416Постанова1279різнопрочитання

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Щербата Наталя Михайлівна, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!

1. Кабінет Міністрів України (КМУ)
2. Секретаріат Кабінету Міністрів України (СКМУ)
01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2; [email address];
ел. адреса КМУ для звернень громадян не оприлюднена та приховується від народу
Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, посвідчення водія ААЩ №000548, видане 27.04.1978р. ДАІ МВС – УВС Вінницької області
21037, м. Вінниця, житло (квартира)
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата». Власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою.
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) як самостійного ефективного національного засобу юридичного захисту з 03.08.1997 року, та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) – як національного закону та джерел національного права відповідно.
Цей лист містить 3 звернення з метою реалізації моїх прав людини.
Цей лист містить 21 запит на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
Цей лист містить 5 запитів на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист містить 21 заяв на отримання інформації, необхідної для реалізації моїх прав людини.
Цей лист містить повідомлення про порушення прав людини.
І. Факти
1. 06.09.21, 07.09.21, 08.09.21 я тричі зверталась до Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області (ВОПФУ) за отриманням допомоги на поховання матері через Укрпошту в день звернення. Аналогічні звернення я подала до Мінсоцполітики та ПФУ.
2. На усі мої звернення мені відмовили з посиланням на постанову КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 «Деякі питання організації виплати пенсій та грошової допомоги» зі змінами та доповненнями (далі- постанова 1279), приписи якої начебто побавили органи ПФУ з 01.04.2021 раніше наявних повноважень на виплату грошових допомог через Укрпошту, залишивши, натомість, такі повноваження органам соціального забезпечення. Мої чисельні правові аргументи про неконституційність таких дій та їх кримінальний характер відхилені. При цьому керівник ВОПФУ Корчака О.С. на особистому прийомі заявила, що вона не є керівником органу соціального захисту – такими є лише керівники органів соціального забезпечення, а тому приписи постанови 1279, в частині виплати грошових допомог через Укрпошту, на неї та на органи ПФУ не поширюються. Це означає, що протягом майже півроку ВОПФУ відмовляє усім людям в виплаті допомоги через Укрпошту, що є систематичним зловживанням посадовими обов'язками.
2.1. Подібне прочитання та застосування приписів постанови 1279 є непоодиноким: наприклад, Головне управління Пенсійного фонду України у Житомирській області за посиланням https://www.pfu.gov.ua/zt/211465-z-01-kv... розмістило на своєму сайті оголошення про виплату з 01.04.2021 допомог на підставі постанови 1279 виключно через банківські установи.
2.2. Однак, таке правозастосування є штучно створеною дискримінацією за соціальною ознакою місця отримання допомоги і прямо суперечить ст.ст.21 та 24 Конституції України. Таке правозастосування складає кримінальний злочин, передбачений ст.161.3 ККУ. І за весь цей час ПФУ та його посадові особи навіть в потилиці не почухались, щоб в інтересах обслуговуваної громади оскаржити протиправні дискримінаційні, на їх думку, приписи постанови 1279, а продовжували виконувати злочинні дискримінаційні накази.
2.3. Більше того, прикриваючи свої злочинні дії посиланням на текст постанови 1279, ПФУ та його посадові особи фактично звинувачують Прем’єр-міністра Д.Шмигаля та весь склад КМУ, посадових осіб МСП – розробників постанови 1279, у вчиненні, шляхом розробки та ухвалення постанови 1279, антиконституційних дискримінаційних дій та кримінального злочину, передбаченого ст.161.3 ККУ.
3. Ознайомлення з постановою 1279 показало, що вона регулює порядок та способи виплати пенсій та грошових допомог органами ПФУ та соцзахисту через Укрпошту та банки. Лінгвістична форма тексту постанови є надзвичайно низької якості, і допускає множинне прочитання, що порушує принцип правової визначеності і є неприпустимим для нормативних приписів. Наприклад, в тексті постанови вживаються одночасно дві правових дефініції щодо суб'єктів соціальних виплат а саме:
3.1. УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН. Постанова 1279 містить роз'яснення, що розуміється під такою дефініцією, а саме: головне управління Пенсійного фонду України в області, м. Києві, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення місцевої держадміністрації, виконавчий орган сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, центр з нарахування та здійснення соціальних виплат;
3.2. ОРГАНИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ Постанова 1279 НЕ містить роз'яснення, що розуміється під такою дефініцією.
3.3. В результаті органи ПФУ, не вважаючи себе органом соціального захисту, відмовляються проводити виплати грошових допомог через Укрпошту, і стверджують, що такі повноваження КМУ надав лише органам соціального забезпечення як органам соціального захисту.
4. Принцип правової визначеності вимагає чіткості, зрозумілості й однозначності правових норм, зокрема їх передбачуваності (прогнозованості) та стабільності. Як зазначено в пункті 44 Доповіді "Верховенство права", схваленої Європейською Комісією "За демократію через право" (Венеціанською Комісією) на 86-му пленарному засіданні (Венеція, 25-26 березня 2011 року), принцип правової визначеності є ключовим у питанні довіри до верховенства права; для досягнення цієї довіри держава повинна складати тексти законів так, щоб вони були доступними; держава також зобов’язана дотримуватися та застосовувати у прогнозований і послідовний спосіб ті закони, які вона ввела в дію; прогнозованість означає, що закон повинен… бути передбачуваним у тому, що стосується його наслідків: він має бути сформульований достатньо точно для того, щоб людина могла регулювати свою поведінку.
4.1. Виключно через порушення принципу правової визначеності Конституційний Суд України визнав, що пункт 7 частини другої статті 42 Закону №1556 – по суті, справедливого закону, суперечить частині першій статті 8 Конституції України через його невідповідність принципу правової визначеності.
5. Порушення принципу правової визначеності КМУ в постанові 1279 призвело до порушення прав людини тих людей, кому відмовляють в виплаті грошових допомог через Укрпошту. Виникає питання: невже вся ота маса людей – розробники тексту постанови 1279, візуючі особи, задіяні правові експерти, зрештою, автори постанови 1279 – є настільки безграмотними, що допустили такі елементарні юридичні ляпи, які народ зараз відхаркує? Чи всім все до лампочки?
6. Відповідно до ст.19 Конституції України,
- ч.1: «Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством»;
- ч.2: «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише НА ПІДСТАВІ, В МЕЖАХ повноважень та У СПОСІБ, що передбачені КОНСТИТУЦІЄЮ ТА ЗАКОНАМИ України».
Це означає, що КМУ не має повноважень на наділення повноваженнями будь-кого, включно органи ПФУ та соціального забезпечення. Однак, в постанові 1279 КМУ саме так і вчинив.
ІІ. Повідомлення
7. Повідомляю КМУ про наведені факти для вжиття, ЗА ВЛАСНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ, заходів реагування з метою усунення цих порушень та унеможливлення їх та подібних в майбутньому.
ІІІ. Вимоги
8. Відповідно до ст.ст.1, 8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, що діє як національний закон з 11.06.20, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», «Про Кабінет Міністрів України» прошу виконати мої вимоги, а також надати інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
8.1. Вжиті КМУ, ЗА ВЛАСНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ, заходи реагування для усунення та унеможливлення в майбутньому наведених порушень.
8.2. Чи дотриманий принцип недискримінації при ухваленні постанови 1279 стосовно права на отримання кожним грошових допомог через Укрпошту як від ПФУ, та і від соцзабезпечення? В який спосіб дотриманий цей принцип? Прошу надати докази дотримання цього принципу.
8.3. Чи дотриманий принцип верховенства права при ухваленні постанови 1279 стосовно права на отримання кожним грошових допомог через Укрпошту як від ПФУ, та і від соцзабезпечення? В який спосіб дотриманий цей принцип? Прошу надати докази дотримання цього принципу.
8.4. Чи дотриманий принцип правової визначеності при ухваленні постанови 1279 стосовно права на отримання кожним грошових допомог через Укрпошту як від ПФУ, та і від соцзабезпечення? В який спосіб дотриманий цей принцип? Прошу надати докази дотримання цього принципу.
8.5. Чи дотримані приписи ст.22.3 Конституції України при ухваленні постанови 1279 стосовно заборони скасування та звуження обсягу наявних прав людини, в частині виплати органами ПФУ грошових допомог, включно на поховання, через Укрпошту? Прошу надати докази дотримання цих приписів Конституції України.
8.6. Що таке соціальний захист? Що включається до поняття «соціальний захист»? Якими приписами права визначений соціальний захист та його смислове наповнення?
8.6.1. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації, джерела інтернет-оприлюднення усіх релевантних приписів права.
8.7. Які органи публічної влади України є органами соціального захисту як правової інституції?
8.8. Чи є органом соціального захисту ПФУ та його структурні підрозділи?
8.9. Які органи публічної влади України є органами соціального захисту, в розумінні постанови 1279? Прошу навести УСІ такі органи.
8.10. Чи є органи ПФУ органами соціального захисту, в розумінні постанови 1279?
8.11. Якими приписами права, до набуття чинності постанови 1279, регулювались питання виплати органами ПФУ грошових допомог, включно через Укрпошту?
8.11.1. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації, джерела інтернет-оприлюднення усіх релевантних приписів права.
8.12. Чи є наразі чинними, чи втратили чинність приписи права, що регулювали питання виплати органами ПФУ грошових допомог, включно через Укрпошту, до набуття чинності постанови 1279?
8.13. Чи існує обов'язок (повноваження) органів ПФУ проводити виплату грошових допомог, за вибором заявника, через Укрпошту? Якими приписами права він передбачений?
8.13.1. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації, джерела інтернет-оприлюднення усіх релевантних приписів права.
8.14. Прошу забезпечити негайну виплату мені органами ПФУ допомоги на поховання через Укрпошту, як я обрала.
8.15. Прошу провести службове розслідування наведених фактів та передати його матеріали уповноваженим правоохоронним органам для проведення розслідування та передачі до суду матеріалів про вчинення наведених злочинів усіма винними посадовими особами ПФУ та його органів. Матеріали службового розслідування прошу надати мені.
8.16. Прошу вирішити в порядку, передбаченому приписами права, питання про негайне звільнення з займаної посади та з роботи керівника ВОПФУ Корчак О.С. за одноразове грубе порушення посадових обов'язків. Рішення про таке звільнення прошу надати мені.
8.17. Усі інші наявні релевантні документи.
8.18. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації КМУ цього листа.
8.19. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації КМУ.
9. Для уникнення непорозумінь та різнопрочитань прошу при наданні відповідей на цього листа та запитаної ним інформації вказувати, на який саме номер запиту (заяви) в цьому листі надається кожна відповідь та інформація.
10. Звертаю увагу, що КМУ дуже любить футболити людей з посиланням на пункт 1 постанови КМУ від 25.05.11 №583, за якою Секретаріат КМУ не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації інших державних органів України. Вказаний припис постанови КМУ №583 прямо суперечить ст.1.2 закону України «Про Кабінет Міністрів України», яка, серед іншого, передбачає: «2. Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації…» Це означає, що діяльність наведених в цій статті державних органів є діяльністю самого КМУ, а відтак, КМУ та його секретаріат є розпорядником інформації щодо діяльності як посадовців КМУ, так і вказаних державних органів. Це підтверджується і судовою практикою щодо доступу до публічної інформації, включно практикою Верховного Суду.
Роз'яснюю, що відповідно до ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v977...), який до сьогодні діє в Україні відповідно до статті 3 Закону України „Про правонаступництво України“ як такий, що не суперечить законодавству України,
«Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в л я є: 1. Встановити, що державні і громадські підприємства, установи й організації видають за заявами громадян копії документів, які виходять від цих підприємств, установ і організацій, якщо такі копії необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них. Копії документів видаються на бланках підприємств, установ і організацій.
У такому ж порядку підприємства, установи й організації можуть видавати копії наявних у них документів, що виходять від інших підприємств, установ і організацій, від яких одержати безпосередньо копії цих документів важко або неможливо. У випадках, коли документи були виконані на бланках, при виготовленні копій відтворюються реквізити бланків.
Підприємства, установи й організації висилають також копії наявних у них документів на запити інших підприємств, установ і організацій, якщо копії таких документів необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них.
Вірність копії документа засвідчується підписом керівника або уповноваженої на те службової особи і печаткою. На копії зазначається дата її видачі і робиться відмітка про те, що оригінал документа знаходиться в даному підприємстві, установі, організації».
Порядок засвідчення копій документів визначений пунктами 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно - розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55, http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0055...).
За вказаним нормативно-правовим актом, відмітка про засвідчення копії документа складається:
-зі слів "Згідно з оригіналом",
-назви посади,
-особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища,
-дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.
Приклад:
Згідно з оригіналом
Юрисконсульт Підпис Ініціали, прізвище
20.03.2014
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в електронних факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“, який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55, прошу надати на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
09.09.21
Підпис: Н.М. Щербата
З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Відповідь у вкладеному файлі.

 

 

показати цитоване

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Відповідь у вкладеному файлі.

 

 

показати цитоване

1 Attachment

Вітаємо! Лист Мінсоцполітики за результатами Вашого запиту, підписаний
кваліфікованим електронним цифровим підписом, - у прикріпленому файлі.

З повагою

Департамент документального забезпечення.

 

__________ Information from ESET Mail Security, version of virus signature
database 24003 (20210922) __________

The message was checked by ESET Mail Security.
[1]http://www.eset.com

References

Visible links
1. http://www.eset.com/

Кабінет Міністрів України

3 Attachments

[ Email has no body, please see attachments ]