495дп17Оприлюд.актів_інд.діїПрез16-17

Галина Сергіївна Щербата

Доброго дня!

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
NB! Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до нормативних приписів шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Г.С. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних співробітників, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
P.S. Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Форма та спосіб мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною серед запроваджених в реальне життя можливостей, наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки, в межах доступних опцій комп’ютерної техніки.
Цей лист є запитом на доступ до публічної інформації.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», а саме: а) ЗАПИТ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; б) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я скористалася своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.32.3, 34.2, 34.3 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян» прошу надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Чи оприлюднював Президент України п. Петро Порошенко, як одноосібний орган державної влади України (далі – Президент), акти індивідуальної дії (види актів індивідуальної дії), включаючи внутрішньоорганізаційні, в 2016-2017 роках, в розрізі років та місяців, а саме:
1.1. У вигляді формалізованих (документованих) рішень;
1.2. У вигляді формалізованих (документованих) дій.
1.3. У вигляді формалізованої (документованої) бездіяльності.
2. Прошу повідомити загальну кількість усіх актів індивідуальної дії (видів актів індивідуальної дії), включаючи внутрішньоорганізаційні, оприлюднених Президентом, як одноосібним органом державної влади України, в 2016-2017 роках, в розрізі років та місяців, а саме:
2.1. У вигляді формалізованих (документованих) рішень;
2.2. У вигляді формалізованих (документованих) дій.
2.3. У вигляді формалізованої (документованої) бездіяльності.
3. Прошу повідомити усі найменування усіх актів індивідуальної дії (видів актів індивідуальної дії), включаючи внутрішньоорганізаційні, оприлюднених Президентом, як одноосібним органом державної влади України, в 2016-2017 роках, в розрізі років та місяців, а саме:
3.1. У вигляді формалізованих (документованих) рішень;
3.2. У вигляді формалізованих (документованих) дій.
3.3. У вигляді формалізованої (документованої) бездіяльності.
4. Прошу повідомити джерела (прямі інтернет-лінки) оприлюднення Президентом, як одноосібним органом державної влади України, усіх актів індивідуальної дії, включаючи внутрішньоорганізаційні, в 2016-2017 роках, в розрізі років та місяців, а саме:
4.1. У вигляді формалізованих (документованих) рішень;
4.2. У вигляді формалізованих (документованих) дій.
4.3. У вигляді формалізованої (документованої) бездіяльності.
5. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації Президентом цього мого листа.
6. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації Президентом.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.20.1 закону України «Про доступ до публічної інформації, «Розпорядник інформації має надати відповідь на ЗАПИТ на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту». Це означає, що одна відповідь надається на ОДИН запит. Ні законом України «Про доступ до публічної інформації, ні іншим чинним законодавством України не передбачене право розпорядника інформації об’єднувати в одному документі кілька відповідей на кілька запитів, тим більше, кільком різним запитувачам. Відповідно до ст.19.2 Конституції України, «Органи державної влади.., їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Це означає, що колективна відповідь на кілька звернень суперечить ст.19.2 Конституції України, отже, є протиправною, а тому взагалі не вважається відповіддю на жодний із запитів, про які в ній ідеться. Це означає, що надання такої відповіді тягне персональну відповідальність винних посадових осіб, в тому числі і адміністративну, як при відсутності відповіді.
Роз’яснюю, що надання іншим особам персональних даних суб’єкта цих даних без згоди цього суб’єкта чи без законних на те повноважень, в тому числі і шляхом надання колективної відповіді на різні персональні запити, кваліфікуються як недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до незаконного доступу до них або порушення прав суб’єкта персональних даних, і тягнуть за собою персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.188-39.4, 5 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 5 100 до 17 000 грн. за КОЖНИЙ факт порушення та від 17 000 до 34 000 грн. за КОЖНИЙ ПОВТОРНИЙ протягом року факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.
Я не даю згоди на будь-яке об’єднання відповідей на різні запити.
Відповідь та запитану інформацію прошу надати на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
Місцем мого проживання є житло (квартира) у м. Вінниця.
08.11.17
З повагою,

Підпис: Г.С. Щербата

З повагою,

Галина Сергіївна Щербата

Головний департамент забезпечення доступу до публічної інформаці, Офіс Президента України

2 Attachments