397Транспортування

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!

1.Головне управління ДСНС України у Вінницькій області (ДСНСВО)
2. Керівнику ДСНСВО
21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 11, E-mail: [email address], [email address]

Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, посвідчення водія ААЩ №000548, видане 27.04.1978р. ДАІ МВС – УВС Вінницької області
21037, м. Вінниця, житло (квартира)
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата». Власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою.
Цей лист містить 1 звернення з метою реалізації моїх прав людини.
Цей лист містить 10 запитів на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
Цей лист містить 4 запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист містить 10 заяв на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
12.08.21 ДСНСВО транспортувала мою маму Щербату Галину Сергіївну як лежачу протягом 21 року людину з інвалідністю 1А групи вагою 165 кг з ковідом з нашого спільного помешкання до Вінницької МКЛ №1 для госпіталізації.
20.08.21 я кілька разів зверталась до ДСНСВО з проханням транспортувати мою маму Щербату Галину Сергіївну додому як лежачого протягом 21 року інваліда 1А групи з ковідом, виписаного з реанімації інфекційного відділення. Я телефонувала з мобільного телефону, але оператор попросила назвати мій номер мобільного телефону, оскільки у них відобразився міський, а не мобільний номер. Це сталося внаслідок того, що я помилково набрала телефон 102 замість 101, і поліція переадресувала мого дзвінка зі свого міського номера на 101. Після цього я вдруге зателефонувала на 101, і на цей раз мені повідомили, що мій мобільний номер вже відобразився. В розмові я назвала своє прізвище, ім'я та по-батькові, прізвище, ім'я та по-батькові моєї мами, нашу домашню адресу та суть мого звернення. Зі мною по черзі спілкувались кілька співробітників ДСНСВО.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, що діє як національний закон з 11.06.20, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Усі звукозаписи моїх телефонних розмов з працівниками ДСНСВО 20.08.21 з приводу маминого транспортування з лікарні додому (лише на домашню адресу).
1.1. Прізвища, імена та по-батькові, назви посад усіх посадових осіб ДСНСВО, задіяних в моїх телефонних розмовах 20.08.21 щодо маминого транспортування з лікарні додому.
1.2. За допомогою якого обладнання ДСНСВО відслідковує номери телефонів, з яких здійснюються вхідні дзвінки?
1.2.1. Прошу повідомити загальну кількість одиниць обладнання, за допомогою якого ДСНСВО відслідковує номери телефонів, з яких здійснюються вхідні дзвінки.
1.2.2. Прошу надати належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) паспортних даних усього наявного обладнання, за допомогою якого ДСНСВО відслідковує номери телефонів, з яких здійснюються вхідні дзвінки.
1.2.3. Прошу повідомити облікову вартість усіх одиниць обладнання, за допомогою якого ДСНСВО відслідковує номери телефонів, з яких здійснюються вхідні дзвінки.
1.2.4. Прошу надати належно засвідчені копії (фотокопії з оригіналів) документів на придбання усіх одиниць обладнання, за допомогою якого ДСНСВО відслідковує номери телефонів, з яких здійснюються вхідні дзвінки.
1.3. Усю іншу наявну релевантну інформацію та документи.
1.4. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа.
1.5. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
2. Для уникнення непорозумінь та різнопрочитань прошу при наданні відповідей на цього листа та запитаної ним інформації вказувати, на який саме номер запиту (заяви) в цьому листі надається кожна відповідь та інформація.
Роз'яснюю, що відповідно до ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v977...), який до сьогодні діє в Україні відповідно до статті 3 Закону України „Про правонаступництво України“ як такий, що не суперечить законодавству України,
«Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в л я є: 1. Встановити, що державні і громадські підприємства, установи й організації видають за заявами громадян копії документів, які виходять від цих підприємств, установ і організацій, якщо такі копії необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них. Копії документів видаються на бланках підприємств, установ і організацій.
У такому ж порядку підприємства, установи й організації можуть видавати копії наявних у них документів, що виходять від інших підприємств, установ і організацій, від яких одержати безпосередньо копії цих документів важко або неможливо. У випадках, коли документи були виконані на бланках, при виготовленні копій відтворюються реквізити бланків.
Підприємства, установи й організації висилають також копії наявних у них документів на запити інших підприємств, установ і організацій, якщо копії таких документів необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них.
Вірність копії документа засвідчується підписом керівника або уповноваженої на те службової особи і печаткою. На копії зазначається дата її видачі і робиться відмітка про те, що оригінал документа знаходиться в даному підприємстві, установі, організації».
Порядок засвідчення копій документів визначений пунктами 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно - розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55, http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0055...).
За вказаним нормативно-правовим актом, відмітка про засвідчення копії документа складається:
-зі слів "Згідно з оригіналом",
-назви посади,
-особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища,
-дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.
Приклад:
Згідно з оригіналом
Юрисконсульт Підпис Ініціали, прізвище
20.03.2014
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в паперових та цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом 5-денний строк на мої раніше надану домашню адресу та електронну адресу, з якої отриманий цей лист. При наданні відповіді та інформації на мою публічну електронну адресу прошу всюди вилучити мої конфіденційні персональні дані, а саме мою домашню адресу та номери моїх телефонів (якщо релевантно).
22.08.21
Підпис: Н.М. Щербата
З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна

ГУ ДСНС України в Вінницькій області, Головне управління ДСНС України у Вінницькій області

1 Attachment