389Ковід-ліки

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!

1.Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ)
2. Керівнику МОЗ
01601, м. Київ, вул. Грушевського 7, Тел.+38 044 253 61 94
E-mail: [email address], [email address]

Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, посвідчення водія ААЩ №000548, видане 27.04.1978р. ДАІ МВС – УВС Вінницької області
21037, м. Вінниця, житло (квартира)
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата». Власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою.
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) як самостійного ефективного національного засобу юридичного захисту з 03.08.1997 року, та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) – як національного закону та джерел національного права відповідно.
Цей лист містить 14 запитів на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
Цей лист містить 5 запитів на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист містить 14 заяв на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
І. Факти
1. 15.08.21 біля 10.50 я зателефонувала за №0800602019 на гарячу лінію МОЗ з питань ковід-19. Відповіла оператор Ірина №69515, прізвище назвати відмовилась, пояснюючи це забороною керівництва на підставі внутрішніх правил. Автора, назву, номер та дату ухвалення цих внутрішніх правил теж відмовилась назвати.
1.1. З цих питань я подала їй усне звернення на ім'я МОЗ у формі заяви №55473 від 15.08.21, в якому просила надати мені на вказану мною домашню адресу а) звукозапис розмови з оператором Іриною, б) правові підстави відмови оператора Ірини назвати своє прізвище та в) офіційну назву, автора, реєстраційний номер та дату ухвалення внутрішніх правил МОЗ, якими операторам гарячої лінії заборонено називати свої прізвища клієнтам, а також г) копію самого звернення №55473 від 15.08.21.
2. Після цього я звернулась до оператора Ірини із запитанням, ради якого я телефонувала на гарячу лінію, а саме: в який спосіб амбулаторний пацієнт з ковідом може отримати безоплатні ліки для лікування ковіду як це передбачено усіма релевантними національними та міжнародними законами України?
2.1. На що оператор Ірина відповіла, що пацієнт має придбати усі ліки за власний кошт, а потім подати чеки на придбані ліки до соцзабезу та отримати там компенсацію за них. Я заперечила, що запитувала не про компенсацію, а про самі безоплатні ліки, якими пацієнт має бути забезпечений з самого початку хвороби. У відповідь почула короткі гудки.
3. Біля 11 год. я вдруге зателефонувала на ту саму гарячу лінію МОЗ. Відповів оператор Юрій, який так само відмовився назвати своє прізвище з огляду на заборону керівництва, і після довгих консультацій послався як на підставу відмови на постанову КМУ від 9 серпня 2005 р. №720 «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» (яка втратила чинність ще 11.04.2012 року), де в п.3 Правил є начебто пункт, за яким оператору присвоюється номер для його ідентифікації. На мої заперечення, що вказана постанова відноситься до договірних стосунків при наданні телекомунікаційних послуг і не має стосунку до мого дзвінка на урядову гарячу лінію, Юрій знову відмовився назвати своє прізвище, а потім і освіту.
3.1. Тоді я запитала: в який спосіб амбулаторний пацієнт з ковідом може отримати безоплатні ліки для лікування ковіду як це передбачено усіма релевантними національними та міжнародними законами України? І уточнила, що мене не цікавлять існуючі медичні програми, оскільки вони фінансують виключно стаціонарне лікування. Юрій знов пішов консультуватись, а через якийсь час я почула короткі гудки.
ІІ. Повідомлення
4. Повідомляю МОЗ про наведені факти для вжиття, ЗА ВЛАСНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ, заходів реагування з метою усунення цих порушень та унеможливлення їх та подібних в майбутньому.
ІІІ. Вимоги
5. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, що діє як національний закон з 11.06.20, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», прошу надати інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
5.1. Вжиті МОЗ, ЗА ВЛАСНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ, заходи реагування для усунення та унеможливлення в майбутньому наведених порушень.
5.2. В який спосіб амбулаторний пацієнт з ковідом може отримати безоплатні ліки для лікування ковіду як це передбачено усіма релевантними національними та міжнародними законами України? Уточнюю, що мене не цікавлять існуючі медичні програми, оскільки вони фінансують виключно стаціонарне лікування ковіду.
5.3. Яким приписом права передбачене бюджетне фінансування ліків для амбулаторного лікування ковіду, відповідно до якого, як мене проконсультували на гарячій лінії МОЗ, пацієнт має придбати усі ліки за власний кошт, а потім подати чеки на придбані ліки до соцзабезу та отримати там компенсацію за них?
5.3.1. Прошу навести усі релевантні приписи права, їх авторів, назви, номери та дати ухвалення, прямі інтернет-лінки на оприлюднення.
5.4. Яка сума коштів передбачена державою Україна на АМБУЛАТОРНЕ лікування пацієнтів з ковідом на 2020-2021 роки, в розрізі областей та місяців?
5.5. Яка сума коштів фактично профінансована державою Україна на АМБУЛАТОРНЕ лікування пацієнтів з ковідом на 2020-2021 роки, в розрізі областей та місяців?
5.6. Загальну кількість, прізвища, імена та по-батькові, фах за освітою та заробітну плату усіх операторів гарячої лінії МОЗ з питань ковід-19.
5.7. УСІ звукозаписи моїх розмов з гарячою лінією МОЗ з питань ковіду 15.08.21 – лише на мою домашню адресу, вказану мною в заяві №55473 від 15.08.21.
5.8. Які правові підстави відмови операторів МОЗ називати клієнту свої прізвища?
5.9. Яким приписом права, включно авторства МОЗ, а) заборонено оператору гарячої лінії МОЗ з питань ковіду називати своє прізвище клієнту? б) присвоєні номери операторам?
5.9.1. Прошу навести усі релевантні приписи права, їх авторів, назви, номери та дати ухвалення, прямі інтернет-лінки на оприлюднення.
5.10. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації МОЗ цього листа.
5.11. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) моєї усної заяви до МОЗ, подану на гарячу лінію МОЗ з питань ковіду №55473 від 15.08.21 з реквізитами її вхідної реєстрації МОЗ.
5.12. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації МОЗ.
6. При наданні відповідей на цього листа та запитаної ним інформації, для уникнення непорозумінь та різнопрочитань, прошу вказувати, на який саме номер запиту (заяви) в цьому листі надається кожна відповідь та інформація.
7. При наданні запитаної інформації на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, прошу вилучити з неї мою конфіденційну інформацію, а саме мою домашню адресу та мій номер телефону.
Роз'яснюю, що відповідно до ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v977...), який до сьогодні діє в Україні відповідно до статті 3 Закону України „Про правонаступництво України“ як такий, що не суперечить законодавству України,
«Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в л я є: 1. Встановити, що державні і громадські підприємства, установи й організації видають за заявами громадян копії документів, які виходять від цих підприємств, установ і організацій, якщо такі копії необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них. Копії документів видаються на бланках підприємств, установ і організацій.
У такому ж порядку підприємства, установи й організації можуть видавати копії наявних у них документів, що виходять від інших підприємств, установ і організацій, від яких одержати безпосередньо копії цих документів важко або неможливо. У випадках, коли документи були виконані на бланках, при виготовленні копій відтворюються реквізити бланків.
Підприємства, установи й організації висилають також копії наявних у них документів на запити інших підприємств, установ і організацій, якщо копії таких документів необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них.
Вірність копії документа засвідчується підписом керівника або уповноваженої на те службової особи і печаткою. На копії зазначається дата її видачі і робиться відмітка про те, що оригінал документа знаходиться в даному підприємстві, установі, організації».
Порядок засвідчення копій документів визначений пунктами 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно - розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55, http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0055...).
За вказаним нормативно-правовим актом, відмітка про засвідчення копії документа складається:
-зі слів "Згідно з оригіналом",
-назви посади,
-особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища,
-дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.
Приклад:
Згідно з оригіналом
Юрисконсульт Підпис Ініціали, прізвище
20.03.2014
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в паперових та електронних факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“, який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55, прошу надати на надану 15.08.21 мою домашню адресу та на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
16.08.21
Підпис: Н.М. Щербата
З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна