51с17МОЗ380-17скарг15с17КупАП_ПІ

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Галина Сергіївна Щербата, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Галина Сергіївна Щербата

Доброго дня!

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
NB! Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до нормативних приписів шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Г.С. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних працівників секретаріату, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
P.S. Роз'яснюю, що при підписуванні цієї скарги я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Форма та спосіб мого електронного підпису під цією скаргою вільно обрані мною серед запроваджених в реальне життя можливостей, наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки, в межах доступних опцій комп’ютерної техніки.
Цей лист є запитом на доступ до публічної інформації.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист є запитом на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист є зверненням за захистом моїх порушених прав людини шляхом квазі-судової процедури в порядку закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», в сукупності із законом України «Про звернення громадян».
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», а саме: а) ЗАПИТ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; б) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; в) СКАРГУ, в порядку квазі-судової процедури, передбаченої законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; г) ЗАПИТ в порядку закону України «Про захист персональних даних».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я скористалася своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
ІІ. Факти
1. 23.06.17 через сайт Доступ до правди я звернулась до Міністерства охорони здоров’я України (далі – МОЗ) з інфозапитом «380дп17Щодо_скарги15с17». Лист вручений сервером відправника отримувачу 2017-06-23 16:29:31. Переписка оприлюднена тут: https://dostup.pravda.com.ua/request/380.... Лог доставки такий:
«Delivery Status for Outgoing Message #24883
This message has been delivered.
We've received a delivery status notification from the mailserver belonging to the authority.
These logs show what happened to this message as it passed through our Exim mail server. You can send these logs to an authority to help them diagnose problems receiving email from Доступ до правди.
2017-06-23 16:29:24 [9736] 1dOOeK-0002X2-Jh <= foi+request-22444-[ПРИХОВАНО]@dostup.pravda.com.ua U=alaveteli P=local S=76026 id=[email address] T="=?UTF-8?Q?=D0=86=D0=BD=D1=84=D0=BE=D1=80=D0=BC=D0=B0=D1=86=D1=96=D0=B9=D0=BD=D0=B8=D0=B9?=\n \320\267\320\260\320\277\320" from <foi+request-22444-[ПРИХОВАНО]@dostup.pravda.com.ua> for [email address] [email address]
2017-06-23 16:29:31 [9738] 1dOOeK-0002X2-Jh => [email address] F=<foi+request-22444-[ПРИХОВАНО]@dostup.pravda.com.ua> P=<foi+request-22444-[ПРИХОВАНО]@dostup.pravda.com.ua> R=dnslookup T=remote_smtp S=77277 H=mx1.moz.gov.ua [91.142.166.206]:25 X=TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128 CV=no DN="OU=Domain Control Validated,CN=*.moz.gov.ua" C="250 2.0.0 Ok: queued as 1760E4A76E3" QT=7s DT=7s».
1.1. Далі наводиться повний текст листа від 23.06.17 (цитата):
«380дп17Щодо_скарги15с17
Від: Галина Сергіївна Щербата
До: Міністерство охорони здоров'я
Галина Сергіївна Щербата 23 червня 2017
Доброго дня!
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
09.06.17 я звернулася особисто до в.о. Міністра охорони здоров’я України (далі – МОЗ) У. Супрун з електронним письмовим листом від назвою «Скарга №15с-17».
У вказаному листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», а саме: а) СКАРГУ, в порядку ст.40 Конституції України, та квазі-судової процедури, передбаченої законом України «Про звернення громадян»; б) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; в) ЗАПИТ в порядку закону України «Про захист персональних даних» та г) ЗАПИТ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації». Ці вимоги, за приписами вказаних законів, мали бути вирішеними в строки, відповідно, від 5 днів (скарга та запит на доступ до публічної інформації) до 15 днів (заява).
При об’єднанні кількох вимог в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я скористалася своїм конституційним правом, і подала їх в одному листі. Зокрема, я просила (цитата):
«5. Забезпечити мою участь в перевірці та розгляді скарги; для цього повідомити мені прізвища, імена та по-батькові, найменування посад посадових осіб, яким буде доручено проводити перевірку та/чи розгляд скарги, та завчасно повідомляти про місце та час усіх запланованих заходів з перевірки та/чи розгляду скарги.
Надати мені завчасно до початку розгляду скарги можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки скарги шляхом надсилання належних їх факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) мені на домашню адресу та, додатково, цифрових факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) матеріалів з перевірки скарги на електронну адресу [email address]
6. Встановити поіменно та повідомити мені усіх винних та відповідальних посадових осіб, причетних до фактів викладених в цій скарзі порушень моїх прав.
12. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з розгляду цієї скарги шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) в паперовій та цифровій (електронній) формі на мою домашню та електронну адреси.
13. Надати мені на домашню адресу письмову відповідь з усіх питань скарги.
14. Письмово повідомити мені на домашню та електронну адреси про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
15. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати мені на домашню адресу письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
16. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення.
17. Надати мені належні факсимільні копії (фотокопії оригіналів) цього листа З РЕКВІЗИТАМИ ЙОГО ВХІДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ та усіх релевантних матеріалів справи.
18. Відповідно до законів України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», надати мені на мою домашню адресу та, додатково, на електронну адресу [email address] належні факсимільні копії (фотокопії оригіналів) усіх документів, складених та/чи отриманих за цією скаргою.
19. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки цієї скарги шляхом надсилання їх належних фотокопій з оригіналів на мою домашню адресу та, додатково, на електронну адресу [email address].
20. Надати мені на домашню адресу та, додатково, на електронну адресу [email address] письмові відповіді з усіх питань скарги.
24. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», прошу надати мені мої персональні дані та інформацію, необхідною мені для реалізації моїх прав людини, публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
24.1. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа.
24.2. Належні факсимільні паперову та електронну копії (фотокопії з оригіналів) цього листа З РЕКВІЗИТАМИ ЙОГО ВХІДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ.
24.3. Належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів, складених та/чи отриманих за цим листом».
Я просила, серед іншого, відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5, підтвердити отримання мого електронного листа за призначенням.
Поштовий робот доставив мою скаргу адресату 09.06.17 о 19-25. Однак, станом на сьогодні підтвердження отримання мого електронного листа мені не надіслано.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», прошу надати мені публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Чи запроваджене в МОЗ на системному рівні виконання приписів «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5? Так чи ні?
1.1. Якщо запроваджене, яким управлінським рішенням та з якої дати? Прошу надати мені належну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) вказаного управлінського рішення МОЗ.
1.2. Якщо не запроваджене, то з якої причини і з чиєї вини? Прошу повідомити та надати:
1.2.1. перелік усіх посадових осіб МОЗ (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за організацію діловодства, включаючи запровадження в МОЗ виконання приписів «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
1.2.2. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
1.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
1.2.4. суми нарахованих та виплачених МОЗ протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
1.2.5. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
1.2.6. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадові інструкції тощо) таких посадових осіб.
2. Чи надсилалось мені електронне повідомлення МОЗ на моє ім’я про отримання/відхилення мого листа від 09.06.17 №15с-17 як вхідного електронного документу? Так чи ні?
2.1. Якщо ТАК (надсилалось), прошу повідомити його реєстраційний номер та дату, а також надати факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) електронного повідомлення МОЗ на моє ім’я про отримання/відхилення мого листа від 09.06.17 №15с-17 як вхідного електронного документу та докази факту та дати його надсилання.
2.2. Якщо НІ (не надсилалось), прошу повідомити та надати:
2.2.1. причини такого неповідомлення,
2.2.2. перелік усіх посадових осіб МОЗ (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
2.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
2.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
2.2.5. суми нарахованих та виплачених МОЗ протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
2.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
3. Витяг з книги МОЗ реєстрації електронних повідомлень про отримання/відхилення вхідного електронного документа від 09.06.17 №15с-17.
4. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації мого листа від 09.06.17 №15с-17.
5. Витяг з книги (реєстру тощо) МОЗ реєстрації звернень громадян за 12.06.17.
6. Витяг з книги (реєстру тощо) МОЗ реєстрації запитів на доступ до публічної інформації за 12.06.17.
7. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) мого листа від 09.06.17 №15с-17 з реквізитами його вхідної реєстрації МОЗ.
8. Чи передана моя скарга п. У. Супрун? Так чи ні?
8.1. Якщо ТАК (передана), прошу повідомити, хто персонально з посадових осіб МОЗ та якої дати передав мою скаргу п. У. Супрун та надати документальне підтвердження цього факту та дати.
8.2. Якщо НІ (не передана), прошу повідомити та надати:
8.2.1. причини такого непередання,
8.2.2. перелік усіх посадових осіб МОЗ (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), персонально відповідальних за таке непередання;
8.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
8.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
8.2.5. суми нарахованих та виплачених МОЗ протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
8.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
9. Чи надсилав МОЗ мені відповідь на мій ЗАПИТ на доступ до публічної інформації, поданий в складі листа від 09.06.17 №15с-17? Так чи ні?
9.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
9.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора відповіді.
9.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання відповіді.
9.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) відповіді.
9.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
9.2.1. причини такого ненадсилання,
9.2.2. перелік усіх посадових осіб МОЗ (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
9.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
9.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
9.2.5. суми нарахованих та виплачених МОЗ протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
9.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
10. Чи надсилав МОЗ мені запитану ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ на мій ЗАПИТ на доступ до публічної інформації, поданий в складі листа від 09.06.17 №15с-17? Так чи ні?
10.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
10.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора листа з наданою інформацією.
10.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання листа з наданою інформацією.
10.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) листа з наданою інформацією.
10.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
10.2.1. причини такого ненадсилання,
10.2.2. перелік усіх посадових осіб МОЗ (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
10.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
10.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
10.2.5. суми нарахованих та виплачених МОЗ протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
10.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
11. Чи надсилав МОЗ мені відповідь на мою ЗАЯВУ про надання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини, подану в складі листа від 09.06.17 №15с-17? Так чи ні?
11.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
11.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора відповіді на заяву.
11.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання відповіді на заяву.
11.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) відповіді на заяву.
11.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
11.2.1. причини такого ненадсилання,
11.2.2. перелік усіх посадових осіб МОЗ (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
11.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
11.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
11.2.5. суми нарахованих та виплачених МОЗ протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
11.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
12. Чи надсилав МОЗ мені, ІНФОРМАЦІЮ, НЕОБХІДНУ МЕНІ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЇХ ПРАВ ЛЮДИНИ, запитану ЗАЯВОЮ, поданою в складі листа від 09.06.17 №15с-17? Так чи ні?
12.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
12.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора листа з наданою інформацією.
12.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання листа з наданою інформацією.
12.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) листа з наданою інформацією.
12.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
12.2.1. причини такого ненадсилання,
12.2.2. перелік усіх посадових осіб МОЗ (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
12.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
12.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
12.2.5. суми нарахованих та виплачених МОЗ протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
12.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
13. Чи надсилав МОЗ мені відповідь на мій ЗАПИТ про доступ до моїх ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, поданий в складі листа від 09.06.17 №15с-17? Так чи ні?
13.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
13.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора відповіді на запит.
13.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання відповіді на запит.
13.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) відповіді на запит.
13.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
13.2.1. причини такого ненадсилання,
13.2.2. перелік усіх посадових осіб МОЗ (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
13.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
13.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
13.2.5. суми нарахованих та виплачених МОЗ протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
13.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
14. Чи надав мені МОЗ доступ до моїх ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ та чи надсилав документи з моїми ПЕРСОНАЛЬНИМИ ДАНИМИ, запитані ЗАПИТОМ, поданим в складі листа від 09.06.17 №15с-17? Так чи ні?
14.1. Якщо ТАК (надав, надсилав), прошу повідомити та надати:
14.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора листа про доступ до моїх персональних даних та з моїми персональними даними.
14.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання листа про доступ до моїх персональних даних та з моїми персональними даними.
14.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) листа про доступ до моїх персональних даних та з моїми персональними даними.
14.2. Якщо НІ (не надав, не надсилав), прошу повідомити та надати
14.2.1. причини такого ненадання, ненадсилання,
14.2.2. перелік усіх посадових осіб МОЗ (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадання, ненадсилання;
14.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
14.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
14.2.5. суми нарахованих та виплачених МОЗ протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
14.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
15. Чи розглянув та вирішив по суті МОЗ мою СКАРГУ, подану в складі листа від 09.06.17 №15с-17? Так чи ні?
15.1. Якщо ТАК (розглянув та вирішив), прошу повідомити та надати:
15.1.1. Рішення, ухвалене за скаргою.
15.1.2. В який спосіб МОЗ поновив мої порушені права?
15.2. Якщо НІ (не розглянув та не вирішив), прошу повідомити та надати:
15.2.1. причини такої бездіяльності;
15.2.2. перелік усіх посадових осіб МОЗ (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таку бездіяльність;
15.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
15.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
15.2.5. суми нарахованих та виплачених МОЗ протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
15.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
16. Чи надсилав МОЗ мені відповідь на мою СКАРГУ, подану в складі листа від 09.06.17 №15с-17? Так чи ні?
16.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
16.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора відповіді на скаргу.
16.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання відповіді на скаргу.
16.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) відповіді на скаргу.
16.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
16.2.1. причини такого ненадсилання,
16.2.2. перелік усіх посадових осіб МОЗ (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
16.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
16.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
16.2.5. суми нарахованих та виплачених МОЗ протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
16.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
17. Чи надсилав МОЗ мені МАТЕРІАЛИ З ПЕРЕВІРКИ ТА ІНШІ РЕЛЕВАНТНІ МАТЕРІАЛИ, запитані мною СКАРГОЮ, поданою в складі листа від 09.06.17 №15с-17? Так чи ні?
17.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
17.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора листа з наданими матеріалами.
17.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання листа з наданими матеріалами.
17.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) листа з наданими матеріалами.
17.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
17.2.1. причини такого ненадсилання,
17.2.2. перелік усіх посадових осіб МОЗ (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
17.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
17.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
17.2.5. суми нарахованих та виплачених МОЗ протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
17.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
18. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації МОЗ цього мого листа.
19. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації МОЗ.
Відповідь та запитану інформацію прошу надати на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
Принагідно роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є публічною інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що
а) неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено законами України "Про доступ до публічної інформації", порушення права на доступ до публічної інформації тягнуть персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.212-3.1, 2 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 425 до 850 грн. за КОЖНИЙ факт порушення та від 1 020 до 1 360 грн. за КОЖНИЙ ПОВТОРНИЙ протягом року факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.;
б) обмеження доступу до інформації тягне персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.212-3.4 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 1 020 грн. до 1 360 грн. за КОЖНИЙ факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.;
в) незаконна відмова у прийнятті та розгляді звернення, інше порушення Закону України "Про звернення громадян" – тягнуть персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.212-3.7,8 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 425 до 850 грн. за КОЖНИЙ факт порушення та від 1 020 до 1 360 грн. за КОЖНИЙ ПОВТОРНИЙ протягом року факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.;
г) недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до незаконного доступу до них або порушення прав суб’єкта персональних даних, – тягне персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.188-39.4 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 5 100 грн. до 17 000 грн. за КОЖНИЙ факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.;
повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого ст.188-39.4 КУпАП, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, – тягне за собою персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.ст.188-39.5 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 17 000 грн. до 34 000 грн. за КОЖНИЙ факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.;
д) систематичні порушення власних посадових обов’язків шляхом навмисного протиправного ненадання запитаної публічної інформації, неповне надання інформації, ненадання інформації запитаної форми, надання не засвідчених чи неналежно засвідчених копій запитаних документів, обмеження доступу до інформації, порушення закону «Про звернення громадян», порушення правил захисту персональних даних кваліфікуються як зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, тягнуть кримінальну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.364 КК України та караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
є) відповідно до прецедентної практики Європейського Суду з прав людини, що є ДЖЕРЕЛОМ ПРАВА для України, зокрема, у справі «Скордіно та інші проти Італії» (№1) («Scordino and others v. Italy» (№1)), скарга №36813/97, Велика Палата ЄСПЛ в рішенні від 29.03.2006 року (http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72925), оцінюючи розмір присудженої заявникам національними судами моральної шкоди, серед іншого, вказала на таке:
«213. Even if the method of calculation provided for in domestic law does not correspond exactly to the criteria established by the Court, an analysis of the case-law should enable the courts of appeal to award sums that are not unreasonable in comparison with the awards made by the Court in similar cases».
Офіційного перекладу українською цього рішення Суду немає. Але враховуючи, що зазвичай українські чиновники не «петрають» англійською, наводиться відповідний витяг з наявного офіційного перекладу вказаного рішення Суду Російською Федерацією (http://docs.pravo.ru/document/view/19382...) російською як загальнозрозумілою усім жителям України мовою, а саме:
«213. Даже если метод произведения расчетов, предусмотренный во внутригосударственном законодательстве, точно не соответствует установленным Европейским судом критериям, то анализ прецедентной практики Европейского суда должен предоставлять апелляционным судам возможность назначать суммы компенсаций, которые не являются необоснованными по сравнению с компенсациями, присуждаемыми Европейским судом в аналогичных случаях».
Це означає, що в усіх випадках порушень прав людини, яким є і порушення права на доступ до інформації, на національному рівні реальна моральна шкода (в тому числі і при розгляді позовів до винних посадових осіб про порушення доступу до інформації, і при вирішенні питань про притягнення до кримінальної відповідальності винних посадових осіб) обраховується в розмірах, застосовуваних в рішеннях Європейського Суду з прав людини проти держави (в даному випадку – проти держави Україна). А це – тисячі і десятки тисяч євро, в гривневому еквіваленті, за КОЖНИЙ факт порушення».
(Кінець цитати).
1.2. Встановлений законом строк вирішення мого листа сплив ще 03.07.17, однак, станом на сьогодні, 13.10.17, відповіді та запитаної інформації МОЗ не надало. На сайті Доступ до правди розміщене повідомлення адміністратора сайту щодо цього запиту: «Відповідь на цей запит прострочена Згідно з законодавством, за будь-яких умов Міністерство охорони здоров'я мав би вже відповісти».
1.3. Натомість, на сайті Доступ до правди якийсь клерк з МОЗ 26.06.17 написав анонімне повідомлення без вих. номера та підпису про те, що начебто – я не я і хата не моя – не отримував МОЗ моєї скарги від 09.06.17! Той клерк, мабуть, був з гарячки або з бодуна, бо написав відверту брехню. Або планово займався окозамилюванням. Аби спростувати цю інсинуацію, я додаю копію моєї скарги від 09.06.17 №15с-17 до МОЗ та додане у відповідь повідомлення МОЗ (схоже, від того ж клерка). З огляду на те, що сервіс Доступ до правди не надає опцій приєднання файлів, документ додається за посиланням https://drive.google.com/open?id=0B7jTH8.... Мої приватні домашня та електронна адреси вилучені як конфіденційні.
1.4. Це означає, що, в порушення приписів закону України «Про доступ до публічної інформації», в період з 03.07.17 по сьогодні, 13.10.17, тобто, протягом понад 3 місяці, оскаржувані особи –невідомі посадові особи МОЗ вчинили і продовжують вчиняти щонайменше 10 триваючих до сьогодні порушень моїх прав людини та українських нормативних приписів щодо мого запиту на публічну інформацію, а саме:
1.4.1. Не надали мені відповідь на запит;
1.4.2. Не надали мені безперешкодно і безкоштовно публічну інформацію;
1.4.3. Навмисно приховали від мене інформацію;
1.4.4. Не надали достовірну, точну та повну інформацію, яка запитувалась;
1.4.5. Де-факто неправомірно відмовили мені в доступі до інформації;
1.4.6. Не надали мені відмови в задоволенні запиту на інформацію в письмовій формі;
1.4.7. Не повідомили мені прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
1.4.8. Не повідомили мені дату відмови в задоволенні запиту на інформацію;
1.4.9. Не повідомили мені мотивовану підставу відмови в задоволенні запиту на інформацію;
1.4.10. Не повідомили мені порядок оскарження відмови в задоволенні запиту на інформацію.
2. Відповідно до ст.60.1 закону України «Про запобігання корупції», «Особам, зазначеним у пунктах 1, 2, 4 і 5 частини першої статті 3 цього Закону, а також особам, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, забороняється: 1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом; 2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.
2.1. Виходить, якщо оскаржувані мною невідомі посадові особи МОЗ, при вирішенні мого запиту, протиправно не виконали свого ОБОВ’ЯЗКУ з розгляду та вирішення мого звернення, і вчинили при цьому щонайменше 10 порушень у формі відмови де-факто в наданні мені інформації, надання якої передбачено законом України «Про доступ до публічної інформації», а також у формі надання несвоєчасно, недостовірної чи не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню мені відповідно до закону «Про доступ до публічної інформації» (а саме: 1) не надали мені відповідь на запит; 2) не надали мені безперешкодно і безкоштовно публічну інформацію; 3) навмисно приховали від мене інформацію; 4) не надали достовірну, точну та повну інформацію, яка запитувалась; 5) де-факто неправомірно відмовили мені в доступі до інформації; 6) не надали мені відмови в задоволенні запиту на інформацію в письмовій формі; 7) не повідомили мені прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації; 8) не повідомили мені дату відмови в задоволенні запиту на інформацію; 9) не повідомили мені мотивовану підставу відмови в задоволенні запиту на інформацію; 10) не повідомили мені порядок оскарження відмови в задоволенні запиту на інформацію),
то вчинили заборонені законом України «Про запобігання корупції» правопорушення, пов’язані з корупцією – 1) відмову мені в інформації, надання якої передбачено законом України «Про доступ до публічної інформації»; 2) надання мені несвоєчасно та не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню мені відповідно до закону України «Про доступ до публічної інформації»; тобто порушення, які тягнуть адміністративну, цивільну та дисциплінарну відповідальність за їх вчинення.
2.2. Цим листом я інформую Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, відповідального, відповідно до посадових обов’язків, за вирішення питань цього листа (далі – Уповноважений) про вчинення невідомими мені посадовими особами МОЗ, при вирішенні мого запиту, правопорушень, пов’язаних з корупцією – 1) відмови мені в інформації, надання якої передбачено законом України «Про доступ до публічної інформації»; 2) надання мені не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню мені відповідно до закону України «Про доступ до публічної інформації»; тобто порушень, заборонених законом України «Про запобігання корупції», які тягнуть адміністративну відповідальність за їх вчинення.
ІІ. Вимоги скарги
3. Відповідно до приписів ст.ст.11, 13-14, 16-17 закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», 8.1) ст.255.1 КУпАП, я звертаюся до Уповноваженого і прошу:
3.1. Відкрити за цим листом провадження у справі про порушення прав і свобод людини і громадянина.
3.2. ТЕРМІНОВО провести перевірку викладених фактів та розгляд звернення в установленому законом порядку. При цьому забезпечити реалізацією моїх прав:
3.2.1. особисто викласти аргументи комісії (особі), що перевірятиме скаргу, та взяти участь у перевірці поданої скарги;
3.2.2. знайомитися з матеріалами перевірки скарги;
3.2.3. подавати додаткові матеріали та наполягати на їх запиті органом, який розглядає скаргу;
3.2.4. бути присутнім при розгляді скарги;
3.2.5. користуватися послугами адвоката або представника;
3.2.6. одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги;
3.2.7. висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду скарги;
3.2.8. вимагати відшкодування збитків, якщо вони стануть результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.
3.3. Забезпечити мою участь в перевірці та розгляді скарги; для цього повідомити мені прізвища, імена та по-батькові, найменування посад посадових осіб, яким буде доручено проводити перевірку та/чи розгляд скарги, та завчасно повідомляти про місце та час усіх запланованих заходів з перевірки та/чи розгляду скарги.
3.4. Надати мені завчасно до початку розгляду скарги можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки скарги шляхом надсилання належних їх цифрових факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист;
3.5. Встановити поіменно та повідомити мені усіх винних та відповідальних посадових осіб, причетних до фактів викладених в скарзі порушень моїх прав.
3.6. Розглянути скаргу в моїй присутності за місцем мого проживання, заздалегідь повідомивши час та місце розгляду.
Вказане клопотання заявляється на підставі ст.ст.21.1, 24.1, 24.2 Конституції України, ст.ст.4.1.е), 5.2, 5.3, 13.1 Конвенції ООН про права інвалідів, що є частиною українського законодавства з 30.12.2009 року, ст.ст.6.1, 8, 14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод, що є частиною українського законодавства з 24.07.1997 року, Резолюції Генеральної Асамблеї ООН №48/96 «Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів», прийнятої на 48 сесії Генеральної Асамблеї ООН 20 грудня 1993 року, ст.1.1.5), ст.ст.6.2, 12 закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» для застосування позитивної дискримінації (розумного пристосування) з метою усунення непрямої дискримінації людей з інвалідністю та забезпечення їм, через розумне пристосування, однакового з неінвалідами доступу до квазі-судової процедури розгляду звернень в порядку закону України «Про звернення громадян».
3.7. Оскільки я є малозабезпеченою людиною з інвалідністю 1А групи і, за законом, маю право на публічного адвоката, прошу забезпечити мій доступ до квазі-судової процедури з розгляду цієї скарги, гарантований ст.6.1 Конвенції, в частині права на безоплатну правову допомогу як складової забезпечення принципу рівності сторін та змагальності процедури розгляду скарги. Наведену конвенційну гарантію прошу забезпечити шляхом покладення зобов’язання на Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (21021, м. Вінниця, вул. Порика, 29, [email address], тел.0-800-213-103) направити адвоката для представництва моїх інтересів під час розгляду цієї скарги призначеної дати в призначеному місці. На моє звернення ще від 17.07.15 вказаний Центр ухвалив рішення про надання мені безоплатної правової допомоги, але так його і не виконав, адвоката для представництва моїх інтересів в квазі-судових процедурах не виділив, і адвоката я не маю.
3.8. Прошу забезпечити виконання усіх дій з перевірки та розгляду скарги за моєї участі та участі публічного (призначеного) адвоката.
3.9. Негайно поновити мої порушені права шляхом забезпечення негайного надання мені усіх запитаних документів та інформації.
3.10. Негайно скласти адміністративні протоколи про вчинення невідомими посадовими особами МОЗ щонайменше двох адміністративних правопорушень, передбачених
ст.212-3.2 КУпАП, – (2) ненадання відповіді на запит;
ст.212-3.2 КУпАП, – (2) ненадання інформації на запит.
Якщо виявлені порушення є вчиненими повторно протягом року, з числа будь-яких з порушень, передбачених частинами першою - сьомою ст.212-3 КУпАП, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, прошу скласти відповідні протоколи про порушення ст.212-3.8 КУпАП.
3.11. Внести до протоколів про вчинення посадовими особами МОЗ адміністративних правопорушень, передбачених ст.212-3.2 (8) КУпАП, дані про мене як потерпілого та свідка.
3.12. Внести до протоколів про вчинення посадовими особами МОЗ адміністративних правопорушень дані про докази у вигляді 1) мого запиту та 2) моїх пояснень як потерпілого та свідка.
3.13. Подати уповноваженому суду усі зібрані релевантні матеріали про вчинення посадовими особами МОЗ адміністративних правопорушень, передбачених ст.212-3.2 (8) КУпАП, для їх розгляду в порядку ст.221 КУпАП на предмет притягнення відповідальних посадових осіб МОЗ до адміністративної відповідальності, передбаченої законом.
3.14. Направити МОЗ подання як акт реагування Уповноваженого, яким завимагати:
3.14.1. вжиття заходів до припинення існуючої системної протиправної різновекторної діяльності в МОЗ з обмежень прав людини, в тому числі з вирішення звернень громадян та доступу до публічної інформації;
3.14.2. негайного поновлення МОЗ усіх моїх порушених прав та надання мені усіх документів, запитаних мною як публічну інформацію, які МОЗ зобов’язаний був надіслати не пізніше 03.07.17, але не надіслав до сьогодні;
3.14.3. притягнення до встановленої законом відповідальності усіх винних посадових осіб МОЗ, відповідальних за наведені та виявлені перевіркою порушення моїх прав людини.
3.15. За наслідками перевірки цієї скарги звернутися до суду від мого імені з позовом про поновлення МОЗ моїх встановлених перевіркою порушених прав, а також через свого представника взяти участь в судовому процесі. Через інвалідність та стан здоров’я, ненадання мені публічного адвоката, про що я раніше неодноразово повідомляла Уповноваженого та про що надавала докази, складний сімейний стан –ми з чоловіком обоє – лежачі інваліди 1А групи, донька – інвалід 2 групи, онука – дитина-інвалід, – я не можу цього зробити самостійно.
3.16. Вжити, в межах наданих повноважень, усіх інших релевантних заходів до відновлення моїх порушуваних МОЗ прав людини, викладених в цьому листі.
3.17. Прошу розглянути та вирішити цю скаргу у встановлений законом України «Про звернення громадян» місячний строк – не пізніше 13.11.17. Відповідно до ст.20.2 закону України «Про звернення громадян», «На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну». Відтак, прошу розглянути моє звернення у скорочений 3-денний строк, оскільки МОЗ загалом вже понад 3 місяці, тобто, в 17 разів більше від встановленого законом строку, розглядає мій запит, і щоденне зволікання з поновлення моїх порушених прав, викладених в цьому зверненні, є подальшою віктимізацією мене як жертви порушення прав людини.
3.18. Відповідно до 20.3 закону України «Про звернення громадян», «Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку». Прошу розглянути моє звернення як людини з інвалідністю 1А групи – особи, яка має пільги за законодавством, у першочерговому порядку.
3.19. Забезпечити негайне припинення, усіма наявними повноваженнями, наведених тут порушень прав людини.
3.20. Виявити та усунути причини та умови, які сприяли наведеним тут порушенням; забезпечити, усіма наявними повноваженнями, унеможливлення повторення таких порушень на майбутнє.
3.21. Вжити передбачених законом заходів та вирішити питання про притягнення у встановленому законом порядку до встановленої законом відповідальності, за наведені в цій скарзі та виявлені в ході перевірки скарги додаткові порушення моїх прав людини, усіх встановлених в ході перевірки цієї скарги винних та відповідальних посадових осіб, причетних до викладених тут та встановлених перевіркою порушень.
3.22. Не допускати безпідставної передачі розгляду цієї скарги іншим органам. Я не надаю згоди на передачу скарги та моїх персональних даних будь-яким третім особам.
3.23. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з розгляду цієї скарги шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) в цифровій (електронній) формі на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
3.24. Надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення та письмову відповідь з усіх питань скарги та цього звернення.
3.25. Письмово повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
3.26. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
3.27. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення та надати мені його належну електронну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) з реквізитами вхідної реєстрації.
ІІІ. Вимоги запитів на доступ до публічної інформації та персональних даних, заяви на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини
4. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», прошу надати мені мої персональні дані та інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, зокрема, публічну інформацію про себе, яка частково є також моїми персональними даними, а саме:
4.1. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення та надати мені його належну електронну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) з реквізитами вхідної реєстрації.
4.2. Належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів, складених та/чи отриманих за цим листом, включаючи усіх звернень та подань, тощо офісу Уповноваженого до будь-яких юридичних та фізичних осіб, а також отриманих на них відповідей; усіх складених за цим зверненням протоколів про адміністративні порушення.
4.3. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з розгляду цієї скарги шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) в цифровій (електронній) формі на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
4.4. Письмово повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
4.5. Надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення та письмову відповідь з усіх питань скарги.
4.6. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
4.7. Повідомити, які конкретні заходи щодо протидії та запобігання корупції та правопорушенням, пов’язаним з корупцією, вжиті Уповноваженим за наслідками розгляду цього листа;
4.7.1. Надати належно засвідчені електронні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх створених за цим листом документів щодо протидії та запобігання корупції та правопорушенням, пов’язаним з корупцією.
Роз’яснюю, що, відповідно до 5.6,7 закону України «Про звернення громадян», «Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається».
Принагідно роз’яснюю Вам, що, відповідно до ст. 3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло в м. Вінниці. Законом України «Про звернення громадян» надання заявниками адреси місця проживання не вимагається. Разом з тим, усі мої актуальні персональні дані про мою інвалідність, склад сім’ї тощо, включно моя адреса, та документи на їх підтвердження, надані мною раніше Уповноваженому з моїми зверненнями і наявні в нього. Зокрема, на мою актуальну адресу надісланий лист секретаріату Уповноваженого, зареєстрований за вихідним №11/15-Щ294436.17/02-190 від 27 липня 2017 року.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.19 закону України «Про звернення громадян», «ст.19: Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані: …письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги…» Це означає, що одна відповідь надається на ОДНЕ звернення. Чинним законодавством України не передбачене право об’єднувати в одному документі кілька відповідей на кілька звернень. Відповідно до ст.19.2 Конституції України, «Органи державної влади.., їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Це означає, що колективна відповідь на кілька звернень суперечить ст.19.2 Конституції України, отже, є протиправною, а тому взагалі не вважається відповіддю на жодне із звернень, про які в ній ідеться. Це означає, що надання такої відповіді тягне персональну відповідальність винних посадових осіб, в тому числі і адміністративну, як при відсутності відповіді.
Я не даю згоди на будь-яке об’єднання відповідей на різні звернення.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.20.1 закону України «Про доступ до публічної інформації, «Розпорядник інформації має надати відповідь на ЗАПИТ на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту». Це означає, що одна відповідь надається на ОДИН запит. Ні законом України «Про доступ до публічної інформації, ні іншим чинним законодавством України не передбачене право розпорядника інформації об’єднувати в одному документі кілька відповідей на кілька запитів, тим більше, кільком різним запитувачам. Відповідно до ст.19.2 Конституції України, «Органи державної влади.., їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Це означає, що колективна відповідь на кілька звернень суперечить ст.19.2 Конституції України, отже, є протиправною, а тому взагалі не вважається відповіддю на жодний із запитів, про які в ній ідеться. Це означає, що надання такої відповіді тягне персональну відповідальність винних посадових осіб, в тому числі і адміністративну, як при відсутності відповіді.
Я не даю згоди на будь-яке об’єднання відповідей на різні запити.
Роз’яснюю, що в стосунках щодо доступу до своїх чи чужих персональних даних Закон України «Про доступ до публічної інформації» має перевагу і діє та застосовується як спеціальний пізніше ухвалений закон стосовно раніше ухваленого більш загального тематичного закону «Про захист персональних даних» (підстава: ст.ст.16.1, ст.16.6 закону «Про захист персональних даних», п.2 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ закону «Про доступ до публічної інформації»).
Я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк на мою електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
Усі докази оприлюднені за лінками, наданими в тексті цього листа, та надані Уповноваженому раніше, і наявні в Уповноваженого. Однак, при наявності потреби, ці раніше надані докази, як і всі інші наявні докази будуть надані засобами Інтернету додатково на першу ж вимогу.
13.10.17
З повагою,

Підпис: Г.С. Щербата

З повагою,

Галина Сергіївна Щербата

Ткаленко Уляна Миронівна, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

2 Attachments