556Заяви_злочиниКривов’яз

Галина Сергіївна Щербата

Доброго дня!

1. Прокуратура Вінницької області
21050 м. Вінниця, вул.Монастирська,33
тел./факс:(0432) 53-04-71, тел:(0432) 67-00-24, e-mail: [email address], [email address]

2. Вінницька місцева прокуратура
21020, м. Вінниця, пров. Цегельний, 8, 0432-32-92-00, [email address]

Щербата Галина Сергіївна, людина з інвалідністю 1А групи
21037, м. Вінниця, житло (квартира)

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Г.С. Щербата».
Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України не заборонене вільне обрання особою форми та способу вчинення простого електронного підпису під зверненням та запитом, форма та спосіб вчинення мною мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною як такі, що найчастіше застосовуються в електронному документообігові України, з використанням наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки і запроваджених в реальне життя можливостей, в межах доступних технічних опцій комп’ютерної техніки.
Місцем мого проживання є житло (квартира) в м.Вінниці.
Цей лист є запитами на доступ до публічної інформації.
Цей лист є запитами на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист є заявами на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист є заявами на доступ до суду в частині доступу до матеріалів справи про вчинення злочинів щодо мене та моєї родини.
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; б) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про захист персональних даних»; в) ЗАЯВИ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
І. Факти
1. 28.12.14 я подала на той час прокурору м. Вінниці заяву про злочини з невиконання судового рішення, вчинені проти мене та членів моєї родини головним лікарем дільничної лікарні Кривов’яз Т.М.
1.1. Електронний лист із заявою про злочини доставлений поштовим роботом отримувачу 28 грудня 2014 р. о 22:07.
2. 29.12.14 мій покійний чоловік Щербатий Михайло Федорович подав на той час прокурору м. Вінниці заяву про злочини з невиконання судового рішення, вчинені проти нього та членів родини головним лікарем дільничної лікарні Кривов’яз Т.М.
3. 10.02.14 моя родина та я звернулись до Вінницького міського відділу міліції з повторною тією ж заявою про злочини від 06.02.13.
3.1. Електронний лист із заявою про злочини доставлений поштовим роботом отримувачу 29 грудня 2014 р. о 14:01.
4. За весь час з моменту подачі заяв і станом на сьогодні ні подальша доля заяв, ні будь-яка інша інформація щодо реакції прокуратури на них мені невідома.
5. Разом з тим, вчинювані злочини не припинені і продовжують вчинятися усі ці роки і тривають до сьогодні.
ІІ. ВИМОГИ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ ТА НА ДОСТУП ТА ЗАХИСТ МОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ОБ’ЄДНАНІ ІЗ ЗАЯВАМИ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРО НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО СУДУ (ДО МАТЕРІАЛІВ СПРАВИ)
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» прошу надати мені доступ до матеріалів кримінальної справи (по моїй заяві про злочини), інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини, мої персональні дані, публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Чи зареєстрована моя заява про злочини від 28.12.14 (далі – заява 1) в журналі єдиного обліку? Так чи ні?
1.1. Якщо зареєстрована, прошу
1.1.1. повідомити дату та присвоєний номер її реєстрації, усі інші реєстраційні дані;
1.1.2. надати належно засвідчену факсимільну копію чи витяг (фотокопію оригіналу) журналу єдиного обліку;
1.1.3. надати належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) заяви 1, з проставленим на її лицьовому боці спеціальним штампом реєстрації заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події (Додаток 2 до Інструкції).
1.2. Якщо не зареєстрована, прошу повідомити
1.2.1. фактичні причини її нереєстрації;
1.2.2. правові підстави її нереєстрації;
1.2.3. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за реєстрацію заяви 1 в журналі єдиного обліку;
1.2.4. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за контроль за дотриманням приписів права щодо реєстрації заяви 1 в журналі єдиного обліку.
2. Чи оформлений та виданий (надісланий) мені талон-повідомлення про отримання прокуратурою заяви 1 (додаток 1 до Інструкції)? Так чи ні?
2.1. Якщо оформлений, прошу
2.1.1. повідомити дату оформлення та реєстраційний номер талона-повідомлення;
2.1.2. надати його належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу);
2.1.3. повідомити дату, час та спосіб його вручення (надсилання) особисто мені;
2.1.4. надати докази факту, дати та способу його вручення (надсилання) особисто мені;
2.1.5. надати належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) талона-корінця від талона-повідомлення;
2.2. Якщо не оформлений, прошу повідомити
2.2.1. фактичні причини його неоформлення;
2.2.2. правові підстави його неоформлення;
2.2.3. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за оформлення та видачу мені талону-повідомлення про отримання прокуратурою заяви 1;
2.2.4. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за контроль за оформленням та видачею мені талону-повідомлення про отримання прокуратурою заяви 1.
3. Чи внесені відповідні відомості з заяви 1 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР)? Так чи ні?
3.1. Якщо внесені, прошу повідомити
3.1.1. номер заяви 1 в ЄРДР;
3.1.2. дату внесення даних заяви 1 в ЄРДР;
3.1.3. загальну кількість обвинувачуваних осіб, внесених до ЄРДР;
3.1.4. хто саме внесений до ЄРДР як обвинувачувані особи (прошу вказати усіх внесених);
3.1.5. загальну кількість потерпілих, внесених до ЄРДР;
3.1.6. хто саме внесений до ЄРДР як потерпілі (прошу вказати усіх внесених);
3.1.7. загальну кількість злочинів (статей ККУ), внесених до ЄРДР за заявою 1;
3.1.8. перелік усіх статей ККУ щодо кожної обвинувачуваної особи, внесених до ЄРДР за заявою 1;
3.1.9. надати належно засвідчену факсимільну копію чи витяг (фотокопію оригіналу) з ЄРДР зі внесеними даними заяви 1.
3.2. Якщо відомості заяви 1 до ЄРДР не внесені, прошу повідомити
3.2.1. фактичні причини їх невнесення;
3.2.2. правові підстави їх невнесення;
3.2.3. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, включно слідчих, відповідальних за внесення даних заяви 1 до ЄРДР;
3.2.4. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за контроль за внесенням даних заяви 1 до ЄРДР.
4. Чи доручено проведення розслідування за заявою 1 компетентним органам? Так чи ні?
4.1. Якщо доручено, прошу повідомити
4.1.1. повідомити, хто, коли і кому доручив проведення розслідування за заявою 1;
4.1.2. надати належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) доручення про проведення розслідування за заявою 1.
5. Чи розпочате розслідування за заявою 1? Так чи ні?
5.1. Якщо розпочате, прошу повідомити
5.1.1. дату початку розслідування;
5.1.2. прізвище, ім’я та по-батькові слідчого (их), який (і) здійснював (ли) та/чи здійснює (ють) розслідування за заявою 1;
5.1.3. надати належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) письмового повідомлення слідчого керівнику органу прокуратури про початок досудового розслідування, підставу початку досудового розслідування та інші відомості, передбачені частиною п’ятою статті 214 КПКУ.
5.2. Якщо розслідування не розпочате, прошу повідомити
5.2.1. фактичні причини такого нерозпочатку;
5.2.2. правові підстави такого нерозпочатку;
5.2.3. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, включно слідчих, відповідальних за початок досудового розслідування за заявою 1;
5.2.4. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за контроль за початком досудового розслідування за заявою 1;
6. Чи надсилалось мені повідомлення про внесення даних заяви 1 до ЄРДР? Так чи ні?
6.1. Якщо надсилалось, прошу
6.1.1. повідомити дату такого надсилання;
6.1.2. надати докази факту, дати та способу такого надсилання;
6.1.3. надати належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) письмового повідомлення про внесення даних заяви 1 до ЄРДР.
6.2. Якщо повідомлення про внесення даних заяви 1 до ЄРДР не надсилалось, прошу
6.2.1. повідомити фактичні причини такого ненадсилання;
6.2.2. повідомити правові підстави такого ненадсилання;
6.2.3. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, включно слідчих, відповідальних за надсилання мені повідомлення про внесення даних заяви 1 до ЄРДР;
6.2.4. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за контроль за надсиланням мені повідомлення про внесення даних заяви 1 до ЄРДР.
7. Чи вручена мені пам’ятку потерпілому? Так чи ні?
7.1. Якщо вручена, прошу
7.1.1. повідомити дату такого вручення;
7.1.2. надати докази факту, дати та способу такого вручення;
7.1.3. надати належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) врученої мені письмової пам’ятки потерпілому.
7.2. Якщо пам’ятка потерпілому мені не вручалась, прошу повідомити
7.2.1. фактичні причини такого невручення;
7.2.2. правові підстави такого невручення;
7.2.3. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, включно слідчих, відповідальних за вручення мені письмової пам’ятки потерпілому;
7.2.4. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за контроль за врученням мені письмової пам’ятки потерпілому.
8. Перелік усіх процесуальних та непроцесуальних дій, вчинених щодо заяви 1.
9. Перелік усіх процесуальних та непроцесуальних документів, складених та/чи отриманих щодо заяви 1.
9.1. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) усіх документів, складених та/чи отриманих щодо заяви 1.
10. Перелік усіх процесуальних та непроцесуальних рішень, ухвалених щодо заяви 1;
10.1. належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) усіх процесуальних та непроцесуальних рішень, ухвалених щодо заяви 1.
10.2. чи вручались мені якісь процесуальні та непроцесуальні рішення, ухвалені щодо нашої заяви 1? Так чи ні?
10.2.1. якщо вручались, прошу надати докази фактів, дат та способів вручення мені усіх рішень, ухвалених щодо заяви 1;
10.2.2. якщо не вручались, прошу повідомити фактичні причини такого невручення; правові підстави такого невручення; найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, включно слідчих, відповідальних за таке вручення; найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за контроль за врученням мені усіх рішень, ухвалених щодо заяви 1;
11. Чи залучалась я як потерпіла до усіх дій з перевірки заяви 1? Так чи ні?
11.1. Якщо залучалась, прошу
11.1.1. повідомити загальну кількість фактів залучення мене як потерпілої до усіх дій з перевірки заяви 1;
11.1.2. надати належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) усіх документів, якими я як потерпіла залучалась до дій з перевірки заяви 1;
11.1.3. надати докази фактів, дат та способів вручення мені усіх документів, якими я як потерпіла залучалась до дій з перевірки заяви 1.
11.2. Якщо не залучалась, прошу повідомити
11.2.1. фактичні причини такого незалучення;
11.2.2. правові підстави такого незалучення;
11.2.3. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, включно слідчих, відповідальних за таке залучення;
11.2.4. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за контроль за залученням мене як потерпілої до усіх дій з перевірки заяви 1.
12. Фактичне місцезнаходження в даний час заяви 1.
13. Процесуальний стан в даний час заяви 1.
14. Чи зареєстрована заява про злочини від 29.12.14 (далі – заява 2) мого чоловіка Щербатого Михайла Федоровича в журналі єдиного обліку? Так чи ні?
14.1. Якщо зареєстрована, прошу
14.1.1. повідомити дату та присвоєний номер її реєстрації, усі інші реєстраційні дані;
14.1.2. надати належно засвідчену факсимільну копію чи витяг (фотокопію оригіналу) журналу єдиного обліку;
14.1.3. надати належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) заяви 2, з проставленим на її лицьовому боці спеціальним штампом реєстрації заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події (Додаток 2 до Інструкції).
14.2. Якщо не зареєстрована, прошу повідомити
14.2.1. фактичні причини її нереєстрації;
14.2.2. правові підстави її нереєстрації;
14.2.3. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за реєстрацію заяви 2 в журналі єдиного обліку;
14.2.4. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за контроль за дотриманням приписів права щодо реєстрації заяви 2 в журналі єдиного обліку.
15. Чи оформлений та виданий (надісланий) заявнику талон-повідомлення про отримання прокуратурою заяви 2 (додаток 1 до Інструкції)? Так чи ні?
15.1. Якщо оформлений, прошу
15.1.1. повідомити дату оформлення та реєстраційний номер талона-повідомлення;
15.1.2. надати його належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу);
15.1.3. повідомити дату, час та спосіб його вручення (надсилання) заявнику;
15.1.4. надати докази факту, дати та способу його вручення (надсилання) заявнику;
15.1.5. надати належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) талона-корінця від талона-повідомлення;
15.2. Якщо не оформлений, прошу повідомити
15.2.1. фактичні причини його неоформлення;
15.2.2. правові підстави його неоформлення;
15.2.3. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за оформлення та видачу заявнику талону-повідомлення про отримання прокуратурою заяви 2;
15.2.4. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за контроль за оформленням та видачею заявнку талону-повідомлення про отримання прокуратурою заяви 2.
16. Чи внесені відповідні відомості з заяви 2 до ЄРДР? Так чи ні?
16.1. Якщо внесені, прошу повідомити
16.1.1. номер заяви 2 в ЄРДР;
16.1.2. дату внесення даних заяви 2 в ЄРДР;
16.1.3. загальну кількість обвинувачуваних осіб, внесених до ЄРДР;
16.1.4. хто саме внесений до ЄРДР як обвинувачувані особи (прошу вказати усіх внесених);
16.1.5. загальну кількість потерпілих, внесених до ЄРДР;
16.1.6. хто саме внесений до ЄРДР як потерпілі (прошу вказати усіх внесених);
16.1.7. загальну кількість злочинів (статей ККУ), внесених до ЄРДР за заявою 2;
16.1.8. перелік усіх статей ККУ щодо кожної обвинувачуваної особи, внесених до ЄРДР за заявою 2;
16.1.9. надати належно засвідчену факсимільну копію чи витяг (фотокопію оригіналу) з ЄРДР зі внесеними даними заяви 2.
16.2. Якщо відомості заяви 2 до ЄРДР не внесені, прошу повідомити
16.2.1. фактичні причини їх невнесення;
16.2.2. правові підстави їх невнесення;
16.2.3. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, включно слідчих, відповідальних за внесення даних заяви 2 до ЄРДР;
16.2.4. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за контроль за внесенням даних заяви 2 до ЄРДР.
17. Чи розпочате розслідування за заявою 2? Так чи ні?
17.1. Якщо розпочате, прошу повідомити
17.1.1. дату початку розслідування;
17.1.2. прізвище, ім’я та по-батькові слідчого (их), який (і) здійснював (ли) та/чи здійснює (ють) розслідування за заявою 2;
17.1.3. надати належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) письмового повідомлення слідчого керівнику органу прокуратури про початок досудового розслідування, підставу початку досудового розслідування та інші відомості, передбачені частиною п’ятою статті 214 КПКУ.
17.2. Якщо розслідування не розпочате, прошу повідомити
17.2.1. фактичні причини такого нерозпочатку;
17.2.2. правові підстави такого нерозпочатку;
17.2.3. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, включно слідчих, відповідальних за початок досудового розслідування за заявою 2;
17.2.4. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за контроль за початком досудового розслідування за заявою 2;
18. Чи надсилалось заявнику повідомлення про внесення даних заяви 2 до ЄРДР? Так чи ні?
18.1. Якщо надсилалось, прошу
18.1.1. повідомити дату такого надсилання;
18.1.2. надати докази факту, дати та способу такого надсилання;
18.1.3. надати належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) письмового повідомлення про внесення даних заяви 2 до ЄРДР.
18.2. Якщо повідомлення про внесення даних нашої заяви 2 до ЄРДР не надсилалось, прошу
18.2.1. повідомити фактичні причини такого ненадсилання;
18.2.2. повідомити правові підстави такого ненадсилання;
18.2.3. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, включно слідчих, відповідальних за надсилання заявнику повідомлення про внесення даних заяви 2 до ЄРДР;
18.2.4. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за контроль за надсиланням заявнику повідомлення про внесення даних заяви 2 до ЄРДР.
19. Чи вручена Щербатому М.Ф. пам’ятку потерпілому за заявою 2? Так чи ні?
19.1. Якщо вручена, прошу
19.1.1. повідомити дату такого вручення;
19.1.2. надати докази факту, дати та способу такого вручення;
19.1.3. надати належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) врученої Щербатому М.Ф. письмової пам’ятки потерпілому.
19.2. Якщо пам’ятка потерпілому мені не вручалась, прошу повідомити
19.2.1. фактичні причини такого невручення;
19.2.2. правові підстави такого невручення;
19.2.3. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, включно слідчих, відповідальних за вручення Щербатому М.Ф. письмової пам’ятки потерпілому;
19.2.4. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за контроль за врученням Щербатому М.Ф. письмової пам’ятки потерпілому.
20. Перелік усіх процесуальних та непроцесуальних дій, вчинених щодо заяви 2.
21. Перелік усіх процесуальних та непроцесуальних документів, складених та/чи отриманих щодо заяви 2.
21.1. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) усіх документів, складених та/чи отриманих щодо заяви 2.
22. Перелік усіх процесуальних та непроцесуальних рішень, ухвалених щодо заяви 2;
22.1. належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) усіх процесуальних та непроцесуальних рішень, ухвалених щодо заяви 2.
22.2. чи вручались Щербатому М.Ф. якісь процесуальні та непроцесуальні рішення, ухвалені щодо заяви 2? Так чи ні?
22.2.1. якщо вручались, прошу надати докази фактів, дат та способів вручення Щербатому М.Ф. усіх рішень, ухвалених щодо заяви 2;
22.2.2. якщо не вручались, прошу повідомити фактичні причини такого невручення; правові підстави такого невручення; найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, включно слідчих, відповідальних за таке вручення; найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за контроль за врученням Щербатому М.Ф. усіх рішень, ухвалених щодо заяви 2;
23. Чи залучався Щербатий М.Ф. як потерпілий до усіх дій з перевірки заяви 2? Так чи ні?
23.1. Якщо залучався, прошу
23.1.1. повідомити загальну кількість фактів залучення Щербатого М.Ф. як потерпілого до усіх дій з перевірки заяви 2;
23.1.2. надати належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) усіх документів, якими Щербатий М.Ф. як потерпілий залучався до дій з перевірки заяви 2;
23.1.3. надати докази фактів, дат та способів вручення Щербатому М.Ф. усіх документів, якими він як потерпілий залучався до дій з перевірки заяви 2.
23.2. Якщо не залучався, прошу повідомити
23.2.1. фактичні причини такого незалучення;
23.2.2. правові підстави такого незалучення;
23.2.3. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, включно слідчих, відповідальних за таке залучення;
23.2.4. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за контроль за залученням Щербатого М.Ф. як потерпілого до усіх дій з перевірки заяви 2.
24. Фактичне місцезнаходження в даний час заяви 2.
25. Процесуальний стан в даний час заяви 2.
26. Найменування посад, прізвища, імена та по-батькові керівників прокуратури м. Вінниці, включно усіх правонаступників цього органу, за період з 28.12.14 по даний час, із зазначенням конкретних дат початку та припинення виконання функцій керівника кожною такою посадовою особою.
27. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа.
28. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
Запитана інформація та документи необхідні мені для подання до Європейського Суду з прав людини в порядку статті 34 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах та/чи в паперових та цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом 5-денний строк на мої надану в заявах про злочини домашню адресу та на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
30.10.19
Підпис: Г.С. Щербата

З повагою,

Галина Сергіївна Щербата