37с17Запит+зверн11-16+повтор+скарга

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
NB! Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до нормативних приписів шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних працівників секретаріату, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
P.S. Роз'яснюю, що при підписуванні цієї скарги я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Форма та спосіб мого електронного підпису під цією скаргою вільно обрані мною серед запроваджених в реальне життя можливостей, наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки, в межах доступних опцій комп’ютерної техніки.
Цей лист є запитом на доступ до публічної інформації.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист є запитом на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист є зверненням за захистом моїх порушених прав людини шляхом квазі-судової процедури в порядку закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», в сукупності із законом України «Про звернення громадян».
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», а саме: а) ЗАПИТ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; б) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; в) СКАРГУ, в порядку квазі-судової процедури, передбаченої законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; г) ЗАПИТ в порядку закону України «Про захист персональних даних».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я скористалася своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
ІІ. Факти
1. 17.11.16 о 22-39 я звернулась до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини п. Лутковської В.В. (далі – Уповноважений) та Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі – Представник) з електронним письмовим листом «Звернення №11-16», яким повідомила про ФАКТ порушення захисту моїх персональних даних Крайчинським С.С., заступником директора Департаменту - начальником відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (далі – ДДВС МЮУ), невідомими посадовими особами Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, і просила, серед іншого, застосувати заходи реагування Уповноваженого; надати мені мої персональні дані; надати мені публічну інформацію про себе, надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини; відповідь та ухвалене рішення за зверненням просила надати мені на домашню адресу.
1.1. Електронний письмовий лист «Звернення №11-16», серед іншого, містив мої прізвище, ім’я та по-батькові; домашню та електронну адреси; реквізити документа, що посвідчує мене як фізичну особу, яка подає запит – реквізити мого пенсійного посвідчення; дату; лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до нормативних приписів шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата».
1.2. При підписуванні електронного письмового листа «Звернення №11-16» я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Форма та спосіб мого електронного підпису під електронним письмовим листом «Звернення №11-16» вільно обрані мною серед запроваджених в реальне життя можливостей, наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки, в межах доступних опцій комп’ютерної техніки.
1.3. Далі наводиться повний текст «Звернення №11-16» (цитата):
«Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
1. Уповноваженій Верховної Ради України з прав людини
2. Представнику Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини
м. Київ, 01008, вул. Інститутська, 21/8, [email address], 0800-50-17-20
потерпіла: Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, пенсійне посвідчення АА №427988, видане 15.04.02 УСЗН в Замостянському р-ні м. Вінниці
21037, м. Вінниця, ххххххххххххххххххххххххххх
оскаржувані особи: 1. Крайчинський С.С., Заступник директора Департаменту - начальника відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України
2. Невідомі посадові особи Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України
01001 м. Київ, вул. Городецького, 13; 01001, м. Київ, провул. Рильський, 10, [email address], [email address], [email address]

про складення протоколів про адміністративні
порушення в сфері захисту персональних даних,
ст.188-39.4 (5) КУпАП
З В Е Р Н Е Н Н Я №11-16
Цей лист є зверненням з метою реалізації моїх прав людини.
Цей лист є запитом на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист є запитом на доступ до публічної інформації.
Цей лист є зверненням за захистом моїх порушених прав в порядку квазі-судової процедури в порядку закону України «Про звернення громадян».
І. Резюме: Посадові особи Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України відмовили мені як суб’єкту персональних даних в доступі до власних персональних даних та не надали мені і продовжують не надавати в даний час доступу до моїх персональних даних у вигляді задокументованої інформації щодо розгляду та вирішення розгляду та вирішення мого звернення про невиконання щодо мене рішення Європейського Суду з прав людини – наявне порушення ст.ст.8.2.1), 8.2.3) закону України «Про захист персональних даних», ст.188-39.4 (5) КУпАП.
ІІ. Факти
1. 25.08.16 я подала Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (далі – ДДВС МЮУ), листа (додається), в якому об’єднала 5 письмових звернень: запит на доступ до моїх персональних даних та їх захист, заяву на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини; запит на доступ до публічної інформації; скаргу в порядку ст.82 закону України «Про виконавче провадження» та скаргу в порядку закону України «Про звернення громадян».
2. Я просила, серед іншого, надати мені 1) на мою домашню адресу та, додатково, 2) на електронну адресу [email address] доступ до моїх персональних даних та документи з моїми персональними даними у формі належних факсимільних паперових та електронних (цифрових) фотокопій з оригіналів документів, а саме:
2.1. вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації мого листа від 25.08.16;
2.2. належні факсимільні паперову та електронну (цифрову) фотокопії з оригіналу мого листа від 25.08.16 з реквізитами його вхідної реєстрації;
2.3. усіх документів, складених та/чи отриманих за листом від 25.08.16;
2.4. належні факсимільні паперову та електронну (цифрову) фотокопії з оригіналу справи виконавчого провадження з реєстраційним номером №51457964 як єдиного цілісного документу;
2.5. належні факсимільні паперову та електронну (цифрову) фотокопії з оригіналу справи з перевірки та розгляду скарги як єдиного цілісного документу.
3. Листом від 05.09.16 №Щ-21778. 25031-0-33-16/20.1/564-11 заступник директора Департаменту - начальника відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Крайчинський С.С. 07.09.16 надіслав мені, як він вказує, відповідь на мого листа від 25.08.16, однак, жодна відповідь на мій запит про доступ до моїх персональних даних не надана ні у вказаному листі, ні в будь-якому іншому до сьогодні; документи з запитаними персональними даними не надіслані мені до сьогодні.
4. Станом на сьогодні мої персональні дані та доступ до них не надані. Ненадання моїх персональних даних триває і сьогодні. Це порушення не припинене до сьогодні, є тривалим, розпочалось 05.09.16, триває в даний час і продовжує тривати надалі.
ІІІ. Релевантне право
5. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»,
5.1. ст. 2: «У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
- володілець персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;
- обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;
- персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;
- розпорядник персональних даних - фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця;
- суб’єкт персональних даних - фізична особа, персональні дані якої обробляються;»
5.2. ст.8: 2. «Суб'єкт персональних даних має право:
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;»
6. Відповідно до КУпАП,
6.1. ст.188-39:
(4) «Недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до… порушення прав суб’єкта персональних даних, -
-тягне за собою накладення штрафу… на посадових осіб.., - від трьохсот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(5)Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною четвертою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
-тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
6.2. ст.221, «Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені… 188-39… цього Кодексу…»
6.3. ст.255.1, «У справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати: 8-1) уповноважені особи секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (статті 188-39…)»
7. Відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію»: «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
8. Відповідно до закону України «Про звернення громадян»,
8.1. ст.20.2: «На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну»;
8.2. ст.20.3: «Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку».
ІV. Вимоги
Відповідно до приписів ст.ст.16, 17 закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», 8.1) ст.255.1 КУпАП, прошу:
9. Негайно скласти адміністративні протоколи про вчинення 1) заступником директора Департаменту - начальника відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Крайчинським С.С.; 2) іншими невідомими мені відповідальними посадовими особами ДДВС МЮУ адміністративних правопорушень, передбачених ст.188-39 КУпАП, – недодержання порядку захисту моїх персональних даних шляхом незаконної їх обробки у вигляді їх умисного приховування та ненадання, що призвело до порушення моїх прав як суб’єкта персональних даних – неотримання мною до сьогодні запитаних власних персональних даних та, як наслідок неможливість оскарження презюмованих порушень моїх прав людини.
9.1. Внести дані про мене як потерпілого та свідка до протоколів про вчинення посадовими особами ДДВС МЮУ адміністративних правопорушень, передбаченого ст.188-39 КУпАП.
9.2. Внести до протоколів про вчинення посадовими особами ДДВС МЮУ адміністративних правопорушень, передбачених ст.188-39 КУпАП, дані про докази у вигляді 1) мого звернення від 25.08.16, 2) листа ДДВС МЮУ від 05.09.16 та 3) моїх пояснень як потерпілого та свідка.
9.3. Подати уповноваженому суду усі зібрані релевантні матеріали про вчинення посадовими особами ДДВС МЮУ адміністративних правопорушень, передбачених ст.188-39 КУпАП, для їх розгляду в порядку ст.221 КУпАП на предмет притягнення відповідальних посадових осіб ДДВС МЮУ до адміністративної відповідальності, передбаченої ст.188-39 КУпАП.
10. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення та надати мені його належні паперову та електронну факсимільні копії (фотокопії з оригіналу) з реквізитами вхідної реєстрації.
11. Відповідно до законів України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», надати мені належні паперові та електронні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів, складених та/чи отриманих за цим зверненням, включаючи усіх звернень та подань, тощо офісу Уповноваженого з прав людини до будь-яких юридичних та фізичних осіб, а також отриманих відповідей.
12. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки цього звернення шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) на мою домашню та електронну адреси.
13. Оскільки я є інвалідом 2 групи і маю встановлені законодавством пільги, прошу розглянути це звернення у першочерговому порядку.
14. Оскільки порушення триває досить давно і продовжує тривати надалі, вчинене проти людини вразливої категорії – інваліда, потребує термінового припинення, прошу розглянути та задовольнити моє звернення у скорочений строк – протягом десяти днів, та повідомити мені реальні сукупні затрати часу на його вирішення.
15. Надати мені на домашню адресу письмові відповіді з усіх питань звернення.
P.S. Спосіб реалізації права, як і спосіб захисту порушеного права є невід’ємним правом вибору особи, і не може визначатись чиновником. Цим зверненням я обрала шлях захисту моїх порушених прав виключно інструментами законодавства в сфері захисту персональних даних в частині притягнення відповідальних осіб до адміністративної відповідальності. У зв’язку з наведеним я не даю своєї згоди на застосування будь-яких інших способів захисту моїх прав і прошу не розглядати, не враховувати, не оцінювати та не вирішувати жодної частини мого листа від 25.08.16 та листа-відповіді на нього через призму законодавства про доступ до публічної інформації та іншого релевантного законодавства, законодавства про звернення громадян.
Відповідно до ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492 ), який до сьогодні діє в Україні відповідно до статті 3 Закону України „Про правонаступництво України“ як такий, що не суперечить законодавству України,
«Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в л я є: 1. Встановити, що державні і громадські підприємства, установи й організації видають за заявами громадян копії документів, які виходять від цих підприємств, установ і організацій, якщо такі копії необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них. Копії документів видаються на бланках підприємств, установ і організацій.
У такому ж порядку підприємства, установи й організації можуть видавати копії наявних у них документів, що виходять від інших підприємств, установ і організацій, від яких одержати безпосередньо копії цих документів важко або неможливо. У випадках, коли документи були виконані на бланках, при виготовленні копій відтворюються реквізити бланків.
Підприємства, установи й організації висилають також копії наявних у них документів на запити інших підприємств, установ і організацій, якщо копії таких документів необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них.
Вірність копії документа засвідчується підписом керівника або уповноваженої на те службової особи і печаткою. На копії зазначається дата її видачі і робиться відмітка про те, що оригінал документа знаходиться в даному підприємстві, установі, організації».
Порядок засвідчення копій документів визначений пунктами 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55.
За вказаним нормативно-правовим актом, відмітка про засвідчення копії документа складається:
-зі слів "Згідно з оригіналом",
-назви посади,
-особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища,
-дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.
Приклад:
Згідно з оригіналом
Юрисконсульт Підпис Ініціали, прізвище
20.03.2014
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Міністерство юстиції України надало з цього питання роз’яснення на своєму офіційному веб-порталі (http://www.minjust.gov.ua/15101).
Повідомляю, що я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, крім домашньої адреси, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в паперових та цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом 5-денний строк на мою домашню адресу та, додатково, в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів) на електронну адресу [email address].
Додатки (в копіях): лист від 25.08.16 з запитом на доступ до персональних даних; лист-відповідь; довідка МСЕК.
Усі інші наявні докази будуть надані електронною поштою на першу ж Вашу вимогу.
17.11.16р.

Н.М. Щербата »
(Кінець цитати).
2. Наскільки мені відомо, питання, з якими я звернулася до Уповноваженого та до Представника, знаходяться в їх виключній компетенції, і, за законом, не можуть делегуватися чи в будь-який інший спосіб передаватися для вирішення будь-яким іншим органам чи посадовим особам.
2.1. Станом на сьогодні жодної відповіді Уповноваженого та Представника на «Звернення №11-16» я не отримала – ні слуху, ні духу.
2.2. Водночас, розпочате Бог знає коли порушення захисту моїх персональних даних з боку посадових осіб ДДВС МЮУ продовжується і надалі. Зокрема, 03.10.17 я виявила факт порушення (продовження порушення) моїх прав на захист моїх персональних даних з боку посадових осіб ДДВС МЮУ 03.10.17 в такий спосіб: 1) 03.10.17 я відкрила свою приватну електронну поштову скриньку, на яку просила ДДВС МЮУ надати мені мої персональні дані, і виявила, що 03.10.17 листи ДДВС МЮУ з моїми персональними даними в неї не надходили; 2) 03.10.17 я відімкнула мою сімейну поштову скриньку в моєму під’їзді, куди «Укрпошта» доставляє надіслану на нашу домашню адресу пошту, і виявила, що 03.10.17 листи ДДВС МЮУ з моїми персональними даними в неї не доставлені. Це означає, що 03.10.17 посадові особи ДДВС МЮУ порушили моє право на захист моїх персональних даних шляхом ненадання доступу (де-факто відмови в доступі) до моїх персональних даних. Оскільки запитані мною ще 25.08.16 мої персональні дані ДДВС МЮУ раніше мені не надавались, це означає, що порушення моїх прав на захист моїх персональних даних з боку посадових осіб ДДВС МЮУ, розпочате ще 08.09.16, не припинене до сьогодні, є триваючим, триває вже 1 рік та 1 місяць, і продовжує тривати надалі; а я є жертвою такого порушення протягом 1 року та 1 місяця, і продовжую бути нею і на даний час.
3. Відповідно до ст.1.1 закону України «Про запобігання корупції», «У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
- корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;
- корупція - використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей».
3.1. Тобто, корупцією, серед іншого, закон визначив – це використання, зокрема, будь-яким державним службовцем наданих йому службових повноважень з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи ІНШИХ осіб.
3.2. За законом, виключна компетенція (тобто, право + обов’язок) на складення адмінпротоколів про порушення права на захист персональних даних (ст.188-39.4 КУпАП) належить парафії Уповноваженого (ст.255 КУпАП), причому вказаний обов’язок виникає з моменту отримання секретаріатом Уповноваженого ІНФОРМАЦІЇ про ФАКТ порушення, безвідносно наявності/відсутності звернень про ініціювання адмінвідовідальності винних посадових осіб.
3.3. Виходить, якщо Уповноважений та Представник, інші невідомі мені посадові особи секретаріату протиправно не виконали свого ОБОВ’ЯЗКУ з ініціювання адмінвідовідальності винних посадових осіб ДДВС МЮУ, то в такий спосіб вони надали неправомірну вигоду винним відповідальним посадовим особам ДДВС МЮУ у вигляді неініціювання, а тому де-факто надання можливості уникнення або принаймні відстрочення на строк понад 1 рік кожним з них адміністративної відповідальності, а відтак, і сплати адмінштрафу в розмірі від 5 100 до 17 000 грн. + судових витрат в розмірі 320 грн. за кожний факт порушення, всього щонайменше за одним протоколом – від 5 420 до 17 320 грн. Звичайно, при отриманні посадовими особами ДДВС МЮУ премій за 1-2 години роботи в розмірах 8-14 млн. грн. такі штрафи для них – менше, ніж укус комара. Однак, це означає, що лише за одним епізодом нескладення адмінпротоколу за моїм зверненням (а таких епізодів є набагато більше) в діях винних посадових осіб секретаріату Уповноваженого наявні ознаки злочину з тяжкими наслідками, передбаченого ст.364.2 КК України, який віднесений до корупційних злочинів.
3.4. Цим листом я інформую Уповноваженого та Представника про вчинення Уповноваженим та Представником, іншими невідомими мені посадовими особами секретаріату Уповноваженого корупційних правопорушень у формі бездіяльності в період з 17.11.16 до сьогодні – протиправного нескладення та неспрямування до уповноваженого суду щонайменше двох протоколів про адміністративні правопорушення щодо порушення захисту персональних даних, вчинені посадовими особами ДДВС МЮУ. Ці корупційні правопорушення заборонені законом України «Про запобігання корупції» та містять ознаки кримінальних злочинів з тяжкими наслідками, передбачених ст.364.2 КК України, які віднесені до корупційних злочинів, і які тягнуть кримінальну відповідальність за їх вчинення.
4. Відповідно до ст.60.1 закону України «Про запобігання корупції», «Особам, зазначеним у пунктах 1, 2, 4 і 5 частини першої статті 3 цього Закону, а також особам, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, забороняється: 1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом; 2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.
4.1. Виходить, якщо Уповноважений та Представник, інші невідомі мені посадові особи секретаріату Уповноваженого протиправно не виконали свого ОБОВ’ЯЗКУ з розгляду та вирішення мого «Звернення №11-16», і вчинили при цьому:
4.1.1. щонайменше 7 порушень закону України «Про звернення громадян» у формі відмови де-факто в наданні мені інформації, надання якої передбачено законом України «Про звернення громадян», а також у формі надання несвоєчасно, недостовірної чи не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню мені відповідно до закону «Про звернення громадян» (а саме: 1) не повідомили мене письмово про результати перевірки «Звернення №11-16»; 2) не забезпечили мого права знайомитися з матеріалами перевірки, не надіславши мені для ознайомлення жодного з матеріалів перевірки «Звернення №11-16»; 3) не повідомили мені суть прийнятого щодо «Звернення №11-16» рішення; 4) не ознайомили мене з жодним рішенням про відмову в задоволенні вимог «Звернення №11-16» (якщо таке було); 5) не довели до мого відома в письмовій формі рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених в «Зверненні №11-16» (якщо таке було), з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови; 6) не надали відповіді за результатами розгляду «Звернення №11-16» за підписом керівника або особи, яка виконує його обов’язки; 7) не роз'яснили порядок оскарження прийнятого за «Зверненням №11-16» рішення у разі визнання «Звернення №11-16» необґрунтованою);
4.1.2. щонайменше 2 порушення у формі відмови де-факто в наданні мені інформації, надання якої передбачено законом України «Про доступ до публічної інформації», а також у формі надання несвоєчасно, недостовірної чи не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню мені відповідно до закону «Про доступ до публічної інформації» (а саме: 1) не надали мені відповіді на запит на публічну інформацію; 2) не надали мені (де-факто відмовили в наданні) запитаної публічної інформації);
4.1.3. щонайменше 3 порушення закону України «Про захист персональних даних» у формі відмови де-факто в наданні мені інформації, надання якої передбачено законом України «Про захист персональних даних», а також у формі надання несвоєчасно, недостовірної чи не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню мені відповідно до закону «Про захист персональних даних» (а саме: 1) не надали мені доступу до своїх персональних даних; 2) не довели до мого відома як особи, яка подала запит, що запит буде задоволено або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті; 3) не забезпечили, шляхом надання мені моїх персональних даних та відомостей про себе на мій запит, отримання мною, не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, змісту моїх персональних даних та відомостей про себе),
то вчинили заборонені законом України «Про запобігання корупції» правопорушення, пов’язані з корупцією – 1) відмову мені в інформації, надання якої передбачено законами України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних»; 2) надання мені несвоєчасно та не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню мені відповідно до законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних»; тобто порушення, які тягнуть адміністративну відповідальність за їх вчинення.
4.2. Цим листом я інформую Уповноваженого та Представника про вчинення Уповноваженим та Представником, іншими невідомими мені посадовими особами секретаріату Уповноваженого, при вирішенні мого «Звернення №11-16», правопорушень, пов’язаних з корупцією – 1) відмови мені в інформації, надання якої передбачено законами України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних»; 2) надання мені не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню мені відповідно до законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних»; тобто порушень, заборонених законом України «Про запобігання корупції», які тягнуть адміністративну відповідальність за їх вчинення.
4.3. Виходить, якщо посадові особи ДДВС МЮУ протиправно не виконали свого ОБОВ’ЯЗКУ і вчинили при цьому щонайменше 3 порушення закону України «Про захист персональних даних» у формі відмови де-факто в наданні мені інформації, надання якої передбачено законом України «Про захист персональних даних», а також у формі надання несвоєчасно, недостовірної чи не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню мені відповідно до закону «Про захист персональних даних» (а саме: 1) не надали мені доступу до своїх персональних даних; 2) не довели до мого відома як особи, яка подала запит, що запит буде задоволено або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті; 3) не забезпечили, шляхом надання мені моїх персональних даних та відомостей про себе на мій запит, отримання мною, не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, змісту моїх персональних даних та відомостей про себе), то вчинили заборонені законом України «Про запобігання корупції» правопорушення, пов’язані з корупцією – 1) відмову мені в інформації, надання якої передбачено законом України «Про захист персональних даних»; 2) надання мені несвоєчасно та не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню мені відповідно до закону України «Про захист персональних даних», тобто порушення, які тягнуть адміністративну відповідальність за їх вчинення.
4.4. Цим листом я інформую Уповноваженого та Представника про вчинення посадовими особами ДДВС МЮУ, при вирішенні мого листа від 25.08.16, правопорушень, пов’язаних з корупцією – 1) відмови мені в інформації, надання якої передбачено законом України «Про захист персональних даних»; 2) надання мені не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню мені відповідно до закону України «Про захист персональних даних», тобто порушень, заборонених законом України «Про запобігання корупції», які тягнуть адміністративну відповідальність за їх вчинення.
ІІ. Вимоги скарги
5. Відповідно до приписів ст.ст.11, 13-14, 16-17 закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», 8.1) ст.255.1 КУпАП, я ПОВТОРНО звертаюся до Уповноваженого та Представника з поданим мною ще 17.11.16, але ДО СЬОГОДНІ навмисно не вирішеним по суті Уповноваженим та Представником «Зверненням №11-16» і ПОВТОРНО прошу Уповноваженого та Представника:
5.1. Відкрити, за цим листом, провадження у справі про порушення прав і свобод людини і громадянина.
5.2. Провести перевірку наведених тут фактів.
5.3. ТЕРМІНОВО провести перевірку викладених в цій скарзі фактів та її розгляд в установленому законом порядку. При цьому забезпечити реалізацією моїх прав:
5.3.1. особисто викласти аргументи комісії (особі), що перевірятиме скаргу, та взяти участь у перевірці поданої скарги;
5.3.2. знайомитися з матеріалами перевірки скарги;
5.3.3. подавати додаткові матеріали та наполягати на їх запиті органом, який розглядає скаргу;
5.3.4. бути присутнім при розгляді скарги;
5.3.5. користуватися послугами адвоката або представника;
5.3.6. одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги;
5.3.7. висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду скарги;
5.3.8. вимагати відшкодування збитків, якщо вони стануть результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.
5.4. Забезпечити мою участь в перевірці та розгляді скарги; для цього повідомити мені прізвища, імена та по-батькові, найменування посад посадових осіб, яким буде доручено проводити перевірку та/чи розгляд скарги, та завчасно повідомляти про місце та час усіх запланованих заходів з перевірки та/чи розгляду скарги.
5.5. Надати мені завчасно до початку розгляду скарги можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки скарги шляхом надсилання належних їх цифрових факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
5.6. Встановити поіменно та повідомити мені усіх винних та відповідальних посадових осіб, причетних до фактів викладених в цій скарзі порушень моїх прав.
5.7. Розглянути цю скаргу в моїй присутності за місцем мого проживання, заздалегідь повідомивши час та місце розгляду.
Вказане клопотання заявляється на підставі ст.ст.21.1, 24.1, 24.2 Конституції України, ст.ст.4.1.е), 5.2, 5.3, 13.1 Конвенції ООН про права інвалідів, що є частиною українського законодавства з 30.12.2009 року, ст.ст.6.1, 8, 14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод, що є частиною українського законодавства з 24.07.1997 року, Резолюції Генеральної Асамблеї ООН №48/96 «Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів», прийнятої на 48 сесії Генеральної Асамблеї ООН 20 грудня 1993 року, ст.1.1.5), ст.ст.6.2, 12 закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» для застосування позитивної дискримінації (розумного пристосування) з метою усунення непрямої дискримінації людей з інвалідністю та забезпечення їм, через розумне пристосування, однакового з неінвалідами доступу до квазі-судової процедури розгляду звернень в порядку закону України «Про звернення громадян».
5.8. Оскільки я є малозабезпеченою людиною з інвалідністю 2 групи і, за законом, маю право на публічного адвоката, прошу забезпечити мій доступ до квазі-судової процедури з розгляду цієї скарги, гарантований ст.6.1 Конвенції, в частині права на безоплатну правову допомогу як складової забезпечення принципу рівності сторін та змагальності процедури розгляду скарги. Наведену конвенційну гарантію прошу забезпечити шляхом покладення зобов’язання на Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (21021, м. Вінниця, вул. Порика, 29, [email address], тел.0-800-213-103) направити адвоката для представництва моїх інтересів під час розгляду цієї скарги призначеної дати в призначеному місці. На моє звернення ще від 17.07.15 вказаний Центр ухвалив рішення про надання мені безоплатної правової допомоги, але так його і не виконав, адвоката для представництва моїх інтересів в квазі-судових процедурах не виділив, і адвоката я не маю.
5.9. Прошу забезпечити виконання усіх дій з перевірки та розгляду цієї скарги за моєї участі та участі публічного (призначеного) адвоката.
5.10. На доказ підставності цього мого звернення прошу застосувати факти, аргументи та докази, подані мною ще 17.11.16 в «Зверненні №11-16» та викладенні вище по тексту в складі цитати з наведеного звернення.
5.11. Негайно скласти адміністративні протоколи про вчинення 1) заступником директора Департаменту - начальником відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Крайчинським С.С.; 2) іншими невідомими мені відповідальними посадовими особами ДДВС МЮУ адміністративних правопорушень, передбачених ст.188-39.4 КУпАП, – недодержання порядку захисту моїх персональних даних шляхом незаконної їх обробки у вигляді їх умисного приховування та ненадання, що призвело до порушення моїх прав як суб’єкта персональних даних – неотримання мною до сьогодні запитаних власних персональних даних та, як наслідок неможливість оскарження презюмованих порушень моїх прав людини.
Якщо виявлені порушення є вчиненими повторно протягом року, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, прошу скласти відповідні протоколи про порушення ст.188-39.5 КУпАП.
5.12. Внести дані про мене як потерпілого та свідка до протоколів про вчинення посадовими особами ДДВС МЮУ адміністративних правопорушень, передбаченихст.188-39.4 (5) КУпАП.
5.13. Внести до протоколів про вчинення посадовими особами ДДВС МЮУ адміністративних правопорушень, передбачених ст. 188-39.4 (5) КУпАП, дані про докази у вигляді 1) мого звернення від 25.08.16, 2) листа ДДВС МЮУ від 05.09.16 та 3) моїх пояснень як потерпілого та свідка.
5.14. Подати уповноваженому суду усі зібрані релевантні матеріали про вчинення посадовими особами ДДВС МЮУ адміністративних правопорушень, передбачених ст.188-39.4 (5) КУпАП, для їх розгляду в порядку ст.221 КУпАП на предмет притягнення відповідальних посадових осіб ДДВС МЮУ до адміністративної відповідальності, передбаченої ст.188-39.4 (5) КУпАП.
5.15. Направити ДДВС МЮУ подання як акт реагування Уповноваженого, яким завимагати:
5.15.1. вжиття заходів до припинення існуючої системної протиправної різновекторної діяльності в ДДВС МЮУ з обмежень прав людини, в тому числі і на захист персональних даних;
5.15.2. негайного надання мені ДДВС МЮУ усіх моїх персональних даних, запитаних мною в листі від 25.08.16 і ненаданих до сьогодні.
5.16. За наслідками перевірки цієї скарги звернутися до суду від мого імені з позовом про поновлення ДДВС МЮУ моїх встановлених перевіркою порушених прав, а також через свого представника взяти участь в судовому процесі. Через інвалідність та стан здоров’я, ненадання мені публічного адвоката, про що я раніше неодноразово повідомляла Уповноваженого та про що надавала докази, складний сімейний стан –обоє батьки – лежачі інваліди 1А групи, я – інвалід 2 групи, донька – дитина-інвалід, – я не можу цього зробити самостійно.
5.17. Вжити, в межах наданих повноважень, усіх інших релевантних заходів до відновлення моїх порушуваних ДДВС МЮУ прав людини, викладених в цій скарзі.
5.18. Притягнути до встановленої законом відповідальності, в тому числі дисциплінарної, усіх відповідальних посадових осіб секретаріату Уповноваженого, винних в наведених тут зволіканнях із захисту моїх порушених прав та ініціювання притягнення винних посадових осіб ДДВС МЮУ до законної адміністративної відповідальності, інших порушень закону України «Про звернення громадян»; винних в порушенні моїх прав на доступ до моїх персональних даних; винних в порушенні моїх прав на доступ до публічної інформації.
5.19. Негайно скласти адміністративні протоколи про вчинення усіма винними відповідальними посадовими особами секретаріату Уповноваженого адміністративних правопорушень, передбачених ст.188-39.4 КУпАП, – недодержання порядку захисту моїх персональних даних шляхом незаконної їх обробки у вигляді їх умисного приховування та ненадання, що призвело до порушення моїх прав як суб’єкта персональних даних – неотримання мною до сьогодні запитаних власних персональних даних.
Якщо виявлені порушення є вчиненими повторно протягом року, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, прошу скласти відповідні протоколи про порушення ст.188-39.5 КУпАП.
5.20. Негайно скласти щонайменше два адміністративні протоколи про вчинення усіма винними відповідальними посадовими особами секретаріату Уповноваженого адміністративних правопорушень, передбачених:
5.20.1. ст.212-3.2 КУпАП, – (2) порушення Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме: ненадання відповіді на запит на інформацію;
5.20.2. ст.212-3.2 КУпАП, – (2) порушення Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме: ненадання інформації.
Якщо виявлені порушення є вчиненими повторно протягом року, з числа будь-яких з порушень, передбачених частинами першою - сьомою ст.212-3 КУпАП, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, прошу скласти відповідні протоколи про порушення ст.212-3.8 КУпАП.
5.21. Негайно скласти адміністративні протоколи про вчинення усіма винними відповідальними посадовими особами секретаріату Уповноваженого адміністративних правопорушень, передбачених ст.ст.212-3.7 КУпАП – незаконна відмова де-факто у прийнятті та розгляді звернення, ІНШІ порушення Закону України "Про звернення громадян", а саме щонайменше 7 порушень закону України "Про звернення громадян", хоча насправді усіх таких порушень вчинено 19 ( 1) не повідомили мене письмово про результати перевірки «Звернення №11-16»; 2) не забезпечили мого права знайомитися з матеріалами перевірки, не надіславши мені для ознайомлення жодного з матеріалів перевірки «Звернення №11-16»; 3) не повідомили мені суть прийнятого щодо «Звернення №11-16» рішення; 4) не ознайомили мене з жодним рішенням про відмову в задоволенні вимог «Звернення №11-16» (якщо таке було); 5) не довели до мого відома в письмовій формі рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених в «Зверненні №11-16» (якщо таке було), з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови; 6) не надали відповіді за результатами розгляду «Звернення №11-16» за підписом керівника або особи, яка виконує його обов’язки; 7) не роз'яснили порядок оскарження прийнятого за «Зверненням №11-16» рішення у разі визнання «Звернення №11-16» необґрунтованою).
Якщо виявлені порушення є вчиненими повторно протягом року, з числа будь-яких з порушень, передбачених частинами першою - сьомою ст.212-3 КУпАП, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, прошу скласти відповідні протоколи про порушення ст.212-3.8 КУпАП.
5.22. Внести дані про мене як потерпілого та свідка до складених протоколів про вчинення вказаних адміністративних правопорушень.
5.23. Внести до протоколів про вказані адміністративні правопорушення дані про докази у вигляді 1) мого «Звернення №11-16» від 17.11.16; 2) моїх пояснень як потерпілого та свідка.
5.24. Подати уповноваженому суду усі зібрані релевантні матеріали про вчинення усіма винними відповідальними посадовими особами секретаріату Уповноваженого адміністративних правопорушень, передбачених ст.ст. 188-39.4 (5), 212-3.2 (8), 212-3.7 (8) КУпАП, для їх розгляду в порядку ст.221 КУпАП на предмет притягнення винних до адміністративної відповідальності, передбаченої законом.
5.25. Відповідно до 20.2 закону України «Про звернення громадян», «На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну». Відтак, прошу розглянути моє звернення у скорочений 3-денний строк, оскільки моє «Звернення №11-16» від 17.11.16 розглядається вже майже рік, і щоденне зволікання з поновлення моїх порушених прав, викладених в цьому зверненні, є подальшою віктимізацією мене як жертви порушення прав людини.
5.26. Відповідно до 20.3 закону України «Про звернення громадян», «Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку». Прошу розглянути моє звернення як людини з інвалідністю 2 групи – особи, яка має пільги за законодавством, у першочерговому порядку.
5.27. Забезпечити негайне припинення, усіма наявними повноваженнями, наведених тут порушень прав людини.
5.28. Виявити та усунути причини та умови, які сприяли наведеним тут порушенням; забезпечити, усіма наявними повноваженнями, унеможливлення повторення таких порушень на майбутнє.
5.29. Вжити передбачених законом заходів та вирішити питання про притягнення у встановленому законом порядку до встановленої законом відповідальності, за наведені в цій скарзі та виявлені в ході перевірки скарги додаткові порушення моїх прав людини, усіх встановлених в ході перевірки цієї скарги винних та відповідальних посадових осіб, причетних до викладених тут та встановлених перевіркою порушень.
5.30. Не допускати безпідставної передачі розгляду цієї скарги іншим органам. Я не надаю згоди на передачу скарги та моїх персональних даних будь-яким третім особам.
5.31. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з розгляду цієї скарги шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) в цифровій (електронній) формі на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
5.32. Надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення та письмову відповідь з усіх питань скарги та цього звернення.
5.33. Письмово повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
5.34. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
5.35. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення та надати мені його належну електронну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) з реквізитами вхідної реєстрації.
5.36. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації мого листа «Звернення №11-16» від 17.11.16 та надати його належно засвідчену електронну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) з реквізитами вхідної реєстрації.
5.37. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки «Звернення №11-16» від 17.11.16 шляхом надсилання їх належно засвідчених цифрових факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) на мою електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
5.38. Надати мені належно засвідчену електронну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) відповіді Уповноваженого та/чи Представника, інших посадових осіб секретаріату Уповноваженого, на мого листа «Звернення №11-16» від 17.11.16, якщо така була, та докази факту, способу та часу надсилання мені такої відповіді.
ІІІ. Вимоги запитів на доступ до публічної інформації та персональних даних, заяви на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини
6. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», прошу надати мені мої персональні дані та інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, зокрема, публічну інформацію про себе, яка частково є також моїми персональними даними, а саме:
6.1. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення та надати мені його належну електронну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) з реквізитами вхідної реєстрації.
6.2. Належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів, складених та/чи отриманих за цим листом, включаючи усіх звернень та подань, тощо офісу Уповноваженого з прав людини до будь-яких юридичних та фізичних осіб, а також отриманих на них відповідей; усіх складених за цим зверненням протоколів про адміністративні порушення.
6.3. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з розгляду цієї скарги шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) в цифровій (електронній) формі на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
6.4. Письмово повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
6.5. Надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення та письмову відповідь з усіх питань скарги.
6.6. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
6.7. Повідомити, які конкретні заходи щодо протидії корупції та запобігання корупції вжиті Уповноваженим за наслідками розгляду цього листа та надати належно засвідчені електронні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх створених документів щодо протидії корупції.
6.8. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації мого листа «Звернення №11-16» від 17.11.16 та надати його належно засвідчену електронну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) з реквізитами вхідної реєстрації.
6.9. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки «Звернення №11-16» від 17.11.16 шляхом надсилання їх належно засвідчених цифрових факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) на мою електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
6.10. Надати мені належно засвідчену електронну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) відповіді Уповноваженого та/чи Представника, інших посадових осіб секретаріату Уповноваженого, на мого листа «Звернення №11-16» від 17.11.16, якщо така була, та докази факту, способу та часу надсилання мені такої відповіді.
6.11. Повідомити, чи складали Уповноважений та/чи Представник, інші посадові особи секретаріату Уповноваженого адміністративні протоколи про факти порушень захисту персональних даних, повідомлені мною в «Зверненні №11-16» від 17.11.16. Так чи ні?
6.11.1. Якщо ТАК (складали), прошу надати мені належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних таких протоколів, з доказами фактів, часу та способів їх вручення уповноваженим судам, на мою електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
6.11.2. Якщо НІ (не складали), прошу повідомити причини такої бездіяльності та документальне підтвердження її правомірності.
6.11.3. Якщо НІ (не складали), прошу повідомити усіх посадових осіб секретаріату Уповноваженого (найменування посади, прізвище, ім’я та по-батькові), відповідальних за таку бездіяльність.
6.12. Повідомити, які конкретні заходи щодо протидії корупції та запобігання корупції вжиті Уповноваженим за наслідками розгляду мого листа «Звернення №11-16» від 17.11.16 та надати належно засвідчені електронні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх створених документів щодо протидії корупції.
Роз’яснюю, що, відповідно до 5.6,7 закону України «Про звернення громадян», «Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається».
Принагідно роз’яснюю Вам, що, відповідно до ст. 3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло в м. Вінниці. Законом України «Про звернення громадян» надання заявниками адреси місця проживання не вимагається. Разом з тим, усі мої актуальні персональні дані про мою інвалідність, склад сім’ї тощо, включно моя адреса, та документи на їх підтвердження, надані мною раніше Уповноваженому з моїми зверненнями і наявні в нього. Зокрема, на мою актуальну адресу надісланий лист секретаріату Уповноваженого, зареєстрований за вихідним №2/7-Щ279228.16-1/02-148 від 08 лютого 2017 року.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.19 закону України «Про звернення громадян», «ст.19: Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані: …письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги…» Це означає, що одна відповідь надається на ОДНЕ звернення. Чинним законодавством України не передбачене право об’єднувати в одному документі кілька відповідей на кілька звернень. Відповідно до ст.19.2 Конституції України, «Органи державної влади.., їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Це означає, що колективна відповідь на кілька звернень суперечить ст.19.2 Конституції України, отже, є протиправною, а тому взагалі не вважається відповіддю на жодне із звернень, про які в ній ідеться. Це означає, що надання такої відповіді тягне персональну відповідальність винних посадових осіб, в тому числі і адміністративну, як при відсутності відповіді.
Я не даю згоди на будь-яке об’єднання відповідей на різні звернення.
Роз’яснюю, що в стосунках щодо доступу до своїх чи чужих персональних даних Закон України «Про доступ до публічної інформації» має перевагу і діє та застосовується як спеціальний пізніше ухвалений закон стосовно раніше ухваленого більш загального тематичного закону «Про захист персональних даних» (підстава: ст.ст.16.1, ст.16.6 закону «Про захист персональних даних», п.2 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ закону «Про доступ до публічної інформації»).
Я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк на мою електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
Усі інші докази надані раніше і наявні в Уповноваженого. Однак, при наявності потреби, ці раніше надані докази, як і всі інші наявні докази будуть надані засобами Інтернету додатково на першу ж вимогу.
04.10.17
З повагою,

Підпис: Н.М. Щербата

З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна

Боровська Юлія Олександрівна, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

1 Attachment

Доброго дня! У вкладенні надсилаємо відповідь на Ваш зfgbn від 04 жовтня 2017 року