417Постанова1279

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Щербата Наталя Михайлівна, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!

1. Кабінет Міністрів України (КМУ)
2. Секретаріат Кабінету Міністрів України (СКМУ)
01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2; [email address];
ел. адреса КМУ для звернень громадян не оприлюднена та приховується від народу
Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, посвідчення водія ААЩ №000548, видане 27.04.1978р. ДАІ МВС – УВС Вінницької області
21037, м. Вінниця, житло (квартира)

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата». Власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою.
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) як самостійного ефективного національного засобу юридичного захисту з 03.08.1997 року, та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) – як національного закону та джерел національного права відповідно.
Цей лист містить звернення з метою реалізації моїх прав людини.
Цей лист містить 42 запити на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
Цей лист містить 2 запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист містить 42 заяви на отримання інформації, необхідної для реалізації моїх прав людини.
Вимоги
Відповідно до ст.ст.1, 8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, що діє як національний закон з 11.06.20, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», «Про Кабінет Міністрів України» прошу виконати мої вимоги, а також надати інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. На основі та на виконання яких саме приписів Конституції і законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів, чи доручень Прем'єр-міністра, чи за ініціативою членів Кабінету Міністрів, чи центральних органів виконавчої влади, чи державних колегіальних органів, чи Ради міністрів Автономної Республіки Крим, чи обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій – підготовлені проекти постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та постанов КМУ про доповнення до неї?
2. Хто є ініціатором ухвалення постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та постанов КМУ про доповнення до неї? Прошу повідомити органи виконавчої влади та їх посадових осіб, інших осіб, які ініціювали ухвалення постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та постанов КМУ про доповнення до неї.
3. Хто є головним розробником проектів постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та постанов КМУ про доповнення до неї? Хто вніс до КМУ проекти постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та постанови КМУ про доповнення до неї? Прошу повідомити органи виконавчої влади та їх посадових осіб, інших осіб, які як головний розробник розробили проекти постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та постанов КМУ про доповнення до неї.
4. Хто є а) розробниками та б) заінтересованими сторонами проекту постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та проектів постанов КМУ про доповнення до неї? Прошу повідомити органи виконавчої влади та їх посадових осіб, інших осіб, які брали участь в розробці проектів постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та постанов КМУ про доповнення до неї як розробники та заінтересовані сторони.
5. Матеріали та результати вивчення розробником стану справ у відповідній сфері для ухвалення постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та постанов КМУ про доповнення до неї, визначення проблем, які потребують розв’язання, аналіз причин їх виникнення, визначення цілей та обрання шляхів їх досягнення, визначення переліку заінтересованих сторін та прогноз впливу реалізації проектів постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та постанов КМУ про доповнення до неї на їх інтереси, визначення предмету правового регулювання, механізмів вирішення питань (зокрема із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій), що потребують врегулювання, передбачення правил і процедур, які, зокрема, унеможливлювали б вчинення корупційних правопорушень, а також прогноз результатів реалізації постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та постанов КМУ про доповнення до неї та визначення критеріїв (показників), за якими оцінюватиметься ефективність їх реалізації.
6. Документальне підтвердження врахування розробником забезпечення положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини.
7. Пояснювальні записки до проекту постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та проектів постанов КМУ про доповнення до неї.
8. Порівняльні таблиці до проекту постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та проектів постанов КМУ про доповнення до неї.
9. Підготовлені розробником фінансово-економічні розрахунки впливу реалізації постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та постанов КМУ про доповнення до неї на надходження та витрати державного та/або місцевих бюджетів.
10. Погодження та висновки щодо проектів постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та постанов КМУ про доповнення до неї Мінфіном, Мінекономіки, Мінцифри та усіх заінтересованих сторін.
11. Цифрові експертизи проектів постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та постанов КМУ про доповнення до неї.
12. Довідка щодо відповідності проектів постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та постанов КМУ про доповнення до неї зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС).
13. Експертизи Секретаріату Кабінету Міністрів проектів постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та постанов КМУ про доповнення до неї на їх відповідність зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС), з рекомендаціями із зазначенням способів доопрацювання проектів, якщо такі були.
14. Вжиті для врегулювання розбіжностей заходи (якщо були).
15. Матеріали та результати обговорення таких проектів постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та постанов КМУ про доповнення до неї Уповноваженим Президента України з прав людей з інвалідністю, Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю, всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з інвалідністю, їх спілками.
16. Вхідні реєстраційні номери та дати вхідної реєстрації в КМУ проектів постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та постанов КМУ про доповнення до неї.
17. Проекти постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та постанов КМУ про доповнення до неї, подані до КМУ їх ініціатором чи розробником, завізований відповідним міністром чи членом КМУ, разом з пояснювальною запискою, порівняльною таблицею, фінансово-економічними розрахунками, комунікативним планом, довідковими та іншими інформаційно-аналітичними матеріалами, що обґрунтовують необхідність прийняття проектів (у разі потреби), довідками про погодження проектів акта, протоколів узгодження позицій (у разі потреби);та з усіма іншими доданими документами разом із супровідним листом, з реквізитами їх вхідної реєстрації КМУ.
18. Листи усіх заінтересованих органів про погодження проектів постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та постанов КМУ про доповнення до неї без зауважень чи із зауваженнями або про те, що проекти не підтримано.
19. Які узгоджувальні процедури щодо проектів постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та постанов КМУ про доповнення до неї і ким проведені? Прошу надати їх документальне підтвердження.
20. Висновки НАЗК про проведення антикорупційної експертизи проектів постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та постанов КМУ про доповнення до неї.
21. Дані та їх підтвердження про:
21.1. реєстрацію проектів постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та постанов КМУ про доповнення до неї, внесених на розгляд КМУ;
21.2. внесення до бази даних електронної комп’ютерної мережі зареєстрованих проектів постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та постанов КМУ про доповнення до неї, внесених на розгляд КМУ;
21.3. оприлюднення на офіційному веб-сайті проектів постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та постанов КМУ про доповнення до неї, внесених на розгляд КМУ.
22. Прізвища, імена та по-батькові, назви посад посадових осіб, назви органів влади, яких вони представляють, які завізували (погодили) проект постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та постанов КМУ про доповнення до неї.
23. Усі наявні погодження та повторні погодження (якщо були) зацікавлених сторін проектів постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та постанов КМУ про доповнення до неї.
24. Примірники проектів постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та постанов КМУ про доповнення до неї з усіма додатками з грифами (даними) візування та іншого погодження їх текстів (при наявності).
25. Правові експертизи проектів постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та постанов КМУ про доповнення до неї, та висновки Мін’юсту.
26. Висновки Секретаріату КМУ щодо проектів постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та постанов КМУ про доповнення до неї.
27. Дані про оприлюднення проектів постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та постанов КМУ про доповнення до неї, з усіма матеріалами до них.
28. Посадовий склад (кількість та перелік посад) КМУ та його персональний склад на момент ухвалення рішень щодо постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та постанов КМУ про доповнення до неї.
29. Загальні кількості та прізвища, імена та по-батькові, назви посад посадових осіб, які в якості посадового складу КМУ фактично брали участь в засіданнях КМУ, де ухвалена постанова КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та постанови КМУ про доповнення до неї.
30. Пропозиції членів КМУ щодо внесення поправок та необхідності уточнення окремих положень проектів постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та постанов КМУ про доповнення до неї (якщо такі були).
31. Докази фактів голосування як форми ухвалення рішень щодо проектів постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та постанов КМУ про доповнення до неї.
32. Загальні кількості та прізвища, імена та по-батькові, назви посад посадових осіб, які в якості посадового складу КМУ фактично проголосували «за» ухвалення постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та постанов КМУ про доповнення до неї.
33. Докази фактів ухвалення рішень ПРО ПРИЙНЯТТЯ постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та постанов КМУ про доповнення до неї, якщо за результатами розгляду на засіданнях КМУ проекти постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та постанов КМУ про доповнення до неї підтримано більшістю голосів посадового складу Кабінету Міністрів або за них проголосувало половина посадового складу Кабінету Міністрів, включаючи Прем’єр-міністра.
34. Протоколи засідання КМУ від 16 грудня 2020 р. про ухвалення постанови КМУ №1279 та засідань КМУ, на яких ухвалені постанови КМУ про доповнення до неї.
35. Стенограми з розшифровкою засідання КМУ від 16 грудня 2020 р. про ухвалення постанови КМУ №1279 та засідань КМУ, на яких ухвалені постанови КМУ про доповнення до неї.
36. Належні засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та постанов КМУ про доповнення до неї (підписаних власноручно).
37. Дані та їх підтвердження про включення постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 та постанов КМУ про доповнення до неї до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів України.
38. Усі інші наявні релевантні документи.
39. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації КМУ цього листа.
40. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації КМУ.
41. Для уникнення непорозумінь та різнопрочитань прошу при наданні відповідей на цього листа та запитаної ним інформації вказувати, на який саме номер запиту (заяви) в цьому листі надається кожна відповідь та інформація.
42. Звертаю увагу, що КМУ дуже любить футболити людей з посиланням на пункт 1 постанови КМУ від 25.05.11 №583, за якою Секретаріат КМУ не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації інших державних органів України. Вказаний припис постанови КМУ №583 прямо суперечить ст.1.2 закону України «Про Кабінет Міністрів України», яка, серед іншого, передбачає: «2. Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації…» Це означає, що діяльність наведених в цій статті державних органів є діяльністю самого КМУ, а відтак, КМУ та його секретаріат є розпорядником інформації щодо діяльності як посадовців КМУ, так і вказаних державних органів. Це підтверджується і судовою практикою щодо доступу до публічної інформації, включно практикою Верховного Суду.
Роз'яснюю, що відповідно до ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v977...), який до сьогодні діє в Україні відповідно до статті 3 Закону України „Про правонаступництво України“ як такий, що не суперечить законодавству України,
«Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в л я є: 1. Встановити, що державні і громадські підприємства, установи й організації видають за заявами громадян копії документів, які виходять від цих підприємств, установ і організацій, якщо такі копії необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них. Копії документів видаються на бланках підприємств, установ і організацій.
У такому ж порядку підприємства, установи й організації можуть видавати копії наявних у них документів, що виходять від інших підприємств, установ і організацій, від яких одержати безпосередньо копії цих документів важко або неможливо. У випадках, коли документи були виконані на бланках, при виготовленні копій відтворюються реквізити бланків.
Підприємства, установи й організації висилають також копії наявних у них документів на запити інших підприємств, установ і організацій, якщо копії таких документів необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них.
Вірність копії документа засвідчується підписом керівника або уповноваженої на те службової особи і печаткою. На копії зазначається дата її видачі і робиться відмітка про те, що оригінал документа знаходиться в даному підприємстві, установі, організації».
Порядок засвідчення копій документів визначений пунктами 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно - розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55, http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0055...).
За вказаним нормативно-правовим актом, відмітка про засвідчення копії документа складається:
-зі слів "Згідно з оригіналом",
-назви посади,
-особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища,
-дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.
Приклад:
Згідно з оригіналом
Юрисконсульт Підпис Ініціали, прізвище
20.03.2014
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в електронних факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“, який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55, прошу надати на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
09.09.21
Підпис: Н.М. Щербата
З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Відповідь у вкладеному файлі.

 

 

показати цитоване

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

9 Attachments

Відповідь у вкладених файлах.

 

 

показати цитоване