349Акти_інд.дії

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (УПЛ)
Адреса: 01008, м. Київ-08, вул. Інститутська, 21/8
Email: [email address]

заявниця: Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, посвідчення водія ААЩ №000548, видане 27.04.1978р. ДАІ МВС – УВС Вінницької області
21037, м. Вінниця, житло (квартира)
1. Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
2. Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
3. Відповідно до закону України “Про електронні довірчі послуги”,
“Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
12) електронний підпис - електронні дані, які додаються підписувачем до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються ним як підпис;
13) електронні дані - будь-яка інформація в електронній формі”.
Цей припис права означає, що вільне обрання форми, змісту та вигляду електронного підпису є виключним правом людини (підписувача), і жодний чиновник не вправі обмежувати її в цьому праві, включно не вправі визначати, яким саме має бути електронний підпис дописувача.
4. Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата».
5. Цей лист містить запити на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
6. Цей лист містить заяви на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
7. Цей лист містить запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
8. При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом і подаю їх в одному листі.
9. Роз’яснюю, що, відповідно до ст.3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання – житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці.
10. Відповідно до закону України “Про доступ до публічної інформації”,
“1. Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати:
2) …акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником…»
11. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, що діє як національний закон з 11.06.20, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
12. Загальну кількість актів індивідуальної дії (рішення, дії, бездіяльність), прийнятих (вчинених) УПЛ, в розрізі років та місяців.
13. Загальну кількість актів індивідуальної дії, оприлюднених УПЛ на офіційному сайті, в розрізі років та місяців.
14. Джерело офіційного оприлюднення (прямий інтернет-лінк) на сторінку офіційного сайту УПЛ з оприлюдненими актами індивідуальної дії УПЛ.
15. Вхідний реєстраційний номер та дати вхідної реєстрації цього листа.
16. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа, з реквізитами вхідної реєстрації.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“, який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55, прошу надати мені на публічну електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
21.07.21 Підпис: Н.М. Щербата
З повагою,
Щербата Наталя Михайлівна

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (УПЛ)
Адреса: 01008, м. Київ-08, вул. Інститутська, 21/8
Email: [email address]

Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, посвідчення водія ААЩ №000548, видане 27.04.1978р. ДАІ МВС – УВС Вінницької області
21037, м. Вінниця, житло (квартира)
349-1Акти_інд.діїПовторно
1. Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
2. Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
3. Відповідно до закону України “Про електронні довірчі послуги”,
“Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
12) електронний підпис - електронні дані, які додаються підписувачем до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються ним як підпис;
13) електронні дані - будь-яка інформація в електронній формі”.
Цей припис права означає, що кожна людина вправі вільно обирати форму, зміст та вигляд власного електронного підпису. Це право є виключним правом підписувача, і жодний чиновник не вправі обмежувати його в цьому праві, включно не вправі визначати, яким саме (якої форми, змісту та вигляду) має бути електронний підпис дописувача.
4. Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата».
5. Цей лист містить 15 запитів на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
6. Цей лист містить 15 заяв на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
7. Цей лист містить 12 запитів на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
8. Цей лист містить 3 звернення з метою реалізації моїх прав людини.
І. Факти
9. Через сайт Доступ до правди я 21.07.21 подала до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі – УПЛ) листа 349Акти_інд.дії, зокрема, стосовно офіційного оприлюднення УПЛ актів індивідуальної дії, який містив 5 запитів на доступ до публічної інформації, 2 запити на доступ до моїх персональних даних та 5 заяв на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини. В листі я послалась на приписи закону України «Про доступ до публічної інформації», які зобов'язують УПЛ виконувати офіційне оприлюднення актів індивідуальної дії.
9.1. Поштовий робот серверу отримувача підтвердив надходження листа на офіційну адресу УПЛ [email address] 2021-07-21 о 21:28:55. Лист і вся наступна переписка за ним оприлюднені за посиланням https://dostup.pravda.com.ua/request/349....
10. Строк відповіді та надання запитаної публічної інформації сплив 29.07.21; строк доведення до мого відома повідомлення УПЛ про задоволення/не задоволення запиту про доступ до моїх персональних даних сплив 05.08.21; строк надання мені, за заявою, інформації, необхідної для реалізації моїх прав людини, сплив 06.08.21.
10.1. Однак, станом на сьогодні, 12.08.21, жодна відповідь та запитана інформація мені не надані. На сторінці мого листа 349Акти_інд.дії сайт Доступ до правди розмістив таке повідомлення: «Відповідь на цей запит затримується. Згідно з законодавством, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини мав би відповісти швидко і by 28 Липня 2021 (деталі)». Фотокопія повідомлення сайту надається як доказ за посиланням https://drive.google.com/file/d/1NMt9YPg....
ІІ. Повідомлення
11. Повідомляю УПЛ про наведені в цьому листі факти для вжиття, ЗА ВЛАСНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ, заходів реагування для усунення вказаних порушень та унеможливлення їх та подібних в майбутньому.
ІІІ. Вимоги
12. Прошу УПЛ вжити усіх релевантних заходів реагування для усунення вказаних порушень та унеможливлення їх та подібних в майбутньому.
13. Відповідно до ст.15 закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідь мені УПЛ на цього листа як акт індивідуальної дії, прийнятий (вчинений) щодо мене, прошу офіційно оприлюднити на сайті УПЛ.
14. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, що діє як національний закон з 11.06.20, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
ПОВТОРНО:
14.1. Загальну кількість актів індивідуальної дії (рішення, дії, бездіяльність), прийнятих (вчинених) УПЛ, в розрізі років та місяців.
14.2. Загальну кількість актів індивідуальної дії, оприлюднених УПЛ на офіційному сайті, в розрізі років та місяців.
14.3. Джерело офіційного оприлюднення (прямий інтернет-лінк) на сторінку офіційного сайту УПЛ з оприлюдненими актами індивідуальної дії УПЛ.
14.4. Вхідний реєстраційний номер та дати вхідної реєстрації мого листа 349Акти_інд.дії від 21.07.21.
14.5. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) мого листа 349Акти_інд.дії від 21.07.21, з реквізитами вхідної реєстрації.
ДОДАТКОВО:
14.6. Вжиті УПЛ, ЗА ВЛАСНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ, заходи реагування для усунення вказаних порушень та унеможливлення їх та подібних в майбутньому.
14.7. Фактичні причини ненадання мені УПЛ вчасно, на мого листа 349Акти_інд.дії від 21.07.21, відповідей та запитаної інформації.
14.8. Правові підстави ненадання мені УПЛ вчасно, на мого листа 349Акти_інд.дії від 21.07.21, відповідей та запитаної інформації.
14.9. Прізвища, імена та по-батькові, назви посад, службові електронні адреси та номери телефонів працівників УПЛ, відповідальних за розгляд та вирішення вимог мого листа 349Акти_інд.дії від 21.07.21.
14.10. Якщо УПЛ надавав мені відповідь та запитану інформацію на мого листа 349Акти_інд.дії від 21.07.21, прошу надати належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів):
14.10.1. відповіді УПЛ на мого листа 349Акти_інд.дії від 21.07.21 та усіх доданих документів;
14.10.2. доказів надсилання (вручення) мені УПЛ відповіді УПЛ на мого листа 349Акти_інд.дії від 21.07.21 та усіх доданих документів.
14.11. Джерело офіційного оприлюднення (прямий інтернет-лінк) на офіційне оприлюднення на сайті УПЛ відповіді на мого листа 349Акти_інд.дії від 21.07.21 як акту індивідуальної дії щодо мене (якщо релевантно).
14.12. Прізвища, імена та по-батькові, назви посад, службові електронні адреси та номери телефонів працівників УПЛ, відповідальних за розгляд та вирішення вимог цього листа.
14.13. Вхідний реєстраційний номер та дати вхідної реєстрації цього листа.
14.14. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами вхідної реєстрації.
15. При наданні відповідей на цього листа та запитаної ним інформації, для уникнення непорозумінь та різнопрочитань, прошу вказувати, на який саме номер запиту (заяви) в цьому листі надається кожна відповідь та інформація.
Роз'яснюю, що відповідно до ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v977...), який до сьогодні діє в Україні відповідно до статті 3 Закону України „Про правонаступництво України“ як такий, що не суперечить законодавству України,
«Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в л я є: 1. Встановити, що державні і громадські підприємства, установи й організації видають за заявами громадян копії документів, які виходять від цих підприємств, установ і організацій, якщо такі копії необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них. Копії документів видаються на бланках підприємств, установ і організацій.
У такому ж порядку підприємства, установи й організації можуть видавати копії наявних у них документів, що виходять від інших підприємств, установ і організацій, від яких одержати безпосередньо копії цих документів важко або неможливо. У випадках, коли документи були виконані на бланках, при виготовленні копій відтворюються реквізити бланків.
Підприємства, установи й організації висилають також копії наявних у них документів на запити інших підприємств, установ і організацій, якщо копії таких документів необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них.
Вірність копії документа засвідчується підписом керівника або уповноваженої на те службової особи і печаткою. На копії зазначається дата її видачі і робиться відмітка про те, що оригінал документа знаходиться в даному підприємстві, установі, організації».
Порядок засвідчення копій документів визначений пунктами 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно - розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55, http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0055...).
За вказаним нормативно-правовим актом, відмітка про засвідчення копії документа складається:
-зі слів "Згідно з оригіналом",
-назви посади,
-особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища,
-дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.
Приклад:
Згідно з оригіналом
Юрисконсульт Підпис Ініціали, прізвище
20.03.2014
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“, який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55, прошу надати мені на публічну електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
12.08.21 Підпис: Н.М. Щербата
З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна

Коваленко Юлія Вадимівна, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

4 Attachments

צצ   צ 12.08.2021 .

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

1 Attachment