456дп17Палиці+патронаж+заява

Щербата Анастасія Віталіївна

Доброго дня!

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
Цей лист є запитом на доступ до публічної інформації.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист є зверненням з метою реалізації моїх прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян».
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», а саме: а) ЗАПИТ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; б) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; в) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів про реалізацію моїх прав людини.
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керуюся приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я скористалася своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
NB! Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до нормативних приписів шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного та моєї матері прізвищ та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «А.В. Щербата» та, відповідно: «Н.М. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних співробітників, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
P.S. Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Форма та спосіб мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною серед запроваджених в реальне життя можливостей, наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки, в межах доступних опцій комп’ютерної техніки.
Починаючи з дати опублікування 24.07.1997 року, набув чинності закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (далі по тексту – Конвенція – авт.), Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» від 17.07.1997 № 475/97-ВР. Це означає, що з 24.07.1997 року Конвенція набула статусу національного українського закону, і з того часу її приписи, принципи та практика Європейського Суду з прав людини, як джерела права, є обов’язковими до виконання в Україні усіма, в першу чергу – органами публічної влади та їх посадовими особами.
За Конвенцією, держава (влада) має ЗАБЕЗПЕЧИТИ (provide) кожному усі конвенційні права та свободи (негативні та позитивні обов’язки держави) та реально ВИКОНАТИ в повному обсязі (fulfil) в натурі усі позитивні обов’язки влади щодо усіх прав та свобод стосовно кожного.
За Конвенцією, право на здоров’я гарантується щонайменше двома статтями: ст.8 в частині права на охорону здоров’я та ст.3 – право не бути підданим катуванню.
В Україні забезпечення права кожного на здоров’я покладене в першу чергу на два міністерства – охорони здоров’я (в частині медичної складової здоров’я) та соціальної політики (в частині соціальної складової здоров’я) (далі – МСП); заборона катування забезпечується усіма міністерствами та іншими центральними органами влади – в межах наданих повноважень. При цьому кожному має бути надано щонайменше чотири види доступу до будь-якого конвенційного права – юридичний, фінансовий, інформаційний та фізичний, і лише наявність усієї сукупності доступів означає реальне гарантування права. Відповідно, з 24.07.1997 року кожне профільне міністерство чи інший центральний орган влади має ЗАБЕЗПЕЧИТИ наявність сукупності УСІХ доступів кожного до відповідного конвенційного права – чи прямими (підзаконними та управлінськими) рішеннями та діями в межах власних повноважень, чи організаційними та координаційними діями, нормотворчими ініціативами, залученням інших органів тощо, якщо частина потрібних повноважень покладена на такі інші органи.
В Україні державний соціальний стандарт під назвою прожитковий мінімум, який гарантує кожному конвенційне та конституційне право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, і який застосовується при визначенні усіх видів мінімальних виплат особі – мінімальних заробітної плати, мінімальної пенсії, усіх соціальних допомог та усіх бюджетних виплат тощо, а саме його поіменний перелік, визначений постановою Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) від 11 жовтня 2016 року № 780. Наскільки мені відомо, до складу прожиткового мінімуму не включені витрати кожного на соціальний захист при несподіваному настанні відповідних життєвих обставин (наприклад, травми), зокрема, право на ПОСТІЙНИЙ ДОГЛЯД (СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ПАТРОНАЖНІ ПОСЛУГИ) та окремо на ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ РЕАБІЛІТАЦІЇ (візок, милиці, підлікотні палиці тощо). Схоже, МСП і не пропонувало включити такі витрати до прожиткового мінімуму. Також, встановлений нормативно (законами про бюджет на поточні роки) РОЗМІР прожиткового мінімуму не відповідає ВАРТОСТІ прожиткового мінімуму, і не тільки конституційного, а навіть встановленого нормативно КМУ – тобто, є свавільним. Зокрема, ВАРТІСТЬ фактичного (статистичного) нормативного прожиткового мінімуму для таких дітей, як я, у віці від 6 до 18 років (і яка щонайменше втроє менша від вартості конституційного прожиткового мінімуму), обрахована МСП за липень 2017 року, склала 3 491,01 грн.; натомість, законом України «Про Державний бюджет на 2017 рік» свавільно встановлений РОЗМІР прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2017 року – 1 689 гривень, з 1 травня – 1 777 гривень, з 1 грудня – 1 860 гривень.
Я є дитиною-інвалідом і обліковуюсь в базі даних департаменту соціальної політики Вінницької міської ради. У мене діагностована фіброзна дисплазія н/3 лівого стегна та двобічний коксартроз. З бюджету мені виплачується соціальна допомога дитині-інваліду в розмірі 918,40 грн.
11.09.17 я отримала травму правого голеностопу, внаслідок чого втратила можливість ходити. Через дикі болі «швидка» мусила вколоти мені знеболювальне, аби змогти довезти мене до лікарні. В травмопункті Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні (м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 108) мені діагностували розрив зв’язок, наклали гіпсову шину, призначили постільний режим та заборонили ходити травмованою ногою протягом усього лікування. Я тепер маю право лише скакати на лівій нозі. Однак, в лівій нозі вище коліна у мене діагностована об’ємна фіброзна дисплазія (нетипова тканина, переродження) кістки, внаслідок чого мені в 2014 році встановлена інвалідність та заборонені будь-які фізичні навантаження через високий ризик перелому ноги. Тобто, скакати я не маю права з причини інвалідності. Моя мама допомагає мені, чим може, але вона є інвалідом 2 групи, має перелом хребта і 10 міжхребцевих гриж, хвороби серця та щитовидки, і за станом здоров’я не може мене, 16-річну дитину, носити на руках. Мені доводиться терпіти муки хвороби, оскільки вийти до туалету стало проблемою. Дуже розболілись обидва стегна з коксартрозом та ліва нога в місці фіброзної дисплазії. Хірург-ортопед призначив мені постільний режим та знеболювальні, а також підлікотні палиці та патронаж (постійний догляд) на час лікування. Внаслідок травми я потребую НЕГАЙНОГО соціального захисту у вигляді постійного догляду (патронажних послуг), в першу чергу соціально-побутового патронажу, а також засобів реабілітації – дві підлікотні палиці (милиці), щоб змогти вийти до туалету. Рішенням ЛКК Центру первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниці від 12.09.17 №658 мені рекомендоване придбання двох палиць підлікотних та патронажні послуги на час лікування.
І. ВИМОГИ ЗАПИТУ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ, ОБ’ЄДНАНІ ІЗ ЗАЯВОЮ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Відповідно до ст.10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян» прошу надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Чи забезпечується кожному в Україні конвенційне право на вчасний, зокрема, НЕГАЙНИЙ соціальний захист при несподіваному настанні відповідних життєвих обставин (наприклад, травма, як у мене), зокрема, право на ПОСТІЙНИЙ ДОГЛЯД (СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ПАТРОНАЖНІ ПОСЛУГИ), зокрема, на час лікування, та окремо на ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ РЕАБІЛІТАЦІЇ (візок, милиці, підлікотні палиці тощо)? Так чи ні? Якщо ТАК (забезпечується),
1.1. чи існує в Україні ЮРИДИЧНИЙ доступ кожного до такого соціального захисту, а саме на підставі яких приписів права та відомчих нормативних та управлінських рішень це право забезпечується вчасно, зокрема, НЕГАЙНО?
Прошу повідомити загальну КІЛЬКІСТЬ таких нормативів та навести їх повний ПЕРЕЛІК, а також ДЖЕРЕЛА ОФІЦІЙНОГО ОПРИЛЮДНЕННЯ в інтернеті (прямі лінки).
Прошу повідомити, в який СТРОК, кваліфікований як «вчасно», зокрема, НЕГАЙНО, мають бути надані кожному необхідні йому види соціального захисту (ПОСТІЙНИЙ ДОГЛЯД (СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ПАТРОНАЖНІ ПОСЛУГИ), зокрема, на час лікування, та окремо ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ РЕАБІЛІТАЦІЇ (візок, милиці, підлікотні палиці тощо)? Якими нормативами такий строк передбачений?
1.2. чи існує в Україні ФІНАНСОВИЙ доступ кожного до такого права на вчасний, зокрема, НЕГАЙНИЙ соціальний захист при несподіваному настанні відповідних життєвих обставин (наприклад, травма, як у мене), зокрема, права на ПОСТІЙНИЙ ДОГЛЯД (СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ПАТРОНАЖНІ ПОСЛУГИ), зокрема, на час лікування, та окремо на ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ РЕАБІЛІТАЦІЇ (візок, милиці, підлікотні палиці тощо)?
Прошу повідомити, за рахунок яких конкретних джерел фінансується така соціальна допомога КОЖНОМУ і, зокрема, людям З ІНВАЛІДНІСТЮ, в тому числі ДІТЯМ-ІНВАЛІДАМ? Прошу повідомити загальну КІЛЬКІСТЬ усіх встановлених нормативно джерел фінансування таких послуг та навести їх повний ПЕРЕЛІК.
Прошу повідомити, яке БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ (в гривні) таких послуг ПЕРЕДБАЧЕНЕ нормативно на 2017 рік в Україні (в тому числі в розрізі КВАРТАЛІВ та ОБЛАСТЕЙ) та якими саме нормативними ДОКУМЕНТАМИ. Прошу навести ПЕРЕЛІК таких НОРМАТИВІВ та джерела їх офіційного ОПРИЛЮДНЕННЯ в інтернеті.
Прошу повідомити, яке БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ (в гривні) таких послуг МСП ПРОПОНУВАЛО визначити нормативно на 2017 рік в Україні (в тому числі в розрізі КВАРТАЛІВ та ОБЛАСТЕЙ) та якими саме ДОКУМЕНТАМИ. Прошу повідомити загальну КІЛЬКІСТЬ таких документів МСП, навести їх ПЕРЕЛІК та надати НАЛЕЖНО ЗАСВІДЧЕНІ ФАКСИМІЛЬНІ КОПІЇ (ФОТОКОПІЇ ОРИГІНАЛІВ) усіх таких документів.
Прошу повідомити, в якому розмірі (в гривні) МСП 1) ВИЗНАЧИЛО та 2) ЗАПРОПОНУВАЛО відповідно до закону витрати на такий соціальний захист для включення їх в прожитковий мінімум як соціальний стандарт, що гарантує кожному конвенційне та конституційне право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї.
Прошу повідомити загальну КІЛЬКІСТЬ таких документів МСП (якими МСП 1) ВИЗНАЧИЛО та 2) ЗАПРОПОНУВАЛО відповідно до закону витрати на такий соціальний захист для включення їх в прожитковий мінімум), навести їх ПЕРЕЛІК та надати НАЛЕЖНО ЗАСВІДЧЕНІ ФАКСИМІЛЬНІ КОПІЇ (ФОТОКОПІЇ ОРИГІНАЛІВ) усіх таких документів.
Прошу повідомити, в яких МІНІМАЛЬНИХ розмірах (в гривні), які забезпечували б кожного достатнім життєвим рівнем для себе і своєї сім'ї, МСП ЗАПРОПОНУВАЛО відповідно до закону встановлювати 1) ЗАРОБІТНІ ПЛАТИ, 2) ПЕНСІЇ та 3) СОЦІАЛЬНІ ДОПОМОГИ 1) ІНВАЛІДАМ, в тому числі 2) ДІТЯМ-ІНВАЛІДАМ?
Прошу повідомити загальну КІЛЬКІСТЬ таких документів МСП (якими МСП ЗАПРОПОНУВАЛО відповідно до закону встановлювати 1) ЗАРОБІТНІ ПЛАТИ, 2) ПЕНСІЇ та 3) СОЦІАЛЬНІ ДОПОМОГИ 1) ІНВАЛІДАМ, в тому числі 2) ДІТЯМ-ІНВАЛІДАМ в МІНІМАЛЬНИХ розмірах (в гривні), які забезпечували б кожного достатнім життєвим рівнем для себе і своєї сім'ї), навести їх ПЕРЕЛІК та надати НАЛЕЖНО ЗАСВІДЧЕНІ ФАКСИМІЛЬНІ КОПІЇ (ФОТОКОПІЇ ОРИГІНАЛІВ) усіх таких документів.
1.3. чи існує в Україні ІНФОРМАЦІЙНИЙ доступ кожного до такого права на вчасний, зокрема, НЕГАЙНИЙ соціальний захист при несподіваному настанні відповідних життєвих обставин (наприклад, травма, як у мене), зокрема, права на ПОСТІЙНИЙ ДОГЛЯД (СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ПАТРОНАЖНІ ПОСЛУГИ), зокрема, на час лікування, та окремо на ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ РЕАБІЛІТАЦІЇ (візок, милиці, підлікотні палиці тощо)?
Прошу повідомити, хто конкретно (які ОРГАНИ та посадові особи), в тому числі у м. Вінниці, та в який СПОСІБ (за якою процедурою) повідомляють кожному, хто цього потребує, про його конвенційне та конституційне право на охорону здоров’я в частині такого НЕГАЙНОГО соціального захисту.
Прошу повідомити, в який СТРОК має бути повідомленим кожний, хто цього потребує, про його конвенційне та конституційне право на охорону здоров’я в частині такого вчасного, зокрема, НЕГАЙНОГО соціального захисту;
1.4. чи існує в Україні ФІЗИЧНИЙ доступ кожного до такого права на вчасний, зокрема, НЕГАЙНИЙ соціальний захист при несподіваному настанні відповідних життєвих обставин (наприклад, травма, як у мене), зокрема, права на ПОСТІЙНИЙ ДОГЛЯД (СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ПАТРОНАЖНІ ПОСЛУГИ), зокрема, на час лікування, та окремо на ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ РЕАБІЛІТАЦІЇ (візок, милиці, підлікотні палиці тощо)?
Прошу повідомити, хто конкретно (які органи влади та їх посадові особи) зобов’язані доставляти кожному, хто цього потребує, ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ РЕАБІЛІТАЦІЇ (візок, милиці, підлікотні палиці тощо).
Прошу повідомити, хто конкретно (які органи влади та їх посадові особи) зобов’язані доставляти кожному одинокому (який не має працездатних рідних) неходячому інваліду (наприклад, як я в даний час), зокрема, дитині-інваліду ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ РЕАБІЛІТАЦІЇ (візок, милиці, підлікотні палиці тощо).
Прошу повідомити, чи існує в Україні накопичувальний фонд, склад, банк тощо ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ (візок, милиці, підлікотні палиці та ін.) для вчасного, зокрема, НЕГАЙНОГО соціального захисту при несподіваному настанні відповідних життєвих обставин у вигляді строкового забезпечення пацієнтів, які внаслідок травми чи хвороби тимчасово втрачають здатність ходити, але після адекватного лікування ця здатність відновлюється.
Прошу повідомити, хто конкретно (які органи влади та їх посадові особи) зобов’язані надавати в натурі кожному одинокому (який не має працездатних рідних) неходячому інваліду (наприклад, як я в даний час), зокрема, дитині-інваліду, зокрема, у м. Вінниці, ПОСТІЙНИЙ ДОГЛЯД (СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ПАТРОНАЖНІ ПОСЛУГИ), зокрема, на час лікування.
2. Які дії в межах власних повноважень (ухвалення підзаконних нормативних та/чи управлінських рішень, нормотворчі ініціативи, організаційні та координаційні дії, залучення інших органів, якщо частина потрібних повноважень покладена на такі інші органи, тощо), виконані МСП для мети забезпечення кожному доступу до права на вчасний, зокрема, НЕГАЙНИЙ соціальний захист при несподіваному настанні відповідних життєвих обставин (наприклад, травма, як у мене), серед іншого, права на ПОСТІЙНИЙ ДОГЛЯД (СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ПАТРОНАЖНІ ПОСЛУГИ), на час лікування, та окремо на ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ РЕАБІЛІТАЦІЇ (візок, милиці, підлікотні палиці тощо), включаючи:
2.1. для мети ЗАБЕЗПЕЧИТИ (provide) кожному та реально ВИКОНАТИ в повному обсязі (fulfil) ЮРИДИЧНИЙ доступ до такого права;
2.2. для мети ЗАБЕЗПЕЧИТИ (provide) кожному та реально ВИКОНАТИ в повному обсязі (fulfil) ФІНАНСОВИЙ доступ до такого права;
2.3. для мети ЗАБЕЗПЕЧИТИ (provide) кожному та реально ВИКОНАТИ в повному обсязі (fulfil) ІНФОРМАЦІЙНИЙ доступ до такого права;
2.4. для мети ЗАБЕЗПЕЧИТИ (provide) кожному та реально ВИКОНАТИ в повному обсязі (fulfil) ФІЗИЧНИЙ доступ до такого права.
Прошу повідомити загальну КІЛЬКІСТЬ документів, підтверджуючих вчинення МСП вказаних дій, навести їх ПЕРЕЛІК та надати НАЛЕЖНО ЗАСВІДЧЕНІ ФАКСИМІЛЬНІ КОПІЇ (ФОТОКОПІЇ ОРИГІНАЛІВ) усіх таких документів.
3. Належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів, складених та/чи отриманих за цим листом.
4. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації МСП цього мого листа.
5. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації МСП.
6. Якщо цей лист пересилатиметься іншим органам влади тощо, прошу надати належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) листа до органу пересилання з доказами надсилання (вручення) його адресату.
7. Прошу надати мені дані про усіх посадових осіб МСП, відповідальних за розгляд та вирішення цього мого листа, а саме:
7.1. найменування їх посад,
7.2. прізвища, імена та по-батькові,
7.3. усі рішення про прийняття на роботу в МСП та усі переведення (переміщення) в МСП;
8. усі наявні в МСП документи про освіту цих посадових осіб МСП;
9. усі наявні в МСП документи про факт та тривалість попереднього трудового досвіду (місця роботи та займані посади) цих посадових осіб МСП;
10. задокументовані їх посадові обов’язки (посадова інструкція тощо);
11. належні факсимільні копії (фотокопії оригіналів) їх посадових інструкцій,
12. призначену заробітну плату в МСП в гривні (посадовий оклад з усіма надбавками) кожній з цих посадових осіб МСП;
13. усі фактичні виплати кожній з цих посадових осіб МСП з фонду заробітної плати МСП в гривні, нараховані та сплачені за період 2016-2017 років, в розрізі місяців.
14. належні факсимільні копії (фотокопії оригіналів) їх останніх декларацій про доходи.
ІІ. ВИМОГИ ЗАЯВИ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ МОЇХ ПРАВ ЛЮДИНИ
15. Прошу НЕГАЙНО забезпечити мене як дитину-інваліда потрібним соціальним захистом за бюджетні кошти, а саме
15.1. двома підлікотними палицями;
15.2. соціально-побутовими патронажними послугами (постійним доглядом) на час лікування.
16. Оскільки я є одинокою лежачою дитиною-інвалідом і не маю працездатних родичів, які фізично могли б принести мені з призначеного місця дві підлікотних палиці, прошу доставити ці палиці мені за моєю адресою.
17. Прошу надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з розгляду та вирішення цього звернення шляхом надсилання їх належно засвідчених фотокопій з оригіналів на мою електронну адресу, з якої надійшов цей лист.
18. Прошу надати мені на мою електронну адресу, з якої надійшов цей лист, письмові відповіді з усіх питань звернення.
19. Прошу надати мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації МСП цього мого листа.
20. Прошу надати мені належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації МСП.
21. Якщо цей лист пересилатиметься іншим органам влади тощо, прошу надати належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) листа до органу пересилання з доказами надсилання (вручення) його адресату.
22. Відповідно до 20.2,3 закону України «Про звернення громадян», «На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.
Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку».
22.1. Моє звернення стосується мого здоров’я та припинення катування, якому я піддаюся протягом вже чотирьох діб і продовжую піддаватися, з причини протиправної винної бездіяльності місцевих органів соціального захисту та їх посадових осіб. При таких обставинах прошу розглянути та задовольнити, а також виконати моє звернення ТЕРМІНОВО, в строк не пізніше 15.09.17.
22.2. Оскільки я є дитиною-інвалідом і маю встановлені законодавством пільги, прошу розглянути це звернення у першочерговому порядку.
Роз’яснюю, що, відповідно до 5.6,7 закону України «Про звернення громадян», «Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається».
Принагідно роз’яснюю Вам, що, відповідно до ст. 3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло в м. Вінниці. Законом України «Про звернення громадян» надання заявниками адреси місця проживання не вимагається. Разом з тим, усі мої актуальні персональні дані про мою інвалідність, склад сім’ї тощо, включно моя адреса, та документи на їх підтвердження, надані мною раніше департаменту соціальної політики Вінницької міської ради (пред’явлені оригінали) і наявні в електронному банку даних МСП.
Подання цього листа не надає технічної опції вкладення файлів; фотокопія рішення ЛКК від 12.09.17 №658 у вигляді файлу формату ПДФ під назвою «ЩербатаАВрішЛКК658_12.09.17» додається за посиланням, актуальним до відкриття МСП до 30.09.17: https://drive.google.com/file/d/0B1SV7Kk....
Оригінал рішення ЛКК від 12.09.17 №658 знаходиться у мене і буде пред’явлений уповноваженим посадовим особам на першу ж вимогу.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Відповідь та запитану інформацію в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
З повагою,

Підпис: А.В. Щербата

Від імені неповнолітньої дитини Щербатої А.В. (ст.154.2 СК України) мати
Підпис: Н.М. Щербата

Павлова В. В., Міністерство соціальної політики України

1 Attachment