347АдмінпорушенняДСПВМР

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (УПЛ)
Адреса: 01008, м. Київ-08, вул. Інститутська, 21/8
Email: [email address]

заявниця: Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, посвідчення водія ААЩ №000548, видане 27.04.1978р. ДАІ МВС – УВС Вінницької області
21037, м. Вінниця, житло (квартира)
1. Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
2. Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
3. Відповідно до закону України “Про електронні довірчі послуги”,
“Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
12) електронний підпис - електронні дані, які додаються підписувачем до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються ним як підпис;
13) електронні дані - будь-яка інформація в електронній формі”.
Цей припис права означає, що вільне обрання форми, змісту та вигляду електронного підпису є виключним правом людини (підписувача), і жодний чиновник не вправі обмежувати її в цьому праві, включно не вправі визначати, яким саме має бути електронний підпис дописувача.
4. Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата».
5. Цей лист містить звернення, віднесені законом до виключної компетенції УПЛ, зокрема, заяви про здійснення досудових дій, що уможливлюють мій доступ до національного суду в порядку КУпАП, шляхом складення протоколів про вчинення адміністративних правопорушень та подання їх уповноваженим судам.
6. Цей лист містить запити на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
7. Цей лист містить заяви на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
8. Цей лист містить запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
9. Цей лист містить звернення за захистом моїх порушених прав людини шляхом квазі-судової процедури доступу до суду в порядку ст.6.1 ЄКПЛ, практики ЄСПЛ, закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», в сукупності із законом України «Про звернення громадян».
10. Цей лист містить звернення за захистом моїх порушених прав людини шляхом досудової процедури доступу до суду в порядку ст.6.1 ЄКПЛ та практики ЄСПЛ в порядку КУпАП.
11. Цей лист не містить заяв про злочини, позовних заяв, заяв і скарг, інших процесуальних звернень, порядок розгляду яких врегульований кримінальним процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції, законами України "Про судоустрій і статус суддів" та "Про доступ до судових рішень", Кодексом адміністративного судочинства України, законами України "Про запобігання корупції", "Про виконавче провадження".
12. При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом і подаю їх в одному листі.
13. Роз’яснюю, що, відповідно до ст.3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання – житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці.
14. Наголошую, що адміністративні правопорушення в Україні вважаються настільки серйозними «напівкримінальними» (а в ряді випадків, в розумінні ЄКПЛ – і кримінально караними) порушеннями прав людини, що держава встановила покарання за них у вигляді, зокрема, фінансових сплат на користь суспільства – в доход бюджету. Це означає, що держава визнала жертвами адміністративних правопорушень не лише потерпілих, а суспільство в цілому. Це означає, що притягнення до адміністративної відповідальності кожного порушника є суспільно значущим і має суспільний інтерес.
І. Факти
15. Я є людиною з інвалідністю 2 групи. Інвалідність встановлена мені 15.02.2002 року.
16. 04.07.21 через сайт Доступ до правди я подала до Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради як виконавчому органу місцевого самоврядування, який за законом має надавати мені соціальні послуги (далі – ДСПВМР), та його керівнику директору департаменту Войткова Валентина Романівна, тел. 0432 50-43-50, листа 341УсіІПР, в якому об’єднала звернення в порядку законів України “Про доступ до публічної інформації”, “Про звернення громадян”, ”Про захист персональних даних”. Лист 341УсіІПР містив 11 запитів на доступ до офіційних документів=публічної інформації, 11 запитів на доступ до моїх персональних даних та їх захист, 11 звернень про надання мені інформації, необхідної для реалізації моїх прав людини. За даними лога доставки, лист 341УсіІПР доставлений адресату 2021-07-04 о 18:11:53 на його офіційну електронну адресу [email address]. Вся переписка за ним розміщена онлайн за лінком https://dostup.pravda.com.ua/request/341....
16.1. У вказаному листі я просила надати мені (далі – цитата з листа): «
1. Загальну кількість моїх ІПР, отриманих від мене, їх реєстраційні номери та дати.
1.1. Вхідні реєстраційні номери та дати вхідної реєстрації кожним отримувачем УСІХ моїх ІПР, отриманих від мене.
1.2. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) УСІХ моїх ІПР, отриманих від мене, з належно засвідченими факсимільними копіями УСІХ моїх супровідних листів про надсилання ІПР, з реквізитами їх вхідної реєстрації.
2. Загальну кількість моїх ІПР, отриманих від органів МСЕК, їх реєстраційні номери та дати.
2.1. Вхідні реєстраційні номери та дати вхідної реєстрації кожним отримувачем УСІХ моїх ІПР, отриманих від органів МСЕК.
2.2. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) УСІХ моїх ІПР, отриманих від органів МСЕК, з належно засвідченими факсимільними копіями УСІХ супровідних листів МСЕК про надсилання ІПР, з реквізитами їх вхідної реєстрації.
3. Кошториси витрат, складені кожним отримувачем цього листа, за рахунок бюджетних коштів чи загальнообов’язкового державного соціального страхування на виконання кожного пункту УСІХ моїх ІПР.
4. Надати мені повну інформацію про виконання в межах своїх повноважень кожного релевантного пункту УСІХ моїх ІПР, з документальним підтвердженням факту, часу, способу, обсягу виконання.
5. Надати мені повну інформацію про здійснені в межах своїх повноважень заходи контролю за виконанням УСІХ моїх ІПР, з документальним підтвердженням факту, часу, способу, виконавців здійснення контролю та наслідків такого контролю.
6. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа кожним з адресатів.
7. Надати мені належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації кожним отримувачем.» (кінець цитати).
17. У вказаному листі я просила також відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в паперових та цифрових факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“, який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55, надати мені на домашню адресу, надану адресату раніше, та на публічну електронну адресу, з якої отриманий мій лист 341УсіІПР. При цьому з цифрових копій документів я просила вилучити наявну в них мою конфіденційну інформацію – приватну електронну та домашню адреси.
18. Станом на сьогодні встановлені законами строки вирішення мого листа відповідно 5, 10 та 15 днів спливли, однак жодна відповідь ДСПВМР та запитана інформація мені не надані. На офіційному сайті ДСПВМР не оприлюднений жодний акт індивідуальної дії щодо мене ні щодо вирішення мого листа 341УсіІПР, ні щодо передачі його третій особі. Це означає, що ДСПВМР та його посадовими особами, зокрема, Войтковою В.Р., мені не наданий доступ до публічної інформації, моїх персональних даних та інформації, необхідної для реалізації моїх прав людини – ні на запити/заяви, ні шляхом оприлюднення.
19. Вказана бездіяльність є корупційною, оскільки ДСПВМР не виконав своїх зобов'язань переді мною за приписами моїх ІПР, чим завдав мені майнової шкоди, а тепер приховує кошториси цих зобов'язань, дані про його виконання та дані з контролю за його виконанням, чим перешкоджає мені подати позов про відшкодування майнової шкоди, і в такий спосіб уникає майнової відповідальності за завдану ним шкоду.
20. 09.07.21 виконавчий комітет Вінницької міської ради (далі – МВК) надіслав мені листа Щ-01-101480/1-00-10 як начебто відповідь на мого листа 341УсіІПР, в якому наводить дані з моєї особової справи в ДСПВМР. Лист з додатками розміщений онлайн за лінком https://dostup.pravda.com.ua/request/341....
20.1. В додатку до цього листа МВК надав незасвідчену фотокопію мого листа 341УсіІПР, пересланого йому 05.07.21 о 08:07 з офіційної електронної адреси ДСПВМР [email address] на службову електронну адресу працівниці МВК Ковальчук Л.М., з реквізитами вхідної реєстрації відділом звернень МВК. Надана також моя заява від 22.08.14, подана мною ДСПВМР. Жодний із запитаних мною документів не наданий.
20.2. Це означає, що ДСПВМР, маючи законну компетенцію на розгляд та вирішення усіх питань мого листа 341УсіІПР, переслав його 05.07.21 о 08:07 до МВК як іншого органу влади та водночас іншій юридичній особі, хоча закон не уповноважував його на такі дії; надав також МВК доступ до документів моєї особової справи в ДСПВМР. При цьому ДСПВМР не звертався до мене за згодою на передачу моїх персональних даних третій особі, і я такої згоди не надавала. ДСПВМР не повідомляв мене в установленому законом порядку про передачу моїх персональних даних третій особі.
21. Вказаними діями та бездіяльністю керівника ДСПВМР Войткової В.Р. та інших невідомих мені посадових осіб ДСПВМР мені завдано:
21.1. майнової шкоди у вигляді затрат часу та зусиль зі складення та надсилання цього листа в сумі 9 541 грн.;
21.2. моральної шкоди в сумі 3 500 євро, оскільки, 1) не маючи кошторисів витрат ДСПВМР за моїми ІПР і не знаючи їх грошової оцінки та даних з їх виконання, я позбавлена можливості реалізувати свої права та відшкодувати належні мені фінансові втрати від ненаданої соціальної реабілітації; 2) протиправне поширення моїх персональних даних стороннім особам завжди завдає шкоди людині, включно завдало і мені, оскільки порушує приватність.
22. Я є потерпілою від вказаних адміністративних правопорушень та свідком їх вчинення.
ІІ. Аргументи
23. Я вважаю ненадання мені моїх персональних даних, публічної інформації та інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини, та передачу третій особі мого листа та моїх персональних даних протиправним, виходячи з наступного:
23.1. Відповідно до частини 1 ст.23 закону України «Про реабілітацію осіб інвалідністю в Україні» від 6 жовтня 2005 року №2961-IV, чинної з 01.01.2006 року по даний час:
“Стаття 23. Індивідуальна програма реабілітації інваліда. Індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю розробляється відповідно до Державної типової програми реабілітації осіб з інвалідністю для повнолітніх осіб з інвалідністю - медико-соціальною експертною комісією, для дітей з інвалідністю - лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів. Визначення конкретних обсягів, методів і термінів проведення реабілітаційних заходів, які повинні бути здійснені щодо особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, кошторис витрат за рахунок бюджетних коштів чи загальнообов'язкового державного соціального страхування, а також контроль за виконанням індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю в межах своїх повноважень здійснюють медико-соціальні експертні комісії (лікарсько-консультаційні комісії лікувально-профілактичних закладів - щодо дітей з інвалідністю), місцева державна адміністрація, служби зайнятості, реабілітаційні установи, розпорядники відповідних коштів”.
Це означає, що ДСПВМР, який є реабілітаційною установою та розпорядником відповідних бюджетних коштів, зобов'язаний, серед іншого, здійснити (скласти) кошторис витрат за рахунок бюджетних коштів по кожній моїй ІПР, як і по кожній ІПР кожного інваліда. Це єдиний шлях для того, аби визначити, яку суму бюджетних коштів необхідно залучити для виконання кожної ІПР - іншого не існує. Відтак, ДСПВМР зобов'язаний мати на сьогодні складені кошториси витрат по кожній з наявних у нього моїх ІПР, дані з їх виконання та дані з контролю за їх виконанням, і у відповідь на мої звернення надати мені запитану інформацію.
24. Відповідно до Конституції України:
24.1. «ст.32: (2) Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
(3) Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею».
24.2. «ст.34: (2) Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір».
25. Відповідно до закону України “Про захист персональних даних”,
25.1. “ст.2: У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні: обробка персональних даних - БУДЬ-ЯКА ДІЯ або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем”.
25.2. “ст.8: Суб'єкт персональних даних має право:
3) на доступ до своїх персональних даних;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки... ненаданням чи несвоєчасним їх наданням;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого;”
25.3. «ст.14: 1. Поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних.
2. Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини».
25.4. «ст.16: 5. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.
Протягом цього строку володілець персональних даних доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволено або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.
Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом».
25.5. «ст.21: 1. Про передачу персональних даних третій особі володілець персональних даних протягом десяти робочих днів повідомляє суб'єкта персональних даних, якщо цього вимагають умови його згоди або інше не передбачено законом».
25.6. «ст.23: 1. Уповноважений має такі повноваження у сфері захисту персональних даних:
1) отримувати пропозиції, скарги та інші звернення фізичних і юридичних осіб з питань захисту персональних даних та приймати рішення за результатами їх розгляду;
10) складати протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності та направляти їх до суду у випадках, передбачених законом»;
25.7. “ст.24: Володільці, розпорядники персональних даних та треті особи зобов’язані забезпечити захист цих даних… від незаконної обробки…”
Це означає, що
а) ненадання розпорядником суб'єкту персональних даних доступу до його власних персональних даних, які розпорядник зобов'язаний, за приписами права, зібрати та мати в наявності, є недодержанням встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до порушення прав суб’єкта персональних даних, яке тягне встановлену законом відповідальність розпорядника, а відтак, і право оскарження таких дій;
б) ненадання розпорядником суб'єкту персональних даних доступу до його власних персональних даних, наявних у розпорядника, є недодержанням встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до порушення прав суб’єкта персональних даних, яке тягне встановлену законом відповідальність розпорядника, а відтак, і право оскарження таких дій;
в) поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних та без дозволу закону є недодержанням встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до незаконного доступу до них, що тягне встановлену законом відповідальність розпорядника, а відтак, і право оскарження таких дій;
г) неповідомлення суб'єкта персональних даних протягом десяти робочих днів про передачу його персональних даних третій особі є недодержанням встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до порушення прав суб’єкта персональних даних, яке тягне встановлену законом відповідальність розпорядника, а відтак, і право оскарження таких дій;
д) не доведення до відома особи, яка подає запит, протягом десяти робочих днів з дня його надходження, що запит буде задоволено або відповідні персональні дані не підлягають наданню, є недодержанням встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до порушення прав суб’єкта персональних даних, яке тягне встановлену законом відповідальність розпорядника, а відтак, і право оскарження таких дій;
е) не задоволення запиту протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження є недодержанням встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до порушення прав суб’єкта персональних даних, яке тягне встановлену законом відповідальність розпорядника, а відтак, і право оскарження таких дій.
А. Щодо захисту моїх персональних даних
26. По факту, станом на сьогодні ДСПВМР в особі керівника Войткової В.Р. та інших невідомих мені відповідальних посадових осіб ДСПВМР:
26.1. Схоже, не здійснив законної обробки моїх персональних даних у формі збирання (складення) кошторисів витрат до моїх ІПР, збирання даних про виконання моїх ІПР та збирання даних з контролю за виконанням моїх ІПР.
26.2. Не надав мені доступу до моїх персональних даних за 11 моїми вказаними вище запитами, що є недодержанням встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, і призвело до порушення моїх прав у формі неотримання доступу від ДСПВМР до моїх персональних даних.
26.3. Протиправно поширив третій особі мої персональні дані з моєї особової справи ДСПВМР без моєї згоди та без дозволу закону, що є недодержанням встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, і призвело до незаконного доступу до них.
26.4. Протиправно не повідомив мене протягом десяти робочих днів про передачу моїх персональних даних третій особі, що є недодержанням встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, і призвело до порушення моїх прав у формі неотримання доступу від ДСПВМР до моїх персональних даних.
26.5. Протиправно не довів до мого відома протягом десяти робочих днів з дня надходження 11 моїх запитів, що запити будуть задоволені або відповідні персональні дані не підлягають наданню, що є недодержанням встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, і призвело до порушення моїх прав у формі неотримання доступу від ДСПВМР до моїх персональних даних.
Це означає, що керівник ДСПВМР Войткова В.Р. та інші невідомі мені відповідальні посадові особи ДСПВМР вчинили щонайменше ДВАДЦЯТЬ ТРИ адміністративних правопорушень, що підпадають під ознаки вказаних в ст.18839.4 КУпАП.
27. Відповідно до закону України “Про доступ до публічної інформації”,
27.1. «ст.3: 1. Право на доступ до публічної інформації гарантується:
1) обов'язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом;
6) юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації».
27.2. «ст.10: 1. Кожна особа має право:
1) знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;
2) доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається;
3. Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов'язані:
1) надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом;
2) використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом;
3) вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб;
5. Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, незаконне збирання, використання, зберігання чи поширення інформації можуть бути оскаржені».
27.3. «ст.13: 1. Розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються:
1) суб'єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання»;
27.4. «ст.14: 1. Розпорядники інформації зобов'язані:
1) оприлюднювати інформацію, передбачену цим та іншими законами;
6) надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації і оновлювати оприлюднену інформацію».
27.5. «ст.15: 1. Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати:
2) …акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником…».
27.6. “ст.20: 1. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту».
27.7. «ст.22: 1. Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках: 1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит».
Б. Щодо доступу до публічної інформації
28. По факту, станом на сьогодні ДСПВМР в особі керівника Войткової В.Р. та інших невідомих мені відповідальних посадових осіб ДСПВМР:
28.1. Схоже, не створив публічної інформації щодо мене у формі кошторисів витрат моїх ІПР, даних про виконання моїх ІПР та даних з контролю за виконанням моїх ІПР при наявності законного обов'язку створити таку інформацію.
28.2. Не надав мені відповідей за 11 моїми вказаними вище запитами, поданими листом 341УсіІПР, що є порушенням права на доступ до публічної інформації.
28.3. Не надав мені офіційних документів=публічної інформації про мене за 11 моїми вказаними вище запитами, що є порушенням права на доступ до публічної інформації.
28.4. Не надав мені вчасно офіційних документів=публічної інформації про мене за 11 моїми вказаними вище запитами, що є порушенням права на доступ до публічної інформації.
28.5. Не забезпечив мого права знати у період збирання інформації, але до початку її використання, і НЕ НАДАВ МЕНІ ІНФОРМАЦІЇ про те, які відомості про мене та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони передаються чи поширюються до МВК – ДО ПОЧАТКУ ПЕРЕДАЧІ ІНОФРМАЦІЇ, що є порушенням права на доступ до публічної інформації.
28.6. Протиправно використав публічну інформацію про мене у формі мого листа 341УсіІПР та документів моєї особової справи в ДСПВМР з метою та у спосіб, не передбаченими законом – передав третій особі без законних підстав, що є порушенням права на доступ до публічної інформації.
28.7. Не оприлюднив на офіційному сайті ДСПВМР (задокументованого) акту індивідуальної дії щодо мене у формі передачі 05.07.21 публічної інформації про мене до МВК, що є порушенням права на доступ до публічної інформації.
Це означає, що керівник ДСПВМР Войткова В.Р. та інші невідомі мені відповідальні посадові особи ДСПВМР вчинили щонайменше ОДНЕ адміністративне правопорушення, що підпадає під ознаки вказаних в ст.2123.1 КУпАП, та ТРИДЦЯТЬ ЧОТИРИ адміністративних правопорушень, що підпадають під ознаки вказаних в ст.2123.2 КУпАП.
29. Відповідно до закону України “Про звернення громадян»,
29.1. «ст7: (1) Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.
(2) Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення…
(3) Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями».
29.2. «ст.15: (1) Органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов'язані об'єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, ПРИЙМАТИ РІШЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА І ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ ЇХ ВИКОНАННЯ…;
(3) Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в обов'язковому порядку дається тим органом, який отримав ці заяви і до компетенції якого входить вирішення порушених у заявах (клопотаннях) питань, за підписом керівника або особи, яка виконує його обов'язки.
(4) Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
29.3. «ст.18: Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, посадових осіб, має право:
одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;
вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень».
29.4. «ст.19: Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані:
об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги;
забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень;
письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення;
вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на прохання громадянина не пізніш як у місячний термін довести прийняте рішення до відома органу місцевого самоврядування, трудового колективу чи об'єднання громадян за місцем проживання громадянина;
у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою роз'яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;
не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам»;
29.5. «ст.20.1: Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання».
30. Відповідно до закону України «Про інформацію»,
30.1. «ст.5.: 1. Кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів;
ст.7: 2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом.
Суб'єкт інформаційних відносин може вимагати усунення будь-яких порушень його права на інформацію».
30.2. ст.11.: 2. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження.
Кожному забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, крім випадків, передбачених законом».
30.3. «ст.27: 1. Порушення законодавства України про інформацію тягне за собою дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законами України».
В. Щодо доступу до інформації в порядку звернення громадян
31. По факту, станом на сьогодні ДСПВМР в особі керівника Войткова В.Р. та інші невідомі мені відповідальні посадові особи ДСПВМР:
31.1. Не надали мені письмових відповідей за 11 моїми вказаними вище заявами, поданими листом 341УсіІПР, що є порушенням права на звернення.
31.2. Не надали мені інформації про мене, запитаної 11 моїми вказаними вище заявами, поданими листом 341УсіІПР, що є порушенням права на звернення.
31.3. Де-факто відмовили мені в наданні запитої інформації і не надали письмових рішень про відмову за 11 моїми заявами, поданими листом 341УсіІПР, що є порушенням права на звернення.
31.4. Не розглянули об'єктивно і вчасно (в 15-денний строк) моїх 11 заяв про надання мені інформації, не прийняли за ними рішень відповідно до чинного законодавства і забезпечили їх виконання, що є порушенням права на звернення.
31.5. Безпідставно передали розгляд моїх 11 заяв іншому органу – МВК, що є порушенням права на звернення.
31.6. Протиправно поширили МВК конфіденційну інформацію про мене з моєї особової справи в ДСПВМР без моєї згоди та дозволу закону, що є порушенням права на звернення.
Це означає, що керівник ДСПВМР Войткова В.Р. та інші невідомі мені відповідальні посадові особи ДСПВМР вчинили щонайменше П’ЯТДЕСЯТ ШІСТЬ адміністративних правопорушень, що підпадають під ознаки вказаних в ст.2123.7 КУпАП, як інші порушення закону України “Про звернення громадян».
32. За вказані щонайменше 114 адміністративних правопорушень закон передбачає відповідальність у формі наповнення державного бюджету в сумі від 155 975 до 468 350 грн., а у випадку повторності порушень – до 905 760 грн.
33. Про наведені факти я повідомляю Уповноваженого з прав людини для вжиття ним релевантних заходів ЗА ВЛАСНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ.
Г. Щодо шкоди
34. Майнова шкода обрахована мною в сумі вартості аналогічної праці адвоката за аналогією закону – закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та постанови КМУ від 17 вересня 2014 р. №465 «Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу».
34.1. За нормативами праці публічних адвокатів, складення однієї скарги забирає до 8 годин. З огляду на наведене та за аналогією закону, час складення цієї моєї скарги обрахований 8 годин.
34.2. Обрахунок вартості праці в гривні виконаний за оприлюдненими актуальними мінімальними ринковими цінами вартості праці адвоката за 1 годину, зокрема, в Харківській, Чернігівській, Закарпатській та Херсонській областях, відповідній 50% актуального бюджетного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що на дату подання цього листа відповідає 2 379 грн. х 50%= 1 189,5 грн. (http://tuipravo.info/publikatsii/novyny/..., https://advokatrada.cn.ua/%D0%B7%D0%B0%D..., https://www.facebook.com/permalink.php?s..., https://uba.ua/documents/Kobets_19_06.pdf, https://citynews.ks.ua/6585-viznachen-mn..., http://advocate-uzhhorod.blogspot.com/20..., https://barristers.org.ua/news/zatverdzh...).
34.3. Вартість майнової шкоди, завданої мені ДСПВМР, складає вартість додаткової праці зі складання та надсилання цієї заяви, обраховану за аналогією закону та середньоринковими цінами на аналогічну працю адвоката в сумі 1 189,5 грн. х 8 год. = 9 516 грн. Оскільки неможливо точно визначити вартість пересилання через інтернет цього листа, я визначаю її на засадах справедливості в сумі 25 гривень. Всього майнова шкода складає 9 541 грн.
35. Вартість немайнової (моральної) шкоди обрахована в розмірах, визначених ЄСПЛ. В подібних справах ЄСПЛ стягував 500 євро моральної шкоди за ненадання інформації та 2-7,5 тис. євро за протиправне поширення персональних даних.
35.1. З огляду на наведене, я обраховую суму моральної шкоди в 500 + 3 000 євро = 3 500 євро в гривні по курсу НБУ на день сплати
ІІІ. Вимоги
А. Вимоги в порядку КУпАП про вчинення дій в досудовому порядку
36. Відповідно до приписів ст.14 закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», ст.ст.254-257 КУпАП, я звертаюся до Уповноваженого як органу державної влади та посадової особи цього органу і прошу:
36.1. Відкрити, за цим листом, провадження у справі про порушення прав і свобод людини і громадянина.
36.2. Надіслати мені повідомлення в письмовій формі про прийняття звернення до розгляду.
36.3. Формалізувати відкриття провадження за цим листом та оприлюднити на офіційному сайті УПЛ як акт індивідуальної дії щодо мене.
36.4. Негайно, протягом 24 годин з моменту отримання цього листа, скласти (забезпечити складення) щонайменше 114 адміністративних протоколів про вчинення керівником ДСПВМР Войткова В.Р. та іншими невідомими працівниками ДСПВМР щонайменше 114 адміністративних правопорушень, а саме:
36.4.1. щонайменше 23 – передбачених ст.188-39.4 КУпАП –
36.4.1.1. НЕДОДЕРЖАННЯ порядку ЗАХИСТУ моїх персональних даних, у формі ненадання доступу до моїх персональних даних, що призвело до порушення моїх прав на доступ до моїх персональних даних за 11 моїми запитами – 11;
36.4.1.2. НЕДОДЕРЖАННЯ порядку ЗАХИСТУ моїх персональних даних, у формі протиправного поширення третій особі моїх персональних даних з моєї особової справи ДСПВМР без моєї згоди та без дозволу закону, що призвело до незаконного доступу до них – 1;
36.4.1.3. НЕДОДЕРЖАННЯ порядку ЗАХИСТУ моїх персональних даних, у формі протиправного не повідомлення мене протягом десяти робочих днів про передачу моїх персональних даних третій особі, що призвело до порушення моїх прав у формі неотримання доступу від ДСПВМР до моїх персональних даних – 1;
36.4.1.4. НЕДОДЕРЖАННЯ порядку ЗАХИСТУ моїх персональних даних, у формі протиправного не доведення до мого відома протягом десяти робочих днів з дня надходження 11 моїх запитів, що запити будуть задоволені або відповідні персональні дані не підлягають наданню, що призвело до порушення моїх прав у формі неотримання доступу від ДСПВМР до моїх персональних даних – 11.
36.4.2. щонайменше 1 – передбачених ст.2123.1 КУпАП –
36.4.2.1. ПОРУШЕННЯ Закону України "Про ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ", а саме: не оприлюднення на офіційному сайті ДСПВМР (задокументованого) акту індивідуальної дії щодо мене у формі передачі 05.07.21 публічної інформації про мене до МВК, що є порушенням права на доступ до публічної інформації -1.
36.4.3. щонайменше 34 – передбачених ст.2123.2 КУпАП –
36.4.3.1. ПОРУШЕННЯ Закону України "Про ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ", а саме: ненадання відповідей на мої 11 запитів на доступ до публічної інформації – 11;
36.4.3.2. ПОРУШЕННЯ Закону України "Про ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ", а саме: ненадання запитаної публічної інформації про мене на мої 11 запитів на доступ до публічної інформації – 11;
36.4.3.3. ПОРУШЕННЯ Закону України "Про ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ", а саме: ненадання мені вчасно публічної інформації про мене на мої 11 запитів на доступ до публічної інформації – 11;
36.4.3.4. ПОРУШЕННЯ Закону України "Про ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ", а саме: не забезпечення мого права знати у період збирання інформації, але до початку її використання, і НЕ НАДАНЯ МЕНІ ІНФОРМАЦІЇ про те, які відомості про мене та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони передаються чи поширюються до МВК – ДО ПОЧАТКУ ПЕРЕДАЧІ ІНОФРМАЦІЇ, що є порушенням права на доступ до публічної інформації – 1;
36.4.4. щонайменше 56 – передбачених ст.2123.7 КУпАП –
36.4.4.1. ІНШЕ ПОРУШЕННЯ закону України «Про ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН», а саме: ненадання мені відповідей на 11 моїх заяв, поданих листом 341УсіІПР;
36.4.4.2. ІНШЕ ПОРУШЕННЯ закону України «Про ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН», а саме: ненадання мені інформації, запитаної 11 моїми заявами, поданими листом 341УсіІПР;
36.4.4.3. ІНШЕ ПОРУШЕННЯ закону України «Про ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН», а саме: ненадання мені письмових рішень про відмову мені на 11 моїх заяв, поданих листом 341УсіІПР;
36.4.4.4. ІНШЕ ПОРУШЕННЯ закону України «Про ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН», а саме: не розгляд об'єктивно і вчасно (в 15-денний строк) моїх 11 заяв про надання мені інформації, не прийняття за ними рішень відповідно до чинного законодавства і забезпечення їх виконання, що є порушенням права на звернення – 11;
36.4.4.5. ІНШЕ ПОРУШЕННЯ закону України «Про ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН», а саме: безпідставна передача розгляду моїх 11 заяв іншому органу – МВК, що є порушенням права на звернення – 11;
36.4.4.6. ІНШЕ ПОРУШЕННЯ закону України «Про ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН», а саме: протиправне поширення МВК конфіденційної інформації про мене з моєї особової справи в ДСПВМР без моєї згоди та дозволу закону, що є порушенням права на звернення – 1.
36.5. Якщо виявлені порушення є вчиненими повторно протягом року, за яке порушника вже було піддано адміністративному стягненню, прошу скласти відповідні протоколи про наведені порушення за ст.ст.18839.5 та 2123.9 КУпАП.
36.6. Внести дані про мене як потерпілого та свідка до протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, складених за цим листом.
36.6.1. Внести до протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, складених за цим листом, дані про розміри завданої мені майнової шкоди в сумі 9 541 грн. та немайнової (моральної) шкоди в сумі 3 500 євро.
36.6.2. Повідомити суд, що я прошу стягнути з винних затребувані кошти в гривні по курсу на день сплати, та, додатково, вартість їх пересилання на мою домашню адресу та будь-які податки, що можуть бути нараховані на присуджені судом суми.
36.7. Внести до протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, складених за цим листом, дані про докази у вигляді 1) мого листа 341УсіІПР; 2) листа МВК від 09.07.21 Щ-01-101480/1-00-10 з додатками (обидва розміщені онлайн за посиланням https://dostup.pravda.com.ua/request/341... 3) моїх пояснень як потерпілого та свідка.
36.8. Оприлюднити усі складені за цим листом протоколи про адміністративне правопорушення на офіційному сайті УПЛ як акти індивідуальної дії щодо мене.
36.9. Подати уповноваженому суду усі зібрані релевантні матеріали про вчинення вказаних тут адміністративних правопорушень, передбачених ст.ст.18839.4 (5), 2123.1 (9), 2123.2 (9), 2123.7(9) КУпАП, для їх розгляду в порядку ст.221 КУпАП на предмет притягнення відповідальних посадових осіб до адміністративної відповідальності.
36.10. Оприлюднити листи про подання УПЛ уповноваженому суду усіх зібраних релевантних матеріалів про вчинення вказаних тут адміністративних правопорушень на офіційному сайті УПЛ як акти індивідуальної дії.
Б. Вимоги в порядку скарги в порядку законів України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», «Про звернення громадян»
37. Відповідно до приписів ст.14 закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», я звертаюся до Уповноваженого як органу державної влади та посадової особи цього органу і прошу:
37.1. Провести перевірку викладених в цій скарзі фактів та її розгляд в установленому законом порядку. При цьому забезпечити реалізацію моїх прав:
37.1.1. особисто викласти аргументи комісії (особі), що перевірятиме звернення, та взяти участь у перевірці поданої скарги;
37.1.2. знайомитися з матеріалами перевірки скарги;
37.1.3. подавати додаткові матеріали та наполягати на їх запиті органом, який розглядає звернення;
37.1.4. бути присутнім при розгляді скарги;
37.1.5. користуватися послугами адвоката або представника;
37.1.6. одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги;
37.1.7. висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду скарги;
37.1.8. вимагати відшкодування збитків, якщо вони стануть результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.
37.2. Забезпечити мою участь в перевірці та розгляді скарги; для цього повідомити мені прізвища, імена та по-батькові, найменування посад посадових осіб, яким буде доручено проводити перевірку та/чи розгляд скарги, та завчасно повідомляти про місце та час усіх запланованих заходів з перевірки та/чи розгляду скарги.
37.3. Надати мені завчасно до початку розгляду скарги можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки скарги шляхом надсилання належних їх цифрових факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
37.4. Встановити поіменно та повідомити мені усіх винних та відповідальних посадових осіб, причетних до фактів викладених в цій скарзі порушень моїх прав.
37.5. Розглянути це звернення в моїй присутності за місцем мого проживання, заздалегідь повідомивши час та місце розгляду.
37.5.1. Вказане клопотання заявляється на підставі ст.ст.21.1, 24.1, 24.2 Конституції України, ст.ст.4.1.е), 5.2, 5.3, 13.1 Конвенції ООН про права інвалідів, що є частиною українського законодавства з 30.12.2009 року, ст.ст.6.1, 8, 14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод, що є частиною українського законодавства з 24.07.1997 року, Резолюції Генеральної Асамблеї ООН №48/96 «Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів», прийнятої на 48 сесії Генеральної Асамблеї ООН 20 грудня 1993 року, ст.1.1.5), ст.ст.6.2, 12 закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» для застосування позитивної дискримінації (розумного пристосування) з метою усунення непрямої дискримінації людей з інвалідністю та забезпечення їм, через розумне пристосування, однакового з неінвалідами доступу до квазі-судової процедури розгляду звернень в порядку закону України «Про звернення громадян».
37.6. Оскільки я є малозабезпеченою людиною з інвалідністю 2 групи і, за законом, маю право на публічного адвоката, прошу забезпечити мій доступ до квазі-судової процедури з розгляду цієї скарги, гарантований ст.6.1 Конвенції, в частині права на безоплатну правову допомогу як складової забезпечення принципу рівності сторін та змагальності процедури розгляду скарги. Наведену конвенційну гарантію прошу забезпечити шляхом покладення зобов’язання на Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (21021, м. Вінниця, вул. Порика, 29, тел.0-800-213-103) направити адвоката для представництва моїх інтересів під час розгляду цієї скарги призначеної дати в призначеному місці. На моє звернення ще від 17.07.15 вказаний Центр ухвалив рішення про надання мені безоплатної правової допомоги, але так його і не виконав, адвоката для представництва моїх інтересів в квазі-судових процедурах не виділив, і адвоката я не маю.
37.7. Прошу забезпечити виконання усіх дій з перевірки та розгляду цієї скарги за моєї участі та участі публічного (призначеного) адвоката.
38. Направити ДСПВМР подання як акт реагування Уповноваженого, яким завимагати:
38.1. вжиття заходів до припинення існуючої системної протиправної різновекторної діяльності в ДСПВМР з обмежень прав людини, в тому числі і з питань захисту персональних даних, і з питань доступу до публічної інформації, і з питань роботи із зверненнями громадян;
38.2. негайного поновлення ДСПВМР усіх моїх порушених прав та надання запитаної інформації.
39. Оприлюднити вказане подання на офіційному сайті УПЛ як акт індивідуальної дії щодо мене.
40. За наслідками перевірки цієї скарги прошу УПЛ звернутися до суду від мого імені з позовом про поновлення ДСПВМР моїх встановлених перевіркою порушених прав, а також через свого представника взяти участь в судовому процесі. Через інвалідність та стан здоров’я, ненадання мені публічного адвоката, про що я раніше неодноразово повідомляла Уповноваженого та про що надавала докази, складний сімейний стан мама – лежачий інвалід 1А групи, я – інвалід 2 групи, донька – інвалід з дитинства 2 групи, – я не можу цього зробити самостійно.
41. Вжити, в межах наданих повноважень, усіх інших релевантних заходів до відновлення моїх порушуваних ДСПВМР прав людини, викладених в цій скарзі.
42. Прошу розглянути та вирішити цю скаргу у встановлений законом України «Про звернення громадян» строк невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня її отримання.
43. Відповідно до 20.3 закону України «Про звернення громадян», «Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку». Прошу розглянути моє звернення як людини з інвалідністю 2 групи – особи, яка має пільги за законодавством, у першочерговому порядку.
44. Забезпечити негайне припинення, усіма наявними повноваженнями, наведених тут порушень прав людини.
45. Виявити та усунути причини та умови, які сприяли наведеним тут порушенням; забезпечити, усіма наявними повноваженнями, унеможливлення повторення таких порушень на майбутнє.
46. Вжити передбачених законом заходів та вирішити питання про притягнення у встановленому законом порядку до встановленої законом відповідальності, за наведені в цій скарзі та виявлені в ході перевірки скарги додаткові порушення моїх прав людини, усіх встановлених в ході перевірки цієї скарги винних та відповідальних посадових осіб, причетних до викладених тут та встановлених перевіркою порушень.
47. Не допускати безпідставної передачі розгляду цієї скарги іншим органам. Я не надаю згоди на передачу скарги та моїх персональних даних будь-яким третім особам.
48. Надати мені перелік усіх документів, складених та/чи отриманих за цим листом, включаючи усіх звернень та подань, тощо офісу Уповноваженого до будь-яких юридичних та фізичних осіб, а також отриманих на них відповідей; усіх складених за цим зверненням протоколів про адміністративні порушення, а саме найменування кожного документу, його автора, вихідний реєстраційний номер та дату, вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації секретаріатом Уповноваженого.
49. Надати мені належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів, складених та/чи отриманих за цим листом, включаючи усіх звернень та подань, тощо офісу Уповноваженого до будь-яких юридичних та фізичних осіб, а також отриманих на них відповідей; усіх складених за цим зверненням протоколів про адміністративні порушення.
50. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки та розгляду цієї скарги шляхом надсилання їх належно засвідчених факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) в цифровій (електронній) формі на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
51. Надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення та письмову відповідь з усіх питань скарги та цього звернення.
52. Письмово повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
53. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
54. Усі вчинені за цим листом акти індивідуальної дії (рішення дії чи бездіяльність) оприлюднити на офіційному сайті УПЛ.
55. Повідомити мені джерело офіційного оприлюднення (прямі інтернет-лінки) усіх вчинених за цим листом актів індивідуальної дії.
56. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення.
57. Надати мені належну електронну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього звернення з реквізитами вхідної реєстрації.
В. Вимоги в порядку закону України «Про захист персональних даних»
58. Відповідно до приписів ст.22, 23 закону України «Про захист персональних даних» в порядку контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних прошу видати обов’язкову до виконання ДСПВМР та іншим причетним до вирішення питання особам вимогу (припис) про усунення порушень законодавства про захист персональних даних щодо мене, а саме:
58.1. Про негайне надання мені ДСПВМР на мою домашню адресу, наявну в ДСПВМР, та на публічну електронну адресу, з якої ДСПВМР отриманий мій лист 341УсіІПР, відповіді та запитаної інформації, а саме (цитата з листа):
1. «Загальну кількість моїх ІПР, отриманих від мене, їх реєстраційні номери та дати.
1.1. Вхідні реєстраційні номери та дати вхідної реєстрації кожним отримувачем УСІХ моїх ІПР, отриманих від мене.
1.2. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) УСІХ моїх ІПР, отриманих від мене, з належно засвідченими факсимільними копіями УСІХ моїх супровідних листів про надсилання ІПР, з реквізитами їх вхідної реєстрації.
2. Загальну кількість моїх ІПР, отриманих від органів МСЕК, їх реєстраційні номери та дати.
2.1. Вхідні реєстраційні номери та дати вхідної реєстрації кожним отримувачем УСІХ моїх ІПР, отриманих від органів МСЕК.
2.2. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) УСІХ моїх ІПР, отриманих від органів МСЕК, з належно засвідченими факсимільними копіями УСІХ супровідних листів МСЕК про надсилання ІПР, з реквізитами їх вхідної реєстрації.
3. Кошториси витрат, складені кожним отримувачем цього листа, за рахунок бюджетних коштів чи загальнообов’язкового державного соціального страхування на виконання кожного пункту УСІХ моїх ІПР.
4. Надати мені повну інформацію про виконання в межах своїх повноважень кожного релевантного пункту УСІХ моїх ІПР, з документальним підтвердженням факту, часу, способу, обсягу виконання.
5. Надати мені повну інформацію про здійснені в межах своїх повноважень заходи контролю за виконанням УСІХ моїх ІПР, з документальним підтвердженням факту, часу, способу, виконавців здійснення контролю та наслідків такого контролю.
6. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа кожним з адресатів.
7. Надати мені належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації кожним отримувачем.» (кінець цитати).
При цьому з цифрових копій документів вилучити наявну в них мою конфіденційну інформацію – приватну електронну та домашню адреси.
58.2. Про негайне оприлюднення ДСПВМР на офіційному сайті усіх актів індивідуальної дії, прийнятих (вчинених) ДСПВМР щодо мене, включно про передачу моїх персональних даних 05.07.21 до МВК.
58.3. Про негайне припинення протиправної практики ДСПВМР з передачі персональних даних третім особам без згоди суб'єкта цих персональних даних чи без дозволу закону.
58.4. Про негайне вжиття заходів до припинення протиправної практики ДСПВМР в питаннях доступу до персональних даних, публічної інформації та інформації, та унеможливлення повторення подібних порушень на майбутнє.
59. Усі видані за цим листом обов’язкові до виконання вимоги (приписи) про усунення порушень законодавства про захист персональних даних щодо мене прошу оприлюднити на офіційному сайті УПЛ як акти індивідуальної дії щодо мене.
Г. Вимоги в порядку закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»
60. Відповідно до приписів ст.13.1.11), 15.3 закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» прошу внести до ДСПВМР та іншим причетним до вирішення питання особам акт реагування Уповноваженого у формі подання для вжиття відповідних заходів у місячний строк та усунення викладених тут порушень прав і свобод людини і громадянина, а саме:
60.1. Про негайне надання мені ДСПВМР на мою домашню адресу, наявну в ДСПВМР, та на публічну електронну адресу, з якої ДСПВМР отриманий мій лист 341УсіІПР, відповіді та запитаної інформації, а саме (цитата з листа):
1. «Загальну кількість моїх ІПР, отриманих від мене, їх реєстраційні номери та дати.
1.1. Вхідні реєстраційні номери та дати вхідної реєстрації кожним отримувачем УСІХ моїх ІПР, отриманих від мене.
1.2. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) УСІХ моїх ІПР, отриманих від мене, з належно засвідченими факсимільними копіями УСІХ моїх супровідних листів про надсилання ІПР, з реквізитами їх вхідної реєстрації.
2. Загальну кількість моїх ІПР, отриманих від органів МСЕК, їх реєстраційні номери та дати.
2.1. Вхідні реєстраційні номери та дати вхідної реєстрації кожним отримувачем УСІХ моїх ІПР, отриманих від органів МСЕК.
2.2. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) УСІХ моїх ІПР, отриманих від органів МСЕК, з належно засвідченими факсимільними копіями УСІХ супровідних листів МСЕК про надсилання ІПР, з реквізитами їх вхідної реєстрації.
3. Кошториси витрат, складені кожним отримувачем цього листа, за рахунок бюджетних коштів чи загальнообов’язкового державного соціального страхування на виконання кожного пункту УСІХ моїх ІПР.
4. Надати мені повну інформацію про виконання в межах своїх повноважень кожного релевантного пункту УСІХ моїх ІПР, з документальним підтвердженням факту, часу, способу, обсягу виконання.
5. Надати мені повну інформацію про здійснені в межах своїх повноважень заходи контролю за виконанням УСІХ моїх ІПР, з документальним підтвердженням факту, часу, способу, виконавців здійснення контролю та наслідків такого контролю.
6. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа кожним з адресатів.
7. Надати мені належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації кожним отримувачем.» (кінець цитати).
При цьому з цифрових копій документів вилучити наявну в них мою конфіденційну інформацію – приватну електронну та домашню адреси.
60.2. Про негайне оприлюднення ДСПВМР на офіційному сайті усіх актів індивідуальної дії, прийнятих (вчинених) ДСПВМР щодо мене, включно про передачу моїх персональних даних 05.07.21 до МВК.
60.3. Про негайне припинення протиправної практики ДСПВМР з передачі персональних даних третім особам без згоди суб'єкта цих персональних даних чи без дозволу закону.
60.4. Про негайне вжиття заходів до припинення протиправної практики ДСПВМР в питаннях доступу до персональних даних, публічної інформації та інформації, та унеможливлення повторення подібних порушень на майбутнє.
61. Оприлюднити вказане подання Уповноваженого до ДСПВМР на офіційному сайті УПЛ як акт індивідуальної дії.
В. Вимоги запитів на доступ до публічної інформації та персональних даних, заяв на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини
62. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, що діє як національний закон з 11.06.20, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
63. Повідомити про усі заходи, вжиті УПЛ за наслідками розгляду цього листа З ВЛАСНОЇ ІНІЦІАТИВИ.
64. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) відкриття за цим листом провадження УПЛ у справі про порушення прав і свобод людини і громадянина.
64.1. Джерела офіційного оприлюднення (прямі інтернет-лінки) відкритого за цим листом провадження на офіційному сайті УПЛ як акт індивідуальної дії щодо мене.
65. Загальну кількість складених УПЛ за цим листом протоколів про адміністративне правопорушення.
66. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) УСІХ складених УПЛ за цим листом протоколів про адміністративне правопорушення.
67. Джерела офіційного оприлюднення (прямі інтернет-лінки) УСІХ складених УПЛ за цим листом протоколів про адміністративне правопорушення на офіційному сайті УПЛ як актів індивідуальної дії щодо мене.
68. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) УСІХ листів про подання УПЛ уповноваженому суду усіх зібраних релевантних матеріалів про вчинення вказаних тут адміністративних правопорушень.
69. Джерела офіційного оприлюднення (прямі інтернет-лінки) УСІХ листів про подання УПЛ уповноваженому суду усіх зібраних релевантних матеріалів про вчинення вказаних тут адміністративних правопорушень на офіційному сайті УПЛ як актів індивідуальної дії.
70. Рішення УПЛ, ухвалене за цим листом.
71. Відповідь УПЛ мені на цей лист.
72. Подання УПЛ до ДСПВМР як акт реагування Уповноваженого.
73. Джерела офіційного оприлюднення (прямі інтернет-лінки) подання УПЛ до ДСПВМР як акту реагування Уповноваженого на офіційному сайті УПЛ як акту індивідуальної дії щодо мене.
74. Якщо цей лист повністю чи частково пересилатиметься, на виконання приписів права, іншим особам, прошу надати належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) УСІХ листів про пересилання мого листа іншим особам та докази вручення адресатам листів про пересилку.
75. Вхідний реєстраційний номер та дати вхідної реєстрації цього листа.
76. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа, з реквізитами вхідної реєстрації.
ПОВТОРНО прошу надати:
77. Загальну кількість моїх ІПР, отриманих ДСПВМР від мене, їх реєстраційні номери та дати.
77.1. Вхідні реєстраційні номери та дати вхідної реєстрації ДСПВМР УСІХ моїх ІПР, отриманих від мене.
77.2. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) УСІХ моїх ІПР, отриманих ДСПВМР від мене, з належно засвідченими факсимільними копіями УСІХ моїх супровідних листів про надсилання ІПР, з реквізитами їх вхідної реєстрації.
78. Загальну кількість моїх ІПР, отриманих ДСПВМР від органів МСЕК, їх реєстраційні номери та дати.
78.1. Вхідні реєстраційні номери та дати вхідної реєстрації ДСПВМР УСІХ моїх ІПР, отриманих від органів МСЕК.
78.2. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) УСІХ моїх ІПР, отриманих ДСПВМР від органів МСЕК, з належно засвідченими факсимільними копіями УСІХ супровідних листів МСЕК про надсилання ІПР, з реквізитами їх вхідної реєстрації.
79. Кошториси витрат, складені ДСПВМР, за рахунок бюджетних коштів чи загальнообов’язкового державного соціального страхування на виконання кожного пункту УСІХ моїх ІПР.
80. Повну інформацію про виконання ДСПВМР в межах своїх повноважень кожного релевантного пункту УСІХ моїх ІПР, з документальним підтвердженням факту, часу, способу, обсягу виконання.
81. Повну інформацію про здійснені в межах своїх повноважень заходи контролю за виконанням УСІХ моїх ІПР, з документальним підтвердженням факту, часу, способу, виконавців здійснення контролю та наслідків такого контролю.
82. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації ДСПВМР листа 341УсіІПР.
83. Надати мені належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) листа 341УсіІПР з реквізитами його вхідної реєстрації ДСПВМР.
84. При наявності в документах, що надсилатимуться чи пересилатимуться, моєї домашньої адреси, прошу вилучити її як конфіденційну інформацію, згоди на поширення якої я не надаю. Ця заборона не стосується випадків, передбачених законом.
85. Роз’яснюю, що відповідно до ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v977...), який до сьогодні діє в Україні відповідно до статті 3 Закону України „Про правонаступництво України“ як такий, що не суперечить законодавству України,
«Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в л я є: 1. Встановити, що державні і громадські підприємства, установи й організації видають за заявами громадян копії документів, які виходять від цих підприємств, установ і організацій, якщо такі копії необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них. Копії документів видаються на бланках підприємств, установ і організацій.
У такому ж порядку підприємства, установи й організації можуть видавати копії наявних у них документів, що виходять від інших підприємств, установ і організацій, від яких одержати безпосередньо копії цих документів важко або неможливо. У випадках, коли документи були виконані на бланках, при виготовленні копій відтворюються реквізити бланків.
Підприємства, установи й організації висилають також копії наявних у них документів на запити інших підприємств, установ і організацій, якщо копії таких документів необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них.
Вірність копії документа засвідчується підписом керівника або уповноваженої на те службової особи і печаткою. На копії зазначається дата її видачі і робиться відмітка про те, що оригінал документа знаходиться в даному підприємстві, установі, організації».
Порядок засвідчення копій документів визначений пунктами 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно - розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55, http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0055...).
За вказаним нормативно-правовим актом, відмітка про засвідчення копії документа складається:
-зі слів "Згідно з оригіналом",
-назви посади,
-особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища,
-дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.
Приклад:
Згідно з оригіналом
Юрисконсульт Підпис Ініціали, прізвище
20.03.2014
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“, який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55, прошу надати мені на публічну електронну адресу, з якої отриманий цей лист. При цьому з цифрових документів прошу вилучити наявну в них мою конфіденційну інформацію – домашню та приватну електронну адреси. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
27.07.21
Підпис: Н.М. Щербата
З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна

Швайчук Олена Олександрівна, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

2 Attachments

Швайчук Олена Олександрівна, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

2 Attachments

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

1 Attachment