558Злочин1к18_31.01.18

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Галина Сергіївна Щербата, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Галина Сергіївна Щербата

Доброго дня!

1. Генеральна прокуратура України (ГПУ)
2. Генеральному прокурору України Рябошапка Р.Г.
01011 Київ Різницька буд. 13/15, [email address], [email address]
Факс – (044) 280-26-03, Телефон (044) 200-75-70, 280-10-20
Щербата Галина Сергіївна, людина з інвалідністю 1А групи
21037, м. Вінниця, житло (квартира)

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Цей електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Г.С. Щербата».
При підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України не заборонене вільне обрання особою форми та способу вчинення простого електронного підпису під зверненням та запитом, форма та спосіб вчинення мною мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною як такі, що найчастіше застосовуються в електронному документообігові України, з використанням наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки і запроваджених в реальне життя можливостей, в межах доступних технічних опцій комп’ютерної техніки.
Місцем мого проживання є житло (квартира) в м.Вінниці.
Цей лист є запитами на доступ до публічної інформації.
Цей лист є запитами на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист є заявами на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист є заявою про вчинення злочинів.
Цей лист є заявами на доступ до суду в частині доступу до матеріалів справи про вчинення злочинів щодо мене та моєї родини.
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; б) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про захист персональних даних»; в) ЗАЯВИ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; г) ЗАЯВУ про злочини, в порядку КПК України та закону України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
І. Факти
1. 31.01.18 моя родина та я подали Генеральному прокурору України п. Луценку Ю.В. на доступні (оприлюднені) електронні адреси ГПУ заяву №1к18 про міжнародні та національні злочини проти людяності, вчинені чинними та/чи колишніми Президентами та в.о. Президента України, народними депутатами, Прем’єр-міністрами, іншими посадовими особами – Януковичем В.Ф., Турчиновим О.В., Порошенком П.О., Азаровим М.Я., Яценюком А.П., Гройсманом В.Б. тощо.
1.1. Електронний лист із заявою про злочини №1к18 доставлений поштовим роботом отримувачу 31.01.18 о 22:54.
2. За весь час з моменту подачі листа і станом на сьогодні ні подальша доля заяви, ні будь-яка інша інформація щодо реакції ГПУ на неї мені невідома.
3. Оскаржувані злочини не припинені і продовжують вчинятися щодо нас усі ці роки і тривають до сьогодні. Ці злочини вже вбили мого чоловіка Щербатого М.Ф., і в даний час вбивають мене та усіх членів моєї родини.
4. У зв’язку з наведеним цим листом я ПОВТОРНО подаю ГПУ заяву про міжнародні та національні злочини проти людяності, вчинені чинними та колишніми вищими посадовими особами держави проти українського народу №1к18, подану вперше 31.01.18 (текст заяви подається нижче).
4.1. Прошу невідкладно, але не пізніше 24 годин внести дані цієї моєї заяви про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР) та в цей же строк повідомити мені номер такого внесення до ЄРДР та надіслати належно засвідчений факсимільний витяг (фотокопію оригіналу) з ЄРДР про таке внесення.
4.2. Прошу надіслати мені пам’ятку потерпілої.
4.3. Прошу організувати та забезпечити належне ефективне розслідування оскаржуваних злочинів за моєї як потерпілої участі в усіх слідчих діях.
ІІ. ВИМОГИ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ ТА НА ДОСТУП ТА ЗАХИСТ МОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ОБ’ЄДНАНІ ІЗ ЗАЯВАМИ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРО НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО СУДУ (ДО МАТЕРІАЛІВ СПРАВИ)
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» прошу надати мені доступ до матеріалів кримінальної справи (по моїй заяві про злочини), інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини, мої персональні дані, публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
5. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації в ГПУ заяви №1к18 про міжнародні та національні злочини (кримінальні правопорушення) від 31.01.18.
5.1. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) моєї заяви №1к18 про міжнародні та національні злочини (кримінальні правопорушення) від 31.01.18 з РЕКВІЗИТАМИ ЇЇ ВХІДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ в ГПУ.
6. Чи внесені невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви №1к18 про міжнародні та національні злочини (кримінальні правопорушення) від 31.01.18 відповідні відомості до ЄРДР? Так чи ні?
6.1. Якщо ТАК (внесені), повідомити мені номер заяви в ЄРДР та надати належно засвідчений факсимільний витяг (фотокопію оригіналу) з ЄРДР про внесені відомості.
6.2. Якщо НІ (не внесені), повідомити мені прізвища, імена та по-батькові, найменування посад посадових осіб ГПУ, відповідальних за (не)внесення відомостей заяви №1к18 про міжнародні та національні злочини (кримінальні правопорушення) від 31.01.18 до ЄРДР.
7. Чи розпочате досудове розслідування у формі досудового слідства за заявою №1к18 про міжнародні та національні злочини (кримінальні правопорушення) від 31.01.18? Так чи ні?
7.1. Якщо ТАК (розпочате), повідомити мені номер справи та прізвища, імена та по-батькові, найменування посад посадових осіб ГПУ, інших органів, яким доручене проведення досудового слідства.
8. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації в ГПУ цього листа.
9. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з РЕКВІЗИТАМИ ЙОГО ВХІДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ в ГПУ.
31.10.19
Підпис: Г.С. Щербата
ІІІ. Заява про злочини
Нижче подається текст заяви №1к18 про міжнародні та національні злочини (кримінальні правопорушення) від 31.01.18, яка одночасно є моєю заявою про злочини від 31.10.19:
«Генеральному прокурору України
м. Київ, вул. Прорізна, 15, [email address], [email address], [email address]

заявниця: Щербата Галина Сергіївна, людина з інвалідністю 1А групи, пенсійне посвідчення №156758, видане 15.05.87 Піщанським райсоцзабезом
21037, м. Вінниця, вул. Пирогова, 107а, кв. 82
потерпілі (жертви злочинів): 1. Щербата Галина Сергіївна, людина з інвалідністю 1А групи,
2.Щербатий Михайло Федорович, людина з інвалідністю 1А групи,
3. Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи,
4. Щербата Анастасія Віталіївна, дитина-інвалід
21037, м. Вінниця, вул. Пирогова, 107а, кв. 82
потерпілі (жертви злочинів): 5. Весь український народ
Заява №1к18 про міжнародні та національні злочини
(кримінальні правопорушення)
NB! Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до нормативних приписів шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Г.С. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою.
P.S. Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України не заборонене вільне обрання особою форми та способу вчинення простого електронного підпису під зверненням та запитом (що розумно), форма та спосіб вчинення мною мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною як такі, що найчастіше застосовуються в електронному документообігові України, з використанням наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки і запроваджених в реальне життя можливостей, в межах доступних технічних опцій комп’ютерної техніки.
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
І. Обвинувачувані мною особи:
1. Янукович Віктор Федорович, Президент України, за період з 25.02.2010 по 22.02.2014;
2. Турчинов Олександр Валентинович, виконувач обов'язків Президента України за період з 23.02.2014 по 07.06.2014;
3. Порошенко Петро Олексійович, Президент України, за період з 07.06.2014 по теперішній час;
4. Народні депутати України, відповідальні за наведені тут злочини, а саме:
4.1. Які проголосували «за» ухвалення закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (з урахуванням заяв народних депутатів України Демянка М.І., Кальцева С.Ф., Пресмана О.С., Струка В.О. з проханням вважати результатом їх голосувань - "За"), в частині установлення протиправних розмірів прожиткового мінімуму на 2014 рік: Азаров О.М., Атрошенко В.А., Байсаров Л.В., Бандуров В.В., Бахтеєва Т.Д., Бережна І.Г., Білий О.П., Благодир Ю.А., Бобков О.М., Богуслаєв В.О., Бондар В.В., Борт В.П., Брайко С.Б., Бутківський В.В., Васадзе Т.Ш., Васильєв О.А., Вечерко В.М., Волков О.М., Гайдош І.Ф., Гержов Ю.І., Гєллєр Є.Б., Глазунов С.М., Горіна І.А., Гриневецький С.Р., Грушевський В.А., Дейч Б.Д., Демішкан В.Ф., Денисенко А.П., Джига М.В., Дмитрук М.І., Долженков О.В., Дудка О.І., Єгоров О.М., Єфремов О.С., Жук М.В., Задорожний В.К., Зац О.В., Зубик В.В., Ільюк А.О., Калетнік Г.М., Калюжний В.А., Кацуба В.М., Кий С.В., Кінах А.К., Клімов Л.М., Коваль О.І., Козуб О.А., Колесніченко В.В., Коржев А.Л., Кузьменко С.А., Кулініч О.І., Куровський І.І., Ланьо М.І., Лелюк О.В., Лук’янов В.В., Любоненко Ю.В., Макеєнко В.В., Мальцев В.О., Матвієнков С.А., Мельник С.А., Мирний І.М., Мисик В.Ю., Молоток І.Ф., Морозенко Є.В., Мошак С.М., Мхітарян Н.М., Ничипоренко В.М., Олійник В.М., Омельянович Д.С., Опанащенко М.В., Павлов К.Ю., Пехов В.А., Писаренко В.В., Поляченко Ю.В., Пономарьов О.С., Пресман О.С., Продивус В.С., Развадовський В.Й., Рудьковський М.М., Самойленко Ю.П., Селіваров А.Б., Сігал Є.Я., Смітюх Г.Є., Сорока М.П., Струк В.О., Сухий Я.М., Тедеєв Е.С., Тігіпко С.Л., Турманов В.І., Федоряк Г.Д., Фурсін І.Г., Хомутиннік В.Ю., Циркін І.М., Чечетов М.В., Шаблатович О.М., Шаров І.Ф., Шенцев Д.О., Шкіря І.М., Шуфрич Н.І., Янукович В.В., Аркаллаєв Н.Г., Баграєв М.Г., Балицький Є.В., Барвіненко В.Д., Безбах Я.Я., Березкін С.С., Біловол О.М., Близнюк А.М., Бобов Г.Б., Бондаренко О.А., Боярський Ю.І., Буряк С.В., Бушко І.І., Ващук К.Т., Волков О.А., Воропаєв Ю.М., Герега О.В., Герман Г.М., Гіршфельд А.М., Гончаров А.Д., Горохов С.О., Груба Г.І., Гузенко К.О., Демидко В.М., Демянко М.І., Деркач А.Л., Дзоз В.О., Добкін Д.М., Дудка В.В., Дунаєв С.В., Єдін О.Й., Жеребнюк В.М., Журавський В.С., Зарубінський О.О., Звягільський Ю.Л., Іванющенко Ю.В., Іоффе Ю.Я., Кальцев С.Ф., Карташов Є.Г., Кацуба С.В., Ківалов С.В., Кіссе А.І., Клюєв С.П., Ковач В.І., Колесніков Б.В., Корж П.П., Крук Ю.Б., Кузьмук О.І., Кунченко О.П., Левченко М.О., Литвинов Л.Ф., Льовочкіна Ю.В., Лютікова В.І., Мартовицький А.В., Медяник В.Ю., Мельничук Л.Ю., Мироненко М.І., Мірошниченко Ю.Р., Момот О.І., Москаленко Я.М., Мураєв Є.В., Наконечний В.Л., Нечаєв О.І., Новинський В.В., Омельченко В.П., Остапчук В.М., Парасків О.Д., Пилипенко В.П., Пінчук А.П., Поляков В.Л., Пономарьов А.В., Попеску І.В., Пригодський А.В., Пшонка А.В., Риженков О.М., Сальдо В.В., Святаш Д.В., Семенюк А.О., Скубашевський С.В., Солошенко М.П., Стоян О.М., Ступак І.І., Табачнік Я.П., Тихонов В.М., Труханов Г.Л., Фабрикант С.С., Фельдман О.Б., Хмельницький В.І., Царьов О.А., Чертков Ю.Д., Чуб В.Є., Шатворян В.Г., Шипко А.Ф., Шпенов Д.Ю., Щербань А.В., Яценко А.В., Бадаєв Р.Г., Єремеєв І.М., Івахів С.П., Кравчук В.П., Купчак В.Р., Лабазюк С.П., Литвин В.М., Мартиняк С.В., Мошенський В.З., Петьовка В.В., Поплавський М.М., Сергієнко Л.Г., Табалов О.М., Чудновський В.О., Доній О.С., Заболотний Г.М., Калєтнік І.Г., Круглов М.П., Кутовий В.Г., Палиця І.П., Пилипишин В.П., Рибаков І.О., Скосар І.Є., Табалов А.О., Тимошенко В.А., Алексєєв І.В., Байдюк Л.М., Бідьовка В.А., Буховець О.Ю., Гончаров С.В., Губар В.І., Дзарданов М.С., Зубчевський О.П., Кілінкаров С.П., Левченко О.В., Мартинюк А.І., Михайленко О.Д., Присяжнюк О.А., Симоненко П.М., Спіріна І.Д., Цибенко П.С., Бабич В.В., Баландін С.В., Борита О.В., Голуб О.В., Гордієнко С.В., Демедюк В.Х., Дорохов А.М., Калетник О.М., Кудря В.І., Мармазов Є.В., Матвєєв В.Г., Парубок О.Н., Самойленко В.П., Скарбовійчук Р.В., Топалов С.В., Шугало Р.В.
4.2. Які проголосували «за» зміну розмірів прожиткового мінімуму на 2014 рік, установлення змінених протиправних розмірів прожиткового мінімуму на 2014 рік.
4.3. Які проголосували «за» ухвалення закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (з урахуванням заяв народних депутатів України Бакуменка О.Б. та Вадатурського А.О. з проханням вважати результатом їх голосувань - "За"), в частині установлення протиправних розмірів прожиткового мінімуму на 2015 рік: Агафонова Н.В., Андрієвський Д.Й., Арешонков В.Ю., Артюшенко І.А., Барна О.С., Богомолець О.В., Вадатурський А.О., Вінник І.Ю., Гвоздьов М.О., Геращенко І.В., Голубов Д.І., Горват Р.І., Грановський О.М., Гудзенко В.І., Демчак Р.Є., Денисенко В.І., Джемілєв М.А., Дмитренко О.М., Довбенко М.В., Дубневич Я.В., Єфімов М.В., Заболотний Г.М., Іщейкін К.Є., Климпуш-Цинцадзе І.О., Кобцев М.В., Козаченко Л.П., Кононенко І.В., Король В.М., Кубів С.І., Кузьменко А.І., Куліченко І.І., Курячий М.П., Кучер М.І., Лопушанський А.Я., Луценко Ю.В., Макар’ян Д.Б., Мамчур Ю.В., Матіос М.В., Матузко О.О., Мельник С.І., Мельничук І.І., Мушак О.П., Насалик І.С., Нестеренко В.Г., Онуфрик Б.С., Павленко Р.М., Палатний А.Л., Побер І.М., Продан О.П., Рибак І.П., Різаненко П.О., Романюк Р.С., Савченко О.Ю., Спориш І.Д., Тіміш Г.І., Томенко М.В., Тригубенко С.М., Усов К.Г., Фріз І.В., Хлань С.В., Черненко О.М., Южаніна Н.П., Яніцький В.П., Алєксєєв С.О., Антонищак А.Ф., Ар’єв В.І., Бакуменко О.Б., Барна С.С., Гарбуз Ю.Г., Герасимов А.В., Гончаренко О.О., Гордєєв А.А., Гринів І.О., Дехтярчук О.В., Дідич В.В., Домбровський О.Г., Дубневич Б.В., Євлахов А.С., Жолобецький О.О., Загорій Г.В., Іонова М.М., Іщенко В.О., Кіт А.Б., Князевич Р.П., Козир Б.Ю., Корнацький А.О., Кривохатько В.В., Кудлаєнко С.В., Куліч В.П., Курило В.С., Кутовий Т.В., Лаврик М.І., Лівік О.П., Лубінець Д.В., Люшняк М.В., Македон Ю.М., Матвієнко А.С., Матківський Б.М., Мацола Р.М., Мельниченко В.В., Насіров Р.М., Недава О.А., Новак Н.В., Павелко А.В., Паламарчук М.П., Пацкан В.В., Порошенко О.П., Ревега О.В., Рибчинський Є.Ю., Розенблат Б.С., Сабашук П.П., Співаковський О.В., Третьяков О.Ю., Урбанський О.І., Фірсов Є.П., Фролов М.О., Чекіта Г.Л., Червакова О.В., Чумак В.В., Шинькович А.В., Юрик Т.З., Юрчишин П.В., Алексєєв І.С., Береза Ю.М., Бондар М.Л., Бурбак М.Ю., Васюник І.В., Висоцький С.В., Войцеховська С.М., Геращенко А.Ю., Гриневич Л.М., Дейдей Є.С., Дзензерський Д.В., Дирів А.Б., Драюк С.Є., Єленський В.Є., Єфремова І.О., Іванчук А.В., Кацер-Бучковська Н.В., Княжицький М.Л., Колганова О.В., Корчик В.А., Кремінь Т.Д., Кривошея Г.Г., Ксенжук О.С., Левус А.М., Логвинський Г.В., Лунченко В.В., Масоріна О.С., Медуниця О.В., Пинзеник П.В., Помазанов А.В., Река А.О., Романюк В.М., Семерак О.М., Соляр В.М., Сташук В.Ф., Сторожук Д.А., Тетерук А.А., Тимчук Д.Б., Унгурян П.Я., Федорук М.Т., Чорновол Т.М., Бабенко В.Б., Бойко О.П., Бриченко І.В., Ванат П.М., Величкович М.Р., Вознюк Ю.В., Гаврилюк М.В., Горбунов О.В., Гузь І.В., Денісова Л.Л., Дзюблик П.В., Донець Т.А., Дроздик О.В., Ємець Л.О., Заставний Р.Й., Кадикало М.О., Кірш О.В., Кодола О.М., Константіновський В.Л., Котвіцький І.О., Кривенко В.В., Кришин О.Ю., Лапін І.О., Ледовських О.В., Лук’янчук Р.В., Мартиненко М.В., Матейченко К.В., Пашинський С.В., Поляков М.А., Присяжнюк О.А., Романовський О.В., Савчук Ю.П., Сидорчук В.В., Сочка О.О., Стеценко Д.О., Сюмар В.П., Тимошенко Ю.В., Фаєрмарк С.О., Хміль М.М., Шкварилюк В.В., Атрошенко В.А., Сироїд О.І., Гройсман В.Б., Парубій А.В., Супруненко О.І., Кривенко В.М., Маркевич Я.В., Мірошніченко І.В., Острікова Т.Г., Підлісецький Л.Т., Сидорович Р.М., Березюк О.Р., Данченко О.І., Єднак О.В., Лаврик О.В., Амельченко В.В., Вовк В.І., Кириченко О.М., Кошелєва А.В., Ленський О.О., Лозовой А.С., Мельничук С.П., Попов І.В., Чижмарь Ю.В., Артеменко А.В., Галасюк В.В., Корчинська О.А., Купрієнко О.В., Лінько Д.В., Ляшко О.В., Мосійчук І.В., Скуратовський С.І.
4.4. Які проголосували «за» зміну розмірів прожиткового мінімуму на 2015 рік, установлення змінених протиправних розмірів прожиткового мінімуму на 2015 рік.
4.5. Які проголосували «за» ухвалення закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», в частині установлення протиправних розмірів прожиткового мінімуму на 2016 рік: Агафонова Н.В., Андрієвський Д.Й., Арешонков В.Ю., Артюшенко І.А., Бєлькова О.В., Валентиров С.В., Гарбуз Ю.Г., Геращенко І.В., Голубов Д.І., Горват Р.І., Грановський О.М., Гудзенко В.І., Демчак Р.Є., Дехтярчук О.В., Домбровський О.Г., Дубневич Я.В., Єфімов М.В., Заболотний Г.М., Іщейкін К.Є., Климпуш-Цинцадзе І.О., Кобцев М.В., Козир Б.Ю., Кудлаєнко С.В., Куліченко І.І., Курило В.С., Кутовий Т.В., Лаврик М.І., Лопушанський А.Я., Луценко І.С., Люшняк М.В., Македон Ю.М., Матвієнко А.С., Матузко О.О., Мельник С.І., Мельничук І.І., Недава О.А., Новак Н.В., Павелко А.В., Палатний А.Л., Побер І.М., Продан О.П., Рибак І.П., Розенблат Б.С., Севрюков В.В., Спориш І.Д., Тіміш Г.І., Тригубенко С.М., Фріз І.В., Хлань С.В., Чепинога В.М., Черненко О.М., Чумак В.В., Шинькович А.В., Юрик Т.З., Юрчишин П.В., Яриніч К.В., Алєксєєв С.О., Антонищак А.Ф., Ар’єв В.І., Бакуменко О.Б., Березенко С.І., Богомолець О.В., Вінник І.Ю., Герасимов А.В., Гончаренко О.О., Гордєєв А.А., Денисенко В.І., Джемілєв М.А., Довбенко М.В., Дубневич Б.В., Євлахов А.С., Жолобецький О.О., Загорій Г.В., Іонова М.М., Іщенко В.О., Кіт А.Б., Князевич Р.П., Козаченко Л.П., Кононенко І.В., Король В.М., Кубів С.І., Кузьменко А.І., Куніцин С.В., Курячий М.П., Лесюк Я.В., Лівік О.П., Лубінець Д.В., Луценко Ю.В., Макар’ян Д.Б., Мамчур Ю.В., Мацола Р.М., Мельниченко В.В., Насалик І.С., Онуфрик Б.С., Паламарчук М.П., Пацкан В.В., Порошенко О.П., Різаненко П.О., Романюк Р.С., Савченко О.Ю., Соловей Ю.І., Співаковський О.В., Ткачук Г.В., Третьяков О.Ю., Урбанський О.І., Фролов М.О., Чекіта Г.Л., Чубаров Р.А., Шверк Г.А., Южаніна Н.П., Юринець О.В., Яніцький В.П., Алексєєв І.С., Бабій Ю.Ю., Бойко О.П., Бриченко І.В., Ванат П.М., Величкович М.Р., Вознюк Ю.В., Гаврилюк М.В., Горбунов О.В., Гузь І.В., Денісова Л.Л., Дзюблик П.В., Донець Т.А., Дроздик О.В., Ємець Л.О., Заставний Р.Й., Кадикало М.О., Кірш О.В., Кодола О.М., Корчик В.А., Кремінь Т.Д., Кривошея Г.Г., Ксенжук О.С., Левус А.М., Логвинський Г.В., Лунченко В.В., Матейченко К.В., Пашинський С.В., Поляков М.А., Присяжнюк О.А., Романовський О.В., Савчук Ю.П., Сидорчук В.В., Сочка О.О., Стеценко Д.О., Сюмар В.П., Тимошенко Ю.В., Унгурян П.Я., Федорук М.Т., Чорновол Т.М., Бабенко В.Б., Береза Ю.М., Бондар М.Л., Бурбак М.Ю., Васюник І.В., Висоцький С.В., Войцеховська С.М., Геращенко А.Ю., Гриневич Л.М., Дейдей Є.С., Дзензерський Д.В., Дирів А.Б., Драюк С.Є., Єленський В.Є., Єфремова І.О., Іванчук А.В., Кацер-Бучковська Н.В., Княжицький М.Л., Колганова О.В., Котвіцький І.О., Кривенко В.В., Кришин О.Ю., Лапін І.О., Ледовських О.В., Лук’янчук Р.В., Масоріна О.С., Медуниця О.В., Пинзеник П.В., Помазанов А.В., Река А.О., Романюк В.М., Семерак О.М., Соляр В.М., Сташук В.Ф., Сторожук Д.А., Тетерук А.А., Тимчук Д.Б., Фаєрмарк С.О., Хміль М.М., Шкварилюк В.В., Балога І.І., Гройсман В.Б., Кишкар П.М., Кривенко В.М., Мисик В.Ю., Парубій А.В., Підберезняк В.І., Рудик С.Я., Балога В.І., Балога П.І., Герега О.В., Гопко Г.М., Денисенко А.П., Єднак О.В., Петьовка В.В., Юзькова Т.Л., Маркевич Я.В., Барвіненко В.Д., Біловол О.М., Бондар В.В., Гуляєв В.О., Ільюк А.О., Кіссе А.І., Кулініч О.І., Писаренко В.В., Святаш Д.В., Шипко А.Ф., Яценко А.В., Березкін С.С., Гєллєр Є.Б., Зубик В.В., Кацуба В.М., Клімов Л.М., Ланьо М.І., Остапчук В.М., Пресман О.С., Хомутиннік В.Ю., Шкіря І.М., Бандуров В.В., Гіршфельд А.М., Довгий О.С., Лабазюк С.П., Мартиняк С.В., Молоток І.Ф., Немировський А.В., Пономарьов О.С., Развадовський В.Й., Фурсін І.Г., Івахів С.П., Мельничук С.П., Москаленко Я.М., Онищенко О.Р., Поплавський М.М., Рибчинський Є.Ю., Шаповалов Ю.А., Амельченко В.В., Вітко А.Л., Галасюк В.В., Купрієнко О.В., Лінько Д.В., Ляшко О.В., Силантьєв Д.О., Чижмарь Ю.В., Артеменко А.В., Вовк В.І., Кириченко О.М., Кошелєва А.В., Ленський О.О., Лозовой А.С., Рибалка С.В., Скуратовський С.І.
4.6. Які проголосували «за» зміну розмірів прожиткового мінімуму на 2016 рік, установлення змінених протиправних розмірів прожиткового мінімуму на 2016 рік.
4.7. Які проголосували «за» ухвалення закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (з урахуванням заяв народних депутатів України Курячого М.П. та Сабашука П.П. з проханням вважати результатом їх голосувань - "За"), в частині установлення протиправних розмірів прожиткового мінімуму на 2017 рік: Агафонова Н.В., Андрієвський Д.Й., Арешонков В.Ю., Артюшенко І.А., Барна О.С., Бєлькова О.В., Білоцерковець Д.О., Брензович В.І., Бублик Ю.В., Валентиров С.В., Вінник І.Ю., Гончаренко О.О., Грановський О.М., Гудзенко В.І., Демчак Р.Є., Дехтярчук О.В., Дмитренко О.М., Домбровський О.Г., Дубневич Я.В., Єфімов М.В., Заболотний Г.М., Іщейкін К.Є., Кишкар П.М., Князевич Р.П., Козаченко Л.П., Кононенко І.В., Король В.М., Кузьменко А.І., Куніцин С.В., Курячий М.П., Лаврик М.І., Лопушанський А.Я., Луценко І.С., Макар’ян Д.Б., Мамчур Ю.В., Матіос М.В., Мацола Р.М., Мельниченко В.В., Міщенко С.Г., Недава О.А., Онуфрик Б.С., Паламарчук М.П., Пацкан В.В., Порошенко О.П., Ревега О.В., Ричкова Т.Б., Розенблат Б.С., Рудик С.Я., Саврасов М.В., Севрюков В.В., Сольвар Р.М., Спориш І.Д., Суслова І.М., Ткачук Г.В., Тригубенко С.М., Усов К.Г., Фролов М.О., Чекіта Г.Л., Червакова О.В., Чубаров Р.А., Шинькович А.В., Юрик Т.З., Юрчишин П.В., Яриніч К.В., Алєксєєв С.О., Ар’єв В.І., Березенко С.І., Білозір О.В., Бригинець О.М., Вадатурський А.О., Велікін О.М., Герасимов А.В., Голубов Д.І., Горват Р.І., Гринів І.О., Давиденко В.М., Денисенко В.І., Джемілєв М. ., Довбенко М.В., Дубневич Б.В., Євлахов А.С., Жолобецький О.О., Загорій Г.В., Іонова М.М., Іщенко В.О., Карпунцов В.В., Кіт А.Б., Кобцев М.В., Козир Б.Ю., Кривенко В.М., Кудлаєнко С.В., Куліченко І.І., Курило В.С., Кучер М.І., Лесюк Я.В., Лівік О.П., Лубінець Д.В., Люшняк М.В., Македон Ю.М., Матвієнко А.С., Матузко О.О., Мельник С.І., Мельничук І.І., Негой Ф.Ф., Немировський А.В., Павелко А.В., Палатний А.Л., Петренко О.М., Побер І.М., Рибак І.П., Різаненко П.О., Романюк Р.С., Сабашук П.П., Соловей Ю.І., Співаковський О.В., Тіміш Г.І., Третьяков О.Ю., Урбанський О.І., Хлань С.В., Черненко О.М., Шверк Г.А., Южаніна Н.П., Юринець О.В., Яніцький В.П., Алексєєв І.С., Бабій Ю.Ю., Бойко О.П., Бриченко І.В., Ванат П.М., Величкович М.Р., Вознюк Ю.В., Гаврилюк М.В., Горбунов О.В., Данілін В.Ю., Денісова Л.Л., Дзюблик П.В., Дроздик О.В., Єленський В.Є., Єфремова І.О., Іванчук А.В., Княжицький М.Л., Колганова О.В., Котвіцький І.О., Кривенко В.В., Кришин О.Ю., Лапін І.О., Ледовських О.В., Лук’янчук Р.В., Масоріна О.С., Медуниця О.В., Пашинський С.В., Підберезняк В.І., Помазанов А.В., Река А.О., Сидорчук В.В., Сочка О.О., Стеценко Д.О., Тетерук А.А., Тимчук Д.Б., Фаєрмарк С.О., Хміль М.М., Шкварилюк В.В., Бабенко В.Б., Береза Ю.М., Бондар М.Л., Бурбак М.Ю., Васюник І.В., Висоцький С.В., Войцеховська С.М., Геращенко А.Ю., Гузь І.В., Дейдей Є.С., Дирів А.Б., Драюк С.Є., Єдаков Я.Ю., Ємець Л.О., Заставний Р.Й., Кадикало М.О., Кодола О.М., Корчик В.А., Кремінь Т.Д., Кривошея Г.Г., Ксенжук О.С., Левус А.М., Логвинський Г.В., Лунченко В.В., Матейченко К.В., Мепарішвілі Х.Н., Пинзеник П.В., Присяжнюк О.А., Романовський О.В., Савчук Ю.П., Соляр В.М., Сташук В.Ф., Тимошенко Ю.В., Унгурян П.Я., Федорук М.Т., Чорновол Т.М., Безбах Я.Я., Герега О.В., Констанкевич І.М., Купрій В.М., Парубій А.В., Развадовський В.Й., Шаповалов Ю.А., Шевченко В.Л., Батенко Т.І., Геращенко І.В., Денисенко А.П., Дідич В.В., Дубінін О.І., Константіновський В.Л., Микитась М.В., Супруненко О.І., Шахов С.В., Шевченко О.Л., Данченко О.І., Мірошніченко І.В., Острікова Т.Г., Діденко І.А., Маркевич Я.В., Барвіненко В.Д., Біловол О.М., Бондар В.В., Гуляєв В.О., Ільюк А.О., Кіссе А.І., Кулініч О.І., Мисик В.Ю., Остапчук В.М., Пресман О.С., Хомутиннік В.Ю., Шкіря І.М., Березкін С.С., Бобов Г.Б., Гєллєр Є.Б., Зубик В.В., Кацуба В.М., Клімов Л.М., Ланьо М.І., Ничипоренко В.М., Писаренко В.В., Святаш Д.В., Шипко А.Ф., Яценко А.В., Амельченко В.В., Вітко А.Л., Галасюк В.В., Купрієнко О.В., Лінько Д.В., Ляшко О.В., Попов І.В., Силантьєв Д.О., Чижмарь Ю.В., Юзькова Т.Л., Артеменко А.В., Вовк В.І., Кириченко О.М., Кошелєва А.В., Ленський О.О., Мосійчук І.В., Рибалка С.В., Скуратовський С.І., Бандуров В.В., Гіршфельд А.М., Івахів С.П., Москаленко Я.М., Петьовка В.В., Поплавський М.М., Фельдман О.Б., Лабазюк С.П., Мартиняк С.В., Молоток І.Ф., Пономарьов О.С., Рибчинський Є.Ю., Фурсін І.Г.
4.8. Які проголосували «за» ухвалення закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», в частині установлення протиправних розмірів прожиткового мінімуму на 2018 рік: Андрієвський Д.Й., Арешонков В.Ю., Артюшенко І.А., Барна О.С., Бєлькова О.В., Білоцерковець Д.О., Брензович В.І., Буглак Ю.О., Валентиров С.В., Вінник І.Ю., Голубов Д.І., Горват Р.І., Гринів І.О., Давиденко В.М., Денисенко В.І., Довбенко М.В., Дубневич Б.В., Євлахов А.С., Жолобецький О.О., Загорій Г.В., Іщенко В.О., Карпунцов В.В., Кіт А.Б., Кобцев М.В., Козир Б.Ю., Кривенко В.М., Кудлаєнко С.В., Куліченко І.І., Курило В.С., Кучер М.І., Лесюк Я.В., Лівік О.П., Лубінець Д.В., Македон Ю.М., Матвієнко А.С., Матузко О.О., Мельник С.І., Мельничук І.І., Недава О.А., Онуфрик Б.С., Паламарчук М.П., Пацкан В.В., Побер І.М., Продан О.П., Різаненко П.О., Рудик С.Я., Саврасов М.В., Соловей Ю.І., Співаковський О.В., Тіміш Г.І., Третьяков О.Ю., Урбанський О.І., Фріз І.В., Черненко О.М., Шверк Г.А., Южаніна Н.П., Юринець О.В., Яніцький В.П., Алєксєєв С.О., Ар’єв В.І., Бакуменко О.Б., Березенко С.І., Білозір О.В., Бригинець О.М., Вадатурський А.О., Велікін О.М., Герасимов А.В., Гончаренко О.О., Грановський О.М., Гудзенко В.І., Демчак Р.Є., Дехтярчук О.В., Дмитренко О.М., Домбровський О.Г., Дубневич Я.В., Єфімов М.В., Іщейкін К.Є., Князевич Р.П., Козаченко Л.П., Кононенко І.В., Король В.М., Кузьменко А.І., Куніцин С.В., Курячий М.П., Лаврик М.І., Лопушанський А.Я., Луценко І.С., Макар’ян Д.Б., Мамчур Ю.В., Матіос М.В., Мацола Р.М., Мельниченко В.В., Мушак О.П., Павелко А.В., Палатний А.Л., Порошенко О.П., Ревега О.В., Ричкова Т.Б., Романюк Р.С., Сабашук П.П., Севрюков В.В., Сольвар Р.М., Спориш І.Д., Суслова І.М., Ткачук Г.В., Тригубенко С.М., Фролов М.О., Чекіта Г.Л., Червакова О.В., Чубаров Р.А., Шинькович А.В., Юрик Т.З., Юрчишин П.В., Яриніч К.В., Алексєєв І.С., Бабій Ю.Ю., Береза Ю.М., Бондар М.Л., Бурбак М.Ю., Величкович М.Р., Вознюк Ю.В., Гаврилюк М.В., Горбунов О.В., Данілін В.Ю., Денісова Л.Л., Дзюблик П.В., Дроздик О.В., Єленський В.Є., Єфремова І.О., Іванчук А.В., Княжицький М.Л., Колганова О.В., Котвіцький І.О., Кривенко В.В., Кришин О.Ю., Лапін І.О., Ледовських О.В., Масоріна О.С., Медуниця О.В., Пашинський С.В., Підберезняк В.І., Помазанов А.В., Река А.О., Сидорчук В.В., Сочка О.О., Стеценко Д.О., Тетерук А.А., Тимчук Д.Б., Фаєрмарк С.О., Хміль М.М., Шкварилюк В.В., Баб+C118:D147енко В.Б., Бендюженко Ф.В., Бойко О.П., Бриченко І.В., Васюник І.В., Висоцький С.В., Войцеховська С.М., Геращенко А.Ю., Дейдей Є.С., Дирів А.Б., Драюк С.Є., Єдаков Я.Ю., Ємець Л.О., Заставний Р.Й., Кадикало М.О., Кірш О.В., Кодола О.М., Корчик В.А., Кремінь Т.Д., Кривошея Г.Г., Ксенжук О.С., Левус А.М., Лунченко В.В., Матейченко К.В., Мепарішвілі Х.Н., Пинзеник П.В., Поляков М.А., Присяжнюк О.А., Романовський О.В., Савчук Ю.П., Соляр В.М., Сташук В.Ф., Сюмар В.П., Тимошенко Ю.В., Унгурян П.Я., Федорук М.Т., Чорновол Т.М., Балога П.І., Безбах Я.Я., Герега О.В., Голуб В.В., Денисенко А.П., Дідич В.В., Дубінін О.І., Жеваго К.В., Міщенко С.Г., Парубій А.В., Шевченко В.Л., Балога І.І., Батенко Т.І., Бублик Ю.В., Геращенко І.В., Гопко Г.М., Денисенко А.С., Констанкевич І.М., Купрій В.М., Литвин В.М., Петренко О.М., Розенблат Б.С., Шевченко О.Л., Барвіненко В.Д., Біловол О.М., Бондар В.В., Гуляєв В.О., Ільюк А.О., Кіссе А.І., Кулініч О.І., Мисик В.Ю., Остапчук В.М., Пресман О.С., Шаповалов Ю.А., Шкіря І.М., Березкін С.С., Бобов Г.Б., Гєллєр Є.Б., Зубик В.В., Кацуба В.М., Клімов Л.М., Ланьо М.І., Ничипоренко В.М., Писаренко В.В., Развадовський В.Й., Хомутиннік В.Ю., Шипко А.Ф., Яценко А.В., Діденко І.А. , Маркевич Я.В. , Амельченко В.В., Вовк В.І., Заружко В.Л., Купрієнко О.В., Лінько Д.В., Ляшко О.В., Силантьєв Д.О., Юзькова Т.Л., Вітко А.Л., Галасюк В.В., Кириченко О.М., Кошелєва А.В., Ленський О.О., Лозовой А.С., Мосійчук І.В., Рибалка С.В., Скуратовський С.І., Шухевич Ю.Р., Бандуров В.В., Гіршфельд А.М., Івахів С.П., Мартиняк С.В., Молоток І.Ф., Петьовка В.В., Поплавський М.М., Супруненко О.І., Фурсін І.Г., Богуслаєв В.О., Довгий О.С., Лабазюк С.П., Москаленко Я.М., Пономарьов О.С., Рибчинський Є.Ю., Фельдман О.Б., Шахов С.В.
5. Азаров Микола Янович, Прем’єр-міністр України, за період з 11.03.2010 до 28.01.2014;
6. Яценюк Арсеній Петрович, Прем’єр-міністр України, за період з 27.02.2014 по 14.04.2016;
7. Гройсман Володимир Борисович, Прем’єр-міністр України, за період з 14.04.2016 по теперішній час;
8. Інші невідомі мені особи – чинні та колишні члени Кабінету Міністрів України (далі – КМУ), відповідальні за наведені тут злочини.
9. Інші невідомі мені особи.
ІІ. Право
10. Відповідно до Конституції України,
10.1. Стаття 46. Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.
10.2. Стаття 47. Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду.
10.3. Стаття 48. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.
10.4. Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.
10.5. Стаття 53. Кожен має право на освіту.
11. Відповідно до закону України від 15.07.99 №966-XIV «Про прожитковий мінімум» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-14),
11.1. ст.1: «Прожитковий мінімум - вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування (далі - набір продуктів харчування), а також мінімального набору непродовольчих товарів (далі - набір непродовольчих товарів) та мінімального набору послуг (далі - набір послуг), необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості».
(Тобто, розмір прожиткового мінімуму визначається нормативним методом (за натуральними нормами), а саме обрахуванням суми вартості, за актуальними цінами, усіх його кількісних складових в натуральному вимірі. Це означає, що прожитковий мінімум, для закріплення його грошового еквіваленту законом, ВИМІРЮЄТЬСЯ).
11.2. ст.2: «Прожитковий мінімум застосовується для:
загальної оцінки рівня життя в Україні, що є основою для реалізації соціальної політики та розроблення окремих державних соціальних програм;
встановлення розмірів мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії за віком, визначення розмірів соціальної допомоги, допомоги сім'ям з дітьми, допомоги по безробіттю, а також стипендій та інших соціальних виплат виходячи з вимог Конституції України та законів України;
визначення права на призначення соціальної допомоги;
визначення державних соціальних гарантій і стандартів обслуговування та забезпечення в галузях охорони здоров'я, освіти, соціального обслуговування та інших;
встановлення величини неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;
формування Державного бюджету України та місцевих бюджетів».
Це означає, що прожитковий мінімум є ВИМІРЮВАНОЮ величиною і базовим показником для усіх соціальних стандартів держави.
12. Відповідно до Конвенції МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117 від 6 червня 1962 року, ратифікованої законом України від 16.09.15 №692-VIII, (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_...),
12.1. стаття 2: «Підвищення рівня життя розглядається як основна мета при плануванні економічного розвитку».
12.2. стаття 5: «2. При встановленні прожиткового мінімуму беруться до уваги такі основні сімейні потреби працівників, як продукти харчування та їхня калорійність, забезпечення житлом, одяг, медичне обслуговування та освіта».
13. Відповідно до Постанови КМУ від 14.04.2000 №656 «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/656-2...), затверджений перелік наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення.
13.1. Відповідно до «Набори продуктів харчування, набори непродовольчих товарів та набори послуг для основних соціальних і демографічних груп населення», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2000 р. N656, Набір житлово-комунальних послуг,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Найменування послуги |Одиниця |Кількість |Кількість
|виміру |на рік |на місяць
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Газопостачання:
для споживачів з куб. метрів на 431,2
індивідуальним опаленням середньо-
у будинках не вище двох статистичну
поверхів сім'ю
(Всупереч приписам ст.ст.48, 49 Конституції України, постановою закладені не раціональні норми харчування (достатнє харчування), а мінімальні, придатні лише для фізичного виживання. Постанова де-факто діяла чомусь по 2016 рік включно).
14. На виконання нормативних приписів щодо продовольчої безпеки держави Міністерство охорони здоров’я України (далі по тексту – МОЗ) розробило Рекомендовані раціональні норми споживання (орієнтовний набір) основних продуктів харчування в середньому на одну особу на 2005 - 2015 роки (лист МОЗ України від 20.08.14 №05.01-11/16/1694-14/24349 додається), а саме:
Харчові продукти Норма споживання
кг/рік
Хліб, хлібопродукти в перерахунку на борошно 101
Картопля 124
Овочі, баштанні 161
Фрукти, ягоди, виноград 90
Цукор, кондитерські вироби 38
Олія, маргарин 13
М'ясо, м'ясопродукти 80
Риба, рибопродукти 20
Молоко, молокопродукти у перерахунку на молоко 380
Яйця 290 штук

Білки, г 90
в т.ч. тваринного походження 55
Жири, г 112
Вуглеводи, г 390
Енергетична цінність, ккал 2920
(Однак, з 2005 року уряд так і не запровадив вказані норми, не виконавши приписи ратифікованої Україною КОНВЕНЦІЇ МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117, ст.ст.48, 49 Конституції України та власні рішення).
15. Відповідно до Постанови КМУ від 6.08.2014 р. №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/409-...),
15.1. 1. Установити громадянам, які відповідно до законодавства мають субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, соціальну норму житла для:
1) оплати користування житлом/утримання житла, управління багатоквартирним будинком - 13,65 кв. метра загальної площі на одну особу та додатково 35,22 кв. метра на домогосподарство;
2) централізованого та індивідуального опалення (теплопостачання) незалежно від джерела та виду енергії - 13,65 кв. метра опалюваної площі на одну особу та додатково 35,22 кв. метра на домогосподарство.
15.2. 3. Установити такі соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами, щодо оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії:
1) для централізованого та індивідуального опалення (теплопостачання):
у разі використання природного газу для індивідуального опалення - 5,0 куб. метра природного газу на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період;
5) для користування послугами з газопостачання:
за наявності газової плити та газового водонагрівача - 10,5 куб. метрів на одну особу на місяць».
16. Відповідно до Постанови КМУ від 11.10.16 №780 «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/780-2...), затверджений новий перелік наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення.
16.1. Відповідно до Додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р. №780 «НАБОРИ продуктів харчування, набори непродовольчих товарів та набори послуг для основних соціальних і демографічних груп населення»,
Набір житлово-комунальних послуг та зв’язку
Найменування послуги Одиниця виміру Кількість на рік Кількість на місяць
Користування житлом кв. метрів загальної площі на одну особу 21
Газопостачання куб. метрів на одну особу 6
(Цей перелік, однак, значно урізав попередній перелік. В ньому, всупереч приписам ст.ст.48, 49 Конституції України, так само закладені не раціональні норми харчування (достатнє харчування), а мінімальні, придатні лише для фізичного виживання. Рекомендовані МОЗ раціональні норми споживання (орієнтовний набір) основних продуктів харчування в середньому на одну особу знову проігноровані).
ІІІ. Факти
17. Законом України від 16.01.14 «Про Державний бюджет України на 2014 рік» №719-VII (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/719-18) вказані вище поіменно народні депутати України затвердили поданий Кабінетом Міністрів України проект закону України про Державний бюджет України на 2014 рік та ухвалили такі розміри прожиткового мінімуму на 2014 рік:
«Стаття 7. Установити у 2014 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 1176 гривень, з 1 липня - 1207 гривень, з 1 жовтня - 1256 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня - 1032 гривні, з 1 липня - 1059 гривень, з 1 жовтня - 1102 гривні;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 1286 гривень, з 1 липня - 1320 гривень, з 1 жовтня - 1373 гривні;
працездатних осіб: з 1 січня - 1218 гривень, з 1 липня - 1250 гривень, з 1 жовтня - 1301 гривня;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 949 гривень, з 1 липня - 974 гривні, з 1 жовтня - 1014 гривень.»
17.1. Вказаний закон підписаний Президентом України Януковичем В.Ф.
17.2. Законом України від 27.03.2014 року №1165-VII «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1165...) розміри прожиткового мінімуму на 2014 рік змінені на нові:
"Стаття 7. Установити у 2014 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 1176 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років - 1032 гривні;
дітей віком від 6 до 18 років - 1286 гривень;
працездатних осіб - 1218 гривень;
осіб, які втратили працездатність, - 949 гривень».
17.3. Вказаний закон підписаний виконувачем обов'язків Президента України Турчиновим О.В.
18. Однак, ВИМІРЯНИЙ Міністерством соціальної політики України (далі – МСП), на підставі приписів закону України «Про прожитковий мінімум», фактичний розмір прожиткового мінімуму (далі по тексту – ФПМ), доступний з сайту МСП за посиланням http://www.msp.gov.ua/news/12286.html відповідно склав в порівнянні з бюджетним прожитковим мінімумом (далі по тексту – БПМ):
2014 ФПМ (грн.) БПМ (грн.) %
січень 1217,45 1176 96,60
лютий 1237,53 1176 95,03
березень 1258,34 1176 93,46
квітень 1294,04 1176 90,88
травень 1367,65 1176 85,99
червень 1414,1 1176 83,16
липень 1397,67 1176 84,14
серпень 1368,96 1176 85,90
вересень 1387,69 1176 84,75
жовтень 1411,53 1176 83,31
листопад 1455,38 1176 80,80
грудень 1479,63 1176 79,48
18.1. При цьому, достатнє для забезпечення нормального функціонування організму людини (раціональне) харчування, всупереч приписам ст.ст.48, 49 Конституції України, в БПМ-2014 взагалі не закладене, а мінімальне харчування, тобто таке, що забезпечує виключно фізичне виживання людини, закладене лише в сумі від 16 до 31 грн. на день; виміряні витрати на харчування закладені на 23-28 днів на місяць.
18.2. Усі види медичної допомоги - стаціонарного, амбулаторного та санаторно-курортного лікування, включаючи вартість діагностики, придбання ліків та виробів медичного призначення, операбельного втручання та трансплантології, протезування (стоматологічного включно), медичного догляду та патронажу, транспортних медичних послуг тощо, всупереч приписам ст.49 Конституції України, закладені в БПМ-2014 лише в розмірі вартості окремих ліків в таких сумах на місяць:
2014 Грн.
січень 12,69
лютий 12,55
березень 12,56
квітень 12,98
травень 12,70
червень 12,58
липень 13,01
серпень 13,52
вересень 13,57
жовтень 13,53
листопад 13,58
грудень 13,68
18.3. Вартість одягу, всупереч приписам ст.48 Конституції України, закладена в БПМ-2014 в сміхотворних розмірах – від 71 до 173 грн. на місяць.
18.4. Вартість житлового забезпечення, зокрема, газу для опалення, приготування їжі, гарячої води, зменшена майже в 100 разів з липня 2014 року:
18.4.1. спочатку Кабмін Яценюка А.П. зменшив соціальний стандарт забезпечення газом з 11м3/м2 газу для опалення на опалювальну площу 21м2/особу+10,5м2/сім’ю (42м2/особу+21м2/сім’ю для непрацездатних сімей ветеранів війни) +18,3м3/особу газу для газопостачання, до 7м3/м2 газу для опалення на опалювальну площу 13,65м2/особу + 35,22м2/домогосподарство, зменшені на коригуючий коефіцієнт + 18м3/особу газу для газопостачання,
18.4.2. а потім Кабмін Гройсмана В.Б. а) зменшив соціальний стандарт забезпечення газом до 5м3/м2 газу для опалення на опалювальну площу 13,65м2/особу + 35,22м2/домогосподарство, зменшені на коригуючий коефіцієнт, + 10,5м3/особу газу для газопостачання; б) повністю вилучив газ для опалення з набору житлово-комунальних послуг та зв’язку, в складі прожиткового мінімуму, та зменшив газопостачання до 10,5 м3/особу (ПОСТАНОВА від 11 жовтня 2016р. №780).
18.5. Вартість житла – придбання, будування та оренди, всупереч приписам ст.ст.47, 48 Конституції України, не закладена в БПМ-2014 взагалі – 0 грн. на весь рік.
18.6. Вартість освіти, всупереч приписам ст.53 Конституції України, не закладена в БПМ-2014 взагалі – 0 грн. на весь рік.
18.7. Вартість обов’язкових державних оплатних та пов’язаних з ними послуг, а також інших необхідних для життя послуг, як то реєстрація народження, місця проживання, місця перебування, шлюбу, розірвання шлюбу, смерті, зміни імені (прізвища), права власності на житло, на землю, права на спадщину; отримання внутрішнього паспорту громадянина України, закордонного паспорту громадянина України, посвідчення водія, документів про освіту; послуг бюро технічної інвентаризації, нотаріальних, юридичних, експертних, оціночних, страхових (медичного та пенсійного страхування включно); оплати приватною особою державного мита, судового збору, виконавчого збору та судових витрат; оплати доступу до публічної інформації, архівних та інших інформаційних послуг; похоронні та ритуальні послуги, обладнання могил та догляд за могилами тощо, не закладена в БПМ-2014 взагалі – 0 грн. на весь рік.
19. Це означає, що Кабмін запропонував, народні депутати України узаконили, а Президент України підписав новий закон, в результаті якого усі вказані фігуранти солідарно протиправно навмисно та усвідомлено створили усім українцям такі широкомасштабні умови життя, в яких позбавили весь український народ доступу до продуктів харчування, ліків та усієї медичної допомоги, житла та тепла в оселях, і які (умови) розраховані на фізичне знищення частини населення України.
20. Законом України від 28.12.14 №80-VIII «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80-19) вказані вище поіменно народні депутати України затвердили поданий Кабінетом Міністрів України проект закону України про Державний бюджет України на 2015 рік та ухвалили такі розміри прожиткового мінімуму на 2015 рік:
«Стаття 7. Установити у 2015 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2015 року - 1176 гривень, з 1 грудня - 1330 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня 2015 року - 1032 гривень, з 1 грудня - 1167 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2015 року - 1286 гривень, з 1 грудня - 1455 гривень;
працездатних осіб: з 1 січня 2015 року - 1218 гривень, з 1 грудня - 1378 гривень;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2015 року - 949 гривень, з 1 грудня - 1074 гривні».
20.1. Вказаний закон підписаний Президентом України Порошенком П.О.
20.2. Законом України від 17.09.2015 №704-VIII «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/704-19) розміри прожиткового мінімуму на 2015 рік змінені на нові:
"Стаття 7. Установити у 2015 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2015 року - 1176 гривень, з 1 вересня - 1330 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня 2015 року - 1032 гривні, з 1 вересня - 1167 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2015 року - 1286 гривень, з 1 вересня - 1455 гривень;
працездатних осіб: з 1 січня 2015 року - 1218 гривень, з 1 вересня - 1378 гривень;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2015 року - 949 гривень, з 1 вересня - 1074 гривні".
20.3. Вказаний закон підписаний Президентом України Порошенком П.О.
21. Однак, ВИМІРЯНИЙ МСП України, на підставі приписів закону України «Про прожитковий мінімум», фактичний розмір прожиткового мінімуму, доступний з сайту МСП за посиланням http://www.msp.gov.ua/news/12286.html відповідно склав в порівнянні з бюджетним прожитковим мінімумом:
2015 ФПМ (грн.) БПМ (грн.) %
січень 1617,91 1176 72,69
лютий 1692,85 1176 69,47
березень 1858,58 1176 63,27
квітень 2351,73 1176 50,01
травень 2629 1176 44,73
червень 2726,8 1176 43,13
липень 2745,18 1176 42,84
серпень 2663,68 1176 44,15
вересень 2685,51 1330 49,53
жовтень 2544,25 1330 52,27
листопад 2651,32 1330 50,16
грудень 2658,1 1330 50,04
21.1. При цьому, достатнє для забезпечення нормального функціонування організму людини (раціональне) харчування, всупереч приписам ст.ст.48, 49 Конституції України, в БПМ-2015 взагалі не закладене, а мінімальне харчування, тобто таке, що забезпечує виключно фізичне виживання людини, закладене лише в сумі від 13 до 28 грн. на день; виміряні витрати на харчування закладені на 12-21 днів на місяць.
21.2. Усі види медичної допомоги - стаціонарного, амбулаторного та санаторно-курортного лікування, включаючи вартість діагностики, придбання ліків та виробів медичного призначення, операбельного втручання та трансплантології, протезування (стоматологічного включно), медичного догляду та патронажу, транспортних медичних послуг тощо, всупереч приписам ст.49 Конституції України, закладені в БПМ-2015 лише в розмірі вартості окремих ліків в таких сумах на місяць:
2015 Грн.
січень 12,20
лютий 11,68
березень 11,65
квітень 9,99
травень 9,15
червень 8,88
липень 8,75
серпень 9,10
вересень 10,29
жовтень 10,88
листопад 10,52
грудень 10,66
21.3. Вартість одягу, всупереч приписам ст.48 Конституції України, закладена в БПМ-2015 в сміхотворних розмірах – від 72 до 168 грн. на місяць.
21.4. Вартість житлового забезпечення, зокрема, газу для опалення, приготування їжі, гарячої води, зменшена майже в 100 разів з липня 2014 року:
21.4.1. спочатку Кабмін Яценюка А.П. зменшив соціальний стандарт забезпечення газом з 11м3/м2 газу для опалення на опалювальну площу 21м2/особу+10,5м2/сім’ю (42м2/особу+21м2/сім’ю для непрацездатних сімей ветеранів війни) +18,3м3/особу газу для газопостачання, до 7м3/м2 газу для опалення на опалювальну площу 13,65м2/особу + 35,22м2/домогосподарство, зменшені на коригуючий коефіцієнт + 18м3/особу газу для газопостачання,
21.4.2. а потім Кабмін Гройсмана В.Б. а) зменшив соціальний стандарт забезпечення газом до 5м3/м2 газу для опалення на опалювальну площу 13,65м2/особу + 35,22м2/домогосподарство, зменшені на коригуючий коефіцієнт, + 10,5м3/особу газу для газопостачання; б) повністю вилучив газ для опалення з набору житлово-комунальних послуг та зв’язку, в складі прожиткового мінімуму, та зменшив газопостачання до 10,5 м3/особу (ПОСТАНОВА від 11 жовтня 2016р. №780).
21.5. Вартість житла – придбання, будування та оренди, всупереч приписам ст.ст.47, 48 Конституції України, не закладена в БПМ-2015 взагалі – 0 грн. на весь рік.
21.6. Вартість освіти, всупереч приписам ст.53 Конституції України, не закладена в БПМ-2015 взагалі – 0 грн. на весь рік.
21.7. Вартість обов’язкових державних оплатних та пов’язаних з ними послуг, а також інших необхідних для життя послуг, як то реєстрація народження, місця проживання, місця перебування, шлюбу, розірвання шлюбу, смерті, зміни імені (прізвища), права власності на житло, на землю, права на спадщину; отримання внутрішнього паспорту громадянина України, закордонного паспорту громадянина України, посвідчення водія, документів про освіту; послуг бюро технічної інвентаризації, нотаріальних, юридичних, експертних, оціночних, страхових (медичного та пенсійного страхування включно); оплати приватною особою державного мита, судового збору, виконавчого збору та судових витрат; оплати доступу до публічної інформації, архівних та інших інформаційних послуг; похоронні та ритуальні послуги, обладнання могил та догляд за могилами тощо, не закладена в БПМ-2015 взагалі – 0 грн. на весь рік.
22. Це означає, що Кабмін вніс такі зміни в нормативне регулювання житлово-комунальних послуг, в результаті яких протиправно навмисно та усвідомлено створив усім українцям такі широкомасштабні умови життя, в яких позбавив весь український народ доступу до тепла в оселях, і які (умови) розраховані на фізичне знищення частини населення України.
22.1. Це означає, що Кабмін запропонував, народні депутати України узаконили, а Президент України підписав новий закон, в результаті якого усі вказані фігуранти солідарно протиправно навмисно та усвідомлено створили усім українцям такі широкомасштабні умови життя, в яких позбавили весь український народ доступу до продуктів харчування, ліків та усієї медичної допомоги, житла та тепла в оселях, і які (умови) розраховані на фізичне знищення частини населення України.
23. Законом України від 25.12.15 №928-VIII, «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/928-19) вказані вище поіменно народні депутати України затвердили поданий Кабінетом Міністрів України проект закону України про Державний бюджет України на 2016 рік та ухвалили такі розміри прожиткового мінімуму на 2016 рік:
«Стаття 7. Установити у 2016 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2016 року - 1330 гривень, з 1 травня - 1399 гривень, з 1 грудня - 1496 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня 2016 року - 1167 гривень, з 1 травня - 1228 гривень, з 1 грудня - 1313 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2016 року - 1455 гривень, з 1 травня - 1531 гривня, з 1 грудня - 1637 гривень;
працездатних осіб: з 1 січня 2016 року - 1378 гривень, з 1 травня - 1450 гривень, з 1 грудня - 1550 гривень;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2016 року - 1074 гривні, з 1 травня - 1130 гривень, з 1 грудня - 1208 гривень».
23.1. Вказаний закон підписаний Президентом України Порошенком П.О.
23.2. Законом України від 19.05.2016 року №1384-VIII «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1384...) розміри прожиткового мінімуму на 2016 рік змінені на нові:
"Стаття 7. Установити у 2016 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2016 року - 1330 гривень, з 1 травня - 1399 гривень, з 1 грудня - 1544 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня 2016 року - 1167 гривень, з 1 травня - 1228 гривень, з 1 грудня - 1355 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2016 року - 1455 гривень, з 1 травня - 1531 гривня, з 1 грудня - 1689 гривень;
працездатних осіб: з 1 січня 2016 року - 1378 гривень, з 1 травня - 1450 гривень, з 1 грудня - 1600 гривень;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2016 року - 1074 гривні, з 1 травня - 1130 гривень, з 1 грудня - 1247 гривень».
23.3. Вказаний закон підписаний Президентом України Порошенком П.О.
24. Однак, ВИМІРЯНИЙ МСП, на підставі приписів закону України «Про прожитковий мінімум», фактичний розмір прожиткового мінімуму, доступний з сайту МСП за посиланням http://www.msp.gov.ua/news/12286.html відповідно склав в порівнянні з бюджетним прожитковим мінімумом:
2016 ФПМ (грн.) БПМ (грн.) %
січень 2675,72 1330 49,71
лютий 2680,03 1330 49,63
березень 2685,95 1330 49,52
квітень 2691,37 1330 49,42
травень 2823,16 1399 49,55
червень 2899,97 1399 48,24
липень 2928,88 1399 47,77
серпень 2884,77 1399 48,50
вересень 2904,15 1399 48,17
жовтень 2938,44 1399 47,61
листопад 3039,55 1399 46,03
грудень 3096,78 1544 49,86
24.1. При цьому, достатнє для забезпечення нормального функціонування організму людини (раціональне) харчування, всупереч приписам ратифікованої Україною КОНВЕНЦІЇ МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_...), ст.ст.48, 49 Конституції України, в БПМ-2016 взагалі не закладене, а мінімальне харчування, тобто таке, що забезпечує виключно фізичне виживання людини, закладене лише в сумі від 13 до 28 грн. на день; виміряні витрати на харчування закладені на 13-14 днів на місяць.
24.2. Усі види медичної допомоги - стаціонарного, амбулаторного та санаторно-курортного лікування, включаючи вартість діагностики, придбання ліків та виробів медичного призначення, операбельного втручання та трансплантології, протезування (стоматологічного включно), медичного догляду та патронажу, транспортних медичних послуг тощо, всупереч приписам ратифікованої Україною КОНВЕНЦІЇ МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117, ст.49 Конституції України, закладені в БПМ-2016 лише в розмірі вартості окремих ліків в таких сумах на місяць:
2016 Грн.
січень 10,91
лютий 11,04
березень 11,06
квітень 11,03
травень 11,02
червень 10,84
липень 10,85
серпень 11,01
вересень 10,91
жовтень 10,70
листопад 10,28
грудень 11,08
24.3. Вартість одягу, всупереч приписам ратифікованої Україною КОНВЕНЦІЇ МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117, ст.48 Конституції України, закладена в БПМ-2016 в сміхотворних розмірах – від 73 до 196 грн. на місяць.
24.4. Вартість житлового забезпечення, зокрема, газу для опалення, приготування їжі, гарячої води, з липня 2014 року зменшена майже в 100 разів:
24.4.1. спочатку Кабмін Яценюка А.П. зменшив соціальний стандарт забезпечення газом з 11м3/м2 газу для опалення на опалювальну площу 21м2/особу+10,5м2/сім’ю (42м2/особу+21м2/сім’ю для непрацездатних сімей ветеранів війни) +18,3м3/особу газу для газопостачання, до 7м3/м2 газу для опалення на опалювальну площу 13,65м2/особу + 35,22м2/домогосподарство, зменшені на коригуючий коефіцієнт + 18м3/особу газу для газопостачання,
24.4.2. а потім Кабмін Гройсмана В.Б. а) зменшив соціальний стандарт забезпечення газом до 5м3/м2 газу для опалення на опалювальну площу 13,65м2/особу + 35,22м2/домогосподарство, зменшені на коригуючий коефіцієнт, + 10,5м3/особу газу для газопостачання; б) повністю вилучив газ для опалення з набору житлово-комунальних послуг та зв’язку, в складі прожиткового мінімуму, та зменшив газопостачання до 10,5 м3/особу (ПОСТАНОВА від 11 жовтня 2016р. №780).
24.5. Вартість житла – придбання, будування та оренди, всупереч приписам ратифікованої Україною КОНВЕНЦІЇ МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117, ст.ст.47, 48 Конституції України, не закладена в БПМ-2016 взагалі – 0 грн. на весь рік.
24.6. Вартість освіти, всупереч приписам ратифікованої Україною КОНВЕНЦІЇ МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117, ст.53 Конституції України, не закладена в БПМ-2016 взагалі – 0 грн. на весь рік.
24.7. Вартість обов’язкових державних оплатних та пов’язаних з ними послуг, а також інших необхідних для життя послуг, як то реєстрація народження, місця проживання, місця перебування, шлюбу, розірвання шлюбу, смерті, зміни імені (прізвища), права власності на житло, на землю, права на спадщину; отримання внутрішнього паспорту громадянина України, закордонного паспорту громадянина України, посвідчення водія, документів про освіту; послуг бюро технічної інвентаризації, нотаріальних, юридичних, експертних, оціночних, страхових (медичного та пенсійного страхування включно); оплати приватною особою державного мита, судового збору, виконавчого збору та судових витрат; оплати доступу до публічної інформації, архівних та інших інформаційних послуг; похоронні та ритуальні послуги, обладнання могил та догляд за могилами тощо, не закладена в БПМ-2016 взагалі – 0 грн. на весь рік.
25. Це означає, що Кабмін вніс такі зміни в нормативне регулювання житлово-комунальних послуг, в результаті яких протиправно навмисно та усвідомлено створив усім українцям такі широкомасштабні умови життя, в яких позбавив весь український народ доступу до тепла в оселях, і які (умови) розраховані на фізичне знищення частини населення України.
25.1. Це означає, що Кабмін запропонував, народні депутати України узаконили, а Президент України підписав новий закон, в результаті якого усі вказані фігуранти солідарно протиправно навмисно та усвідомлено створили усім українцям такі широкомасштабні умови життя, в яких позбавили весь український народ доступу до продуктів харчування, ліків та усієї медичної допомоги, житла та тепла в оселях, і які (умови) розраховані на фізичне знищення частини населення України.
26. Законом України від 21.12.2016 №1801-VIII, «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1801...) вказані вище поіменно народні депутати України затвердили поданий Кабінетом Міністрів України проект закону України про Державний бюджет України на 2017 рік та ухвалили такі розміри прожиткового мінімуму на 2017 рік:
«Стаття 7. Установити у 2017 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2017 року - 1544 гривні, з 1 травня - 1624 гривні, з 1 грудня - 1700 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня 2017 року - 1355 гривень, з 1 травня - 1426 гривень, з 1 грудня - 1492 гривні;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2017 року - 1689 гривень, з 1 травня - 1777 гривень, з 1 грудня - 1860 гривень;
працездатних осіб: з 1 січня 2017 року - 1600 гривень, з 1 травня - 1684 гривні, з 1 грудня - 1762 гривні;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2017 року - 1247 гривень, з 1 травня - 1312 гривень, з 1 грудня - 1373 гривні».
26.1. Вказаний закон підписаний Президентом України Порошенком П.О.
27. Однак, ВИМІРЯНИЙ МСП, на підставі приписів закону України «Про прожитковий мінімум», фактичний розмір прожиткового мінімуму, доступний з сайту МСП за посиланням http://www.msp.gov.ua/news/12286.html відповідно склав в порівнянні з бюджетним прожитковим мінімумом:
2017 ФПМ (грн.) БПМ (грн.) %
січень 3127,46 1544 49,37
лютий 3172,55 1544 48,67
березень 3236,9 1544 47,70
квітень 3280,4 1544 47,07
травень 3358,55 1624 48,35
червень 3499,06 1624 46,41
липень 3483,29 1624 46,62
серпень 3388,53 1624 47,93
вересень 3418,95 1624 47,50
жовтень 3459,71 1624 46,94
листопад 3504,85 1624 46,34
грудень 3544,16 1700 47,97
27.1. При цьому, достатнє для забезпечення нормального функціонування організму людини (раціональне) харчування, всупереч приписам ратифікованої Україною КОНВЕНЦІЇ МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117, ст.ст.48, 49 Конституції України, в БПМ-2017 взагалі не закладене, а мінімальне харчування, тобто таке, що забезпечує виключно фізичне виживання людини, закладене лише в сумі від 17 до 33 грн. на день; виміряні витрати на харчування закладені на 13-14 днів на місяць.
27.2. Усі види медичної допомоги - стаціонарного, амбулаторного та санаторно-курортного лікування, включаючи вартість діагностики, придбання ліків та виробів медичного призначення, операбельного втручання та трансплантології, протезування (стоматологічного включно), медичного догляду та патронажу, транспортних медичних послуг тощо, всупереч приписам ратифікованої Україною КОНВЕНЦІЇ МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117, ст.49 Конституції України, закладені в БПМ-2017 лише в розмірі вартості окремих ліків в таких сумах на місяць:
2017 Грн.
січень 21,83
лютий 21,65
березень 21,31
квітень 21,13
травень 21,88
червень 21,27
липень 21,63
серпень 22,34
вересень 22,38
жовтень 22,53
листопад 22,57
грудень 23,68
27.3. Вартість одягу, всупереч приписам ратифікованої Україною КОНВЕНЦІЇ МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117, ст.48 Конституції України, закладена в БПМ-2017 в сміхотворних розмірах – від 93 до 227 грн. на місяць.
27.4. Вартість житлового забезпечення, зокрема, газу для опалення, приготування їжі, гарячої води, зменшена майже в 100 разів з липня 2014 року:
27.4.1. спочатку Кабмін Яценюка А.П. зменшив соціальний стандарт забезпечення газом з 11м3/м2 газу для опалення на опалювальну площу 21м2/особу+10,5м2/сім’ю (42м2/особу+21м2/сім’ю для непрацездатних сімей ветеранів війни) +18,3м3/особу газу для газопостачання, до 7м3/м2 газу для опалення на опалювальну площу 13,65м2/особу + 35,22м2/домогосподарство, зменшені на коригуючий коефіцієнт + 18м3/особу газу для газопостачання,
27.4.2. а потім Кабмін Гройсмана В.Б. а) зменшив соціальний стандарт забезпечення газом до 5м3/м2 газу для опалення на опалювальну площу 13,65м2/особу + 35,22м2/домогосподарство, зменшені на коригуючий коефіцієнт, + 10,5м3/особу газу для газопостачання; б) повністю вилучив газ для опалення з набору житлово-комунальних послуг та зв’язку, в складі прожиткового мінімуму, та зменшив газопостачання до 10,5 м3/особу (ПОСТАНОВА від 11 жовтня 2016р. №780). Вартість газу для опалення, всупереч приписам ратифікованої Україною КОНВЕНЦІЇ МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117, ст.ст.47, 48 Конституції України, не закладена в БПМ-2017 взагалі – 0 грн. на весь рік, а вартість газопостачання закладена до БПМ-2017 в розмірі вартості 3(!) м3/особу на місяць.
27.5. Вартість житла – придбання, будування та оренди, всупереч приписам ратифікованої Україною КОНВЕНЦІЇ МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117, ст.ст.47, 48 Конституції України, не закладена в БПМ-2017 взагалі – 0 грн. на весь рік.
27.6. Вартість освіти, всупереч приписам ратифікованої Україною КОНВЕНЦІЇ МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117, ст.53 Конституції України, не закладена в БПМ-2017 взагалі – 0 грн. на весь рік.
27.7. Вартість обов’язкових державних оплатних та пов’язаних з ними послуг, а також інших необхідних для життя послуг, як то реєстрація народження, місця проживання, місця перебування, шлюбу, розірвання шлюбу, смерті, зміни імені (прізвища), права власності на житло, на землю, права на спадщину; отримання внутрішнього паспорту громадянина України, закордонного паспорту громадянина України, посвідчення водія, документів про освіту; послуг бюро технічної інвентаризації, нотаріальних, юридичних, експертних, оціночних, страхових (медичного та пенсійного страхування включно); оплати приватною особою державного мита, судового збору, виконавчого збору та судових витрат; оплати доступу до публічної інформації, архівних та інших інформаційних послуг; похоронні та ритуальні послуги, обладнання могил та догляд за могилами тощо, не закладена в БПМ-2017 взагалі – 0 грн. на весь рік.
28. Це означає, що Кабмін вніс такі зміни в нормативне регулювання житлово-комунальних послуг, в результаті яких протиправно навмисно та усвідомлено створив усім українцям такі широкомасштабні умови життя, в яких позбавив весь український народ доступу до тепла в оселях, і які (умови) розраховані на фізичне знищення частини населення України.
28.1. Це означає, що Кабмін запропонував, народні депутати України узаконили, а Президент України підписав новий закон, в результаті якого усі вказані фігуранти солідарно протиправно навмисно та усвідомлено створили усім українцям такі широкомасштабні умови життя, в яких позбавили весь український народ доступу до продуктів харчування, ліків та усієї медичної допомоги, житла та тепла в оселях, і які (умови) розраховані на фізичне знищення частини населення України.
29. Законом України від 7.12.2017 року №2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2246...), вказані вище поіменно народні депутати України затвердили поданий Кабінетом Міністрів України проект закону України про Державний бюджет України на 2018 рік та ухвалили такі розміри прожиткового мінімуму на 2018 рік:
«Стаття 7. Установити у 2018 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2018 року – 1700 гривень, з 1 липня – 1777 гривень, з 1 грудня – 1853 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року - 1492 гривні, з 1 липня – 1559 гривень, з 1 грудня – 1626 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року - 1860 гривень, з 1 липня - 1944 гривні, з 1 грудня - 2027 гривень;
працездатних осіб: з 1 січня 2018 року - 1762 гривні, з 1 липня - 1841 гривня, з 1 грудня - 1921 гривня;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року - 1373 гривні, з 1 липня - 1435 гривень, з 1 грудня - 1497 гривень».
29.1. Вказаний закон підписаний Президентом України Порошенком П.О.
30. Однак, ВИМІРЯНИЙ МСП, на підставі приписів закону України «Про прожитковий мінімум», фактичний розмір прожиткового мінімуму, доступний з сайту МСП за посиланням http://www.msp.gov.ua/news/12286.html за грудень 2017 року склав 3 544,16 грн. Це означає, що БПМ на січень 2018 року складає 47,97% від ФПМ грудня 2017 року, тобто, не досягає навіть його половини.
30.1. При цьому, достатнє для забезпечення нормального функціонування організму людини (раціональне) харчування, всупереч приписам ратифікованої Україною КОНВЕНЦІЇ МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117, ст.ст.48, 49 Конституції України, в БПМ-2018 взагалі не закладене, а мінімальне харчування, тобто таке, що забезпечує виключно фізичне виживання людини, навіть в розрахунку на січень 2018 року закладене лише в сумі від 19 до 33 грн. на день; виміряні витрати на харчування закладені на 14 днів на місяць.
30.2. Усі види медичної допомоги - стаціонарного, амбулаторного та санаторно-курортного лікування, включаючи вартість діагностики, придбання ліків та виробів медичного призначення, операбельного втручання та трансплантології, протезування (стоматологічного включно), медичного догляду та патронажу, транспортних медичних послуг тощо, всупереч приписам ратифікованої Україною КОНВЕНЦІЇ МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117, ст.49 Конституції України, закладені в БПМ-2018 лише в розмірі вартості окремих ліків, в розрахунку на січень 2018 року, в сумі 23 грн.
30.3. Вартість одягу, всупереч приписам ратифікованої Україною КОНВЕНЦІЇ МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117, ст.48 Конституції України, закладена в БПМ-2018 в сміхотворних розмірах – в розрахунку на січень 2018 року від 100 до 227 грн. на місяць.
30.4. Вартість житлового забезпечення, зокрема, газу для опалення, приготування їжі, гарячої води, зменшена майже в 100 разів з липня 2014 року:
30.4.1. спочатку Кабмін Яценюка А.П. зменшив соціальний стандарт забезпечення газом з 11м3/м2 газу для опалення на опалювальну площу 21м2/особу+10,5м2/сім’ю (42м2/особу+21м2/сім’ю для непрацездатних сімей ветеранів війни) +18,3м3/особу газу для газопостачання, до 7м3/м2 газу для опалення на опалювальну площу 13,65м2/особу + 35,22м2/домогосподарство, зменшені на коригуючий коефіцієнт + 18м3/особу газу для газопостачання,
30.4.2. а потім Кабмін Гройсмана В.Б. а) зменшив соціальний стандарт забезпечення газом до 5м3/м2 газу для опалення на опалювальну площу 13,65м2/особу + 35,22м2/домогосподарство, зменшені на коригуючий коефіцієнт, + 10,5м3/особу газу для газопостачання; б) повністю вилучив газ для опалення з набору житлово-комунальних послуг та зв’язку, в складі прожиткового мінімуму, та зменшив газопостачання до 10,5 м3/особу (ПОСТАНОВА від 11 жовтня 2016р. №780). Вартість газу для опалення, всупереч приписам ратифікованої Україною КОНВЕНЦІЇ МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117, ст.ст.47, 48 Конституції України, не закладена в БПМ-2018 взагалі – 0 грн. на весь рік, а вартість газопостачання закладена до БПМ-2018 в розмірі вартості 3(!) м3/особу на місяць.
30.5. Вартість житла – придбання, будування та оренди, всупереч приписам ратифікованої Україною КОНВЕНЦІЇ МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117, ст.ст.47, 48 Конституції України, не закладена в БПМ-2018 взагалі – 0 грн. на весь рік.
30.6. Вартість освіти, всупереч приписам ратифікованої Україною КОНВЕНЦІЇ МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117, ст.53 Конституції України, не закладена в БПМ-2018 взагалі – 0 грн. на весь рік. Водночас, за офіційними даними Державної служби статистики України, лише у вересні 2017 року послуги освіти подорожчали на 12%, зокрема, середньої – на 18,6%, вищої – на 14,3%.
30.7. Вартість обов’язкових державних оплатних та пов’язаних з ними послуг, а також інших необхідних для життя послуг, як то реєстрація народження, місця проживання, місця перебування, шлюбу, розірвання шлюбу, смерті, зміни імені (прізвища), права власності на житло, на землю, права на спадщину; отримання внутрішнього паспорту громадянина України, закордонного паспорту громадянина України, посвідчення водія, документів про освіту; послуг бюро технічної інвентаризації, нотаріальних, юридичних, експертних, оціночних, страхових (медичного та пенсійного страхування включно); оплати приватною особою державного мита, судового збору, виконавчого збору та судових витрат; оплати доступу до публічної інформації, архівних та інших інформаційних послуг; похоронні та ритуальні послуги, обладнання могил та догляд за могилами тощо, не закладена в БПМ-2018 взагалі – 0 грн. на весь рік.
31. Це означає, що Кабмін вніс такі зміни в нормативне регулювання житлово-комунальних послуг, в результаті яких протиправно навмисно та усвідомлено створив усім українцям такі широкомасштабні умови життя, в яких позбавив весь український народ доступу до тепла в оселях, і які (умови) розраховані на фізичне знищення частини населення України.
31.1. Це означає, що Кабмін запропонував, народні депутати України узаконили, а Президент України підписав новий закон, в результаті якого усі вказані фігуранти солідарно протиправно навмисно та усвідомлено створили усім українцям такі широкомасштабні умови життя, в яких позбавили весь український народ доступу до продуктів харчування, ліків та усієї медичної допомоги, житла та тепла в оселях, і які (умови) розраховані на фізичне знищення частини населення України.
IV. Аргументи
Мої аргументи на користь оцінки наведених фактів як злочинних наступні.
32. 31 жовтня 2017 року Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Лутковська В.В. внесла подання Прем’єр-міністрові України Гройсману В.Б. (копія додається), в якому вказала:
«За результатами парламентського контролю за дотриманням конституційних прав і свобод людини і громадянина виявлено системні порушення права людей на достатній життєвий рівень, інші соціально- економічні права, закріплені Конституцією України, міжнародними договорами, зумовлені, в першу чергу, незабезпеченням державою об’єктивного визначення базовою стандарту "прожитковий мінімум", який є одним із основних показників, що характеризує рівень життя населення, та від якого залежить визначення більшості складових соціального блоку Державною бюджету України.
При законодавчому встановленні розміру прожиткового мінімуму систематично не дотримуються вимоги законодавства щодо його формування. Водночас існує низка проблемних питань й у методологічних підходах до розроблення цього показника. Внаслідок чого у 2017 році, як і у попередніх роках, показник прожиткового мінімуму не виконує функцію базового соціального стандарту для визначення достатнього рівня життя громадян, а застосовується виключно як розрахунковий показник для збалансування Державного бюджету України.
Аналіз проекту Закону про Державний бюджет України на 2018 рік також засвідчує про порушення процедури визначення вказаного показника і на наступний рік.
У зв'язку з цим звертаю Вашу увагу па те, що безпідставне заниження розміру прожиткового мінімуму призводить до штучного зменшення всіх соціальних та пенсійних виплат, нарахування яких проводиться на підставі цього показника, а відтак - і до погіршення рівня життя громадян,
подальшого зубожіння населення та загострення соціальної напруги у суспільстві.
Більш детальні обґрунтування стосовно окресленої проблеми та пропозиції щодо її врегулювання наведені у додатку.
З огляду па викладене та ураховуючи соціальну значимість порушеного питання, керуючись статтями 13, 15, 22 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", і прошу:
вжити в межах компетенції невідкладні заходи для забезпечення об’єктивного визначення базового стандарту "прожитковий мінімум" з урахуванням наведених у додатку пропозицій;
про прийняті рішення та вжиті заходи поінформувати в установлений законодавством строк».
32.1. Однак, прем’єр-міністр України Гройсман В.Б. проігнорував подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 31.10.17 про усунення порушень прав людини при визначенні розмірів прожиткового мінімуму на 2018 рік, і палець-о-палець не вдарив, аби зупинити масштабний злочин.
33. 31 жовтня 2017 року Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Лутковська В.В. звернулася до голови Верховної Ради України Парубія А.В. (копія додається), в якому вказала таке:
«За результатами парламентського контролю за дотриманням конституційних прав і свобод людини і громадянина виявлено системні порушення права людей на достатній життєвий рівень, інші соціально- економічні права, закріплені Конституцією України, міжнародними договорами, зумовлені, в першу чергу, незабезпеченням державою об'єктивного визначення базового стандарту "прожитковий мінімум", який є одним із основних показників, що характеризує рівень життя населення, та від якого залежить визначення більшості складових соціального блоку Державного бюджету України.
При законодавчому встановленні розміру прожиткового мінімуму систематично не дотримуються вимоги законодавства щодо його формування. Водночас існує низка проблемних питань й у методологічних підходах до розроблення цього показника. Внаслідок чого у 2017 році, як і у попередніх роках, показник прожиткового мінімуму не виконує функцію базового соціального стандарту для визначення достатнього рівня життя громадян, а застосовується виключно як розрахунковий показник для збалансування Державного бюджету України.
Зазначене створює правомірне невдоволення громадян України щодо порушення їх конституційних прав на достатній життєвий рівень та соціальний захист.
У зв’язку з цим Прем'єр-міністрові України Гройсману В.Б. направлено подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо виявлених системних проблем з питань формування базового стандарту "прожитковий мінімум" та пропозиції вжити в межах компетенції невідкладні заходи для забезпечення об’єктивного визначення цього показника (копія додається).
Водночас звертаю Вашу увагу, що у внесеному Урядом проекті Закону про Державний бюджет України на 2018 рік (реєстр. № 7000 від 15.09.2017 р.) також вбачається порушення процедури визначення вказаного показника і на наступний рік.
Так, Кабінетом Міністрів України неправомірно пропонується Верховній Раді України затвердити значно нижчий розмір прожиткового мінімуму, ніж обчислений Міністерством соціальної політики України згідно з чинною на сьогодні методикою його обрахунку.
Наголошую, що затвердження Верховною Радою України пропонованого Урядом розміру прожиткового мінімуму призведе до штучного зменшення всіх соціальних та пенсійних виплат, нарахування яких проводиться на підставі цього показника, а відтак - і до погіршення рівня життя громадян, подальшого зубожіння населення та загострення соціальної напруги у суспільстві.
Крім того, слід зауважити, що відповідно до підпункту "є" пункту 1 частини першої статті 38 Бюджетного кодексу України разом з проектом закону про Державний бюджет України, схваленим Кабінетом Міністрів України, подаються пояснювальна записка до проекту закону про Державний бюджет України, яка мас містити обґрунтування розрахунку вартісної величини прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для основних соціальних і демографічних груп населення.
Водночас, за інформацією Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Кабінет Міністрів України таких обґрунтувань не надав, чим порушив встановлені законодавством процедури.
З огляду на викладене та ураховуючи соціальну значимість порушеного питання, керуючись статтями 13, 22 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", прошу:
під час розгляду Верховною Радою України проекту Закону "Про Державний бюджет України на 2018 рік" врахувати вищенаведені застереження з метою затвердження в Законі фактичного розміру прожиткового мінімуму, обчисленого Мінсоцполітики згідно зі статтею 5 Закону України "Про прожитковий мінімум";
ініціювати проведення у Верховній Раді України, у тому числі із залученням представників громадськості, парламентських слухань стосовно окресленої проблеми як такої, що становить суспільний інтерес та потребує невідкладного законодавчого врегулювання».
33.1. Однак, голова Верховної Ради України Парубій А.В., так само, як і прем’єр-міністр України Гройсман В.Б., проігнорував листа Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 31.10.17 про порушення прав людини при визначенні розмірів прожиткового мінімуму на 2018 рік, і так само палець-о-палець не вдарив, аби зупинити масштабний злочин.
34. 23.11.17 комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики подав на розгляд Верховної Ради України проект постанови «Про забезпечення формування прожиткового мінімуму відповідно до вимог законодавства та з урахуванням фактичних споживчих цін», зареєстрований за №7336. Проект, зокрема, вказує:
«Виходячи з необхідності забезпечення конституційного права громадян на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї та неухильного виконання з цією метою положень Європейської соціальної хартії (переглянутої), конвенцій Міжнародної організації праці про основні цілі та норми соціальної політики № 117, про мінімальні норми соціального забезпечення № 102, законів України «Про прожитковий мінімум» і «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», відповідно до статей 9, 48, 85 і 113 Конституції України,
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
при підготовці проекту Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік забезпечувати формування розміру прожиткового мінімуму на одну особу у розрахунку на місяць та для основних соціальних і демографічних груп населення на основі оновлених наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 780, відповідно до Методики визначення прожиткового мінімуму, затвердженої спільним наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної служби статистики України від 3 лютого 2017 року № 178/147/31, та з урахуванням фактичних споживчих цін;
розробити та внести зміни до постанови «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення» від 11 жовтня 2016 року №780 з метою приведення її норм у відповідність до положень Конвенції МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117, зокрема щодо включення витрат на забезпечення житлом, медичним обслуговуванням та освітою до складу наборів».
34.1. Однак, проект так і залишився не розглянутим, а його аргументи – не враховані при ухваленні чергового закону про бюджет.
35. Як вказує Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Лутковська В.В. в обґрунтуванні подання від 31.10.17 прем’єр-міністрові України Гройсману В.Б., відповідно до статті 6 Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" прожитковий мінімум, встановлений законом, є базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров'я та освіти.
Саме цей стандарт, як зазначено в Законі України "Про прожитковий мінімум", розроблений з метою забезпечення реалізації державою конституційної гарантії громадян на достатній життєвий рівень.
35.1. Водночас протягом багатьох років цей показник не виконує функцію базового соціального стандарту для визначення достатнього рівня життя громадян, а застосовується виключно як розрахунковий показник для збалансування Державного бюджету України. Це порушує конституційні права мільйонів українських громадян на достатній життєвий рівень та належний соціальний захист.
Функцію прожиткового мінімуму як основоположного інструменту соціальної політики нівелює наявність низки проблем, які пов’язані як з систематичним недотриманням вимог законодавства щодо його формування, так і необхідністю перегляду методологічних підходів до визначення цього показника.
35.1.1. Так, відповідно до статті 1 Закону України "Про прожитковий мінімум" прожитковий мінімум – вартісна величина достатнього для забезпечення нормальною функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості. Ці набори згідно зі статтею 3 вказаного Закону мають визначатися не рідше одною разу на п'ять років.
Водночас набори продуктів, товарів та послуг, які використовуються при його визначенні, не змінювалися протягом 15 років.
35.2. Лише у 2016 році Кабінетом Міністрів України було видано постанову від 11.10.2016 р. №780 “Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення”. Однак більшість пунктів затвердженого споживчого кошика не враховують життєво необхідні витрати, детерміновані реаліями сучасності.
35.2.1. Зокрема, в наборах непродовольчих товарів та послуг відсутня низка статей витрат на платні послуги в сферах освіти, житла, медицини, рекреації, комунікацій тощо. Натомість в наборах присутні витрати на товари і послуги, якими на сьогодні громадяни вже не користуються.
Слід зауважити, що наявний набір продовольчих продуктів споживчого кошика також не враховує актуальні фізіологічні потреби громадян та вимоги щодо раціонального та якісного харчування, а встановлені норми споживання, що визначають наповнення та структуру продовольчого кошика, є значно нижчими раціональних норм споживання, зокрема рекомендованих Українським НДІ гігієни харчування МОЗ.
При цьому використовується вуглеводна модель харчування на противагу білково-вітамінній, яка поширена серед економічно розвинутих країн.
35.3. Таким чином, постає нагальна необхідність перегляду основних принципів визначення прожиткового мінімуму та розроблення нових законодавчих механізмів, які б забезпечували максимальну відповідність базового соціального стандарту реальній вартості споживчого кошика та послуг і відповідали соціально-економічним та суспільно-політичним реаліям.
35.4. Крім того, функція прожиткового мінімуму як основного інструменту соціальної політики нівелюється і внаслідок застосування в законах України про Державний бюджет України показника "рівень забезпечення прожиткового мінімуму" для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям", що протиправно обмежує розмір вказаної соціальної допомоги та порушує конституційне право громадян на рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму.
35.5. При законодавчому визначенні розміру прожиткового мінімуму систематично не дотримуються вимога законодавства щодо його формування.
35.5.1. Так, згідно зі статтею І Закону України "Про прожитковий мінімум" прожитковий мінімум розраховується як вартісна величина його складових наборів, обчислювана нормативним методом.
35.5.2. Однак зазначену формулу розрахунку прожиткового мінімуму, визначену законом, при встановленні цього показника на 2015-2017 роки не було застосовано, натомість розмір прожиткового мінімуму (за інформацією Міністерства фінансів України) визначався, виходячи із розміру прожиткового мінімуму за грудень попереднього року, помноженого на так званий прогнозний індекс споживчих цін для року розрахунку (зокрема на 2017 рік - на підставі затвердженого у Законі України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» розміру прожиткового мінімуму у грудні 2016 року з урахуванням його підвищення темпами, що на 2 відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін на 2017 рік).
35.6. Фактично, при визначенні прожиткового мінімуму був використаний так званий ресурсний метод, коли прожитковий мінімум розраховується, виходячи з так званих «можливостей бюджету».
Підтвердженням застосування саме такого методу е наявність істотної різниці між розмірами законодавчо встановленого та фактичного прожиткового мінімуму, який розраховується Міністерством соціальної політики України відповідно до статті 5 Закону України "Про прожитковий мінімум".
35.6.1. Так, за оприлюдненими відповідно до статті 5 Закону України "Про прожитковий мінімум" даними Мінсоцполітики України, фактичний розмір прожиткового мінімуму, зокрема у цінах травня/грудня 2016 та травня 2017 років, у розрахунку на місяць на одну особу є значно вищим від затвердженого законами України про Державний бюджет України на 2016 та 2017 роки.
35.7. Водночас, і розмір прожиткового мінімуму в Україні, що обрахований Мінсоцполітики як фактичний, є набагато нижчим, ніж реальний у зв’язку із застосуванням останнім при його визначенні необґрунтованих, як вже було зазначено вище, наборів продуктів, товарів та послуг.
35.8. Також слід звернути увагу на те, що на порушення вимог статті 4 Закону України "Про прожитковий мінімум" встановлення прожиткового мінімуму відбувається без попередньої процедури проведення науково-громадської експертизи сформованих наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, що має здійснюватись згідно з Порядком проведення науково-громадської експертизи набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.1999 р. № 1767.
Зазначені порушення мають місце й при обчисленні розміру прожиткового мінімуму на 2018 рік.
35.9. Так, проектом Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (реєстр. № 7000 від 15.09.2017 р.) передбачається, що у 2018 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме:
з 1 січня 2018 року - 1700 гривень, з 1 липня - 1777 гривень, з 1 грудня - 1853 гривні;
а для основних соціальних і демографічних груп населення:
- дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року - 1492 гривні, з 1 липня - 1559 гривень, з 1 грудня - 1626 гривень;
- дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року - 1860 гривень, з 1 липня 1944 гривні, з 1 грудня - 2027 гривень;
- працездатних осіб: з 1 січня 2018 року - 1762 гривні, з 1 липня - 1841 гривню, з 1 грудня - 1921 гривню;
- осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року - 1373 гривні, з 1 липня - 1435 гривень, з 1 грудня - 1497 гривень.
За інформацією ж Міністерства соціальної політики України, розміщеною на офіційному сайті Міністерства, фактичний розмір прожиткового мінімуму ще у цінах серпня 2017 р. у розрахунку на місяць на одну особу становив 2954 гривні (з урахуванням суми податку на доходи фізичних осіб - 3389 гривень), для дітей віком до 6 років - 2817 гривень, для дітей віком від 6 до 18 років - 3424 гривні, для працездатних осіб - 3058 гривень (з урахуванням суми податку на доходи фізичних осіб - 3798 гри), для осіб, які втратили працездатність, -2495 гривень.
З огляду па вищевикладене Урядом неправомірно пропонується Верховній Раді України затвердити значно нижчий розмір прожиткового мінімуму, ніж обчислений згідно з чинною на сьогодні методикою його обрахунку.
Такі дії Уряду призведуть до штучного зменшення розмірів усіх соціальних та пенсійних виплат, нарахування яких проводиться на підставі прожиткового мінімуму, а відтак і до погіршення соціальної захищеності та рівня життя населення.
На вищенаведеному наголошено також і Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету при опрацюванні проекту Закону.
35.10. Крім того, слід зауважити, що відповідно до підпункту "є" пункту 1 частини першої статті 38 Бюджетного кодексу України разом з проектом закону про Державний бюджет України, схваленим Кабінетом Міністрів України, подаються пояснювальна записка до проекту закону про Державний бюджет України, яка має містити обґрунтування розрахунку вартісної величини прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для основних соціальних і демографічних груп населення.
35.10.1. Водночас, за інформацією Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Кабінет Міністрів України таких обґрунтувань не надав, чим порушив встановлені законодавством процедури.
36. Все викладене означає, що прем’єр-міністр України В.Б. Гройсман в черговий раз запропонував, а 07.12.17 народні депутати України знову, як і в минулі роки, протиправно встановили законом бюджетні розміри прожиткового мінімуму на 2018 рік, які складають 45-50% фактичного прожиткового мінімуму навіть за версією МСПУ. Це означає, що в Україні проводиться державна політика, якою влада забезпечує мінімальне харчування українського народу на 13-16 днів на місяць. Дійсно, а навіщо українцю їсти щодня? Він же не єврей. Це означає, що в Україні проводиться державна політика, якою влада навмисно, систематично та цілеспрямовано відмовляє усьому народу в доступі до їжі, до житла та тепла в оселях, до медичної допомоги, до освіти, до життя.
37. Ухваленням вказаного закону, як і аналогічних законів в 2013-2016 роках, усі голосуючі «за» народні депутати, так само, як і причетні члени уряду, які подали законопроекти, і Президенти України, які підписали закони, вчинили щонайменше два міжнародних злочини проти людяності щодо українського народу, які називаються відповідно ВИНИЩЕННЯ людей та КАТУВАННЯ. Ці міжнародні злочини передбачені:
37.1.1. ст.7 b) Римського статуту , - преступления против человечности (злочини проти людяності), а саме истребление (винищення) – винищення людей, всього українського народу шляхом протиправного широкомасштабного свідомого навмисного створення умов життя, розрахованих на те, щоб знищити частину населення України, зокрема, позбавлення юридичного та фінансового доступу до продуктів харчування, медичної допомоги та житла;
37.1.2. ст.7 е) Римського статуту – преступления против человечности (злочини проти людяності), а саме пытки (катування) – катування всього українського народу шляхом протиправного широкомасштабного свідомого навмисного завдання сильного фізичного та/чи психічного болю чи страждань людям, які знаходяться під контролем влади, зокрема, у формі позбавлення юридичного та фінансового доступу до продуктів харчування, медичної допомоги та теплого житла.
38. Представлена ситуація триває в Україні ще з часів Януковича. Саме з цих причин український народ вимирає. Як повідомив координатор системи ООН в Україні, постійний представник програми розвитку ООН в Україні Ніл Вокер, за підрахунками ООН, 60% населення України перебуває нижче межі бідності (http://www.unn.com.ua/uk/news/1655369-v-...). І це при тому, що ООН робила обрахунки за нормами прожиткового мінімуму, затвердженим старою постановою КМУ. Простий порівняльний аналіз старої (від 14.04.2000 №656) та нової (від 11.10.16 №780) редакцій постанови КМУ «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення» показує значне погіршення забезпечення населення життєво необхідними товарами в новій редакції постанови, тобто, з 2017 року влада не лише не покращила, а ще погіршила стан життєвого забезпечення людей. Якщо ж порахувати реальний фактичний прожитковий мінімум, з урахуванням усіх відсутніх передбачених Конституцією України та міжнародним українським правом життєво необхідних складових та з усуненням викривлень обрахунків з боку МСПУ, то виявиться, що за межею бідності насправді живуть біля 90% українців.
39. І в цей же час, за даними відкритих джерел, топ-чиновники державних структур України виплачують собі шалені суми у формі офіційної зарплатні за рахунок народних коштів. Зокрема,
39.1. Восени 2016 року Прем’єр-міністр України Гройсман В.Б. встановив особисто собі та усім членам Кабінету-Міністрів України щомісячну зарплату в сумі 100 000 грн. При цьому він ще й заплатив собі та колегам таку зарплату заднім числом за сім місяців, що заборонено законом, завдавши в такий спосіб збитки бюджету в десятки мільйонів гривень. А за публічною заявою народного депутата України Вадима Рабіновича газеті «Факты и комментарии” 03.02.17 (http://fakty.ua/229838-vadim-rabinovich-... «Самое страшное, что делает правительство, — это освобождает страну от пенсионеров и малоимущих. Потому что они ему не нужны, ему нужно расчистить это пространство. И, чтоб вы знали, когда каждый человек наскребает копейки на платежки за коммунальные услуги, в прошлом месяце правительство выписало себе 224 тысячи гривен премии — премьер и его замы. Вдумайтесь в этот цинизм! Что я могу сказать? Я не хочу переходить на личности, но их надо гнать. И чем быстрее, тем лучше», — заявил Вадим Рабинович. Я не обирала цього народного обранця, але висловлену ним позицію повністю поділяю.
39.2. Зарплати голів НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Украгазвидобування» сягають 3 000 000 грн./міс. і більше.
39.3. Генеральний директор «Укрпошти» отримує 750 000 грн./міс.
39.4. Судді «нового» Верховного Суду, з подачі КМУ, поклали зарплату в 300 000 – 400 000 грн./міс.
39.5. Голова Нацбанку України заробляє 200 000 грн./міс.
39.6. За публічною заявою Прем’єр-Міністра України Гройсмана В.Б. в Верховній Раді України 07.03.17, «85% пенсіонерів України отримують пенсію на рівні мінімальної». Це означає, що понад 11 млн. українських пенсіонерів, включаючи інвалідів, отримують пенсію, яка не досягає і половини фактичного прожиткового мінімуму, тобто, отримують від влади фінансове забезпечення власних витрат на харчування менше ніж на півмісяця, а на медичну допомогу – трохи більше 20 грн. на місяць. Водночас, за даними Інституту демографії та соціальних досліджень, національний дохід в розрахунку на одного українця за 25 років – з 1990 по 2015 рік, зменшився на 31,9%. Також, один з найбільших швейцарських фінансових конгломератів Credit Suisse підрахував, що добробут українців з середини 2015 року до середини 2016 знизився на 19%; Україна разом з Росією (мінус 15%) і Аргентиною (мінус 27%) увійшли в трійку світового антирейтингу по зростанню добробуту домогосподарств - достаток жителів цих трьох країн, в процентному значенні, знизився найбільше.
Наведені факти свідчать про свідомий несправедливий та непропорційний дискримінаційний, тобто, неконституційний розподіл державою Україна суспільних фондів, що є системним порушенням базових принципів прав людини.
V. Мої обвинувачення в злочинах
40. Ст.7 b) Римського статуту – преступления против человечности (злочини проти людяності), а саме истребление (винищення) – винищення людей з інвалідністю та всього українського народу шляхом:
40.1. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) достатнього харчування, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
40.2. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) ліків та медичної допомоги, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
40.3. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) одягу, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
40.4. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) житлового забезпечення у вигляді природного газу для опалення та газопостачання, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
40.5. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) придбання та оренди житла, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
40.6. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) освіти, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
41. Ст.7 е) Римського статуту – преступления против человечности (злочини проти людяності), а саме пытки (катування) – катування людей з інвалідністю та всього українського народу шляхом:
41.1. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) достатнього харчування, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
41.2. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) ліків та медичної допомоги, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
41.3. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) одягу, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
41.4. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) житлового забезпечення у вигляді природного газу для опалення та газопостачання, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
41.5. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) придбання та оренди житла, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
42. Ст.440 КК України – геноцид українського народу, тобто діяння, умисно вчинене з метою повного або часткового знищення української національної групи шляхом створення для групи життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове її фізичне знищення, в такі способи:
42.1. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) достатнього харчування, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
42.2. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) ліків та медичної допомоги, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
42.3. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) одягу, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
42.4. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) житлового забезпечення у вигляді природного газу для опалення та газопостачання, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
42.5. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) придбання та оренди житла, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
42.6. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) освіти, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
43. Ст.127.2 КК України – катування, тобто умисне, за попередньою змовою групою осіб, з мотивів національної нетерпимості, заподіяння сильного фізичного болю та фізичного страждання людям з інвалідністю та всьому українському народу шляхом мучення та інших психологічних насильницьких дій з метою залякування та дискримінації всього українського народу, в такі способи:
43.1. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) достатнього харчування, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
43.2. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) ліків та медичної допомоги, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
43.3. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) одягу, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
43.4. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) житлового забезпечення у вигляді природного газу для опалення та газопостачання, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
43.5. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) придбання та оренди житла, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
44. Ст.364.2 КК України – зловживання владою, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе та інших юридичних осіб використання службовими особами влади всупереч інтересам служби, яке завдало істотної шкоди та спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам усіх громадян України та державним інтересам України, в такі способи:
44.1. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) достатнього харчування, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
44.2. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) ліків та медичної допомоги, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
44.3. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) одягу, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
44.4. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) житлового забезпечення у вигляді природного газу для опалення та газопостачання, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
44.5. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) придбання та оренди житла, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
44.6. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) освіти, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
Заключний висновок:
Наведені в цьому документі факти та їх докази свідчать про свідомі системні широкомасштабні довготривалі злочини, міжнародні та національні, що є складовою частиною політики влади України, скоєні та скоювані в даний час конкретними відповідальними посадовими особами-чиновниками проти всього українського народу та людей з інвалідністю зокрема, включаючи інвалідів, в т. ч. мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів, які кваліфікуються щонайменше як ст.ст.7 b), 7 е) Римського статуту, ст.440 КК України, ст.127.2 КК України, ст.364.2 КК України.
VI. Звернення
Пане Генеральний прокуроре! Ви публічно повідомляли про наявність тісної співпраці ГПУ з офісом прокурора МКС у розслідуванні скоєних в Україні міжнародних злочинів, підсудних МКС. Враховуючи такий безцінний досвід, я закликаю Вас та усю ГПУ оперативно та повноаспектно розслідувати усі наведені в цьому документі міжнародні та національні злочини та назвати злочинців поіменно і передати їх суду.
VІІ. ВИМОГИ
45. Прошу:
45.1. прийняти та зареєструвати цю заяву про злочини;
45.2. невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання цієї заяви про вчинене кримінальне правопорушення внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань;
45.3. негайно розпочати та провести досудове розслідування у формі досудового слідства у встановлений законом 2-місячний строк;
45.4. встановити поіменно та повідомити мені усіх відповідальних за наведені тут злочини винних посадових осіб;
45.5. враховуючи тяжкість вчинених злочинів, вирішити в установленому законом порядку питання про взяття під варту (арешт) усіх обвинувачених;
45.6. враховуючи масштабні розміри шкоди, завдані злочинами, з метою збереження джерел відшкодування шкоди в майбутньому, вирішити в установленому законом порядку питання про арешт усього майна усіх обвинувачених;
45.7. надати мені матеріали досудового розслідування до його завершення для ознайомлення та отримання їх копій;
45.8. повідомити мені реквізити кримінальної справи (номер, дату, тощо) та уможливити подання мною цивільного позову під час досудового слідства;
45.9. надіслати мені належно засвідчені копії усіх процесуальних рішень, що прийматимуться у справі.
Запитані документи в оригіналах чи в паперових та цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені на мою домашню адресу та, додатково, в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів) на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
Додатки (в копіях): 4 довідки МСЕК про мою та членів родини інвалідність, лист МОЗ з Рекомендаціями, подання УПЛ від 31.10.17, лист УПЛ від 31.10.17, проект постанови ВРУ від 23.11.17, картка проекту постанови ВРУ від 23.11.17. Усі інші наявні докази надані в тексті цієї заяви як інтернет-посилання на їх офіційне оприлюднення. Інші наявні докази будуть надані на першу ж вимогу на вказану ГПУ електронну адресу.
31.01.18
Підпис: Г.С. Щербата»

З повагою,

Галина Сергіївна Щербата

public, Генеральна Прокуратура України

5 Attachments