40дп18Ел.адресаКМУ

Щербата Анастасія Віталіївна

Доброго дня!

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
Цей лист містить запити на доступ до публічної інформації.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист є заявою з метою реалізації моїх прав людини.
Цей лист є скаргою в порядку закону України «Про звернення громадян».
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», а саме: а) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; б) ЗАЯВУ в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; в) ЗАЯВУ в порядку закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів про реалізацію моїх прав людини; г) СКАРГУ в порядку закону України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керуюся приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я скористалася своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до нормативних приписів шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, текстових даних в електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді тексту мого власного та моєї матері прізвищ та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «А.В. Щербата» та, відповідно: «Н.М. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних співробітників, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
P.S. Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Форма та спосіб мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною серед запроваджених в реальне життя можливостей, наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки, в межах доступних опцій комп’ютерної техніки.
Відповідно до ст.15 закону України «Про доступ до публічної інформації», «1. Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати: 11) інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, а саме про: їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти… 2. Інформація, передбачена частиною першою цієї статті, підлягає обов'язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа. У разі наявності у розпорядника інформації офіційного веб-сайту така інформація оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації».
На офіційному веб-сайті КМУ адреса електронної пошти КМУ та дати її оприлюднення, оновлення не оприлюднені.
І. ВИМОГИ СКАРГИ як національного засобу юридичного захисту в порядку квазі-судової процедури, на яку поширюються гарантії ч.1 ст.6 Конвенції:
1. Відповідно до приписів закону України «Про звернення громадян», інших релевантних законів я прошу:
1.1. ТЕРМІНОВО провести перевірку викладених фактів та розгляд звернення в установленому законом порядку. При цьому забезпечити реалізацію моїх прав:
1.1.1. знайомитися з матеріалами перевірки скарги;
1.1.2. подавати додаткові матеріали та наполягати на їх запиті органом, який розглядає скаргу;
1.1.3. користуватися послугами адвоката або представника;
1.1.4. одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги;
1.1.5. висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду скарги;
1.1.6. вимагати відшкодування збитків, якщо вони стануть результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.
1.2. Забезпечити мою участь в перевірці та розгляді скарги; для цього повідомити мені прізвища, імена та по-батькові, найменування посад посадових осіб, яким буде доручено проводити перевірку та/чи розгляд скарги, та завчасно повідомляти про місце та час усіх запланованих заходів з перевірки та/чи розгляду скарги.
1.3. Надати мені завчасно до початку розгляду скарги можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки скарги шляхом надсилання належних їх цифрових факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист;
1.4. Встановити поіменно та повідомити мені усіх винних та відповідальних посадових осіб, причетних до фактів викладених в скарзі порушень моїх прав.
1.5. Оскільки я є дитиною з інвалідністю, і, за законом, маю право на публічного адвоката, прошу забезпечити мій доступ до квазі-судової процедури з розгляду цієї скарги, гарантований ст.6.1 Конвенції, в частині права на безоплатну правову допомогу як складової забезпечення принципу рівності сторін та змагальності процедури розгляду скарги. Наведену конвенційну гарантію прошу забезпечити шляхом покладення зобов’язання на Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (21021, м. Вінниця, вул. Порика, 29, [email address], тел.0-800-213-103) направити адвоката для представництва моїх інтересів під час розгляду цієї скарги призначеної дати в призначеному місці. На мої звернення ще від 17.07.15 та наступні (наявні в Центрі) вказаний Центр не ухвалив жодного рішення про надання мені безоплатної правової допомоги, адвоката для представництва моїх інтересів в квазі-судових процедурах не виділив, і адвоката я не маю.
1.5.1. Прошу забезпечити виконання усіх дій з перевірки та розгляду скарги за участі публічного (призначеного мені) адвоката.
1.6. Негайно поновити мої викладені вище та встановлені в ході перевірки порушені права, зокрема, але не обмежуючись, у вигляді забезпечення:
1.6.1. негайного оприлюднення на офіційному веб-сайті КМУ адреси електронної пошти КМУ та дати її оприлюднення, оновлення;
1.6.2. негайного притягнення до встановленої законом відповідальності усіх винних посадових осіб, відповідальних за наведені вище та виявлені перевіркою порушення моїх прав людини;
1.6.3. негайно стягнути на мою користь з винних посадових осіб КМУ відшкодування моральної (немайнової) шкоди в розмірах, не менших, ніж зазвичай стягує ЄСПЛ в подібних випадках, а саме еквівалент 1 000 (однієї тисячі) євро, перерахований в гривню за офіційним курсом НБУ на дату сплати коштів.
1.7. Вжити, в межах наданих повноважень, усіх інших релевантних заходів до відновлення моїх порушуваних прав людини, викладених в цьому листі.
1.8. Забезпечити негайне припинення, усіма наявними повноваженнями, наведених тут порушень прав людини.
1.9. Виявити та усунути причини та умови, які сприяли наведеним тут порушенням; забезпечити, усіма наявними повноваженнями, унеможливлення повторення таких порушень на майбутнє.
1.10. Не допускати безпідставної передачі розгляду цієї скарги іншим органам та посадовим особам. Я не надаю згоди на передачу скарги та моїх персональних даних будь-яким третім особам.
1.11. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з розгляду цієї скарги шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) в цифровій (електронній) формі на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
1.12. Надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмову відповідь з усіх питань скарги та цього звернення.
1.13. Письмово повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
1.14. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмові мотиви відмови та роз'яснити порядок оскарження рішення про відмову.
1.15. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення та надати мені його належну електронну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) з реквізитами вхідної реєстрації.
2. Роз’яснюю, що за національним правом, КМУ наділений юрисдикційними повноваженнями з розгляду та вирішення спорів (скарг) з питань його статутної діяльності щодо порушень соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів кожної людини. Відтак, КМУ та усі його посадові особи визнані законом, в розумінні ЄКПЛ, квазі-судовим органом (судом) та суддями відповідно в цій частині. Це означає, що КМУ та усі його посадові особи мають повноваження, що включає і обов’язок, розглядати та вирішувати скарги з питань статутної діяльності щодо порушень соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів кожної людини, включно і цю скаргу з приводу порушень ЄКПЛ.
2.1. Роз’яснюю, що у випадку колізії приписів національного права та ЄКПЛ та практики Європейського Суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), під час розгляду та вирішення скарг КМУ зобов’язаний застосовувати, в колізуючій частині, не національне право, а приписи ЄКПЛ та практики ЄСПЛ, тобто, не лише, зокрема, карати винних в порушеннях, що є обов’язковим за приписами права, а й стягувати з порушника на користь жертви порушення моральну (немайнову) шкоду в розмірах, не менших, ніж стягує ЄСПЛ в подібних випадках.
2.2. Також, ст.6.1 ЄКПЛ та практики ЄСПЛ зобов’язують розглядати судові та квазі-судові справи в РОЗУМНИЙ строк, тобто достатній мінімально необхідний для вчинення усіх дій для повного об’єктивного вирішення справи. В цій частині національний закон затертого 1996 року «Про звернення громадян» конфліктує з ЄКПЛ та практикою ЄСПЛ, оскільки встановив жорсткий 1-місячнй строк розгляду скарги, що на даний час є надмірним для розгляду більшості скарг з огляду на наявність електронних комунікацій, відсутніх в 1996 році. Це означає, що КМУ зобов’язаний розглянути скаргу в розумний строк. На сьогодні цей строк складає від одного дня до одного тижня – залежно від справи.
3. У зв’язку з наведеним прошу розглянути цю скаргу в РОЗУМНИЙ строк, тобто, мінімально достатній для її об’єктивного вирішення, що складає приблизно 2-3 дні.
3.1. Прошу також:
3.1.1. ухвалити та надіслати мені належне РІШЕННЯ за цією скаргою, як цього вимагає закон;
3.1.2. ОПРИЛЮДНИТИ рішення за скаргою та лист-відповідь мені, як акти індивідуальної дії, на сайті КМУ, як цього вимагає закон;
3.1.3. повідомити мені прямі інтернет-посилання на оприлюднення рішення за цією скаргою та лист-відповідь мені, а також на усі інші релевантні акти індивідуальної дії щодо мене.
3.2. Роз’яснюю, що БУДЬ-ЯКЕ порушення закону України «Про звернення громадян» тягне, серед іншого, персональну адміністративну відповідальність винного в розмірі від 425 до 850 грн.
3.3. Роз’яснюю, що неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачене законом, тягне, серед іншого, персональну адміністративну відповідальність винного в розмірі від 425 до 850 грн.
3.4. Роз’яснюю, що БУДЬ-ЯКЕ порушення права людини на вирішення її скарги в порядку закону України «Про звернення громадян» є порушенням права на справедливий суд, гарантованого ст.6.1 ЄСПЛ, і тягне, серед іншого, персональну майнову відповідальність винного в розмірах, які виплачуються в подібних випадках ЄСПЛ, що зазвичай складає одну – кілька тисяч євро.
3.5. Роз’яснюю, що надання будь-якої незаконної переваги будь-кому, включно, наприклад, окремим посадовим особам КМУ, у вигляді неправомірного незастосування дисциплінарного стягнення чи нестягнення з них майнового відшкодування моральної шкоди є корупційним правопорушенням, яке тягне множинну відповідальність самого корупціонера, включно кримінальну, наприклад, керівника КМУ та особи, що вирішуватиме цю скаргу.
ВИМОГИ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ, ОБ’ЄДНАНІ ІЗ ЗАЯВОЮ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ІЗ ЗАЯВОЮ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ МОЇХ ПРАВ ЛЮДИНИ:
Відповідно до ст.ст.6, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», прошу надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
4. Адресу електронної пошти КМУ.
5. Дату створення (затвердження) адреси електронної пошти КМУ.
6. Назву, реєстраційний номер та дату реєстрації, автора рішення (іншого акта) про створення адреси електронної пошти КМУ.
7. Чи оприлюднена адреса електронної пошти КМУ на офіційному веб-сайті КМУ? Так чи ні?
7.1. Якщо ТАК (оприлюднена), прошу надати:
7.1.1. Джерело оприлюднення (прямий інтернет-лінк) адреси електронної пошти КМУ на офіційному веб-сайті КМУ.
7.1.2. Дату оприлюднення адреси електронної пошти КМУ на офіційному веб-сайті КМУ.
7.1.3. Інформацію про наявність чи відсутність на офіційному веб-сайті КМУ дати оприлюднення адреси електронної пошти КМУ.
7.1.4. Дату оновлення адреси електронної пошти КМУ на офіційному веб-сайті КМУ (якщо релевантно).
7.1.5. Інформацію про наявність чи відсутність на офіційному веб-сайті КМУ дати оновлення адреси електронної пошти КМУ (якщо релевантно).
7.2. Якщо НІ (не оприлюднена), прошу:
7.2.1. Негайно оприлюднити адресу електронної пошти КМУ на офіційному веб-сайті КМУ.
7.2.2. Негайно оприлюднити дату оприлюднення адреси електронної пошти КМУ на офіційному веб-сайті КМУ.
7.2.3. Надати мені джерело оприлюднення (прямий інтернет-лінк) новооприлюдненої адреси електронної пошти КМУ на офіційному веб-сайті КМУ.
7.2.4. Надати мені джерело оприлюднення (прямий інтернет-лінк) дати оприлюднення новооприлюдненої адреси електронної пошти КМУ на офіційному веб-сайті КМУ.
7.2.5. Загальну кількість посадових осіб КМУ та його структурних підрозділів, відповідальних за оприлюднення на офіційному веб-сайті КМУ адреси електронної пошти КМУ, дати оприлюднення адреси електронної пошти КМУ та дат оновлення адреси електронної пошти КМУ.
7.2.6. Прізвища, імена та по-батькові, найменування посад посадових осіб КМУ та його структурних підрозділів, відповідальних за оприлюднення на офіційному веб-сайті КМУ адреси електронної пошти КМУ, дати оприлюднення адреси електронної пошти КМУ та дат оновлення адреси електронної пошти КМУ.
8. Прошу КМУ надати мені в розумний строк, а не в строк, передбачений релевантним законом, первинну правову допомогу у вигляді складення та надсилання на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, скарг в порядку закону України «Про звернення громадян» на адреси КМУ, Президента України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (для складення та подання суду протоколів про вчинення адміністративних порушень, передбачених ст.212-3 КУпАП, у вигляді неоприлюднення на офіційному веб-сайті КМУ адреси електронної пошти КМУ, дати оприлюднення адреси електронної пошти КМУ та дат оновлення адреси електронної пошти КМУ), про повноаспектний захист моїх прав від викладених тут протиправних дій (бездіяльності) щодо мене та всього українського народу.
8.1. З урахуванням нормативів часу, які застосовуються для праці публічних адвокатів при виконанні аналогічних завдань, розумний строк для складення запитаних мною щонайменше 3 скарг складає від кількох годин до не більше 3 робочих днів. При неможливості надання мені КМУ запитаної правової допомоги прошу негайно сплатити мені компенсацію – середньоринкову вартість складення щонайменше 3 скарг адвокатом для уможливлення своєчасного залучення для цієї праці адвоката як альтернативного способу отримання мною потрібної правової допомоги.
8.2. Прошу не пізніше наступного дня з моменту отримання цього звернення повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, посаду, прізвище, ім’я та по-батькові, контактні службові телефони та контактні службові електронні адреси посадової(их) особи(іб) КМУ, кому буде доручено складення проектів щонайменше 3 запитаних мною скарг для прямої тематичної комунікації та подання, при потребі, додаткових відомостей та доказів.
8.3. Роз’яснюю, що ненадання чи несвоєчасне надання уповноваженим органом та посадовою особою первинної правової допомоги у вигляді складення запитаних скарг, передбачених законом України «Про звернення громадян», є порушенням права на справедливий суд, гарантованого ст.6.1 ЄСПЛ, в частині доступу до суду (квазі-судового органу), і тягне, серед іншого, персональну майнову відповідальність винного в розмірах, які виплачуються в подібних випадках ЄСПЛ, що зазвичай складає одну – кілька тисяч євро.
9. Прошу повідомити вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації КМУ цього листа.
10. Прошу надати належно засвідчену цифрову факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації КМУ.
Роз’яснюю, що, відповідно до 5.6,7 закону України «Про звернення громадян», «Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло в м. Вінниці. Законом України «Про звернення громадян» надання заявниками адреси місця проживання не вимагається.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, відповідно до ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», «1. Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації…» Це означає, що всі ДОКУМЕНТИ звернень громадян, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Відповідь та запитану інформацію прошу надати на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, в запитаних мною формах. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
Підпис: А.В. Щербата
Від імені неповнолітньої дитини Щербатої А.В. (ст.154.2 СК України) мати Щербата Наталя Михайлівна
Підпис: Н.М. Щербата

З повагою,

Щербата Анастасія Віталіївна

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

А. В. ЩЕРБАТІЙ
Н. М. ЩЕРБАТІЙ
[FOI #38290 email]
Шановні Анастасіє Віталіївно та Наталю Михайлівно!

За результатами опрацювання Вашого листа від 22.08.2018 (копія додається), що надійшов на адресу електронної пошти Секретаріату Кабінету Міністрів, визначену для подання запитів на публічну інформацію, в межах компетенції повідомляємо.
Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Згідно із статтею 13 Закону України «Про звернення громадян» діловодство щодо звернень громадян ведеться в порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів.
Прийом та реєстрація електронних звернень громадян регулюється Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації (далі – Інструкція), затвердженою постановою Кабінету Міністрів від 14.04.1997 № 348. Відповідно до Інструкції діловодство за пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається на спеціально призначених для цього посадових осіб чи на підрозділ службового апарату.
Організацію розгляду звернень громадян у Секретаріаті Кабінету Міністрів покладено на спеціальний структурний підрозділ – Управління з питань роботи із зверненнями громадян.
Відповідно до абзацу третього пункту 2 Інструкції електронне звернення приймається на визначену електронну адресу або шляхом заповнення електронної форми, яка розміщується на офіційному веб-сайті організації.
Таким чином, орган, що приймає звернення громадян, самостійно визначає спосіб їх прийняття згідно з Інструкцією.
Для прийому електронних звернень громадян, у тому числі до Кабінету Міністрів та його керівництва, визначено спеціальну форму реєстрації в системі «Електронне звернення» за адресою: http://ukc.gov.ua/login_ext/.
Працівники Управління забезпечення доступу до публічної інформації Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів не наділені повноваженнями приймати електронні звернення громадян, здійснювати їх централізовану реєстрацію та розгляд.
Враховуючи викладене, пропонуємо Вам звертатися засобами поштового зв’язку (вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008), через спеціальну форму реєстрації в системі «Електронне звернення» за адресою: http://ukc.gov.ua/login_ext/, або зателефонувавши на урядову «гарячу лінію» – 1545 (дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безкоштовні).

Додаток: на 5 арк.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України

показати цитоване