506-1дп17Протоколи2017ПОВТ

Галина Сергіївна Щербата

Доброго дня!

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
NB! Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Г.С. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних працівників секретаріату, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
P.S. Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України не заборонене вільне обрання особою форми та способу вчинення простого електронного підпису під зверненням та запитом (що розумно), форма та спосіб вчинення мною мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною як такі, що найчастіше застосовуються в електронному документообігові України, з використанням наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки і запроваджених в реальне життя можливостей, в межах доступних технічних опцій комп’ютерної техніки.
Цей лист є запитом на доступ до публічної інформації.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист є запитом на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», а саме: а) ЗАПИТ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; б) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; в) ЗАПИТ в порядку закону України «Про захист персональних даних».
1. Ще 24.11.17 через сайт Доступ до правди я подала до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі – Уповноважений) відкритого електронного письмового листа 506дп17Протоколи2017 про надання мені публічної інформації та інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини, в якому просила повідомити (далі – цитата з листа):
«1. Яку загальну кількість протоколів про вчинення адміністративних правопорушень склала Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (далі – Уповноважений) чи Представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі – Представники), інші уповноважені особи Уповноваженого за 10 місяців 2017 року, в тому числі в розрізі місяців та статей, пунктів КУпАП?
2. Джерела оприлюднення в Інтернеті (прямі лінки) усіх протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, складених Уповноваженим чи Представниками, іншими уповноважені особи Уповноваженого за 10 місяців 2017 року.
3. Якщо один чи більше протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, складених Уповноваженим чи Представниками, іншими уповноважені особи Уповноваженого за 10 місяців 2017 року, не оприлюднені, прошу:
3.1. Повідомити, які конкретно протоколи не оприлюднені;
3.2. Повідомити причини їх неоприлюднення;
3.3. Повідомити, коли вказані протоколи будуть оприлюднені;
3.4. Повідомити найменування посад, прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб секретаріату Уповноваженого, відповідальних за оприлюднення усіх протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, складених Уповноваженим чи Представниками, іншими уповноважені особи Уповноваженого за 10 місяців 2017 року
3.5. надати належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх не оприлюднених протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, складених Уповноваженим чи Представниками, іншими уповноважені особи Уповноваженого за 10 місяців 2017 року.
4. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього мого листа.
5. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації».
(Кінець цитати).
2. Листом від 04.12.17 керівник секретаріату Уповноваженого Б.В. Крикливенко відмовив мені в переважній більшості запитаної інформації, навмисно приховавши її, і така інформація не надана мені до сьогодні всупереч спливу встановлених законами строків її надання.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», ПОВТОРНО прошу надати мені мої персональні дані та уточнену ненадану інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, зокрема, публічну інформацію про себе, яка частково є також моїми персональними даними, а саме:
1. Яку загальну кількість протоколів про вчинення адміністративних правопорушень склала Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (далі – Уповноважений) чи Представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі – Представники), інші уповноважені особи Уповноваженого за 2017 рік, в тому числі в розрізі місяців та статей, пунктів КУпАП?
2. Джерела оприлюднення в Інтернеті (прямі лінки) усіх протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, складених Уповноваженим чи Представниками, іншими уповноважені особи Уповноваженого за 2017 рік.
3. Якщо один чи більше протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, складених Уповноваженим чи Представниками, іншими уповноваженими особами Уповноваженого за 2017 рік, не оприлюднені, прошу:
3.1. Повідомити, які конкретно протоколи не оприлюднені;
3.2. Повідомити причини їх неоприлюднення;
3.3. Повідомити, коли вказані протоколи будуть оприлюднені;
3.4. Повідомити найменування посад, прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб секретаріату Уповноваженого, відповідальних за оприлюднення усіх протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, складених Уповноваженим чи Представниками, іншими уповноваженими особами Уповноваженого за 2017 рік.
3.5. надати належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх не оприлюднених протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, складених Уповноваженим чи Представниками, іншими уповноваженими особами Уповноваженого за 2017 рік.
Додатково прошу надати:
4. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього мого листа.
5. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
6. Повідомити, які конкретні заходи щодо протидії корупції та запобігання корупції вжиті Уповноваженим та посадовими особами секретаріату Уповноваженого за наслідками розгляду мого листа від 24.11.17 та цього листа, та надати належно засвідчені електронні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх створених документів щодо протидії корупції, а також джерела оприлюднення (прямі інтернет-лінки) цих документів на сайті Уповноваженого.
Я не даю згоди на будь-яке об’єднання відповідей на різні запити та звернення.
Роз’яснюю тупим шнуркам з секретаріату Уповноваженого, що Уповноважений повноважний складати протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, і ці повноваження прямо передбачені законом.
Роз’яснюю тупим шнуркам з секретаріату Уповноваженого, що, відповідно до приписів закону, усі органи публічної влади зобов’язані оприлюднювати на своїх інтернет-сайтах усі акти індивідуальної дії (рішення, задокументовані дії та бездіяльність). Це означає, зокрема, що, усі протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, складені Уповноваженим чи посадовими особами секретаріату Уповноваженого, повинні бути оприлюднені на сайті Уповноваженого. Це означає, що факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, складених Уповноваженим чи посадовими особами секретаріату Уповноваженого, мають бути наявні в Уповноваженого щонайменше на сайті.
Роз’яснюю тупим шнуркам з секретаріату Уповноваженого, що, відповідно до приписів наказу Уповноваженого, складений протокол та інші матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються уповноваженою особою у справу про адміністративне правопорушення. Копія (електронна) справи протягом трьох років зберігається в Секретаріаті Уповноваженого з прав людини. Це означає, що факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, складених Уповноваженим чи посадовими особами секретаріату Уповноваженого, мають бути наявні в секретаріаті Уповноваженого додатково в номенклатурі справ щонайменше за три останніх роки.
Роз’яснюю ледащим шнуркам з секретаріату Уповноваженого, що, відповідно до приписів закону, у разі якщо запит потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Це означає, що для пошуку інформації про кількість складених протоколів за кожен місяць окремо, по кожній статті та пункту КУпАП окремо, по кожному автору окремо, серед наявної загальної кількості даних за рік, якщо вона значна, строк вирішення мого запиту міг бути продовжений до 20 днів. Водночас роз’яснюю, що сучасні досягнення в галузі комп’ютерної техніки та софт, обов’язковий до застосування органами публічної влади України, дозволяють зробити вибірку усіх запитаних мною даних серед усієї бази даних секретаріату Уповноваженого за час від кількох секунд до кількох хвилин.
Цим листом я вимагаю негайного оприлюднення на сайті Уповноваженого усіх протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, складених Уповноваженим чи посадовими особами секретаріату Уповноваженого, а також листів про надсилання протоколів порушникам та уповноваженим судам.
Відповідь та запитану інформацію прошу надати на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
Місцем мого проживання є житло (квартира) у м. Вінниця.
29.12.17
З повагою,
Підпис: Г.С. Щербата

З повагою,

Галина Сергіївна Щербата

Дейнека, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

3 Attachments

У додатку надсилаємо лист Секретаріату Уповноваженого

Верховної Ради України з прав людини

від 05.01.2018 №2/13-002960.17-1/ЗІ-42 та додатки на 4 арк.

 

Управління документального

забезпечення та прийому громадян