552Заява_злочинДСП

Галина Сергіївна Щербата

Доброго дня!

1. Головне управління Національної поліції у Вінницькій області (ГУНПВо)
вул. Театральна, 10, м. Вінниця, 21050, Україна
Телефон: +380 43 259 43 03, Факс: +380 432 59 41 22
Е-mail: [email address]

2. Вінницький відділ поліції (м. Вінниця)
21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 4а,тел.59 33 29, [email address], [email address] [email address], [email address]

Щербата Галина Сергіївна, людина з інвалідністю 1А групи
21037, м. Вінниця, житло (квартира)

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Г.С. Щербата».
Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України не заборонене вільне обрання особою форми та способу вчинення простого електронного підпису під зверненням та запитом, форма та спосіб вчинення мною мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною як такі, що найчастіше застосовуються в електронному документообігові України, з використанням наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки і запроваджених в реальне життя можливостей, в межах доступних технічних опцій комп’ютерної техніки.
Місцем мого проживання є житло (квартира) в м.Вінниці.
Цей лист є запитами на доступ до публічної інформації.
Цей лист є запитами на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист є заявами на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист є заявами на доступ до суду в частині доступу до матеріалів справи про вчинення злочинів щодо мене та моєї родини.
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; б) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про захист персональних даних»; в) ЗАЯВИ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
І. Факти
1. 07.02.13 моя родина та я подали на той час Вінницькому міському відділу міліції заяву від 06.02.13 про низку важких системних злочинів, вчинених у сфері соціального захисту проти мене та членів моєї родини організованою злочинною групою посадових осіб органів влади та публічних закладів, а саме:
Ревою А.О. – ст.ст.135, 161.3, 364.1 та 364.2 КК України;
Гуньком М.М. – ст.ст.135, 161.3, 364.1 та 364.2 КК України;
Очеретним О.Г. – ст.ст.135, 161.3, 364.1 та 364.2 КК України;
Остапенко Н.С. – ст.ст.135, 161.3, 182.2, 364.1 та 364.2 КК України;
Поповою Л.В. – ст.ст.135, 161.3, 364.1 та 364.2 КК України;
Мансуровою О. Ф. – ст.ст.135, 161.3, 364.1 та 364.2 КК України;
Бачинською Г.С. – ст.ст.135, 161.3, 364.1 та 364.2 КК України;
Дуднік Н.А. – ст.ст.135, 161.3, 364.1 та 364.2 КК України;
Оніщук З.М. – ст.ст.135, 161.3, 162.2, 182.2, 364.1 та 364.2 КК України;
Котонос Л.О. – ст.ст.135, 161.3, 162.2, 182, 364.1 та 364.2 КК України;
Наконечною Т.С. – ст.ст.163.2 та ст.182 КК України.
1.1. Наш лист із заявою про злочини доставлений поштовим роботом отримувачу 7 лютого 2013 р. о 16:46.
2. 10.02.14 моя родина та я звернулись до Вінницького міського відділу міліції з повторною тією ж заявою про злочини від 06.02.13.
2.1. Наш лист із заявою про злочини доставлений поштовим роботом отримувачу 10 лютого 2014 р. о 23:00.
3. За весь час з моменту подачі заяви і станом на сьогодні ні подальша доля заяв, ні будь-яка інша інформація щодо реакції міліції на них мені невідома.
4. Разом з тим, вчинювані злочини не припинені і продовжують вчинятися щодо нас усі ці роки і тривають до сьогодні.
ІІ. ВИМОГИ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ ТА НА ДОСТУП ТА ЗАХИСТ МОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ОБ’ЄДНАНІ ІЗ ЗАЯВАМИ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРО НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО СУДУ (ДО МАТЕРІАЛІВ СПРАВИ)
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» прошу надати мені доступ до матеріалів кримінальної справи (по моїй заяві про злочини), інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини, мої персональні дані, публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Чи зареєстрована наша заява про злочини від 07(06.).02.13 (далі – заява 1) в журналі єдиного обліку? Так чи ні?
1.1. Якщо зареєстрована, прошу
1.1.1. повідомити дату та присвоєний номер її реєстрації, усі інші реєстраційні дані;
1.1.2. надати належно засвідчену факсимільну копію чи витяг (фотокопію оригіналу) журналу єдиного обліку;
1.1.3. надати належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) нашої заяви 1, з проставленим на її лицьовому боці спеціальним штампом реєстрації заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події (Додаток 2 до Інструкції).
1.2. Якщо не зареєстрована, прошу повідомити
1.2.1. фактичні причини її нереєстрації;
1.2.2. правові підстави її нереєстрації;
1.2.3. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за реєстрацію заяви 1 в журналі єдиного обліку;
1.2.4. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за контроль за дотриманням приписів права щодо реєстрації заяви 1 в журналі єдиного обліку.
2. Чи оформлений та виданий (надісланий) мені талон-повідомлення про отримання міліцією нашої заяви 1 (додаток 1 до Інструкції)? Так чи ні?
2.1. Якщо оформлений, прошу
2.1.1. повідомити дату оформлення та реєстраційний номер талона-повідомлення;
2.1.2. надати його належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу);
2.1.3. повідомити дату, час та спосіб його вручення (надсилання) особисто мені;
2.1.4. надати докази факту, дати та способу його вручення (надсилання) особисто мені;
2.1.5. надати належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) талона-корінця від талона-повідомлення;
2.2. Якщо не оформлений, прошу повідомити
2.2.1. фактичні причини його неоформлення;
2.2.2. правові підстави його неоформлення;
2.2.3. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за оформлення та видачу мені талону-повідомлення про отримання міліцією нашої заяви 1;
2.2.4. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за контроль за оформленням та видачею мені талону-повідомлення про отримання міліцією нашої заяви 1.
3. Чи внесені відповідні відомості з нашої заяви 1 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР)? Так чи ні?
3.1. Якщо внесені, прошу повідомити
3.1.1. номер нашої заяви 1 в ЄРДР;
3.1.2. дату внесення даних нашої заяви 1 в ЄРДР;
3.1.3. загальну кількість обвинувачуваних осіб, внесених до ЄРДР;
3.1.4. хто саме внесений до ЄРДР як обвинувачувані особи (прошу вказати усіх внесених);
3.1.5. загальну кількість потерпілих, внесених до ЄРДР;
3.1.6. хто саме внесений до ЄРДР як потерпілі (прошу вказати усіх внесених);
3.1.7. загальну кількість злочинів (статей ККУ), внесених до ЄРДР за нашою заявою 1;
3.1.8. перелік усіх статей ККУ щодо кожної обвинувачуваної особи, внесених до ЄРДР за нашою заявою 1;
3.1.9. надати належно засвідчену факсимільну копію чи витяг (фотокопію оригіналу) з ЄРДР зі внесеними даними нашої заяви 1.
3.2. Якщо відомості заяви 1 до ЄРДР не внесені, прошу повідомити
3.2.1. фактичні причини їх невнесення;
3.2.2. правові підстави їх невнесення;
3.2.3. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, включно слідчих, відповідальних за внесення даних нашої заяви 1 до ЄРДР;
3.2.4. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за контроль за внесенням даних нашої заяви 1 до ЄРДР.
4. Чи розпочате розслідування за нашою заявою 1? Так чи ні?
4.1. Якщо розпочате, прошу повідомити
4.1.1. дату початку розслідування;
4.1.2. прізвище, ім’я та по-батькові слідчого (их), який (і) здійснював (ли) та/чи здійснює (ють) розслідування за нашою заявою 1;
4.1.3. надати належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) письмового повідомлення слідчого керівнику органу прокуратури про початок досудового розслідування, підставу початку досудового розслідування та інші відомості, передбачені частиною п’ятою статті 214 КПКУ.
4.2. Якщо розслідування не розпочате, прошу повідомити
4.2.1. фактичні причини такого нерозпочатку;
4.2.2. правові підстави такого нерозпочатку;
4.2.3. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, включно слідчих, відповідальних за початок досудового розслідування за нашою заявою 1;
4.2.4. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за контроль за початком досудового розслідування за нашою заявою 1;
5. Чи надсилалось мені повідомлення про внесення даних нашої заяви 1 до ЄРДР? Так чи ні?
5.1. Якщо надсилалось, прошу
5.1.1. повідомити дату такого надсилання;
5.1.2. надати докази факту, дати та способу такого надсилання;
5.1.3. надати належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) письмового повідомлення про внесення даних нашої заяви 1 до ЄРДР.
5.2. Якщо повідомлення про внесення даних нашої заяви 1 до ЄРДР не надсилалось, прошу
5.2.1. повідомити фактичні причини такого ненадсилання;
5.2.2. повідомити правові підстави такого ненадсилання;
5.2.3. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, включно слідчих, відповідальних за надсилання мені повідомлення про внесення даних нашої заяви 1 до ЄРДР;
5.2.4. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за контроль за надсиланням мені повідомлення про внесення даних нашої заяви 1 до ЄРДР.
6. Чи вручена мені пам’ятку потерпілому? Так чи ні?
6.1. Якщо вручена, прошу
6.1.1. повідомити дату такого вручення;
6.1.2. надати докази факту, дати та способу такого вручення;
6.1.3. надати належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) врученої мені письмової пам’ятки потерпілому.
6.2. Якщо пам’ятка потерпілому мені не вручалась, прошу повідомити
6.2.1. фактичні причини такого невручення;
6.2.2. правові підстави такого невручення;
6.2.3. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, включно слідчих, відповідальних за вручення мені письмової пам’ятки потерпілому;
6.2.4. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за контроль за врученням мені письмової пам’ятки потерпілому.
7. Перелік усіх процесуальних та непроцесуальних дій, вчинених щодо нашої заяви 1.
8. Перелік усіх процесуальних та непроцесуальних документів, складених та/чи отриманих щодо нашої заяви 1.
8.1. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) усіх документів, складених та/чи отриманих щодо нашої заяви 1.
9. Перелік усіх процесуальних та непроцесуальних рішень, ухвалених щодо нашої заяви 1;
9.1. належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) усіх процесуальних та непроцесуальних рішень, ухвалених щодо нашої заяви 1.
9.2. чи вручались мені якісь процесуальні та непроцесуальні рішення, ухвалені щодо нашої заяви 1? Так чи ні?
9.2.1. якщо вручались, прошу надати докази фактів, дат та способів вручення мені усіх рішень, ухвалених щодо нашої заяви 1;
9.2.2. якщо не вручались, прошу повідомити фактичні причини такого невручення; правові підстави такого невручення; найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, включно слідчих, відповідальних за таке вручення; найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за контроль за врученням мені усіх рішень, ухвалених щодо нашої заяви 1;
10. Чи залучалась я як потерпіла до усіх дій з перевірки заяви 1? Так чи ні?
10.1. Якщо залучалась, прошу
10.1.1. повідомити загальну кількість фактів залучення мене як потерпілої до усіх дій з перевірки заяви 1;
10.1.2. надати належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) усіх документів, якими я як потерпіла залучалась до дій з перевірки заяви 1;
10.1.3. надати докази фактів, дат та способів вручення мені усіх документів, якими я як потерпіла залучалась до дій з перевірки заяви 1.
10.2. Якщо не залучалась, прошу повідомити
10.2.1. фактичні причини такого незалучення;
10.2.2. правові підстави такого незалучення;
10.2.3. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, включно слідчих, відповідальних за таке залучення;
10.2.4. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за контроль за залученням мене як потерпілої до усіх дій з перевірки заяви 1.
11. Фактичне місцезнаходження в даний час нашої заяви 1.
12. Процесуальний стан в даний час нашої заяви 1.
13. Чи зареєстрована наша повторна заява про злочини від 10.02.14 (далі – заява 2) в журналі єдиного обліку? Так чи ні?
13.1. Якщо зареєстрована, прошу
13.1.1. повідомити дату та присвоєний номер її реєстрації, усі інші реєстраційні дані;
13.1.2. надати належно засвідчену факсимільну копію чи витяг (фотокопію оригіналу) журналу єдиного обліку;
13.1.3. надати належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) нашої заяви 2, з проставленим на її лицьовому боці спеціальним штампом реєстрації заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події (Додаток 2 до Інструкції).
13.2. Якщо не зареєстрована, прошу повідомити
13.2.1. фактичні причини її нереєстрації;
13.2.2. правові підстави її нереєстрації;
13.2.3. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за реєстрацію заяви 2 в журналі єдиного обліку;
13.2.4. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за контроль за дотриманням приписів права щодо реєстрації заяви 2 в журналі єдиного обліку.
14. Чи оформлений та виданий (надісланий) мені талон-повідомлення про отримання міліцією нашої заяви 2 (додаток 1 до Інструкції)? Так чи ні?
14.1. Якщо оформлений, прошу
14.1.1. повідомити дату оформлення та реєстраційний номер талона-повідомлення;
14.1.2. надати його належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу);
14.1.3. повідомити дату, час та спосіб його вручення (надсилання) особисто мені;
14.1.4. надати докази факту, дати та способу його вручення (надсилання) особисто мені;
14.1.5. надати належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) талона-корінця від талона-повідомлення;
14.2. Якщо не оформлений, прошу повідомити
14.2.1. фактичні причини його неоформлення;
14.2.2. правові підстави його неоформлення;
14.2.3. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за оформлення та видачу мені талону-повідомлення про отримання міліцією нашої заяви 2;
14.2.4. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за контроль за оформленням та видачею мені талону-повідомлення про отримання міліцією нашої заяви 2.
15. Чи внесені відповідні відомості з нашої заяви 2 до ЄРДР? Так чи ні?
15.1. Якщо внесені, прошу повідомити
15.1.1. номер нашої заяви 2 в ЄРДР;
15.1.2. дату внесення даних нашої заяви 2 в ЄРДР;
15.1.3. загальну кількість обвинувачуваних осіб, внесених до ЄРДР;
15.1.4. хто саме внесений до ЄРДР як обвинувачувані особи (прошу вказати усіх внесених);
15.1.5. загальну кількість потерпілих, внесених до ЄРДР;
15.1.6. хто саме внесений до ЄРДР як потерпілі (прошу вказати усіх внесених);
15.1.7. загальну кількість злочинів (статей ККУ), внесених до ЄРДР за нашою заявою 2;
15.1.8. перелік усіх статей ККУ щодо кожної обвинувачуваної особи, внесених до ЄРДР за нашою заявою 2;
15.1.9. надати належно засвідчену факсимільну копію чи витяг (фотокопію оригіналу) з ЄРДР зі внесеними даними нашої заяви 2.
15.2. Якщо відомості заяви 2 до ЄРДР не внесені, прошу повідомити
15.2.1. фактичні причини їх невнесення;
15.2.2. правові підстави їх невнесення;
15.2.3. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, включно слідчих, відповідальних за внесення даних нашої заяви 2 до ЄРДР;
15.2.4. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за контроль за внесенням даних нашої заяви 2 до ЄРДР.
16. Чи розпочате розслідування за нашою заявою 2? Так чи ні?
16.1. Якщо розпочате, прошу повідомити
16.1.1. дату початку розслідування;
16.1.2. прізвище, ім’я та по-батькові слідчого (их), який (і) здійснював (ли) та/чи здійснює (ють) розслідування за нашою заявою 2;
16.1.3. надати належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) письмового повідомлення слідчого керівнику органу прокуратури про початок досудового розслідування, підставу початку досудового розслідування та інші відомості, передбачені частиною п’ятою статті 214 КПКУ.
16.2. Якщо розслідування не розпочате, прошу повідомити
16.2.1. фактичні причини такого нерозпочатку;
16.2.2. правові підстави такого нерозпочатку;
16.2.3. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, включно слідчих, відповідальних за початок досудового розслідування за нашою заявою 2;
16.2.4. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за контроль за початком досудового розслідування за нашою заявою 2;
17. Чи надсилалось мені повідомлення про внесення даних нашої заяви 2 до ЄРДР? Так чи ні?
17.1. Якщо надсилалось, прошу
17.1.1. повідомити дату такого надсилання;
17.1.2. надати докази факту, дати та способу такого надсилання;
17.1.3. надати належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) письмового повідомлення про внесення даних нашої заяви 2 до ЄРДР.
17.2. Якщо повідомлення про внесення даних нашої заяви 2 до ЄРДР не надсилалось, прошу
17.2.1. повідомити фактичні причини такого ненадсилання;
17.2.2. повідомити правові підстави такого ненадсилання;
17.2.3. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, включно слідчих, відповідальних за надсилання мені повідомлення про внесення даних нашої заяви 2 до ЄРДР;
17.2.4. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за контроль за надсиланням мені повідомлення про внесення даних нашої заяви 2 до ЄРДР.
18. Чи вручена мені пам’ятку потерпілому за заявою 2? Так чи ні?
18.1. Якщо вручена, прошу
18.1.1. повідомити дату такого вручення;
18.1.2. надати докази факту, дати та способу такого вручення;
18.1.3. надати належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) врученої мені письмової пам’ятки потерпілому.
18.2. Якщо пам’ятка потерпілому мені не вручалась, прошу повідомити
18.2.1. фактичні причини такого невручення;
18.2.2. правові підстави такого невручення;
18.2.3. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, включно слідчих, відповідальних за вручення мені письмової пам’ятки потерпілому;
18.2.4. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за контроль за врученням мені письмової пам’ятки потерпілому.
19. Перелік усіх процесуальних та непроцесуальних дій, вчинених щодо нашої заяви 2.
20. Перелік усіх процесуальних та непроцесуальних документів, складених та/чи отриманих щодо нашої заяви 2.
20.1. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) усіх документів, складених та/чи отриманих щодо нашої заяви 2.
21. Перелік усіх процесуальних та непроцесуальних рішень, ухвалених щодо нашої заяви 2;
21.1. належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) усіх процесуальних та непроцесуальних рішень, ухвалених щодо нашої заяви 2.
21.2. чи вручались мені якісь процесуальні та непроцесуальні рішення, ухвалені щодо нашої заяви 2? Так чи ні?
21.2.1. якщо вручались, прошу надати докази фактів, дат та способів вручення мені усіх рішень, ухвалених щодо нашої заяви 2;
21.2.2. якщо не вручались, прошу повідомити фактичні причини такого невручення; правові підстави такого невручення; найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, включно слідчих, відповідальних за таке вручення; найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за контроль за врученням мені усіх рішень, ухвалених щодо нашої заяви 2;
22. Чи залучалась я як потерпіла до усіх дій з перевірки заяви 2? Так чи ні?
22.1. Якщо залучалась, прошу
22.1.1. повідомити загальну кількість фактів залучення мене як потерпілої до усіх дій з перевірки заяви 2;
22.1.2. надати належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) усіх документів, якими я як потерпіла залучалась до дій з перевірки заяви 2;
22.1.3. надати докази фактів, дат та способів вручення мені усіх документів, якими я як потерпіла залучалась до дій з перевірки заяви 2.
22.2. Якщо не залучалась, прошу повідомити
22.2.1. фактичні причини такого незалучення;
22.2.2. правові підстави такого незалучення;
22.2.3. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, включно слідчих, відповідальних за таке залучення;
22.2.4. найменування посад та прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб, відповідальних за контроль за залученням мене як потерпілої до усіх дій з перевірки заяви 2.
23. Фактичне місцезнаходження в даний час нашої заяви 2.
24. Процесуальний стан в даний час нашої заяви 2.
25. Найменування посад, прізвища, імена та по-батькові керівників Вінницького міського відділу міліції, включно усіх правонаступників цього органу, за період з 07.02.13 по даний час, із зазначенням конкретних дат початку та припинення виконання функцій керівника кожною такою посадовою особою.
26. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа.
27. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
Запитана інформація та документи необхідні мені для подання до Європейського Суду з прав людини в порядку статті 34 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах та/чи в паперових та цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом 5-денний строк на мої надану в заявах про злочини домашню адресу та на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
30.10.19
Підпис: Г.С. Щербата
З повагою,

Галина Сергіївна Щербата