426КрадіжкаПенсії

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!

1. Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області (ВОПФУ)
2. Керівнику ВОПФУ
21100, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7, [email address]

Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, посвідчення водія ААЩ №000548, видане 27.04.1978р. ДАІ МВС – УВС Вінницької області
21037, м. Вінниця, житло (квартира)
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата». Власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою.
Цей лист містить звернення з метою реалізації моїх прав людини.
Цей лист містить 16 запитів на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
Цей лист містить 10 запитів на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист містить 16 заяв на отримання інформації, необхідної для реалізації моїх прав людини.
Цей лист містить повідомлення про зловживання владою та порушення прав людини.
І. Факти
1. ВОПФУ призначило мені пенсію по інвалідності з 21.03.2002 року – з дати видачі довідки МСЕК про інвалідність. Пенсія призначена мені в розмірі 673,40 грн., що відповідало 15,66 мінімальних пенсій, та 4,81 мінімальних зарплат. Виплачувалась пенсія в розмірі 129 грн. з обмеженнями, які на даний час визнані неконституційними.
2. Однак, за приписами права, пенсія по інвалідності призначається з дати встановлення інвалідності, якою для мене є 15.02.02.
3. В результаті ВОПФУ та його посадові особи вкрали у мене пенсію більше як за місяць – за 34 дні, що в номінальному розмірі на час призначення склало 771,15 грн. На даний час сума крадіжки в паритетному перерахунку складає: на мінімальну пенсію 29 033,64 грн., на мінімальну зарплату – 28 860грн.
3.1. На протязі майже 20 років виплати мені пенсії по інвалідності ВОПФУ та жодна з його посадових осіб не виправили помилку та не повернули мені вкрадену пенсію.
ІІ. Повідомлення
4. Повідомляю ВОПФУ про наведені факти зловживань для вжиття, ЗА ВЛАСНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ, заходів реагування з метою усунення цих порушень та унеможливлення їх та подібних в майбутньому.
ІІІ. Вимоги
5. Вимагаю:
5.1. Негайно провести службове розслідування наведеного факту зловживань, встановити усіх відповідальних за нього посадових осіб ВОПФУ та передати зібрані матеріали слідчим органам на предмет слідчої перевірки та притягнення винних посадових осіб до встановленої законом кримінальної відповідальності.
5.2. Негайно відшкодувати мені майнову шкоду з урахуванням практики ЄСПЛ, а саме:
5.2.1. повернути мені усі вкрадені кошти в паритетному перерахунку станом на даний час, відповідно в сумі 29 033,64 грн.;
5.2.2. сплатити мені за користування моїми грішми в розмірі 100 євро за кожний повний чи неповний рік користування моїми грішми, що на даний час складає 2 000 євро;
5.3. негайно сплатити мені немайнову (моральну) шкоду за факт крадіжки в мене пенсії а 34 дні в сумі 1 000 євро.
5.4. Усі витребувані кошти прошу сплатити мені негайно протягом доби (обраховані в євро – в гривні по курсу НБУ на день сплати) з урахуванням будь-якого податку, який може бути стягнутий із зазначених сум, а також вартості доставки коштів додому чи банківських витрат на зарахування коштів на рахунок отримувача.
5.4.1. При прострочці сплати прошу додатково сплатити простий відсоток (simple interest) за кожен день прострочки у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в цей період, плюс три відсотки, від простроченої суми.
5.5. Сплатити усі присуджені кошти протягом трьох місяців з моменту набуття рішенням чинності, а при прострочці – додатково простий відсоток (simple interest) за кожен день прострочки у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в цей період, плюс три відсотки, від простроченої суми.
6. Розгляд та вирішення цього листа потребує звичайної і не вимагає додаткової перевірки. За приписами права, звернення осіб, які мають пільги, розглядаються позачергово. У зв'язку з наведеним прошу розглянути та вирішити цього листа в частині звернення від людини з інвалідністю 2 групи, за приписами права, негайно і позачергово тобто, протягом однієї доби
7. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, що діє як національний закон з 11.06.20, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», прошу надати інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
7.1. Вжиті ВОПФУ, ЗА ВЛАСНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ, заходи реагування для усунення та унеможливлення в майбутньому наведених порушень права.
7.2. Матеріали службового розслідування, проведені за цим листом.
7.3. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів, поданих ВОПФУ до правоохоронних органів за наслідками розгляду цього листа.
7.4. Які приписи права, що передбачають призначення пенсії з дати довідки МСЕК, застосовані ВОПФУ при призначенні мені пенсії по інвалідності з 21.03.02 року?
7.4.1. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації, джерела інтернет-оприлюднення усіх релевантних приписів права, застосованих ВОПФУ при призначенні мені пенсії по інвалідності з дати довідки МСЕК.
7.5. Персональні дані усіх посадових осіб ВОПФУ, відповідальних за призначення мені пенсії по інвалідності з дати довідки МСЕК, а саме:
7.5.1. прізвища, імена та по-батькові;
7.5.2. назви посад та структурних підрозділів ВОПФУ;
7.5.3. рішення про прийняття на роботу до ВОПФУ та на займану посаду (а також про звільнення, якщо релевантно);
7.5.4. довідки про усі види доходів, отримані від ВОПФУ в поточному році, в розрізі складових та місяців;
7.5.5. службові фото з особової справи (з відображенням обличь);
7.5.6. усі посадові повноваження;
7.5.7. службові електронні адреси;
7.5.8. освіту;
7.5.9. місця проживання та домашні адреси.
Ці дані необхідні мені в інтересах прав людини.
7.6. Персональні дані усіх посадових осіб ВОПФУ, відповідальних за виправлення помилки в даті призначення мені пенсії по інвалідності з дати довідки МСЕК, які на даний час працюють в ВОПФУ, а саме:
7.6.1. прізвища, імена та по-батькові;
7.6.2. назви посад та структурних підрозділів ВОПФУ;
7.6.3. рішення про прийняття на роботу до ВОПФУ та на займану посаду;
7.6.4. довідки про усі види доходів, отримані від ВОПФУ в поточному році, в розрізі складових та місяців;
7.6.5. службові фото з особової справи (з відображенням обличь);
7.6.6. усі посадові повноваження;
7.6.7. службові електронні адреси;
7.6.8. освіту;
7.6.9. місця проживання та домашні адреси.
Ці дані необхідні мені в інтересах прав людини.
7.7. Належно засвідчені факсимільні копії (скан- чи фотокопії з оригіналів документів, які відповідають цим оригіналам та придатні для сприйняття їх змісту – мають містити чітке зображення повного складу та тексту документа, його реквізитів) усіх документів на підтвердження запитаних даних про відповідальних посадових осіб.
7.8. Письмове рішення, ухвалене за цим моїм зверненням.
7.9. Письмову відповідь на це моє звернення.
7.10. Джерела офіційного оприлюднення на сайті ВОПФУ (прямі інтернет-лінки) рішення та відповіді на це моє звернення як актів індивідуальної дії щодо мене.
7.11. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього.
7.12. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
8. Для уникнення непорозумінь та різнопрочитань прошу при наданні відповідей на цього листа та запитаної ним інформації вказувати, на який саме номер запиту (заяви) в цьому листі надається кожна відповідь та інформація.
Відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію»: «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Роз'яснюю, що відповідно до ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492 ) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v977...), який до сьогодні діє в Україні відповідно до статті 3 Закону України „Про правонаступництво України“ як такий, що не суперечить законодавству України,
«Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в л я є: 1. Встановити, що державні і громадські підприємства, установи й організації видають за заявами громадян копії документів, які виходять від цих підприємств, установ і організацій, якщо такі копії необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них. Копії документів видаються на бланках підприємств, установ і організацій.
У такому ж порядку підприємства, установи й організації можуть видавати копії наявних у них документів, що виходять від інших підприємств, установ і організацій, від яких одержати безпосередньо копії цих документів важко або неможливо. У випадках, коли документи були виконані на бланках, при виготовленні копій відтворюються реквізити бланків.
Підприємства, установи й організації висилають також копії наявних у них документів на запити інших підприємств, установ і організацій, якщо копії таких документів необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них.
Вірність копії документа засвідчується підписом керівника або уповноваженої на те службової особи і печаткою. На копії зазначається дата її видачі і робиться відмітка про те, що оригінал документа знаходиться в даному підприємстві, установі, організації».
Порядок засвідчення копій документів визначений пунктом 5.26 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2020, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 01.07.2020 №144, https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v014...
За вказаним нормативно-правовим актом, відмітка про засвідчення копії документа складається з таких елементів:
- слів «Згідно з оригіналом» (без лапок),
- найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища,
- дати засвідчення копії.
У випадках, визначених законодавством, копії документів засвідчують відбитком печатки юридичної особи, структурного підрозділу (служби діловодства, служби кадрів, бухгалтерії тощо) юридичної особи або печатки «Для копій».
Приклад:
Згідно з оригіналом
Менеджер із персоналу Особистий підпис Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
Дата Відбиток печатки
Відмітку про засвідчення копії документа проставляють нижче реквізиту «Підпис» на лицьовому боці останнього аркуша копії документа.
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів) – сканованих копіях документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“, який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пункту 5.27 ДСТУ 4163-2020, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 01.07.2020 №144, прошу надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. При наданні інформації на електронну адресу прошу вилучити мою конфіденційну інформацію – мої паспортні дані та домашню адресу. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
16.09.21
Підпис: Н.М. Щербата
З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна

Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області

Зареєстровано 16.09.2021 15:19:49, реєстраційний №845/11

Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області

3 Attachments

[ Email has no body, please see attachments ]