362ФПМ

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Галина Сергіївна Щербата, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Галина Сергіївна Щербата

Доброго дня!

Міністерство соціальної політики України (МСП)
м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, 01601, [email address], [email address]

Щербата Галина Сергіївна, людина з інвалідністю 1А групи, пенсійне посвідчення №156758, видане 15.05.87 Піщанським райсоцзабезом
21037, м. Вінниця, житло (квартира)
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Г.С. Щербата». Власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою.
Цей лист є зверненням з метою реалізації моїх прав людини.
Цей лист містить 8 запитів на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
Цей лист містить 2 запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист містить 8 заяв на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
За інформацією, наданою МСП, «Мінсоцполітики наразі здійснює орієнтовні розрахунки фактичного розміру прожиткового мінімуму на основі постанови КМУ №780».
Однак, рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 25.04.2018, постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 10.07.2018 та постановою Верховного Суду від 20.12.2018 у справі №826/3639/17 постанова КМУ №780 визнана нечинною.
Це означає, що:
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №780 „Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення” є нечинною з моменту її ухвалення, тобто, з 11.10.2016. Ніхто не вправі більше її застосовувати.
2. Втратили чинність і усі рішення, ухвалені на її виконання, зокрема, наказ Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Держстату від 03.02.2017 № 178/147/31 „Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму” (зареєстровано в Мін’юсті 01.03.2017 за 281/30149). Ніхто не вправі більше його застосовувати.
3. Відновила свою дію, з 11.10.2016, постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2000 №656 „Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення”. Це означає, що вона є чинною з моменту ухвалення до сьогодні, і має виконуватися. Тим більше, що ця постанова більше захищає права людини і передбачає вищий в грошовому розмірі ФПМ, ніж скасована судом. На сьогодні постанова КМУ від 14.04.2000 №656 є єдиним чинним приписом вторинного права, на виконання закону України від 15.07.1999 №966-ХІУ «Про прожитковий мінімум”.
4. Усі рішення та дії, вчинені на виконання скасованої судом постанови КМУ, є де-факто неправомірними, і мають бути приведені у відповідність до відновленої постанови КМУ від 14.04.2000 №656. Це означає, що МСП зобов'язаний зробити нові обрахунки ФПМ на підставі відновленої постанови КМУ від 14.04.2000 №656 за весь період фактичного використання скасованої постанови КМУ від 11.10.2016 №780 – від дати її ухвалення 11.10.2016 до сьогодні, або до іншої фактичної дати припинення застосування постанови №780, якщо така дата відрізняється.
Схоже, МСП не вчинив усіх належних в цій ситуації дій, зокрема, не перерахував ФПМ за чинною постановою КМУ, і, значить, не виконав судових рішень.
Про вказані порушення права я інформую МСП для вжиття релевантних заходів до їх усунення, відповідно до наданих повноважень, ЗА ВЛАСНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ.
Вимоги
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, що діє як національний закон з 11.06.20, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Усі вжиті МСП ЗА ВЛАСНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ релевантні заходи до усунення наведених тут порушень права.
2. Хто з посадових осіб МСП чи інших установ ухвалив рішення, на виконання якого, після скасування судом постанови КМУ від 11.10.2016 №780, МСП продовжує здійснювати розрахунки фактичного розміру прожиткового мінімуму на підставі цієї ж постанови?
2.1. Прошу повідомити назву посади та місце роботи, прізвище, ім'я та по-батькові посадової особи, яка ухвалила рішення, на виконання якого, після скасування судом постанови КМУ від 11.10.2016 №780, МСП продовжує здійснювати розрахунки фактичного розміру прожиткового мінімуму на підставі цієї ж постанови.
2.2. Прошу надати належно засвідчену електронну (цифрову) факсимільну копію (фотокопії з оригіналу) рішення, на виконання якого, після скасування судом постанови КМУ від 11.10.2016 №780, МСП продовжує здійснювати розрахунки фактичного розміру прожиткового мінімуму на підставі цієї ж постанови.
3. Усі розрахунки фактичних прожиткових мінімумів за всі місяці чинності закону «Про прожитковий мінімум» з 18.08.1999 року, тобто, за місяці з липня 1999 року по даний час, обраховані МСП за постановою КМУ від 14.04.2000 №656, - навіть з врахуванням більш пізнього, ніж закон, ухвалення цієї постанови.
4. Усі розрахунки фактичних прожиткових мінімумів за всі місяці чинності закону «Про прожитковий мінімум» з 18.08.1999 року, тобто, за місяці з липня 1999 року по даний час, обраховані МСП за постановою КМУ від 14.04.2000 №656, в форматі Excel, придатному для подальшої обробки даних.
5. Джерела офіційного оприлюднення (відображення) на офіційному сайті МСП (прямі лінки) УСІХ розрахунків фактичних прожиткових мінімумів за місяці з липня 1999 року по даний час, обрахованих МСП за постановою КМУ від 14.04.2000 №656, у текстовій формі з додаванням файлів для скачування у вигляді ДОКУМЕНТІВ, оформлених за приписами Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55). На даний час жодний розрахунок ФПМ не оприлюднений (не відображений) на офіційному сайті МСП – оприлюднені лише лінки на скачування та наступного відкриття і відображення доданих файлів з текстами розрахунків офлайн. Для багатьох розрахунків і ця опція недоступна: наявні лінки лише на їх частину.
6. У випадку відсутності (частини) запитуваної інформації прошу створити її та надати мені, оскільки такий обов’язок покладений на МСП законами України.
7. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації МСП цього листа.
8. Належно засвідчену електронну (цифрову) факсимільну копію (фотокопії з оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації МСП.
9. При наданні відповідей на цього листа та запитаної ним інформації, для уникнення непорозумінь та різнопрочитань, прошу вказувати, на який саме номер запиту (заяви) в цьому листі надається кожна відповідь та інформація.
Роз'яснюю, що відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію»: «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Роз'яснюю, що відповідно до ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492 ) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v977...), який до сьогодні діє в Україні відповідно до статті 3 Закону України „Про правонаступництво України“ як такий, що не суперечить законодавству України,
«Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в л я є: 1. Встановити, що державні і громадські підприємства, установи й організації видають за заявами громадян копії документів, які виходять від цих підприємств, установ і організацій, якщо такі копії необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них. Копії документів видаються на бланках підприємств, установ і організацій.
У такому ж порядку підприємства, установи й організації можуть видавати копії наявних у них документів, що виходять від інших підприємств, установ і організацій, від яких одержати безпосередньо копії цих документів важко або неможливо. У випадках, коли документи були виконані на бланках, при виготовленні копій відтворюються реквізити бланків.
Підприємства, установи й організації висилають також копії наявних у них документів на запити інших підприємств, установ і організацій, якщо копії таких документів необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них.
Вірність копії документа засвідчується підписом керівника або уповноваженої на те службової особи і печаткою. На копії зазначається дата її видачі і робиться відмітка про те, що оригінал документа знаходиться в даному підприємстві, установі, організації».
Порядок засвідчення копій документів визначений пунктами 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно - розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55, http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0055...).
За вказаним нормативно-правовим актом, відмітка про засвідчення копії документа складається:
-зі слів "Згідно з оригіналом",
-назви посади,
-особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища,
-дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.
Приклад:
Згідно з оригіналом
Юрисконсульт Підпис Ініціали, прізвище
20.03.2014
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55), прошу надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
01.08.21 Підпис: Г.С. Щербата
З повагою,

Галина Сергіївна Щербата

Гацанюк С.П., Міністерство соціальної політики України

4 Attachments

̲˲
45/0/215-21 05.08.2021 16:16:11

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]