413Поховання

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!

1. Міністерство соціальної політики України (МСП)
2. Керівнику МСП
м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, 01601, [email address], [email address]

3. Пенсійний фонд України (ПФУ)
4. Керівнику ПФУ
01601, м.Київ-14, вул. Бастіонна, 9, [email address]

5. Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області (ВОПФУ)
6. Керівнику ВОПФУ
21100, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7, [email address]

Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, посвідчення водія ААЩ №000548, видане 27.04.1978р. ДАІ МВС – УВС Вінницької області
21037, м. Вінниця, житло (квартира)
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата». Власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою.
Цей лист містить звернення з метою реалізації моїх прав людини.
Цей лист містить 44 запити на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
Цей лист містить 3 запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист містить 44 заяви на отримання інформації, необхідної для реалізації моїх прав людини.
Цей лист містить повідомлення про порушення прав людини.
І. Факти
1. 06.09.21 я звернулась до ВОПФУ за отриманням допомоги на поховання і просила видати її через Укрпошту.
2. Однак, в.о. начальника управління з питань виплат ВОПФУ Пилявець Алла Степанівна, телефон +380432504529, категорично відмовила в виплаті мені допомоги в такий спосіб, і повідомила, що ВОПФУ НІКОМУ не виплачує грошових допомог через Укрпошту – лише через банківські установи, на підставі постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 «Деякі питання організації виплати пенсій та грошової допомоги», (із змінами, внесеними згідно з постановами КМУ №277 від 29.03.2021, №546 від 26.05.2021) (далі – постанова 1279). Причому і вона, і інші причетні працівники ВОПФУ ВИМАГАЛИ відкривати рахунок в банку для отримання допомоги, якщо такий відсутній.
2.1. Аргументи відмови Пилявець А.С. були наступними:
2.1.1. Постанова 1279 в абзаці 9 пункту 9 передбачила, що (далі – цитата): «Органи соціального захисту населення можуть проводити виплату допомоги на поховання за разовим дорученням на виплату допомоги на поховання згідно з додатком 3 або за виплатною квитанцією, сформованою на підставі додаткових списків».
2.1.2. Натомість, такого дозволу для установ ПФУ постанова 1279 не містить.
2.1.3. ВОПФУ виплачує через Укрпошту лише пенсію.
3. На Пилявець А.С. не справили враження аргументи про те, що:
3.1. постанова 1279 встановила єдиний порядок виплати пенсій та грошових допомог УПОВНОВАЖЕНИМИ ОРГАНАМИ, під якими в абзаці 8 пункту 2 відповідальними за виплату визначила і головне управління Пенсійного фонду України в області, м. Києві, і структурний підрозділ з питань соціального захисту населення місцевої держадміністрації, і виконавчий орган сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, і центр з нарахування та здійснення соціальних виплат;
3.2. бланк заяви на виплату пенсії чи грошової допомоги до уповноваженого органу (додаток 1 до постанови 1279), тобто, до органів і ПФУ, і соцзахисту, містить однакові пункти і щодо пенсії і щодо грошової допомоги, включно і право визначення заявником способу виплати через обрану ним уповноважену організацію – Укрпошту чи банківську установу;
3.3. бланк разового доручення на виплату допомоги на поховання (додаток 3 до постанови 1279) передбачає оформлення його УПОВНОВАЖЕНИМ ОРГАНОМ, тобто, не лише органом соцзахисту, а й ПФУ;
3.4. в пункті 12 постанови 1279, дія якого поширюється на органи і ПФУ, і соцзахисту, передбачено, що «До кожного комплекту відомостей додається реєстр відомостей, разових доручень на виплату пенсій, грошової допомоги (далі - реєстр) згідно з додатком 5 у двох примірниках», що означає, що органи ПФУ серед іншого, виплачують пенсії та грошові допомоги і за відомостями, і за разовими дорученнями – як обере заявник.
Всупереч наведеним аргументам, Пилявець А.С. і надалі стверджує, що постанова 1279 не дозволяє ВОПФУ виплачувати грошові допомоги, включно і на поховання, через Укрпошту, включно і за разовими дорученнями.
4. Моя заява до ВОПФУ (вхідний ВОПФУ №11629/8 від 06.09.2021) про виплату допомоги на поховання 06.09.21 залишена без задоволення: 06.09.21 грошова допомога мені так і не виплачена.
5. Слід додати, що ВОПФУ не зверталося за роз’ясненнями приписів постанови 1279, а витрактувало її текст у відриві від змісту та загальних принципів прав людини – як таку, що дозволяє виплати грошових допомог через Укрпошту, включно на поховання, включно за разовими дорученнями, лише органам соцзахисту і не надає таких повноважень органам ПФУ. В результаті з 01.04.21, вже протягом понад 5 місяців, ВОПФУ нікому, включно мені, не виплатило жодної грошової допомоги через Укрпошту, включно за разовим дорученням, а ЗАСТАВЛЯЄ всіх іти до банку.
5.1. Однак, таке правозастосування є штучно створеною дискримінацією за соціальною ознакою місця отримання допомоги і прямо суперечить ст.ст.21 та 24 Конституції України. Таке правозастосування складає кримінальний злочин, передбачений ст.161.3 ККУ. І за весь цей час ВОПФУ та його посадові особи навіть в потилиці не почухались, щоб в інтересах обслуговуваної громади оскаржити протиправні дискримінаційні, на їх думку, приписи постанови 1279, а продовжували виконувати злочинні дискримінаційні накази.
5.2. Більше того, прикриваючи свої злочинні дії посиланням на текст постанови 1279, ВОПФУ та його посадові особи фактично звинувачують Прем’єр-міністра Д.Шмигаля та весь склад КМУ, посадових осіб МСП – розробників постанови 1279, у вчиненні, шляхом розробки та ухвалення постанови 1279, антиконституційних дискримінаційних дій та кримінального злочину, передбаченого ст.161.3 ККУ.
ІІ. Повідомлення
6. Про вказані порушення права та факти зловживань я повідомляю МСП, ПФУ та ВОПФУ для вжиття, ЗА ВЛАСНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ відповідно до наданих повноважень, релевантних заходів реагування з метою усунення цих зловживань та унеможливлення їх та подібних в майбутньому.
ІІІ. Вимоги
7. У зв'язку з тим, що я є людиною з інвалідністю 2 групи, і ВОПФУ вкрало у мене 83% призначеної пенсії та виплачує всього її 17%, я влізла в борги і вже здійснила поховання матері, я потребую термінової виплати допомоги на поховання, а тому прошу негайно, не пізніше 07.09.21, здійснити мені виплату через Укрпошту призначеної законом допомоги на поховання, яку я просила виплатити ще 06.09.21.
8. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, що діє як національний закон з 11.06.20, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», прошу кожного адресата надати інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
8.1. Вжиті кожним адресатом, ЗА ВЛАСНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ, заходи реагування для усунення та унеможливлення в майбутньому наведених зловживань.
8.2. Чи мають органи ПФУ повноваження на виплату грошових допомог через Укрпошту, включно за:
а) відомостями (включно додатковими),
б) виплатними квитанціями,
в) виплатними списками (включно додатковими),
г) разовими дорученнями,
д) поштовими переказами?
8.2.1. Якими приписами права органам ПФУ надані такі повноваження?
8.2.2. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації, джерела інтернет-оприлюднення усіх релевантних приписів права.
8.3. Що таке дискримінація, і якими приписами міжнародного та національного права вона визначена та заборонена?
8.3.1. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації, джерела інтернет-оприлюднення усіх релевантних приписів права.
8.4. Чи переслідується, за кримінальним правом, дискримінація в Україні? Якими приписами права?
8.4.1. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації, джерела інтернет-оприлюднення усіх релевантних приписів права.
8.5. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа кожним із адресатів.
8.6. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації кожним із адресатів.
ІІІА. Вимоги до МСП:
8.7. Хто є розробником постанови 1279 (увага! усіх 3х постанов!)?
8.8. Звернення МСП як ініціатора ухвалення постанови 1279 до КМУ з поданням проекту постанови 1279 з усіма доданими документами.
8.9. Проект постанови 1279, поданий МСП як ініціатором її ухвалення.
8.10. Хто погоджував проект постанови 1279?
8.10.1. Прізвища, імена та по-батькові, назви посад, фах та рівень освіти усіх посадових осіб, які погодили (завізували) проект постанови 1279.
8.11. Правову експертизу проекту постанови 1279, виконану Мін'юстом.
8.12. Висновок Секретаріату КМУ щодо постанови 1279.
8.13. Проект постанови 1279, погоджений (завізований) відповідальними посадовими особами КМУ.
8.14. Належно засвідчену цифрову (електронну) факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) постанови 1279 з рукописним(и) підписом(ами).
8.15. Прізвища, імена та по-батькові, назви посад усіх посадових осіб, які брали участь в розгляді та вирішенні проекту постанови 1279.
8.16. Хто голосував «за» ухвалення постанови 1279?
8.17. Прізвища, імена та по-батькові, назви посад усіх посадових осіб, які голосували «за» ухвалення проекту постанови 1279.
8.18. Протокол засідання КМУ, на якому прийнята постанова 1279.
8.19. Стенограму засідання КМУ, на якому прийнята постанова 1279.
Ще раз звертаю увагу, що вимоги стосовно постанови 1279 стосуються трьох постанов КМУ: власне первинної постанови КМУ №1279 та двох наступних постанов КМУ про внесення змін до неї.
ІІІБ. Вимоги до ПФУ:
8.20. Чи надавав ПФУ вказівки, роз'яснення тощо з приводу застосування постанови 1279?
8.20.1. Якщо надавав, прошу надати належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх релевантних документів (з додатками).
ІІІВ: Вимоги до ВОПФУ:
8.21. Чи зверталось ВОПФУ до вищестоячих органів за роз'ясненнями щодо застосування на практиці постанови 1279?
8.21.1. Якщо зверталось, прошу надати належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) а) усіх таких звернень (з додатками) та б) усіх отриманих відповідей, роз'яснень тощо.
8.22. Чи оскаржувало ВОПФУ, в інтересах обслуговуваної громади, постанову 1279, зокрема, її дискримінаційний, на думку фахівців ВОПФУ, характер?
8.22.1. Якщо оскаржувало, прошу надати належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх таких оскаржень (з додатками) та їх результатів.
8.23. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) договору ВОПФУ з Укрпоштою про виплату пенсій та грошових допомог.
8.24. Дані про кількість виплачених в 2021 році допомог на поховання загалом, в розрізі МІСЯЦІВ та:
8.24.1. УПОВНОВАЖЕНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (в розумінні постанови 1279);
8.24.2. СПОСОБІВ виплати, включно за:
а) відомостями (включно додатковими),
б) виплатними квитанціями,
в) виплатними списками (включно додатковими),
г) разовими дорученнями,
д) поштовими переказами,
е) банківськими трансфертами.
8.25. а) Рішення про прийняття Пилявець А.С. на роботу в ВОПФУ та на займану посаду, б) документи про усі її повноваження, в) документи про освіту та в) довідку про доходи в ВОПФУ в 2021 році в розрізі складових та місяців.
9. Для уникнення непорозумінь та різнопрочитань прошу при наданні відповідей на цього листа та запитаної ним інформації вказувати, на який саме номер запиту (заяви) в цьому листі надається кожна відповідь та інформація.
Відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію»: «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Роз'яснюю, що відповідно до ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492 ) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v977...), який до сьогодні діє в Україні відповідно до статті 3 Закону України „Про правонаступництво України“ як такий, що не суперечить законодавству України,
«Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в л я є: 1. Встановити, що державні і громадські підприємства, установи й організації видають за заявами громадян копії документів, які виходять від цих підприємств, установ і організацій, якщо такі копії необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них. Копії документів видаються на бланках підприємств, установ і організацій.
У такому ж порядку підприємства, установи й організації можуть видавати копії наявних у них документів, що виходять від інших підприємств, установ і організацій, від яких одержати безпосередньо копії цих документів важко або неможливо. У випадках, коли документи були виконані на бланках, при виготовленні копій відтворюються реквізити бланків.
Підприємства, установи й організації висилають також копії наявних у них документів на запити інших підприємств, установ і організацій, якщо копії таких документів необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них.
Вірність копії документа засвідчується підписом керівника або уповноваженої на те службової особи і печаткою. На копії зазначається дата її видачі і робиться відмітка про те, що оригінал документа знаходиться в даному підприємстві, установі, організації».
Порядок засвідчення копій документів визначений пунктами 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно - розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55, http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0055...).
За вказаним нормативно-правовим актом, відмітка про засвідчення копії документа складається:
-зі слів "Згідно з оригіналом",
-назви посади,
-особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища,
-дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.
Приклад:
Згідно з оригіналом
Юрисконсульт Підпис Ініціали, прізвище
20.03.2014
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“, який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55, прошу надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
07.09.21
Підпис: Н.М. Щербата
З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна

Пенсійний фонд України

Зареєстровано 07.09.2021 13:57:54, реєстраційний №999/11

Пенсійний фонд України

2 Attachments

[ Email has no body, please see attachments ]