427АктиІндДії

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!

1. Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області (ВОПФУ)
2. Керівнику ВОПФУ
21100, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7, [email address]

Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, посвідчення водія ААЩ №000548, видане 27.04.1978р. ДАІ МВС – УВС Вінницької області
21037, м. Вінниця, житло (квартира)
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата».
Цей лист містить 7 запитів на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
Цей лист містить 7 заяв на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист містить 2 запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист містить звернення з метою реалізації моїх прав людини.
Цей лист містить повідомлення про порушення прав людини.
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом і подаю їх в одному листі.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання – житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці.
І. Факти
1. Відповідно до ст.15 закону України “Про доступ до публічної інформації”, “1.Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати: 2) нормативно-правові акти, АКТИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ДІЇ (КРІМ ВНУТРІШНЬООРГАНІЗАЦІЙНИХ), прийняті розпорядником…». Цей закон діє з 09.02.2011 року, тобто протягом понад 10 років. Це означає, що кожен розпорядник протягом останніх понад 10 років ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ оприлюднювати для суспільства на офіційному сайті практично усі – за невеличким виключенням, – власні акти індивідуальної дії.
2. Моє ознайомлення з сайтом ВОПФУ не виявило на ньому оприлюднених актів індивідуальної дії.
2.1. Звертаю увагу, що неоприлюднення КОЖНОГО ОКРЕМОГО акту індивідуальної дії є адміністративним («напівкримінальним») правопорушенням, відповідальність за який передбачена законом не лише перед його жертвою, а й перед усім суспільством, і тягне персональну майнову відповідальність винного і перед жертвою, і перед українським народом – за ст.2123.1 КУпАП у вигляді штрафу від 425 до 850 грн., а у випадку повторності – від 1 020 до 1 360 грн.
ІІ. Повідомлення
3. Повідомляю ВОПФУ про наведені факти для вжиття, ЗА ВЛАСНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ, заходів реагування з метою усунення цих порушень та унеможливлення їх та подібних в майбутньому.
ІІІ. Вимоги
4. Прошу виконати приписи ст.15.1.2) закону України «Про доступ до публічної інформації та оприлюднити власні акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), якщо такі не оприлюднені.
5. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, що діє як національний закон з 11.06.20, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
5.1. Вжиті ВОПФУ, ЗА ВЛАСНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ, заходи реагування для усунення та унеможливлення в майбутньому наведених порушень права.
5.2. Чи виконаний/виконується ВОПФУ як органом державної влади припис ст.15.1.2) закону України «Про доступ до публічної інформації» в частині оприлюднення власних АКТІВ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ДІЇ (КРІМ ВНУТРІШНЬООРГАНІЗАЦІЙНИХ)? Так чи ні?
5.2.1. Якщо виконаний/виконується, прошу надати:
5.2.1.1. Загальну кількість актів індивідуальної дії, оприлюднених ВОПФУ на офіційному сайті, в розрізі років та місяців.
5.2.1.2. Джерела офіційного оприлюднення (прямі інтернет-лінки) на сторінки офіційного сайту ВОПФУ з оприлюдненими актами індивідуальної дії ВОПФУ.
5.2.2. Якщо НЕ виконаний/виконується, прошу надати:
5.2.2.1. прізвища, імена та по-батькові;
5.2.2.2. назви посад та структурних підрозділів ВОПФУ;
5.2.2.3. рішення про прийняття на роботу до ВОПФУ та на займану посаду;
5.2.2.4. довідки про усі види доходів, отримані від ВОПФУ в поточному році, в розрізі складових та місяців;
5.2.2.5. службові фото з особової справи (з відображенням обличь);
5.2.2.6. усі посадові повноваження;
5.2.2.7. службові електронні адреси;
5.2.2.8. освіту;
5.2.2.9. місця проживання та домашні адреси – усіх посадових осіб ВОПФУ, відповідальних за виконання приписів ст.15.1.2) закону України «Про доступ до публічної інформації» в частині оприлюднення актів індивідуальної дії. Ці дані необхідні мені в інтересах прав людини.
5.2.2.10. Належно засвідчені факсимільні копії (скан- чи фотокопії з оригіналів документів, які відповідають цим оригіналам та придатні для сприйняття їх змісту – мають містити чітке зображення повного складу та тексту документа, його реквізитів) усіх документів на підтвердження запитаних даних про відповідальних посадових осіб.
6. Вхідний реєстраційний номер та дати вхідної реєстрації цього листа.
7. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа, з реквізитами вхідної реєстрації.
8. Для уникнення непорозумінь та різнопрочитань прошу при наданні відповідей на цього листа та запитаної ним інформації вказувати, на який саме номер запиту (заяви) в цьому листі надається кожна відповідь та інформація.
Відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію»: «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Роз'яснюю, що відповідно до ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492 ) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v977...), який до сьогодні діє в Україні відповідно до статті 3 Закону України „Про правонаступництво України“ як такий, що не суперечить законодавству України,
«Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в л я є: 1. Встановити, що державні і громадські підприємства, установи й організації видають за заявами громадян копії документів, які виходять від цих підприємств, установ і організацій, якщо такі копії необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них. Копії документів видаються на бланках підприємств, установ і організацій.
У такому ж порядку підприємства, установи й організації можуть видавати копії наявних у них документів, що виходять від інших підприємств, установ і організацій, від яких одержати безпосередньо копії цих документів важко або неможливо. У випадках, коли документи були виконані на бланках, при виготовленні копій відтворюються реквізити бланків.
Підприємства, установи й організації висилають також копії наявних у них документів на запити інших підприємств, установ і організацій, якщо копії таких документів необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них.
Вірність копії документа засвідчується підписом керівника або уповноваженої на те службової особи і печаткою. На копії зазначається дата її видачі і робиться відмітка про те, що оригінал документа знаходиться в даному підприємстві, установі, організації».
Порядок засвідчення копій документів визначений пунктом 5.26 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2020, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 01.07.2020 №144, https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v014...
За вказаним нормативно-правовим актом, відмітка про засвідчення копії документа складається з таких елементів:
- слів «Згідно з оригіналом» (без лапок),
- найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища,
- дати засвідчення копії.
У випадках, визначених законодавством, копії документів засвідчують відбитком печатки юридичної особи, структурного підрозділу (служби діловодства, служби кадрів, бухгалтерії тощо) юридичної особи або печатки «Для копій».
Приклад:
Згідно з оригіналом
Менеджер із персоналу Особистий підпис Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
Дата Відбиток печатки
Відмітку про засвідчення копії документа проставляють нижче реквізиту «Підпис» на лицьовому боці останнього аркуша копії документа.
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів) – сканованих копіях документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“, який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пункту 5.27 ДСТУ 4163-2020, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 01.07.2020 №144, прошу надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. При наданні інформації на електронну адресу прошу вилучити мою конфіденційну інформацію – мої паспортні дані, телефони та домашню адресу (якщо релевантно). Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
16.09.21
Підпис: Н.М. Щербата
З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна

Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області

Зареєстровано 16.09.2021 13:02:54, реєстраційний №843/11

Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області

4 Attachments

[ Email has no body, please see attachments ]