561Заяви_злочиниКривов’яз

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Галина Сергіївна Щербата, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Галина Сергіївна Щербата

Доброго дня!

1. Прокуратура Вінницької області
21050 м. Вінниця, вул.Монастирська,33
тел./факс:(0432) 53-04-71, тел:(0432) 67-00-24, e-mail: [email address], [email address], [email address]

2. Вінницька місцева прокуратура
21020, м. Вінниця, пров. Цегельний, 8, 0432-32-92-00, [email address], [email address]

Щербата Галина Сергіївна, людина з інвалідністю 1А групи
21037, м. Вінниця, житло (квартира)

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Г.С. Щербата».
Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України не заборонене вільне обрання особою форми та способу вчинення простого електронного підпису під зверненням та запитом, форма та спосіб вчинення мною мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною як такі, що найчастіше застосовуються в електронному документообігові України, з використанням наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки і запроваджених в реальне життя можливостей, в межах доступних технічних опцій комп’ютерної техніки.
Місцем мого проживання є житло (квартира) в м.Вінниці.
Цей лист є запитами на доступ до публічної інформації.
Цей лист є запитами на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист є заявами на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист є заявою про вчинення злочинів.
Цей лист є заявами на доступ до суду в частині доступу до матеріалів справи про вчинення злочинів щодо мене та моєї родини.
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; б) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про захист персональних даних»; в) ЗАЯВИ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; г) ЗАЯВУ про злочини, в порядку КПК України та закону України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
І. Факти
1. 28.12.14 я подала на той час прокурору м. Вінниці заяву про злочини з невиконання судового рішення, вчинені проти мене та членів моєї родини головним лікарем дільничної лікарні Кривов’яз Т.М.
1.1. Електронний лист із заявою про злочини доставлений поштовим роботом отримувачу 28 грудня 2014 р. о 22:07.
2. 29.12.14 мій покійний чоловік Щербатий Михайло Федорович подав на той час прокурору м. Вінниці заяву про злочини з невиконання судового рішення, вчинені проти нього та членів родини головним лікарем дільничної лікарні Кривов’яз Т.М.
3. 10.02.14 моя родина та я звернулись до Вінницького міського відділу міліції з повторною тією ж заявою про злочини від 06.02.13.
3.1. Електронний лист із заявою про злочини доставлений поштовим роботом отримувачу 29 грудня 2014 р. о 14:01.
4. За весь час з моменту подачі заяв і станом на сьогодні ні подальша доля заяв, ні будь-яка інша інформація щодо реакції прокуратури на них мені невідома.
5. Разом з тим, вчинювані злочини не припинені і продовжують вчинятися усі ці роки і тривають до сьогодні.
6. У зв’язку з наведеним цим листом я ПОВТОРНО подаю прокуратурі Вінницької області та місцевій прокуратурі заяву про злочини з невиконання судового рішення, вчинені проти мене та мого чоловіка Щербатого М.Ф. головним лікарем дільничної лікарні Кривов’яз Т.М., подану вперше 28.12.14 (текст заяви подається нижче).
6.1. Прошу невідкладно, але не пізніше 24 годин внести дані цієї моєї заяви про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР) та в цей же строк повідомити мені номер такого внесення до ЄРДР та надіслати належно засвідчений факсимільний витяг (фотокопію оригіналу) з ЄРДР про таке внесення.
6.2. Прошу надіслати мені пам’ятку потерпілої.
6.3. Прошу організувати та забезпечити належне ефективне розслідування оскаржуваних злочинів за моєї як потерпілої участі в усіх слідчих діях.
ІІ. ВИМОГИ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ ТА НА ДОСТУП ТА ЗАХИСТ МОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ОБ’ЄДНАНІ ІЗ ЗАЯВАМИ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРО НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО СУДУ (ДО МАТЕРІАЛІВ СПРАВИ)
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» прошу надати мені доступ до матеріалів кримінальної справи (по моїй заяві про злочини), інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини, мої персональні дані, публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
7. Чи зареєстрована моя заява про злочини від 28.12.14 (далі – заява 1) в журналі єдиного обліку? Так чи ні?
7.1. Якщо зареєстрована, прошу
7.1.1. повідомити дату та присвоєний номер її реєстрації, усі інші реєстраційні дані;
7.1.2. надати належно засвідчену факсимільну копію чи витяг (фотокопію оригіналу) журналу єдиного обліку;
7.1.3. надати належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) заяви 1, з проставленим на її лицьовому боці спеціальним штампом реєстрації заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події (Додаток 2 до Інструкції).
7.2. Якщо не зареєстрована, прошу повідомити
7.2.1. фактичні причини її нереєстрації;
7.2.2. правові підстави її нереєстрації;
7.2.3. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за реєстрацію заяви 1 в журналі єдиного обліку;
7.2.4. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за контроль за дотриманням приписів права щодо реєстрації заяви 1 в журналі єдиного обліку.
8. Чи оформлений та виданий (надісланий) мені талон-повідомлення про отримання прокуратурою заяви 1 (додаток 1 до Інструкції)? Так чи ні?
8.1. Якщо оформлений, прошу
8.1.1. повідомити дату оформлення та реєстраційний номер талона-повідомлення;
8.1.2. надати його належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу);
8.1.3. повідомити дату, час та спосіб його вручення (надсилання) особисто мені;
8.1.4. надати докази факту, дати та способу його вручення (надсилання) особисто мені;
8.1.5. надати належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) талона-корінця від талона-повідомлення;
8.2. Якщо не оформлений, прошу повідомити
8.2.1. фактичні причини його неоформлення;
8.2.2. правові підстави його неоформлення;
8.2.3. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за оформлення та видачу мені талону-повідомлення про отримання прокуратурою заяви 1;
8.2.4. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за контроль за оформленням та видачею мені талону-повідомлення про отримання прокуратурою заяви 1.
9. Чи внесені відповідні відомості з заяви 1 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР)? Так чи ні?
9.1. Якщо внесені, прошу повідомити
9.1.1. номер заяви 1 в ЄРДР;
9.1.2. дату внесення даних заяви 1 в ЄРДР;
9.1.3. загальну кількість обвинувачуваних осіб, внесених до ЄРДР;
9.1.4. хто саме внесений до ЄРДР як обвинувачувані особи (прошу вказати усіх внесених);
9.1.5. загальну кількість потерпілих, внесених до ЄРДР;
9.1.6. хто саме внесений до ЄРДР як потерпілі (прошу вказати усіх внесених);
9.1.7. загальну кількість злочинів (статей ККУ), внесених до ЄРДР за заявою 1;
9.1.8. перелік усіх статей ККУ щодо кожної обвинувачуваної особи, внесених до ЄРДР за заявою 1;
9.1.9. надати належно засвідчену факсимільну копію чи витяг (фотокопію оригіналу) з ЄРДР зі внесеними даними заяви 1.
9.2. Якщо відомості заяви 1 до ЄРДР не внесені, прошу повідомити
9.2.1. фактичні причини їх невнесення;
9.2.2. правові підстави їх невнесення;
9.2.3. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, включно слідчих, відповідальних за внесення даних заяви 1 до ЄРДР;
9.2.4. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за контроль за внесенням даних заяви 1 до ЄРДР.
10. Чи доручено проведення розслідування за заявою 1 компетентним органам? Так чи ні?
10.1. Якщо доручено, прошу повідомити
10.1.1. хто, коли і кому доручив проведення розслідування за заявою 1;
10.1.2. надати належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) доручення про проведення розслідування за заявою 1.
11. Чи розпочате розслідування за заявою 1? Так чи ні?
11.1. Якщо розпочате, прошу повідомити
11.1.1. дату початку розслідування;
11.1.2. прізвище, ім’я та по-батькові слідчого (их), який (і) здійснював (ли) та/чи здійснює (ють) розслідування за заявою 1;
11.1.3. надати належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) письмового повідомлення слідчого керівнику органу прокуратури про початок досудового розслідування, підставу початку досудового розслідування та інші відомості, передбачені частиною п’ятою статті 214 КПКУ.
11.2. Якщо розслідування не розпочате, прошу повідомити
11.2.1. фактичні причини такого нерозпочатку;
11.2.2. правові підстави такого нерозпочатку;
11.2.3. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, включно слідчих, відповідальних за початок досудового розслідування за заявою 1;
11.2.4. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за контроль за початком досудового розслідування за заявою 1;
12. Чи надсилалось мені повідомлення про внесення даних заяви 1 до ЄРДР? Так чи ні?
12.1. Якщо надсилалось, прошу
12.1.1. повідомити дату такого надсилання;
12.1.2. надати докази факту, дати та способу такого надсилання;
12.1.3. надати належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) письмового повідомлення про внесення даних заяви 1 до ЄРДР.
12.2. Якщо повідомлення про внесення даних заяви 1 до ЄРДР не надсилалось, прошу
12.2.1. повідомити фактичні причини такого ненадсилання;
12.2.2. повідомити правові підстави такого ненадсилання;
12.2.3. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, включно слідчих, відповідальних за надсилання мені повідомлення про внесення даних заяви 1 до ЄРДР;
12.2.4. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за контроль за надсиланням мені повідомлення про внесення даних заяви 1 до ЄРДР.
13. Чи вручена мені пам’ятку потерпілому? Так чи ні?
13.1. Якщо вручена, прошу
13.1.1. повідомити дату такого вручення;
13.1.2. надати докази факту, дати та способу такого вручення;
13.1.3. надати належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) врученої мені письмової пам’ятки потерпілому.
13.2. Якщо пам’ятка потерпілому мені не вручалась, прошу повідомити
13.2.1. фактичні причини такого невручення;
13.2.2. правові підстави такого невручення;
13.2.3. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, включно слідчих, відповідальних за вручення мені письмової пам’ятки потерпілому;
13.2.4. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за контроль за врученням мені письмової пам’ятки потерпілому.
14. Перелік усіх процесуальних та непроцесуальних дій, вчинених щодо заяви 1.
15. Перелік усіх процесуальних та непроцесуальних документів, складених та/чи отриманих щодо заяви 1.
15.1. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) усіх документів, складених та/чи отриманих щодо заяви 1.
16. Перелік усіх процесуальних та непроцесуальних рішень, ухвалених щодо заяви 1;
16.1. належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) усіх процесуальних та непроцесуальних рішень, ухвалених щодо заяви 1.
16.2. чи вручались мені якісь процесуальні та непроцесуальні рішення, ухвалені щодо заяви 1? Так чи ні?
16.2.1. якщо вручались, прошу надати докази фактів, дат та способів вручення мені усіх рішень, ухвалених щодо заяви 1;
16.2.2. якщо не вручались, прошу повідомити фактичні причини такого невручення; правові підстави такого невручення; найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, включно слідчих, відповідальних за таке вручення; найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за контроль за врученням мені усіх рішень, ухвалених щодо заяви 1;
17. Чи залучалась я як потерпіла до усіх дій з перевірки заяви 1? Так чи ні?
17.1. Якщо залучалась, прошу
17.1.1. повідомити загальну кількість фактів залучення мене як потерпілої до усіх дій з перевірки заяви 1;
17.1.2. надати належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) усіх документів, якими я як потерпіла залучалась до дій з перевірки заяви 1;
17.1.3. надати докази фактів, дат та способів вручення мені усіх документів, якими я як потерпіла залучалась до дій з перевірки заяви 1.
17.2. Якщо не залучалась, прошу повідомити
17.2.1. фактичні причини такого незалучення;
17.2.2. правові підстави такого незалучення;
17.2.3. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, включно слідчих, відповідальних за таке залучення;
17.2.4. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за контроль за залученням мене як потерпілої до усіх дій з перевірки заяви 1.
18. Фактичне місцезнаходження в даний час заяви 1.
19. Процесуальний стан в даний час заяви 1.
20. Найменування посад, прізвища, імена та по-батькові керівників прокуратури м. Вінниці, включно усіх правонаступників цього органу, за період з 28.12.14 по даний час, із зазначенням конкретних дат початку та припинення виконання функцій керівника кожною такою посадовою особою.
21. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа.
22. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
Запитана інформація та документи необхідні мені для подання до Європейського Суду з прав людини в порядку статті 34 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах та/чи в паперових та цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом 5-денний строк на мої надану в заявах про злочини домашню адресу та на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
31.10.19
Підпис: Г.С. Щербата
ІІІ. Заява про злочини
Нижче подається текст моєї заяви з невиконання судового рішення, вчинені проти мене та членів моєї родини головним лікарем дільничної лікарні Кривов’яз Т.М. від 28 грудня 2014 р., яка одночасно є моєю ПОВТОРНОЮ заявою про злочини від 31.10.19 (усі докази надані в додатках з первинною заявою про злочин 28.12.14):
«Прокурору м. Вінниці Нікітчину Р. О. (особисто)
21100, м. Вінниця, пров. Цегельний, 8, тел. 0432 32-92-00, тел. факс 67-06-67, тел. 65-51-81; електронна адреса: [email address]

Потерпіла: Щербата Галина Сергіївна, людина з інвалідністю 1А групи
21037, м. Вінниця, ххххххххххххххххх
Звинувачувана особа: Кривов’яз Тамара Миколаївна, головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги №2 (ЦПМСД №2), депутат-регіонал Вінницької міської ради, голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення ВМР
21050, м. Вінниця, вул. 1 Травня, 44, тел. 670681 – службова адреса

З А Я В А про З Л О Ч И Н (кримінальне правопорушення)

Це письмове звернення оформлене відповідно до вимог ст.ст.5, 6, 8 закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» та п.п.3.23., 3.22. Національного Стандарту України ДСТУ 2732:2004, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 травня 2004р. №97.
Ця письмова заява про злочини подається прокуратурі м. Вінниці та особисто прокурору м. Вінниці Нікітчину Р. О. в порядку Кримінально-процесуального кодексу України для притягнення до встановленої законом кримінальної відповідальності винних посадових осіб.
Ця письмова заява про злочини не подається в порядку закону України «Про звернення громадян».
І. Факти.
1. Я є людиною з інвалідністю найвищої 1А групи (доказ №11 – довідка МСЕК), не ходжу протягом 15 років. Територіально медичні послуги мені надає центр первинної медико-санітарної допомоги №2 (далі – ЦПМСД №2), керівник Кривов’яз Т.М., які регулярно порушують мої права пацієнта.
2. Постановою Вінницького міського суду від 21.01.13 у справі №212/8876/2012 (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2...) (доказ №1)задоволений позов Щербатої Галини Сергіївни, Щербатого Михайла Федоровича від 15.06.12 до центру первинної медико-санітарної допомоги №2 (далі – ЦПМСД №2), головного лікаря центру первинної медико-санітарної допомоги №2 Кривов’яз Тамари Миколаївни, міської лікарні №2, Максимчука Олександра Юрійовича про зобов’язання надати інформацію та відшкодування шкоди. Серед іншого, суд вирішив:
«Позов Щербатої Галини Сергіївни, Щербатого Михайла Федоровича до центру первинної медико-санітарної допомоги №2, головного лікаря центру первинної медико-санітарної допомоги № 2 Кривов’яз Тамари Миколаївни, міської лікарні № 2, Максимчука Олександра Юрійовича про зобов’язання надати інформацію та відшкодування шкоди задовольнити.
Визнати незаконними дії Міської поліклініки №2 та Максимчука Олександра Юрійовича щодо ненадання Щербатій Галині Сергіївні та Щербатому Михайлу Федоровичу інформації, запитаної інформаційними запитами №№10,11,12,13 від 15.12.11р.; №14 від 20.12.11р.; №15 від 23.12.11р.
Визнати незаконними дії Центру первинної медико-санітарної допомоги №2 та Кривов'яз Тамари Миколаївни щодо ненадання Щербатій Галині Сергіївні та Щербатому Михайлу Федоровичу інформації, запитаної інформаційним запитом №23 від 26.01.12р.
Визнати незаконними дії Міської поліклініки №2 та Максимчука Олександра Юрійовича щодо прострочки надання Щербатій Галині Сергіївні та Щербатому Михайлу Федоровичу відповіді на інформаційні запити №№10,11,12,13 від 15.12.11р. та №14 від 20.12.11р.
Визнати незаконними дії Центру первинної медико-санітарної допомоги №2 та Кривов'яз Тамари Миколаївни щодо прострочки надання Щербатій Галині Сергіївні та Щербатому Михайлу Федоровичу відповіді на інформаційний запит №23 від 26.01.12р.
Визнати порушення Міської поліклініки №2 та Максимчука Олександра Юрійовича Центру первинної медико-санітарної допомоги №2 та Кривов'яз Тамари Миколаївни щодо Щербатої Галини Сергіївни та Щербатого Михайла Федоровича ч.1 ст.8, ч.1 ст.10 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод.
Зобов'язати міську поліклініку №2 в особі її правонаступника Центру первинної медико-санітарної допомоги №2 надати Щербатій Галині Сергіївні та Щербатому Михайлу Федоровичу інформацію, запитану інформаційними запитами №№10 (доказ №3), 11 (доказ №4), 12 (доказ №5), 13 (доказ №6) від 15.12.11р.; №14 (доказ №7) від 20.12.11р.; №15 (доказ №8) від 23.12.11р.
Зобов'язати центр первинної медико-санітарної допомоги №2 та Кривов'яз Тамару Миколаївну надати Щербатій Галині Сергіївні та Щербатому Михайлу Федоровичу інформацію, запитану інформаційним запитом №23 (доказ №9) від 26.01.12р.
Постанову допустити до негайного виконання.»
3. Кривов’яз Т.М. повністю погодилась з правомірністю такого судового рішення, і не оскаржувала його.
4. Ухвалою Вінницького апеляційного адміністративного суду у справі №212/8876/2012 від 07.05.13 (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/3...) (доказ №2) відхилена апеляційна скарга ЦПМСД №2, а постанова Вінницького міського суду від 21.01.13 у справі №212/8876/2012 залишена без змін, і, відповідно, набула чинності 07.05.13.
5. Негайно постанова Вінницького міського суду від 21.01.13 у справі №212/8876/2012 зовсім не виконувалась жодним з відповідачів, і подана для примусового виконання ДВС.
6. Відповідно до ст.25.2 закону України «Про виконавче провадження» боржнику встановлений строк самостійно виконати рішення немайнового характеру не пізніше семи днів з моменту винесення постанови про виконавче провадження, а відповідно до ст.30.2 цього ж закону виконавче провадження про примусове виконання рішення немайнового характеру має бути завершене у двомісячний строк з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження.
7. Листом ЦПМСД№2 від 14.05.13 №01-2/708 за підписом Кривов’яз Т.М. (доказ №10) мене повідомляється про надання, на виконання постанови Вінницького міського суду від 21.01.13 у справі №212/8876/2012, інформації, запитаної інформаційними запитами №№19014 та 23 від 26.01.12. Насправді, як видно з наступного тексту листа, в наданні практично усієї інформації знову відмовлено, з посиланням на раніше надані відповіді, які вже визнані неправомірними цим судовим рішенням.
Нижче наведені детальні табличні дані про присуджені судом зобов’язання Кривов’яз Т.М. (таблиця №1) та ЦПМСД№2 (таблиця №2), включаючи стан виконання накладених судом зобов’язань кожним із боржників на час подання цієї заяви про злочин.
Таблиця №1 виконання постанови Вінницького міського суду
у справі №212/8876/2012 від 21.01.13 Кривов’яз Т.М.
Боржник: Кривов’яз Тамара Миколаївна.
8. Рішення постанови Вінницького міського суду від 21.01.13 у справі №212/8876/2012, 3. ухвали Вінницького апеляційного адміністративного суду у справі №212/8876/2012 від 07.05.13 щодо Кривов’яз Т.М.: «Зобов'язати… Кривов'яз Тамару Миколаївну надати Щербатій Галині Сергіївні та Щербатому Михайлу Федоровичу інформацію, запитану інформаційним запитом №23 від 26.01.12р.»
8.1. Всього, за судовими рішеннями, Кривов’яз Т.М. зобов’язана надати стягувачам перелічену в 56 пунктах нижче запитану і ненадану добровільно інформацію.
9. Документ про виконання постанови суду від 21.01.13: лист ЦПМСД№2 від 14.05.13 №01-2/708 за підписом Кривов’яз Т.М., в тому числі:
9.1. З 56 пунктів, станом на 28.12.14, стягувачам надана інформація за 2 пунктами (п.п.23 та 54 таблиці №1).
9.2. З 56 пунктів, станом на 28.12.14, стягувачам не надана інформація за 54 пунктами.
д
№ Запитана в Кривов’яз Т.М. інформація Виконання
на 28.12.14
1. На інфозапит №23 від 26.01.12
1 Засвідчена відповідно до закону копія посадової інструкції колишнього лікаря закладу Маціпура С.М. станом на 2011 рік. не надана
2 Засвідчена відповідно до закону копія посадової інструкції колишнього лікаря закладу Чабанюка В.В. станом на 2011 рік. не надана
3 Засвідчені відповідно до закону копії протоколів надання медичної допомоги за встановленими цим лікарем (Маціпура С.М.) Щербатій Г.С. діагнозами. не надані
4 Засвідчені відповідно до закону копії протоколи надання медичної допомоги за встановленими цим лікарем (Чабанюком В.В.) Щербатій Г.С. діагнозами. не надані
5 Засвідчена відповідно до закону копія медичного висновку від 28.11.2011р. відносно Щербатої Н.М. не надана
6 Засвідчені відповідно до закону копії відомчих та інших нормативних документів, на підставі яких здійснений медичний висновок від 28.11.2011р. відносно Щербатої Н.М. не надані
7 Засвідчені відповідно до закону копії правових підстав посадової позиції заступника головного лікаря Коцюри Н.І., за якими інваліди 3 групи не мають права на соціальні послуги. не надані
8 Засвідчена відповідно до закону копія рішення про заборону виписки пільгових рецептів в грудні 2011 року. не надана
9 Засвідчені відповідно до закону копії відомчих та інших нормативних документів, які передбачають, що медична картка пацієнта є власністю медичного закладу. не надані
10 Засвідчені відповідно до закону копії відомчих та інших нормативних документів, які регламентують зберігання медичних карток пацієнтів в медичному закладі. не надані
11 Засвідчена відповідно до закону копія управлінського рішення медичного закладу, яке регламентує зберігання медичних карток пацієнтів в медичному закладі. не надана
12 Засвідчені відповідно до закону копії відомчих та інших нормативних документів, які забороняють видавати медичну картку в руки пацієнту. не надані
13 Перелік осіб, які мають доступ до медичних карток. не наданий
14 Засвідчена відповідно до закону копія управлінського рішення про допуск цих осіб (які мають доступ до медичних карток ) до медичних карток. не надана
15 Засвідчена відповідно до закону копія управлінського рішення медичного закладу, яким передбачене запровадження фактично існуючих в закладі платних послуг. не надана
16 Засвідчена відповідно до закону копія управлінського рішення медичного закладу, яким передбачене запровадження фактично існуючих в закладі тарифів на них (на платні послуги). не надана
17 Засвідчена відповідно до закону копія управлінського рішення медичного закладу, яким передбачене запровадження фактично існуючого в закладі порядку прийняття коштів за платні послуги. не надана
18 Засвідчена відповідно до закону копія управлінського рішення медичного закладу, яким передбачене джерело їх (коштів за платні послуги) спрямування. не надана
19 Засвідчена відповідно до закону копія управлінського рішення медичного закладу, яким передбачене запровадження фактично існуючого в закладі їх (коштів за платні послуги) обліку. не надана
20 Засвідчена відповідно до закону копія управлінського рішення медичного закладу, яким передбачене запровадження фактично існуючої в закладі звітності за них (коштів за платні послуги). не надана
21 Дані про загальну суму фактичних надходжень поліклініки за надання платних медичних послуг населенню (в розрізі цілей) в 2010-2011 роках. не надані
22 Дані про загальну суму фактичних витрат поліклініки з надходжень за надання платних медичних послуг населенню (в розрізі цілей) в 2010-2011 роках. не надані
23 За нормативними вимогами МОЗ України, щопівроку має проводитись дослідження крові на гормони ТТГ, Т3 та Т4. Останні такі дослідження крові Щербатої Н.М. частково проводились 3 роки тому, а Щербатої Г.С. – понад 5 років. В даний час лікар видав нам направлення на проведення таких досліджень для корекції лікування, потреба в якій виникла у зв’язку з погіршенням стану здоров'я. Ввірена Вам поліклініка таких досліджень не виконує, а інші медичні заклади міста виконують їх виключно оплатно. Найдешевша існуюча на сьогодні ціна складає 51 грн. за один гормон. В який спосіб та строк центр забезпечить нам проведення такої діагностики? надано
24 За нормативними вимогами МОЗ України, щопівроку має проводитись дослідження крові на гормони ТТГ, Т3 та Т4. Останні такі дослідження крові Щербатої Н.М. частково проводились 3 роки тому, а Щербатої Г.С. – понад 5 років. В даний час лікар видав нам направлення на проведення таких досліджень для корекції лікування, потреба в якій виникла у зв’язку з погіршенням стану здоров'я. Ввірена Вам поліклініка таких досліджень не виконує, а інші медичні заклади міста виконують їх виключно оплатно. Найдешевша існуюча на сьогодні ціна складає 51 грн. за один гормон. В який спосіб та строк центр забезпечить нам оплату такої діагностики? не надано
25 Загальна кількість обслуговуваних центром осіб, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або на пільгових умовах не надана
26 Сума коштів, необхідна для пільгового забезпечення медикаментами амбулаторного лікування одного пацієнта протягом року, в тому числі кожного з нас як учасника війни та інваліда 1 групи. не надана
27 Засвідчені копії документу(ів), якими визначена потреба в коштах на одного пільговика. не надані
28 Кількість облікованих осіб, які забезпечуються медикаментами за пп. 1) п. 1 Переліку груп населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або на пільгових умовах (Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N1303). не надана
29 Кількість облікованих осіб, які забезпечуються медикаментами за пп. 4) п. 1 Переліку груп населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або на пільгових умовах (Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N1303). не надана
30 Кількість облікованих осіб, які забезпечуються медикаментами за пп. 1) п. 2 Переліку груп населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або на пільгових умовах (Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N1303). не надана
31 Загальна сума бюджетного фінансування закладу, призначена владою для пільгового забезпечення медикаментами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1303, із зазначенням вихідних реквізитів рішення про фінансування (автор, №, дата рішення, тощо). не надана
32 Засвідчені у встановленому порядку копії рішень про фінансування (пільгового забезпечення медикаментами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1303). не надані
33 Загальна сума виконаного бюджетного фінансування (недофінансування, додаткові надходження, тощо) для пільгового забезпечення медикаментами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1303. не надана
34 Сума коштів, на яку фактично забезпечені медикаментами особи, що забезпечуються медикаментами за пп. 1) п. 1 Переліку груп населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або на пільгових умовах (Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N1303). не надана
35 Сума коштів, на яку фактично забезпечені медикаментами особи, що забезпечуються медикаментами за пп. 4) п. 1 Переліку груп населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або на пільгових умовах (Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N1303). не надана
36 Сума коштів, на яку фактично забезпечені медикаментами особи, що забезпечуються медикаментами за пп. 1) п. 2 Переліку груп населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або на пільгових умовах (Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N1303). не надана
37 Скільки коштів для пільгових рецептів потребує центр на поточний рік? не надано
38 Скільки коштів для пільгових рецептів запитав центр при формуванні бюджету на поточний рік? не надано
39 Скільки коштів для пільгових рецептів виділено (прийнято рішення про виділення) центру на поточний рік? не надано
40 Скільки коштів для пільгових рецептів фактично виділено (передано, перераховано) центру на поточний рік? не надано
41 Засвідчені у встановленому порядку копії рішень про фінансування центру для пільгового забезпечення медикаментами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1303. не надані
42 На скільки одиниць зменшилась внаслідок реформування а) кількість вузьких фахівців закладу і б) яких саме? не надано
43 Яке навантаження на вузького фахівця передбачене до реформування? не надано
44 Яке навантаження на вузького фахівця передбачене після реформування? не надано
45 Яке навантаження передбачене на сімейного лікаря нормативно? не надано
46 Яке навантаження на сімейного лікаря є фактично? не надано
47 Чи передбачене існування фізіо-терапевтичного відділення закладу після реформи? не надано
48 Чи передбачене існування відділення відновного лікування закладу після реформи? не надано
49 Чи передбачене фінансування фізіо-терапевтичного відділення закладу після реформи? не надано
50 Чи передбачене фінансування відділення відновного лікування закладу після реформи? не надано
51 На скільки змінились (зменшились?) обсяги фінансування медичного закладу внаслідок його реформування в паритетному співвідношенні до 2011 року (тобто без врахування влиття дитячої поліклініки)? не надано
52 Які конкретні шляхи та алгоритми проведення діагностики лежачих пацієнтів вузькими фахівцями за місцем їх проживання здійснюються закладом після його реформування? не надано
53 Які конкретні шляхи та алгоритми проведення лікування лежачих пацієнтів вузькими фахівцями за місцем їх проживання здійснюються закладом після його реформування? не надано
54 Повідомити, де і в який спосіб поліклініка може ознайомити нас з оригіналами запитаних документів. надано
55 Повідомити, де і в який спосіб поліклініка може ознайомити нас з оригіналами документів, на підставі яких надаватиметься запитувана інформація. не надано
56 Повідомити, де і в який спосіб, на виконання ст.15 закону України «Про доступ до публічної інформації», поліклінікою оприлюднюється запитувана тут бюджетна інформація. не надано
Таблиця №2 виконання постанови Вінницького міського суду
у справі №212/8876/2012 від 21.01.13 ЦПМСД №2
Боржник: центр первинної медико-санітарної допомоги №2 (ЦПМСД №2).
10. Рішення постанови Вінницького міського суду від 21.01.13 у справі №212/8876/2012, 3. ухвали Вінницького апеляційного адміністративного суду у справі №212/8876/2012 від 07.05.13 щодо ЦПМСД №2:
10.1. «Зобов'язати міську поліклініку №2 в особі її правонаступника Центру первинної медико-санітарної допомоги №2 надати ОСОБА_1 та ОСОБА_2 інформацію, запитану інформаційними запитами №№10,11,12,13 від 15.12.11р.; №14 від 20.12.11р.; №15 від 23.12.11р.»;
10.2. «Зобов'язати центр первинної медико-санітарної допомоги №2… надати ОСОБА_1 та ОСОБА_2 інформацію, запитану інформаційним запитом №23 від 26.01.12р.»
11. Всього, за судовими рішеннями, ЦПМСД №2 в особі керівника Кривов’яз Т.М. зобов’язаний надати стягувачам перелічену в 111 пунктах нижче запитану і ненадану добровільно інформацію.
12. Документ про виконання постанови суду від 21.01.13: лист ЦПМСД№2 від 14.05.13 №01-2/708, в тому числі:
12.1. З 111 пунктів, станом на 28.12.14, стягувачам надана інформація за 2 пунктами (п.п.15 та 109 таблиці №2).
12.2. З 111 пунктів, станом на 28.12.14, стягувачам частково надана інформація за 1 пунктом (п.78 таблиці №2).
12.3. З 111 пунктів, станом на 28.12.14, стягувачам не надана інформація за 109 пунктами.
л
№ Запитана у поліклініки №2 та ЦПМСД №2 інформація Виконання
на 28.12.14
1. На інфозапит Щербатої Г.С. №10 від 15.12.11
1 Засвідчена відповідно до закону копія документу поліклініки, який передбачає зберігання амбулаторних карток в реєстратурі. не надана
2 Перелік осіб, які мають доступ до карток. не наданий
3 Якщо документ поліклініки, який передбачає зберігання амбулаторних карток в реєстратурі видавався на підставі документів вищестоячих організацій – засвідчені відповідно до закону копії таких документів вищестоячих організацій. не надані
4 Засвідчена відповідно до закону копія документу поліклініки, який забороняє видачу амбулаторних карток на руки пацієнтам. не надані
5 Якщо вищезазначений документ поліклініки, який забороняє видачу амбулаторних карток на руки пацієнтам, видавався на підставі документів вищестоячих організацій – засвідчені відповідно до закону копії таких документів вищестоячих організацій. не надані
2. На інфозапит Щербатих Г.С. та М.Ф. №11 від 15.12.11
6 Засвідчена відповідно до закону копія документу поліклініки, який передбачає запровадження платних послуг. не надана
7 Засвідчена відповідно до закону копія документу поліклініки, який передбачає тарифи на них (платні послуги). не надана
8 Засвідчена відповідно до закону копія документу поліклініки, який передбачає порядок прийняття коштів за платні послуги. не надана
9 Засвідчена відповідно до закону копія документу поліклініки, який передбачає джерело їх (коштів за платні послуги) спрямування. не надана
10 Засвідчена відповідно до закону копія документу поліклініки, який передбачає запровадження їх (коштів за платні послуги) обліку. не надана
11 Засвідчена відповідно до закону копія документу поліклініки, який передбачає запровадження звітності за них (кошти за платні послуги). не надана
12 Якщо вищезазначений документ (про запровадження платних послуг, тарифи на них, порядок прийняття коштів за платні послуги, джерело їх спрямування, їх обліку та звітності за них) видавався на підставі документів вищестоячих організацій – засвідчені відповідно до закону копії таких документів вищестоячих організацій. не надані
13 Дані про загальну суму фактичних надходжень поліклініки від населення (в розрізі цілей) в 2010-2011 році. не надані
14 Дані про загальну суму витрат фактичних надходжень поліклініки від населення (в розрізі цілей) в 2010-2011 році. не надані
3. На інфозапит Щербатої Г.С. №12 від 15.12.11
15 Багато років ми маємо хвороби щитоподібної залози, які потребують, серед іншого, періодичної діагностики.
За нормативними вимогами МОЗ України, щопівроку має проводитись дослідження крові на гормони ТТГ, Т3 та Т4. Останні такі дослідження крові Щербатої Н.М. частково проводились 3 роки тому, а Щербатої Г.С. – понад 5 років.
В даний час лікар видав нам направлення на проведення таких досліджень для корекції лікування, потреба в якій виникла у зв’язку з погіршенням стану здоров'я.
Ввірена Вам поліклініка таких досліджень не виконує, а інші медичні заклади міста виконують їх виключно оплатно. Найдешевша існуюча на сьогодні ціна складає 51 грн. за один гормон. Ми не можемо фінансово оплатити ці дослідження.
Оскільки ввірена Вам поліклініка відповідальна за первинну діагностику прикріпленого населення, просимо надати нам інформацію, в який спосіб мають вирішуватися такі питання для усіх пацієнтів і для нас зокрема. І як реально нам провести обстеження. надано
4. На інфозапит Щербатих Г.С. та М.Ф. №13 від 15.12.11
16 Яка мета реформування поліклініки? не надано
17 Які правові підстави реформування поліклініки? не надано
18 Які зміни в організаційній та функціональній структурі поліклініки відбудуться внаслідок її реформування? не надані
19 Які конкретні покращання в доступі до медичних послуг принесе реформування пацієнтам і нам зокрема? не надані
20 Які негативні моменти в доступі до медичних послуг принесе реформування пацієнтам і нам зокрема? не надано
21 На скільки одиниць зменшиться а) кількість вузьких фахівців і б) яких саме? не надано
22 Яке навантаження на вузького фахівця передбачене сьогодні? не надано
23 Яке навантаження на вузького фахівця передбачене після реформування? не надано
24 Чи передбачене існування фізіо-терапевтичного відділення після реформи? не надано
25 Чи передбачене фінансування фізіо-терапевтичного відділення після реформи? не надано
26 Чи передбачене існування відділення відновного лікування після реформи? не надано
27 Чи передбачене фінансування відділення відновного лікування після реформи? не надано
28 На скільки зміняться (зменшаться?) обсяги фінансування поліклініки внаслідок її реформування в паритетному співвідношенні до нинішнього (тобто без врахування влиття дитячої поліклініки)? не надано
29 Які конкретні шляхи та алгоритми проведення діагностики лежачих пацієнтів вузькими фахівцями за місцем їх проживання передбачені після реформування поліклініки? не надано
39 Які конкретні шляхи та алгоритми проведення лікування лежачих пацієнтів вузькими фахівцями за місцем їх проживання передбачені після реформування поліклініки? не надано
5. На інфозапит Щербатої Г.С. №14 від 20.12.11
40 20 грудня 2011 року лікар Семенюк С.П. здійснювала мій огляд на дому. Порекомендувала три медичних препарати для лікування, але усно. Я попросила виписати мені як інваліду 1 групи пільговий рецепт на ці препарати, але вона категорично відмовилась, посилаючись на наявність наказу про заборону виписки пільгових рецептів, і навіть не зробивши запису про рекомендації в карточці. В такий спосіб лікар відмовила мені в наданні медичної допомоги.
Прошу надати мені наступну інформацію:
Перелік рекомендованих препаратів, їх дозування, спосіб та тривалість лікування для уможливлення негайного лікування. не надано
41 Засвідчена копія наказу по поліклініці про заборону виписки пільгових рецептів. не надана
42 Якщо вказаний наказ (про заборону виписки пільгових рецептів) виданий на підставі документів вищестоящої організації – засвідчені відповідно до вимог закону копії документів вищестоящої організації. не надані
6. На інфозапит №15 від 23.12.11
43 Засвідчена у встановленому порядку копія посадової інструкції лікаря Маціпура С.М. не надана
44 Засвідчена у встановленому порядку копія посадової інструкції лікаря Чабанюка В.В. не надана
46 Чи є правомірною відмова лікаря Маціпури С.М. в видачі рецептів на діаліпон та інші медикаменти? Якщо так, яким законом встановлена така заборона? не надано
47 Чи є правомірною відмова лікаря Чабанюка В.В. в видачі рецептів на діаліпон та інші медикаменти? Якщо так, яким законом встановлена така заборона? не надано
48 В який спосіб поліклініка може ознайомити мене з оригіналом цього документу (закону про правомірність відмови в видачі рецептів на медикаменти)? не надано
49 В який спосіб поліклініка може ознайомлювати з документами (законами про правомірність відмови в видачі рецептів на медикаменти) інших пацієнтів такої ж важкої форми інвалідності? не надано
50 Який протокол (протоколи) надання медичної допомоги застосовуються для лікування при діагнозах, які встановив мені лікар Маціпура С.М.? не надано
51 Який протокол (протоколи) надання медичної допомоги застосовуються для лікування при діагнозах, які встановив мені лікар Чабанюка В.В.? не надано
52 Засвідчена у встановленому порядку копія відповідного протоколу (протоколів) надання медичної допомоги, інших релевантних документів. не надана
53 На який термін лікарем Маціпурою С.М. призначалось мені лікування (в карточці не вказано)? не надано
54 На який термін лікарем Чабанюком В.В. призначалось мені лікування (в карточці не вказано)? не надано
55 На який термін мало бути призначене лікування в ситуаціях, які були в мене? не надано
7. На інфозапит №23 від 26.01.12
56 Засвідчена відповідно до закону копія посадової інструкції колишнього лікаря закладу Маціпура С.М. станом на 2011 рік. не надана
57 Засвідчена відповідно до закону копія посадової інструкції колишнього лікаря закладу Чабанюка В.В. станом на 2011 рік. не надана
58 Засвідчені відповідно до закону копії протоколів надання медичної допомоги за встановленими цим лікарем (Маціпура С.М.) Щербатій Г.С. діагнозами. не надані
59 Засвідчені відповідно до закону копії протоколи надання медичної допомоги за встановленими цим лікарем (Чабанюком В.В.) Щербатій Г.С. діагнозами. не надані
60 Засвідчена відповідно до закону копія медичного висновку від 28.11.2011р. відносно Щербатої Н.М. не надана
61 Засвідчені відповідно до закону копії відомчих та інших нормативних документів, на підставі яких здійснений медичний висновок від 28.11.2011р. відносно Щербатої Н.М. не надані
62 Засвідчені відповідно до закону копії правових підстав посадової позиції заступника головного лікаря Коцюри Н.І., за якими інваліди 3 групи не мають права на соціальні послуги. не надані
63 Засвідчена відповідно до закону копія рішення про заборону виписки пільгових рецептів в грудні 2011 року. не надана
64 Засвідчені відповідно до закону копії відомчих та інших нормативних документів, які передбачають, що медична картка пацієнта є власністю медичного закладу. не надані
65 Засвідчені відповідно до закону копії відомчих та інших нормативних документів, які регламентують зберігання медичних карток пацієнтів в медичному закладі. не надані
66 Засвідчена відповідно до закону копія управлінського рішення медичного закладу, яке регламентує зберігання медичних карток пацієнтів в медичному закладі. не надана
67 Засвідчені відповідно до закону копії відомчих та інших нормативних документів, які забороняють видавати медичну картку в руки пацієнту. не надані
68 Перелік осіб, які мають доступ до медичних карток. не наданий
69 Засвідчена відповідно до закону копія управлінського рішення про допуск цих осіб (які мають доступ до медичних карток ) до медичних карток. не надана
70 Засвідчена відповідно до закону копія управлінського рішення медичного закладу, яким передбачене запровадження фактично існуючих в закладі платних послуг. не надана
71 Засвідчена відповідно до закону копія управлінського рішення медичного закладу, яким передбачене запровадження фактично існуючих в закладі тарифів на них (на платні послуги). не надана
72 Засвідчена відповідно до закону копія управлінського рішення медичного закладу, яким передбачене запровадження фактично існуючого в закладі порядку прийняття коштів за платні послуги. не надана
73 Засвідчена відповідно до закону копія управлінського рішення медичного закладу, яким передбачене джерело їх (коштів за платні послуги) спрямування. не надана
74 Засвідчена відповідно до закону копія управлінського рішення медичного закладу, яким передбачене запровадження фактично існуючого в закладі їх (коштів за платні послуги) обліку. не надана
75 Засвідчена відповідно до закону копія управлінського рішення медичного закладу, яким передбачене запровадження фактично існуючої в закладі звітності за них (коштів за платні послуги). не надана
76 Дані про загальну суму фактичних надходжень поліклініки за надання платних медичних послуг населенню (в розрізі цілей) в 2010-2011 роках. не надані
77 Дані про загальну суму фактичних витрат поліклініки з надходжень за надання платних медичних послуг населенню (в розрізі цілей) в 2010-2011 роках. не надані
78 За нормативними вимогами МОЗ України, щопівроку має проводитись дослідження крові на гормони ТТГ, Т3 та Т4. Останні такі дослідження крові Щербатої Н.М. частково проводились 3 роки тому, а Щербатої Г.С. – понад 5 років. В даний час лікар видав нам направлення на проведення таких досліджень для корекції лікування, потреба в якій виникла у зв’язку з погіршенням стану здоров'я. Ввірена Вам поліклініка таких досліджень не виконує, а інші медичні заклади міста виконують їх виключно оплатно. Найдешевша існуюча на сьогодні ціна складає 51 грн. за один гормон. В який спосіб та строк центр забезпечить нам проведення такої діагностики? ч. надано
79 За нормативними вимогами МОЗ України, щопівроку має проводитись дослідження крові на гормони ТТГ, Т3 та Т4. Останні такі дослідження крові Щербатої Н.М. частково проводились 3 роки тому, а Щербатої Г.С. – понад 5 років. В даний час лікар видав нам направлення на проведення таких досліджень для корекції лікування, потреба в якій виникла у зв’язку з погіршенням стану здоров'я. Ввірена Вам поліклініка таких досліджень не виконує, а інші медичні заклади міста виконують їх виключно оплатно. Найдешевша існуюча на сьогодні ціна складає 51 грн. за один гормон. В який спосіб та строк центр забезпечить нам оплату такої діагностики? не надано
80 Загальна кількість обслуговуваних центром осіб, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або на пільгових умовах не надана
81 Сума коштів, необхідна для пільгового забезпечення медикаментами амбулаторного лікування одного пацієнта протягом року, в тому числі кожного з нас як учасника війни та інваліда 1 групи. не надана
82 Засвідчені копії документу(ів), якими визначена потреба в коштах на одного пільговика. не надані
83 Кількість облікованих осіб, які забезпечуються медикаментами за пп. 1) п. 1 Переліку груп населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або на пільгових умовах (Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N1303). не надана
84 Кількість облікованих осіб, які забезпечуються медикаментами за пп. 4) п. 1 Переліку груп населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або на пільгових умовах (Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N1303). не надана
85 Кількість облікованих осіб, які забезпечуються медикаментами за пп. 1) п. 2 Переліку груп населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або на пільгових умовах (Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N1303). не надана
86 Загальна сума бюджетного фінансування закладу, призначена владою для пільгового забезпечення медикаментами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1303, із зазначенням вихідних реквізитів рішення про фінансування (автор, №, дата рішення, тощо). не надана
87 Засвідчені у встановленому порядку копії рішень про фінансування (пільгового забезпечення медикаментами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1303). не надані
88 Загальна сума виконаного бюджетного фінансування (недофінансування, додаткові надходження, тощо) для пільгового забезпечення медикаментами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1303. не надана
89 Сума коштів, на яку фактично забезпечені медикаментами особи, що забезпечуються медикаментами за пп. 1) п. 1 Переліку груп населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або на пільгових умовах (Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N1303). не надана
90 Сума коштів, на яку фактично забезпечені медикаментами особи, що забезпечуються медикаментами за пп. 4) п. 1 Переліку груп населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або на пільгових умовах (Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N1303). не надана
91 Сума коштів, на яку фактично забезпечені медикаментами особи, що забезпечуються медикаментами за пп. 1) п. 2 Переліку груп населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або на пільгових умовах (Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N1303). не надана
92 Скільки коштів для пільгових рецептів потребує центр на поточний рік? не надано
93 Скільки коштів для пільгових рецептів запитав центр при формуванні бюджету на поточний рік? не надано
94 Скільки коштів для пільгових рецептів виділено (прийнято рішення про виділення) центру на поточний рік? не надано
95 Скільки коштів для пільгових рецептів фактично виділено (передано, перераховано) центру на поточний рік? не надано
96 Засвідчені у встановленому порядку копії рішень про фінансування центру для пільгового забезпечення медикаментами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1303. не надані
97 На скільки одиниць зменшилась внаслідок реформування а) кількість вузьких фахівців закладу і б) яких саме? не надано
98 Яке навантаження на вузького фахівця передбачене до реформування? не надано
99 Яке навантаження на вузького фахівця передбачене після реформування? не надано
100 Яке навантаження передбачене на сімейного лікаря нормативно? не надано
101 Яке навантаження на сімейного лікаря є фактично? не надано
102 Чи передбачене існування фізіо-терапевтичного відділення закладу після реформи? не надано
103 Чи передбачене існування відділення відновного лікування закладу після реформи? не надано
104 Чи передбачене фінансування фізіо-терапевтичного відділення закладу після реформи? не надано
105 Чи передбачене фінансування відділення відновного лікування закладу після реформи? не надано
106 На скільки змінились (зменшились?) обсяги фінансування медичного закладу внаслідок його реформування в паритетному співвідношенні до 2011 року (тобто без врахування влиття дитячої поліклініки)? не надано
107 Які конкретні шляхи та алгоритми проведення діагностики лежачих пацієнтів вузькими фахівцями за місцем їх проживання здійснюються закладом після його реформування? не надано
108 Які конкретні шляхи та алгоритми проведення лікування лежачих пацієнтів вузькими фахівцями за місцем їх проживання здійснюються закладом після його реформування? не надано
109 Повідомити, де і в який спосіб поліклініка може ознайомити нас з оригіналами запитаних документів. надано
110 Повідомити, де і в який спосіб поліклініка може ознайомити нас з оригіналами документів, на підставі яких надаватиметься запитувана інформація. не надано
111 Повідомити, де і в який спосіб, на виконання ст.15 закону України «Про доступ до публічної інформації», поліклінікою оприлюднюється запитувана тут бюджетна інформація. не надано
13. Наведені табличні дані підтверджують факт невиконання судових рішень Кривов’яз Т.М. і особисто як службовою особою, і в якості керівника ЦПМСД №2, тобто, як службовою особою, яка займає відповідальне становище. Також, таке невиконання завдало істотної шкоди моїм охоронюваним Конституцією та законами України правам і свободам на інформацію та на охорону здоров’я, оскільки я як людина з найвищою інвалідністю 1А групи до сьогодні, тобто, майже три роки не маю інформації, необхідної для мого лікування та реалізації моїх прав на охорону здоров’я.
14. Відповідно до ст.382 Невиконання судового рішення КК України, «1. Умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню –
карається штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені службовою особою, -
караються штрафом від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище, або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
4. Умисне невиконання службовою особою рішення Європейського суду з прав людини -
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років».
15. Висновок: Я вважаю, що Кривов’яз Т.М. вчинила і продовжує вчиняти щодо мене як людини з інвалідністю 1А групи кримінальний злочин, передбачений ст.382.3 КК України – умисне невиконання постанови та ухвали судів, що набрали законної сили, протягом майже двох років, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, та яке заподіяло істотну шкоду моїм як людини з інвалідністю охоронюваним Конституцією та законами України правам і свободам на інформацію та на охорону здоров’я.
ІІ. Вимоги.
На підставі вищевикладеного та керуючись Кримінально-процесуальним кодексом України, -
ПРОШУ:
16. Прийняти та зареєструвати цю заяву про злочин (кримінальне правопорушення).
17. Невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання цієї заяви про вчинене кримінальне правопорушення, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР) про злочин, передбачений ст.382.3 КК України, вчинений Кривов’яз Т.М. проти потерпілої Щербатої Г.С. шляхом невиконання на користь потерпілої судових рішень від 21.01.13 та від 07.05.13 у справі №212/8876/2012 як службовою особою, що займає відповідальне становище – головного лікаря (керівника) ЦПМСД №2.
18. Відомості, які я подаю в цій заяві про злочин для внесення до ЄРДР:
18.1. потерпіла – Щербата Галина Сергіївна, людина з інвалідністю 1А групи;
18.2. обвинувачена потерпілою особа: Кривов’яз Тамара Миколаївна, головний лікар ЦПМСД №2;
18.3. суть стверджуваного потерпілою кримінального правопорушення із зазначенням конкретної статті КК України – ст.382.3 КК України, – умисне невиконання постанови та ухвали судів, що набрали законної сили, протягом майже двох років, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, та яке заподіяло істотну шкоду моїм як людини з інвалідністю охоронюваним Конституцією та законами України правам і свободам на інформацію та на охорону здоров’я.
19. Негайно вручити потерпілій Щербатій Г.С. особою, яка прийняла заяву про вчинення кримінального правопорушення, пам’ятку про процесуальні права та обов’язки потерпілого.
20. Негайно розпочати та провести досудове розслідування у формі досудового слідства у встановлений законом 2-місячний строк, вчинити усі передбачені законом процесуальні дії, необхідні для ефективності та результативності цього розслідування.
21. Повідомити потерпілій Щербатій Г.С. реквізити кримінальної справи (номер, дату, тощо) та уможливити подання нею цивільного позову під час досудового слідства.
22. Надати можливість ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування до його завершення шляхом надсилання належних їх копій на домашню адресу потерпілій.
23. Надіслати належно засвідчені копії усіх процесуальних рішень, що прийматимуться у справі.
24. Виконати усі інші встановлені законом процесуальні дії, релевантні при розслідуванні.
25. В процесі розслідування перевірити усю діяльність Кривов’яз Т.М. в статусі керівника ЦПМСД №2, вжити усіх заходів для забезпечення невідворотності покарання винних посадових осіб за усі вчинені ними злочини.
26. Письмово повідомити потерпілу про дії з реагування на цю заяву про злочини.
27. Надати можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки цієї заяви про злочини шляхом надсилання належних їх копій на домашню адресу потерпілій.
28. У разі (часткової) відмови з задоволенні вимог цієї заяви про злочини надати потерпілій на домашню адресу письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
Докази (в копіях): по тексту №№1 та 2 – надані прямі лінки на офіційно оприлюднені судові рішення, що є доказами; №№3-11 – в доданих файлах. Додається копія свідоцтва про народження Щербатої Н.М.
Всю переписку з потерпілою прошу надсилати на мою домашню адресу, оскільки я не маю вчасного доступу до електронної пошти, що унеможливлює її використання для ефективної комунікації з прокурором.
Цей письмовий документ підписаний електронним цифровим підписом із застосуванням посиленого сертифікату відкритого ключа відповідно до вимог ст.ст.3, 4 закону України «Про електронний цифровий підпис». Підписаний оригінал цього письмового документу та 2 файли з сертифікатами додаються у вкладеннях.
28.12.14.
Г.С. Щербата:
1. Особисто
2. Від імені Щербатої Г.С. законна представниця Щербата Н.М. (ст.172.2 СК України)»

З повагою,

Галина Сергіївна Щербата

Прокуратура Вінницької області

1 Attachment

, Foi+request-57163-cb29ce95.

--
,
Zvern mailto:[email address]

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Прокуратура Вінницької області

1 Attachment

, Foi+request-57163-cb29ce95.

--
,
Zvern mailto:[email address]

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Прокуратура Вінницької області

1 Attachment

, Foi+request-57163-cb29ce95.

--
,
Zvern mailto:[email address]

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]