанов КМУ стосовно строків виплати стипендій в Україні та прямі джерела їх офіційного оприлюднення.
6. Загальну кількість, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації УСІХ чинних відомчих нормативних актів МОН стосовно строків виплати стипендій в Україні та прямі джерела їх офіційного оприлюднення.
7. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа.
8. Належну факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
9. Просимо надати нам усі запитані документи, включно за усіма викладеними тут запитами, у формі оригіналів чи належно засвідчених факсимільних цифрових (електронних) копій (фотокопій з оригіналів, з оригінальними підписами та усіма іншими наявними реквізитами) на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Ми не даємо згоди на використання інших засобів комунікації з нами за цим листом.
Роз’яснюємо, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55), просимо надати нам в установлений законом строк.
19.03.19
З повагою,
Щербата Н.М.: Підпис: Н.М. Щербата
Щербата А.В.: Підпис: Н.М. Щербата, законна представниця доньки Щербатої А.В., ст.154 СК України
З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна,
Щербата Анастасія Віталіївна