423Акти_інд.дії

Щербата Анастасія Віталіївна

Доброго дня!

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (УПЛ)
Адреса: 01008, м. Київ-08, вул. Інститутська, 21/8
Email: [email address]

Щербата Анастасія Віталіївна, людина з інвалідністю з дитинства 2 групи, паспорт №005647758, виданий 18.01.21 0511
21037, м. Вінниця, житло (квартира)
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
1. Відповідно до закону України “Про електронні довірчі послуги”,
“Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
12) електронний підпис - електронні дані, які додаються ПІДПИСУВАЧЕМ до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються ним як підпис;
13) електронні дані – БУДЬ-ЯКА ІНФОРМАЦІЯ в електронній формі”.
1.1. Цей припис права означає, що вільне обрання форми, змісту та вигляду електронного підпису є виключним правом людини (підписувача), і жодний чиновник не вправі обмежувати її в цьому праві, включно не вправі визначати, яким саме має бути електронний підпис дописувача.
1.2. Відповідно до однієї з сучасних наукових енциклопедій, «На сьогодні використовують такі види Е.п.: 1) простий текстовий підпис в електронному листі; 2) активація на веб-сайті відповідного напису або встановлення в запропонованому пункті меню сайту «прапорця», що означає намір взяти на себе певні зобов’язання; 3) цифрове зображення відсканованого рукописного підпису, який приєднується до електронного документа; 4) особистий ідентифікаційний номер PIN-код (скор. від англ. Personal Identification Number — особистий номер); 5) код, що його автор повідомлення використовує для ідентифікації самого себе; 6) особистий біометричний ідентифікатор (напр., відбиток пальця чи сітківки ока); 7) електронний цифровий підпис, що створюється шляхом використання криптографічного відкритого ключа» («Фармацевтична енциклопедія»).
2. Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «А.В. Щербата».
3. Цей лист містить 7 запитів на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
4. Цей лист містить 7 заяв на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
5. Цей лист містить 2 запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
6. Цей лист містить звернення з метою реалізації моїх прав людини.
7. Цей лист містить повідомлення про порушення прав людини.
8. При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом і подаю їх в одному листі.
9. Роз’яснюю, що, відповідно до ст.3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання – житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці.
І. Факти
10. Відповідно до ст.15 закону України “Про доступ до публічної інформації”, “1.Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати: 2) нормативно-правові акти, АКТИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ДІЇ (КРІМ ВНУТРІШНЬООРГАНІЗАЦІЙНИХ), прийняті розпорядником…». Цей закон діє з 09.02.2011 року, тобто протягом понад 10 років. Це означає, що кожен розпорядник протягом останніх понад 10 років ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ оприлюднювати для суспільства на офіційному сайті практично усі – за невеличким виключенням, – власні акти індивідуальної дії.
11. Моє ознайомлення з сайтом УПЛ не виявило на ньому оприлюднених актів індивідуальної дії.
11.1. Звертаю увагу, що неоприлюднення КОЖНОГО ОКРЕМОГО акту індивідуальної дії є адміністративним («напівкримінальним») правопорушенням, відповідальність за який передбачена законом не лише перед його жертвою, а й перед усім суспільством, і тягне персональну майнову відповідальність винного і перед жертвою, і перед українським народом – за ст.2123.1 КУпАП у вигляді штрафу від 425 до 850 грн., а у випадку повторності – від 1 020 до 1 360 грн.
ІІ. Повідомлення
12. Повідомляю УПЛ про наведені факти для вжиття, ЗА ВЛАСНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ, заходів реагування з метою усунення цих порушень та унеможливлення їх та подібних в майбутньому.
ІІІ. Вимоги
13. Прошу виконати приписи ст.15.1.2) закону України «Про доступ до публічної інформації та оприлюднити власні акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), якщо такі не оприлюднені.
14. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, що діє як національний закон з 11.06.20, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
14.1. Чи виконаний/виконується УПЛ як одноосібним органом державної влади припис ст.15.1.2) закону України «Про доступ до публічної інформації» в частині оприлюднення власних АКТІВ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ДІЇ (КРІМ ВНУТРІШНЬООРГАНІЗАЦІЙНИХ)? Так чи ні?
14.1.1. Якщо виконаний/виконується, прошу надати:
14.1.1.1. Загальну кількість актів індивідуальної дії, оприлюднених УПЛ на офіційному сайті, в розрізі років та місяців.
14.1.1.2. Джерела офіційного оприлюднення (прямі інтернет-лінки) на сторінки офіційного сайту УПЛ з оприлюдненими актами індивідуальної дії УПЛ.
14.1.2. Якщо НЕ виконаний/виконується, прошу надати:
14.1.2.1. прізвища, імена та по-батькові;
14.1.2.2. назви посад та структурних підрозділів УПЛ;
14.1.2.3. рішення про прийняття на роботу до УПЛ та на займану посаду;
14.1.2.4. довідки про усі види доходів, отримані від УПЛ в поточному році, в розрізі складових та місяців;
14.1.2.5. службові фото з особової справи (з відображенням обличь);
14.1.2.6. усі посадові повноваження;
14.1.2.7. службові електронні адреси;
14.1.2.8. освіту;
14.1.2.9. місця проживання та домашні адреси – усіх посадових осіб УПЛ, відповідальних за виконання приписів ст.15.1.2) закону України «Про доступ до публічної інформації» в частині оприлюднення актів індивідуальної дії. Ці дані необхідні мені в інтересах прав людини.
14.1.2.10. Належно засвідчені факсимільні копії (скан- чи фотокопії з оригіналів документів, які відповідають цим оригіналам та придатні для сприйняття їх змісту – мають містити чітке зображення повного складу та тексту документа, його реквізитів) усіх документів на підтвердження запитаних даних про відповідальних посадових осіб.
15. Вхідний реєстраційний номер та дати вхідної реєстрації цього листа.
16. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа, з реквізитами вхідної реєстрації.
17. Для уникнення непорозумінь та різнопрочитань прошу при наданні відповідей на цього листа та запитаної ним інформації вказувати, на який саме номер запиту (заяви) в цьому листі надається кожна відповідь та інформація.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“, який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55, прошу надати мені на публічну електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
14.09.21 Підпис: А.В. Щербата
З повагою,

Щербата Анастасія Віталіївна