35РФПМопубл

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Щербата Анастасія Віталіївна, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Щербата Анастасія Віталіївна

Доброго дня!

1. Міністерство соціальної політики України (МСП)
2. Міністру соціальної політики України
м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, 01601, [email address], [email address]

Щербата Анастасія Віталіївна
35РФПМопубл
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «А.В. Щербата».
Місцем мого проживання є житло (квартира) в м.Вінниці.
Цей лист включає запити на доступ до публічної інформації.
Цей лист включає заяви на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист включає звернення з метою реалізації моїх прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян».
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) ЗАЯВИ, в порядку Закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів з метою реалізації моїх прав людини; б) ЗАПИТИ в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації»; в) ЗАПИТИ в порядку Закону України «Про захист персональних даних»; г) ЗАЯВИ, в порядку Закону України «Про інформацію» в сукупності із Законом України «Про звернення громадян»; д) СКАРГИ в порядку Закону України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян» прошу надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини; публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Чи опубліковані МСП в офіційних виданнях ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження РОЗРАХУНКИ щомісячного фактичного розміру прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, за період з 18.08.1999 по даний час? Так чи ні?
1.1. Найменування офіційних видань ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження (наприклад, «Соціальний захист», «Людина і праця», інших офіційних видань ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження), їх номери і роки видання, в яких опубліковані РОЗРАХУНКИ щомісячного фактичного розміру прожиткового мінімуму на одну особу, як це передбачено законом.
1.2. Якщо запита інформація (частково) не публікувалась, прошу негайно опублікувати в офіційних виданнях ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження усі РОЗРАХУНКИ щомісячного фактичного розміру прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, за період з 18.08.1999 по даний час, оскільки такий обов’язок покладений на МСП законами України.
2. Загальну кількість офіційних видань ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження, засновником яких є МСП, за період з 1999 року по даний час, в тому числі загальну кількість тих, що фактично видавалися в запитаний період.
3. Перелік офіційних видань ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження, засновником яких є МСП, включаючи назву видання, рік заснування, періодичність, наклад (тираж), дату останнього випуску кожного такого видання за період з 1999 року по даний час.
4. Загальну кількість усіх посадових осіб МСП України, відповідальних за опублікування в офіційних виданнях ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження РОЗРАХУНКІВ щомісячного фактичного розміру прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення.
5. Персональні дані усіх посадових осіб МСП України (а саме: прізвище, ім’я та по-батькові, найменування посади та структурного підрозділу МСП, в якому працює КОЖНА така відповідальна особа, її службові телефон та персональна електронна адреса, місце проживання), відповідальних за опублікування в офіційних виданнях ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження РОЗРАХУНКІВ щомісячного фактичного розміру прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення.
6. Формалізовані посадові повноваження (посадові інструкції тощо) усіх посадових осіб МСП України, відповідальних за опублікування в офіційних виданнях ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження РОЗРАХУНКІВ щомісячного фактичного розміру прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення.
7. У випадку відсутності (частини) запитуваної інформації прошу створити її та надати мені, оскільки такий обов’язок покладений на МСП законами України.
8. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації МСП цього листа.
9. Належно засвідчену електронну (цифрову) факсимільну копію цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації МСП.
Відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію»: «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
13.01.20
З повагою,
Підпис: А.В. Щербата – Анастасія Віталіївна Щербата
З повагою,

Щербата Анастасія Віталіївна

Красовська Г.А., Міністерство соціальної політики України

1 Attachment

__________ Information from ESET Mail Security, version of virus signature database 20688 (20200117) __________

The message was checked by ESET Mail Security.
http://www.eset.com