389дп17Щодо_зверн1у16повт

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
12.04.16 я звернулася особисто до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та до представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з письмовим електронним листом під назвою «Скарга, заява та запит №1у-16». Лист підписаний мною простим електронним підписом шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувачки листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами шрифтом Cambria кеглю 12.
При підписуванні листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Форма та спосіб мого електронного підпису вільно обрані мною серед запроваджених в реальне життя можливостей, наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки, в межах доступних опцій комп’ютерної техніки.
У вказаному листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», а саме: а) СКАРГУ, в порядку квазі-судової процедури, передбаченої законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; б) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; в) ЗАПИТ в порядку закону України «Про захист персональних даних» та г) ЗАПИТ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації». Ці вимоги, за приписами вказаних законів, мали бути вирішеними в строки, відповідно, від 5 днів (запит на доступ до публічної інформації) до 1 місяця (скарга).
При об’єднанні кількох вимог в одному листі я так само керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я скористалася своїм конституційним правом, і подала їх в одному листі. Зокрема, я просила (цитата):
«18. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення.
19. Відповідно до законів України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», надати мені на мою домашню адресу та, додатково, на електронну адресу [email address] належні фотокопії з оригіналів усіх документів, складених та/чи отриманих за цією скаргою, включаючи усіх звернень та подань, тощо, офісу Уповноваженого з прав людини до будь-яких юридичних та фізичних осіб.
20. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки цієї скарги шляхом надсилання їх належних фотокопій з оригіналів на мою домашню адресу та, додатково, на електронну адресу [email address].
21. Надати мені на домашню адресу та, додатково, на електронну адресу [email address] письмові відповіді з усіх питань скарги».
Серед іншого, я просила, відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5, підтвердити отримання мого електронного листа за призначенням.
Поштовий робот доставив мого листа адресату 12.04.16 об 11-11. Однак, станом на сьогодні підтвердження отримання мого електронного листа мені не надіслане.
18.06.17 через сайт Доступ до правди я подала письмовий запит до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі – Уповноважений) на доступ до публічної інформації «353дп17Щодо_зверн1у16», аналогічний цьому. Запит та вся переписка за ним розміщені за посиланням https://dostup.pravda.com.ua/request/353....
Листом від 26.06.17 №2/13-002401.17/31-42 керівник Секретаріату Уповноваженого Б.В. Крикливенко практично повністю відмовив мені в наданні запитаної інформації з такою мотивацією: «…запит не відповідає вимогам Закону України “Про захист персональних даних”, а саме не містить повну інформацію про Вас (прізвища, ім'я та по батькові), місце Вашого проживання (місце перебування) та реквізитів документа, що посвідчує Вашу особу. З огляду на вищевказане правові підстави для надання запитуваної Вами інформації та копій документів наразі відсутні».
Однак, наведені аргументи не кореспондують з моїм зверненням від 18.06.17, оскільки я не зверталась із запитом на доступ до моїх персональних даних чи їх захист, а відтак, приписи закону України “Про захист персональних даних” не є релевантними запиту. Навпаки, ст.16.1 закону України “Про захист персональних даних” передбачає, що «Порядок доступу третіх осіб до персональних даних, які знаходяться у володінні розпорядника публічної інформації, визначається Законом України "Про доступ до публічної інформації", тобто, визначає закон про публічну інформацію спеціальним в частині доступу третіх осіб до персональних даних.
Це означає, що закон України “Про захист персональних даних” НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ на відносини щодо доступу третіх осіб до персональних даних, які знаходяться у володінні розпорядника публічної інформації – такі відносини врегульовані виключно законом України "Про доступ до публічної інформації". Його правила і мають застосовуватися у випадку відсутності, за оцінкою Уповноваженого чи його посадових осіб, ідентифікації особи запитувача.
А закон України "Про доступ до публічної інформації", в свою чергу, в ст.6.7 передбачає: «7. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.»
Це означає, що, якщо п. Б.В. Крикливенко не зміг (чи не захотів) ідентифікувати мою як запитувача особу, він не зобов’язаний був надавати мені мої ж персональні дані, але ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ був надати мені УСІ запитані документи, – навіть з моїми чи будь-чиїми персональними даними, попередньо вилучивши з цих документів інформацію з обмеженим доступом.
Це означає, що наведені п. Б.В. Крикливенко аргументи є нічим іншим як його власною художньою творчістю, і не мають нічого спільного із законом. Вони свідчать лише про професійну непридатність їх автора і ганьблять український національний інститут омбудсмена.
Цим листом я звертаюсь до Уповноваженого з повторним запитом на доступ до публічної інформації, і, з огляду на наданий вище pro bono невеличкий лікнеп, сподіваюсь на адекватну відповідь (на відміну від отриманої).
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», ПОВТОРНО прошу надати мені публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Чи надсилалось мені (заявниці) Уповноваженим електронне повідомлення на моє (заявниці) ім’я про отримання/відхилення мого (заявниці) листа від 12.04.16 «Скарга, заява та запит №1у-16» як вхідного електронного документу? Так чи ні?
1.1. Якщо ТАК (надсилалось), прошу повідомити та надати:
1.1.1. його реєстраційний номер та дату;
1.1.2. належну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) електронного повідомлення Уповноваженого на моє (заявниці) ім’я про отримання/відхилення мого (заявниці) листа від 12.04.16 «Скарга, заява та запит №1у-16» як вхідного електронного документу;
1.1.3. докази факту та дати надсилання такого електронного повідомлення.
1.2. Якщо НІ (не надсилалось), прошу повідомити та надати:
1.2.1. причини такого неповідомлення;
1.2.2. перелік усіх посадових осіб Уповноваженого (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
1.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
1.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
1.2.5. суми нарахованих та виплачених Уповноваженим протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
1.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
2. Витяг з книги (реєстру тощо) Уповноваженого реєстрації електронних повідомлень про отримання/відхилення вхідного електронного документа від 12.04.16 «Скарга, заява та запит №1у-16».
3. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації мого (заявниці) листа від 12.04.16 «Скарга, заява та запит №1у-16».
4. Витяг з книги (реєстру тощо) Уповноваженого реєстрації звернень громадян за 12.04.16.
5. Витяг з книги (реєстру тощо) Уповноваженого реєстрації запитів на доступ до публічної інформації за 12.04.16.
6. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) мого (заявниці) листа від 12.04.16 «Скарга, заява та запит №1у-16» з реквізитами його вхідної реєстрації Уповноваженим.
7. Чи надсилав Уповноважений мені (заявниці) відповідь на мій (заявниці) ЗАПИТ на доступ до публічної інформації, поданий в складі листа від 12.04.16 «Скарга, заява та запит №1у-16»? Так чи ні?
7.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
7.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора відповіді.
7.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання відповіді.
7.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) відповіді.
7.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
7.2.1. причини такого ненадсилання,
7.2.2. перелік усіх посадових осіб Уповноваженого (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
7.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
7.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
7.2.5. суми нарахованих та виплачених Уповноваженим протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
7.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
8. Чи надсилав Уповноважений мені (заявниці) запитану ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ на мій (заявниці) ЗАПИТ на доступ до публічної інформації, поданий в складі листа від 12.04.16 «Скарга, заява та запит №1у-16»? Так чи ні?
8.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
8.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора листа з наданою інформацією.
8.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання листа з наданою інформацією.
8.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) листа з наданою інформацією.
8.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
8.2.1. причини такого ненадсилання,
8.2.2. перелік усіх посадових осіб Уповноваженого (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
8.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
8.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
8.2.5. суми нарахованих та виплачених Уповноваженим протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
8.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
9. Чи надсилав Уповноважений мені відповідь на мою (заявниці) ЗАЯВУ про надання інформації, необхідної мені (заявниці) для реалізації моїх прав людини, подану в складі листа від 12.04.16 «Скарга, заява та запит №1у-16»? Так чи ні?
9.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
9.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора відповіді на заяву.
9.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання відповіді на заяву.
9.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) відповіді на заяву.
9.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
9.2.1. причини такого ненадсилання,
9.2.2. перелік усіх посадових осіб Уповноваженого (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
9.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
9.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
9.2.5. суми нарахованих та виплачених Уповноваженим протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
9.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
10. Чи надсилав Уповноважений мені (заявниці) ІНФОРМАЦІЮ, НЕОБХІДНУ МЕНІ (заявниці) ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЇХ (заявниці) ПРАВ ЛЮДИНИ, запитану ЗАЯВОЮ, поданою в складі листа від 12.04.16 «Скарга, заява та запит №1у-16»? Так чи ні?
10.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
10.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора листа з наданою інформацією.
10.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання листа з наданою інформацією.
10.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) листа з наданою інформацією.
10.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
10.2.1. причини такого ненадсилання,
10.2.2. перелік усіх посадових осіб Уповноваженого (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
10.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
10.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
10.2.5. суми нарахованих та виплачених Уповноваженим протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
10.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
11. Чи надсилав Уповноважений мені (заявниці) відповідь на мій (заявниці) ЗАПИТ про доступ до моїх (заявниці) ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, поданий в складі листа від 12.04.16 «Скарга, заява та запит №1у-16»? Так чи ні?
11.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
11.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора відповіді на запит.
11.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання відповіді на запит.
11.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) відповіді на запит.
11.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
11.2.1. причини такого ненадсилання,
11.2.2. перелік усіх посадових осіб Уповноваженого (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
11.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
11.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
11.2.5. суми нарахованих та виплачених Уповноваженим протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
11.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
12. Чи надсилав мені (заявниці) Уповноважений документи з моїми (заявниці) ПЕРСОНАЛЬНИМИ ДАНИМИ, запитані ЗАПИТОМ, поданим в складі листа від 12.04.16 «Скарга, заява та запит №1у-16»? Так чи ні?
12.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
12.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора листа з моїми (заявниці) персональними даними.
12.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання листа з моїми (заявниці) персональними даними.
12.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) листа з моїми (заявниці) персональними даними.
12.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
12.2.1. причини такого ненадсилання,
12.2.2. перелік усіх посадових осіб Уповноваженого (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
12.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
12.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
12.2.5. суми нарахованих та виплачених Уповноваженим протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
12.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
13. Чи надсилав Уповноважений мені відповідь на мою (заявниці) СКАРГУ, подану в складі листа від 12.04.16 «Скарга, заява та запит №1у-16»? Так чи ні?
13.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
13.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора відповіді на скаргу.
13.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання відповіді на скаргу.
13.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) відповіді на скаргу.
13.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
13.2.1. причини такого ненадсилання,
13.2.2. перелік усіх посадових осіб Уповноваженого (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
13.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
13.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
13.2.5. суми нарахованих та виплачених Уповноваженим протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
13.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
14. Чи надсилав Уповноважений мені (заявниці) МАТЕРІАЛИ З ПЕРЕВІРКИ ТА ІНШІ РЕЛЕВАНТНІ МАТЕРІАЛИ, запитані мною (заявницею) СКАРГОЮ, поданою в складі листа від 12.04.16 «Скарга, заява та запит №1у-16»? Так чи ні?
14.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
14.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора листа з наданими матеріалами.
14.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання листа з наданими матеріалами.
14.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) листа з наданими матеріалами.
14.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
14.2.1. причини такого ненадсилання,
14.2.2. перелік усіх посадових осіб Уповноваженого (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
14.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
14.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
14.2.5. суми нарахованих та виплачених Уповноваженим протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
14.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
15. Чи складені, станом на дату вирішення цього листа, протоколи про адміністративні правопорушення, як я (заявниця) просила про це в скарзі, поданій в складі листа від 12.04.16 «Скарга, заява та запит №1у-16»? Так чи ні?
15.1. Якщо ТАК (складені), прошу надати:
15.1.1. належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх протоколів про адміністративні правопорушення, складені на вирішення листа від 12.04.16 «Скарга, заява та запит №1у-16»,
15.1.2. повідомити про подальшу долю цих протоколів;
15.1.3. належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів, релевантних протоколам про адміністративні правопорушення, складені на вирішення листа від 12.04.16 «Скарга, заява та запит №1у-16»,
15.2. Якщо НІ (не складені), прошу повідомити та надати
15.2.1. причини такої бездіяльності;
15.2.2. перелік усіх посадових осіб Уповноваженого (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таку бездіяльність;
15.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
15.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
15.2.5. суми нарахованих та виплачених Уповноваженим протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
15.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
16. Загальну кількість документів, наявних у Уповноваженого з числа запитаних цим запитом.
17. Перелік усіх документів, наявних у Уповноваженого з числа запитаних цим запитом, включаючи назву, дату, реєстраційний номер та автора (підписувача) кожного документу (якщо такі дані є), кількість сторінок кожного наявного запитаного документу.
18. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації Уповноваженим цього мого листа.
19. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації Уповноваженим.
Принагідно роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є публічною інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.20.1 закону України «Про доступ до публічної інформації, «Розпорядник інформації має надати відповідь на ЗАПИТ на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту». Це означає, що одна відповідь надається на ОДИН запит. Ні законом України «Про доступ до публічної інформації, ні іншим чинним законодавством України не передбачене право розпорядника інформації об’єднувати в одному документі кілька відповідей на кілька запитів, тим більше, кільком різним запитувачам. Відповідно до ст.19.2 Конституції України, «Органи державної влади.., їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Це означає, що колективна відповідь на кілька звернень суперечить ст.19.2 Конституції України, отже, є протиправною, а тому взагалі не вважається відповіддю на жодний із запитів, про які в ній ідеться. Це означає, що надання такої відповіді тягне персональну відповідальність винних посадових осіб, в тому числі і адміністративну, як при відсутності відповіді.
Роз’яснюю, що надання іншим особам персональних даних суб’єкта цих даних без згоди цього суб’єкта чи без законних на те повноважень, в тому числі і шляхом надання колективної відповіді на різні персональні запити, кваліфікуються як недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до незаконного доступу до них або порушення прав суб’єкта персональних даних, і тягнуть за собою персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.188-39.4, 5 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 5 100 до 17 000 грн. за КОЖНИЙ факт порушення та від 17 000 до 34 000 грн. за КОЖНИЙ ПОВТОРНИЙ протягом року факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.
Я не даю згоди на будь-яке об’єднання відповідей на різні запити.
Відповідь та запитану інформацію прошу надати на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.

З повагою,

Наталя Щербата

Дейнека, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

1 Attachment

У додатку надсилаємо лист Уповноваженого ВРУ

з прав людини від 13.07.2017 №1/13-002439.17/ЗІ-42 та додатки до нього.

 

Управління документального забезпечення

та прийому громадян.