394Зуби

Щербата Анастасія Віталіївна

Доброго дня!

1. Департамент охорони здоров’я ВМР (ДОЗВМР)
2. Керівнику ДОЗВМР
21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 59, тел. 59-50-14, 35-00-74, e-mail: [email address], [email address],

Щербата Анастасія Віталіївна, людина з інвалідністю 2 групи, паспорт №005647758, виданий 18.01.21 0511
21037, м. Вінниця, житло (квартира)
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «А.В. Щербата». Власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою.
Цей лист є зверненням з метою реалізації моїх прав людини.
Цей лист містить 6 запитів на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
Цей лист містить 3 запити доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист містить 6 заяв на отримання інформації, необхідної мені для реалізації
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, що діє як національний закон з 11.06.20, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. В який спосіб житель м. Вінниці, включно я, може отримати безоплатне стоматологічне лікування за бюджетний кошт? Якими приписами права це передбачено? Скільки коштів виділило місто на ці цілі на 2021 рік, в розрізі місяців?
1.1. Прошу повідомити назви, авторів, реєстраційні номери, дати ухвалення, прямі інтернет-лінки на оприлюднення усіх приписів права та релевантних управлінських рішень міської влади, якими врегульоване це питання.
1.2. Прошу надати належно засвідчені паперові та цифрові (електронні) факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх приписів права та релевантних управлінських рішень міської влади, які регулюють ці питання.
2. В який спосіб житель З ІНВАЛІДНІСТЮ м. Вінниці, включно я, може отримати безоплатне стоматологічне лікування, не охоплене медичними програмами, за бюджетний кошт? Якими приписами права це передбачено? Скільки коштів виділило місто на ці цілі на 2021 рік, в розрізі місяців?
2.1. Прошу повідомити назви, авторів, реєстраційні номери, дати ухвалення, прямі інтернет-лінки на оприлюднення усіх приписів права та релевантних управлінських рішень міської влади, якими врегульоване це питання.
2.2. Прошу надати належно засвідчені паперові та цифрові (електронні) факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх приписів права та релевантних управлінських рішень міської влади, які регулюють ці питання.
3. В який спосіб житель м. Вінниці, включно я, може отримати безоплатне зубопротезування з будь-яких застосовних матеріалів на свій вибір (окрім протезування з цінних металів) за бюджетний кошт? Якими приписами права це передбачено? Скільки коштів виділило місто на ці цілі на 2021 рік, в розрізі місяців?
3.1. Прошу повідомити назви, авторів, реєстраційні номери, дати ухвалення, прямі інтернет-лінки на оприлюднення усіх приписів права та релевантних управлінських рішень міської влади, якими врегульоване це питання.
3.2. Прошу надати належно засвідчені паперові та цифрові (електронні) факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх приписів права та релевантних управлінських рішень міської влади, які регулюють ці питання.
4. В який спосіб житель З ІНВАЛІДНІСТЮ м. Вінниці, включно я, може отримати безоплатне зубопротезування з будь-яких застосовних матеріалів на свій вибір (окрім протезування з цінних металів), не охоплене медичними програмами, за бюджетний кошт? Якими приписами права це передбачено? Скільки коштів виділило місто на ці цілі на 2021 рік, в розрізі місяців?
4.1. Прошу повідомити назви, авторів, реєстраційні номери, дати ухвалення, прямі інтернет-лінки на оприлюднення усіх приписів права та релевантних управлінських рішень міської влади, якими врегульоване це питання.
4.2. Прошу надати належно засвідчені паперові та цифрові (електронні) факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх приписів права та релевантних управлінських рішень міської влади, які регулюють ці питання.
5. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації ДОЗВМР цього листа.
6. Належно засвідчені паперову та електронну (цифрову) факсимільні копії цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації ДОЗВМР.
7. При наданні відповідей на цього листа та запитаної ним інформації, для уникнення непорозумінь та різнопрочитань, прошу вказувати, на який саме номер запиту (заяви) в цьому листі надається кожна відповідь та інформація.
Роз'яснюю, що відповідно до ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v977...), який до сьогодні діє в Україні відповідно до статті 3 Закону України „Про правонаступництво України“ як такий, що не суперечить законодавству України,
«Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в л я є: 1. Встановити, що державні і громадські підприємства, установи й організації видають за заявами громадян копії документів, які виходять від цих підприємств, установ і організацій, якщо такі копії необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них. Копії документів видаються на бланках підприємств, установ і організацій.
У такому ж порядку підприємства, установи й організації можуть видавати копії наявних у них документів, що виходять від інших підприємств, установ і організацій, від яких одержати безпосередньо копії цих документів важко або неможливо. У випадках, коли документи були виконані на бланках, при виготовленні копій відтворюються реквізити бланків.
Підприємства, установи й організації висилають також копії наявних у них документів на запити інших підприємств, установ і організацій, якщо копії таких документів необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них.
Вірність копії документа засвідчується підписом керівника або уповноваженої на те службової особи і печаткою. На копії зазначається дата її видачі і робиться відмітка про те, що оригінал документа знаходиться в даному підприємстві, установі, організації».
Порядок засвідчення копій документів визначений пунктами 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно - розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55, http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0055...).
За вказаним нормативно-правовим актом, відмітка про засвідчення копії документа складається:
-зі слів "Згідно з оригіналом",
-назви посади,
-особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища,
-дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.
Приклад:
Згідно з оригіналом
Юрисконсульт Підпис Ініціали, прізвище
20.03.2014
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в паперових та електронних факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“, який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55, прошу надати мені на надану раніше домашню адресу та на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
18.08.21 Підпис: А.В. Щербата
З повагою,

Щербата Анастасія Віталіївна

ВідділЗвернень, Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради

18.08.2021. -01-117379.

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

ВідділЗвернень, Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради

1 Attachment

ВідділЗвернень, Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради

2 Attachments

ВідділЗвернень, Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради

2 Attachments