343Рецепти

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Галина Сергіївна Щербата, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Галина Сергіївна Щербата

Доброго дня!

1. Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради (ДОЗВМР)
2. Керівнику ДОЗВМР п. Шиш О.В.
21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 59, тел. 59-50-14, 35-00-74, e-mail: [email address], [email address],

Щербата Галина Сергіївна, людина з інвалідністю 1А групи, пенсійне посвідчення №156758, видане 15.05.87 Піщанським райсоцзабезом
21037, м. Вінниця, житло (квартира)
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Г.С. Щербата».
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Цей лист включає 16 запитів на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
Цей лист включає 8 запитів на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист включає 16 заяв на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання – житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці.
Я є лежачою протягом 21 року людиною з інвалідністю 1А групи.
Наскільки мені відомо, за приписами міжнародного та національного антидискримінаційного права кожен в державі, в першу чергу влада, має застосовувати усіх можливих заходів розумного пристосування для усунення прямих та непрямих обмежень життєдіяльності таких людей, як я. Дискримінація за ознакою інвалідності є кримінальним злочином за правом України.
Натомість, моя сімейна лікарня ЦПМСД №2, лікарі Шевчук А.Р., Шкурак К.В. відмовили мені в наданні медичної допомоги та медичної реабілітації у формі вручення пільгових рецептів на призначені ліки, мотивуючи тим, що це не входить до їх посадових обов'язків. Вони наказали членам моєї родини ходити до лікарні і забирати там рецепти для мене. В такий спосіб вони поклали на членів моєї родини примусову працю, заборонену Конституцією України. В такий спосіб вони закріпачують людей, включно членів моєї родини, в рабство, що є міжнародним кримінальним злочином.
Цим листом я інформую ДОЗВМР та персонально його керівника Шиша О.В. про існуючий стан речей для застосування, ЗА ВЛАСНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ, наданих повноважень та усунення наявних системних порушень прав людини в галузі міста та в ЦПМСД №2 зокрема.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, що діє як національний закон з 11.06.20, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Чи застосовується в медицині м. Вінниці антидискримінаційне законодавство для усунення обмежень життєдіяльності людей з інвалідністю, зокрема, лежачих? Так чи ні?
1.1. Якщо застосовується, прошу навести приклади такого застосування.
1.2. Якщо ні, прошу назвати посадових осіб влади, відповідальних за таке незастосування.
2. В який спосіб ДОЗВМР контролює застосування антидискримінаційного законодавства для усунення обмежень життєдіяльності лежачих людей з інвалідністю?
2.1. Прошу надати усі документи (хоча б один) про здійснення такого контролю ДОЗВМР.
3. Хто, які органи, заклади та посадові особи зобов'язані, з урахуванням дії антидискримінаційних законів, вручати лежачому інваліду рецепти на призначені йому ліки? Які приписи права при цьому мають бути застосовані?
3.1. Прошу навести усі релевантні приписи права, їх повні назви, авторів, дати ухвалення та реєстраційні номери, прямі лінки на оприлюднення в інтернеті.
3.2. Прошу надати належно засвідчені копії усіх релевантних приписів права.
4. Хто, які органи, заклади та посадові особи зобов'язані, з урахуванням дії антидискримінаційних законів, вручати мені особисто як лежачому інваліду рецепти на призначені мені ліки? Які приписи права при цьому мають бути застосовані?
4.1. Прошу навести усі релевантні приписи права, їх повні назви, авторів, дати ухвалення та реєстраційні номери, прямі лінки на оприлюднення в інтернеті.
4.2. Прошу надати належно засвідчені копії усіх релевантних приписів права.
4.3. Прошу навести точний перелік органів, закладів та посадових осіб, відповідальних за вручення мені особисто як лежачому інваліду рецептів на призначені мені ліки.
5. Усі заходи, вжиті ДОЗВМР з ВЛАСНОЇ ІНІЦІАТИВИ, для усунення повідомлених порушень моїх прав людини та поновлення моїх порушених прав.
6. Повідомити мені прямі лінки на оприлюднення усіх актів індивідуальної дії щодо мене, вчинених за цим листом, на офіційному сайті ДОЗВМР.
7. Повідомити вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа.
8. Прошу надати належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“, який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55, прошу надати мені на мою публічну електронну адресу на сайті Доступ до правди, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
05.07.21 Підпис: Г.С. Щербата
З повагою,

Галина Сергіївна Щербата

ВідділЗвернень, Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради

06.07.2021. -01-101993.

 

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

ВідділЗвернень, Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради

2 Attachments

ВідділЗвернень, Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради

2 Attachments