420Відеозапис

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Щербата Наталя Михайлівна, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!

1. Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області (ВОПФУ)
2. Керівнику ВОПФУ
21100, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7, [email address]

Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, посвідчення водія ААЩ №000548, видане 27.04.1978р. ДАІ МВС – УВС Вінницької області
21037, м. Вінниця, житло (квартира)
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата». Власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою.
Цей лист містить звернення з метою реалізації моїх прав людини.
Цей лист містить 16 запитів на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
Цей лист містить 10 запитів на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист містить 16 заяв на отримання інформації, необхідної для реалізації моїх прав людини.
1. 07.09.21 ВОПФУ здійснював відеозапис мого перебування в приміщенні ВОПФУ на особистому прийомі його керівником Корчака О.С. При цьому Корчака О.С. повідомила мене, що усі звернення громадян на особистому прийомі записуються на відео, і цей запис транслюється в відеосистему ПФУ по всій Україні.
2. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, що діє як національний закон з 11.06.20, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», прошу кожного адресата надати інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
2.1. Належно засвідчену факсимільну копію відеозапису мого перебування в приміщенні ВОПФУ 07.09.21 на особистому прийомі Корчакою О.С. – лише на мою домашню адресу, надану мною в пенсійну справу та на особистому прийомі 07.09.21.
2.2. Рішення ВОПФУ про запровадження відеозапису в приміщенні ВОПФУ.
2.3. Документальні підтвердження фактів, дат, найменування та вартості придбання, встановлення та введення в експлуатацію обладнання для відеозапису в приміщенні ВОПФУ. Прошу надати належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх релевантних документів.
2.4. Якої дати розпочатий ВОПФУ постійний відеозапис усіх особистих прийомів громадян?
2.4.1. Прошу надати документальне підтвердження факту та дати початку постійного здійснення відеозапису усіх особистих прийомів громадян.
2.5. Які поточні регулярні витрати, пов'язані зі здійсненням відеозапису усіх особистих прийомів громадян, несе ВОПФУ?
2.5.1. Прошу надати документальне підтвердження усіх релевантних витрат в 2021 році в розрізі їх складових та місяців.
2.6. Документальне підтвердження факту, дати, часу, місця мого перебування на особистому прийомі 07.09.21, посадових та інших осіб, присутніх під час проведення особистого прийому, змісту звернення та ухваленого усного рішення керівника ВОПФУ Корчака О.С. за моїм зверненням.
2.6.1. Прошу надати належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) або витяги з журналу фіксації особистого прийому громадян та усіх інших релевантних документів.
2.7. Прізвища, імена та по-батькові, назви посад посадових осіб ВОПФУ, які мають/можуть мати доступ до відеозаписів, виконаних ВОПФУ, включно до відеозапису мене.
2.8. Перелік органів влади, які мають/можуть мати доступ до відеозаписів, виконаних ВОПФУ, включно до відеозапису мене.
2.9. Письмові рішення, ухвалені за моїми зверненнями.
2.10. Письмові відповіді на мої звернення.
2.11. Джерела офіційного оприлюднення на сайті ВОПФУ (прямі інтернет-лінки) рішень та відповідей на мої звернення як актів індивідуальної дії щодо мене.
2.12. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього.
2.13. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
3. Для уникнення непорозумінь та різнопрочитань прошу при наданні відповідей на цього листа та запитаної ним інформації вказувати, на який саме номер запиту (заяви) в цьому листі надається кожна відповідь та інформація.
Відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію»: «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Роз'яснюю, що відповідно до ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492 ) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v977...), який до сьогодні діє в Україні відповідно до статті 3 Закону України „Про правонаступництво України“ як такий, що не суперечить законодавству України,
«Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в л я є: 1. Встановити, що державні і громадські підприємства, установи й організації видають за заявами громадян копії документів, які виходять від цих підприємств, установ і організацій, якщо такі копії необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них. Копії документів видаються на бланках підприємств, установ і організацій.
У такому ж порядку підприємства, установи й організації можуть видавати копії наявних у них документів, що виходять від інших підприємств, установ і організацій, від яких одержати безпосередньо копії цих документів важко або неможливо. У випадках, коли документи були виконані на бланках, при виготовленні копій відтворюються реквізити бланків.
Підприємства, установи й організації висилають також копії наявних у них документів на запити інших підприємств, установ і організацій, якщо копії таких документів необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них.
Вірність копії документа засвідчується підписом керівника або уповноваженої на те службової особи і печаткою. На копії зазначається дата її видачі і робиться відмітка про те, що оригінал документа знаходиться в даному підприємстві, установі, організації».
Порядок засвідчення копій документів визначений пунктами 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно - розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55, http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0055...).
За вказаним нормативно-правовим актом, відмітка про засвідчення копії документа складається:
-зі слів "Згідно з оригіналом",
-назви посади,
-особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища,
-дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.
Приклад:
Згідно з оригіналом
Юрисконсульт Підпис Ініціали, прізвище
20.03.2014
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів) – сканованих копіях документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“, який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55, прошу надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, за виключенням відеозапису мене 07.09.21, який прошу надіслати на мою домашню адресу, надану ВОПФУ раніше. При наданні інформації на електронну адресу прошу вилучити мою конфіденційну інформацію – мої паспортні дані та домашню адресу. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
10.09.21
Підпис: Н.М. Щербата
З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна

Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області

Зареєстровано 10.09.2021 08:35:59, реєстраційний №818/11

Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області

4 Attachments

[ Email has no body, please see attachments ]

Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області

3 Attachments

[ Email has no body, please see attachments ]

Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області

2 Attachments

[ Email has no body, please see attachments ]