413-1Поховання

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!

1. Пенсійний фонд України (ПФУ)
2. Керівнику ПФУ
01601, м.Київ-14, вул. Бастіонна, 9, [email address]

3. Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області (ВОПФУ)
4. Керівнику ВОПФУ
21100, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7, [email address]

Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, посвідчення водія ААЩ №000548, видане 27.04.1978р. ДАІ МВС – УВС Вінницької області
21037, м. Вінниця, житло (квартира)
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата». Власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою.
Цей лист містить звернення з метою реалізації моїх прав людини.
Цей лист містить 44 запити на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
Цей лист містить 3 запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист містить 44 заяви на отримання інформації, необхідної для реалізації моїх прав людини.
Цей лист містить повідомлення про порушення прав людини.
І. Факти
1. 06.09.21 я звернулась до ВОПФУ за отриманням допомоги на поховання і просила видати її через Укрпошту 06.09.21.
1.1. 06.09.21 в.о. начальника управління з питань виплат ВОПФУ Пилявець А.С. відмовила в виплаті мені допомоги в такий спосіб, і повідомила, що ВОПФУ НІКОМУ не виплачує грошових допомог через Укрпошту – лише через банківські установи, на підставі постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. №1279 «Деякі питання організації виплати пенсій та грошової допомоги», (із змінами, внесеними згідно з постановами КМУ №277 від 29.03.2021, №546 від 26.05.2021) (далі – постанова 1279).
2. 07.09.21 я подала, на додаток до заяви від 06.09.21, заяву 413Поховання і просила виплатити мені допомогу 07.09.21. Тоді ж я звернулась на особистий прийом до керівника ВОПФУ Корчака О.С. і втретє просила забезпечити виплату мені допомоги на поховання через Укрпошту, 07.09.21.
2.1. 07.09.21 керівник ВОПФУ Корчака О.С. особисто усно відмовила мені і пояснила, що з 01.04.21 КМУ постановою 1279 позбавив органи ПФУ наявних раніше повноважень на виплату грошових допомог через Укрпошту, залишивши такі повноваження лише органам соцзабезпечення.
3. На дві моїх письмових та усну заяви допомога мені не виплачена ні 06.09.21, ні 07.09.21.
ІІ. Повідомлення
4. Про вказані порушення права та факти зловживань я повідомляю ПФУ та ВОПФУ для вжиття, ЗА ВЛАСНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ відповідно до наданих повноважень, релевантних заходів реагування з метою усунення цих зловживань та унеможливлення їх та подібних в майбутньому.
ІІІ. Вимоги
5. У зв'язку з тим, що я є людиною з інвалідністю 2 групи, і ВОПФУ вкрало у мене 83% призначеної пенсії та виплачує всього її 17%, я влізла в борги і вже здійснила поховання матері, я потребую термінової виплати допомоги на поховання, а тому прошу негайно, не пізніше 08.09.21, здійснити мені виплату через Укрпошту призначеної законом допомоги на поховання, яку я просила виплатити ще 06.09.21.
6. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, що діє як національний закон з 11.06.20, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», прошу кожного адресата надати інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
6.1. Вжиті кожним із адресатів, ЗА ВЛАСНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ, заходи реагування для усунення та унеможливлення в майбутньому наведених зловживань.
6.2. В який спосіб дотриманий принцип верховенства права при запровадженні в органах ПФУ практики з відмови в виплаті грошових допомог, включно на поховання, через Укрпошту?
6.2.1. Прошу надати докази дотримання цього принципу.
6.3. Чи дотримані приписи ст.ст.21, 22.3, 24 Конституції України при запровадженні в органах ПФУ практики з відмови в виплаті грошових допомог, включно на поховання, через Укрпошту?
6.3.1. Прошу надати докази дотримання цих приписів Конституції України.
6.4. а) Рішення про прийняття Корчака О.С. на роботу в ВОПФУ та на займану посаду, б) документи про усі її повноваження, в) документи про освіту, г) службове фото з відображенням обличчя з особової справи та д) довідку про доходи в ВОПФУ в 2021 році в розрізі складових та місяців.
6.5. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа кожним із адресатів.
6.6. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації кожним із адресатів.
ІІІА: Вимоги до ПФУ:
6.7. Чи вчиняв ПФУ якісь заходи для усунення наявної дискримінації щодо виплат грошових допомог, включно на поховання, через Укрпошту?
6.7.1. Якщо вчиняв, прошу навести усі вжиті заходи та надати їх документальне підтвердження.
ІІІБ: Вимоги до ВОПФУ:
6.8. Чи вчиняло ВОПФУ якісь заходи для усунення наявної дискримінації щодо виплат грошових допомог, включно на поховання, через Укрпошту?
6.8.1. Якщо вчиняло, прошу навести усі вжиті заходи та надати їх документальне підтвердження.
6.9. Письмові рішення, ухвалені за кожним моїм зверненням.
6.10. Письмові відповіді на кожне моє звернення.
6.11. Джерела офіційного оприлюднення на сайті ВОПФУ (прямі інтернет-лінки) рішень та відповідей на мої звернення як актів індивідуальної дії щодо мене.
6.12. а) Рішення про прийняття Пилявець А.С. на роботу в ВОПФУ та на займану посаду, б) документи про усі її повноваження, в) документи про освіту, г) службове фото з відображенням обличчя з особової справи та д) довідку про доходи в ВОПФУ в 2021 році в розрізі складових та місяців.
7. Для уникнення непорозумінь та різнопрочитань прошу при наданні відповідей на цього листа та запитаної ним інформації вказувати, на який саме номер запиту (заяви) в цьому листі надається кожна відповідь та інформація.
Відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію»: «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Роз'яснюю, що відповідно до ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492 ) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v977...), який до сьогодні діє в Україні відповідно до статті 3 Закону України „Про правонаступництво України“ як такий, що не суперечить законодавству України,
«Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в л я є: 1. Встановити, що державні і громадські підприємства, установи й організації видають за заявами громадян копії документів, які виходять від цих підприємств, установ і організацій, якщо такі копії необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них. Копії документів видаються на бланках підприємств, установ і організацій.
У такому ж порядку підприємства, установи й організації можуть видавати копії наявних у них документів, що виходять від інших підприємств, установ і організацій, від яких одержати безпосередньо копії цих документів важко або неможливо. У випадках, коли документи були виконані на бланках, при виготовленні копій відтворюються реквізити бланків.
Підприємства, установи й організації висилають також копії наявних у них документів на запити інших підприємств, установ і організацій, якщо копії таких документів необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них.
Вірність копії документа засвідчується підписом керівника або уповноваженої на те службової особи і печаткою. На копії зазначається дата її видачі і робиться відмітка про те, що оригінал документа знаходиться в даному підприємстві, установі, організації».
Порядок засвідчення копій документів визначений пунктами 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно - розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55, http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0055...).
За вказаним нормативно-правовим актом, відмітка про засвідчення копії документа складається:
-зі слів "Згідно з оригіналом",
-назви посади,
-особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища,
-дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.
Приклад:
Згідно з оригіналом
Юрисконсульт Підпис Ініціали, прізвище
20.03.2014
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“, який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55, прошу надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
08.09.21
Підпис: Н.М. Щербата
З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна

Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області

2 Attachments

[ Email has no body, please see attachments ]

Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області

6 Attachments

[ Email has no body, please see attachments ]