541Відмова_банком20

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Щербата Наталя Михайлівна, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!

1.Національний банк України (НБУ)
2. Керівнику НБУ
01601, Київ, вул. Інститутська, 9, м. Київ-8,
вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, Телефон: 0 800 505 240
ел. пошта [email address]

звертається: Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата». Власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою.
Цей лист включає запити на доступ до публічної інформації.
Цей лист включає запити на доступ до моїх персональних даних.
Цей лист включає заяви на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист включає звернення з метою реалізації моїх прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян».
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) ЗАЯВИ, в порядку Закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів з метою реалізації моїх прав людини; б) ЗАПИТИ в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації»; в) ЗАПИТИ в порядку Закону України «Про захист персональних даних»; г) ЗАЯВИ, в порядку Закону України «Про інформацію» в сукупності із Законом України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання – житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло в м. Вінниці.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» прошу надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, заявлення в інтересах прав людини правових вимог в порядку, визначеному законом; мої персональні дані; публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Які документи зобов’язаний видати комерційний банк клієнту у випадку відмови в проведенні запитаної банківської операції на підтвердження 1) факту, 2) часу, 3) місця, 4) змісту, 5) фактичних підстав, 6) правових підстав такої відмови?
1.1. Якими приписами права врегульовані вказані питання відмови? Прошу повідомити:
1.1.1. Загальну кількість усіх релевантних приписів права.
1.1.2. Авторів, повні назви, реєстраційні номери усіх релевантних приписів права.
1.1.3. Джерела офіційного оприлюднення (прямі інтернет-лінки) усіх релевантних приписів права.
2. Які документи зобов’язаний видати комерційний банк клієнту-фізичній особі у випадку відмови в видачі коштів готівкою з будь-якого власного банківського вкладу клієнта, на підтвердження 1) факту, 2) часу, 3) місця, 4) змісту, 5) фактичних підстав, 6) правових підстав такої відмови?
2.1. Якими приписами права врегульовані вказані питання відмови? Прошу повідомити:
2.1.1. Загальну кількість усіх релевантних приписів права.
2.1.2. Авторів, повні назви, реєстраційні номери усіх релевантних приписів права.
2.1.3. Джерела офіційного оприлюднення (прямі інтернет-лінки) усіх релевантних приписів права.
2.2. Прошу надати належно засвідчені електронні (цифрові) факсимільні копії (фотокопії оригіналів) офіційно затверджених зразків (бланків) документів, що видаються банком клієнту в релевантних випадках.
3. Які документи зобов’язаний видати комерційний банк клієнту-фізичній особі у випадку відмови в проведенні безготівкової сплати коштів з будь-якого власного банківського вкладу клієнта будь-якому отримувачу, на підтвердження 1) факту, 2) часу, 3) місця, 4) змісту, 5) фактичних підстав, 6) правових підстав такої відмови?
3.1. Якими приписами права врегульовані вказані питання відмови? Прошу повідомити:
3.1.1. Загальну кількість усіх релевантних приписів права.
3.1.2. Авторів, повні назви, реєстраційні номери усіх релевантних приписів права.
3.1.3. Джерела офіційного оприлюднення (прямі інтернет-лінки) усіх релевантних приписів права.
3.2. Прошу надати належно засвідчені електронні (цифрові) факсимільні копії (фотокопії оригіналів) офіційно затверджених зразків (бланків) документів, що видаються банком клієнту в релевантних випадках.
4. Яку відповідальність, за приписами права, несуть комерційні банки за релевантні порушення? Прошу повідомити:
4.1. Загальну кількість усіх релевантних приписів права.
4.2. Авторів, повні назви, реєстраційні номери усіх релевантних приписів права.
4.3. Джерела офіційного оприлюднення (прямі інтернет-лінки) усіх релевантних приписів права.
5. Як НБУ контролює виконання комерційними банками релевантних приписів права? Прошу повідомити:
5.1. На підставі яких приписів права НБУ контролює виконання комерційними банками релевантних приписів права? Прошу повідомити загальну кількість усіх релевантних приписів права, їх авторів, повні назви, реєстраційні номери, джерела офіційного оприлюднення (прямі інтернет-лінки).
5.2. В які способи НБУ контролює виконання комерційними банками релевантних приписів права? Прошу повідомити:
5.2.1. Загальну кількість проведених в 2020 році релевантних перевірок.
5.2.2. Загальну кількість перевірених на релевантні порушення комерційних банків та загальну кількість виявлених порушень та їх перелік.
5.2.3. Загальну кількість та назви притягнутих до відповідальності в 2020 році за релевантні порушення комерційних банків, із зазначенням кожного призначеного кожному банку покарання.
5.2.4. Джерела офіційного оприлюднення на сайті НБУ (прямі інтернет-лінки) усіх актів індивідуальної дії щодо проведення релевантних перевірок комерційних банків та притягнення до відповідальності банків-порушників в 2020 році.
6. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації НБУ цього листа.
7. Належно засвідчену електронну (цифрову) факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації НБУ.
Відповідно до ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492 ) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v977...), який до сьогодні діє в Україні відповідно до статті 3 Закону України „Про правонаступництво України“ як такий, що не суперечить законодавству України,
«Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в л я є: 1. Встановити, що державні і громадські підприємства, установи й організації видають за заявами громадян копії документів, які виходять від цих підприємств, установ і організацій, якщо такі копії необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них. Копії документів видаються на бланках підприємств, установ і організацій.
У такому ж порядку підприємства, установи й організації можуть видавати копії наявних у них документів, що виходять від інших підприємств, установ і організацій, від яких одержати безпосередньо копії цих документів важко або неможливо. У випадках, коли документи були виконані на бланках, при виготовленні копій відтворюються реквізити бланків.
Підприємства, установи й організації висилають також копії наявних у них документів на запити інших підприємств, установ і організацій, якщо копії таких документів необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них.
Вірність копії документа засвідчується підписом керівника або уповноваженої на те службової особи і печаткою. На копії зазначається дата її видачі і робиться відмітка про те, що оригінал документа знаходиться в даному підприємстві, установі, організації».
Порядок засвідчення копій документів визначений пунктами 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно - розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55, http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0055...).
За вказаним нормативно-правовим актом, відмітка про засвідчення копії документа складається:
-зі слів "Згідно з оригіналом",
-назви посади,
-особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища,
-дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.
Приклад:
Згідно з оригіналом
Юрисконсульт Підпис Ініціали, прізвище
20.03.2014
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55), прошу надати в установлений законом строк на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання інших моїх персональних даних для комунікації за цим листом.
29.07.20
Підпис: Н.М. Щербата

З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна

Пошта НБУ, Національний банк України

, .

 

³

 

[1]Web [2]Facebook [3]Twitter [4]Flickr [5]Youtube [6]Instagram

[7]cid:image001.jpg@01D66A3F.CA6E79D0

 

 

.

- [8]http://canbu.bank.gov.ua/verify.

 

:

1)  , :

***.pdf ;

***.sig ***.p7s , ;

2)  [9]http://canbu.bank.gov.ua/verify, ***.sig ***.p7s, ***.pdf;

3)  , .

 

References

Visible links
1. https://bank.gov.ua/control/uk/index
2. https://www.facebook.com/NationalBankOfU...
3. https://twitter.com/NBUkraine
4. https://www.flickr.com/photos/134562672@...
5. https://www.youtube.com/channel/UCLWsi-3...
6. https://www.instagram.com/national_bank_...
8. http://canbu.bank.gov.ua/verify
9. http://canbu.bank.gov.ua/verify

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]