346Адмінпорушення

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (УПЛ)
Адреса: 01008, м. Київ-08, вул. Інститутська, 21/8
Email: [email address]

заявниця: Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, посвідчення водія ААЩ №000548, видане 27.04.1978р. ДАІ МВС – УВС Вінницької області
21037, м. Вінниця, житло (квартира)
1. Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
2. Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
3. Відповідно до закону України “Про електронні довірчі послуги”,
“Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
12) електронний підпис - електронні дані, які додаються підписувачем до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються ним як підпис;
13) електронні дані - будь-яка інформація в електронній формі”.
Цей припис права означає, що вільне обрання форми, змісту та вигляду електронного підпису є виключним правом людини (підписувача), і жодний чиновник не вправі обмежувати її в цьому праві, включно не вправі визначати, яким саме має бути електронний підпис дописувача.
4. Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата».
5. Цей лист містить звернення, віднесені законом до виключної компетенції УПЛ, зокрема, заяви про здійснення досудових дій, що уможливлюють мій доступ до національного суду в порядку КУпАП, шляхом складення протоколів про вчинення адміністративних правопорушень та подання їх уповноваженим судам.
6. Цей лист містить запити на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
7. Цей лист містить заяви на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
8. Цей лист містить запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
9. Цей лист містить звернення за захистом моїх порушених прав людини шляхом квазі-судової процедури доступу до суду в порядку ст.6.1 ЄКПЛ, практики ЄСПЛ, закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», в сукупності із законом України «Про звернення громадян».
10. Цей лист містить звернення за захистом моїх порушених прав людини шляхом досудової процедури доступу до суду в порядку ст.6.1 ЄКПЛ та практики ЄСПЛ в порядку КУпАП.
11. Цей лист не містить заяв про злочини, позовних заяв, заяв і скарг, інших процесуальних звернень, порядок розгляду яких врегульований кримінальним процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції, законами України "Про судоустрій і статус суддів" та "Про доступ до судових рішень", Кодексом адміністративного судочинства України, законами України "Про запобігання корупції", "Про виконавче провадження".
12. При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом і подаю їх в одному листі.
13. Роз’яснюю, що, відповідно до ст.3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання – житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці.
14. Наголошую, що адміністративні правопорушення в Україні вважаються настільки серйозними «напівкримінальними» (а в ряді випадків, в розумінні ЄКПЛ – і кримінально караними) порушеннями прав людини, що держава встановила покарання за них у вигляді, зокрема, фінансових сплат на користь суспільства – в доход бюджету. Це означає, що держава визнала жертвами адміністративних правопорушень не лише потерпілих, а суспільство в цілому. Це означає, що притягнення до адміністративної відповідальності кожного порушника є суспільно значущим і має суспільний інтерес.
І. Факти
15. Я є людиною з інвалідністю 2 групи. Інвалідність встановлена мені 15.02.2002 року.
16. 04.07.21 через сайт Доступ до правди я подала до сімейної лікарні - Центру первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниці (далі - ЦПМСД2), який надавав мені делеговані повноваження суб'єктів владних повноважень згідно із законом з надання оздоровчих послуг, листа 341УсіІПР, в якому об’єднала звернення в порядку законів України “Про доступ до публічної інформації”, “Про звернення громадян”, ”Про захист персональних даних”. Лист 341УсіІПР та вся переписка за ним розміщені онлайн за лінком https://dostup.pravda.com.ua/request/341.... За даними ЦПМСД2, мій лист зареєстрований 05.07.21 за вх.№395.
16.1. Серед іншого, у вказаному листі я подала за №№2.2, 3, 4, 5, 7 такі 5 запитів на доступ до публічної інформації, 5 – до моїх персональних даних та 5 заяв на отримання інформації, в яких просила надати мені (далі – цитата з листа)
“2.2. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) УСІХ моїх ІПР, отриманих від органів МСЕК, з належно засвідченими факсимільними копіями УСІХ супровідних листів МСЕК про надсилання ІПР, з реквізитами їх вхідної реєстрації.
3. Кошториси витрат, складені кожним отримувачем цього листа, за рахунок бюджетних коштів чи загальнообов’язкового державного соціального страхування на виконання кожного пункту УСІХ моїх ІПР.
4. Надати мені повну інформацію про виконання в межах своїх повноважень кожного релевантного пункту УСІХ моїх ІПР, з документальним підтвердженням факту, часу, способу, обсягу виконання.
5. Надати мені повну інформацію про здійснені в межах своїх повноважень заходи контролю за виконанням УСІХ моїх ІПР, з документальним підтвердженням факту, часу, способу, виконавців здійснення контролю та наслідків такого контролю.
7. Надати мені належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації кожним отримувачем.”
17. Листом від 08.07.21 №01-4/938 керівник ЦПМСД2 Кривов’яз Тамара Миколаївна 09.07.21 повідомила про отримання однієї моєї ІПР від МСЕК, та що чинним законодавством України не передбачено складання індивідуального кошторису по виконанню моїх ІПР, і додала незасвідчену копію (фото) першої сторінки мого листа. Жодного слова у відповідь на мої запити/звернення 2.2, 4, 5, 7 в листі немає. Інформація, запитана моїми запитами/зверненнями 2.2, 3, 4, 5, 7, не надана. Лист від 08.07.21 №01-4/938 розміщений онлайн за лінком https://dostup.pravda.com.ua/request/341.... В такий спосіб ЦПМСД2 відмовив в наданні мені запитаних кошторисів та не надав їх, а також не надав:
2.2. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) УСІХ моїх ІПР, отриманих від органів МСЕК, з належно засвідченими факсимільними копіями УСІХ супровідних листів МСЕК про надсилання ІПР, з реквізитами їх вхідної реєстрації.
3. Кошториси витрат, складені ЦПМСД2, за рахунок бюджетних коштів чи загальнообов’язкового державного соціального страхування на виконання кожного пункту УСІХ моїх ІПР.
4. Повну інформацію про виконання в межах своїх повноважень кожного релевантного пункту УСІХ моїх ІПР, з документальним підтвердженням факту, часу, способу, обсягу виконання.
5. Повну інформацію про здійснені в межах своїх повноважень заходи контролю за виконанням УСІХ моїх ІПР, з документальним підтвердженням факту, часу, способу, виконавців здійснення контролю та наслідків такого контролю.
7. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) мого листа 341УсіІПР з реквізитами його вхідної реєстрації ЦПМСД2.
18. Вказані дії є корупційними, оскільки ЦПМСД2 не виконав своїх зобов'язань переді мною з виконання приписів моєї ІПР, чим завдав мені майнової шкоди, а тепер приховує кошторис цих зобов'язань, дані про його виконання та дані з контролю за його виконанням, чим перешкоджає мені подати позов про відшкодування майнової шкоди, і в такий спосіб уникає майнової відповідальності за завдану ним шкоду.
19. Вказаними діями Кривов’яз Т.М. мені завдано моральної шкоди, оскільки, не маючи кошторису витрат ЦПМСД2 за моєю ІПР і не знаючи їх грошової оцінки, та даних з його виконання, я позбавлена можливості реалізувати свої права та відшкодувати належні мені грошові втрати від ненаданої медичної реабілітації. Я є потерпілою від вказаних адміністративних правопорушень та свідком їх вчинення.
ІІ. Аргументи
20. Я вважаю вказану відмову в наданні та ненадання мені моїх персональних даних, публічної інформації та інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини, протиправними, виходячи з наступного:
20.1. Відповідно до частини 1 ст.23 закону України від 6 жовтня 2005 року №2961-IV, чинної з 01.01.2006 року по даний час:
“Стаття 23. Індивідуальна програма реабілітації інваліда. Індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю розробляється відповідно до Державної типової програми реабілітації осіб з інвалідністю для повнолітніх осіб з інвалідністю - медико-соціальною експертною комісією, для дітей з інвалідністю - лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів. Визначення конкретних обсягів, методів і термінів проведення реабілітаційних заходів, які повинні бути здійснені щодо особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, кошторис витрат за рахунок бюджетних коштів чи загальнообов'язкового державного соціального страхування, а також контроль за виконанням індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю в межах своїх повноважень здійснюють медико-соціальні експертні комісії (лікарсько-консультаційні комісії лікувально-профілактичних закладів - щодо дітей з інвалідністю), місцева державна адміністрація, служби зайнятості, реабілітаційні установи, розпорядники відповідних коштів”.
Це означає, що ЦПМСД2, який є реабілітаційною установою, зобов'язаний, серед іншого, здійснити (скласти) кошторис витрат за рахунок бюджетних коштів по кожній моїй ІПР, як і по кожній ІПР кожного інваліда. Це єдиний шлях для того, аби визначити, яку суму бюджетних коштів необхідно залучити для виконання кожної ІПР - іншого не існує. Схоже, що ЦПМСД2 проігнорував свої зобов'язання, і не склав кошторисів до моїх ІПР.
21. Відтак, ЦПМСД2 зобов'язаний мати на сьогодні складені кошториси витрат по кожній з наявних у нього моїх ІПР, дані з їх виконання та дані з контролю за їх виконанням, і у відповідь на мої звернення надати мені запитану інформацію.
22. За практикою Верховного Суду, якщо за наявними повноваженнями розпорядник інформації зобов'язаний створити певну інформацію, але не створив її, на законну вимогу про доступ до неї він ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ створити запитану інформацію та надати її запитувачу у встановлений законом строк. Інше є протиправним ненаданням інформації.
23. Відповідно до закону України “Про захист персональних даних”,
23.1. “Стаття 2. Визначення термінів
У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
обробка персональних даних - БУДЬ-ЯКА ДІЯ або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем”.
23.2. “Стаття 8. Права суб'єкта персональних даних
Суб'єкт персональних даних має право:
3) на доступ до своїх персональних даних;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки... ненаданням чи несвоєчасним їх наданням,
7) на захист від надання відомостей, що є недостовірними;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого;”
23.3. “Стаття 24. Забезпечення захисту персональних даних
Володільці, розпорядники персональних даних та треті особи зобов’язані забезпечити захист цих даних… від незаконної обробки…”
Це означає, що
а) ненадання розпорядником суб'єкту персональних даних доступу до його власних персональних даних, які розпорядник зобов'язаний, за приписами права, зібрати та мати в наявності, є недодержанням встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до порушення прав суб’єкта персональних даних, яке тягне встановлену законом відповідальність розпорядника, а відтак, і право оскарження таких дій;
б) ненадання розпорядником суб'єкту персональних даних доступу до його власних персональних даних, наявних у розпорядника, є недодержанням встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до порушення прав суб’єкта персональних даних, яке тягне встановлену законом відповідальність розпорядника, а відтак, і право оскарження таких дій
в) надання розпорядником суб'єкту персональних даних недостовірних відомостей щодо його персональних даних є недодержанням встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до порушення прав суб’єкта персональних даних, яке тягне встановлену законом відповідальність розпорядника, а відтак, і право оскарження таких дій.
24. По факту, станом на сьогодні ЦПМСД2 в особі керівника Кривов’яз Т.М.:
24.1. Надав мені недостовірні відомості про начебто відсутність у нього законного обов'язку обробляти мої персональні дані у формі збирання (складення) кошторисів витрат до моїх ІПР, при наявності такого законного обов'язку.
24.2. Схоже, не здійснив законної обробки моїх персональних даних у формі збирання (складення) кошторисів витрат до моїх ІПР, збирання даних про виконання мої ІПР та збирання даних з контролю за виконанням моєї ІПР.
24.3. Відмовив мені в доступі до моїх персональних даних та їх наданні у формі кошторисів витрат ЦПМСД2 до щонайменше однієї моєї ІПР, що є недодержанням встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, і призвело до порушення моїх прав у формі ненадання (неотримання) доступу ЦПМСД2 до моїх персональних даних.
24.4. Не надав мені доступу до моїх персональних даних у формі
а) належно засвідчених факсимільних копій (фотокопій оригіналів) УСІХ моїх (наявних) ІПР, отриманих від органів МСЕК;
б) з належно засвідченими факсимільними копіями УСІХ супровідних листів МСЕК про надсилання ІПР, з реквізитами їх вхідної реєстрації;
в) кошторисів витрат ЦПМСД2 до (щонайменше однієї з) моїх ІПР;
г) інформації з виконання усіх моїх ІПР;
д) даних з контролю за виконанням усіх моїх ІПР;
е) належно засвідченої факсимільної копії (фотокопії з оригіналу) мого листа 341УсіІПР з реквізитами його вхідної реєстрації ЦПМСД2.
Це означає, що керівник ЦПМСД2 Кривов’яз Т.М. вчинила щонайменше ВІСІМ адміністративних правопорушень, що підпадають під ознаки вказаних в ст.18839.4 КУпАП.
25. Відповідно до закону України “Про доступ до публічної інформації”,
“Стаття 22. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію
Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках: розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит”.
26. По факту, станом на сьогодні ЦПМСД2 в особі керівника Кривов’яз Т.М.:
26.1. Схоже, не створив публічної інформації щодо мене у формі кошторисів витрат щонайменше щодо однієї моєї ІПР при наявності законного обов'язку створити її.
26.2. Неправомірно відмовив мені в наданні публічної інформації про мене у формі кошторисів витрат ЦПМСД2 до щонайменше однієї моєї ІПР.
26.3. Надав мені недостовірну публічну інформацію стосовно кошторисів витрат ЦПМСД2 до щонайменше однієї моєї ІПР.
26.4. Не надав мені публічної інформації про мене у формі:
а) належно засвідчених факсимільних копій (фотокопій оригіналів) УСІХ моїх (наявних) ІПР, отриманих від органів МСЕК;
б) з належно засвідченими факсимільними копіями УСІХ супровідних листів МСЕК про надсилання ІПР, з реквізитами їх вхідної реєстрації;
в) кошторисів витрат ЦПМСД2 до (щонайменше однієї з) моїх ІПР;
г) інформації з виконання усіх моїх ІПР;
д) даних з контролю за виконанням усіх моїх ІПР;
е) належно засвідченої факсимільної копії (фотокопії з оригіналу) мого листа 341УсіІПР з реквізитами його вхідної реєстрації ЦПМСД2.
26.5. Не надав мені вчасно публічної інформації про мене у формі:
а) належно засвідчених факсимільних копій (фотокопій оригіналів) УСІХ моїх (наявних) ІПР, отриманих від органів МСЕК;
б) з належно засвідченими факсимільними копіями УСІХ супровідних листів МСЕК про надсилання ІПР, з реквізитами їх вхідної реєстрації;
в) кошторисів витрат ЦПМСД2 до (щонайменше однієї з) моїх ІПР;
г) інформації з виконання усіх моїх ІПР;
д) даних з контролю за виконанням усіх моїх ІПР;
е) належно засвідченої факсимільної копії (фотокопії з оригіналу) мого листа 341УсіІПР з реквізитами його вхідної реєстрації ЦПМСД2.
Це означає, що керівник ЦПМСД2 Кривов’яз Т.М. вчинила щонайменше ЧОТИРНАДЦЯТЬ адміністративних правопорушень, що підпадають під ознаки вказаних в ст.2123.2 КУпАП.
27. Відповідно до ст.15.1.закону України “Про звернення громадян», «Органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов'язані об'єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, ПРИЙМАТИ РІШЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА І ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ ЇХ ВИКОНАННЯ…»
27.1. Відповідно до закону України «Про інформацію»,
«ст.5.1. Кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів;
ст11.2:…
Кожному забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, крім випадків, передбачених законом».
28. По факту, станом на сьогодні ЦПМСД2 в особі керівника Кривов’яз Т.М.:
28.1. Відмовив мені в наданні інформації про мене, запитаної зверненням громадян, у формі кошторисів витрат ЦПМСД2 до щонайменше однієї моєї ІПР.
28.2. Не надав мені інформації про мене, запитаної зверненням громадян, у формі:
а) належно засвідчених факсимільних копій (фотокопій оригіналів) УСІХ моїх (наявних) ІПР, отриманих від органів МСЕК;
б) з належно засвідченими факсимільними копіями УСІХ супровідних листів МСЕК про надсилання ІПР, з реквізитами їх вхідної реєстрації;
в) кошторисів витрат ЦПМСД2 до (щонайменше однієї з) моїх ІПР;
г) інформації з виконання усіх моїх ІПР;
д) даних з контролю за виконанням усіх моїх ІПР;
е) належно засвідченої факсимільної копії (фотокопії з оригіналу) мого листа 341УсіІПР з реквізитами його вхідної реєстрації ЦПМСД2.
Це означає, що керівник ЦПМСД2 Кривов’яз Т.М. вчинила щонайменше СІМ адміністративних правопорушень, що підпадають під ознаки вказаних в ст.2123.7 КУпАП, як інші порушення закону України “Про звернення громадян».
29. За вказані адміністративні правопорушення закон передбачає відповідальність у формі наповнення державного бюджету в сумі від 49 725 грн. до 153 850 грн., а у випадку повторності порушень – до 459 425 грн.
30. Про наведені факти я повідомляю Уповноваженого з прав людини для вжиття ним релевантних заходів ЗА ВЛАСНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ.
ІІІ. Вимоги
А. Вимоги в порядку КУпАП про вчинення дій в досудовому порядку
31. Відповідно до приписів ст.14 закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», ст.ст.254-257 КУпАП, я звертаюся до Уповноваженого як органу державної влади та посадової особи цього органу і прошу:
31.1. Відкрити, за цим листом, провадження у справі про порушення прав і свобод людини і громадянина.
31.2. Оприлюднити відкрите за цим листом провадження на офіційному сайті УПЛ як акт індивідуальної дії щодо мене.
31.3. Негайно, протягом 24 годин з моменту отримання цього листа, скласти (забезпечити складення) щонайменше 29 адміністративних протоколів про вчинення керівником ЦПМСД2 Кривов'яз Т.М. щонайменше 29 адміністративних правопорушень, а саме:
31.3.1. щонайменше 8 – передбачених ст.188-39.4 КУпАП –
31.3.1.1. НЕДОДЕРЖАННЯ порядку ЗАХИСТУ моїх персональних даних, у формі вчинення дій з відмови мені в доступі (ненадання доступу) до моїх персональних даних, що призвело до порушення моїх прав на доступ до моїх персональних даних у формі кошторисів витрат ЦПМСД2 до щонайменше однієї з моїх ІПР;
31.3.1.2. НЕДОДЕРЖАННЯ порядку ЗАХИСТУ моїх персональних даних, у формі бездіяльності з надання мені доступу до моїх персональних даних, що призвело до порушення моїх прав на доступ до моїх персональних даних у формі:
а) належно засвідчених факсимільних копій (фотокопій оригіналів) УСІХ моїх (наявних) ІПР, отриманих від органів МСЕК;
б) з належно засвідченими факсимільними копіями УСІХ супровідних листів МСЕК про надсилання ІПР, з реквізитами їх вхідної реєстрації;
в) кошторисів витрат ЦПМСД2 до (щонайменше однієї з) моїх ІПР;
г) інформації з виконання усіх моїх ІПР;
д) даних з контролю за виконанням усіх моїх ІПР;
е) належно засвідченої факсимільної копії (фотокопії з оригіналу) мого листа 341УсіІПР з реквізитами його вхідної реєстрації ЦПМСД2.
31.3.1.3. НЕДОДЕРЖАННЯ порядку ЗАХИСТУ моїх персональних даних, у формі надання недостовірних відомостей стосовно моїх персональних даних – кошторисів до моїх ІПР;
31.3.2. щонайменше 14 – передбачених ст.2123.2 КУпАП –
31.3.2.1. ПОРУШЕННЯ Закону України "Про ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ", а саме: неправомірна відмова мені в наданні публічної інформації про мене у формі кошторисів витрат ЦПМСД2 до щонайменше однієї моєї ІПР;
31.3.2.2. ПОРУШЕННЯ Закону України "Про ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ", а саме: ненадання запитаної публічної інформації про мене у формі:
а) належно засвідчених факсимільних копій (фотокопій оригіналів) УСІХ моїх (наявних) ІПР, отриманих від органів МСЕК;
б) з належно засвідченими факсимільними копіями УСІХ супровідних листів МСЕК про надсилання ІПР, з реквізитами їх вхідної реєстрації;
в) кошторисів витрат ЦПМСД2 до (щонайменше однієї з) моїх ІПР;
г) інформації з виконання усіх моїх ІПР;
д) даних з контролю за виконанням усіх моїх ІПР;
е) належно засвідченої факсимільної копії (фотокопії з оригіналу) мого листа 341УсіІПР з реквізитами його вхідної реєстрації ЦПМСД2.
31.3.2.3. ПОРУШЕННЯ Закону України "Про ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ", а саме: надання мені недостовірної публічної інформації стосовно кошторисів витрат ЦПМСД2 до щонайменше однієї моєї ІПР;
31.3.2.4. ПОРУШЕННЯ Закону України "Про ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ", а саме: ненадання мені вчасно публічної інформації про мене у формі:
а) належно засвідчених факсимільних копій (фотокопій оригіналів) УСІХ моїх (наявних) ІПР, отриманих від органів МСЕК;
б) з належно засвідченими факсимільними копіями УСІХ супровідних листів МСЕК про надсилання ІПР, з реквізитами їх вхідної реєстрації;
в) кошторисів витрат ЦПМСД2 до (щонайменше однієї з) моїх ІПР;
г) інформації з виконання усіх моїх ІПР;
д) даних з контролю за виконанням усіх моїх ІПР;
е) належно засвідченої факсимільної копії (фотокопії з оригіналу) мого листа 341УсіІПР з реквізитами його вхідної реєстрації ЦПМСД2.
31.3.3. щонайменше 7 – передбачених ст.2123.7 КУпАП –
31.3.3.1. ІНШЕ ПОРУШЕННЯ закону України «Про ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН», а саме: ухвалення рішення про ненадання мені запитаної інформації НЕ відповідно до чинного законодавства, та ненадання мені запитаної інформації про мене у формі:
а) належно засвідчених факсимільних копій (фотокопій оригіналів) УСІХ моїх (наявних) ІПР, отриманих від органів МСЕК;
б) з належно засвідченими факсимільними копіями УСІХ супровідних листів МСЕК про надсилання ІПР, з реквізитами їх вхідної реєстрації;
в) кошторисів витрат ЦПМСД2 до (щонайменше однієї з) моїх ІПР;
г) інформації з виконання усіх моїх ІПР;
д) даних з контролю за виконанням усіх моїх ІПР;
е) належно засвідченої факсимільної копії (фотокопії з оригіналу) мого листа 341УсіІПР з реквізитами його вхідної реєстрації ЦПМСД2.
31.3.3.2. ІНШЕ ПОРУШЕННЯ закону України «Про ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН», а саме: ухвалення рішення про ненадання мені запитаної інформації НЕ відповідно до чинного законодавства, та надання мені недостовірної інформації про мене щодо кошторисів витрат ЦПМСД2 до щонайменше однієї моєї ІПР.
31.4. Якщо виявлені порушення є вчиненими повторно протягом року, за яке порушника вже було піддано адміністративному стягненню, прошу скласти відповідні протоколи про наведені порушення за ст.ст.18839.5 та 2123.9 КУпАП.
31.5. Внести дані про мене як потерпілого та свідка до протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, складених за цим листом.
31.6. Внести до протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, складених за цим листом, дані про докази у вигляді 1) мого листа 341УсіІПР; 2) листа ЦПМСД2 №01-4/938 (обидва розміщені онлайн за посиланням https://dostup.pravda.com.ua/request/341... 3) моїх пояснень як потерпілого та свідка.
31.7. Оприлюднити усі складені за цим листом протоколи про адміністративне правопорушення на офіційному сайті УПЛ як акти індивідуальної дії щодо мене.
31.8. Подати уповноваженому суду усі зібрані релевантні матеріали про вчинення вказаних тут адміністративних правопорушень, передбачених ст.ст.18839.4 (5), 2123.2 (9), 2123.7(9) КУпАП, для їх розгляду в порядку ст.221 КУпАП на предмет притягнення відповідальних посадових осіб адміністративної відповідальності, передбаченої ст.188-39.4 (5) КУпАП.
31.9. Оприлюднити листи про подання УПЛ уповноваженому суду усіх зібраних релевантних матеріалів про вчинення вказаних тут адміністративних правопорушень на офіційному сайті УПЛ як акти індивідуальної дії.
Б. Вимоги в порядку скарги в порядку законів України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», «Про звернення громадян»
32. Відповідно до приписів ст.14 закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», я звертаюся до Уповноваженого як органу державної влади та посадової особи цього органу і прошу:
32.1. Провести перевірку викладених в цій скарзі фактів та її розгляд в установленому законом порядку. При цьому забезпечити реалізацію моїх прав:
32.1.1. особисто викласти аргументи комісії (особі), що перевірятиме звернення, та взяти участь у перевірці поданої скарги;
32.1.2. знайомитися з матеріалами перевірки скарги;
32.1.3. подавати додаткові матеріали та наполягати на їх запиті органом, який розглядає звернення;
32.1.4. бути присутнім при розгляді скарги;
32.1.5. користуватися послугами адвоката або представника;
32.1.6. одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги;
32.1.7. висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду скарги;
32.1.8. вимагати відшкодування збитків, якщо вони стануть результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.
32.2. Забезпечити мою участь в перевірці та розгляді скарги; для цього повідомити мені прізвища, імена та по-батькові, найменування посад посадових осіб, яким буде доручено проводити перевірку та/чи розгляд скарги, та завчасно повідомляти про місце та час усіх запланованих заходів з перевірки та/чи розгляду скарги.
32.3. Надати мені завчасно до початку розгляду скарги можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки скарги шляхом надсилання належних їх цифрових факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
32.4. Встановити поіменно та повідомити мені усіх винних та відповідальних посадових осіб, причетних до фактів викладених в цій скарзі порушень моїх прав.
32.5. Розглянути це звернення в моїй присутності за місцем мого проживання, заздалегідь повідомивши час та місце розгляду.
32.5.1. Вказане клопотання заявляється на підставі ст.ст.21.1, 24.1, 24.2 Конституції України, ст.ст.4.1.е), 5.2, 5.3, 13.1 Конвенції ООН про права інвалідів, що є частиною українського законодавства з 30.12.2009 року, ст.ст.6.1, 8, 14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод, що є частиною українського законодавства з 24.07.1997 року, Резолюції Генеральної Асамблеї ООН №48/96 «Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів», прийнятої на 48 сесії Генеральної Асамблеї ООН 20 грудня 1993 року, ст.1.1.5), ст.ст.6.2, 12 закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» для застосування позитивної дискримінації (розумного пристосування) з метою усунення непрямої дискримінації людей з інвалідністю та забезпечення їм, через розумне пристосування, однакового з неінвалідами доступу до квазі-судової процедури розгляду звернень в порядку закону України «Про звернення громадян».
32.6. Оскільки я є малозабезпеченою людиною з інвалідністю 2 групи і, за законом, маю право на публічного адвоката, прошу забезпечити мій доступ до квазі-судової процедури з розгляду цієї скарги, гарантований ст.6.1 Конвенції, в частині права на безоплатну правову допомогу як складової забезпечення принципу рівності сторін та змагальності процедури розгляду скарги. Наведену конвенційну гарантію прошу забезпечити шляхом покладення зобов’язання на Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (21021, м. Вінниця, вул. Порика, 29, тел.0-800-213-103) направити адвоката для представництва моїх інтересів під час розгляду цієї скарги призначеної дати в призначеному місці. На моє звернення ще від 17.07.15 вказаний Центр ухвалив рішення про надання мені безоплатної правової допомоги, але так його і не виконав, адвоката для представництва моїх інтересів в квазі-судових процедурах не виділив, і адвоката я не маю.
32.7. Прошу забезпечити виконання усіх дій з перевірки та розгляду цієї скарги за моєї участі та участі публічного (призначеного) адвоката.
33. Направити ЦПМСД2 подання як акт реагування Уповноваженого, яким завимагати:
33.1. вжиття заходів до припинення існуючої системної протиправної різновекторної діяльності в ЦПМСД2 з обмежень прав людини, в тому числі і з питань захисту персональних даних, і з питань доступу до публічної інформації, і з питань роботи і зверненнями громадян;
33.2. негайного поновлення ЦПМСД2 усіх моїх порушених прав та надання запитаних кошторисів.
34. Оприлюднити вказане подання на офіційному сайті УПЛ як акт індивідуальної дії щодо мене.
35. За наслідками перевірки цієї скарги прошу УПЛ звернутися до суду від мого імені з позовом про поновлення ЦПМСД2 моїх встановлених перевіркою порушених прав, а також через свого представника взяти участь в судовому процесі. Через інвалідність та стан здоров’я, ненадання мені публічного адвоката, про що я раніше неодноразово повідомляла Уповноваженого та про що надавала докази, складний сімейний стан мама – лежачий інвалід 1А групи, я – інвалід 2 групи, донька – інвалід з дитинства 2 групи, – я не можу цього зробити самостійно.
36. Вжити, в межах наданих повноважень, усіх інших релевантних заходів до відновлення моїх порушуваних ЦПМСД2 прав людини, викладених в цій скарзі.
37. Прошу розглянути та вирішити цю скаргу у встановлений законом України «Про звернення громадян» строк невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня її отримання, тобто до 15.08.21.
38. Відповідно до 20.3 закону України «Про звернення громадян», «Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку». Прошу розглянути моє звернення як людини з інвалідністю 2 групи – особи, яка має пільги за законодавством, у першочерговому порядку.
39. Забезпечити негайне припинення, усіма наявними повноваженнями, наведених тут порушень прав людини.
40. Виявити та усунути причини та умови, які сприяли наведеним тут порушенням; забезпечити, усіма наявними повноваженнями, унеможливлення повторення таких порушень на майбутнє.
41. Вжити передбачених законом заходів та вирішити питання про притягнення у встановленому законом порядку до встановленої законом відповідальності, за наведені в цій скарзі та виявлені в ході перевірки скарги додаткові порушення моїх прав людини, усіх встановлених в ході перевірки цієї скарги винних та відповідальних посадових осіб, причетних до викладених тут та встановлених перевіркою порушень.
42. Не допускати безпідставної передачі розгляду цієї скарги іншим органам. Я не надаю згоди на передачу скарги та моїх персональних даних будь-яким третім особам.
43. Надати мені перелік усіх документів, складених та/чи отриманих за цим листом, включаючи усіх звернень та подань, тощо офісу Уповноваженого до будь-яких юридичних та фізичних осіб, а також отриманих на них відповідей; усіх складених за цим зверненням протоколів про адміністративні порушення, а саме найменування кожного документу, його автора, вихідний реєстраційний номер та дату, вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації секретаріатом Уповноваженого.
44. Надати мені належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів, складених та/чи отриманих за цим листом, включаючи усіх звернень та подань, тощо офісу Уповноваженого до будь-яких юридичних та фізичних осіб, а також отриманих на них відповідей; усіх складених за цим зверненням протоколів про адміністративні порушення.
45. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки та розгляду цієї скарги шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) в цифровій (електронній) формі на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
46. Надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення та письмову відповідь з усіх питань скарги та цього звернення.
47. Письмово повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
48. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
49. Усі вчинені за цим листом акти індивідуальної дії (рішення дії чи бездіяльність) оприлюднити на офіційному сайті УПЛ.
50. Повідомити мені джерело офіційного оприлюднення (прямі інтернет-лінки) усіх вчинених за цим листом актів індивідуальної дії.
51. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення.
52. Надати мені належну електронну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього звернення з реквізитами вхідної реєстрації.
В. Вимоги запитів на доступ до публічної інформації та персональних даних, заяв на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини
53. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, що діє як національний закон з 11.06.20, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
54. Повідомити про усі заходи, вжиті УПЛ за наслідками розгляду цього листа З ВЛАСНОЇ ІНІЦІАТИВИ.
55. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) відкриття за цим листом провадження УПЛ у справі про порушення прав і свобод людини і громадянина.
55.1. Джерела офіційного оприлюднення (прямі інтернет-лінки) відкритого за цим листом провадження на офіційному сайті УПЛ як акт індивідуальної дії щодо мене.
56. Загальну кількість складених УПЛ за цим листом протоколів про адміністративне правопорушення.
57. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) УСІХ складених УПЛ за цим листом протоколів про адміністративне правопорушення.
58. Джерела офіційного оприлюднення (прямі інтернет-лінки) УСІХ складених УПЛ за цим листом протоколів про адміністративне правопорушення на офіційному сайті УПЛ як актів індивідуальної дії щодо мене.
59. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) УСІХ листів про подання УПЛ уповноваженому суду усіх зібраних релевантних матеріалів про вчинення вказаних тут адміністративних правопорушень.
60. Джерела офіційного оприлюднення (прямі інтернет-лінки) УСІХ листів про подання УПЛ уповноваженому суду усіх зібраних релевантних матеріалів про вчинення вказаних тут адміністративних правопорушень на офіційному сайті УПЛ як актів індивідуальної дії.
61. Рішення УПЛ, ухвалене за цим листом.
62. Відповідь УПЛ мені на цей лист.
63. Подання УПЛ до ЦПМСД2 як акт реагування Уповноваженого.
64. Джерела офіційного оприлюднення (прямі інтернет-лінки) подання УПЛ до ЦПМСД2 як акту реагування Уповноваженого на офіційному сайті УПЛ як акту індивідуальної дії щодо мене.
65. Якщо цей лист повністю чи частково пересилатиметься, на виконання приписів права, іншим особам, прошу надати належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) УСІХ листів про пересилання мого листа іншим особам та докази вручення адресатам листів про пересилку.
66. Вхідний реєстраційний номер та дати вхідної реєстрації цього листа.
67. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа, з реквізитами вхідної реєстрації.
ПОВТОРНО прошу надати:
68. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) УСІХ моїх ІПР, отриманих ЦПМСД2 від органів МСЕК, з належно засвідченими факсимільними копіями УСІХ супровідних листів МСЕК про надсилання ІПР, з реквізитами їх вхідної реєстрації.
69. Кошториси витрат, складені ЦПМСД2, за рахунок бюджетних коштів чи загальнообов’язкового державного соціального страхування на виконання кожного пункту УСІХ моїх ІПР.
70. Повну інформацію про виконання ЦПМСД2 в межах своїх повноважень кожного релевантного пункту УСІХ моїх ІПР, з документальним підтвердженням факту, часу, способу, обсягу виконання, вказавши найменування усіх вчинених реабілітаційних заходів, дату вчинення, кількість і вартість кожного вчиненого реабілітаційного заходу.
71. Повну інформацію про здійснені ЦПМСД2 в межах своїх повноважень заходи контролю за виконанням УСІХ моїх ІПР, з документальним підтвердженням факту, часу, способу, виконавців здійснення контролю та наслідків такого контролю.
72. Загальну кількість фактів подань ЦПМСД2 до МСЕК документів про оформлення та переоформлення моїх ІПР (план медичної реабілітації тощо). Коли вперше подані такі документи?
73. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) УСІХ листів ЦПМСД2 до МСЕК з поданнями про оформлення та переоформлення моїх ІПР (план медичної реабілітації тощо) та з усіма доданими до них додатками.
74. Докази надсилання (вручення) УСІХ листів ЦПМСД2 до МСЕК з поданнями про оформлення та переоформлення моїх ІПР (план медичної реабілітації тощо) та з усіма доданими до них додатками.
75. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) мого листа 341УсіІПР до ЦПМСД2 з реквізитами його вхідної реєстрації.
76. При наявності в документах, що надсилатимуться чи пересилатимуться, моєї домашньої адреси, прошу вилучити її як конфіденційну інформацію, згоди на поширення якої я не надаю. Ця заборона не стосується випадків, передбачених законом.
77. Роз’яснюю, що відповідно до ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v977...), який до сьогодні діє в Україні відповідно до статті 3 Закону України „Про правонаступництво України“ як такий, що не суперечить законодавству України,
«Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в л я є: 1. Встановити, що державні і громадські підприємства, установи й організації видають за заявами громадян копії документів, які виходять від цих підприємств, установ і організацій, якщо такі копії необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них. Копії документів видаються на бланках підприємств, установ і організацій.
У такому ж порядку підприємства, установи й організації можуть видавати копії наявних у них документів, що виходять від інших підприємств, установ і організацій, від яких одержати безпосередньо копії цих документів важко або неможливо. У випадках, коли документи були виконані на бланках, при виготовленні копій відтворюються реквізити бланків.
Підприємства, установи й організації висилають також копії наявних у них документів на запити інших підприємств, установ і організацій, якщо копії таких документів необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них.
Вірність копії документа засвідчується підписом керівника або уповноваженої на те службової особи і печаткою. На копії зазначається дата її видачі і робиться відмітка про те, що оригінал документа знаходиться в даному підприємстві, установі, організації».
Порядок засвідчення копій документів визначений пунктами 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно - розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55, http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0055...).
За вказаним нормативно-правовим актом, відмітка про засвідчення копії документа складається:
-зі слів "Згідно з оригіналом",
-назви посади,
-особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища,
-дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.
Приклад:
Згідно з оригіналом
Юрисконсульт Підпис Ініціали, прізвище
20.03.2014
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“, який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55, прошу надати мені на публічну електронну адресу, з якої отриманий цей лист. При цьому з цифрових документів прошу вилучити наявну в них мою конфіденційну інформацію – приватну електронну та домашню адреси. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
21.07.21 Підпис: Н.М. Щербата
З повагою,
Щербата Наталя Михайлівна