506дп17Протоколи2017

Галина Сергіївна Щербата

Доброго дня!

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
NB! Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Г.С. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних працівників секретаріату, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
P.S. Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України не заборонене вільне обрання особою форми та способу вчинення простого електронного підпису під зверненням та запитом (що розумно), форма та спосіб вчинення мною мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною як такі, що найчастіше застосовуються в електронному документообігові України, з використанням наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки і запроваджених в реальне життя можливостей, в межах доступних технічних опцій комп’ютерної техніки.
Цей лист є запитом на доступ до публічної інформації.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.32.3, 34.2, 34.3 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян» прошу надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Яку загальну кількість протоколів про вчинення адміністративних правопорушень склала Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (далі – Уповноважений) чи Представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі – Представники), інші уповноважені особи Уповноваженого за 10 місяців 2017 року, в тому числі в розрізі місяців та статей, пунктів КУпАП?
2. Джерела оприлюднення в Інтернеті (прямі лінки) усіх протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, складених Уповноваженим чи Представниками, іншими уповноважені особи Уповноваженого за 10 місяців 2017 року.
3. Якщо один чи більше протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, складених Уповноваженим чи Представниками, іншими уповноважені особи Уповноваженого за 10 місяців 2017 року, не оприлюднені, прошу:
3.1. Повідомити, які конкретно протоколи не оприлюднені;
3.2. Повідомити причини їх неоприлюднення;
3.3. Повідомити, коли вказані протоколи будуть оприлюднені;
3.4. Повідомити найменування посад, прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб секретаріату Уповноваженого, відповідальних за оприлюднення усіх протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, складених Уповноваженим чи Представниками, іншими уповноважені особи Уповноваженого за 10 місяців 2017 року
3.5. надати належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх не оприлюднених протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, складених Уповноваженим чи Представниками, іншими уповноважені особи Уповноваженого за 10 місяців 2017 року.
4. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього мого листа.
5. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
Я не даю згоди на будь-яке об’єднання відповідей на різні запити та звернення.
Відповідь та запитану інформацію прошу надати на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
Місцем мого проживання є житло (квартира) у м. Вінниця.
24.11.17
З повагою,

Підпис: Г.С. Щербата

З повагою,

Галина Сергіївна Щербата

Олег Єрошенко залишив коментар ()

Тролінг примітвний. Краще надати фотокопії журналу реєстрації протоколів.

Дейнека, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

2 Attachments

У додатку надсилаємо лист Секретаріату Уповноваженого

Верховної Ради України з прав людини

від 04.12.2017 №2/13-002873.17/ЗІ-42.

 

Управління документального

забезпечення та прийому громадян

 

 

Олег Єрошенко залишив коментар ()

3.3. Копія (електронна) справи протягом трьох років зберігається в Секретаріаті Уповноваженого з прав людини. До цієї справи в подальшому додаються копії судових рішень у справі тощо, а також інші документи та матеріали, пов'язані з розглядом цієї справи в суді.