351-7ААСперсональні

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (УПЛ)
Адреса: 01008, м. Київ-08, вул. Інститутська, 21/8
Email: [email address]

заявниця: Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, посвідчення водія ААЩ №000548, видане 27.04.1978р. ДАІ МВС – УВС Вінницької області
21037, м. Вінниця, житло (квартира)
1. Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
2. Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
3. Відповідно до закону України “Про електронні довірчі послуги”,
“Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
12) електронний підпис - електронні дані, які додаються підписувачем до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються ним як підпис;
13) електронні дані - будь-яка інформація в електронній формі”.
Цей припис права означає, що вільне обрання форми, змісту та вигляду електронного підпису є виключним правом людини (підписувача), і жодний чиновник не вправі обмежувати її в цьому праві, включно не вправі визначати, яким саме має бути електронний підпис дописувача.
4. Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата».
5. Цей лист містить звернення, віднесені законом до виключної компетенції УПЛ, зокрема, заяви про здійснення досудових дій, що уможливлюють мій доступ до національного суду в порядку КУпАП, шляхом складення протоколів про вчинення адміністративних правопорушень та подання їх уповноваженим судам.
6. Цей лист містить запити на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
7. Цей лист містить заяви на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
8. Цей лист містить запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
9. Цей лист містить звернення за захистом моїх порушених прав людини шляхом квазі-судової процедури доступу до суду в порядку ст.6.1 ЄКПЛ, практики ЄСПЛ, закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», в сукупності із законом України «Про звернення громадян».
10. Цей лист містить звернення за захистом моїх порушених прав людини шляхом досудової процедури доступу до суду в порядку ст.6.1 ЄКПЛ та практики ЄСПЛ в порядку КУпАП.
11. Цей лист не містить заяв про злочини, позовних заяв, заяв і скарг, інших процесуальних звернень, порядок розгляду яких врегульований кримінальним процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції, законами України "Про судоустрій і статус суддів" та "Про доступ до судових рішень", Кодексом адміністративного судочинства України, законами України "Про запобігання корупції", "Про виконавче провадження".
12. При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом і подаю їх в одному листі.
13. Роз’яснюю, що, відповідно до ст.3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання – житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці.
14. Наголошую, що адміністративні правопорушення в Україні вважаються настільки серйозними «напівкримінальними» (а в ряді випадків, в розумінні ЄКПЛ – і кримінально караними) порушеннями прав людини, що держава встановила покарання за них у вигляді, зокрема, фінансових сплат (штрафів) на користь суспільства – в доход бюджету. Це означає, що держава визнала жертвами адміністративних правопорушень не лише потерпілих, а суспільство в цілому. Це означає, що притягнення до адміністративної відповідальності кожного порушника є суспільно значущим і має суспільний інтерес.
І. Факти
15. Я є людиною з інвалідністю 2 групи. Інвалідність встановлена мені 15.02.2002 року.
16. 09.04.21 я надіслала до Сьомого апеляційного адміністративного суду (7ААС) безпосередньо на його офіційну електронну адресу [email address] листа 235Мовчанка7ААС (далі – лист 1), в якому об’єднала звернення в порядку законів України “Про доступ до публічної інформації”, “Про звернення громадян”, ”Про захист персональних даних”. Копія надісланого листа додається як доказ за посиланням https://drive.google.com/file/d/1PLdu6ds....
17. Того ж 09.04.21 через сайт Доступ до правди я подала до Державної судової адміністрації України (ДСА) та її керівника такого ж листа 235Мовчанка7ААС. Лист та вся переписка за ним розміщені онлайн за лінком https://dostup.pravda.com.ua/request/235....
17.1. Листом від 16.04.21 №інф/Щ477-21-430/21 ДСА переслала мого листа 235Мовчанка7ААС (далі – лист 2) керівнику апарату 7ААС Мілієнко О.А.
18. Серед іншого, у листі 235Мовчанка7ААС (обох листах) я подала такі 7 запитів на доступ до офіційних документів=публічної інформації, 7 – до моїх персональних даних та 7 заяв на отримання інформації стосовно справи 127/26785/14-а, що знаходиться на апеляційному розгляді 7ААС, в яких просила надати мені (далі – цитата з листа): «
1. В черговий раз прошу повідомити мені стан розгляду справи та дату наступного судового засідання.
2. Надати мені належно засвідчені копії усіх судових рішень 7ААС, якщо такі ухвалювались у справі.
3. Повідомити причини такої довготривалої мовчанки 7ААС на усі мої звернення.
4. Офіційну довідку суду про стан розгляду справи для надання до ЄСПЛ.
5. Державну судову адміністрацію прошу також повідомити мені усі заходи, вжиті ДСА з ВЛАСНОЇ ІНІЦІАТИВИ до поновлення моїх порушених 7ААС прав, повідомлених в цьому листі, та до притягнення до встановленої законом відповідальності винних посадових осіб.
6. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього мого листа.
7. Належно засвідчену копію цього мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації кожним адресатом».
18.1. Я просила в листі до 7ААС надати мені відповідь та запитану інформацію на мою домашню адресу, наявну в справі. Державну судову адміністрацію я просила надати запитану інформацію на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, та на мою домашню адресу, наявну в справі. Я вказала в листі, що не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
19. Станом на сьогодні жодної відповіді та запитаної інформації від 7ААС на мій лист 1 від 09.04.21 я не отримала ні в паперовій формі на домашню адресу, як я просила, ні в електронній формі на заборонену мною до вжитку приватну електронну адресу, як це стверджує 7ААС.
20. Листом від 29.04.21 №Щ-159-21/02.2-07/16621/2021 керівник апарату 7ААС Мілієнко Олена Анатоліївна, службова адреса: вул. Соборна, 48, м. Вінниця, що мешкає за адресою с. Агрономічне Вінницького району Вінницької області, службовий телефон 098-301-99-56, Електронна адреса: [email address] (https://vinrada.gov.ua/deputy_info.php?i...), у відповідь на мій лист 2 вказала, серед іншого, таке: «Ваша скарга надійшла з Державної судової адміністрації України до Суду 16.04.2021. Під час її вивчення виявлено, що її зміст є аналогічним первинному зверненню, відповідь на яке від 27.04.2021 №Щ-150-21/02.2-07/15943/2021 надіслано на Вашу електронну адресу: ххххххххх. (і вказала мою приватну електронну адресу, використання якої я заборонила листом 235Мовчанка7ААС, і на яку перестали надходити листи від 7ААС ще з осені 2020 року, про що я неодноразово повідомляла цей суд – авт.). Відповідно до частини 2 статті 8 Закону України «Про звернення громадян» (далі - Закон), не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті. Враховуючи наведене, Сьомий апеляційний адміністративний суд вважає, що Ваша СКАРГА про ненадання інформації щодо стану розгляду Ваших апеляційних скарг, заяв та звернень не підлягає розгляду з підстав, передбачених частиною 2 статті 8 Закону». (1. Хоча зі скаргою я до 7ААС не зверталась: я звернулась до ДСА, а остання 16.04.21переслала листа до 7ААС. Вперше. 2. Хоча я просила надати мені ПАПЕРОВУ відповідь та запитану інформацію на мою домашню адресу, а 7ААС цього не робив) Відповідь на мого листа в частині 6 запитів на доступ до персональних даних та до публічної інформації, а також на 6 заяв про надання інформації у вказаному листі 7ААС взагалі не надана. Запитана мною інформація так само не надана.
20.1. Цей лист-відповідь 7ААС, включно і мої конфіденційні персональні дані у формі приватної електронної адреси, оприлюднений на сайті Доступ до правди за посиланням https://dostup.pravda.com.ua/request/235... з 29.04.21 до сьогодні, тобто, протягом вже 2 місяців і 23 днів.
21. Я до сьогодні так і не отримала листа 7ААС від 27.04.2021 №Щ-150-21/02.2-07/15943/2021, як і жодного іншого електронного листа від 7ААС від осені 2020 року.
22. Мілієнко О.А. та 7ААС не звертались до мене за згодою на оприлюднення моєї приватної електронної адреси. Жодних дій до усунення вчиненого порушення та вилучення протиправно оприлюдненої моєї приватної електронної адреси ні Мілієнко О.А., ні 7ААС не вчинили, адреса оприлюднена і зараз, тобто, поширення триває.
23. Вказаними діями Мілієнко О.А. мені завдано майнової та моральної шкоди, оскільки:
1) на мою приватну адресу, доступну онлайн, посипались гори спаму, і сипляться вже майже 3 місяці, і весь цей час трафік за його доставку я мушу оплачувати за власний кошт;
2) я мушу тепер тратити масу додаткового часу для відсіювання та знищення спаму;
3) я так і не маю жодної інформації про стан розгляду моєї судової справи, яка перебуває в суді вже рік;
4) я не можу виконати вимоги ЄСПЛ та надати йому офіційну довідку суду про стан розгляду справи, яку він завимагав у мене ще 09.04.21;
5) невиконання вимог ЄСПЛ може потягнути відмову в розгляді справи і виключення справи з реєстру, і неможливість з вини суду надати ЄСПЛ затребувані відомості саме по собі додає мені нервувань.
23.1. Я є потерпілою від вказаного адміністративного правопорушення та свідком його вчинення.
ІІ. Аргументи
Я вважаю вказані дії з оприлюднення моєї приватної електронної адреси та відмову в наданні і ненадання мені моїх персональних даних, офіційних документів=публічної інформації та інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини, протиправними, виходячи з наступного:
А. Щодо порушень в галузі персональних даних
24. Відповідно до ст.32.2 Конституції України, «Не допускається… використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини».
25. Відповідно до закону України “Про захист персональних даних”,
25.1. “Стаття 2. Визначення термінів
У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
обробка персональних даних - БУДЬ-ЯКА ДІЯ або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем”.
25.2. “Стаття 8. Права суб'єкта персональних даних
Суб'єкт персональних даних має право:
3) на доступ до своїх персональних даних;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки... ненаданням чи несвоєчасним їх наданням,
7) на захист від надання відомостей, що є недостовірними;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого;”
25.3. «Стаття 11. Підстави для обробки персональних даних
1. Підставами для обробки персональних даних є:
1) згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних;
2) дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень»;
25.4. «Стаття 14. Поширення персональних даних
1. Поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних.
2. Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини».
25.5. «Стаття 15. Видалення або знищення персональних даних
2. Персональні дані підлягають видаленню або знищенню у разі:
3) видання відповідного припису Уповноваженого або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого»;
25.6. “Стаття 24. Забезпечення захисту персональних даних
Володільці, розпорядники персональних даних та треті особи зобов’язані забезпечити захист цих даних… від незаконної обробки, у тому числі незаконного… доступу до персональних даних”.
26. Відповідно до ККУ, «Стаття 182. Порушення недоторканності приватного життя
1. Незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації, крім випадків, передбачених іншими статтями цього Кодексу, -
караються штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно, або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам особи, -
караються арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
Примітка. Істотною шкодою у цій статті, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян».
Це означає, що
а) ненадання розпорядником суб'єкту персональних даних доступу до його власних персональних даних, наявних у розпорядника, є недодержанням встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до порушення прав суб’єкта персональних даних, яке тягне встановлену законом відповідальність розпорядника, а відтак, і право оскарження таких дій;
в) використання персональних даних при наявності заборони суб'єкта цих персональних даних та без дозволу закону є недодержанням встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до порушення прав суб’єкта персональних даних, яке тягне встановлену законом відповідальність розпорядника, а відтак, і право оскарження таких дій;
в) поширення персональних даних без згоди суб'єкта цих персональних даних або без дозволу закону є недодержанням встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до незаконного доступу до них, яке тягне встановлену законом відповідальність розпорядника, а відтак, і право оскарження таких дій.
27. По факту, станом на сьогодні 7ААС в особі невідомих мені посадових осіб вчинив такі 7 порушень законодавства про захист персональних даних щодо мого листа 1:
27.1. Протиправно не надав мені відповіді на листа та доступу до моїх паперових (і ніяких інших) персональних даних на 6 моїх запитів до сьогодні, а саме:
1) інформації про стан розгляду моєї судової справи та дату наступного судового засідання;
2) належно засвідчених копій усіх судових рішень 7ААС, якщо такі ухвалювались у справі;
3) інформації про причини довготривалої мовчанки 7ААС на усі мої звернення;
4) офіційної довідки суду про стан розгляду справи для надання до ЄСПЛ;
5) вхідного реєстраційного номера та дати вхідної реєстрації мого листа;
6) належно засвідченої копії мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
Ці порушення є триваючими, і продовжують тривати на даний час.
27.2. Протиправно, при наявності моєї заборони та без дозволу закону, використав мою приватну електронну адресу для стверджуваного надсилання мені електронного листа від 27.04.21, апріорі знаючи, що я його не отримаю, як не отримала багато інших - 1. При цьому на домашню адресу, вказану мною як єдиний дозволений спосіб листування, паперової відповіді та інформації не надіслав.
Це означає, що невідомі мені посадові особи 7ААС вчинили щонайменше СІМ адміністративних правопорушень щодо мого листа 1, що підпадають під ознаки вказаних в ст.18839.4 КУпАП.
28. По факту, станом на сьогодні 7ААС в особі керівника апарату Мілієнко О.А. вчинив такі 13 порушень законодавства про захист персональних даних щодо мого листа 2:
28.1. Протиправно поширив шляхом оприлюднення на сайті Доступ до правди, при наявності моєї заборони та без дозволу закону, моїх персональних даних – приватної електронної адреси, і продовжує поширювати до сьогодні, не вчиняючи жодних дій для її вилучення з сайту – 1.
Це порушення є триваючим, і продовжує тривати на даний час.
28.2. Протиправно де-факто відмовив мені в доступі до моїх персональних даних та їх наданні до сьогодні з посиланням на начебто надання відповіді раніше – 6, хоча а) факту надання цих даних раніше не було, і б) закон не дозволяє відмовляти в доступі до персональних даних з мотивацією, що такий доступ надавався раніше. Ці дії є недодержанням встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, і призвели до порушення моїх прав у формі ненадання (неотримання) доступу до моїх персональних даних на 6 моїх запитів до сьогодні, а саме:
1) інформації про стан розгляду моєї судової справи та дату наступного судового засідання;
2) належно засвідчених копій усіх судових рішень 7ААС, якщо такі ухвалювались у справі;
3) інформації про причини довготривалої мовчанки 7ААС на усі мої звернення;
4) офіційної довідки суду про стан розгляду справи для надання до ЄСПЛ;
5) вхідного реєстраційного номера та дати вхідної реєстрації мого листа;
6) належно засвідченої копії мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
Ці порушення є триваючими, і продовжують тривати на даний час.
28.3. Не надав мені вчасно і до сьогодні доступу до моїх персональних даних на 6 моїх запитів - 6, а саме:
1) інформації про стан розгляду моєї судової справи та дату наступного судового засідання;
2) належно засвідчених копій усіх судових рішень 7ААС, якщо такі ухвалювались у справі;
3) інформації про причини довготривалої мовчанки 7ААС на усі мої звернення;
4) офіційної довідки суду про стан розгляду справи для надання до ЄСПЛ;
5) вхідного реєстраційного номера та дати вхідної реєстрації мого листа;
6) належно засвідченої копії мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
Ці порушення є триваючими, і продовжують тривати на даний час.
Це означає, що керівник апарату 7ААС Мілієнко О. А. вчинила щонайменше ТРИНАДЦЯТЬ адміністративних правопорушень щодо мого листа 2, що підпадають під ознаки вказаних в ст.18839.4 КУпАП.
Б. Щодо порушень в галузі публічної інформації
29. Відповідно до Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, ратифікованої 20.05.20 законом України №631-IX, що діє як національний закон з 11.06.20,
«1.2. Для цілей цієї Конвенції:
а. (і) під поняттям «державні органи» розуміється:
1 - урядові та адміністративні органи на національному, регіональному та місцевому рівнях;
2 – органи… судової влади у тій мірі, в якій вони виконують адміністративні функції згідно з національним законодавством; органи судової влади щодо їхніх інших функцій;
3 - фізичні чи юридичні особи у тій мірі, в якій вони виконують адміністративні повноваження.
b. під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана у будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.
- 2.1. Кожна Сторона гарантує право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів».
Це означає, що кожен в Україні має право на доступ до усіх офіційних документів=публічної інформації, наявних у будь-якого органу влади, адміністративного органу України, включно до будь-якої судової справи, наявної в будь-якому суді.
30. Відповідно до закону України “Про доступ до публічної інформації”,
30.1. Стаття 10. Доступ до інформації про особу
1. Кожна особа має право:
2) доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається;
3) вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;
5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.
3. Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов'язані:
1) надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом;
2) використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом;
3) вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб.
5. Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, незаконне збирання, використання, зберігання чи поширення інформації можуть бути оскаржені.
30.2. Стаття 10-1. Публічна інформація у формі відкритих даних
1. Публічна інформація у формі відкритих даних - це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання.
3. Публічна інформація, що містить персональні дані фізичної особи, оприлюднюється та надається на запит у формі відкритих даних у разі додержання однієї з таких умов:
2) фізичні особи (суб’єкти даних), персональні дані яких містяться в інформації у формі відкритих даних, надали свою згоду на поширення таких даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
3) надання чи оприлюднення такої інформації передбачено законом».
31. По факту, станом на сьогодні 7ААС в особі невідомих мені посадових осіб вчинив такі 18 порушень доступу до публічної інформації щодо мого листа 1:
31.1. Неправомірно до сьогодні не надав відповіді на 6 моїх запитів в листі 1 на доступ до публічної інформації – 6, а саме:
1) інформації про стан розгляду моєї судової справи та дату наступного судового засідання;
2) належно засвідчених копій усіх судових рішень 7ААС, якщо такі ухвалювались у справі;
3) інформації про причини довготривалої мовчанки 7ААС на усі мої звернення;
4) офіційної довідки суду про стан розгляду справи для надання до ЄСПЛ;
5) вхідного реєстраційного номера та дати вхідної реєстрації мого листа;
6) належно засвідченої копії мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
Ці порушення є триваючими, і продовжують тривати на даний час.
31.2. Неправомірно до сьогодні не надав паперової (і ніякої) публічної інформації на 6 моїх запитів в листі 1 – 6, а саме:
1) інформації про стан розгляду моєї судової справи та дату наступного судового засідання;
2) належно засвідчених копій усіх судових рішень 7ААС, якщо такі ухвалювались у справі;
3) інформації про причини довготривалої мовчанки 7ААС на усі мої звернення;
4) офіційної довідки суду про стан розгляду справи для надання до ЄСПЛ;
5) вхідного реєстраційного номера та дати вхідної реєстрації мого листа;
6) належно засвідченої копії мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
Ці порушення є триваючими, і продовжують тривати на даний час.
31.3. Неправомірно не надав паперової (і ніякої) публічної інформації вчасно на 6 моїх запитів в листі 1 – 6, а саме:
1) інформації про стан розгляду моєї судової справи та дату наступного судового засідання;
2) належно засвідчених копій усіх судових рішень 7ААС, якщо такі ухвалювались у справі;
3) інформації про причини довготривалої мовчанки 7ААС на усі мої звернення;
4) офіційної довідки суду про стан розгляду справи для надання до ЄСПЛ;
5) вхідного реєстраційного номера та дати вхідної реєстрації мого листа;
6) належно засвідченої копії мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
Це означає, що невідомі мені посадові особи 7ААС вчинили щонайменше ВІСІМНАДЦЯТЬ адміністративних правопорушень щодо мого листа 1, що підпадають під ознаки вказаних в ст.2123.2 КУпАП.
32. По факту, станом на сьогодні 7ААС в особі керівника апарату Мілієнко О.А. вчинив такі 24 порушення доступу до публічної інформації щодо мого листа 2:
32.1. Неправомірно де-факто відмовив мені 29.04.21 в наданні публічної інформації про мене, аргументуючи начебто наданням відповіді раніше, хоча а) факту надання цих даних раніше не було, і б) закон не дозволяє відмовляти в доступі до публічної інформації з мотивацією, що вона надавалася раніше. Ці дії є порушенням встановлених законодавством приписів про доступ до офіційних документів=публічної інформації, і призвели до порушення моїх прав у формі ненадання (неотримання) публічної інформації про мене на 6 моїх запитів – 6, а саме:
1) інформації про стан розгляду моєї судової справи та дату наступного судового засідання;
2) належно засвідчених копій усіх судових рішень 7ААС, якщо такі ухвалювались у справі;
3) інформації про причини довготривалої мовчанки 7ААС на усі мої звернення;
4) офіційної довідки суду про стан розгляду справи для надання до ЄСПЛ;
5) вхідного реєстраційного номера та дати вхідної реєстрації мого листа;
6) належно засвідченої копії мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
32.2. Неправомірно до сьогодні не надав відповіді на 6 моїх запитів в листі 2 на доступ до публічної інформації – 6, а саме:
1) інформації про стан розгляду моєї судової справи та дату наступного судового засідання;
2) належно засвідчених копій усіх судових рішень 7ААС, якщо такі ухвалювались у справі;
3) інформації про причини довготривалої мовчанки 7ААС на усі мої звернення;
4) офіційної довідки суду про стан розгляду справи для надання до ЄСПЛ;
5) вхідного реєстраційного номера та дати вхідної реєстрації мого листа;
6) належно засвідченої копії мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
Ці порушення є триваючими, і продовжують тривати на даний час.
32.3. Не надав мені паперової (і ніякої) публічної інформації про мене до сьогодні на 6 моїх запитів – 6, у формі:
1) інформації про стан розгляду моєї судової справи та дату наступного судового засідання;
2) належно засвідчених копій усіх судових рішень 7ААС, якщо такі ухвалювались у справі;
3) інформації про причини довготривалої мовчанки 7ААС на усі мої звернення;
4) офіційної довідки суду про стан розгляду справи для надання до ЄСПЛ;
5) вхідного реєстраційного номера та дати вхідної реєстрації мого листа;
6) належно засвідченої копії мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
Ці порушення є триваючими, і продовжують тривати на даний час.
32.4. Не надав мені вчасно паперової (і ніякої) публічної інформації про мене на 6 моїх запитів – 6, у формі:
1) інформації про стан розгляду моєї судової справи та дату наступного судового засідання;
2) належно засвідчених копій усіх судових рішень 7ААС, якщо такі ухвалювались у справі;
3) інформації про причини довготривалої мовчанки 7ААС на усі мої звернення;
4) офіційної довідки суду про стан розгляду справи для надання до ЄСПЛ;
5) вхідного реєстраційного номера та дати вхідної реєстрації мого листа;
6) належно засвідченої копії мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
Це означає, що керівник апарату 7ААС Мілієнко О. А. вчинила щонайменше ДВАДЦЯТЬ ЧОТИРИ адміністративних правопорушення щодо мого листа 2, що підпадають під ознаки вказаних в ст.2123.2 КУпАП.
В. Щодо порушень в галузі звернень громадян
33. Відповідно до ст.15.1.закону України “Про звернення громадян», «Органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов'язані об'єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, ПРИЙМАТИ РІШЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА І ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ ЇХ ВИКОНАННЯ…»
33.1. Відповідно до закону України «Про інформацію»,
«ст.5.1. Кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів;
ст.7: 2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом.
Суб'єкт інформаційних відносин може вимагати усунення будь-яких порушень його права на інформацію.
ст11.2:…
Кожному забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, крім випадків, передбачених законом».
34. По факту, станом на сьогодні 7ААС в особі невідомих мені посадових осіб вчинив такі 12 порушень в галузі звернень громадян щодо мого листа 1:
34.1. Не надав мені до сьогодні відповіді на 6 моїх заяв – 6, у формі:
1) інформації про стан розгляду моєї судової справи та дату наступного судового засідання;
2) належно засвідчених копій усіх судових рішень 7ААС, якщо такі ухвалювались у справі;
3) інформації про причини довготривалої мовчанки 7ААС на усі мої звернення;
4) офіційної довідки суду про стан розгляду справи для надання до ЄСПЛ;
5) вхідного реєстраційного номера та дати вхідної реєстрації мого листа;
6) належно засвідченої копії мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
Ці порушення є триваючими, і продовжують тривати на даний час.
34.2. Не надав мені до сьогодні запитаної моїм зверненням громадян паперової (і ніякої) інформації про мене на 6 моїх заяв – 6, у формі:
1) інформації про стан розгляду моєї судової справи та дату наступного судового засідання;
2) належно засвідчених копій усіх судових рішень 7ААС, якщо такі ухвалювались у справі;
3) інформації про причини довготривалої мовчанки 7ААС на усі мої звернення;
4) офіційної довідки суду про стан розгляду справи для надання до ЄСПЛ;
5) вхідного реєстраційного номера та дати вхідної реєстрації мого листа;
6) належно засвідченої копії мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
Ці порушення є триваючими, і продовжують тривати на даний час.
Це означає, що невідомі мені посадові особи 7ААС вчинили щонайменше ДВАНАДЦЯТЬ адміністративних правопорушень щодо мого листа 1, що підпадають під ознаки вказаних в ст.2123.7 КУпАП.
35. По факту, станом на сьогодні 7ААС в особі керівника апарату Мілієнко О.А. вчинив такі 13 порушень в галузі звернень громадян щодо мого листа 2:
35.1. Не надав мені до сьогодні відповіді на 6 моїх заяв – 6, у формі:
1) інформації про стан розгляду моєї судової справи та дату наступного судового засідання;
2) належно засвідчених копій усіх судових рішень 7ААС, якщо такі ухвалювались у справі;
3) інформації про причини довготривалої мовчанки 7ААС на усі мої звернення;
4) офіційної довідки суду про стан розгляду справи для надання до ЄСПЛ;
5) вхідного реєстраційного номера та дати вхідної реєстрації мого листа;
6) належно засвідченої копії мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
Ці порушення є триваючими, і продовжують тривати на даний час.
35.2. Не надав мені до сьогодні запитаної моїм зверненням громадян паперової (і ніякої) інформації про мене на 6 моїх заяв – 6, у формі:
1) інформації про стан розгляду моєї судової справи та дату наступного судового засідання;
2) належно засвідчених копій усіх судових рішень 7ААС, якщо такі ухвалювались у справі;
3) інформації про причини довготривалої мовчанки 7ААС на усі мої звернення;
4) офіційної довідки суду про стан розгляду справи для надання до ЄСПЛ;
5) вхідного реєстраційного номера та дати вхідної реєстрації мого листа;
6) належно засвідченої копії мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
35.3. Відмовив мені в прийнятті та розгляді мого звернення - 1, мотивуючи його повторністю, в той час як перше НЕ вирішив по суті до сьогодні.
При цьому відмову мотивував начебто повторністю звернення. Однак, паперова відповідь та інформація, як я того просила, у відповідь на перше звернення 7ААС мені не надсилалась; натомість начебто надісланий електронний лист (який я чомусь не отримала) на заборонену мною до вжитку приватну електронну адресу. Це означає, що 7ААС не надав мені інформації в запитаній паперовій формі. Отже, перше звернення НЕ вирішене по суті. Це означає, що 7ААС не мав підстав для відмови в розгляді мого звернення. Станом на сьогодні моє друге звернення до 7ААС, переслане ДСА, так само не розглянуте, як і перше. Порушення є триваючим і продовжується до сьогодні – відмова в розгляді триває.
Це означає, що керівник апарату 7ААС Мілієнко О. А. вчинила щонайменше ТРИНАДЦЯТЬ адміністративних правопорушень щодо мого листа 2, що підпадають під ознаки вказаних в ст.2123.7 КУпАП.
36. За вказані 87 адміністративних правопорушень закон передбачає відповідальність у формі наповнення державного бюджету в сумі від 130 475 грн. до 396 950 грн., а у випадку повторності порушень – до 771 120 грн.
37. Про наведені факти я повідомляю Уповноваженого з прав людини для вжиття ним релевантних заходів ЗА ВЛАСНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ.
ІІІ. Вимоги
А. Вимоги в порядку КУпАП про вчинення дій в досудовому порядку
38. Відповідно до приписів ст.14 закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», ст.ст.254-257 КУпАП, я звертаюся до Уповноваженого як органу державної влади та посадової особи цього органу і прошу:
38.1. Відкрити, за цим листом, провадження у справі про порушення прав і свобод людини і громадянина.
38.2. Надіслати мені повідомлення в письмовій формі про прийняття звернення до розгляду.
38.3. Формалізувати відкриття провадження за цим листом та оприлюднити на офіційному сайті УПЛ як акт індивідуальної дії щодо мене.
38.4. Негайно, протягом 24 годин з моменту отримання цього листа, скласти (забезпечити складення) щонайменше 87 адміністративних протоколів про вчинення керівником апарату 7ААС Мілієнко О. А. та іншими невідомими працівниками 7ААС щонайменше 87 адміністративних правопорушень, а саме:
38.4.1. щонайменше 20 (7 за листом 1 та 13 за листом 2) – передбачених ст.188-39.4 КУпАП –
38.4.1.1. НЕДОДЕРЖАННЯ порядку ЗАХИСТУ моїх персональних даних у формі вчинення дій з протиправного стверджуваного використання Мілієнко О.А. моєї приватної електронної адреси за моїм листом 1 27.04.21, при наявності моєї заборони та без дозволу закону на таке використання, що призвело до порушення моїх прав як суб'єкта персональних даних - 1;
38.4.1.2. НЕДОДЕРЖАННЯ порядку ЗАХИСТУ моїх персональних даних, у формі бездіяльності невідомих посадових осіб 7ААС з надання мені доступу до моїх персональних даних на 6 моїх запитів з 09.04.21 до сьогодні за листом 1, та з 16.04.21 до сьогодні за листом 2 (всього 12), що призвело до порушення моїх прав на доступ до моїх персональних даних у формі їх неотримання до сьогодні - 12, а саме:
1) інформації про стан розгляду моєї судової справи та дату наступного судового засідання;
2) належно засвідчених копій усіх судових рішень 7ААС, якщо такі ухвалювались у справі;
3) інформації про причини довготривалої мовчанки 7ААС на усі мої звернення;
4) офіційної довідки суду про стан розгляду справи для надання до ЄСПЛ;
5) вхідного реєстраційного номера та дати вхідної реєстрації мого листа;
6) належно засвідченої копії мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
Порушення є триваючими і продовжують тривати і в даний час.
38.4.1.3. НЕДОДЕРЖАННЯ порядку ЗАХИСТУ моїх персональних даних, шляхом протиправного, без моєї згоди та без дозволу закону на це, поширення моїх персональних даних оприлюдненням Мілієнко О.А. 29.04.21 до сьогодні моєї приватної електронної адреси на сайті Доступ до правди за моїм листом 2, що призвело до порушення моїх прав як суб'єкта персональних даних- 1. Це порушення є триваючим і продовжує тривати і в даний час.
38.4.1.4. НЕДОДЕРЖАННЯ порядку ЗАХИСТУ моїх персональних даних, у формі протиправної відмови Мілієнко О.А. 29.04.21 в наданні мені доступу до моїх персональних даних за моїм листом 2 на 6 моїх запитів, що призвело до порушення моїх прав на доступ до моїх персональних даних у формі їх неотримання до сьогодні - 6, а саме:
1) інформації про стан розгляду моєї судової справи та дату наступного судового засідання;
2) належно засвідчених копій усіх судових рішень 7ААС, якщо такі ухвалювались у справі;
3) інформації про причини довготривалої мовчанки 7ААС на усі мої звернення;
4) офіційної довідки суду про стан розгляду справи для надання до ЄСПЛ;
5) вхідного реєстраційного номера та дати вхідної реєстрації мого листа;
6) належно засвідченої копії мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
38.4.2. щонайменше 42 (18 за листом 1 та 24 за листом 2) – передбачених ст.2123.2 КУпАП –
38.4.2.1. ПОРУШЕННЯ Закону України "Про ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ", а саме: ненадання відповіді на 6 моїх запитів за листом 1 до сьогодні – 6, а саме:
1) інформації про стан розгляду моєї судової справи та дату наступного судового засідання;
2) належно засвідчених копій усіх судових рішень 7ААС, якщо такі ухвалювались у справі;
3) інформації про причини довготривалої мовчанки 7ААС на усі мої звернення;
4) офіційної довідки суду про стан розгляду справи для надання до ЄСПЛ;
5) вхідного реєстраційного номера та дати вхідної реєстрації мого листа;
6) належно засвідченої копії мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
Ці порушення є триваючими і продовжують тривати і в даний час.
38.4.2.2. ПОРУШЕННЯ Закону України "Про ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ", а саме: ненадання запитаної публічної інформації про мене на 6 моїх запитів за листом 1 до сьогодні – 6, а саме:
1) інформації про стан розгляду моєї судової справи та дату наступного судового засідання;
2) належно засвідчених копій усіх судових рішень 7ААС, якщо такі ухвалювались у справі;
3) інформації про причини довготривалої мовчанки 7ААС на усі мої звернення;
4) офіційної довідки суду про стан розгляду справи для надання до ЄСПЛ;
5) вхідного реєстраційного номера та дати вхідної реєстрації мого листа;
6) належно засвідченої копії мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
Ці порушення є триваючими і продовжують тривати і в даний час.
38.4.2.3. ПОРУШЕННЯ Закону України "Про ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ", а саме: ненадання вчасно запитаної публічної інформації про мене на 6 моїх запитів за листом 1 до сьогодні – 6, а саме:
1) інформації про стан розгляду моєї судової справи та дату наступного судового засідання;
2) належно засвідчених копій усіх судових рішень 7ААС, якщо такі ухвалювались у справі;
3) інформації про причини довготривалої мовчанки 7ААС на усі мої звернення;
4) офіційної довідки суду про стан розгляду справи для надання до ЄСПЛ;
5) вхідного реєстраційного номера та дати вхідної реєстрації мого листа;
6) належно засвідченої копії мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
38.4.2.4. ПОРУШЕННЯ Закону України "Про ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ", а саме: неправомірна де-факто відмова мені Мілієнко О.А. 29.04.21 в наданні публічної інформації про мене на 6 моїх запитів за листом 2, з мотивацією надання відповіді раніше -6, а саме:
1) інформації про стан розгляду моєї судової справи та дату наступного судового засідання;
2) належно засвідчених копій усіх судових рішень 7ААС, якщо такі ухвалювались у справі;
3) інформації про причини довготривалої мовчанки 7ААС на усі мої звернення;
4) офіційної довідки суду про стан розгляду справи для надання до ЄСПЛ;
5) вхідного реєстраційного номера та дати вхідної реєстрації мого листа;
6) належно засвідченої копії мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
38.4.2.5. ПОРУШЕННЯ Закону України "Про ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ", а саме: ненадання відповіді на 6 моїх запитів за листом 2 до сьогодні – 6, а саме:
1) інформації про стан розгляду моєї судової справи та дату наступного судового засідання;
2) належно засвідчених копій усіх судових рішень 7ААС, якщо такі ухвалювались у справі;
3) інформації про причини довготривалої мовчанки 7ААС на усі мої звернення;
4) офіційної довідки суду про стан розгляду справи для надання до ЄСПЛ;
5) вхідного реєстраційного номера та дати вхідної реєстрації мого листа;
6) належно засвідченої копії мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
Ці порушення є триваючими і продовжують тривати і в даний час.
38.4.2.6. ПОРУШЕННЯ Закону України "Про ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ", а саме: ненадання запитаної паперової (і ніякої) публічної інформації про мене на 6 моїх запитів за листом 2 до сьогодні – 6, а саме:
1) інформації про стан розгляду моєї судової справи та дату наступного судового засідання;
2) належно засвідчених копій усіх судових рішень 7ААС, якщо такі ухвалювались у справі;
3) інформації про причини довготривалої мовчанки 7ААС на усі мої звернення;
4) офіційної довідки суду про стан розгляду справи для надання до ЄСПЛ;
5) вхідного реєстраційного номера та дати вхідної реєстрації мого листа;
6) належно засвідченої копії мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
Ці порушення є триваючими і продовжують тривати і в даний час.
38.4.2.7. ПОРУШЕННЯ Закону України "Про ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ", а саме: ненадання вчасно запитаної публічної інформації про мене на 6 моїх запитів за листом 2 – 6, а саме:
1) інформації про стан розгляду моєї судової справи та дату наступного судового засідання;
2) належно засвідчених копій усіх судових рішень 7ААС, якщо такі ухвалювались у справі;
3) інформації про причини довготривалої мовчанки 7ААС на усі мої звернення;
4) офіційної довідки суду про стан розгляду справи для надання до ЄСПЛ;
5) вхідного реєстраційного номера та дати вхідної реєстрації мого листа;
6) належно засвідченої копії мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
38.4.3. щонайменше 25 (12 на лист 1 та 13 на лист 2) – передбачених ст.2123.7 КУпАП –
38.4.3.1. ІНШЕ ПОРУШЕННЯ закону України «Про ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН», а саме: ненадання відповіді на 6 моїх заяв в листі 1 – 6, а саме:
1) інформації про стан розгляду моєї судової справи та дату наступного судового засідання;
2) належно засвідчених копій усіх судових рішень 7ААС, якщо такі ухвалювались у справі;
3) інформації про причини довготривалої мовчанки 7ААС на усі мої звернення;
4) офіційної довідки суду про стан розгляду справи для надання до ЄСПЛ;
5) вхідного реєстраційного номера та дати вхідної реєстрації мого листа;
6) належно засвідченої копії мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
Ці порушення є триваючими і продовжують тривати і в даний час.
38.4.3.2. ІНШЕ ПОРУШЕННЯ закону України «Про ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН», а саме: ненадання запитаної паперової (і ніякої) інформації на 6 моїх заяв в листі 1 – 6, а саме:
1) інформації про стан розгляду моєї судової справи та дату наступного судового засідання;
2) належно засвідчених копій усіх судових рішень 7ААС, якщо такі ухвалювались у справі;
3) інформації про причини довготривалої мовчанки 7ААС на усі мої звернення;
4) офіційної довідки суду про стан розгляду справи для надання до ЄСПЛ;
5) вхідного реєстраційного номера та дати вхідної реєстрації мого листа;
6) належно засвідченої копії мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
Ці порушення є триваючими і продовжують тривати і в даний час.
38.4.3.3. Незаконна ВІДМОВА У прийнятті та РОЗГЛЯДІ ЗВЕРНЕННЯ, а саме пересланого ДСА 16.04.21 мого листа 235Мовчанка7ААС, з мотивацією його повторності. Порушення є триваючим і продовжується до сьогодні – відмова в розгляді триває.
38.4.3.4. ІНШЕ ПОРУШЕННЯ закону України «Про ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН», а саме: ненадання відповіді на 6 моїх заяв в листі 2 – 6, а саме:
1) інформації про стан розгляду моєї судової справи та дату наступного судового засідання;
2) належно засвідчених копій усіх судових рішень 7ААС, якщо такі ухвалювались у справі;
3) інформації про причини довготривалої мовчанки 7ААС на усі мої звернення;
4) офіційної довідки суду про стан розгляду справи для надання до ЄСПЛ;
5) вхідного реєстраційного номера та дати вхідної реєстрації мого листа;
6) належно засвідченої копії мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
Ці порушення є триваючими і продовжують тривати і в даний час.
38.4.3.5. ІНШЕ ПОРУШЕННЯ закону України «Про ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН», а саме: ненадання запитаної інформації на 6 моїх заяв в листі 2 – 6, а саме:
1) інформації про стан розгляду моєї судової справи та дату наступного судового засідання;
2) належно засвідчених копій усіх судових рішень 7ААС, якщо такі ухвалювались у справі;
3) інформації про причини довготривалої мовчанки 7ААС на усі мої звернення;
4) офіційної довідки суду про стан розгляду справи для надання до ЄСПЛ;
5) вхідного реєстраційного номера та дати вхідної реєстрації мого листа;
6) належно засвідченої копії мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
Ці порушення є триваючими і продовжують тривати і в даний час.
38.5. Якщо виявлені порушення є вчиненими повторно протягом року, за яке порушника вже було піддано адміністративному стягненню, прошу скласти відповідні протоколи про наведені порушення за ст.ст.18839.5 та 2123.9 КУпАП.
38.6. Внести дані про мене як потерпілого та свідка до протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, складених за цим листом.
38.7. Внести до протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, складених за цим листом, дані про докази у вигляді:
1) мого листа 235Мовчанка7ААС (лист 1), надісланого безпосередньо на офіційну електронну адресу 7ААС [email address] 09.04.21 (додається за посиланням https://drive.google.com/file/d/1PLdu6ds...
2) мого листа 235Мовчанка7ААС (лист 2), поданого мною ДСА через сайт Доступ до правди і пересланого останньою до 7ААС 16.04.21. Лист та вся переписка за ним розміщені онлайн за лінком https://dostup.pravda.com.ua/request/235...
3) листа ДСА до 7ААС від 16.04.21 про пересилання мого листа 2 (розміщений онлайн за лінком https://dostup.pravda.com.ua/request/235...
4) листа-відповіді 7ААС мені від 29.04.21 (розміщений онлайн за лінком https://dostup.pravda.com.ua/request/235...
5) моїх пояснень як потерпілої та свідка.
38.8. Оприлюднити усі складені за цим листом протоколи про адміністративне правопорушення на офіційному сайті УПЛ як акти індивідуальної дії щодо мене.
38.9. Подати уповноваженому суду усі зібрані релевантні матеріали про вчинення вказаних тут адміністративних правопорушень, передбачених ст.ст.18839.4 (5), 2123.2 (9), 2123.7(9) КУпАП, для їх розгляду в порядку ст.221 КУпАП на предмет притягнення відповідальних посадових осіб до адміністративної відповідальності.
38.10. Оприлюднити листи про подання УПЛ уповноваженому суду усіх зібраних релевантних матеріалів про вчинення вказаних тут адміністративних правопорушень на офіційному сайті УПЛ як акти індивідуальної дії.
Б. Вимоги скарги в порядку законів України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», «Про звернення громадян»
39. Відповідно до приписів ст.14 закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», я звертаюся до Уповноваженого як органу державної влади та посадової особи цього органу і прошу:
39.1. Провести перевірку викладених в цій скарзі фактів та її розгляд в установленому законом порядку. При цьому забезпечити реалізацію моїх прав:
39.1.1. особисто викласти аргументи комісії (особі), що перевірятиме звернення, та взяти участь у перевірці поданої скарги;
39.1.2. знайомитися з матеріалами перевірки скарги;
39.1.3. подавати додаткові матеріали та наполягати на їх запиті органом, який розглядає звернення;
39.1.4. бути присутнім при розгляді скарги;
39.1.5. користуватися послугами адвоката або представника;
39.1.6. одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги;
39.1.7. висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду скарги;
39.1.8. вимагати відшкодування збитків, якщо вони стануть результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.
39.2. Забезпечити мою участь в перевірці та розгляді скарги; для цього повідомити мені прізвища, імена та по-батькові, найменування посад посадових осіб, яким буде доручено проводити перевірку та/чи розгляд скарги, та завчасно повідомляти про місце та час усіх запланованих заходів з перевірки та/чи розгляду скарги.
39.3. Надати мені завчасно до початку розгляду скарги можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки скарги шляхом надсилання належних їх цифрових факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
39.4. Встановити поіменно та повідомити мені усіх винних та відповідальних посадових осіб, причетних до фактів викладених в цій скарзі порушень моїх прав.
39.5. Розглянути це звернення в моїй присутності за місцем мого проживання, заздалегідь повідомивши час та місце розгляду.
39.5.1. Вказане клопотання заявляється на підставі ст.ст.21.1, 24.1, 24.2 Конституції України, ст.ст.4.1.е), 5.2, 5.3, 13.1 Конвенції ООН про права інвалідів, що є частиною українського законодавства з 30.12.2009 року, ст.ст.6.1, 8, 14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод, що є частиною українського законодавства з 24.07.1997 року, Резолюції Генеральної Асамблеї ООН №48/96 «Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів», прийнятої на 48 сесії Генеральної Асамблеї ООН 20 грудня 1993 року, ст.1.1.5), ст.ст.6.2, 12 закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» для застосування позитивної дискримінації (розумного пристосування) з метою усунення непрямої дискримінації людей з інвалідністю та забезпечення їм, через розумне пристосування, однакового з неінвалідами доступу до квазі-судової процедури розгляду звернень в порядку закону України «Про звернення громадян».
39.6. Оскільки я є малозабезпеченою людиною з інвалідністю 2 групи і, за законом, маю право на публічного адвоката, прошу забезпечити мій доступ до квазі-судової процедури з розгляду цієї скарги, гарантований ст.6.1 Конвенції, в частині права на безоплатну правову допомогу як складової забезпечення принципу рівності сторін та змагальності процедури розгляду скарги. Наведену конвенційну гарантію прошу забезпечити шляхом покладення зобов’язання на Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (21021, м. Вінниця, вул. Порика, 29, тел.0-800-213-103) направити адвоката для представництва моїх інтересів під час розгляду цієї скарги призначеної дати в призначеному місці. На моє звернення ще від 17.07.15 вказаний Центр ухвалив рішення про надання мені безоплатної правової допомоги, але так його і не виконав, адвоката для представництва моїх інтересів в квазі-судових процедурах не виділив, і адвоката я не маю.
39.7. Прошу забезпечити виконання усіх дій з перевірки та розгляду цієї скарги за моєї участі та участі публічного (призначеного) адвоката.
40. Вжити, в межах наданих повноважень, усіх інших релевантних заходів до відновлення моїх порушуваних прав людини, викладених в цій скарзі.
41. Прошу розглянути та вирішити цю скаргу у встановлений законом України «Про звернення громадян» строк невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня її отримання, тобто до 17.08.21.
42. Відповідно до 20.3 закону України «Про звернення громадян», «Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку». Прошу розглянути моє звернення як людини з інвалідністю 2 групи – особи, яка має пільги за законодавством, у першочерговому порядку.
43. Забезпечити негайне припинення, усіма наявними повноваженнями, наведених тут порушень прав людини.
44. Виявити та усунути причини та умови, які сприяли наведеним тут порушенням; забезпечити, усіма наявними повноваженнями, унеможливлення повторення таких порушень на майбутнє.
45. Вжити передбачених законом заходів та вирішити питання про притягнення у встановленому законом порядку до встановленої законом відповідальності, за наведені в цій скарзі та виявлені в ході перевірки скарги додаткові порушення моїх прав людини, усіх встановлених в ході перевірки цієї скарги винних та відповідальних посадових осіб, причетних до викладених тут та встановлених перевіркою порушень.
46. Не допускати безпідставної передачі розгляду цієї скарги іншим органам. Я не надаю згоди на передачу скарги та моїх персональних даних будь-яким третім особам.
47. Надати мені перелік усіх документів, складених та/чи отриманих за цим листом, включаючи усіх звернень та подань, тощо офісу Уповноваженого до будь-яких юридичних та фізичних осіб, а також отриманих на них відповідей; усіх складених за цим зверненням протоколів про адміністративні порушення, а саме найменування кожного документу, його автора, вихідний реєстраційний номер та дату, вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації секретаріатом Уповноваженого.
48. Надати мені належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів, складених та/чи отриманих за цим листом, включаючи усіх звернень та подань, тощо офісу Уповноваженого до будь-яких юридичних та фізичних осіб, а також отриманих на них відповідей; усіх складених за цим зверненням протоколів про адміністративні порушення.
49. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки та розгляду цієї скарги шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) в цифровій (електронній) формі на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
50. Надати мені на електронну адресу, з якої я надсилаю цей лист, письмове рішення та письмову відповідь з усіх питань скарги та цього звернення.
51. Письмово повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
52. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
53. Усі вчинені за цим листом акти індивідуальної дії (рішення дії чи бездіяльність) оприлюднити на офіційному сайті УПЛ.
54. Повідомити мені джерело офіційного оприлюднення (прямі інтернет-лінки) усіх вчинених за цим листом актів індивідуальної дії.
55. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення.
56. Надати мені належну електронну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього звернення з реквізитами вхідної реєстрації.
В. Вимоги в порядку закону України «Про захист персональних даних»
57. Відповідно до приписів ст.22, 23 закону України «Про захист персональних даних» в порядку контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних прошу видати обов’язкову до виконання 7ААС, адміністрації сайту Доступ до правди та іншим причетним до вирішення питання особам вимогу (припис) про усунення порушень законодавства про захист персональних даних щодо мене, а саме:
57.1. Про негайне видалення моєї приватної електронної адреси з оприлюдненого за посиланням https://dostup.pravda.com.ua/request/235... листа керівника апарату 7ААС Мілієнко О.А. від 29.04.21 №Щ-159-21/02.2-07/16621/2021.
57.2. Про негайне надання 7ААС на мою домашню адресу, наявну в 7ААС, відповіді та запитаної інформації щодо справи 127/26785/14-а, запитаної моїм листом від 09.04.21 235Мовчанка7ААС, а саме (цитата з листа):
«1. В черговий раз прошу повідомити мені стан розгляду справи та дату наступного судового засідання.
2. Надати мені належно засвідчені копії усіх судових рішень 7ААС, якщо такі ухвалювались у справі.
3. Повідомити причини такої довготривалої мовчанки 7ААС на усі мої звернення.
4. Офіційну довідку суду про стан розгляду справи для надання до ЄСПЛ.
6. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього мого листа.
7. Належно засвідчену копію цього мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації кожним адресатом» (кінець цитати).
57.3. Про негайне вжиття заходів до припинення протиправної практики 7ААС в питаннях доступу до персональних даних, публічної інформації та інформації, та унеможливлення повторення подібних порушень на майбутнє.
58. Усі видані за цим листом обов’язкові до виконання вимоги (приписи) про усунення порушень законодавства про захист персональних даних щодо мене прошу оприлюднити на офіційному сайті УПЛ як акти індивідуальної дії щодо мене.
Г. Вимоги в порядку закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»
59. Відповідно до приписів ст.13.1.11), 15.3 закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» прошу внести до 7ААС, адміністрації сайту Доступ до правди та іншим причетним до вирішення питання особам акт реагування Уповноваженого у формі подання для вжиття відповідних заходів у місячний строк та усунення викладених тут порушень прав і свобод людини і громадянина, а саме:
59.1. Про негайне видалення моєї приватної електронної адреси з оприлюдненого за посиланням https://dostup.pravda.com.ua/request/235... листа керівника апарату 7ААС Мілієнко О.А. від 29.04.21 №Щ-159-21/02.2-07/16621/2021.
59.2. Про негайне надання 7ААС на мою домашню адресу, наявну в 7ААС, відповіді та запитаної інформації щодо справи 127/26785/14-а, запитаної моїм листом від 09.04.21 235Мовчанка7ААС, а саме (цитата з листа):
«1. В черговий раз прошу повідомити мені стан розгляду справи та дату наступного судового засідання.
2. Надати мені належно засвідчені копії усіх судових рішень 7ААС, якщо такі ухвалювались у справі.
3. Повідомити причини такої довготривалої мовчанки 7ААС на усі мої звернення.
4. Офіційну довідку суду про стан розгляду справи для надання до ЄСПЛ.
6. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього мого листа.
7. Належно засвідчену копію цього мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації кожним адресатом» (кінець цитати).
59.3. Про негайне вжиття заходів до припинення протиправної практики 7ААС в питаннях доступу до персональних даних, публічної інформації та інформації, та унеможливлення повторення подібних порушень на майбутнє.
60. Оприлюднити вказане подання Уповноваженого до 7ААС на офіційному сайті УПЛ як акт індивідуальної дії.
Д. Вимоги запитів на доступ до публічної інформації та персональних даних, заяв на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини
61. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, що діє як національний закон з 11.06.20, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
62. Повідомити про усі заходи, вжиті УПЛ за наслідками розгляду цього листа З ВЛАСНОЇ ІНІЦІАТИВИ.
63. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) відкриття за цим листом провадження УПЛ у справі про порушення прав і свобод людини і громадянина.
63.1. Джерела офіційного оприлюднення (прямі інтернет-лінки) відкритого за цим листом провадження на офіційному сайті УПЛ як акт індивідуальної дії щодо мене.
64. Загальну кількість складених УПЛ за цим листом протоколів про адміністративне правопорушення.
65. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) УСІХ складених УПЛ за цим листом протоколів про адміністративне правопорушення.
66. Джерела офіційного оприлюднення (прямі інтернет-лінки) УСІХ складених УПЛ за цим листом протоколів про адміністративне правопорушення на офіційному сайті УПЛ як актів індивідуальної дії щодо мене.
67. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) УСІХ листів про надсилання УПЛ уповноваженому суду усіх зібраних релевантних матеріалів про вчинення вказаних тут адміністративних правопорушень.
68. Джерела офіційного оприлюднення (прямі інтернет-лінки) УСІХ листів про надсилання УПЛ уповноваженому суду усіх зібраних релевантних матеріалів про вчинення вказаних тут адміністративних правопорушень на офіційному сайті УПЛ як актів індивідуальної дії.
69. Рішення УПЛ, ухвалене за цим листом.
70. Відповідь УПЛ мені на цей лист.
71. Вимогу (припис) УПЛ до 7ААС як акт реагування Уповноваженого.
72. Подання УПЛ до 7ААС як акт реагування Уповноваженого.
73. Джерела офіційного оприлюднення (прямі інтернет-лінки) подання УПЛ до 7ААС як акту реагування Уповноваженого на офіційному сайті УПЛ як акту індивідуальної дії щодо мене.
74. Якщо цей лист повністю чи частково пересилатиметься, на виконання приписів права, іншим особам, прошу надати належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) УСІХ листів про пересилання мого листа іншим особам та докази вручення адресатам листів про пересилку.
75. Вхідний реєстраційний номер та дати вхідної реєстрації цього листа.
76. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа, з реквізитами вхідної реєстрації.
77. ПОВТОРНО прошу 7ААС надати мені на домашню адресу, наявну в справі 127/26785/14-а, та на електронну адресу, з якої я надсилаю цей мій лист:
77.1. В черговий раз прошу повідомити мені стан розгляду справи та дату наступного судового засідання.
77.2. Надати мені належно засвідчені копії усіх судових рішень 7ААС, якщо такі ухвалювались у справі.
77.3. Повідомити причини такої довготривалої мовчанки 7ААС на усі мої звернення.
77.4. Офіційну довідку суду про стан розгляду справи для надання до ЄСПЛ.
77.5. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього мого листа.
77.6. Належно засвідчену копію цього мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації кожним адресатом.
78. При наявності в документах, що надсилатимуться чи пересилатимуться через інтернет, моєї домашньої адреси, прошу вилучити її як конфіденційну інформацію, згоди на поширення якої я не надаю. Ця заборона не стосується випадків, передбачених законом.
Роз’яснюю, що відповідно до ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v977...), який до сьогодні діє в Україні відповідно до статті 3 Закону України „Про правонаступництво України“ як такий, що не суперечить законодавству України,
«Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в л я є: 1. Встановити, що державні і громадські підприємства, установи й організації видають за заявами громадян копії документів, які виходять від цих підприємств, установ і організацій, якщо такі копії необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них. Копії документів видаються на бланках підприємств, установ і організацій.
У такому ж порядку підприємства, установи й організації можуть видавати копії наявних у них документів, що виходять від інших підприємств, установ і організацій, від яких одержати безпосередньо копії цих документів важко або неможливо. У випадках, коли документи були виконані на бланках, при виготовленні копій відтворюються реквізити бланків.
Підприємства, установи й організації висилають також копії наявних у них документів на запити інших підприємств, установ і організацій, якщо копії таких документів необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них.
Вірність копії документа засвідчується підписом керівника або уповноваженої на те службової особи і печаткою. На копії зазначається дата її видачі і робиться відмітка про те, що оригінал документа знаходиться в даному підприємстві, установі, організації».
Порядок засвідчення копій документів визначений пунктами 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно - розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55, http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0055...).
За вказаним нормативно-правовим актом, відмітка про засвідчення копії документа складається:
-зі слів "Згідно з оригіналом",
-назви посади,
-особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища,
-дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.
Приклад:
Згідно з оригіналом
Юрисконсульт Підпис Ініціали, прізвище
20.03.2014
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“, який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55, прошу надати мені на публічну електронну адресу, з якої отриманий цей лист. При цьому з цифрових документів прошу вилучити наявну в них мою конфіденційну інформацію – домашню та приватну електронну адреси. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
23.07.21 Підпис: Н.М. Щербата
З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна