455дп17Щодо_зверн7-16

Галина Сергіївна Щербата

Доброго дня!

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
04.11.16 Щербата Анастасія Віталіївна (далі – Заявниця) звернулася особисто до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини п. Лутковської В.В. з письмовим електронним листом під назвою «Звернення №7-16».
У вказаному листі Заявниця об’єднала кілька вимог, право на які передбачене законами України «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) СКАРГУ, в порядку квазі-судової процедури, передбаченої законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; б) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян». Ці вимоги, за приписами вказаних законів, мали бути вирішеними в строки, відповідно, від 15 днів (заява про отримання інформації) до 1 місяця (скарга), а у випадку визнання підставності клопотання про скорочення строку розгляду – у скорочений строк.
При об’єднанні кількох вимог Заявниця подала їх в одному листі. Зокрема, Заявниця просила (далі – цитата):
«14. Виходячи з викладеного, звертаюсь до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини з цим зверненням про звернення до Конституційного Суду України, відповідно до ст.13.3) закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», з поданням про невідповідність ст.ст.46, 48 Конституції України закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» в частині розміру державної соціальної допомоги дітям-інвалідам.
15. Відповідно до ст.20 закону України «Про звернення громадян», прошу розглянути моє звернення у скорочений 10-денний строк, оскільки питання стосується сотень тисяч українських сімей, а тому містить важливий суспільний інтерес, і щоденне зволікання з поновлення моїх порушених прав, викладених в цьому зверненні, є загрозливим для мого життя.
15.1. Відповідно до ст.20 закону України «Про звернення громадян», прошу розглянути моє звернення як дитини-інваліда – особи, яка має пільги за законодавством, у першочерговому порядку.
16. Відповідь та ухвалене рішення за цим зверненням прошу надати мені на домашню адресу.»
(кінець цитати).
11.11.16 Заявниця звернулася особисто до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини п. Лутковської В.В. з письмовим електронним листом під назвою «Доповнення до звернення №7-16», в якому так само об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) СКАРГУ, в порядку квазі-судової процедури, передбаченої законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» в сукупності із законом України «Про звернення громадян», та б) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян». Ці вимоги, за приписами вказаних законів, мали бути вирішеними в строки, відповідно, від 15 днів (заява про отримання інформації) до 1 місяця (скарга), а у випадку визнання підставності клопотання про скорочення строку розгляду – у скорочений строк.
При об’єднанні кількох вимог Заявниця подала їх в одному листі і, зокрема, просила (далі – цитата):
«4. Я прошу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини звернутись до Конституційного Суду України, відповідно до ст.13.3) закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», з поданням про невідповідність ст.ст.46, 48 Конституції України закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» в частині розміру державної соціальної допомоги дітям-інвалідам.
5. Я прошу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини подати матеріали з перевірки цього звернення, в сукупності з основним моїм зверненням від 04.11.16, Генеральному прокурору України для перевірки наведених фактів на предмет наявності в них ознак кримінальних злочинів, виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності винних посадових осіб.
6. Відповідь та ухвалене рішення за цим зверненням прошу надати мені на домашню адресу».
(кінець цитати).
Серед іншого, Заявниця просила, відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5, підтвердити отримання мого електронного листа від 11.11.16 за призначенням.
Поштовий робот доставив листа адресату 11.11.16 о 12-55. Однак, станом на сьогодні підтвердження отримання електронного листа Заявниці не надіслане.
Наскільки мені відомо, питання, з якими Заявниця зверталася до Уповноваженого, є у його виключній компетенції – на даний час особисто п. Лутковської В.В., і їх розгляд та вирішення не може делегуватися чи в будь-який спосіб передаватися будь-яким органам та посадовим особам.
Станом на сьогодні жодних відповідей, листів, повідомлень тощо Уповноваженого з приводу листів від 04.11.16 та від 11.11.16 п. Лутковська В.В. Заявниці не надсилала.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», прошу надати мені публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Чи надсилалось Заявниці Уповноваженим електронне повідомлення про отримання/відхилення її листа від 11.11.16 як вхідного електронного документу? Так чи ні?
1.1. Якщо ТАК (надсилалось), прошу повідомити та надати:
1.1.1. його реєстраційний номер та дату;
1.1.2. належну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) електронного повідомлення Уповноваженого на ім’я Заявниці про отримання/відхилення її листа від 11.11.16 як вхідного електронного документу;
1.1.3. докази факту та дати надсилання такого електронного повідомлення.
1.2. Якщо НІ (не надсилалось), прошу повідомити та надати:
1.2.1. причини такого неповідомлення;
1.2.2. перелік усіх посадових осіб Уповноваженого (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
1.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
1.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
1.2.5. суми нарахованих та виплачених Уповноваженим протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
1.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб, їх поштові та електронні адреси. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
2. Витяг з книги (реєстру тощо) Уповноваженого реєстрації електронних повідомлень про отримання/відхилення вхідного електронного документа від 04.11.16 та від 11.11.16.
3. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації листа Заявниці від 04.11.16 .
4. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації листа Заявниці від 11.11.16 .
5. Витяги з книги (реєстру тощо) Уповноваженого реєстрації звернень громадян за 04.11.16 та 11.11.16.
6. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) листа Заявниці від 04.11.16 з реквізитами його вхідної реєстрації Уповноваженим.
7. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) листа Заявниці від 11.11.16 з реквізитами його вхідної реєстрації Уповноваженим.
8. Чи розглядав та вирішував Уповноважений звернення Заявниці, викладені в листі від 04.11.16? Так чи ні?
8.1. Якщо ТАК (розглядав та вирішував), чим це підтверджується? Прошу надати документальні підтвердження факту та часу розгляду та вирішення п. Лутковською В.В. листа Заявниці від 04.11.16.
8.2. Якщо ТАК (розглядав та вирішував), яке рішення ухвалила п. Лутковська В.В. щодо листа Заявниці від 04.11.16? Прошу повідомити мені реєстраційний номер рішення, ухваленого п. Лутковською В.В. щодо листа Заявниці від 04.11.16, та дату його реєстрації. Прошу надати мені належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію) оригіналу рішення, ухваленого п. Лутковською В.В. щодо листа Заявниці від 04.11.16.
8.3. Якщо НІ (не розглядав та не вирішував), прошу повідомити причини такої бездіяльності.
9. Чи розглядав та вирішував Уповноважений звернення Заявниці, викладені в листі від 11.11.16? Так чи ні?
9.1. Якщо ТАК (розглядав та вирішував), чим це підтверджується? Прошу надати документальні підтвердження факту та часу розгляду та вирішення п. Лутковською В.В. листа Заявниці від 11.11.16.
9.2. Якщо ТАК (розглядав та вирішував), яке рішення ухвалила п. Лутковська В.В. щодо листа Заявниці від 11.11.16? Прошу повідомити мені реєстраційний номер рішення, ухваленого п. Лутковською В.В. щодо листа Заявниці від 11.11.16, та дату його реєстрації. Прошу надати мені належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію) оригіналу рішення, ухваленого п. Лутковською В.В. щодо листа Заявниці від 11.11.16.
9.3. Якщо НІ (не розглядав та не вирішував), прошу повідомити причини такої бездіяльності.
10. Чи звертався Уповноважений до Конституційного Суду України, відповідно до ст.13.3) закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», з поданням про невідповідність Конституції України закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» в частині розміру державної соціальної допомоги дітям-інвалідам, як Заявниця просила про те в листі від 04.11.16? Так чи ні?
10.1. Якщо ТАК (звертався), прошу повідомити мені вихідний реєстраційний номер такого звернення та дату його вихідної реєстрації, а також надати мені належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію) оригіналу звернення п. Лутковської В.В., відповідно до ст.13.3) закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», з поданням про невідповідність Конституції України закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» в частині розміру державної соціальної допомоги дітям-інвалідам, як Заявниця просила про те в листі від 04.11.16.
10.2. Якщо НІ (не звертався), прошу повідомити причини такої бездіяльності.
11. Чи звертався Уповноважений до Конституційного Суду України, відповідно до ст.13.3) закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», з поданням про невідповідність Конституції України закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» в частині розміру державної соціальної допомоги дітям-інвалідам, як Заявниця просила про те в листі від 11.11.16? Так чи ні?
11.1. Якщо ТАК (звертався), прошу повідомити мені вихідний реєстраційний номер такого звернення та дату його вихідної реєстрації, а також надати мені належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію) оригіналу звернення п. Лутковської В.В., відповідно до ст.13.3) закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», з поданням про невідповідність Конституції України закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» в частині розміру державної соціальної допомоги дітям-інвалідам, як Заявниця просила про те в листі від 11.11.16.
11.2. Якщо НІ (не звертався), прошу повідомити причини такої бездіяльності.
12. Чи подавав Уповноважений матеріали з перевірки звернення від 11.11.16, в сукупності з основним зверненням Заявниці від 04.11.16, Генеральному прокурору України для перевірки наведених фактів на предмет наявності в них ознак кримінальних злочинів, виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності винних посадових осіб, як Заявниця просила про те в листі від 11.11.16? Так чи ні?
12.1. Якщо ТАК (подавав), прошу повідомити мені вихідний реєстраційний номер такого подання та дату його вихідної реєстрації, а також надати мені належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію) оригіналу подання п. Лутковської В.В. матеріалів з перевірки звернення від 11.11.16, в сукупності з основним зверненням Заявниці від 04.11.16, Генеральному прокурору України для перевірки наведених фактів на предмет наявності в них ознак кримінальних злочинів, виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності винних посадових осіб, як Заявниця просила про те в листі від 11.11.16.
12.2. Якщо НІ (не подавав), прошу повідомити причини такої бездіяльності.
13. Чи надсилав Уповноважений відповідь Заявниці на ЗАЯВУ про надання інформації, необхідної їй для реалізації її прав людини, подану в складі листа від 04.11.16? Так чи ні?
13.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
13.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора відповіді на заяву.
13.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання відповіді п. Лутковської В.В. на заяву.
13.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) відповіді п. Лутковської В.В. на заяву, з усіма додатками до неї.
13.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
13.2.1. причини такого ненадсилання,
13.2.2. перелік усіх посадових осіб Уповноваженого (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
13.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
13.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
13.2.5. суми нарахованих та виплачених Уповноваженим протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
13.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб, їх поштові та електронні адреси. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
14. Чи надсилав Уповноважений Заявниці ІНФОРМАЦІЮ, НЕОБХІДНУ ЇЙ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЇЇ ПРАВ ЛЮДИНИ, запитану ЗАЯВОЮ, поданою в складі листа від 04.11.16? Так чи ні?
14.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
14.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора листа з наданою інформацією.
14.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання листа п. Лутковської В.В. з наданою інформацією.
14.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) листа п. Лутковської В.В. з наданою інформацією, з усіма додатками до нього.
14.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
14.2.1. причини такого ненадсилання,
14.2.2. перелік усіх посадових осіб Уповноваженого (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
14.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
14.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
14.2.5. суми нарахованих та виплачених Уповноваженим протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
14.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб, їх поштові та електронні адреси. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
15. Чи надсилав Уповноважений Заявниці відповідь на її ЗАЯВУ про надання інформації, необхідної їй для реалізації її прав людини, подану в складі листа від 11.11.16? Так чи ні?
15.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
15.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора відповіді на заяву.
15.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання відповіді п. Лутковської В.В. на заяву.
15.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) відповіді п. Лутковської В.В. на заяву, з усіма додатками до неї.
15.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
15.2.1. причини такого ненадсилання,
15.2.2. перелік усіх посадових осіб Уповноваженого (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
15.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
15.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
15.2.5. суми нарахованих та виплачених Уповноваженим протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
15.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб, їх поштові та електронні адреси. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
16. Чи надсилав Уповноважений Заявниці ІНФОРМАЦІЮ, НЕОБХІДНУ ЇЙ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЇЇ ПРАВ ЛЮДИНИ, запитану ЗАЯВОЮ, поданою в складі листа від 11.11.16? Так чи ні?
16.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
16.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора листа з наданою інформацією.
16.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання листа п. Лутковської В.В. з наданою інформацією.
16.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) листа п. Лутковської В.В. з наданою інформацією, з усіма додатками до нього.
16.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
16.2.1. причини такого ненадсилання,
16.2.2. перелік усіх посадових осіб Уповноваженого (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
16.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
16.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
16.2.5. суми нарахованих та виплачених Уповноваженим протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
16.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб, їх поштові та електронні адреси. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
17. Чи надсилав Уповноважений Заявниці відповідь на її СКАРГУ, подану в складі листа від 04.11.16? Так чи ні?
17.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
17.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора відповіді на скаргу.
17.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання відповіді п. Лутковської В.В. на скаргу.
17.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) відповіді п. Лутковської В.В. на скаргу, з усіма додатками до неї..
17.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
17.2.1. причини такого ненадсилання,
17.2.2. перелік усіх посадових осіб Уповноваженого (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
17.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
17.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
17.2.5. суми нарахованих та виплачених Уповноваженим протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
17.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
18. Чи надсилав Уповноважений Заявниці МАТЕРІАЛИ З ПЕРЕВІРКИ ТА ІНШІ РЕЛЕВАНТНІ МАТЕРІАЛИ, запитані нею СКАРГОЮ, поданою в складі листа від 04.11.16? Так чи ні?
18.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
18.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора листа з наданими матеріалами.
18.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання листа п. Лутковської В.В. з наданими матеріалами.
18.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) листа п. Лутковської В.В. з наданими матеріалами, з усіма додатками до нього.
18.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
18.2.1. причини такого ненадсилання,
18.2.2. перелік усіх посадових осіб Уповноваженого (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
18.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
18.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
18.2.5. суми нарахованих та виплачених Уповноваженим протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
18.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
19. Чи надсилав Уповноважений Заявниці відповідь на її СКАРГУ, подану в складі листа від 11.11.16? Так чи ні?
19.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
19.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора відповіді на скаргу.
19.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання відповіді п. Лутковської В.В. на скаргу.
19.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) відповіді п. Лутковської В.В. на скаргу, з усіма додатками до неї.
19.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
19.2.1. причини такого ненадсилання,
19.2.2. перелік усіх посадових осіб Уповноваженого (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
19.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
19.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
19.2.5. суми нарахованих та виплачених Уповноваженим протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
19.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
20. Чи надсилав Уповноважений Заявниці МАТЕРІАЛИ З ПЕРЕВІРКИ ТА ІНШІ РЕЛЕВАНТНІ МАТЕРІАЛИ, запитані нею СКАРГОЮ, поданою в складі листа від 11.11.16? Так чи ні?
20.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
20.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора листа з наданими матеріалами.
20.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання листа п. Лутковської В.В. з наданими матеріалами.
20.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) листа п. Лутковської В.В. з наданими матеріалами, з усіма додатками до нього.
20.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
20.2.1. причини такого ненадсилання,
20.2.2. перелік усіх посадових осіб Уповноваженого (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
20.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
20.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
20.2.5. суми нарахованих та виплачених Уповноваженим протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
20.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
21. Чи визначала Заявниця якусь інформацію, подану нею Уповноваженому, КОНФІДЕНЦІЙНОЮ (в розумінні закону України «Про доступ до публічної інформації»), тобто, такою,
21.1. ДОСТУП ДО ЯКОЇ Заявниця ОБМЕЖИЛА і
21.2. встановила, що інформація, визначена нею як КОНФІДЕНЦІЙНА, МОЖЕ ПОШИРЮВАТИСЯ
21.2.1. У ВИЗНАЧЕНОМУ Заявницею ПОРЯДКУ
21.2.2. ЗА її БАЖАННЯМ
21.2.3. ВІДПОВІДНО ДО ПЕРЕДБАЧЕНИХ нею УМОВ? Так чи ні?
22. Якщо ТАК (визначала), прошу надати:
22.1. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації Уповноваженим листа (документу), яким Заявниця визначила якусь інформацію, подану нею Уповноваженому, КОНФІДЕНЦІЙНОЮ (в розумінні закону України «Про доступ до публічної інформації»), ОБМЕЖИЛА доступ до такої інформації і встановила, що інформація, визначена нею як КОНФІДЕНЦІЙНА, МОЖЕ ПОШИРЮВАТИСЯ У ВИЗНАЧЕНОМУ Заявницею ПОРЯДКУ ЗА її БАЖАННЯМ ВІДПОВІДНО ДО ПЕРЕДБАЧЕНИХ нею УМОВ.
22.2. Належну засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) отриманого Уповноваженим від Заявниці листа (документу), яким Заявниця визначила якусь інформацію, подану нею Уповноваженому, КОНФІДЕНЦІЙНОЮ (в розумінні закону України «Про доступ до публічної інформації»), ОБМЕЖИЛА доступ до такої інформації і встановила, що інформація, визначена нею як КОНФІДЕНЦІЙНА, МОЖЕ ПОШИРЮВАТИСЯ У ВИЗНАЧЕНОМУ Заявницею ПОРЯДКУ ЗА її БАЖАННЯМ ВІДПОВІДНО ДО ПЕРЕДБАЧЕНИХ нею УМОВ.
23. У випадку, якщо (окремі) запитані мною документи
23.1. містять КОНФІДЕНЦІЙНУ інформацію (в розумінні закону України «Про доступ до публічної інформації»), тобто, таку, доступ до якої Заявниця обмежила і встановила, що інформація, визначена нею як КОНФІДЕНЦІЙНА, МОЖЕ ПОШИРЮВАТИСЯ У ВИЗНАЧЕНОМУ Заявницею ПОРЯДКУ ЗА її БАЖАННЯМ ВІДПОВІДНО ДО ПЕРЕДБАЧЕНИХ нею УМОВ;
23.2. і є правові підстави обмеження Уповноваженим мого доступу до такої КОНФІДЕНЦІЙНОЇ (в розумінні закону України «Про доступ до публічної інформації»), інформації з причини наявності сукупності таких вимог: 1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; 2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; 3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні,
прошу надати мені інформацію, доступ до якої необмежений.
24. У випадку обмеження Уповноваженим мого доступу до (частини) запитаної мною інформації прошу повідомити мені:
24.1. В ЯКИХ (ЧИЇХ) КОНКРЕТНО інтересах обмежений Уповноваженим мій доступ до запитаної мною інформації?
24.2. Якої конкретно ІСТОТНОЇ шкоди може завдати розголошення запитаної мною інформації цим (див. відповідь Уповноваженого на п.26.1 цього листа) інтересам?
24.3. НА СКІЛЬКИ КОНКРЕТНО ШКОДА від оприлюднення запитаної мною інформації ПЕРЕВАЖАЄ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС в її отриманні; і в чому КОНКРЕТНО та в яких ОДИНИЦЯХ ВИМІРУ визначене Уповноваженим таке ПЕРЕВИЩЕННЯ?
25. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації Уповноваженим цього мого листа.
26. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації Уповноваженим.
Принагідно роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є публічною інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.20.1 закону України «Про доступ до публічної інформації, «Розпорядник інформації має надати відповідь на ЗАПИТ на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту». Це означає, що одна відповідь надається на ОДИН запит. Ні законом України «Про доступ до публічної інформації, ні іншим чинним законодавством України не передбачене право розпорядника інформації об’єднувати в одному документі кілька відповідей на кілька запитів, тим більше, кільком різним запитувачам. Відповідно до ст.19.2 Конституції України, «Органи державної влади.., їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Це означає, що колективна відповідь на кілька звернень суперечить ст.19.2 Конституції України, отже, є протиправною, а тому взагалі не вважається відповіддю на жодний із запитів, про які в ній ідеться. Це означає, що надання такої відповіді тягне персональну відповідальність винних посадових осіб, в тому числі і адміністративну, як при відсутності відповіді.
Роз’яснюю, що відповідно до ст.16.1 закону України «Про захист персональних даних», «ПОРЯДОК ДОСТУПУ ТРЕТІХ ОСІБ ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ У ВОЛОДІННІ РОЗПОРЯДНИКА ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ "ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ".
Роз’яснюю, що, відповідно до закону України «Про доступ до публічної інформації»:
ст.6: «1. Інформацією з обмеженим доступом є: 1) КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ… 2. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог: 1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; 2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; 3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні. 7. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.
ст.7: 1. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ - ІНФОРМАЦІЯ, ДОСТУП ДО ЯКОЇ ОБМЕЖЕНО ФІЗИЧНОЮ або юридичною ОСОБОЮ.., ТА ЯКА МОЖЕ ПОШИРЮВАТИСЯ У ВИЗНАЧЕНОМУ НИМИ ПОРЯДКУ ЗА ЇХНІМ БАЖАННЯМ ВІДПОВІДНО ДО ПЕРЕДБАЧЕНИХ НИМИ УМОВ».
Роз’яснюю, що надання іншим особам персональних даних суб’єкта цих даних без згоди цього суб’єкта чи без законних на те повноважень, в тому числі і шляхом надання колективної відповіді на різні персональні запити, кваліфікуються як недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до незаконного доступу до них або порушення прав суб’єкта персональних даних, і тягнуть за собою персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.188-39.4, 5 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 5 100 до 17 000 грн. за КОЖНИЙ факт порушення та від 17 000 до 34 000 грн. за КОЖНИЙ ПОВТОРНИЙ протягом року факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.
Я не даю згоди на будь-яке об’єднання відповідей на різні запити.
Роз’яснюю, що відповідно до ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492 ), який до сьогодні діє в Україні відповідно до статті 3 Закону України „Про правонаступництво України“ як такий, що не суперечить законодавству України,
«Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в л я є: 1. Встановити, що державні і громадські підприємства, установи й організації видають за заявами громадян копії документів, які виходять від цих підприємств, установ і організацій, якщо такі копії необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них. Копії документів видаються на бланках підприємств, установ і організацій.
У такому ж порядку підприємства, установи й організації можуть видавати копії наявних у них документів, що виходять від інших підприємств, установ і організацій, від яких одержати безпосередньо копії цих документів важко або неможливо. У випадках, коли документи були виконані на бланках, при виготовленні копій відтворюються реквізити бланків.
Підприємства, установи й організації висилають також копії наявних у них документів на запити інших підприємств, установ і організацій, якщо копії таких документів необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них.
Вірність копії документа засвідчується підписом керівника або уповноваженої на те службової особи і печаткою. На копії зазначається дата її видачі і робиться відмітка про те, що оригінал документа знаходиться в даному підприємстві, установі, організації».
Порядок засвідчення копій документів визначений пунктами 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно - розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55.
За вказаним нормативно-правовим актом, відмітка про засвідчення копії документа складається:
-зі слів "Згідно з оригіналом",
-назви посади,
-особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища,
-дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.
Приклад:
Згідно з оригіналом
Юрисконсульт Підпис Ініціали, прізвище
20.03.2014
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Міністерство юстиції України надало з цього питання роз’яснення на своєму офіційному веб-порталі (http://www.minjust.gov.ua/15101).
Відповідь та запитану інформацію прошу надати на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.

З повагою,

Галина Сергіївна Щербата

Дейнека, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

1 Attachment

У додатку надсилаємо лист Секретаріату Уповноваженого

Верховної Ради України з прав людини

від 08.09.2017 №2/13-002666.17/ЗІ-42.

 

Управління документального

забезпечення та прийому громадян