353дп17Щодо_зверн1у16

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
12.04.16 я звернулася особисто до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та до представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з письмовим електронним листом під назвою «Скарга, заява та запит №1у-16». Лист підписаний мною простим електронним підписом шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувачки листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами шрифтом Cambria кеглю 12.
При підписуванні листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Форма та спосіб мого електронного підпису вільно обрані мною серед запроваджених в реальне життя можливостей, наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки, в межах доступних опцій комп’ютерної техніки.
У вказаному листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», а саме: а) СКАРГУ, в порядку квазі-судової процедури, передбаченої законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; б) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; в) ЗАПИТ в порядку закону України «Про захист персональних даних» та г) ЗАПИТ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації». Ці вимоги, за приписами вказаних законів, мали бути вирішеними в строки, відповідно, від 5 днів (запит на доступ до публічної інформації) до 1 місяця (скарга).
При об’єднанні кількох вимог в одному листі я так само керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я скористалася своїм конституційним правом, і подала їх в одному листі. Зокрема, я просила (цитата):
«18. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення.
19. Відповідно до законів України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», надати мені на мою домашню адресу та, додатково, на електронну адресу [email address] належні фотокопії з оригіналів усіх документів, складених та/чи отриманих за цією скаргою, включаючи усіх звернень та подань, тощо, офісу Уповноваженого з прав людини до будь-яких юридичних та фізичних осіб.
20. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки цієї скарги шляхом надсилання їх належних фотокопій з оригіналів на мою домашню адресу та, додатково, на електронну адресу [email address].
21. Надати мені на домашню адресу та, додатково, на електронну адресу [email address] письмові відповіді з усіх питань скарги».
Серед іншого, я просила, відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5, підтвердити отримання мого електронного листа за призначенням.
Поштовий робот доставив мого листа адресату 12.04.16 об 11-11. Однак, станом на сьогодні підтвердження отримання мого електронного листа мені не надіслане.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», прошу надати мені публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Чи надсилалось мені Уповноваженим електронне повідомлення на моє ім’я про отримання/відхилення мого листа від 12.04.16 «Скарга, заява та запит №1у-16» як вхідного електронного документу? Так чи ні?
1.1. Якщо ТАК (надсилалось), прошу повідомити та надати:
1.1.1. його реєстраційний номер та дату;
1.1.2. належну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) електронного повідомлення Уповноваженого на моє ім’я про отримання/відхилення мого листа від 12.04.16 «Скарга, заява та запит №1у-16» як вхідного електронного документу;
1.1.3. докази факту та дати надсилання такого електронного повідомлення.
1.2. Якщо НІ (не надсилалось), прошу повідомити та надати:
1.2.1. причини такого неповідомлення;
1.2.2. перелік усіх посадових осіб Уповноваженого (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
1.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
1.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
1.2.5. суми нарахованих та виплачених Уповноваженим протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
1.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
2. Витяг з книги (реєстру тощо) Уповноваженого реєстрації електронних повідомлень про отримання/відхилення вхідного електронного документа від 12.04.16 «Скарга, заява та запит №1у-16».
3. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації мого листа від 12.04.16 «Скарга, заява та запит №1у-16».
4. Витяг з книги (реєстру тощо) Уповноваженого реєстрації звернень громадян за 12.04.16.
5. Витяг з книги (реєстру тощо) Уповноваженого реєстрації запитів на доступ до публічної інформації за 12.04.16.
6. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) мого листа від 12.04.16 «Скарга, заява та запит №1у-16» з реквізитами його вхідної реєстрації Уповноваженим.
7. Чи надсилав Уповноважений мені відповідь на мій ЗАПИТ на доступ до публічної інформації, поданий в складі листа від 12.04.16 «Скарга, заява та запит №1у-16»? Так чи ні?
7.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
7.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора відповіді.
7.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання відповіді.
7.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) відповіді.
7.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
7.2.1. причини такого ненадсилання,
7.2.2. перелік усіх посадових осіб Уповноваженого (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
7.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
7.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
7.2.5. суми нарахованих та виплачених Уповноваженим протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
7.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
8. Чи надсилав Уповноважений мені запитану ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ на мій ЗАПИТ на доступ до публічної інформації, поданий в складі листа від 12.04.16 «Скарга, заява та запит №1у-16»? Так чи ні?
8.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
8.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора листа з наданою інформацією.
8.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання листа з наданою інформацією.
8.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) листа з наданою інформацією.
8.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
8.2.1. причини такого ненадсилання,
8.2.2. перелік усіх посадових осіб Уповноваженого (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
8.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
8.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
8.2.5. суми нарахованих та виплачених Уповноваженим протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
8.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
9. Чи надсилав Уповноважений мені відповідь на мою ЗАЯВУ про надання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини, подану в складі листа від 12.04.16 «Скарга, заява та запит №1у-16»? Так чи ні?
9.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
9.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора відповіді на заяву.
9.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання відповіді на заяву.
9.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) відповіді на заяву.
9.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
9.2.1. причини такого ненадсилання,
9.2.2. перелік усіх посадових осіб Уповноваженого (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
9.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
9.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
9.2.5. суми нарахованих та виплачених Уповноваженим протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
9.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
10. Чи надсилав Уповноважений мені, ІНФОРМАЦІЮ, НЕОБХІДНУ МЕНІ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЇХ ПРАВ ЛЮДИНИ, запитану ЗАЯВОЮ, поданою в складі листа від 12.04.16 «Скарга, заява та запит №1у-16»? Так чи ні?
10.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
10.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора листа з наданою інформацією.
10.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання листа з наданою інформацією.
10.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) листа з наданою інформацією.
10.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
10.2.1. причини такого ненадсилання,
10.2.2. перелік усіх посадових осіб Уповноваженого (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
10.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
10.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
10.2.5. суми нарахованих та виплачених Уповноваженим протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
10.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
11. Чи надсилав Уповноважений мені відповідь на мій ЗАПИТ про доступ до моїх ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, поданий в складі листа від 12.04.16 «Скарга, заява та запит №1у-16»? Так чи ні?
11.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
11.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора відповіді на запит.
11.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання відповіді на запит.
11.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) відповіді на запит.
11.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
11.2.1. причини такого ненадсилання,
11.2.2. перелік усіх посадових осіб Уповноваженого (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
11.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
11.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
11.2.5. суми нарахованих та виплачених Уповноваженим протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
11.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
12. Чи надсилав мені Уповноважений документи з моїми ПЕРСОНАЛЬНИМИ ДАНИМИ, запитані ЗАПИТОМ, поданим в складі листа від 12.04.16 «Скарга, заява та запит №1у-16»? Так чи ні?
12.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
12.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора листа з моїми персональними даними.
12.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання листа з моїми персональними даними.
12.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) листа з моїми персональними даними.
12.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
12.2.1. причини такого ненадсилання,
12.2.2. перелік усіх посадових осіб Уповноваженого (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
12.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
12.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
12.2.5. суми нарахованих та виплачених Уповноваженим протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
12.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
13. Чи надсилав Уповноважений мені відповідь на мою СКАРГУ, подану в складі листа від 12.04.16 «Скарга, заява та запит №1у-16»? Так чи ні?
13.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
13.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора відповіді на скаргу.
13.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання відповіді на скаргу.
13.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) відповіді на скаргу.
13.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
13.2.1. причини такого ненадсилання,
13.2.2. перелік усіх посадових осіб Уповноваженого (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
13.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
13.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
13.2.5. суми нарахованих та виплачених Уповноваженим протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
13.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
14. Чи надсилав Уповноважений мені МАТЕРІАЛИ З ПЕРЕВІРКИ ТА ІНШІ РЕЛЕВАНТНІ МАТЕРІАЛИ, запитані мною СКАРГОЮ, поданою в складі листа від 12.04.16 «Скарга, заява та запит №1у-16»? Так чи ні?
14.1. Якщо ТАК (надсилав), прошу повідомити та надати:
14.1.1. Вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, а також автора листа з наданими матеріалами.
14.1.2. Докази факту, способу та дати надсилання листа з наданими матеріалами.
14.1.3. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) листа з наданими матеріалами.
14.2. Якщо НІ (не надсилав), прошу повідомити та надати
14.2.1. причини такого ненадсилання,
14.2.2. перелік усіх посадових осіб Уповноваженого (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
14.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
14.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
14.2.5. суми нарахованих та виплачених Уповноваженим протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
14.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
15. Чи складені, станом на дату вирішення цього листа, протоколи про адміністративні правопорушення, як я просила про це в скарзі, поданій в складі листа від 12.04.16 «Скарга, заява та запит №1у-16»? Так чи ні?
15.1. Якщо ТАК (складені), прошу надати:
15.1.1. належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх протоколів про адміністративні правопорушення, складені на вирішення листа від 12.04.16 «Скарга, заява та запит №1у-16»,
15.1.2. повідомити про подальшу долю цих протоколів;
15.1.3. належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів, релевантних протоколам про адміністративні правопорушення, складені на вирішення листа від 12.04.16 «Скарга, заява та запит №1у-16»,
15.2. Якщо НІ (не складені), прошу повідомити та надати
15.2.1. причини такої бездіяльності;
15.2.2. перелік усіх посадових осіб Уповноваженого (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таку бездіяльність;
15.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
15.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
15.2.5. суми нарахованих та виплачених Уповноваженим протягом 2016-2017 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
15.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
16. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації Уповноваженим цього мого листа.
17. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації Уповноваженим.
Принагідно роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є публічною інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.20.1 закону України «Про доступ до публічної інформації, «Розпорядник інформації має надати відповідь на ЗАПИТ на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту». Це означає, що одна відповідь надається на ОДИН запит. Ні законом України «Про доступ до публічної інформації, ні іншим чинним законодавством України не передбачене право розпорядника інформації об’єднувати в одному документі кілька відповідей на кілька запитів, тим більше, кільком різним запитувачам. Відповідно до ст.19.2 Конституції України, «Органи державної влади.., їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Це означає, що колективна відповідь на кілька звернень суперечить ст.19.2 Конституції України, отже, є протиправною, а тому взагалі не вважається відповіддю на жодний із запитів, про які в ній ідеться. Це означає, що надання такої відповіді тягне персональну відповідальність винних посадових осіб, в тому числі і адміністративну, як при відсутності відповіді.
Роз’яснюю, що надання іншим особам персональних даних суб’єкта цих даних без згоди цього суб’єкта чи без законних на те повноважень, в тому числі і шляхом надання колективної відповіді на різні персональні запити, кваліфікуються як недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до незаконного доступу до них або порушення прав суб’єкта персональних даних, і тягнуть за собою персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.188-39.4, 5 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 5 100 до 17 000 грн. за КОЖНИЙ факт порушення та від 17 000 до 34 000 грн. за КОЖНИЙ ПОВТОРНИЙ протягом року факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.
Я не даю згоди на будь-яке об’єднання відповідей на різні запити.
Відповідь та запитану інформацію прошу надати на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.

З повагою,

Наталя Щербата

Дейнека, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

1 Attachment

У додатку надсилаємо лист Секретаріату Уповноваженого ВРУ

з прав людини від 19.06.2017 №2/13-002401.17/ЗІ-42

 

Управління документального забезпечення

та прийому громадян.