34дп18ВимогиВНЗ

Щербата Анастасія Віталіївна

Доброго дня!

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
Цей лист містить запити на доступ до публічної інформації.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», а саме: а) ЗАПИТ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; б) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; в) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів про реалізацію моїх прав людини.
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керуюся приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я скористалася своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до нормативних приписів шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, текстових даних в електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді тексту мого власного та моєї матері прізвищ та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «А.В. Щербата» та, відповідно: «Н.М. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних співробітників, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
P.S. Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Форма та спосіб мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною серед запроваджених в реальне життя можливостей, наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки, в межах доступних опцій комп’ютерної техніки.
Відповідно до п.1 розділу X Реалізація права вступників на обрання місця навчання «УМОВ прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році», затверджених наказом МОН України №1378 від 13.10.2017 року, http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z139..., «1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Умов або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного та регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених цими Умовами та Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії закладу вищої освіти. Подані оригінали документів зберігаються у закладі вищої освіти протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після подання заяви, але до виконання вимог для зарахування, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатково особисто пред’являє приймальній (відбірковій) комісії закладу вищої освіти свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про які вносяться до Єдиної бази. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією».
Відповідно до ст.10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян» прошу надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Який(і) закон(и), інший(і) припис(и) права ЗАСТОСОВАНИЙ(І) МОН України при включенні до п.1 розділу X Реалізація права вступників на обрання місця навчання «УМОВ прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році» регулівних норм, що зачіпають права людини, а саме:
1.1. закон(и), інший(і) припис(и) права, що покладає(ють) ОБОВ’ЯЗОК, у випадку прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування, ОСОБИСТОГО подання особою оригіналів документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів до приймальної (відбіркової) комісії закладу вищої освіти;
1.2. закон(и), інший(і) припис(и) права, що передбачають ДЖЕРЕЛА ПОКРИТТЯ транспортних витрат для особистого приїзду з іншого населеного пункту до приймальної (відбіркової) комісії закладу вищої освіти та назад з метою подання особою оригіналів документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів;
1.3. усі документи, якими МОН забезпечило/пропонувало забезпечити, в установленому законом порядку, ФІНАНСОВИЙ доступ кожного до права на освіту в частині уможливлення покриття витрат для особистого приїзду з іншого населеного пункту до приймальної (відбіркової) комісії закладу вищої освіти та назад з метою подання особою оригіналів документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів. При цьому прошу навести назву кожного релевантного документу, його автора, реєстраційний номер та дату реєстрації, а також спосіб, дату та докази вручення його адресату, де це застосовно;
1.4. належні цифрові факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів, якими МОН забезпечило/пропонувало забезпечити, в установленому законом порядку, ФІНАНСОВИЙ доступ кожного до права на освіту в частині уможливлення покриття витрат для особистого приїзду з іншого населеного пункту до приймальної (відбіркової) комісії закладу вищої освіти та назад з метою подання особою оригіналів документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, а також доказів вручення їх адресату, де це застосовно;
1.5. закон(и), інший(і) припис(и) права, що покладає(ють) ОБОВ’ЯЗОК, у випадку прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування, особистого подання (не пред’явлення!) особою ОРИГІНАЛІВ документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів до приймальної (відбіркової) комісії закладу вищої освіти, та ЗБЕРІГАННЯ їх У ЗАКЛАДІ вищої освіти протягом усього періоду навчання;
1.6. закон(и), інший(і) припис(и) права, що покладає(ють) ОБОВ’ЯЗОК, у випадку прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування, ОСОБИСТОГО ПОВТОРНОГО подання особою, після електронного, ПАПЕРОВОГО оригіналу заяви про вступ до ВНЗ.
1.7. закон(и), інший(і) припис(и) права, що покладає(ють) ОБОВ’ЯЗОК, у випадку прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування, накладення РУКОПИСНОГО підпису на оригіналі заяви про вступ до ВНЗ.
2. Який(і) закон(и), інший(і) припис(и) права існує(ють) та має(ють) застосовуватися ВНЗ та особою, якої така ситуація стосується, у випадку:
2.1. відсутності ФАКТИЧНОГО доступу до права на освіту: наприклад, відсутності, в пік курортного сезону, в продажу квитків на доступні види транспорту для особистого прибуття особи з іншого населеного пункту та назад з метою виконання вимог для зарахування на місця державного та регіонального замовлення?
2.2. відсутності ФІНАНСОВОГО доступу до права на освіту у вигляді фактичної відсутності грошових ресурсів, необхідних для особистого прибуття особи з іншого населеного пункту та назад з метою виконання вимог для зарахування на місця державного та регіонального замовлення, та одночасної юридичної відсутності офіційних джерел покриття особою таких витрат?
3. Який спосіб та який закон, інший припис права ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ державою (владою, ВНЗ тощо) для забезпечення дотримання прав людини на освіту, у формі права на вступ до ВНЗ на місця державного та регіонального замовлення, у випадку невиконання такою особою вимог для зарахування на місця державного та регіонального замовлення НЕ З ЇЇ ВИНИ, наприклад, у випадку відсутності та незабезпечення державою (владою) фінансового, фактичного чи іншого доступу до права на освіту?
4. При наданні запитаної інформації прошу наводити офіційну назву кожного зазначеного закону, іншого джерела права, його реєстраційний номер та дату ухвалення, джерело його оприлюднення в інтернеті (прямий лінк).
5. Якими логічними аргументами (крім замшілого совка) керувалися посадовці МОН при запровадженні нових норм про особисте (а не через інтернет чи наземною поштою, наприклад) подання (а не пред’явлення) оригіналів (навіщо?), а не належно засвідчених цифрових чи паперових копій, наприклад, необхідних документів? Який сенс оригінали атестату та сертифікатів ЗНО зберігати 4-5 років в ВНЗ, витрачаючи ще й на це народні гроші? І, якщо існують розумні, з точки зору здорового глузду, відповіді на ці запитання, невже не можна було унормувати бажані для МОН приписи цивілізованим способом шляхом подання законодавчої ініціативи, а зробити це бандитським способом у відомчому наказі? Невже ніхто в цілому міністерстві поняття не має, що таке права людини та верховенство права? Чи просто усім на них начхати?
6. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації МОН цього мого листа.
6.1. Належно засвідчену цифрову факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації МОН.
Роз’яснюю, що, відповідно до 5.6,7 закону України «Про звернення громадян», «Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло в м. Вінниці. Законом України «Про звернення громадян» надання заявниками адреси місця проживання не вимагається.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Відповідь та запитану інформацію прошу надати на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
З повагою,
Підпис: А.В. Щербата
Від імені неповнолітньої дитини Щербатої А.В. (ст.154.2 СК України) мати Щербата Наталя Михайлівна
Підпис: Н.М. Щербата

З повагою,

Щербата Анастасія Віталіївна

Міністерство освіти і науки, Міністерство освіти і науки України

1 Attachment

 

 

Міністерство освіти і науки України

 

Наша адреса:

[email address]

 

Міністерство освіти і науки, Міністерство освіти і науки України

1 Attachment

 

 

Міністерство освіти і науки України

 

Наша адреса:

[email address]